Kopuz Ata-4

Kopuz Ata-4

Oktan Keleş'in yeni yazı dizisi Kopuz Ata: Geçmişin, Günümüzün ve Geleceğin Sırlarını açıyor


15 Nisan 2017 03:14
font boyutu küçülsün büyüsünhttp://www.onaltiyildiz.com/images/haber/13446.jpg

    

Bu Bir Romandır....  

Bu Bir Kış Romanıdır... 

Yazan ve çizen: Oktan Keleş 

Editör: Erol Elmas  

Kopuz Ata Roman'ındaki resim, yazı ve bilgilerin izinsiz olarak roman, belgesel, kitap ve film yapılması yasaktır!  

 Birinci Bölüm: http://www.onaltiyildiz.com/haber.php?haber_id=5507 

 İkinci Bölüm    http://www.onaltiyildiz.com/haber.php?haber_id=5552 

 Üçüncü Bölüm http://www.onaltiyildiz.com/haber.php?haber_id=5726 


 4. Bölüm 

 TÜRK AŞKINI UNUTMAZ, ONUN AŞKI TURAN 


   

    

 


   


 

 http://www.milliyet.com.tr/hayret-verici-fotograf-200-yildir/dunya/detay/2009742/default.htm

http://www.radikal.com.tr/radikalist/budist-rahibin-meditasyonu-200-yildir-devam-ediyor-1283080/

   

http://www.haberturk.com/dunya/haber/598910-cini-korkutan-3-bin-800-yasindaki-guzel  

http://www.genelturktarihi.net/3800-yasindaki-lolan-guzeli

     

 

    

 https://www.youtube.com/watch?v=aqXB7Q5XTt8  

 

Oktan Keleş    

oktankeles@gmail.com 

onaltiyildiz@gmail.com  

Twitter:@oktankeles        
Bu haber 74,022 defa okundu.

Yorum ekleYorum ekle


Yorumlar (118)
 • Selçuk Karaca (Atatan, Battal) / 19 Eylül 2017 22:09

  ♡ X ● Turan Gülüşlü Ötüken Sevdalısı Asena, Türk Aşkını Unutmaz Onun Aşkı Turan ♡ X ●

  "Bir ok attım karlı dağın ardına, düştü m'ola sevdiğimin yurduna, il yanmazken ben yanarım derdine, engel aramızı açtı n'eyleyim" Karacaoğlan

  Kızıl Elmam, Ecem, Maralım.
 • Cafer / 18 Eylül 2017 16:56

  ●●

  Her sözün evveli Bismillâhdır
  Mahlûkun çün hâlıkı Allahdır
  Hakkkun ismini yâd etmekdür erkân
  Kim bir kâr ucunu tuttukda insan
  Hudânın ismini yâd ederler
  Dil-i cân mülkünü âbâd ederler
  Devâdur ismini yâd itmek anun
  Kim oldur hayatı cümle cânun
  Bi-emr-i Hâlıkı ser cümle eşyâ
  Ki nur oldı âlemde peyda
  Hem oldur evliyalar şeh-yârı
  Zuhûr oldı hicâbından çöl olma
  Ki oldı cümle âlem hâliki âgâh
  Bi-hamdullah ki ol şâh-ı velâyet
  Vücuda geldi ve gitdi dalâlet
  Vech-i nûruyla münevver oldı kâinat
  Zât-ı Hakkdan oldı peydâ bu sıfât
  Anberin mûyi bûyi nâfizi
  Kân-ı ihsân mâdeni eltâf idi
  Ref’ idüb pürka’ olaydı bî-hicâb
  Hacil olurdı gün yüzünden âfitâb
  Kadd-i bâlâsı havâsıyla ey peder
  Düşdi serv-i endâm üzere zelzeleler
  Nusret atına kim olsa şeh-süvâr
  Tîg alub eline hem-çü Zülfikar
  Tazarru‘lar kılub bâd-ı Hüdâya
  Senâ vü medh okurdı Mustafa’ya
  Ururdı kendü özin küffâra derhâl
  Eğer Pesyâ döğer andan beher hâl
  Verilmişdi ânâ nusret ezelden
  Hüdâvend-i kadîm kim yezelden
  Yaratmışdı Hüda san‘atdan anı
  Dile gelmez anun vasf-ı beyânı
  Dil anun vasfı sıfatından haber
  Çün viRebi’lmez kılalım muhtasar
  Başlayalum kıssa-i şerbete
  Gör ne say etmişdür Ahmed dinine
  Vir salâvat Ahmed eline
  Tâ eziyle şükür ağzın balına
  Yâ Mu‘în
 • BÜYÜK YÜCE TÜRK / 3 Haziran 2017 15:32

  BÜYÜK YÜCE TÜRK

  beynimde şlmşekler gözülerimde parlayan yıldızlar bizim olan çin ezanlarımızın okunacagı günü heyecanla beklerim şimdi tin ayininden çıkan bedenden giden geri dönüşü saglayamassa yeni dogan bedende yer ararar şimdi bu kendine beden arayan şimdiki çin büyük yöneticilerinin birinci derece olacak çocuklarının bedenine girerse? yani çin bizim?
 • Buğra Ayyıldız / 15 Mayıs 2017 02:50

  Kalpten sevgilerimle açizane bir tefekkür

  Ham ama pişmeye hevesli bu kardeşinizden talebenizden bir tefekkür had aşarsam bağışlayın.Başkörmez bize 7 şekilde saldırdığını gördüm Akamın Sultanımızdan öğrendiklerime göre 1.içimizden nefsimizden 2.Haçlı orduları vs vasıtasıyla (bence en iyisi en mertçesi bu ) 3.Melekler Ağlarkendeki gibi 4.Asadaki gibi 5.Kutsal Halıdaki gibi 6.Melami savaşlarındaki gibi 7.Asadaki dnası bozulmuş canavarlar güruhu ve Kutsal Halıdaki singularity gibi. Açizane tefekkürüm bize ait sırları çalmaya çalışmalarıda bu maddelere giriyor.Gönlüm diyor ki ah Kağanım anlatsa da bilsem Kalbim diyor ki her şeyin zamanı var Eren Babaların hikmeti bildiği var sabret.Bu devlet Allah ın izniyle KALPERENLER sayesinde en şanlı TÜRK devleti olacak korkma tinini temiz tut Kağanını dinle.Kalbime bu hissi verene layıkıyla şükredemeyecek olmanın utancı bana kalbimdeki temiz sevgi saygı sizlere kabul edin
 • Said Naim Harici / 14 Mayıs 2017 14:41

  Ağladım

  Binlerce yılın ardından hasret dolu iki kalbin birbirine akışını seyrederken ağladım.
  Yıllar önce Christopher Reeve'in oynadığı 'somewehe in the time' filminde de buna benzer bir konu işlenir.
  Bu kavuşmalar inşaAllah külliyen olurda bizlerde atalarımıza ve gaspedilmiş kayıp mirasımıza kavuşuruz.
  Önde gidenlere selam olsun.
  Hürmetler
 • Beybars / 5 Mayıs 2017 04:12

  Doğu Türkistan'da Mezar İtikatları

  Mezar itikatları Uygurların oldukça önemli bir bölümünde yaygın olan bir inanç faaliyetidir. Aynı zamanda çeşitli kültür tabakalarını ihtiva eden olağanüstü bir dini kültür hadisesidir. O kendi dar anlamıyla sadece bir dini faaliyet değil,muhtelif tabakaları olan Uygur kültürü ve folklorundaki din, örf, adet, edebiyat, sanat, felsefe ve toplumsal düzen gibi bir çok alanla ilgili inanç faaliyetidir. Uygurlardaki mezar kültürünün ortaya çıkışını, gelişim ve değişim özelliklerini, ihtiva ettiği değişik folklor unsurlarını kültür bilimi açısından açıklığa kavuşturmak bizi çok kaynaklı Uygur kültürü ve onun gelişimi üzerinde tekrar düşünmeye sevk etmektedir. Mezar kültürü üzerindeki araştırmalardan Uygurların mezar itikatlarının gerçekte Uygurların eski inançları ile İslam inancının birbiriyle yoğurulması sonucunda ortaya çıktığını anlamak zor değildir.
 • Beybars / 2 Mayıs 2017 12:21

  Doğu Türkistan'ı ziyaret eden Alman Arkeolog Von Gabayin bile tarihi eserlere yapılanları görünce göz yaşı dökmüştür.

  Demir Yürekli Türkler
  Sayın Oktan Keleş ve Onaltıyıldıza çok teşekkürler. Çok büyük bir sürpriz yaptınız.
  Hepimizi çok duygulandırdınız.

  Doğu Türkistan Türk yaşam sahasının önemli bir parçasıdır. Bu topraklar geçmişte kaybedilmiş ve unutulmaya yüz tutmuş diğer Türk toprakları gibi feda edilemez, eğer burası da feda edilirse Asya'daki Türk yaşam sahası büyük bir tehlike altına girer ve geleceğimize ışık tutacak atalarımızın aziz hatıralarıyla dolu bu topraklardaki büyük mirası da tamamen yitirmiş oluruz bu yüzden Doğu Türkistan bütün Türk dünyasının önemli bir direniş merkezidir.

  Doğu Türkistan aynı zamanda peygamberimiz Hz. Muhammed (S.A.V)'in soyundan insanların da yaşadığı ve o beldeleri ilimleriyle inkişaf ettirdiği kutlu bir ülkedir. Doğu Türkistan'da, sahip olduğu Lop Nur, Taklamakan çölleri sayesinde peygamberimizin vatanı olan Asr-ı Saadet Arabistan coğrafyasının büyük manevi havasının bütün hissiyatları ile yoğun bir şekilde yaşanıldığı kutlu beldeler bulunmaktadır. İstanbul'da Mekke, Medine havasını iklimsel olarak yaşayamazsınız ama orada bunu rahatlıkla hissedip yaşayabileceğiniz çok harika beldeler bulunmaktadır. Kafir Çinliler Lop Nur'da onlarca atom bombası patlatarak bu yaşam alanlarını da tarumar etmişlerdir.

  Türk Tarihi Çinlilerden Önce Başlar!..
  Turgun Almas “Uygurlar” adlı eserinde Türklerin Moğol bozkırlarında yaşadıkları devirlerde de Türklerin büyük bir çoğunluğunun Doğu Türkistan'da yaşadığını bu suretle Doğu Türkistan'ın Türklerin anayurdu olduğunu ileri sürmüştür. Buna delil olarak 1979 yılında Konçi Irmağı'nın aşağı kıyısındaki mezarlıkta bulunan eski Kirosan Devleti'ne ait kalıntılar gösterilebilir. Bu kalıntılar; keçeden yapılmış baş kapı, yün ipten yapılmış paspas, deri çizme, buğday taneleri, tahta üzerine oyulmuş kadın anıtı ve yün örgü ve yünlü dokumalardan ibarettir. Bulunanlar 4000-6400 sene önceki devirlere aittir. Doğu Türkistan'ın Lop Nur ilçesi yakınındaki Kiroren eski çağ şehir harabesinde bulunmuş mumyalar Japonya’da incelenmiş, Carbon 14 analizi sonucu 6412 yıllık olduğunu belirtmektedir.
  Daha önemli bulgular ise yine bu mezarda bulunan mumyalardır. Mumyaların sırtındaki nefis işlemeli düz olarak dokunmuş ipek elbiseler (modern fabrikalarda yapılmış gibi ) altındaki halı bütün şeyler sanki bu güne ait gibi medeni olmasıyla hayret vericidir. Mumyalardan birinin yüzü Japon bilim adamları tarafından bilgisayar vasıtasıyla aslına döndürülmüş ve renkli portresi alınmıştır. Ona “Kiroren Güzeli” adı verilmiştir. Portredeki güzel kız Türk ırkının tipik bir örneğidir. Kahverengi saçlı, koyun gözlü, burun kökü yüksek (1995 yılında bu mumyalar Çinliler tarafından Kaşgar şehrinde sergilenmiştir). Yayınlanıp satılan “Kiroren Güzeli” isimli portrenin altında ki yazıda “2400 yıl önce...” şeklinde yıl devri yazılsa da, mumyaları Japonya’ya götüren Uygur araştırmacı, Japon bilim adamlarının mumyanın 6.400 yıl öncesine ait olduğunu tespit ettiklerini söylemiştir. Genç arkeolog Kurban Veli (şimdi ABD’de) “Bizim Tarihi Yazılarımız” kitabında 6.400 yıl sayısını kullanmıştır. Şimdiye kadar kendilerini en eski medeniyetli insanlar olarak kabul eden Çinliler medeniyet tarihini 5000 yıl olarak söylüyor, yazıyorlardı. Acaba şimdi bir esir milletin tarihinin kendilerininkinden daha eski olduğunun duyulmasını isterler miydi? Çinlilerin milli karakteri buna da izin vermezdi tabii. Onun için son zamanlarda Çinliler medeniyet tarihini 6000 yıl öncesine dayandırmaya başlamışlardır. Bu da tuhaf bir iştir doğrusu, utanmaz milli özellik mahsülüdür.

  Şimdi Çinlilerin sahte tarih senaryoları için, delil teşkil etsin diye sahte “Arkeolojik Bulgular” oluşturma gayreti içinde olduğu hakkında duracağız..
  Çinliler Doğu Türkistan'a koydukları “Şincan” denen hakaretli nam ile beraber “önceden bizimdi” lafını belirtmek için ortalığa saçma laflar yaymaktadırlar. Daha sonra arkeolojik ve tarih sahalarında bu lafları destekleyecek senaryolar üretmektedirler. Böyle şerefsiz işlerle uğraşırken, kamuya duyularak rezil olduğu da yaşanmıştır. Bu utanç verici işlere örnek olacak aşağıda anlatacağımız olayı gösterebiliriz. Çinliler Çin’de buldukları kendilerine ait bir çok kalıntıyı gizlice Doğu Türkistan’a getirip eski mezar ve harabelere gömmektedirler.
  Gizlice getirilip gömülen bu şeyleri aşikar “keşfedip” kamu önünde kazıp çıkarsa ne olacak? Hatta bu kazı alanına yabancıları da davet ederek şahit ederlerse nasıl etki yaratır? Tabii ki, Çinlilere ait arkolojik bulgular Doğu Türkistan’da bulundu! Bu demek olur ki, bu topraklarda kaç bin seneden bu yana Çinliler yaşamaktadırlar!
  Çinliler Tanrı Dağı’nın kuzeyindeki Altay, Çöçek yaylalarında çeşitli kazılar sürdürdüğü sırada Kazak malçılara uğraşmışlardı. Bu okumayan çobanlar bunların ne yaptıklarını nasıl anlasın? Bu adamlardan çok uzaklarda toprak kazan ve kazdığı çukura nasıldır bir türlü eski kağıtları, çini eşyaları gömmekte olan adamları kim diye bilirdi? Yıllardan bu yana herşeyden şüphe etmeye, sözde “sınıfi uyanıklık”a eğitilmiş bu sade çobanlar, belli belirsiz işlerle adamsız beyabanda hareket edenleri “sınıfi düşman” olarak kabul etmişler, ve hemen gördüklerini hükümete haber vermiş. Yetkili kurumların hepsi gizli emir almış olduğu için, hiç kimse onların raporuna merak etmemiş, “casuslar”a dikkatı çekilmemiş. Çobanlar bu “casus yada sınıfi düşman”ı pek köklü düşman zannetmiş, bunu kominist partiye rapor edip ondan mükafat, hiç olmazsa bir övme anlamak isteğiyle biri duymak istemezse onun yukarısında birine koşmuşlar, şu halde dericemu derice yukarı doğru rapor verirken, olay hakkındaki haber kamuya duyulmuş, bundan rahatsız olan Çin hükümeti çobanlar valiliğe gittiğinde onları sert tepkiyle uyarmışlar. “Bu partinin iç gizli işi, sesinizi kesin ve çenenizi kapatın!” Çobanlar şu aşamaya vardığında korkmaya başlar ve geldiği yere döner.

  Bu gibi rezil işler 1970’yıllarında Nilka ilçesinde de görülmüştü.
  Son yıllarda Çin’in kalıntı göçürme grupları Tacikistan, Afganistan, Pakistan sınırına yakın bölgelerdeki eski mezar ve ev harabeleri üzerinde bu rezil komediyi sürdürmektedirler. Bunu da oralarda yaşayan Kırgız çobanlar görmüşlerdir. Bu olayları şehirdeki akrabalarına çıkartmışlardır. Bu sayede anlaşılmıştır ki; o yerlere de gelecekte bulunacak tarihi delilleri gömmektedirler.
  Bunlar sadece görünüp bilinenler. Kim bilir daha bilinmeyen ne sahtekarlıklar, oldubittiye getirilen işler var. Bunun sonu nereye varacak? Bunu bütün dünya gelecekte görecektir.
  Aynı bunlara benzer sahte delillerden biri 90’lı yıllardan sonra gündemi epeyce meşgul etmişti. İktidar, bilim adamlarından bir sahte tarihi delil yaratmalarını istemiş, yaratılmış, propagandalarda kullanılmış; 90’lı yıllara gelince bir bilim adamı bu rezilliği Çin’de yayınlanan bir dergide ifşa etmiştir. Çinli bilim adamlarının yazıları Uygurcaya da çevrilip “Tenrıdağ” dergisinde yayınlanmıştı.
  Bu durumda dünya, Çinlilerin yeni “bulgular”ına nasıl bakmalı? Bu sözde “Tarihi Bulgu”lara inanmalı mı? Delil olarak kabul etmeli mi? Hangileri gerçek, hangileri sahte olduğunu nasıl anlamalı? Bunlar hakkında bilim adamları dikkatli olmalıdır.
  Çinlilerin bu noktada yaptıkları iş şudur: Vatanımızda buldukları tarihi eserlerdeki bize ait eski medeniyet izlerini imkânlar dahilinde silmeye, değiştirmeye hatta Çine götürüp “Çin’de bulundu” diye göstermeye çalışmaktadır.
  Meselâ Atuş şehrinin batısında (Irmak sahilinde) bulunan adam kafatası (taşa dönüşen adam kafa kemiği) çalınma tehlikesi geçirmiştir. Bu kafatasını o çevrede yaşayan bir Uygur çocuğu bulmuş ama değerini bilememiştir. Çocuk elindeki kalıntı ile kafatasına benzeyen taş diye oynarken Atuş şehrinde gezmeye gelen Çinli bir öğrenci tarafından elinden alınarak şehirdeki Kültür İdaresi Başkanı Çing Peishan’a (Çinli başkan) götürülmüştür.
  Bu Kültür Başkanı kafatasının önemini anladığı için onu Çin’e götürmeye çalışmıştır. Bu olay Uygur aydınların kulağına gidince halkın tepkisiyle karşılaşmaktan çekindiklerinden ve de gizlice kaçmak pek mümkün olmadığından ortalık sakinleşinceye kadar millete görünmemek amacıyla Çing Uluğçat ilçesine gizlenmiştir. Bu iş için İl Parti Komitesi de ona özel bir araba tayin etmiştir. Uygur Özerk Bölgesi'nin reisi İsmail Ahmet bu durumdan haberdar olunca İl Parti Komitesi’ne telefon açıp emir verdikten sonra Ürumçi’ye götürülüp müzeye konmuştur. Daha önce de Çin’de “Pekin Adamı” denen bir kafatası mevcut olduğu hikaye kılınırdı. Ama savaş döneminde (1941-1945) kaybolmuş diyorlardı. Bu “Atuş Adamı” başarı ile çalınsaydı Çinliler, “Pekin Adamı” tekrar bulundu derler miydi acaba?
  Bundan başka Türklere ait eski kalıntılarda bozgunculuk yapma eğilimi de oldukça yaygındır. Meselâ 1980 yılında Von Gabayin (Alman Türkolog) Doğu Türkistan'a gelip Turpan Bizeklik “Ming Öy” (BinevـPut Mağaraları Takımı)'nı seyrettiğinde tahrip edilmiş duvar resimlerini gördüğünde ağlamıştır! (Bir yabancı bizim eserlerimiz için ağlamıştır!) Görülen şudur ki; insan resimlerinin hepsinin göz bebeği kurcalanmıştı. Çünkü milli özellik göz bebeğinde iyice ifade olunurdu, bunlar tahrip edilişiyle hangi millete tabi olduğu karıştırılmış olunacaktır.
  Maralveşi (Maralbaşı) beyavanlarından odun taşıyan bir traktör şoförü kendi gözleriyle gördüğü bir işi hikaye kılmışlardı: O işte şu beyavan içerisinde yürürken traktörü bozulmuş, ne yapacağından kafası karışmış, biraz düşünüp yatarken, kulağına uzak bir yerden traktör gürültüsü gelmiş. Onun yardımından ümit eden adam traktörü beklemiş beklemiş. Ama traktör sesi bir türlü yakınlaşmadan aynı uzaklıktan duyuluyormuş. Sonunda adam onu beklemektense onun tarafına gidip yardım istemek için yürümüş. Uzak yürüdükten sonra adamsız beyavanda tek başına bir arenada hareket eden yoldüzer (buldozer)'i görünce şaşırmış. Çünkü bu yerlere sadece oduncular ve fakat yerlilerden başka kimseler gelmiyecekti; üstelik bir Çinli şoför hareket ettiren yoldüzerin burda ne işi olacaktı ki? Adam yoldüzere yakın gelir ve onun nasıl çalıştığına, ne yaptığına bakmaya merakı artmış. Gelince Çinli şofürün yoldüzerin bıçağıyla, önceden yere yıkılmış taş kapı üstündeki görkem nakışları ve yazıya benzeyen izleri silmeye çalıştığını görmüşler. Taşkapı epey büyük, çok güzel nakışlarla süslenmişti, o sanki sarayların kapısı olacak nitelikteydi, onun devri hakkında da bir şey demek zordu, belki bin ya da birkaç bin yıla dayanıyordu.
  Bunları gören sade oduncu hiçbir şey anlamadığı için Çinliden bunu sormuş; bu neydi? Neden bunu kazımakـsilmek zaruri oldu, bu kadar uzak beyabanda bu işin ne lüzumu vardı? Bu sorulara Çinli ona tehditle cevap verir, bunun hükümete mahsus sır olduğundan bu hakta soru sormak, herkese bunlardan bahsetmenin kafayı yiyeceği konusunda uyarıda bulunmuş. Ama adamın merakı korkusundan üstün olduğu için yurda döndüğünde bunu bilginlerden sorarken, aydınlar işin ne olduğunu anlamışlardı!

  (Not: Bu olay Çin'in iç bölgelerinde buldozerlerle yıkılan Türk Piramitleri'nin benzeri bir olay. Doğu Türkistan'da ortaya çıkan mumyaların hepsi ya da bazıları piramitlerden çıkarılmış, değerli görüldükleri için de yok edilmeyip Lop Nur'da tekrar gömülerek yeni bulunmuş gibi gösterilmiş olabilir. Yıllar evvel ben bu konunun araştırılması için Sinan Meydan'a çok uzun bir yazı hazırlayıp gönderdim fakat ne bir cevap geldi ne de medyada konuyla ilgili bir haber çıktı, Oktan Keleş'i tanıdıktan sonra anladım ki bu iş onun boyunu aşan bir işmiş.)

  Şu bir gerçek ki, Maralveşi ilçesinin Tumşuk yakınlarında eski şehir harabesi vardı. Çok sayıda oduncular buralardan altından yapılmış değerli eşyalar bulmuşken, haberin duyulmasıyla tüm bir köy halkı buraya akın etmiş ve buralarda kazı yapmış; toprağı bir bir tespit etmiş bir olay gerçekleşmişti. Sonraları bu yerler Çinlilerin üretimـinşaat birliklerinin tabisi olarak, yerliler buralara ayak basamaz oldu.
  Bu anlattıklarımız sadece olayın bilinen boyutudur. Şimdiye kadar duyulmamış utanç verici davranışlar ne boyuttadır? Gömülmüş, çalınmış, değiştirilmiş, yok edilmiş ... bunların sonucunu dünya kamuoyu yakın gelecekte görecektir.
  Çinliler bizim önemli mesleklerde okuma ve çalışmamızı istemediklerinden dolayı çok sahada yetişmiş uzmanımız yoktur. Laboratuar ve diğer aletler bakımından yetersiz olduğumuzdan kendi kazılarımızı yapsak bile bulguları incelemek için Çinlilere götürmek zorundayız. (Carbon14 tahlili için) Bu da onlara inceleme sürecinin sonunda sahte rapor sunma imkânı vermektedir.

  Bu yazı Ğ. O. Zulpiqar adlı yazarın ''Doğu Türkistan'ın Gözyaşı'' adlı kitabından alıntıdır. Burada özetle Çinlilerin Türklerin tarihine nasıl saldırdıkları konusunda önemli bilgiler bulunmaktadır.
  Doğu Türkistan'ı ziyaret eden Alman Arkeolog bile tarihi eserlere yapılanları görünce göz yaşı dökmüştür.

  Çinlilerin efsanevi kralları 'Qin Huang Di' Chou Hanedanlığı'nın mirasına konarak bugünkü Çin Seddi'ne son şeklini vermiş, kendisine Türklerin atalarınınkine benzer büyük bir anıt mezar yaptırmıştır. Çinliler Qin Huang Di'nin mezar odasını tüm aramalarına rağmen bir türlü bulamıyorlar. Tarihi Çin kayıtlarında mezar odasına sadece başka bir kralın mezar odasından girilebildiği yazıyormuş. Türklerin ve Uygurların görevi bu mezarı Çinlilerden önce bularak mumyaları ve bütün eşyalarını İstanbul'a getirmektir.
 • Ahmet / 28 Nisan 2017 21:23

  DİKKAT !!!!!!!!!!!

  BU GECE AY ÇOK GÜZEL
 • e.y / 28 Nisan 2017 00:07

  beyaz çiçek

  kopuz atanın en sonunda kızıl saçlı bayanın yanındaki erkeğin elindeki beyaz çiçekle ,oktan hocamın lolanın üstüne bıraktığı çiçek şekil ve renk olarak aynısı .diğer arkadaşlar gibi benimde kafam çok karıştı ademle ilhami abinin serüveninden okyaya gectik .nöronlar yetmiyor bağlantı kurmaya .lütfen bizi aydınlatın
 • Buğra Ayyıldız / 27 Nisan 2017 23:32

  Kalpten Türk kalbimden tüm varlığımla sevgilerim ve saygılarım sizlere

  Türk beklenenmiş gerçekten eğilip bükülüp uğrulaşan ne olursa olsun kişi Türk olduğunu unutmamalı.Bana güzellikleri ve sırlarıyla öğreten Akama sevgiler.Tanrı bağışlamış seni bizlere ve insanlığa
 • ateş / 27 Nisan 2017 15:23

  Çin efsanesinden bir bölüm...

  Sekiz Ölümsüz isimli Çin efsanesinde, ölümsüzlerden birinin topal olduğu anlatılır. Nedenini ise bakın nasıl açıklamışlar:
  ' Li Tieguai topaldı; bununla birlikte doğuştan mı yoksa sonradan mı topal olduğu tartışmalıdır. Yine de özellikle sonraki dönemlerde, genellikle sonradan topal olduğu görüşü yaygınlık kazanmıştır. Bu görüş bir mite dayanmaktadır: Li'nin ruhu, Daoizmin kurucusu Laozi'nin bir çağrısı üzerine bedenini terk eder ve bedenini geride bir öğrencisine emanet bırakır ve eğer yedi gün içerisinde dönmezse bedenini yakmasını, zira o süre zarfında dönmezse tamamen ruha dönüşeceğini, mükemmeliyeti yakalamış olacağını öğütler. Altıncı günde annesinin ölümcül bir şekilde hasta olduğu haberini alan öğrencisi, üstadının büyük ihtimalle zaten mükemmeliyete ulaşmış olduğunu düşünerek bedeni yakar; oysa durum bu değildir ve dönen Li vücudunun külleriyle karşılaşır. Bunun üzerine kendisine uygun bir vücut ararken yeni ölmüş topal bir dilencinin cesedini görür ve buraya yerleşir. Mitler Li Tieguai'nin topallığını işte bu anlatıyla açıklamaktadırlar.'

  Kaynak: Vikipedi...
 • Lolan / 27 Nisan 2017 11:43

  Selam atalara...

  Atam lolan a selam olsun...onur duyuyorum lolan lı olmaktan....
 • ilker hamurcu / 26 Nisan 2017 10:50

  dil sustu gözler konuştu ...

  S.A. Okyay abim ve kardaşlarım. Söz'e gerek yoktur. İzlerken hüngür hüngür ağladım. Türk yine sözünü tuttu. Okyay abim Allah yar ve yardımcınız olsun ... Bizleri bahtiyar eylediniz.
  Oğuz Kaan'ın çocukları olarak emrindeyiz.

 • Ömer / 22 Nisan 2017 19:50

  Karmaşa

  Şimdi ben anlamadım yakın zamandır siteyi takip ediyorum. Okuduğum ve izleğimim kadar oktan bey ok yay mı sililüeti mi lütfen anlayan birisi açıklasın
 • Rahime kurt. / 20 Nisan 2017 13:15

  Susuyorum

  Kalperenlerin SULTANI Oktan Keleş beyefendinin KOPUZ ATA romanıyla ilgili bir tefekkürümü paylaşacaktım, son yayınlan bölüm ile ilgili , cevap niteliğindeki yorumu okuyunca paylaşmamaya karar verdim. Tefekkürüm resimlerle ilgıli değildi ama yinede erken tahminde bulumuyayim dedim. Ama şunu demeyi istiyorum OKTAN KELEŞ beyefendi cidden COK değerli, ve kıymetini bilelim.yabana atılmayacak, zarafetinden dolayı kıymetli bilgileri , çizgi roman üzerinden aktarıyor. İyi bakın da iyi okuyun çunkü esas sır yazılanlarda koldaşlar.saygılar efendim
 • oktan keleş / 18 Nisan 2017 17:40

  kopuzata resimleri

  romanlarımda sıklıkla dost arkadaş ve kalperen kardeşlerimin fotoğraf tan çizim anı betimleyen resimlerini jest olarak resimler, izinleriyle yayınlarım .çoğu resimler romanlarımda kurgulardır ,bu yüzden kopuzataki resimlerden farklı anlam çıkarılmamalıdır.
 • Nilay Can / 18 Nisan 2017 12:29

  ...ve Ok Yay'ın çiçeği Kızıl Elma'sına ulaşır!!
 • gokturk ergenekon / 18 Nisan 2017 10:08

  ruya

  Valla isin ilginc yani 1-2 hafta once oktan beyi ben de ruyamda gordum.yatan birinin icine kirmizi isik girdi ve canlandi
 • Şerife Duman (baciyan) / 18 Nisan 2017 08:24

  Yüreğim taştı....
 • ABDULLATİF ÖMEROĞLU / 17 Nisan 2017 22:53

  Yorumsuz

  Allah katında canlıların en kötüsü, düşünmeyen, gerçeği kavramayan sağır ve dilsizlerdir. (Enfal-22)
  Resûlüm!) Sana bu mübarek Kitab'ı, âyetlerini düşünsünler ve aklı olanlar öğüt alsınlar diye indirdik. (Sad-29)
 • Murat / 17 Nisan 2017 19:01

  Hasan Basri Çantay: (60-61) Aranızda ölüm (ün keyfiyyetini, zamaanını, mekânını ve ecellerin mıkdarını) biz (ta´yin ve) takdîr etdik ve biz — (sizi helak ederek) yerinize diğer benzerlerinizi getirmeniz ve sizi bilemeyeceğiniz bir yaratılışda ve suretlerde tekrar peyda etmemiz hususunda — önüne geçilecekler de değiliz.
 • Hasan Elmas / 17 Nisan 2017 18:43

  Söyleyecek söz bulamıyorum, gurur duydum, Allah sizleri başımızdan eksik etmesin. Yolunuzdan bizleri ayırmasın. Selam ve dua ile
 • İbrahim / 17 Nisan 2017 18:00

  körmez ne demek?

  Körmez kelimesi ne anlama geliyor? Ve tin uçmaklarla nasıl savaşabiliyorlar neticede girecek beden bulamıyorlar ya ondan soruyorum
 • Zeliha Dengel / 17 Nisan 2017 17:55

  Rüya Değil Gerçekmiş meğer...

  Merhabalar Oktan Beg, bundan bir hafta kadar önce rüyamda -sizinle nereye gittik hatırlamıyordum - ama sizi elinizde kırmızı bir elmayı yerken gördüm mutlu ibir şekilde...Şimdi ise bu KIZIL ELMA konulu Kopuz Ata yazısı okuyorum ilginç....
 • Yasin / 17 Nisan 2017 17:46

  Erdogan kaftanın basinda.halifelikle ilgili

  http://m.haberler.com/feto-ye-kacirilmaya-calisilan-yavuz-un-kaftani-9511683-haberi/
 • yasin murat / 17 Nisan 2017 14:31

  Gül ve Gülle

  "Bazen gül'le geliriz, bazen gülle ile..." - Erol E.  Turan'ın Bayraktarı Komutanımız, Turan'a gül'le gitmiştir. Turan olmayana veya Turan etiketi basılmış Turan olmayana ise gülle ile gidileceği vakitler de gelecektir...  Komutanıma Derin Saygılarımla
 • Abdulkadir DEMİR / 17 Nisan 2017 14:09

  Çinnn eriyip biteceksinnn

  Çine haddini bildirmeye devam eden OK-TAN Hocamıza Selam Olsun.
 • Ahmet Turan / 17 Nisan 2017 10:37

  Yaşa Benim Halkım

  Videonun 8.00 dakikasında söylenen Azari şarkıyı Kalperenler müzik topluluğundan bekliyoruz. Özümüz şarkılara işlenmiş işte..  Yaşa Benim Halkım

  Canımızla bağlıyız
  Bu toprağa, bu ele.
  Sıralanıp dağ gibi
  Verelim, gel, el ele.

  Gel bacım, gel kardeşim..
  Bir olalım, yumruk olalım.
  Sinesi dağlanmasın,
  Bölünmesin bu toprak.

  Yaşa, yaşa, yaşa benim halkım.
  Yaşa, yaşa, yaşa Azerbaycan.(Türkiye,Türkmenistan,Özbekistan,Kazakistan,Kırgızistan,KKTC,SUÖB,Kırım)

  Ölse yabancıya eğilmez,
  Düşse dara çetine.
  Şu kahraman halkımın,
  kurbanıyım gayretine.

  Türk'ün kolu bükülmez,
  Türk'ün gücü tükenmez
  Azerbaycan bölünmez
  Bir kere kalkan bayrak,
  Bir daha yere inmez.

  Yaşa, yaşa, yaşa benim halkım.
  Yaşa, yaşa, yaşa Azerbaycan.(Türkiye,Türkmenistan,Özbekistan,Kazakistan,Kırgızistan,KKTC,SUÖB,Kırım)
 • Merve Atilgan / 17 Nisan 2017 08:07

  GURUR

  İzlerken gururla izledim cok duygulandım
  Allahım oktan abimiz başımızdan eksik etmesin
  NE MUTLU TÜRKUM DİYENE!!!!!
 • beklenen / 17 Nisan 2017 04:52

  Anlamadığım bir şeyler var. Yasak tin neyin gerekçesi? Kızımız neden bu tin örfünü yasak olmasına rağmen yapmak gereğini duyuyor. Üstelik bilge biri ... Bir anlamda onun bilgeliğini inkar ettiren nedir? Aşk ise gerekçe olamaz. Sevdiği kişi nereye gitti ki o adeta intihar ederek yasak tin i uyguladı. Hani kavuşmak için falan diye düşünsek, yine de taşlar oturmuyor. Tefekkür edilmesi gereken vakıa 60 ayeti ise çok uzaklardan bir çağrışım sadece. Bana göre hiç de alakalı değil. Kuran ayetlerini tek başına alıp bir sonuç çıkarmak anlam yönünden oldukça farklı ve ilgisiz olan yorumlara çıkabilir. Şüpheli tek bir ayeti dayanak olarak göstermek bence doğru bir yaklaşım değil. Tin olayı anladığım kadarıyla ruhun kontrolü demektir. isra 85 ise bunun çok az bir bilgisinin verildiği yönünde.
 • İbrahim / 17 Nisan 2017 02:41

  Ruh ile benlik ayni mı ozaman

  Ayna deneyi meselesi vardı, hani aynaya baktığımızda ruh ile benlik yer değiştiriyormuş diye.. Peki bu tin uçmagında ruh ile benlik birlikte mi çıkıyor bedenden ve giriyor yeni bedene
 • ilknur / 17 Nisan 2017 01:09

  Hayal gibi

  Okurken tamam olabilir diyorum az bir durup düşünüyorum.periler, uyuyan güzeller, ağaç kovuğunda seyehatler ,yuvarlak masa şövalyeleri,IYI sembolü,yada taşı,ışık evler,Bayrağımızın doğuşu,16 Nisan bunlar beni benden aldı birilerine tam anlatacak oluyorum aklımdan şüphe eder mi diye düşünüyorum...
 • Ünal hakan / 17 Nisan 2017 00:38

  Muhtemelen temsili resimden daha güzel bir bayan. Oktan abi oraya nasıl girdin diye sormayacağım. Ne yaptığını gördüm. 52 numaralı resmide gördüm sadece lolan güzeli akıbetini biliyor mu? Onu merak ediyorum. Umarım videoda ki son mesajınız bir gün gerçek olur bizde bu gözlerle görme şansına sahip oluruz.
 • Kaan Murat / 17 Nisan 2017 00:11

  Güzel insana binlerce selam

  oktan Abimize ve bu görevi yerine getiren tüm TMT üyelerine kalperenlere bin selam.CANIMIZ CANINIZ,CANINIZ CANIMIZDIR.
 • İbrahim / 16 Nisan 2017 22:42

  Aynur Velioğlu'ya katılıyorum

  Kafamdaki bilmece buymuş meğer, Hakikaten o soruya bende cevap almak istiyorum. Adem ile Okyay nasıl aynı kişi olabilir?

  Bir iki soru da benden; Okyay çağlar boyunca sadece bir vücuda mı yani Oktan vücuduna mı girdi? Yoksa birçok vücut değiştirerek bugüne kadar mı geldi? Ozaman bir çok ailesi olması gerekmiyor mu?

  2. Sorum; Oktan Keleşin kayı boyundan olması Okyay olduğu için mi yani sadece ruhi anlamda mı yoksa biyolojik olarak ta o soydan mı geliyor?
 • çepnı / 16 Nisan 2017 22:39

  seyrederken gözlerım yaşardı benı başka alemlere götürdü var olasın deruni babam Allah daha nice hayırlı hizmetler etmeyi nasip etsin hürmetle ellerinizden öperim
 • Serdar Yücel / 16 Nisan 2017 21:04

  Kızl elmada buluşalım

  Oktan hocam Allah yar ve yardımcınız olsun. Ne kadar şanslıyız ki sizin gibi değerli büyüklerimiz var. Gerçekten çok duygulandım. Ve bu çinlilere iyice öfkelendim. İnşallah atalarımızı ait olduğu yerlere götüreceğimiz günler yakındır. Kalperenlere selam olsun.
 • rahime kurt / 16 Nisan 2017 20:40

  söz yok eylem zamanı..

  Başbuğ Oktan Keleş beyefendi, saygıyla eğiliyorum. iyiki varsınız.
 • Hakan satir / 16 Nisan 2017 17:34

  Selam

  Biri bu trafodan (sayfadan) gecen cok ( siddetli )elektrik bilgileri benim gibi acizane eski bilgisayar kafaliya anliyaca sekilde anlatabilir mi lutfen tengri askina
 • Hüseyin Bulduk / 16 Nisan 2017 15:18

  OKYAY - KIZIL ELMA

  Gözyaşlarımı tutamadım izlerken.
  Allah yolunuzdan ayırmasın sultanım.
  Selam ve saygılarımla ellerinizden öperim.

  TENGRİ BİZ MENEN
 • Cem T. / 16 Nisan 2017 14:19

  orkhan-Orkun


  Orkhan-Orkun-Orhan...

  Orkun isminin anlamı Orhun 'dur

  Burdan Orhan isminin kökenine de ulaşmış oluyoruz kanımca...

  Ne diyordu Kulbak Ata'da bazı eşyalar kişilere kayıtlı...
  Bazı isimler de tesadüfi olmasa gerek...

  Çağlar ötesinden buluşmalar sürüyor... Ne için!!! TURAN'a

  TURAN gelmeden biz rahat etmeyiz....

  Selam olsun...
 • Aynur velioğlu / 16 Nisan 2017 13:44

  ................

  Cok duygulandim ve gururlandim. Anlamadigim sey Adem in Adem olma süreci ile Okyay in aynı kişi olmasını bagdastiramiyorum. Adem İlhami abi ile karşılaşıp eğitiliyordu. Oysa Okyay Çağlar iÇinde seyahat ediyor. Bunu biri açıklayabilir mi
 • Tungatigin / 16 Nisan 2017 12:54

  Okyay

  Dünya'ya bedel bir Türk böyle oluyormuş demekki , bence Oktan Abim Oğuz Kağan soylu olduğundan Okyay da Oğuz Kağan soylu olduğundan o Ötüken çiçeğini bekleyene ve sahibine götürmek onun hakkı ve göreviydi. Yüksel Türk senin için yüksekliğin sınırı yoktur .
 • Ahmet Batu / 16 Nisan 2017 12:34

  IYI C* IYI

  Selam sana OK YAY ATAM...
  Bu bölüm beni çok derinden hüzünlendirdi bir o kadar da onurlandırdı..
  Ne derseniz deyin; sevgiliye duyulan IŞK, vatan IŞK I, görev IŞK I, Türklük IŞK I... deyin kelimeler kifayetsiz kalır tek anlamlı kelime IŞK.
  OK YAY ATAM IŞK ına IŞK olsun..
  TENGRİ TÜRKÜN HAKİKAT IŞK INI ALMASIN ARTTIRSIN BU YOLDAN DA AYIRMASIN...
  IYI
 • Nuri yazici / 16 Nisan 2017 11:07

  Deruni baba

  Sabah sabah uykularım kaçtı,deruni babamıza selam olsun
 • Emre / 16 Nisan 2017 09:02

  HELAL OLSUN

  Demekten başka söz gelmedi aklıma IYIki varsınız.Umut oldunuz hepimize.
 • Ahmet Polat / 16 Nisan 2017 08:26

  Kızıl elmam

  Kızıl elma bizdendir...bizimdir...biz kızıl elmayız...selam ve dua ile...
 • dertli mümin / 16 Nisan 2017 03:17

  aklım çıktı

  inanın şu saatte okudum yorum yazıyorum kalbim ağırdı gözlerim yaşardı bu nedir ? aklım çıktı oktan baba okyayın ta kendisi mi ? zamanda yolculuk mu ? yoksa yeni doğan bir çocuğa okyayın ruhu (tini ) mi girdi ? mumyanın üzerine koyduğu kağıt başlı başına bir müjdedir olaydır ey çin yerle yeksan olacaksın demektir !!! oktan baba biz senin hakkını nasıl ödeyeceğiz
 • alaca / 16 Nisan 2017 03:03

  Kızıl Elma

  Böyle giderse Çinliler kafayı yer yakında. Bu muhteşem videoya ne övgüler yazılsa azdır. Oktan Abiye sonsuz teşekkürler ve de tebrikler. Bizler labirente bağlı olduğumuzdan Ruhun farkında bile değiliz ki yasak uçmağı anlayalım. Oysa vücudumuzda ki değişik hislerin hepsinin yorumunu yapan ruh yorumu nasıl yapıyor? Akıl, Zihin nasıl oluşuyor insanda. Ve doğrumu analiz ediyoruz çevremizde olan şeyleri? Keşke bütün bunların cevaplarını Kandaki Alyuvarların Dalakta ve Kemiklerde parçalanıp Akyuvarlara dönüştüğünü bildiğimiz kadar kolay cevaplayabilseydik. Birazcık kanımız hareketlense heyecanlandığımızı ya da korktuğumuzu vs zannediyoruz. Önce biraz soluklanmayı ve de durmayı öğrenmemiz lazım sanki. Tekrardan çok teşekkür ederiz.
 • Gökhan DOĞAN / 16 Nisan 2017 01:37

  Lolan Güzeli

  Anneannem bu kadına o kadar çok benziyor ki anlatamam.Bu kadının kahverengi saçlı olanı benim anneannem.Acaba onun soyundan mı geliyoruz?
 • noyan 55 / 16 Nisan 2017 01:21

  turk ve digerleri

  Kendime geldigimde duydugum ses "baba niye agliyorsun turkun dunyaya bedel oldugunu isbastladin emrindeyim yuce kaganim

  ok
 • Musa wien / 16 Nisan 2017 01:15

  Mutluluk

  Oktan abiyi tanıdığımdan dolayı çok mutluyum.en azından yakinen tanımasamda varlığından haberdarım.deruni baba seni bir çok kez rüyamda gördüm inşallah Birgün karşılaşırız diye umud ediyorum.
 • Orkan Metin / 16 Nisan 2017 00:30

  Hayret

  Orkhan ismi ilk kez geçiyor sanırım. Okyay'ın kardeş olmasına hayret ettim.
 • Kayacan / 16 Nisan 2017 00:15

  Şok

  Saatlerdir anca kendime geldim.Deruni Baba varol, ışığınla aydınlanmaya devam edeceğiz.
 • Altan / 16 Nisan 2017 00:00

  Razi olan
  Razi olunan isleri yapar
 • Recep / 15 Nisan 2017 23:59

  Zaman ve mekan insanda durulmus....
  Ok Yay
  Gorevi geregi nice asirlar sevdiginden ayrilmis
  Nefsii deyil milletim demis
  Yuce gonul ,sadik es
  Bakisi ordulari harekete geciren
  ordular korkutan Turk Komutani
  Es Selam
 • İbrahim / 15 Nisan 2017 23:56

  Sözün bittiği Yer

  Şimdi kim olduğunu öğrendik derken hep yeni bir Sır daha ortaya çıkıyor. Şoklardayım ve emrinizdeyim
 • Nihal Kaya / 15 Nisan 2017 23:53

  Tek kelimeyle muhteşem bir bölümdü ,okurken o kadar duygulandım ki ölümsüz bir aşk hikayesi , Tanrı dağlarından koparılan çiçekler tekrar sevgilinin bağrında yeşersin inşallah.Kutlu atalarıma selam olsun,bizi onlarla buluşturanlara şükürler olsun...
 • Derya / 15 Nisan 2017 23:52

  Ah Çin ahh

  Yahu bu kot montda şanslı kot mont sanırım. Yada sihirli. Ben neden inanamıyorum biri bana bu konuyu mantık çerçevesinde anlatsın lütfen. Referandum öncesi iyi çalışma olmuş bu arada zamanlama manidar.
 • Hüseyin Eroğlu / 15 Nisan 2017 23:33

  Bir Yiğit Hepinize Yeter

  Deruni abime selam olsun. Çıkardığım ders ne olursa olsun sözünü her zaman tut. Er sözü Er yüzüne söylenirmiş.
 • Kamil Türk / 15 Nisan 2017 23:07

  Vefa

  Türklük bilincimizi her daim canlı tutmamızı sağlayacak unutulmayacak bir bölüm.Sağolun, varolun Oktan abim.TMT ekibinden ve emeği geçenlerden Allah razı olsun.Onaltıyıldız Türk tarihini aydınlatmaya taşları yerinden oynatmaya devam ediyor.
 • TamER / 15 Nisan 2017 22:48

  Ok Yay

  ENFAL SURESİ ***17***
  ....ve mâ rameyte iz rameyte ve lâkinnallâhe ramâ....
  ....Ve attığın zaman da sen atmadın ama Allah attı

  olanlar oldu....kalp ile görenler gördü...
 • c.d / 15 Nisan 2017 22:05

  Belki benim gibi çok uzulenler vardır onlar için bir şeyi paylaşmak istiyorum yeni farkettim. Bekir abinin Gökteki Amcaogullarimiz gibi giyinip Başkanımızla ve Oktan Abiyle konuştuğu bir video vardi YouTube da var. Orda Oktan abi diyorki Bekir Abiye yani gökteki amcaogullarimiza "Kizil Elma ma selam söyleyin anladınız siz onu" anladığım kadarıyla Ecem Hatun büyük Asena Gokkardeslerimizin yanında vücut bulmus. Yani hala kavuşma şansı mevcut :) selamlar selamlar..
 • Tayfun YALIN / 15 Nisan 2017 21:59

  EGE ADALARI

  Komutan ,kimse bir şey yapmıyor.Ne olacak bu gidişin sonu.
  Personel eksiği olursa fakiri ilave ediniz.Saygılarımla.
 • orkun akar / 15 Nisan 2017 21:50

  Evlat babanın sırrıdır

  Selam selam...Evlat babanın sırrıdır.Kutlu atalarının yigit evladı huzurunda ant iciyorum yere diz vuruyorum atımın nallarının kıvılcımı sizin yolunuzda parlayacak.Sadece çin degil vatikan beyaz saray butun insanlıga bela olan yerler bekleyin sıranızı.Elmas kılıc kalktıgında kamu sad olacak
 • mücahit çelik / 15 Nisan 2017 21:24

  hay Allah...kalp kalbe karşıymış..

  az önce bir mumya haberinde LOLAN GÜZELİ'ni anmış yorum yazmıştım.....şimdi şaka gibi-bu videoda OKTAN BABA -ATA ANA'nın (lolan güzeli)huzurunda..ÇİN (CİNLERİ)bu ATA ANA'nın bedenini çok iyi koruyor-resim v.s yasaklıyordu...bazı kişileri kilit tutmuyor demek ki...bu video bana göre başlı başına olaydır...
 • Kırbrıs Fatihi / 15 Nisan 2017 19:57

  ne desem bilemedim

  gözlerim doldu hüzünlendim videoyu seyrederken. selam olsun Ululara, selam olsun gönlü cızlayanlara, selam olsun aşkı yaşatanlaraç
 • Orhan ŞAHİN / 15 Nisan 2017 19:38

  KOCA TÜRK.
 • Deli Caner / 15 Nisan 2017 19:24

  OKTAN KELEŞ DÜNYAYA BEDELDİR

  O kadar.
 • Gökhan / 15 Nisan 2017 19:07

  Kız kulesi

  Kavuşmak ne güzeldir
  Hele bir de şahit Pars ise,
  Vakti belirleyen Yüce Rabbim
  Hesab saatini geciktirmez ,bugünde yarında.

  Ay yıldız kimin üstüne dogdu ise
  O dur beklenen,
  Bir gün dönecek dönence
  Biliyorum, görüyorum bugünde yarında...

 • Aslı Hanzade / 15 Nisan 2017 19:00

  ECE

  Gizlenmiş sırlardan her gün yeni biriyle tanışıyoruz .Oktan bey ve dostlarına sonsuz teşekkürler.
 • Gamsız Baykuş / 15 Nisan 2017 18:51

  Kopuz Ata

  Türk atasını da, anasını da, yarini de unutmadı.Unutmaz.Deruni baba demek seninde gönlünde sevda sancısı vardı ha....
 • Gamsız Baykuş / 15 Nisan 2017 18:37

  Kopuz Ata

  Türk atasını da, anasını da, yarini de unutmadı.Unutmaz.Deruni baba demek seninde gönlünde sevda sancısı vardı ha....
 • fatih uysal / 15 Nisan 2017 18:37

  inanilmaz

  gercekten Oktan Keles abimizi tebrik ediyorum inanilmaz bir Video bu ama daha fazla aciklama daha fazla bilgi daha detayli .....böyle bir Video bekliyordum son kalkan ustadan sonra ins. ALLAH yolunuzu acik etsin devami gelir ins.
 • Mümin AKIL / 15 Nisan 2017 18:20

  YÜCE TÜRK

  Bir TÜRK, dünyaya bedeldir. Deruni Babamız, alçak çinin ve şeytanilerin kabusu oldu yine.
  Bizleri Onaltıyıldız altında buluştutan Sultanımıza selam olsun.
 • AVŞAR / 15 Nisan 2017 17:56

  Çok Şükür

  Vefalı Türk geldi yine!
  Canım kurban yollarına!
 • murat / 15 Nisan 2017 17:47

  oktan abi çok duygulandım içim cız etti.. binlerce sene, sevdiğini beklemek ne hasrettir.. ne sevdadır ne güzeldir ve ne acıdır.. kendimi senin yerine koyup düşünüyorumda insanın içi parçalanıyor..
 • Turan Kagan / 15 Nisan 2017 17:47

  Avustralyadan Dua ile

  Abi senin bir an once film cekmen lazim yakisir abiime yonetmen koltugu
 • Polat / 15 Nisan 2017 17:35

  Gözlerime inanamadım

  Insani hem duygulandiran hem de coşturan bir operasyona daha imza attınız. Saygıyla ellerinizden öperim.
  Elimizin erdiği yüreğimizin yettiği kadar biz de sizin imzanızın arkasındayız Allah'ın izniyle...
 • Abdulvahap Ünalmışer / 15 Nisan 2017 17:11

  Ey benim Pirim... Ey benim güzel Pirim...

  Ağladık... Yine beynimizde fırtınalar koptu yine farklı alemlere daldık. Yine düşüncelerimiz ufka yükseldi.
  Yaşa var ol Pirim...
 • ilknur / 15 Nisan 2017 17:09

  uyuyan guzel

  Munir Derman hocamiz efsanelerin altinda gercekler vardir demis..Bu yazi bana uyuyan guzel hikayesini hatirlatti..Emeginize saglik tarihten Turku cikarirsak tarih kalmaz diyen hocamizin sozu sizin arastirdiginiz her konuyla daha bir anlamlaniyor..Ne mutlu Turkum diyene.Dirilisimiz bbasladi insAllah.Goreve haziriz .Muhtac oldugumuz kudret damarlarimizdaki asil kanda mevcuttur...
 • Eyüp Küçük / 15 Nisan 2017 16:27

  Vefalı Türk

  Geldi yine
  Yol ver Türk ün bayrağına
  Selam Türk ün bayrağına
 • Meftun Özdemir / 15 Nisan 2017 16:24

  Gönüllerin Sultanına

  Gönüllerimize yine dokundunuz, yeşerttiniz .Her karamsarlığa düştüğümüzde umut oldunuz, ışık olup karanlığı aydınlattınız sultanım.Yüreğinizdeki odu bizlerde de yaktınız.İzlenceyi izledikten sonra gönüller coştu, kalpler birlendi.Sizler varoldukça Türklük hiç unutulur mu?Bozkurtlar bozkurtluklarını hatırlıyor sayenizde çok şükür.
 • Özgür B. / 15 Nisan 2017 16:16

  Ulu Turk

  Var olun Oktan Bey ,Bir Türk Dünyaya Bedel !
 • halil ibrahim çelebi / 15 Nisan 2017 15:02

  ulu Türk

  hayy sultanım salya sümük ağlattın fakiri.
  böyle büyük aşk da oluyormuş demek.
  selam saygı ve hürmetlerimi sunarım.
 • İlhan / 15 Nisan 2017 13:52

  Türk, atasını unutmaz...

 • Mahmut Kılıç / 15 Nisan 2017 13:31

  mumya

  Helal beee.....
 • Gökhan / 15 Nisan 2017 13:10

  Kız kulesi

  Tarkan
  Atilla nin kılıcı
  Bir asırdır beklenen
  Mayıs
  Kayaların oğlu nereden geliyor
  Şimdiki Kızıl Elma
 • ateş / 15 Nisan 2017 12:59

  Gerçekten de BÜYÜK YÜCE TÜRK!

  Sultanım, tüm dünya önünüzde saygı ile selâm duracak. Değerinizi bütün dünya bilecek. TÜRK'E SELÂM, TURAN"A SELÂM.
 • Efsun / 15 Nisan 2017 12:58

  Ant gerçekleşti.

  O gün OK YAY, KIZIL ELMA'sına ant verdi. "Öyle bir şey yaparsan tinini arar bulurum. Cesedine çiçeğine getirmek, balbal atalarımız huzurunda ant olsun."
  OK YAY (Oktan KELEŞ) andını gerçekleştirdi. Hala kalbim çarpıyor. Allah yolunuzu açık etsin, Allah'ın selamı rahmeti bereketi üzerinize olsun her zaman.

 • Özlem Genç / 15 Nisan 2017 12:53

  Hasret

  Özümüz neyse icraatımiz da o. Çağlar ötesi hasret sona ermiş. Oktan Hocam gibi birimiz hepinize, Çininize yeteriz.
 • Turkun torunu / 15 Nisan 2017 12:44

  Hem duygulandıran hatta ağlatan... hem gururlandıran... hemde güldüren... güldürene parantez açmak isterim Çin Çin... eyvallah emeği geçenlere...selam olsun Gönüller'i birleyen ellerinden öperim deruni babam...
 • zekhan / 15 Nisan 2017 12:17

  OZ

  Verilen http://www.genelturktarihi.net/3800-yasindaki-lolan-guzeli linkinde
  "Bazı erkek ve kadın mumyalarda, şaman olduklarını kanısını güçlendiren uçları uzun şapkalar bulundu. Bu şapkalar, tıpkı Oz Büyücüsü filmindeki büyücü şapkasının benzeriydi."
  şeklinde ki tespitle Kopuz Ata-4 yazısın daki
  "Aysulu ufuktaki OZ a bakarak ellerinde çiçek beklemişti yıllarca."
  cümlesinde ki OZ neresiydi?

  1939 Amerikan yapımı The Wizard of Oz (OZ Büyücüsü) isimli filmin giriş ifadelerine bakalım:

  "Asırlar önce dünyamız sihirle doluydu...
  Büyücüler, cadılar ve harika varlıklar bu dünyada kol geziyordu.
  En büyük sihrin koruyucuları kalpleri saf olan kimselerdi.
  Ve sanatlarını yanlızca iyilik için kullanıyorlardı.
  Ancak zamanla bazı insanlar sihri karanlık amaçlar için kullanmayı öğrenecek ve bunu dünyaya zülmetmek ve hükmetmek için kullanacaklardı.
  Güçlendikce tüm sihre sahip olmak ve kontrol edebilmek için onu kullanmayı bilen herkeze karşı savaş açtılar.
  Geriye kalan harika canlılar soyları tüketilinceye kadar avlandı ve güçleri çalındı.
  Dünya karanlık bir yer haline geldi.
  Önemli Mençgin büyülerinin en büyüğü olan Bünyaru, kalan bütün sihri topladı ve gücünü son bir büyü için kullandı.
  Onun sihir kitabı sadece bir şey içeriyordu.
  Değişen kelime.
  Karanlık ve kötülüğün güçleri yaklaşırken, sözcüğün gücünü yeni bir krallık yaratmak için kullandı.
  İnsanlık tarafından avlananlara sığınak görevi görecek bir dünya, OZ adında bir yer.
  Yarattığı müthiş güçle dehşete düşen Bünyaru, bu sözcüğü bir daha kullanmayacağına yemin etti.
  Ve kitabı mühürledi.
  Ve onu zümrütler şehrinin koruyucularına emanet etti.
  Böylelikle sözcüğü bir daha kendisininde kullanamayacağından emin olmuştu.
  Kitap OZ da pekçok yıl güvenle bekledi.
  Ancak dünyamızın bütün karanlığı geride kalmamıştı.
  Doğu ve batının cadıları kitabı biliyordu.
  Gücüne tanıklık etmiş ve sahip olmayı arzulamışlardı.
  Bu onları yoldan çıkarttı ve iyice fenalaştılar.
  OZ dakilerin pek çoğunu karanlığa dönüştürdüler ve bu huzur dolu toprakları uzun ve korkunç bir savaşa sürüklediler.
  Büyük bir yenilgiye uğrayan OZ un büyük lideri büyücünün pek fazla seçeneği kalmamıştı.
  "Ordusu etrafımızı kuşattı artık sadece an meselesi."
  Bünyaru nun kitabı, barış için ödenmesi gereken bedel olabilirdi...."
 • Selçuk Karaca / 15 Nisan 2017 12:15

  Kızıl Elmam

  Bir Operasyon Vardı O Gece, Hemde

  "TARİHİN EN GÜZEL OPERASYONU"

  Sistemin Bir Anda Kilitlendiği Ve Çin Makamlarının Apışık Kaldığı En Deruni Operasyon.

  Varol Pir-i Turani Deruni Sultan Baba.

  TENGRİ BİZLE.
 • bekir düzdiker / 15 Nisan 2017 12:11

  tebrik ederim

  oktan hocam videoyu izlediğimde önce hadi canım dedim.mumyalar gerçek olabilir mi acaba diye düşündüm açıkçası.ama internette görselleri incelediğimizde birebir aynısı olduğu anlaşılıyor.emeğinize sağlık hocam.türk piramitlerinden sonra tekrar çine gitmek hakkaten yürek ister.türk siz ve sizin gibi yürekli ademlerle yükselecek inşallah.
 • Zafer YAVUZ / 15 Nisan 2017 11:36

  Bizim olan bizimdir

  Gözlerim doldu... Allah razı olsun Deruni babam. Bizim olan bizimdir... Gündüz güneşsin gece aysın . Sen benim uçmağım Kızılelmamsın... Ne ABD, Ne Rusya Ne de Çin ; Her şey TÜRKLÜK için...
 • Aziz ates / 15 Nisan 2017 11:35

  Allah'ina Gurban Abim
 • ENGİN MERAL / 15 Nisan 2017 11:24

  AND

  Değerli efendimiz and olsun yalnız bırakmayacağız seni. Allah'a ve sana bağlılıktan asla vazgeçmeyeceğiz. sen emaneti kızıl elmaya sundun bizde sana sadakatimizi sunacağız
 • Çiğdem / 15 Nisan 2017 10:08

  Ne mutlu Türk um diyene

  Ay Yıldıza selam olsun. Allah razı olsun hepinizden. Selam ve dua ile.
 • Taner / 15 Nisan 2017 10:00

  Ok Yay'dan çıktı. Kapı kulu olmaya hazırız. Tengri Biz Menen
 • Tolga Erdem / 15 Nisan 2017 09:56

  Gecmisten bugüne..gelmisten gecmise..

  Inanilmaz olaylar Oktan baba..baslangici nereden alacagimizi sasirdik dogrusu..Bir yandan, Kulbak Bilgede, gelecekten bugüne gelirken..ANT'da gecmisten bugüne ve gelecegi gidiyorsunuz..Zaman-Mekan..yokluk icinde varlik..mekansizlik..en önemliside TÜRKÜ birlestiriyorsunuz..Allah razi olsun..Aslinda kim oldugnuzu bilen biliyor artik sanirim..:)
 • Fahrettin oğuz / 15 Nisan 2017 09:48

  Türkün Sevgisini Yenemez Cihan

  Sultanım Yine Şoklardayız bu buhranlı günlerimizde bize yine Umut oldunuz Bunların bir roman değil Gerçek olduğu ispat ettiniz . Anlamadığım özellikle sizden Sakladıkları o yere Çinlileri nasıl atlatıp girdiniz. Demekki Türk ten hiç bir şey saklayamazlar.
 • BEKİR ÖZTÜRK / 15 Nisan 2017 09:43

  KÜRŞATlar bitmez!!!

  Yine bir KÜRŞAT, Çin sarayını basmış!
  Bizde Kürşatlar bitmez!
  Sultan babamın, vuslatı beni çok duygulandırdı.
  Çiçekler ve söz yerini buldu.
  Girilmeyen yerlere girenlere selam olsun.
  Dualarımız her daim sizinle...
 • Ayşecik / 15 Nisan 2017 09:13

  .

  Sizi bulduran Rabbime şükürler olsun. Çok özel bi bölümdü, teşekkürler Oktan Hocam, bir kere daha hatırladım Mevlana'nın sözünü, inancım tazelendi.
  Vedalar gözüyle sevenler içindir, gönülden sevenler asla ayrılmazlar...

  Türk milleti ve ay-yıldız aşkı sonsuza dek varolsun, varolun hocam.
 • BEKİR ÖZTÜRK / 15 Nisan 2017 09:09

  Ne güzel bilgiler

  Bu bilgileri yaşadık öğrendik. Kim kimdir evelallah biliyoruz
  Birde kendimizin ne olduğunu bilsek?
  Öğreniyoruz. Talipliyiz.
  Tüm koldaşlarım değerinizi bilin!
  OK YAY (OKTAN) sultan babamıza selam olsun.
  Siz bu milletin umudusunuz. Bu kapının tozu olmak yeter bize, bana ALLAH C.C. yanınızdan ayırmasın. Allah Allah.
  Şimdi hem içeride ki hem dışarıda ki düşman ve işbirlikçileri korksun.
  Geldik, geliyoruz ve kolay kolay da gitmeyeceğiz.
  İnşallah milletimiz ne olduğunu kim olduğunu öğrenecek
  Baba sultanıma teşekkürler. ALLAH C.C. her daim yardımcınız olsun.
  Dua ve sevgimiz sizinle
  bekiriniz...
 • Turkun Torunları / 15 Nisan 2017 08:38

  Kurşad gibi

  Allah Oktan bilgemizi basımızdan eksik etmesin. Erol abimizle Kürşad ve çerileri gibi dalmışlar zalim Çin'e.Basbugumuzun dediği gibi Bizim olan bizimdir.Göz yaşlarıyla izledim.

  Saygılarımla
 • Hazel / 15 Nisan 2017 08:01

  Bizim Olan Bizimdir

  Gündüz Güneş'sin Gece Ay'sın sen benim uçmağım,kızıl elmamsın.
  Gönlünüz var olsun Oktan hocam..
 • Atilla Murathan / 15 Nisan 2017 07:14

  Doğu Türkistan

  Türk Dünyasına hizmetleri için Oktan Bey'e teşekür ederim., Bu çabaların umarım Doğu Türkistan'ın Özgürlüğünü kazanmasını hızlandırır.
 • c.d / 15 Nisan 2017 06:44

  Ah be Abi keşke kapında köpek olabilsem..
 • Yasin Akdoğan / 15 Nisan 2017 06:16

  Bir kaç damla taştı içimden

  Demek ki Bize 'özenle' sunulan bilgiler birer parçaymış BÜYÜK BİRLİĞİMİZE ve DİRLİĞİMİZE ait!
  *Krt Gönül Mimarları programında yapılan 'tin ayini'
  *Başbuğ Zeybek bey'in Ötükenimizden gördüklerini anlatttığı yönetici Aysulu hanım ve toplu yakarışları
  *Kızıl ElmaM bestesinin hatırası
  Ve daha niceleri...

  Aziz hatıralarını yüce Türk Milleti ile paylaşan gönül sultanımız.. Muhteşem bir örneksiniz bize.
  Tengri BİZ Menen
 • Uçbeyi Mehmet / 15 Nisan 2017 05:24

  Son Dakika haberler

  Çin'de çok büyük 10,0 lık deprem meydana gelmiş. Maddi hasar yok, ama devlet yöneticilerinin çoğunluğu psikolojik bunalıma girmişler. Demiştik Türklerin güneşi kayalardan doğmaya başladığını!
  Sultanım, TMT, Erol abi ve emeği geçen herkesten Allah cc razı olsun.
  Heyecanla nefes almadan seyrettim. Allah sizi başımızdan eksik etmesin. Her zaman hazır ve nazırız Komutanım. Ok Yay dan çıktı şükür.
  Ellerinizden öperim Sultanım
 • Beyhanım / 15 Nisan 2017 05:20

  Allah ına kurban OK YAY (OKTAN) baba.
 • Beyhanım / 15 Nisan 2017 05:19

  Allah ına kurban OK YAY (OKTAN) baba.
 • canozturk78 / 15 Nisan 2017 05:17

  Kizilderili diyarindan sevgilerle

  Varol OKYAY baba, varliginizla dirligimize dirlik katiyorsun, Cenabi Allah omrunuze omur, gucunuze guc katsin. Tengri biz menen.
 • Ceyhun NURAL / 15 Nisan 2017 04:25

  Çin'in korkulu rüyası...

  Oktan beyim Allah emeklerinizin karşılığını gani gani versin inşallah. Alçak çin'in korkulu rüyası olmaya devam ediyorsunuz.
  Saygılar...
 • mete2 / 15 Nisan 2017 04:02

  Barış Manço ve 3.14


   https://youtu.be/HfgCLxMXOw4

  Bana Barış Mançonun şarkısını hatırlattı ... paylaşayım dedim...

  Bir de yayın saati 3,14 yani pi olmuş... Yılan kuyruğuna saldırır mı????
  Dairenin Çapı kadar bir ipi alalım, üstüne saralım oluşan açı 2 radyan (114,5915 59...) uzayıp giden bir açı... Aslında Pi sayısı 360'ı bu sayıya bölünce çıkıyor ...

  114 Kurandaki sure sayısı
  2×(114,5915-114) = 1183

  Atatürk'ün Harp okulu no.su: 1283
  Selahaddin Eyyubi doğumu: 1138
  Eyyubi'nin Hasan Kehf'i alması: 1183
  Uyuyanlara da 309 bir ilişki sonra.
  Selahaddin Eyyubi ölümü: 1193
  Atatürk'ün ölümü 1138

  ...
  Başka bir de...
  Hurufu Mukatta toplamı+1=2281 ... ?


   Pi sayısı Altın oran cinsinden ne peki,
  Pi=2 (atan (fi)+atan (1/fi)). O da sonsuz 1,618... 8.6.683 Peygamberin ölümü . derece açı karşılığı 92,70651866 az önceki ,591595yi çıkaralım 92, 114 9595..." ma leha ???" ne oluyor ya Hu?? 114,5915   w


 • şizofren / 15 Nisan 2017 03:57

  ...Bizim Olan Bizimdir...

  Amiyane tabir ile bu da çin e kapak olsun!!!
 • mete / 15 Nisan 2017 03:47

  Eyvallah Oktan Bey

  Teşekkürler tebrikler saygılar


ON ALTI YILDIZ'da Ara Internet'te Ara  

En Çok Okunanlar