En Sıcak Konular

Maddeyi İkna Gücü 2.Bölüm - Tengri Kulı Bitidim - Kulbak Ata'nın Sırrı - Tengri Kodunun Dili

4 Ağustos 2022 08:23 tsi
Maddeyi İkna Gücü 2.Bölüm - Tengri Kulı Bitidim - Kulbak Ata'nın Sırrı - Tengri Kodunun Dili Dr. Hamdi Cenk Düzgit yazdı...

Maddeyi İkna Gücü 2.Bölüm - Tengri Kulı Bitidim - Kulbak Ata'nın Sırrı - Tengri Kodunun Dili

 

2022 Temmuz-İzmir…

Maddeyi ikna gücü 1.Bölüm için:   ( https://www.onaltiyildiz.com/?haber,8906/adguk-a-gore-madde-atomalti-parcaciklar---maddeyi-ikna-gucu )

Kutlu bir rüyada , Kulbak Atam bir dağın tepesinde, uçurumun tam kenarında bana sesleniyordu : “Tengri Kulı Bitidim, korkma, atla Oz Çemberine doğru.” Hemen yanımda, Kam Babamın  güven veren Gök Börü bakışlarını ve başıyla onaylamasını hatırlıyorum. O bakış ; benim için emir demekti. Hiç tereddüt etmeden, Oz Çemberine doğru var gücümle atladım… Aşağı düştüğümde-ki buna yere yumuşak iniş demek gerekir- Kulbak Atam, kollarımdan tutup kaldırdı beni ve “Hemen işe koyulalım Evlat” dedi…

Bu rüyayı Temmuzun son haftası Kam Ustam’a anlatma fırsatım olduğunda, bana dedi ki : ” Oğlum, hayır olsun. Bu bir işaret olmalı, Bu konuyu incele bakalım ” İşte, size bugün aktaracaklarım; gördüğüm rüyada, benden incelemem istenilen bilgilerdir . Elbette ilmi talep eden bir öğrenciden başka bir şey değilim.  Haddimizce yapacağımız analiz ile doğruya ulaşmaya çalışacağız. Her zaman ki gibi; varsa doğrular tüm okurların, yanlışlar benimdir.

Resimde gördüğünüz üzere ; Gulbercin Dağındaki Türk Yazısında, Kulbak Ata şöyle yazmıştır: “Tengri Kulı Bitidim” Ben Tengri Kulu(Kulbak),Yazdım.  Divanu Lügatit Türk’e göre Biti kelimesi; 1-Gökten inen kitapların her biri 2- Yazı yazmak, yazı anlamlarına gelmektedir. Bunca yıldır önümde duran bu kelimeyi- bize aktarmak istediği anlamıyla- görememişim.  Yazmak anlamına gelen BİT(i) fiil kökünü buraya yazıyorum. İlk bakışta size neyi hatırlatıyor?

Günümüzde; bilişim alanında kullanılan ve hemen herkesin bildiği bir kelimeye benzemiyor mu?

BİT!

Bİnary DigiT kelimelerinin kısaltması olarak kullanılmaktadır.  Binary digit ; İkili basamak anlamına gelir. Programlamada, bağlantı ve haberleşmede, BİT, bilgi depolamanın en küçük birimi olarak kullanılır.  Sadece 1 veya 0(var/yok) değeri almaktadır.

Bilişimdeki BİT ile ilgili bu kısa bilgiden sonra düşünelim; Türkçedeki BİT kelimesi ile, bilişimdeki BİT kelimesi arasında ,nasıl olur da bu kadar anlam benzerliği olur, değil mi ?

Birisiyle yazı-kitap yazılıyor, ötekiyle kod yazılıyor

“Bitidim” yani yazdım dendiğinde, YAZILAN ŞEY NEDİR? Kayaların üzerine, orada bir Tengri Kulu olduğunu mu yazdı Kulbak Atam? Yoksa, Tengri Kulu olarak; Tengri’nin bir parça gücüyle ,bir çeşit KOD yazdığını mı söylemek istedi? Bu arada KOD ile KUT kelimesi arasındaki bağlantıyı da, sıklıkla Orkhun atabeyimden duyuyorduk. Pekii; Tengri’nin Kulu olan KulBak Atam, bu yazıyı nerede ve neyin üzerine yazmış, hiç dikkatinizi çekmiş miydi?

Gulvaljin Dağını görüyorsunuz. Moğolcada anlamı : Üçgen şeklindeki Dağ.

Resim 4’te gördüğünüz gibi, dağ üzerindeki yazıyı , granit bloklardan birisinin üzerine yazmış. Yazıyı içeren granit bloğun hemen arkasında daha pek çok granit bloklar , adeta kesilmiş-hazırlanmış- şekilde üst üste duruyorlar! Bir kitabın, okunmayı bekleyen sayfaları gibi bekliyorlar… Kayalara, kristallere üstün teknoloji ile yazılan Ata bilgilerini, Türkiye’nin Baş Kamı Oktan Keleş’in Kulbak Bilge, Kopuz Ata, Tengrinin Türkü ve Adguk Öğretisi eserlerinden biliyoruz. Yazı ve dağ kelimeleri bir arada düşünüldüğünde akla Kuran’dan Tur suresi 41.ayet geliyor:

“Em indehumul gaybu fe hum yektubûn”

“Yoksa gayb kendilerinin yanında da onlar mı yazıyorlar?”

Burada ; adeta gayba ait olan, kadim bilgilere atıfta bulunuluyor. Bu bilgiler ile yazabilenler hatırlatılarak, bilgiye sahip olmayanın yazamayacağı anlatılıyor!

Adguk 2.bölümden hatırlayalım: “Hayat kurtaracak yeni bilgiyi öğrenme yolun varken reddetmek zalimlik olmaz mı?  Yeni bir bilgiyi öğrenme imkanın varken elindekiyle yetinmek ve yeni bir üst seviye bilgiye göre konumun seni cahil bırakmaz mı?”

 Tefekküre devam edelim…

Binary kod(İkili kod) deyince aklımıza 1 ve 0 (var/yok) geliyor. Bu sayılar da ; Adguk 1.bölümdeki Kapana’nın memelerinden akan ak-kara sütleri, iyi-kötü soyu, pozitif-negatifi, Kapana’nın yanındaki çift başlı yaratığı, kısacası ikiliği akla getiriyor. “Ama bir yol daha var ki:Ariflerin yolu,Uluların yolu. Bu iki pınarı(ikiliği) bir arada tutar,sırlara kapı açarsın” deniyor Adguk’ta. Şimdi; Ariflerin, Uluların yolunu tutmaya gayret göstererek, haddimizce ilerleyelim…

ADGUK 1.bölüm için Bkz.:  ( https://www.onaltiyildiz.com/?haber,8890 )

Binary(İkili) sayıları ve bunları bir arada tutan KOD(KUT)u düşünelim. Tengri yazılımı;  şükrederek okuyup/yazan Ariflerin yolu ve yazıları olabilir mi?

Binary kodu(İkili kodu) kullanarak BİT kelimesini (fiilini) sayı olarak yazalım mı?

B:  01000010

İ:   01001001

T:  01010100

Aynı tamga harfli eski Türkçede olduğu gibi; ikili kod sistemi de sağdan sola doğru okunur. Aşağıdaki resimde sayı değerleri nasıl okunup, toplanıyor, görelim:

Resimde gördüğümüz üzere; sağdan sola doğru 2’nin üsleri birer artarak sayı değerleri bulunuyor. B,İ,T harflerinden ortaya çıkan, İkili kodların sayı değerlerini bulalım:

B : 64+2= 66

İ : 64+8+1=73

T: 64+16+4=84

Bulduğumuz bu sayılar-ikili koda göre- harflerin sayı değeridir. Peki ne işe yarayacaklar? Sabırla takip etmenizi istirham ediyorum…

Adguk 2. Bölümde (https://www.onaltiyildiz.com/?haber,9006Adguk irkilip sormuştu, kimsin sen diye? Cevap vermişti görünen: Ben sesim diye… O halde bulduğumuz bu sayıları sese dönüştürelim mi?

B harfinden oluşan 66 sayısını , 66Hz olarak kabul edersek, çok pes bir ses olduğu için duyulması güç olur, insan kulağı ile rahat işitilebilen tizliğe getirmek için 8 ile çarpalım. 528! Meşhur 528Hz frekansını, yani Do notasını bulduk. Aslında 66Hz’deki nota da kalın Do sesini verir.528Hz; 66’nın oktavlarından bir tanesidir. Neden 8 ile çarptım sorusuna başka bir cevap olarak: Bir Byte= 8 Bit eder. 8 sayısı bizim için ayrıca önemli, Okta(N) 8 demektir. Okyay Kağana selam olsun. Devam edelim…

İ harfinden oluşan 73 sayısını da 8 ile çarptığımızda 584Hz’i elde ediyoruz ki, bu da tevafuka bakınız, Re notasıdır!

Son olarak T harfinden elde edilen 84 sayısını 8 ile çarptığımızda da 672Hz oluşur ki, Aman Allahım, bu da Mi notasında tekabül etmektedir.

Yani Bitidim-Yazdım anlamındaki BİT kelimesi,kainatın, matematik geçen her yerinde DO-RE-Mİ seslerini vermektedir. Bu dizilim; tesadüf olamaz, olsa olsa tevafuktur diye düşünüyorum…

Biz B harfine geri dönelim! Hz.Ali’nin “B harfinin sırrı altındaki noktadır” ve “İlim bir nokta idi, onu cahiller çoğalttı” sözlerini hatırlayalım.

B harfini Kuranca ile okumaya çalışalım…“B” ب harfi besmelede çok önemli bir rol üstlenir. Kullanıldığı yere göre cümleye farklı farklı anlamlar katar. Bismillah’da da cümleye “ile” manasını verir. “İsmillah”, “Allah’ın adı” mânâsına gelirken; “Bismillah”, “Allah’ın adı ile” mânâsına gelir. 

Bu durumda; Kulbak Ata, “Bitdim” diyerek yazdığında, Tengri Adı ile ve bir miktar Tengrisel Güç ile (bir çeşit ses veya frekansı akla getirelim) bir çeşit KOD-KUT yazmış olabilir mi?

Bu arada B harfinin sayı değerlerinden oluşan Do notasına geri dönelim:

Do notası, Latincede UT kelimesinden türemiştir. UT kelimesi, fazlasıyla tanıdık gelmiyor mu bize?

UtOtOd !!!

Türkçede Od kelimesinin ne anlama geldiğini herhalde herkes biliyordur. Od; yani ateş, batıni anlamı ile de bilgi! Burada Kasas suresi 29.ayeti de hatırlayıp, okuyunuz…

Kulağımız ile işittiğimizi, yüreğimiz ile duymaya çalışalım…

B harfinden ortaya çıkan 66 sayısını,8 ile çarptığımızda 528i bulmuştuk.

528 sayısını, nanometre cinsinden ele alırsak ortaya bir renk çıkar. Bakalım hangi renkmiş?

Ortaya çıkan renk Yeşil!

Yeşil renge neden heyecanlandık? Biliyoruz ki, Hızır Ata; hıdır yani yeşil anlamına gelmektedir. Yeşil ile sembolize edilir, gittiği her yeri yeşillendirir. Ayrıca; Kulbak Ata’mızı da hep yeşil renkli kıyafeti ile görmüştük. 2017’deki o müthiş gecede de, Oz Çarkından yemyeşil ışıklar içinde ve yeşil kıyafeti ile gelmişti…

Diğer frekanslar(584,672) da sırasıyla sarı ve kırmızı renkleri veriyorlar.

Bunca renk; aklıma bir şey daha getirdi. Ozan Aydın kardeşimin 5 Atanın sırrı, Tengri tamgası adlı yazısını hatırlayalım.

https://www.onaltiyildiz.com/?haber,8908/5-ata-nin-sirri-tengri-tamgasi

Oz çarkında, yeşil renk ile gösterilen çağ , İbrahim Çağı, Toprak Çağıdır.  Skaler alan tarif edilirken kullanılan kırmızı, sarı renkleri ise, Ozan Aydın’ın çalışmasındaki resimlerde görüyoruz…

Toprak çağı gücü, atoma ait bir vektörel güçtür. Kulbak Bilge’nin “Maddeyi ikna gücü öğrenilmeli” sözünü bu bağlamda bir daha düşünmeliyiz. 5 Bilinç türünden ilki olan Toprak bilincini hatırlamalıyız.

“Atomda kainatın bir kısmı görünür. Atomun görünemeyen kısmı, ehillere görünür”- Oktan Keleş-Ozan Aydın-5 Atanın sırrı…

Atomun içindeki skaler alanda yer alan asıl güç ise bir sonraki çağın tohumlarını saklıyor…

Aşağıya 528 Hz frekans ile etkileşime giren kum ve su tanelerinin resimlerini bırakıyorum, bakalım size de tanıdık gelecek mi? :

Spiral gibi olan hareketlere dikkat edelim. Aynı, oz çarkı gibi veya 528 Hz’in kum tanesine yaptığı gibi veya Saymalıtaş’ta Atalarımızın kayalara çizdiği resimler gibi. Karşılaştırmalı resimleri koyuyorum, Peki aşağıdaki resim  sizce nedir ?

Vektörel grafikte gördüğümüz bu şekil, arkadaşlar; bir Bozon yıldızı hareketi !!! Atom altı parçacık olan Bozona ait olduğu hesaplanan hareketlerden birisi çizilmiş…

Bu BOZON hareketinin temsili şeklinin; en eski Türk tamgalarında yer alması,528Hz’in cisme etki şekline benzerliği ve tüm bunlara Türkçe BİT fiilinden gelmiş olmamız, sizce de aşırı tesadüf değil mi???!!!

BOZON kelimesi de BOZ(renk) ve ON olarak ele alınırsa, ortaya kim bilir neler çıkar?

Yazımı sonlandırırken, başta İlmin Atası Kam Ustam olmak üzere,hepinizi saygıyla selamlıyorum ve bir kez daha soruyorum:

Kulbak Ata’m NEYİ YAZDI???

Kutlu bir rüyada görünen, bir çeşit öğrenim yerinde yaşananları ,müsaade olursa, ileride yazacağım…

 

Dr. Hamdi Cenk DüzgitBu haber 5,473 defa okundu.


Yorumlar

 + Yorum Ekle 
  kapat

  Değerli okuyucumuz,
  Yazdığınız yorumlar editör denetiminden sonra onaylanır ve sitede yayınlanır.
  Yorum yazarken aşağıda maddeler halinde belirtilmiş hususları okumuş, anlamış, kabul etmiş sayılırsınız.
  · Türkiye Cumhuriyeti kanunlarında açıkça suç olarak belirtilmiş konular için suçu ya da suçluyu övücü ifadeler kullanılamayağını,
  · Kişi ya da kurumlar için eleştiri sınırları ötesinde küçük düşürücü ifadeler kullanılamayacağını,
  · Kişi ya da kurumlara karşı tehdit, saldırı ya da tahkir içerikli ifadeler kullanılamayacağını,
  · Kişi veya kurumların telif haklarına konu olan fikir ve/veya sanat eserlerine ait hiçbir içerik yayınlanamayacağını,
  · Kişi veya kurumların ticari sırlarının ifşaı edilemeyeceğini,
  · Genel ahlaka aykırı söz, ifade ya da yakıştırmaların yapılamayacağını,
  · Yasal bir takip durumda, yorum tarih ve saati ile yorumu yazdığım cihaza ait IP numarasının adli makamlara iletileceğini,
  · Yorumumdan kaynaklanan her türlü hukuki sorumluluğun tarafıma ait olduğunu,
  Bu formu gönderdiğimde kabul ediyorum.
  En Çok Okunan Haberler


  ON ALTI YILDIZ'da Ara Internet'te Ara  

  Haber Sistemi altyapısı ile çalışmaktadır.
  6,484 µs