En Sıcak Konular

YEDİ YER VE YEDİ GÖK- SEBAN MİNAL MESANİ- İKİ KERE TEKRARLANAN YEDİ- HAPİSHANE EVREN

12 Ocak 2024 17:47 tsi
YEDİ YER VE YEDİ GÖK- SEBAN MİNAL MESANİ- İKİ KERE TEKRARLANAN YEDİ- HAPİSHANE EVREN Dudu Bozkurt Yazdı:YEDİ YER VE YEDİ GÖK- SEBAN MİNAL MESANİ- İKİ KERE TEKRARLANAN YEDİ- HAPİSHANE EVREN

YEDİ YER VE YEDİ GÖK- SEBAN MİNAL MESANİ- İKİ KERE TEKRARLANAN YEDİ-  HAPİSHANE EVREN

“Ant olsun ki sana seb'an mine'l- mesani (iki kere tekrarlanan yedi) ve yüce Kur'an'ı verdik.” (Hicr Suresi 87. Ayet)

Öncelikle Değerli Öğretmenim Oktan Keleş’e ve tüm Kalperen arkadaş ve dostlarıma sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Bu yazımız ile Kambala Atasagun 2 ve Kulbak Bilge ile ana çerçevesi anlatılan “Hapishane Evren” ile 7 Yer ve 7 Gök olgularını anladığım kadarıyla anlatmaya çalışacağım.

“YEDİ YER VE YEDİ GÖK” nedir? Belki de ilk sorulması gereken soru budur? Ama yine de YEDİ YER VE YEDİ GÖK tabirini anlamadan önce bu tabirin doğru bir algılayış, seziş, biliş ve keşfediş ile farklı açılardan da genişletilebilir bir şekilde anlaşılması için önce “YEDİ RAKAMININ” Tengri’nin Düzen ve İşleyişinde (Sırat-ı Müstakim!) konumunu anlamak gerekmektedir. Yedi rakamı adeta özün ile makro ve mikro atomik yapının maddeye dönüş periyodu ve yine maddenin öze dönüş periyodunu sağlayan anahtar gibi anlaşılmaktadır.

Bir atom an az bir ve en fazla yedi (7) yörüngeden (K-L-M-N-O-P-Q) oluşur. (Elektrik-Elektronik Teknolojisi Elektriğin Temel Esasları-2011- Ankara Milli Eğitim Bakanlığı), 7 nota, 7 ana renk, uzak doğu dinlerinde yaratımın sayısı 7, Yediler ,Yusuf  Peygamberin rüyası 7 başak- 7 Besili inek (tekrarlanan 2 yedinin farklı bir örneği mi?- avlanma ve toplama sezonu- Kam Otağı Tv Youtube kanalı 2.Programı), Yedi Uyurlar vs.. daha birçok bilimsel ya da geleneksel yaşamda yedi rakamı geçen olay ya da olguyu örnek verebiliriz. Zaten bu hususta birçok klasikleşmiş, popülerizme sunulmuş birçok yazı da bulabilirsiniz. Eminim birçoğunu da defaatle okumuşsunuzdur.

İçimdeki Tanrı kitabının ilk kısımlarında Tengri’nin nasıl ÖZ iken SÖZ olduğunu ve daha sonrasında nasıl GÖZ olduğunu sanki o anları yeniden yaşarmışçasına okumuştuk.

İşte -anladığım kadarıyla- 7 rakamı ÖZ, SÖZ ve GÖZ terimlerinin içerdiği olgular arasında geçişi ve geçirgenliği yapan evrim ve tekamülün çerçevesel şeklini, makro ve mikro atomik bağı ve dönüş periyodunu oluşturmaktadır. Yani Tengri’nin Düzen ve İşleyişinde Tengri ile diğer şeyler arasındaki sistemi oluşturan ana koddur. Yani 7 rakamı, yaratma ve yaratımdaki Tengri düzenin sayısıdır. Yani 7 rakamı, yaratım ya da yaratma sayısı değil, bu olguların meydana gelmesindeki Tengri düzenini gösteren bağdır. Çünkü yaratım ya da yaratma, var etme, olkundurma, oluşturma vs tüm bunlar çok daha fazla Tengrisel bilgi gerektiren ve daha kompleks olgulardır. Tüm bu olguların anlamını 7 rakamına yüklemek hem abes hem de tüm bu olguların mana ve hakikatini daraltmak olacaktır.

Bu açıklamalardan sonra tekrar YEDİ YER VE YEDİ GÖK tabirine geri dönecek olursak, Hatırlarsanız Kambala Atasagun 2’de Hititlerden kalma bir kısım parşömenlerde bir insan üzerinde 7 YER VE 7 GÖK çizimi vardı. Yine Kulbak Bilge kitabında da YEDİ YER VE YEDİ GÖK  bilgisi vardı.

KULBAK BİLGE SYF 359-365: Burada “VAR”, GÜNDÜZ AYDIN, AY BÖRK, KÖK TENGRİ(Rahman) bilgileri anlatılmaktaydı. Hatırlamak amacıyla kısaca alıntı yapalım.

 

 

“ÖNCE VAR’I BİL.

VAR’IN İÇİNDEKİLERİN HEPSİ BİRBİRLERİYLE TEMASTADIR.

BİR İSMİ DE İÇ GÖK’TÜR.

VAR’DAN KASIT VARLIK ALEMİ DEĞİL. (İç Gökte Mavi Gök, Uzay(siyah), Kızıl Gök Yer alıyor. Yine renksiz sayısız yaşam, ülkeler Var’ın içindedir. )

YEDİ YERİ BİL!

IŞIĞINI SÜZER İÇ GÖK’E ORDAN AYBÖRK’E.

KİŞİ YEDİ GÖK YEDİ YER ARASINDA. TENGRİ KOYDU.

BEDENİ, YEDİ YERDE; RUHU, YEDİ GÖKTE.

YEDİ GÖK, YEDİ YER HAYATININ SOLUĞUNU SEZEN SEZDİ ÇOĞU ANLAMADI. 

YEDİ GÖK’Ü BİL!

TENGRİ BUYRUĞU İLE GÜNDÜZ AYDIN SÖNER, GECE OLUR İÇGÖK AYBÖRK. 

SEZEMEZ ŞER GÖK OLUR YER!

RUH GÖK’E AÇILIR KAPI.

TENGRİ BUYRUK VERİR YALVAÇ KİŞİYE.

RUH GÖK’ÜN IŞIĞI YANSIR TİNE.

BİLGELERDEN SEZEN SEZDİ GÜNDÜZ AYDIN DEDİ.

GİYDİLER AY BÖRK’Ü BAŞA.

TEK TENGRİ OLDU KÖK TENGRİ.

OTAĞINA, KUTSAL IŞIĞINA IŞIK KATTI BEYAZ YILDIZ GİBİ.

AYDINLATTI MAVİ(KÖK) GÖKTEN GÖKLERİ, YERLERİ

ÖZLERİ IŞIKLANDI YUMÇU(MELEKLER), RUH KİŞİLERİN YEŞERDİ TİN AĞACI.

IŞIĞI SÖNDÜ KÖRMEZLERİN BAŞ KÖRMEZİN.

TEK YÖNDE IŞIYANA BAK ULU AĞAÇTA!”

Yine daha fazla detay ve görseller için anılan kitabın ilgili bölümünü bir kez daha inceleyebilirsiniz. Şimdi burada bahsedilen YEDİ YER VE YEDİ GÖK bilgisini yine yukarıdaki YEDİ rakamı ile yazdıklarımızı bir arada tutarak düşünmeye çalışalım.

İlk olarak burada şunu belirtmeliyiz. Buradaki YEDİ YER VE YEDİ GÖK olgusu VAR BİLGİSİ yönünden ele alınmıştır.

VAR BİLGİSİ yönünden YEDİ YER VE YEDİ GÖK olgusunun:

1-      İŞLEYİŞ MEKANİZMASI: Yaradan’ın emri ile Gündüz Aydın Güneşi söner, İÇGÖK, KAİNAT, AYBÖRK gece olur. Bu esnada YEDİ YER, YEDİ GÖKE dönüşür. Yedi Gök belli ilahi hadiselerle açığa çıkar. İÇGÖK’ün cevheri su olan DIŞGÖK, RUH GÖK’e dönüşür. Yani YEDİ YER: Mavi Gök, Uzay, Kızıl Gök, İçgök, Aybörk, Gündüz Aydın, Dışgök’tür. Bu YEDİ YER Gündüzaydın’ın ışığını kesmesi ile YEDİ GÖKE dönüşür. Yani VAR BİLGİSİ yönünden YEDİ GÖK YEDİ YERDE sırlıdır.

2-      FONKSİYONU: İÇGÖK’teki Yalvaç’ın RUH GÖK ile temasını ve RUH GÖK’ün yalvaça yansıma yapmasını sağlar.

 

KAMBALA ATASAGUN 2: Yukarıda YEDİ YER VE YEDİ GÖK öğretisini VAR BİLGİSİ açısından ele alındığını belirtmiştik. Kambala ATASAGUN 2’de ise bu öğretinin kendi evrenimiz içerisinde Var Bilgisinin daha da özelindeki ele alınışlarını görüyoruz. Yani Var Bilgisindeki bu öğreti geçerli olmakla beraber, daha özeldeki yansımasını okuyoruz. Şöyle ki:

1-      İNSANLAR için YEDİ YER VE YEDİ GÖK öğretisi.

2-      Şu an içinde bulunduğumuz hapishane/ıslahevi evrendeki YEDİ YER VE YEDİ GÖK öğretisi,

3-      Gezegenimiz olan Dünya için YEDİ YER VE YEDİ GÖK öğretisi.

4-      HAYAT AĞACI YÖNÜNDEN YEDİ YER VE YEDİ GÖK öğretisi.

Şimdi kısaca Kambala Atasagun 2’yi hatırlayalım.

“İÇ OKOZ ve DIŞ OKOZ vardı. OKOZ madde alemi değildi. DIŞ OKOZ Ötükendi. Ayrıca insanların atalarının da olduğu, birçok farklı soy ve ırkın yaşadığı evrenler vardı. Bunlar arasında savaşlar oluyordu. İnsanların atalarının bozgunculukları artınca BÜYÜK KONSEY bu insan atalarının bozgunculuklarına son vermek için yeni bir evren inşa edilmesine ve bu insan atalarının oraya sürgün edilmesine karar verir. Şimdi burada işi duygusallığa döküp böyle karar mı olur, niye sürgün edildim, adalet mi bu vs. diye feveran etmenin bir faydası olmayacağı gibi söz konusu duygusal bakış gerçekleri anlamamıza da engel olacaktır. Kaldı ki, biz burada Tengrinin Düzen ve İşleyişi yönünden YEDİ GÖK VE YEDİ YER öğretisini anlamaya çalışıyoruz.

BÜYÜK KONSEY 12 ATA’ya yeni evren yaratma işini verdi. 12 ATA’dan 11’i iz bıraktı ancak bir tanesi bırakmadı. Ne YERE ne de GÖKE bağlı olmayan hava yüzücüler de bu işin içindeydiler.  Bu 12 ATA’dan 2’si yeni evrenin küresini oluşturdu ve ruhunu verdi. 6 zaman yazıldı. Yedinciyi hapistekiler yazsın istendi. Kutsal Tohum getirildi küreye. Bu tohumdan HAYAT AĞACI ortaya çıktı. Hayvanların atalarından indirildi. Bitkilerin ataları da yere döşendi. 12 ATA’dan biri yeryüzünü yeşile boyadı. Sıcağı tattırdı. Rengarenk oldu yeryüzü.  Bir döngüye bağlandı gün.12 ATA’dan biri beyaza bürüdü dünyayı.

EVREN ve TABİAAT KANUNLARI her zerreye hüküm giydirdi.

Ankebut ağlarını insanların üzerine örmüştü. Sadece bir efsane kalmıştı geriye.

VE İLK İNSAN GÖRÜLDÜ HAPİSHANE.”

Bu kadarlık özet yeterli şimdilik. Zaten yeri geldikçe konuyu daha da detaylandıracak ve ilgili kısımlara atıfta bulunacağız.

 

1-      İNSANLAR İÇİN YEDİ YER VE YEDİ GÖK ÖĞRETİSİ.

Yazımızın başında 7 RAKAMI’nı anlatırken hani ÖZ, SÖZ, GÖZ metaforunu kullanmıştık. Yine bu hususta İçimdeki Tanrı Kitabına TANRI VE SEN ayrışması yönünden atıfta bulunmuştuk. Şimdi bunun nedenini biraz daha açalım. Hani ilim bir noktaydı, cahiller çoğalttı. İşte Tengri’den ilk kopma isteği SÖZ oldu. SÖZ’ler de öyle zaman oldu ki GÖZ’e görünür oldu. Gelinen noktada ÖZ geçmişi, GÖZ geleceği, SÖZ ise bulunan hali gösterir oldu. Ama en başında hepsi TANRI’ylaydı. Ama ayrılma isteği ile SÖZ ortaya çıktı. SÖZ’lerden de yeni gelecekte yeni GÖRECEK GÖZ ortaya çıktı. Normalde bir ayrılma yoktu ama SÖZLER “BEN” olunca sanki ayrılmış gibi olundu. “BEN”den oldu birçok başka “BEN”ler. Derken bugün artık ne SÖZ’de ne de GÖZ de ayrılıktan başka bir şey kalmamış insan için.

İşte tam bu noktada ayrılık yansımasının neden bu kadar kuvvetli olduğunu irdelemeliyiz. Bu tıpkı düşüncenin enerjiye dönüşmesi, enerjinin maddeye dönüşmesi gibi. Neticede ortada bir düşünce, bir enerji ve bir de madde vardır. İşte tüm bu süreçlerin değişim ve dönüşümünde 7’LİK SİSTEMİN devrede olduğunu görüyoruz. Öyle ki, bu 7’LİK SİSTEM hem yeni yaratım ve yaratmayı (değişim ve dönüşümü de) şematize ediyor, tabiri caizse hem ayrılıkları hem de yakınlıkları yapıyor.

Her HAKİKATİNDEN UZAKLAŞMA insan için daha kötü şartlarda hapishanedir. Hapishane ne yapar? İnsanların özgürlüğünü kısıtlar. Ama açık cezaevindeysen şartlar hem çıkmak için hem de cezayı çekmek için daha kolaydır. Yok eğer kapalıdaysan şartlar senin için biraz daha ağırdır. Bir de eğer hücre cezası aldıysan işler daha da kötüleşmiş demektir.

İŞTE HAKİKATİNDEN UZAKLAŞAN HER İNSAN DA BUNUN GİBİ UZAKLAŞTIĞI NİSPETLE HAPİSHANESİNİ KURAR. İŞTE SENİN ÜZERİNDE DE 7 YER VE YEDİ GÖK ÖĞRETİSİ HAKİMDİR DİYOR BİZE ESKİ HİTİT PARŞÖMENLERİ.

 

“Ant olsun ki sizin üzerinizde yolların yedisini yarattık. Ve Biz yarattıklarımızdan habersiz değiliz.” (Müminun Suresi 17)

“Kesinlikle tabakadan tabakaya bineceksiniz.” (İnşikak 19)

İnşikak suresini 18’inci ayeti Ayın gitgel taşıdığı bir şeylerden bahsediyor. Bazı meallerde ayın dolunay olması olarak tercüme yapılmış ise de “ittesaka” kelimesi taşımak anlamına daha yakın. Yine Öğretmenimiz de Kulbak Bilge 380’înci sayfada gidip dönmek anlamlarını vermiştir. Arapça SAKA kelimesinden türemiş olmalı “ittesaka” fiili. “Saka” kelimesi de içirmek anlamındadır. Saki kelimesi buradan gelir. Belki Arapça “SAKA” fiili de Türkçe SAKA- Su Taşıyan kelimesinden geliyor olabilir.

Şimdi Ay 14 günde dolar dolunay olur ve 14 günde de boşalır. YEDİ YER VE YEDİ GÖK. Toplam 14 tabaka. “Kesinlikle tabakadan tabakaya bineceksiniz.  Çünkü sizin üzerinizde yolların yedisini yarattık.”

Müminun Suresi 17. Ayette insanın üzerindeki yedi yoldan bahsediyor. Ancak İnşikak Suresinde ayın dolup boşalması meselesinden 14’ü bulmaktayız. Şimdi burada bir çelişki var gibi duruyor. Ancak Müminun 17. Ayet orjinalinde “7 yol” değil de “yedi yollar” ifadesi geçmektedir. Yani yolların yedisi değil “yedi yollar”. Yani bir “Yedi Yol” bir “Yedi Yol” Daha eşittir “Yedi yollar” olabilir. Yine insanın üzerindeki yedi yol, tabaka, kat, Var bilgisindeki gibi YEDİ YERDE YEDİ GÖKÜN SIRLANMASI gibi sırlanmış gibi görünüyor.

Yine bir başka husus olarak Uzak Doğu din ezoterizminde sıklıkla dile getirildiği gibi insanın 7 BEDENİ olması ve bu 7 BEDENin tıpkı soğan gibi üst üste ve iç içe olduğu yönündeki öğretileri de burada kesinlikle anılması gereken bir husustur.  Yine bu ezoterik öğretilerde insanın iki farklı farkındalık ve zihin halinden bahsedilir. Biri anda yaşayan zihin, diğeri ise imajı yaşayan zihindir. Burada yine İçimdeki Tanrı 17 sayfada iki bilinç olduğunu, bunlardan birinin yaşayan bilinç diğerinin ise hatırlayan bilinç olduğunu öğrenmiştik.

Var Bilgisi bağlamında YEDİ GÖK, YEDİ YERE sırlanmıştı. Tıpkı bunun gibi insanın  üzerindeki 7 yollar (Müminun 17) ya da ezoterik öğretilerde bahsedilen 7 Bedende iki bilinç hali vardır. Bu bilinç hali yaşayan bilinç olduğu zaman kişi YEDİ YER BİLGİSİNE tabidir. YEDİ YER BİLGİSİ hali olarak YAŞAYAN BİLİNÇ olan insan imajı ve başkasının rüyasını yaşar.

Ancak kişi, kendi YEDİ YER BİLGİSİNİ SONSUZ BİLİNMEYEN İÇİNDEN YENİ BİR YEDİ SİSTEMİ olarak düzenlerse bilinç hali artık HATIRLAYAN BİLİNCE dönüşür. Bu hali ile kişi YEDİ GÖK BİLGİSİNİN hali ile hallenir ve artık hem hatırlayan bilinç halinde hem de yaratıcı anın içerisindedir. O kişi için artık DEM BU DEMDİR diyebiliriz.

Tabi ki bu meseleler uygulama alanı içerisinde birçok farklı bilgi ve olgu gerektirmektedir. Biz burada meseleyi yalnızca belli bir açıdan incelemeye çalışıyoruz.

Yine burada Kambala Atasagun 2’deki Öğretmeniz Sayın Oktan KELEŞ tarafından anılan parşömenin iki farklı eskizi yapıldığını görüyoruz.

 

Parşömenin aslında elini havaya kaldırmış insanın üzerinde 7 içe kıvrık tabaka ile 7 dışa kıvrık tabakanın nerdeyse teğete yakın bir iç içe geçmiş çizimi görülüyor.

Öğretmenimizin birinci çiziminde ise konu HAPİSHANE EVREN YÖNÜNDEN 7 YER VE YEDİ GÖK BİLGİSİ ele alınmış. Yine tabakaların sayısallaştırmasının alttan başlayarak yukarıya doğru 1’den 7’ye yapıldığını görüyoruz. Yine Buradaki çizimde YEDİ YER İLE YEDİ GÖK arasında temasın ZÜLKARNEYN SEDDİ ile kesildiğini görüyoruz. Yine burada GÖK ÇEKİMİ İLE TERSİNE GÖK İTİMİ (YERİN GÖĞÜ İTMESİ!) olgularından bahsedilmektedir.

İkinci eskizde ise konu İNSAN YÖNÜNDEN ele alınmıştır. Burada sayısallaştırmanın YEDİ YER için aşağıdan yukarıya 7’den 1’e olarak, YEDİ GÖK içinse tersine aşağıdan yukarıya 1’den 7’ye olarak yapıldığını görüyoruz.

Bu farklı çizimler Evren ve İnsan açısından YEDİ YER VE YEDİ GÖK modellemesi arasındaki fark ve nüansları anlatmaktadır. Belki de Öğretmenimiz de bunu istemiştir. Bu hususta derinlemesine çalışan ve tefekküre edecek olanlara, bu konuya ilgi duyan kişilere farklı bir biliş ve düşünme imkanı vermiştir.

Bu yazımızda VAR BİLGİSİ YÖNÜNDEN VE İNSAN YÖNÜNDEN  YEDİ YER VE YEDİ GÖK bilgisini ele almaya çalıştık. Tabi ki bu hususlarda konu farklı nüans ve ele alışlarla genişletilebilir. Eminim sizlerde de bu hususta farklı sezgiler ve ilhamlar yakalayacak olanlarınız vardır. Sonra ki, yazılarımızda da şu an içinde bulunduğumuz hapishane/ıslahevi evrendeki YEDİ YER VE YEDİ GÖK öğretisini, gezegenimiz olan Dünya için YEDİ YER VE YEDİ GÖK öğretisini ve HAYAT AĞACI YÖNÜNDEN (ADGUK VE KAMBALA ATASAGUN 2’DEN HAREKETLE) YEDİ YER VE YEDİ GÖK öğretisini incelemeye çalışacağım.

Sabrınız için teşekkür ederim.

Dudu BOZKURT

12/01/2024

 

 

 Bu haber 2,863 defa okundu.


Yorumlar

 + Yorum Ekle 
  kapat

  Değerli okuyucumuz,
  Yazdığınız yorumlar editör denetiminden sonra onaylanır ve sitede yayınlanır.
  Yorum yazarken aşağıda maddeler halinde belirtilmiş hususları okumuş, anlamış, kabul etmiş sayılırsınız.
  · Türkiye Cumhuriyeti kanunlarında açıkça suç olarak belirtilmiş konular için suçu ya da suçluyu övücü ifadeler kullanılamayağını,
  · Kişi ya da kurumlar için eleştiri sınırları ötesinde küçük düşürücü ifadeler kullanılamayacağını,
  · Kişi ya da kurumlara karşı tehdit, saldırı ya da tahkir içerikli ifadeler kullanılamayacağını,
  · Kişi veya kurumların telif haklarına konu olan fikir ve/veya sanat eserlerine ait hiçbir içerik yayınlanamayacağını,
  · Kişi veya kurumların ticari sırlarının ifşaı edilemeyeceğini,
  · Genel ahlaka aykırı söz, ifade ya da yakıştırmaların yapılamayacağını,
  · Yasal bir takip durumda, yorum tarih ve saati ile yorumu yazdığım cihaza ait IP numarasının adli makamlara iletileceğini,
  · Yorumumdan kaynaklanan her türlü hukuki sorumluluğun tarafıma ait olduğunu,
  Bu formu gönderdiğimde kabul ediyorum.
  En Çok Okunan Haberler


  ON ALTI YILDIZ'da Ara Internet'te Ara  

  Haber Sistemi altyapısı ile çalışmaktadır.
  6,365 µs