En Sıcak Konular

Y. Murat YİĞİT

Köşe Yazarı
Y. Murat YİĞİT
15 Mart 2020

Kara Talım - 2

 


1.Bölüm: https://www.onaltiyildiz.com/?haber,7708/kara-talim---1

Rus Propaganda Makinesi: Sputnik Haber Ajansı

 

Rusya merkezli Sputnik haber ajansının uluslararası komuoyuna hitap eden kolu Sputnik International tarafından 29 Şubat'ta, Hatay ilimize yönelik "Çalıntı Şehir: Suriye'nin parçası olan bir bölge, 80 yıl önce Fransa tarafından Türkiye'ye neden teslim edildi?" şeklinde küstahça bir haber paylaşılmıştı. Bu olayın ardından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından düzenlenen soruşturma sonrası Sputnik'in Türkiye kamuoyuna hitap eden kolu Sputnik Türkiye'nin Ankara bürosunda üç kişi ve İstanbul bürosunda da Sputnik Türkiye genel yayın yönetmeni göz altına alınmış, Rus Dışişleri Bakanlığı ise bu gözaltılara "gazetecilik haklarının en kaba biçimde ihlali" şeklinde tepki vermişti. Sputnik Türkiye genel yayın yönetmeni de kurumun İngilizce sayfasında yer alan habere kendi sitelerinde yer vermediklerini, habere katılmadıklarını belirtmişti.

Haber, kurumun Türkiye sayfalarında yer almasa da sonuçta Sputnik, Rus menşeilidir ve tümüyle Rusya'ya bağlıdır. Elbette böyle bir haber Türkiye sayfalarında değil de uluslararası kamuoyuna hitap eden diğer sayfalarda paylaşılacaktır, çünkü Sputnik Dimyat'a pirince giderken evdeki bulgurdan olmak gibi bir acemilik yapmaz. Eğer Türkiye sayfalarında böyle bir haber paylaşılsaydı, o kadar senedir çektikleri emek ve sonucunda kazandıkları büyük takipçi kitlesini yüksek oranda kaybederlerdi. Haber, İngilizce sayfalarında paylaşılmıştır, çünkü o tarafta Türk düşmanı tonla adam vardır ve bu haber tam da onların beğeneceği, destek olacağı ve kendi çevrelerinde yayacağı tarzda bir haberdir. Tıpkı Abd merkezli birtakım uluslararası medya organlarının Abd'deki merkezlerinin Türkiye'ye kıyasıya saldırırken, Türkiye'deki merkezlerinin tam tersi bir yönde Türkiye'yi sözde öven ve destekleyen bir yapıda olmaları gibi bu tip kurumlar, nabza göre şerbet vermektedir.

Sputnik'in Hatay haberi, açıktan bir ulusal güvenlik tehlikesine işaret etmektedir; bundan dolayı da gerekli soruşturma, cumhuriyeti korumakla görevli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından açılmıştır. "Cumhuriyet Savcısı" ünvanının isim babası, Atatürk'ün Bozkurt'u, hukuk profesörü ve Türk Devleti'nin büyük istihbaratçılarından Mehmet Ubeydullah Bey'in (https://www.onaltiyildiz.com/?haber,4592, https://www.onaltiyildiz.com/?haber,7538/-ubeydullah-efendi) yeğeni, Mahmut Esat Bozkurt'tur (https://www.onaltiyildiz.com/?haber,6379). Gazi'nin huzurunda hukuk reformu üzerine değerlendirme yapılırken ortaya atılan "“Neden sadece savcılara Cumhuriyet Savcısı denilir? Cumhuriyet Başbakanı, Cumhuriyet Bakanı, Cumhuriyet Müsteşarı, Cumhuriyet Valisi, Cumhuriyet Büyükelçisi olmuyor da, neden Cumhuriyet Savcısı? Savcılara neden bu imtiyaz?" sorusu üzerine Gazi, Bozkurt'a "Ne diyorsun?" diye sorar. Bozkurt'un cevabı şöyledir: “Çünkü, öyle zaman olur ki, cumhuriyeti korumak için başbakandan, bakandan, müsteşardan, validen, büyükelçiden bile hesap sormak gerekebilir. İşte o Cumhuriyet Savcısı’dır.” Atatürk, memnuniyetle gülümseyerek "Devam et, Bozkurt" der.

Bu tehlike henüz bu kadar şiddetli bir biçimde görünür hale gelmemişken, tehlikeyi işaret eden birtakım "tehlike tehlikeleri"ni, yani tehlikeye giden yolları, tehlike semptomlarını, iki sene kadar önce Türk toplumunun kutuplaştırılmasını analiz ettiğimizi iki bölümlük "Kutuplaştırmanın Anatomisi" makalemizde ele almıştık (https://www.onaltiyildiz.com/?artikel,545/kutuplasmanin-anatomisi/y-murat-yigit, https://www.onaltiyildiz.com/?artikel,546/kutuplasmanin-anatomisi-2/y-murat-yigit). Bu çalışmada, 24 Haziran 2018 seçimlerine yönelik 209 bin twitter kullanıcısı ve bunların yazdığı 716 bin twit, büyük veri analizinden geçirilerek değerlendirilmiştir. Bu kütle içinden twitter'da en etkin olan 11 bin kişi ve aralarındaki etkileşim ağı haritası çıkarıldığında, en tehlikeli durum olarak Sputnik Türkiye haber ajansının Akp muhalifi gurubunda en stratejik koordinata oturduğunu tespit etmiştik. Çalışmadaki ilgili görsel ve açıklama, şu şekildedir:


 


 "... Haritadaki en kritik ve riskli durum ise, Rus propaganda makinesi Sputnik haber ajansının, Akp muhalifleri gurubunun tam göbeğine oturduğudur. Kutuplaşma fırsat bilinerek, gurupların içine sızıp içerden fişekleme ve kışkırtma ihtimallerine karşı bu tip hamleler dikkatlice takip edilmelidir; zira 3.bölümdeki vaka analizi kısmında örneğini verdiğimiz, Abd başkanlık seçimlerine özel yetiştirilmiş Rus trollerinin sızma ve içerden fişekleme yapma durumları hatırda tutulmalıdır. Elbette seçimle ilgili direkt propaganda yapma acemiliğinde bulunmayacaklardır. Önce “çapa atma” yöntemiyle kitlelere genel konularda tarafsız haberler yaparak güvenleri kazanılacak, zihinlerde yer edinildikten yani çapa atılıp sabitlendikten sonra da yavaş yavaş hissettirmeden, hedefler doğrultusunda propaganda yapılacaktır..."

İlişki haritasında lokasyonların, yani geometrik koordinatların anlamı vardır: Sputnik Türkiye sadece Millet İttifakı'nı destekleyenlerin üzerinde değil, Hdp ve Selahattin Demirtaş gibi uç aktörlerin ve bunların destekçilerinin de üzerinde etki sahibidir... Sputnik Türkiye, Akp muhalifleri gurubunda, gurubun o tarihteki en popüler aktörü olan Muharrem İnce'den sonra gelen en etkin aktördür (yarıçap büyüklüğü, popülariteyi gösterir) ... Ancak her kesimi birden etkileyebilme potansiyeli bakımından bakıldığında ise, tüm aktörlerin önüne geçerek en stratejik aktör olmuştur (merkez koordinatta bulunması nedeniyle)...  

İstihbarat analizinde "tehlike tehlikesi" kavramının önemine, "Kuran Kurultayı" yazı dizimizin 3. bölümünde (https://www.onaltiyildiz.com/?haber,7559/kur-an-kurultayi---3) şu şekilde dikkat çekmiştik:

"... Terörizm ile mücadele, genelde terörizm tehlikesi görünür hale geldikten sonra bu tehlike ile doğrudan savaşa girişilmesi şeklinde gerçekleştirilmektedir. Halbuki hastalık ortaya çıktıktan sonra sancılı tedavi yöntemlerini uygulayarak iyileştirmeye çalışmak yerine, henüz hastalık oluşmadan semptomları, belirtileri yakalayarak hastalığı daha oluşmadan kontrol altına almak daha etkin bir yöntemdir. Dolayısıyla istihbarat kurumlarının "tehlike"  kavramının takibini yaparken bunun yanında, "tehlike tehlikesi" (tehlikeye giden yollar, tehlikenin belirtileri) kavramının da takibini özenle yapmaları gerekmektedir. Çünkü ancak bu yolla, istihbarat analizinin en önemli sacayaklarından biri olan "düşük olasılık / yüksek tahribat" eylemleri sağlıklı bir şekilde tespit edilebilir. "yüksek olasılık / düşük tahribat" tarzı, gerçekleşme olasılığı yüksek olan, bunun yanında da düşük tahribat kapasitesine sahip eylemler, genelde çoğu kişi tarafından farkına varılabilir, ancak gerçekleşme olasılığı düşük ve yüksek tahribat kapasitesine sahip eylemler (nükleer saldırı gibi) çoğunluk tarafından gözlemlenemez, ancak en kritik eylem tipi de budur. Harekete geçmiş ve görünür hale gelmiş olan birliklerden herkes şüphelenir, ancak ilerdeki nükleer bir saldırının temelini oluşturabilecek masum görünen bir nükleer fizik sempozyumundan veya makinelerin insanları kitlesel olarak öldürmesiyle sonuçlanabilecek, bilimsel bir makineler arası internet kongresinden çok az kişi şüphelenir...

Makalemizin en başından itibaren ele aldığımız narsizm kavramından sonra birdendire terörizm kavramına geçmiş olmamız tuhaf gibi görünse de tüm bu bilgi sunumu ve açıklamalar şu önemli nokta içindir: Tüm terörist çeşitlerinin tüm psikolojik etmenleri incelenerek analiz edildiğinde hepsinde sabit olan tek bir ortak nokta olduğu ortaya çıkarılmıştır: Bu dünyaya bir nefret kusma yöntemi olarak terörizmi seçen tüm bireyler, narsistik karakter özellikleri göstermektedir... Dolayısıyla narsizm, terörizm tehlikesinin bir belirtisi olarak, çok kritik bir "tehlike tehlikesi"dir... "

Yukardaki ağ haritasında iki önemli acı sonuç ortaya çıkmıştır: 1) Birtakım siyasi kazanımlar elde etmek amacıyla uygulanan kutuplaştırma stratejileri, yurttaşlarımızın önemli bir bölümünü dış güçlerin etkisine maruz bırakmıştır. 2) Güvenilecek yerli haber ajansı kaynakları yoksunluğunu fırsat bilerek Rusya, Sputnik Türkiye koluyla analizin tümünü içeren 209 bin kişi içinde en güvenilir haber ajansı olmuştur...

Analizlere ek olarak, Sputnik'in International ve Türkiye kollarının twitter hesaplarına göz gezdirildiğinde bile bu kurumun en fazla propaganda mesaisi harcadığı hedef ülkenin Türkiye olduğu açıkça görülebilmektedir.

 


Tüm dünya kamuoyuna yayın yaptığı hesabında 84 bin twit ve 314 bin takipçi varken, Türkiye'ye yayın yaptığı hesabında 300 bin twit ve 916 bin takipçi vardır...

12 Mart 2020 Perşembe günü, aynı saat diliminde ard arda paylaşılan korona virüs haberinde bile Hatay haberine benzer bir propaganda yöntemi vardır, sadece konu farklıdır; Hatay haberinde konu siyasal ve askeri iken, burda sağlıktır.


Dikkat edilirse kesin bir sonucu olmayan, daha prototip aşamasındaki bir çalışma, sanki olmuş da bitmiş gibi bir algı oluşturulmasına yönelik, ilgili prototiple alakası olmayan sözüm ona "süpersonik" bir görselle desteklenmiştir. Bu haberin ardından, henüz birkaç dakika geçmişken de korona virüs ile ilgili, bir Türk Devleti olan Azerbaycan'dan bir ölüm haberi servis edilmiştir. Bu iki haberin aynı zaman diliminde yayınlanması, zihinlerde otomatikman kıyas mekanizmasını etkinleştireceğinden Rus devletinin ssözde gücü, ve Türk Devleti'nin sözde acziyeti bilinçaltlarına sokulmak istenmiştir.

Hatay haberinde de benzer bir taktik vardır: Dikkat edilirse, "Türkiye, bu bölgeyi neden aldı?" denmemiştir. "Fransa bu bölgeyi, Türkiye'ye neden verdi" bile denmemiştir. "Bu bölge Fransa tarafından neden Türkiye'ye verildi" denmiştir. Cümle yapısı, dilbilgisi bakımından maksatlı olarak edilgen, pasif bir biçimde kurgulanmış; Türkiye, sanki Fransa'nın ağzına bakıyormuş gibi aciz bir portre çizilmeye çalışılmıştır.

Gerçi Rusların sözde gücünü, Suriye'de Türk SİHA'ları karşısında hava savuma sistemlerinin çizdiği portrelerle gördük... Vahşi doğa belgesellerinde, kısa bir süre sonra avcısı tarafından parçalanacak olan böceklerin herşeyden bihaber, kendi kendine elini ayağını ovuşturmasına benzer bir şekilde, hava savunma sistemlerinin radarlarını oynatarak kendi kendilerini ovuşturtuğu görüntüler de belgeselliktir...

Sputnik, gündüz gözüyle Hatay'ın Suriye'de olduğu rüyasını görüyorsa demek ki beyne kan tam gitmiyor, damar yolu tıkanıklığı olabilir... Bu duruma istinaden, Sputnik International ve Sputnik Türkiye'ye dijital ortamda damar yolu ameliyatı yapacağız... Tüm kılcal damarlarının bulunduğu damar yolu haritasını çizecek ve kafalarındaki esas hedefi ortaya çıkarmaya yardımcı olacak somut bulgular elde edeceğiz; ve ameliyatı yaparken tuttuğumuz sayaç, öyle 2 dakikalık değil, 2 milyonluk olacak...

"Anlatılmayanları Anlatıyoruz" diye slogan atıyorsun da, senin anlatılmayanlarını kim anlatsın Sputnik?..

 

3. Bölüm'de görüşmek üzere...

Kölük, Melih

Yiğit, Yasin Murat
Bu yazı 2,337 defa okundu.


Yorumlar

 + Yorum Ekle 
  kapat

  Değerli okuyucumuz,
  Yazdığınız yorumlar editör denetiminden sonra onaylanır ve sitede yayınlanır.
  Yorum yazarken aşağıda maddeler halinde belirtilmiş hususları okumuş, anlamış, kabul etmiş sayılırsınız.
  · Türkiye Cumhuriyeti kanunlarında açıkça suç olarak belirtilmiş konular için suçu ya da suçluyu övücü ifadeler kullanılamayağını,
  · Kişi ya da kurumlar için eleştiri sınırları ötesinde küçük düşürücü ifadeler kullanılamayacağını,
  · Kişi ya da kurumlara karşı tehdit, saldırı ya da tahkir içerikli ifadeler kullanılamayacağını,
  · Kişi veya kurumların telif haklarına konu olan fikir ve/veya sanat eserlerine ait hiçbir içerik yayınlanamayacağını,
  · Kişi veya kurumların ticari sırlarının ifşaı edilemeyeceğini,
  · Genel ahlaka aykırı söz, ifade ya da yakıştırmaların yapılamayacağını,
  · Yasal bir takip durumda, yorum tarih ve saati ile yorumu yazdığım cihaza ait IP numarasının adli makamlara iletileceğini,
  · Yorumumdan kaynaklanan her türlü hukuki sorumluluğun tarafıma ait olduğunu,
  Bu formu gönderdiğimde kabul ediyorum.

  Diğer köşe yazıları

   Tüm Yazılar 
  • 25 Mayıs 2023 CIA Psikolojik Harp El Kitabı 2.Bölüm: Silahlı Propaganda
  • 21 Mayıs 2023 CIA Psikolojik Harp El Kitabı
  • 7 Eylül 2022 Siber Operasyon: ?Amtrak Joe
  • 3 Temmuz 2022 Bozkırın Mübarekleri: Temuçin 1
  • 26 Mart 2022 İstihbarat Araştırmaları
  • 2 Ocak 2021 Atatürk, geometri ve Subutay
  • 25 Mayıs 2020 Bilim Bilinci ve Türk Töresi
  • 20 Nisan 2020 Algoritma: Koddaki Kod - 1
  • 3 Nisan 2020 Hangi Yapay Zeka?
  • 15 Mart 2020 Kara Talım - 2
  • 1 Mart 2020 Kara Talım - 1
  • 9 Kasım 2019 Sosyal Medyada Yapay Zeka
  • 12 Temmuz 2019 Kur'an Kurultayı - 1
  • 6 Haziran 2019 Türk Bilim - 2
  • 27 Mart 2019 Türk Bilim - 1
  • 22 Ekim 2018 Atatürk, Karahandır
  • 28 Eylül 2018 TÜRKÇE DÜŞÜNMEK - 3
  • 14 Eylül 2018 TÜRKÇE DÜŞÜNMEK - 2
  • 7 Eylül 2018 TÜRKÇE DÜŞÜNMEK - 1
  • 11 Temmuz 2018 Kutuplaşmanın Anatomisi: 2

  En Çok Okunan Haberler


  ON ALTI YILDIZ'da Ara Internet'te Ara  

  Haber Sistemi altyapısı ile çalışmaktadır.
  9,210 µs