En Sıcak Konular

Dr. Hamdi Cenk Düzgit

Köşe Yazarı
Dr. Hamdi Cenk Düzgit
21 Şubat 2021

Hitit - Kadeş - Nazi Adları Üzerine Tefekkür / Uzay Büyücülerinin Sakladığı Sır19 Şubatı 20 Şubata bağlayan gece, sabaha karşı ilk cemre düştü.İndirilen Çiy ;tüm doğanın Tinine Tin kattı, Türk Budununun canına can kattı. İnşallah yakında hep beraber bu olumlu etkileri görüp, zahirde yeniden BİR olacağız. Batında her daim hemhal olanlara selam olsun. Selam olsun Kam Ustama ve Eren Babalara...

Türkiye'nin Baş Kamı Sayın Oktan Keleş'in "Hititler, Siyonizm'in Korkulu Rüyası" adlı yazısı, dikkatleri kadim bir imparatorluk olan Hititlere çekmişti.

https://www.onaltiyildiz.com/?haber,8353

Kam Ustam ; ilgili yazısında ,Türklüğe ait unutulmuş medeni sırları açtı, her birimizi Gök nefesi ile uyandırdı. Ulu AtaTürk ; nutkunda "Asla şüphem yoktur ki, Türklüğün unutulmuş büyük uygar niteliği ve büyük uygar kabiliyeti, bundan sonraki gelişimi ile geleceğin yüksek uygarlık ufkunda yeni bir güneş gibi doğacaktır." demişti. O Kutlu Çağ yani Türk'ün Çağı başladı.

Siyonizm'in ve şerrin korkulu rüyası olan Hititlerden, Tevrat  yaratılış 23'de konu edilir, kim oldukları anlatılır. Peki, ya yüce kitabımız Kuran'da Hititlerden konu edilmez mi?

Bu tefekkür yazımızda, inşallah sizler ile bir yolculuğa çıkıp, yazının sonunda belli çıkarımlara varacağız. Her zaman olduğu gibi yanlışlar bana, doğrular hepinize aittir...

Bakara suresi 58.ayet : Ve iz kulnâdhulû hâzihil karyete fe kulû minhâ haysu şi’tum ragaden vedhulûl bâbe succeden ve kûlû hıttatun nagfir lekum hatâyâkum ve senezîdul muhsinîn.

Hani bir zamanlar «Şu şehre girin de onun nimetlerinden dilediğiniz şekilde bol bol yiyin ve kapıdan secde ederek girin ve «hıtta» (bizi bağışla!) deyin ki, size, hatalarınızı mağfiret ediverelim, iyilik yapanlara nimetlerimizi daha da arttıracağız» dedik.

Bu ayeti çok iyi okumalıyız. Burada bence, medeniyetin unutulmuş ve örtülmüş sırlarından birisi gizli!

Ayette "şehir" olarak geçen kelime, "Karye" kelimesidir. KAF-RA-YE köklerinden oluşur ve keşif,inceleme,toplama,şehir anlamlarına gelir.

Ayette "bizi bağışla" olarak geçen kelime "Hıtta" kelimesidir.HA-TA-TA köklerinden oluşur ve yere yük bırakma,yere bir şey atma,ışık,ışık yakma,bir kimsenin yükünü azaltmak,borcunu azaltmak,bir şeyi fırlatmak,bir kimseden borç ve yük azaltılmasını istemek,af dilemek anlamlarına gelir.

Şimdi, Bakara 58'de geçen bu 2 kelimenin anlamlarını göz önünde bulundurarak,tezimizi açalım...

Size desem ki, Bakara 58'de bahsedilen Karye kelimesi, Hitit devletinin sınırında bir bölgenin adıdır ve Hitta olarak geçen kelime de aslında Hatti/Hitit'i sembolize etmektedir. Elbette bu benim yorumum ve bir kurgu,ancak kelime benzerlikleri ve birazdan ortaya çıkacak olan anlam çok çarpıcı. Sabırla okuyalım...

Yukarıdaki tamga çalışmasında ;Bakara 58'de geçen Hıtta kelimesini,HA-TA-TA kökü üzerinden ele aldık. Kadim Türkçede Ha,Hu ile başlayan kelime yoktur,KHA,KHU sesi vardır.Genizden çıkan sestir bu.Günümüz Azerbaycan Türkçesinde, X harfi ile gösterilir.KH sesini verir.Yani bu, genizden gelen KH sesi ,aslen Türkçedir.Diğer dillere, binlerce yıl önce Türkçeden geçmiş olmalıdır.Kuran'da HA-TA-TA olarak geçen kelime; bizim HİTİT olarak bildiğimiz,ancak aslı KUT AT olduğunu düşündüğüm kelime ile aynıdır! KUT'lu ATA'ların Devleti! Kuvvetli ATA'ların devleti !

Bu sonuca nasıl vardık,devam edip,göreceğiz.Aşağıdaki dönem haritasını inceleyelim:

"Karya ; Anadolu'nun güneybatısında günümüzde Muğla kuzey kısımları ve içerideki bölgeye denk gelen coğrafyanın eski çağlardaki ismi. Bölgenin oluşumu Antik Yunan kavimlerinin Anadolu'nun Ege kıyılarında koloniler kurmaya başlamalarından öncesine dayanmaktadır ve bir uygarlık düzeyi yaratmış olan Karyalıların Anadolu'nun yerli halkı olduğu konusunda tarihçiler arasındaki mutabakat genişlemektedir.

Herodot'a göre, Karyalılar adlarını verdikleri Karya bölgesine efsanevi kurucu kralları Kar önderliğinde yerleşmiştir." 

Kurucu Kral Kar'ın adı da bariz bir biçimde Türkçedir.Ancak,biz delilleri ve ipuçlarını toplamaya devam edelim.Bu bilgiler ışığında tezimize devam edelim...

Bakara 58'de Musa ile yanındakilerden konu edilir.Bu kişiler,bir yolculuk sonrası Karye adındaki bir yere girerler.Şehir kapısından geçerken Hitta/Hitit/KutAT(Hıtta) derler.Orada büyük bir rahatlık bulurlar.Peki buraya nereden gelmişlerdir? Bakara 54-55'i okuyup, görelim mi?

Bakara 54-Hani bir zamanlar Musa kavmine dedi ki; Ey kavmim cidden siz o buzağıyı put edinmekle kendi kendinize zulmettiniz, bari gelin Rabbinize tevbe ile dönün de nefislerinizi öldürün. Böyle yapmanız Bârî Teâlânız katında sizin için hayırlıdır, böylece tevbenizi kabul buyurdu. Gerçekten de o Tevvab ve Rahîm´dir.

Bakara 55-Bir zamanlar: Ey Musa! Biz Allah´ı açıkça görmedikçe asla sana inanmayız, demiştiniz de bakıp durur olduğunuz halde hemen sizi yıldırım çarpmıştı.

Musa'nın yanındakiler; O ,aralarından ayrılıp gittikten sonra, altından bir buzağı yapıp ona taptılar.Bu olaylar; Sayın Oktan Keleş'in Samiri konusundaki çalıştaylarında anlatıldı.Dileyenler ,Onaltıyıldız'dan konunun derinini öğrenebilir...

Buzağıya tapma olayından sonra ve Musa'nın dönüşünden sonra, yolculukları devam etti. Bakara 55'de anlatıldığına göre bir kez daha isyan ettiler ve Yıldırımlar tarafından çarpıldılar! Dikkatinizi "yıldırımlar tarafından çarpıldılar" cümlesine çekmek isterim. O dönemde,o bölgede yıldırım,şimşek,fırtına deyince akla gelen ve tanrı sanılan Ulu Varlık kimdi?

Peki Hitit/Hattilerin fırtına-şimşek tanrısı kimdi? Kam Ustam Sayın Oktan Keleş'in de ilgili yazısında belirttiği gibi Teşup yani TarhunATA!

Yıldırımlar yaratan bir ırkın ahfadıyız! diye sesleniliyor bize Türk Harp Okulu Marşında.Hatırlamamız için.Çünkü, Kadim Türk bilgilerini hatırlayıp, şerre karşı durmamız gerekiyor.Var olsun o bilgileri Hatırlatanlar,selam olsun Onlara!

Musa'nın yanındaki kişiler, firavundan kaçış yolculuklarında,isyan edip Musa'yı kızdırmalarına rağmen ve yıldırımlarla cezalandırılmalarına rağmen,tevbe edip, doğrudan Hitit/Hatti/Türk topraklarına girdiler/kaçtılar! Çünkü,şerli Mısır'ın sözde tanrı/firavunlarından onları koruyabilecek,tek güç vardı! TÜRKLER!

Çünkü Türkler ; hangi çağda olursa olsun,eninde sonunda her daim şerlileri yenmiştir,yenecektir! Bundan asla şüphe etmeyin! Bakın Hitit tarihinde anlatılan ünlü İlluyanka efsanesinde ne deniyor? Ejderha'ya karşı yıldırım kullanabilen Türk Ata'nın savaşı anlatılıyor! Bu da mı yeterli delil değildir? Kuran'da Bakara suresinde anlatılan ; Musa'nın yanındakiler kıssası,bana göre, mısırlı yılan/ejder soylu şerli firavundan kaçanların,Türk olan Hititlere sığınışı olayıdır.Efsaneyi okuyarak devam edelim.Efsanede Teşup olarak geçen kişi TarhunATA'dır.

Efsanenin eski versiyonunda; ejderha İlluyanka, fırtına tanrısı Teşup'u yenilgiye uğratmaktadır. Yenilen Teşup, tanrılar meclisine başvurur ve yardım etmeyi kabul eden tanrıça İnara ejderhaya karşı bir tuzak hazırlar. Birçok kabı şarapla ve çeşitli içkilerle doldurur ve kendisine yardımcı olması için Hupasiyas adında birini çağırır. Hupasiyas, tanrıçanın kendisiyle uyumayı (yatmayı) kabul etmesi koşuluyla yardımcı olmayı kabul eder. İnara, Hupasiyas'ın kendisiyle uyumasına izin verir ve daha sonra onu İlluyanka'nın kovuğunun yanında bir yere saklar; kendisi ise süslenip güzelleşir ve ejderhayı çocuklarıyla birlikte dışarı çıkmaya ikna eder. Ejderha ve çocukları tüm kapları sonuna dek içip boşaltırlar [şiştiklerinden ya da sarhoşluklarından] ve kovuklarına geri dönemeyecek duruma gelirler. Bunun üzerine Hupasiyas saklandığı yerden çıkarak ejderhayı bir ip ile bağlar ve fırtına tanrısı Teşup öteki tanrılarla birlikte gelerek İlluyanka'yı öldürür.

 

İLİYANKA adlı ejderin adını inceleyelim,Türkler tarafından verilen bir ad olduğunu göreceğiz! :

İLİ-YAN-KA

Divanu Lügatit Türk sözlüğüne göre, kelimelere bakarsak;

İli= Ülkeyi,milleti

Yan= Yanmak,tehdit etmek,korkutmak

Ka=Pekiştirme Eki

Ülkeyi,milleti Yakan!

Nefesi ile ateş çıkaran,her yeri yakan ejderhaların ve onların soyu olan çocuklarının ; ön Türk olan Hitit tarihinde ve efsanelerinde konu edilmesi bizi şaşırtmadı.Ne de olsa,kadim düşmanımız onlar!

Ejderha ve yılan soylarının; günümüzde Reptilian olarak bilinen ırklar ile ilgisi ve benzerliği vardır.Daha önceki yazılarımda da bahsetmiştim.30 Bin yıldan daha eski Türk kaya resimlerinde Türkler ile yılan soylular arasındaki bu savaşlar çizilmişti,hatırlayalım:

https://www.onaltiyildiz.com/?artikel,594/

Gördüğünüz üzere; Türkler, yılan soyunun en büyük düşmanıdır.Demek ki, yılan soylarının ülkesi Mısırdan kaçan, Musa'nın yanındakiler, Türklere (Hititlere) sığınıyorlar.Konumuza devam edelim...

https://www.onaltiyildiz.com/?haber,8353

Yukarıda linkini verdiğim, Sayın Oktan Keleş'in "Hititler, Siyonizm'in Korkulu Rüyası"  yazısında, şerli Mısır'ın, savaşta Hititlere yenilmesine rağmen,devrin algı operasyonları ile ,bu yenilgiyi zafermiş gibi gösterdiği anlatıldı.Neydi bu savaş ve antlaşmanın adı? KADEŞ savaşı ve antlaşması.

Kadheş  ;  Suriye'nin Humus valiliğinde, Asi Nehri kıyısında antik kenttir.Bazı araştırmacılara göre Petra kentinin de bulunduğu bölgedir.Kadeş adının anlamına baktınız mı bilgi ağlarından? Çok enteresan bir anlamı var ve kökü Türkçeye dayanıyor. Nasıl ya? Bu da mı Türkçe?

Kadeş; İbranicede kutsal olan anlamına geliyor. İbranice'den daha eski olan  aramice ve nebaticeye bile kaynak olmuş olan Türkçedir.Bu kelimeyi Türkçe olarak okuyalım mı?

KUT-AŞ  !  Çok net! Kadeş diye bildiğimiz,ibranicede kutsal olan anlamına gelen kelime,özünde Türkçe'dir.Türkçe anlamı da ibranice anlamı ile örtüşmektedir.

Zaten Tevrat'a göre; Kadeş/Kutaş denilen bu bölge, Musa'nın yanındakilerin dolaştığı ,geçtiği yerlerden birisidir.Önemli bir ileri karakoldur.Dileyen derinine inceleyebilir. Bu bölgenin adı öz be öz Türkçedir! KUTAŞ!

Peki biz bu KUTAŞ adının Türkçe anlamı için ne öneriyoruz?

KUT  kelimesi + dAŞ eki    

KUTDAŞ= KUT sahibi olanlardan birisi!

Kutaş adı; Sayın Oktan Keleş'in Kulbak Bilge kitabının 189.sayfasında geçmektedir. Ilduz Yurt'ta var olan , yönetim şurasında yer alan AK SAKAL HEYETİndeki AK SAKAL KUTAŞ !

Delilleri toplayarak Kadeş savaşına devam ediyoruz...

"Ezici üstünlük ile Ra birliklerini dağıtan Hititler,düşmanı takip ederler.Savaşın sonunda yaya askerlerinin büyük çoğunluğunu kaybeden firavun ordusu,Mısıra geri çekilir.Atlı araba birliklerinin önemli bölümünü kaybeden Hititler bu yüzden onları sürekli takip etmezler."

Peki nasıl olur da,Hititler kazandığı halde,sanki kaybetmiş gibi, hiyerogliflerde bu olay resmedilir? Bu türden algı operasyonlarının örnekleri ,hem yakın çağda 2.dünya savaşında hem de Irak/Afganistan işgalleri sırasında çokça görülmüştür. Düşmanı normal şartlarda yenemeyen şerliler,halkın psikolojisi üzerinden operasyon çekmektedirler.Bilgi ağları ; bu tür taraflı tarih  bilgileri ile doludur.Biz bu algı operasyonlarından Nazilere ait olanlara bir bakalım. Çünkü, Baran Aydın kardeşim son yazısında Nazilerin konumuzla olan bağına dikkat çekmişti.Onun yazısından ve yolundan devam edelim inşallah. https://www.onaltiyildiz.com/?haber,8364

 "Hitler’i motive eden deruni misyona küçük bir örnek Nazi kelimesi üzerinden verilebilir. Nazi kelimesinin anlamının, nasyonal sosyalizmin belirli hecelerinden oluşturulduğu söylenir. Ancak sanıldığının aksine Nazi kelimesinin kökleri Babil’e uzanmaktadır. Babil’in kralı Nazi-Maruttash araştırılırsa Nazi kelimesinin anlamının üstüne örtülen perde aralanacaktır! Bu durum araştırılırsa ne demek istediğimiz anlaşılacaktır. Elbette ki bu bilgi Hitler’in deruni misyonuna ait örtülen sırlar kuyusunun en sığ yerine aittir."-Baran Aydın'ın ilgili yazısından alıntı.

Peki, herkesin bildiği nazi bayrağına yakından bakalım mı?

Bizim bildiğimiz, saat yönünün tersinde olan KADİM TÜRK OZ Çarkı'nın (Çarkıfelek) tam tersi yönde yapılmış halidir,nazi bayrağı! Şerlilerin ,kadim olan sembolleri,kendi çıkarları doğrultusunda değiştirip kullanmalarına bir örnektir! Kitleleri ;bu sembolün  kadim etkisi ile , savaşa sürüklemişlerdir. Türklere ait olan Oz çarkını,tersine çevirerek,şer enerjisini kullanarak,psikolojik harp yapmışlardır.Peki,Bu şerli bayrak, günümüzde var olan bir askeri teşkilatın bayrağına ne kadar benziyor,fark ettiniz mi? Ne demek istediğimizi açalım mı?

Nazi sembolü ile Nato sembolü birbirine neden bu kadar çok benzemektedir? İki semboldeki siyah ile çizilmiş şekillere odaklanırsanız, iki sembolün neredeyse aynı olduğunu görürüz. Her iki sembolde, saat yönündedir.Her iki sembol de Türklerin kadim tarihinde anlatılan KADİM DÖRT YÖN'e işaret etmektedir! Bu sembolün derin manasına girmeden önce, Nazi ve Nato kelimelerindeki fonetik benzerliğe bakalım:

NA-ZI

NA-TO

İki kelime de NA kökü ile başlamaktadır.Bu "Na" kökünün anlamı da ilginç.Birazdan açacağız.

Sevgili Baran Aydın'ın yazısına bir daha bakalım: "Ancak sanıldığının aksine Nazi kelimesinin kökleri Babil’e uzanmaktadır. Babil’in kralı Nazi-Maruttash araştırılırsa Nazi kelimesinin anlamının üstüne örtülen perde aralanacaktır!"-Baran Aydın.

Bu adın üstüne örtülen sırlı perdeyi aralamaya çalışalım. Nazi Maruttaş adının anlamı nedir? Adın şimdiye kadar çevrilmiş olan anlamına bakın! Maruttaş Onu Korusun! Bu anlam çivi yazılarından çevrilmiş olan anlamdır.

O halde ünlü NA Zİ kelimesinin sırlı anlamını açmaya çalışalım!

Na zi= O'nu korusun demektir! Bir çeşit dua/büyüdür! O ile kast edilenler kimdir? Aryen Irkı mıdır?

Baran Aydın yazısında anlatmıştı:"SSSS dövmesinin anlamı çok derin bir konudur. Her bir S harfi Mısır’ı kuran güce ait büyük bir sırrın temsilidir."

SSSS kodu ile kodlanan varlıklar,Dört sarmallı DNA'ya sahip olan Yılan/Ejder soylu varlıklar mıdır? NA Zİ yani O'nu korusun denilerek,bu 4 sarmallı ejder/yılan soyu mu korunmaya ve örtülmeye çalışılmıştır?

Peki, benzer sembole,fonetiğe sahip olan NA TO ne demektir? ve Kimi/Kimleri korumaktadır? Siyasi,askeri anlamını günümüzde herkes bilmektedir.Biz; Fonetik,sembolik ve tarihi bağlantılar ile bu iki kelimeyi bir arada zikretmekteyiz.Elbette en doğrusunu Allah bilir.

Antik yunancada Nato(ghnatos); üretilmiş,doğrulmuş anlamındadır!

Şerliler ; sırlama tekniği ile(bir çeşit dil büyüsü),kendilerine ait olan bilgileri, herkesin göz önünde gizlerler. Göz önünde gizlenmeden ve gösteriş yapmadan duramazlar.NA Zİ adı, ehilleri tarafından çok iyi incelenmelidir! Bir çeşit büyüdür! Artık bu büyünün bozulma çağı gelmiştir! Biz haddimizce bu kadar yazdık.Tarihi bilgilere devam edelim...

Nazi Maruttaş ; kendisini dünyanın efendisi olarak ilan etmiştir.Kasit halkındandır ve Babil'de , Hititlerin şehri dağıtmasından sonra etkili olmuşlardır. Kasitler;500 yıl kadar hüküm sürmüş olan, askeri aristokrat bir topluluktur. Araştırılırsa, Babil ile olan şerli bağlantıları ortaya çıkacaktır.Konunun ehilleri ,incelemelidir.Bizim için önemli olan husus şudur ki, Kam Ustam Oktan Keleş'in Kambala-Atasagun serisinde anlatılan Uzay büyücüleriyle,bu Na zi büyüsünü yapan Irkın bağlantısı var mıdır?

Kam Ustam Sayın Oktan Keleş ; yukarıdaki çizimlerde çok önemli bir konuyu açmıştı.Çizime daha yakından bakalım,önemli bir detay var!

Uzay büyücüleri konuşuyorlar-"İnsanlar uzaya maymun gönderdiği gibi Uzaydakiler de ,dünyaya üretim varlıklar gönderdi.İnsanlar bunları gerçek uzaylı sanıyorlar.İşte o tablet bu sırları saklıyor.Çözümlenmemeli..."-Kambala Atasagun-Oktan Keleş.

Yukarıdaki cümledeki "ÜRETİM VARLIKLAR" kelimeleri hemen dikkati çekiyor! Bu varlıklar ; hemen her dünya dışı varlık ile olan karşılaşmada gözlemlenen kısa boylu GRİ'ler olabilir mi? Üretimi ucuz,gözden çıkarılabilen,otonom görev gören varlıklar.

Nato kelimesinin yunanca anlamına baktığımızda da Üretilmiş olan,doğrulmuş olan sonucuna varmıştık! Tevafuka bakınız!

Bakara suresi 58.ayet ile başladığımız yolculuğumuz , bizi bu sonuca kadar getirdi. Elbette olay belli bir mantıksal kurgu üzerinden devam etmiştir. Ancak, eldeki bilimlik bilgi ve delilleri kullanarak buraya gelebildiğimizi de gözden kaçırmamak gerekir.

Yazımın sonuna geldiğimde, şunu belirtmek isterim ki, sırlar, Gök Nefesli Okyay Kağan tarafından açılmıştır, açılacaktır! Bizler, müsaade verilirse ,daha çok araştırıp daha derin yazacağız. TÜRK ÇAĞI BAŞLAMIŞTIR!

Şerliler bir kez hakikatleri örterse biz Türkler bin kez örtüyü açacağız!

Ey Türk istikbalinin evlâdı! İşte, bu ahval ve şerait içinde dahi, vazifen; Türk istiklâl ve cumhuriyetini kurtarmaktır! Muhtaç olduğun kudret, damarlarındaki asil kanda, mevcuttur!- ATATÜRK

Asil kan'ın ne olduğunu , neler yapacağını Tengri izin verirse,hepimiz göreceğiz! Aramızda,bize suret olarak benzeyip,bizden olmayanların hikayesini de zaman içerisinde öğreneceğiz.

Tengri Bizmenen!

Dr. Hamdi Cenk Düzgit

https://www.onaltiyildiz.com/?haber,8376/hitit---kades---nazi-adlari-uzerine-tefekkur--uzay-buyuculerinin-sakladigi-sir


Bu yazı 2,661 defa okundu.


Yorumlar

 + Yorum Ekle 
  kapat

  Değerli okuyucumuz,
  Yazdığınız yorumlar editör denetiminden sonra onaylanır ve sitede yayınlanır.
  Yorum yazarken aşağıda maddeler halinde belirtilmiş hususları okumuş, anlamış, kabul etmiş sayılırsınız.
  · Türkiye Cumhuriyeti kanunlarında açıkça suç olarak belirtilmiş konular için suçu ya da suçluyu övücü ifadeler kullanılamayağını,
  · Kişi ya da kurumlar için eleştiri sınırları ötesinde küçük düşürücü ifadeler kullanılamayacağını,
  · Kişi ya da kurumlara karşı tehdit, saldırı ya da tahkir içerikli ifadeler kullanılamayacağını,
  · Kişi veya kurumların telif haklarına konu olan fikir ve/veya sanat eserlerine ait hiçbir içerik yayınlanamayacağını,
  · Kişi veya kurumların ticari sırlarının ifşaı edilemeyeceğini,
  · Genel ahlaka aykırı söz, ifade ya da yakıştırmaların yapılamayacağını,
  · Yasal bir takip durumda, yorum tarih ve saati ile yorumu yazdığım cihaza ait IP numarasının adli makamlara iletileceğini,
  · Yorumumdan kaynaklanan her türlü hukuki sorumluluğun tarafıma ait olduğunu,
  Bu formu gönderdiğimde kabul ediyorum.

  Diğer köşe yazıları

   Tüm Yazılar 
  • 29 Aralık 2022 Adguk Perspektifinden Kiramen Katibin - Ki Ram Yazıcıları - Tanrının Kod Yazıcıları
  • 13 Ekim 2022 ADGUK-TANRININ GÖZÜ HAKKINDA DÜŞÜNCELERİM-TANRININ YAZILIMI
  • 4 Ağustos 2022 Maddeyi İkna Gücü 2.Bölüm - Tengri Kulı Bitidim - Kulbak Ata'nın Sırrı - Tengri Kodunun Dili
  • 26 Ocak 2022 Adguk'a Göre Madde-Atomaltı Parçacıklar - Maddeyi İkna Gücü
  • 12 Ocak 2022 ADGUK Hakkında-1
  • 5 Aralık 2021 Eski Dünya Tasviri - Kuran'da Dune - Dünya İlişkisi
  • 2 Temmuz 2021 Temur Zebur İlişkisi - Demirin Sırrı - Sırlı Maden
  • 6 Mayıs 2021 Madde Nedir - Temel Kuvvetler - 4 Ana Unsur - Oz Çarkı ile Madde/Enerji İlişkisi...
  • 11 Nisan 2021 Atasagun'daki Eski Yazılar Hakkında - Ankebut - An'ı Tutuşturan Bilgi...
  • 21 Şubat 2021 Hitit - Kadeş - Nazi Adları Üzerine Tefekkür / Uzay Büyücülerinin Sakladığı Sır
  • 12 Ocak 2021 Kambala 8'deki İsimlerin Sırrı - İbrahim'in Milletine Uyun!
  • 25 Aralık 2020 Robotlar/Od Börü-Druid-Tepegöz-Kiklop-Sibernetik Konuları Üzerine
  • 13 Aralık 2020 Anunnaki-An'ın Kanı/Anak'ın Kanı
  • 8 Kasım 2020 Türk Yazıtlarında Cibril-Ülgen Adı Ve Psychike(Psişik) Kelimeleri İle Çiy Enerjisi Bağlantısı
  • 28 Eylül 2020 Altın Elbiseli Adam Yazıtı Okuması - Elbise - Altın Post Efsanesi
  • 8 Eylül 2020 Kuyuların Sırrı- Ress ve Araf Halkı- Asa Yazılımı...
  • 16 Ağustos 2020 Tengrinin Yazılımının Koruyucuları Kamlar ve Burkan
  • 14 Temmuz 2020 Dünya Tarihinden Silinmeye Çalışılan Türk Yer ve Boy Adları
  • 28 Haziran 2020 Yerlig Han-Dabbe-Ant Frekansı
  • 19 Haziran 2020 Kafesteki Cenin- Ant Geni

  En Çok Okunan Haberler


  ON ALTI YILDIZ'da Ara Internet'te Ara  

  Haber Sistemi altyapısı ile çalışmaktadır.
  11,154 µs