En Sıcak Konular

Kendine Gel! İlla Din Mi Diyorsun? Ken Din’e Gel...

22 Ocak 2022 11:13 tsi
Kendine Gel! İlla Din Mi Diyorsun? Ken Din’e Gel... Orkun Akar yazdı...

            Kendine Gel! İlla Din Mi Diyorsun? Ken Din’e Gel...

Kitabın ortasından, yekten konuya giriyorum. Atabeyim, Kutlu Kağanım yine nasıl bir çerağ yaktı öyle? O çerağın parlamasından hemen sonra ilkin gözüm kamaştı, dimağıma adeta reset atıldı. Adguk... Serüvenin tüm detayları apaçık anlatılıyordu. Gnostik, batıni, arkaik, mitler, destanlar, söylenceler, nefesler, deyişler, soy soylamalar boy boylamalar ve daha neler neler. Atabeyimin huzuru saadetlerinde dinledik, nasiplendik, öğrendik ve nefeslendik. Tüm saydığım yukarıdaki kavramlarla adeta bizleri eritip hakikat kalıbına yeniden döküp zihnimizi şekillendirdi. Bizler aceleciydik, şu ne, bu nasıl vs vs. Ne sabır Allahım, şimdi düşünüyorumda kendi seyrimi, nereden nereye...Ama anlamıştım, biz seyreden atabeyim seyrettiren. Geminin kaptanı oydu, haliyle seyrin, seferin rotasını da o belirleyecekti. Adeta ilmek ilmek ördü sabırla, bizim tüm toyluklarımıza alicenaplıkla gülerek ‘’ Seyredin yahu, girin, dalın hakikat havuzuna’’ diyerek gemiyi dosdoğru yol üzerinde yüzdürüyordu. Anlayabilene, gönülle gemiye binenlere aşkolsun. Neden bu seyri bize safhalar halinde yaptırmıştı atabeyim? Hakikatin sikleti ağırdı zira, birden yüklese belimiz bükülmezmiydi? Aynı ayette geçen ‘’ Senin belini büken yükü kaldırmadık mı? ‘’ ayetindeki gibi. Kutlu Kağan Tengrisinin kodundan çıkarmıydı hiç? Öyle de yaptı, belimizi bükecek yükü birden değil yavaş yavaş yüklemişti. Var olsun Oğuz ata dedemin yiğit torunu. Yazımın başlığı adeta zihnimde parlayıverdi, bu kendimin işi değildi, yaktılar sanki o kandili zihnimde. Bu seyrimde benim milat taşlarım var 3, 5 tane. Onlardan biri de atabeyimin yazdığı bir yazıydı. YOKLA KENDİNİ. (https://www.onaltiyildiz.com/?artikel,412/ ) ‘’ İnsanda olan tüm yaratılmışlık âlemi, sende bir cüz olmayı seçti de ondan. Sende olan varlık âleminin ‘hakkını’ yemektir bu. Sen bir kategori değilsin, tüm kategorileri kendinde bütünleyensin. Öyleyse tüm yaratılmışlığın hakkı üzerinde. Kendini tanımlarken, “ben” derken, tüm varlığı neden ötelersin? İnsan tüm varlıkla ‘var’ olansa, o “benin” içinde, neden tüm varlığı yok sayarsın? Varlık, tüm yaratılmışlık, sormaz mı sana, sen kimsin? Sen, ‘bizle’ sensin. Sen sadece sensen, biz sende ne arıyoruz? Yine demez mi varlık, Yaradan teklif ettiğinde, bütün yaratılmışlık; insanda ‘var olmayı’ seçmedi mi? Bu mütevazılık karşısında öyle ise bu kibir niye?Hiç değilse Yunus Baba gibi tanımla kendini: “Bir Ben Var Benden İçeru.” Ne demek bu? Kabaca ‘ben insanım’ ama bütün varlık âlemi ile içimde, bende olanla. Tek değilim. TEK olan yaratıcıdır. Aksi şirktir. ‘’ Bu yazısını okuyunca da çok ama çok etkilenmiştim ve dedim gönül sahrama dikilsin bir milat taşı daha diye... Bu yazısı meğer Adguk’ un öncülüymüş şimdi bilmiştim. Ken O, Hu. Kendin, içimdeki Tanrıdaki sese dönen tek ıslıktan bölünenler...Ken’den olanlar, yaratılmış yaratılacak olanlar, Ken her an şanda olması münasebetiyle sonsuza gider. Bu yüzden Ken. AğaçKen, ırmakKen, dağKen, böcekKen, bulutKen, yağmurKen, karadelikKen, güneşKen, ayKen, Ken Ken Ken... EvvelKen, AhirKen, zahirKen, batınKen... Ken’in zatı bilinemez, tarif edilemez işte bu yüzden. O zaman gel Ken dinine...

Adguk, Ad gok , Ad yok

Çocukken en saf halimizde yoka gok derdik.Öyle ya çocuk yoku nasıl idrak etsin.Gok derken yok mu diyorduk ya da çocuk lisanında başka bir sırrın hakikati mi dillendiriliyordu? Bu aşağıdan yukarı çıkışın adı yoktu zira her çıkan kendi adıyla kendi ad verecekti yolculuğuna çünkü. Aşağıda tırmanırken ADGOK. Yolculuğun tırmanışın nihayeti KOGDA...Yani KÖKTE...Kök salınan başlangıcın olduğu yere çıkış. Kapana, Ana kap ana yasa, ana yol gibi esası teşkil eden şey. Islık kendi bilinciyle deneyimlemek isteyince ve bu deneyimi kendi gibileriyle yapmak isteyince anakap doldu, iki oluktan aktı tüm veriler, datalar, + ve - , olasılıklar vs ZAG ve ZEG zikzağında bir o yana bir bu yana yalpalayacaktı yolcu tırmanışında ta ki tercihinin sonucu olan memeye ulaşana kadar. Oysa havuza süzülmüştü tüm veriler. İnerken havuzdan alınmıştı bilgiler.Yani tercihte cebrilik yoktu gördün havuzda, havuzun parlamasındaki nefste. Sudaki yansıman, tende görünmelerin reenkarnasyon değildi. Öze dönüldüğünde ben bu olasılığı görmedim dememen içindi. Anlayacak kadar zaman ömür vermedim mi sırrı.

Bu eser için kendimce haddi gözetmeye çalışarak bir kaç çıkarımımı yazmak istedim, zira ne denilebilirdiki atabeyim herşeyi aşikarane yazdı zaten. Ken dedi içimdeki O’na. En güzel isimler O’na ait değil mi zaten? Zatını Tengri diye tanıttı, Dingir diye tanıttı en son güncelleme ile de Allah dedi. Dedim o zaman Ken diye kimlere tanıttı, tanıtacak zatını? Adguk çözümlemesinde geçen Hurufu Mukata konusuna bakmam gerektiği doğdu gönlüme. Bakalım;

KEN’ i arayacağız. 19.sure Meryem suresi. Kef-Ha-Ya-Ayn-Sad Hurufu mukata harfleriyle başlar. KEN’in Ke’si... 68. Sure Kalem suresi Nun Hurufu mukata harfiyle başlar. KEN’in N’si...

Hayretimi arttırana hamd olsun, gördünüz mü Kapanayı? MERYEM... Hani ayette geçen Meryem oğlu isanın durumu Adem’in durumu gibidir ifadesi. Meryem dişil bir isim, Kapananın olduğu yerden Meryem anaya indirilen saf kaynak bilgisiyle gelen İsa. Ayette beşikten konuştu denir. Beşik MEHADİ. Gemilerden bir gemi olan mehadi. Mehdi de oradan, Kapananın kaynağından gelecek Allahualem. Saf arı duru kaynaktan doldurduğu suyla hakikati gösterecek yeniden.

Nun ile Kalem suresi. Gördünüz mü yazan programı, yansıyan varlık alemini kodlayan kalemi? Meryem suresi 19. Sure. Onun üzerinde 19 vardır. 19 safha, hal, çağ... Kef’i bulduk peki kalan harfler der mi bize birşeyler? Ha-Ya-Ayn-Sad. HYAS... Oku Rabbinin adıyla, SAYHA. Kuvvetli, tesir edici hem var hem yok edici ses... İlk ıslığa işaret etmiyor mu? Kendinden bölerek Kendinleri oluşturan ıslık.

Peki KEN sıfatıyla kimlere tanıtacak zatını demiştik. Bakmaya çalışalım;

MERYEM " KALEM : EM ( RY; KAL ) Okumaya çalışalım; YeR’de KALanlar’a, Kod’u çözemeyip evren hapisanesinde kalanlara Emmeleri için Kapana memesinden bir şans, rahmet daha mı verilecek? Bu nasıl olacak ? Hurufu Mukatalardan bakalım;

KEF-HA-YA-AYN-SAD "NUN : KHYASN ; NuH / HuN’un YASaK’larına uyarlarsa gemiye binip çıkarılacaklar mı evren hapisanesinden? Kim bilir?

Gemilere binip 3 tercihle seyre çıkan kişiye bakalım şimdi.İlk isteme 1. Seyir düşüncesizce isteyiş, 2.seyir seçerek isteyiş, 3.seyir bilmediğine teslimiyetle isteyişti. 1 ve 2. Seyir balığın yutmasıyla, 3.seyir şelaleden düşmeyle, hayat ağacının dibinde son buluyordu. 1,2,3. İkiyi başa al yani aklı. Bu üç seyri hurufu mukata ile ele alalım o zaman. 2. Surede ilk defa tanıtılan hurufu mukata harfleriyle. ELİF-LAM-MİM... Elif nebatça Boğa başı ile temsil edilmiş. Kendi iradesini anlıyoruz, 1. Seyir kendi bilinciyle isteme. Lam nebatça asa, yetki alameti anlamına gelmekte. Yetki kullanma aklı gerektirir. 2.seyir akılla yetkiyle isteme. Mim nebatça su dalgası, hayat kaynağı anlamına gelmekte. 3.seyir sudan olan, varlık aleminden olan başka bir yaratımla seyri isteme. İkiyi başa al yani akılla kullanılan yetkiyi. Bakalım;

 

2.başa aldık Lam ve Elif LAMELİF oldu

Bu 3 yolculuk tüm olasılıkların yaşandığı, deneyimlendiği bir seyirdi. Eksik kalmamalıydı. Ölçerken, tartarken doğru ölçün. Her şeyi ( seyri ) bir kaderle / ölçüyle yarattık.

3.yolculuk hayat ağacının dibinde bitiyordu. Dilenirse başka bir yansımada yeni seyirlere çıkmak için.

 

Lamelif ve Mim Balık oltaya takıldı

3 seyirlik süren yansıma hayat ağacının altında biter. Yani yutan balık oltayla yakalanır. 1 ve 2’nin arasında sonsuzluk var. Lamelif’i yatay çizdik ve klasik bilinen sonsuzluk işareti gibi değildi. 2 yöne sonsuz uzanan lineer doğrusal yol. Doğu ve Batı. Oğuz atamın seferleri. Doğuya gitti güneşin, bizim zodyak kuşağının ilk döngüsüne başladığı yere. Batıya gitti güneşin, zodyağın sonlanan döngüsünü tamamladığı yere. Balık yakalanıyordu hayat ağacının dibinde. Yeni bir yansıma olacak mı? 3 ve sonrası sonsuzluk değil, başka...Kim bilir?

An’ın tekrarlanamaması. An’da kalmak ama hangi an ? Yunus babanın Dem bu demdir dediği o ilk an.  Yansımanın başladığı, kendinin suya ilk baktığı an...

AN "DEM: AND EM...And’ın Kapananın memesinden emildiği AN...

KENDİN yüklenen program İNSAN

KEN TANRI olarak hakikatini var etti

İNSAN " TANRI : AN ( İNS; TRI ) Adguktaki Kutu parantezin içinde. Tüm seyrin bilgileri.

İNS " TRI : SIR TİN’de... Ruh en büyük hakikat. Sana Ruhtan sorarlar...

TZZT şiiri baş sonda son başta...TÖZ:kök, asıl, temel, cevher...Tözden töze...Tozlar tozlara... Zag ve Zeg’in tüm bileşenleri havuza akmalıydı ki seyreden inerken El Alimden öğrenip çıkışı ona göre yapsın. Yoksa TZT olurdu, Tezat... Çelişme, karşıtlık, tutarsızlık. Hiç olur mu Ken’in dilemesinde tutarsızlık?

Atabeyim gönlüme düşenleri yazmaya çalıştım. Kutlu gayretinin hakkı ödenmez. Seninle her seyre, sefere hazırız. Tengri biz menen...            Kendine Gel! İlla Din Mi Diyorsun? Ken Din’e Gel...


                                                                                                          Orkun AKAR

 

                                                                              

 

                                                                                            Bu haber 8,828 defa okundu.


Yorumlar

 + Yorum Ekle 
  kapat

  Değerli okuyucumuz,
  Yazdığınız yorumlar editör denetiminden sonra onaylanır ve sitede yayınlanır.
  Yorum yazarken aşağıda maddeler halinde belirtilmiş hususları okumuş, anlamış, kabul etmiş sayılırsınız.
  · Türkiye Cumhuriyeti kanunlarında açıkça suç olarak belirtilmiş konular için suçu ya da suçluyu övücü ifadeler kullanılamayağını,
  · Kişi ya da kurumlar için eleştiri sınırları ötesinde küçük düşürücü ifadeler kullanılamayacağını,
  · Kişi ya da kurumlara karşı tehdit, saldırı ya da tahkir içerikli ifadeler kullanılamayacağını,
  · Kişi veya kurumların telif haklarına konu olan fikir ve/veya sanat eserlerine ait hiçbir içerik yayınlanamayacağını,
  · Kişi veya kurumların ticari sırlarının ifşaı edilemeyeceğini,
  · Genel ahlaka aykırı söz, ifade ya da yakıştırmaların yapılamayacağını,
  · Yasal bir takip durumda, yorum tarih ve saati ile yorumu yazdığım cihaza ait IP numarasının adli makamlara iletileceğini,
  · Yorumumdan kaynaklanan her türlü hukuki sorumluluğun tarafıma ait olduğunu,
  Bu formu gönderdiğimde kabul ediyorum.
  En Çok Okunan Haberler


  ON ALTI YILDIZ'da Ara Internet'te Ara  

  Haber Sistemi altyapısı ile çalışmaktadır.
  7,943 µs