En Sıcak Konular

NECRO-2 DİJİTAL BÜYÜ VE PEYGAMBER DEVESİ ANALİZ

23 Kasım 2023 09:34 tsi
NECRO-2 DİJİTAL BÜYÜ VE PEYGAMBER DEVESİ ANALİZ Zafer Yavuz Yazdı:

 

NECRO-2 DİJİTAL BÜYÜ  VE PEYGAMBER DEVESİ ANALİZ

     

Yukarıda gördüğünüz fotoğraf ; Dilimizde "peygamber devesi", İngilizcede "dua eden mantis" anlamında "praying mantis", bilimsel olaraksa Mantodea, ya da basitçe "mantis" olarak bilinen hayvanlar, her ne kadar tek bir türmüş gibi anılsalar da, aslında 15 aileye, 430 cinse ve 2400'den fazla türe ayrılacak biçimde evrimleşmiş son derece ilgi çekici hayvanlardır.

Bizim için dikkat çeken nokta Kambabam Oktan KELEŞ Bey’in Necro-2 Dijital Büyü videosunda bu peygamber devesi’nin geçmiş olması…

Bekir Öztürk ağabey bir mesajında ‘’Necro 2’deki peygamber devesi sizce ne anlama geliyor sevgili dostlar’’ diye mesajını gördüm.  Okuldan gelince bir araştırma yapmak istedim ve peygamber devesi ile ilgili araştırmalar yapmaya çalıştım. Bu çalışma ve araştırma da hatalar bana doğrular  onaltıyıldız ailesi ve sizlere aittir.

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=cL9ev7VWA-c videonun 58. Dakikasından itibaren izleyebilir görebilirsiniz.

 

Bekir Abi’nin mesajından sonra sorulamaya başladım neden peygamber devesi demişler, adı niye öyle koyulmuş?

‘’Peygamber devesinin Latince adı Mantodea takımına ait Mantis olarak belirlenmiştir. İngilizce ismi ise praying mantis yani dua eden böcek anlamına gelmektedir. Bu adı almasının nedeni, ön uzantılarının tıpkı dua ediyor gibi görünmesidir. Bu ruhani duruşu nedeniyle bizim dilimizde de peygamberdevesi böceği olarak anılır. Yaklaşık 150 milyon yıldır var olduğu için zaman zaman bazı dini hikayelerde de yer bulmuş ve kutsal kabul edildiği toplumlar olmuştur. ‘’ (https://www.webtekno.com/peygamberdevesi-ilginc-bilgiler-h131546.html)

Peygamber Devesi ile ilgili Türk Dil Kurumunda Hatice ŞİRİN’in     ‘’Peygamber devesi Eşrefü’l-Mahlukat mı Esfelü’s-Safilin mi? ‘’ makalesinde  ilginç bir bilgiye de rastlıyoruz.  Bakın orada Peygamber Devesi ni nasıl tanımlamışlar.

            Asur Kralı Asurbanipal’ın hazırlatıp Ninova Kütüphanesinde depolattığı çivi yazılı tabletler arasında MÖ 2300 civarında yazılmış Sümerce-Akadça bir sözlük (Urra=Hubulla) vardır. Tabletlerden üçü zoonimiye ayrılmış olup düzkanatlı böcekler listesinde peygamberdevesi, buru.En.ME.LI adıyla kaydedilmiştir. Sözcük kelimesi kelimesine “ölülerle iletişim kurabilen sihirbaz; kahin” karşılığındadır. Başının tam altındaki kıskaç olarak kullandığı ön bacaklarının meditasyon yaparcasına, hatta dua edercesine bir pozisyonda durması, avını bu şekilde zen-budist veya bir derviş sabrıyla beklemesi, gelecek saldırılardan korunabilmek için üzerinde bulunduğu yaprağın, çiçeğin, hatta taşın rengini alabilecek kamuflaj yeteneği, kafasını 180 derece döndürebilmesi, peygamberdevesinin ilk çağlardan bu yana doğaüstü güçlere sahip bir canlı muamelesi görmesini ve kültürel sembolizmlerle donatılmasını sağlar. O tüm dünyada mitolojik ve dinî bir sarmal içindedir. Eski Mısır Ölüler Kitabı’nda (MÖ 1555-1350), ölmüşlerin ruhuna yer altında kılavuzluk eden ve onları büyük tanrı Osiris’le buluşturan “minör bir tanrı”dır. (https://tdk.gov.tr/wp-content/uploads/2016/06/20160615.pdf )

Peygamber Devesi ;Tanrıya adanmışlık, sufi çikértke.sufi çekirge, Araplar, bu hayvana feres-ün-nebiyyi “peygamber atı” derler… XVI-XIX. yüzyıl Osmanlı sözlüklerinde tanrı deveciği adıyla kayıtlıdır; “tanrı”nın yerini “peygamber”in alması ise muhtemel bir Arapça etkisidir. İbranicede “Süleyman’ın devesi” anlamına gelen gamal şlomo söz öbeği kullanılır. “Mübarek”in Kazakçada Süleyman peygamberin babası Davut Peygamber’in adıyla anılması ve devit denmesi, Türk lehçeleri içindeki en ilgi çekici adlandırmayla karşı karşıya getirir bizi. Kazak çocuklarına sıkça anlatılan Karlıgaş pen Devit (Kırlangıç ve Peygamberdevesi) adlı masalda, kırlangıç yavrularını yemeye çalışan yılanın gözlerini ön bacaklarıyla çıkaran peygamberdevesi, cesaret ve yardımın alegorik bir yansımasıdır. Burdalık bölgesi Türkmenlerinin peygamberdevesini yılangözçıkarıcı olarak anmaları, yumurta için kuş yuvalarına dadanan yılanların gözlerini, bıçkı dişli ön ayaklarıyla vurup çıkardığı efsanesinin Orta Asya Türklerindeki yaygınlığı yüzündendir. Türkmencedeki yaygın adı ise “Allah’ın atı” anlamlı hudayatı’dır. Türkmencenin diyalektlerinde hüdaydüye “Hüda devesi” ve bişikçi “beşikçi” de denir.5 Son sözcük, ön bacaklarını birbirine kavuşturup avını beklerken kimi zaman beşik gibi sallanmasından ötürüdür. Özbekler de bu özelliğine vurulmuş olmalı ki, ona “beşik depreten” anlamlı bir söz öbeği olan beşiktervatar demişler.

Bir çok dildeki karşılıklarında da gördüğümüz gibi dikkatinizi çekmiştir. Diğer dillerdeki karşılıklarını vaktinizi almamak adına yazmayacağım.  Yukarıdaki linkten makalenin tamamını okuyabilirsiniz.

Burada soracağımız ikinci soru da peygamber develerinin özellikleri nelerdir?

Bende naçizane bu özellikleri araştırdığım kadar madde madde sıralayacağım. Kutucuk dışında olan da bende çağrıştırdıkları ve tefekküre açılan kapılar olacaktır. Sizlere de bol teffekürler  dilerim…

Özellikleri:

1.        Peygamber devesi asla israf etmeyen bir böcektir, ne yakalarsa kanat, bacak, kuyruk, vs. demeden yer: Bize tasarruf dersi verir.

Burada bu mübarekler hiç israf etmiyor, acıkınca veya bulunca yiyor bir nevi derviş babalar gibi zuhurata tabi… Araf Suresi:31. Ayette ‘’……..yiyin için sakın israf etmeyin.Çünkü Allah israf edenleri sevmez. ‘’ kelamına uygun davranıyorlar bizler de görmüyor muyuz ne işaretler var ? bahsini hatırlatıyor.

 

2. Cüssesine bakmadan her şeye saldırır peygamber devesi: Bize cesaret dersi verir.

            Boyuna posuna bakmadan saldırabileceği, sonunu düşünen kahraman olamaz dercesine atak olduğunu cesur oldukları Türk gibi yiğit işin güçte değil yürekte olduğunu anlıyorum. Öğretmen Marşı’nda  geçen ‘’Korku bilmez soyumuz.’ dercesine.

 

 

3. O kadar bakmaz ki cüssesine, tehdit algıladığı her şeye saldırır: Korkma der bize peygamber devesi.

 

La Tahzen… İstiklal Marşı ‘korkma ‘ diye başlar. Bize Kahraman ordumuzu  hatırlatıyor gibi

Korku nedir bilmeyiz

Biz dağların erleri

Yuva yaptık göklere

Baş döndüren yerlere

Engel tanımaz aşarız

Yüce engin dağları

El verip uzanırız

Mor siyah bulutlara

Ben Türk Komandosuyum

Düşmanı çelik pençemle ezerim

Her yerde ben varım

Yuva y

4. Çoğu zaman bu cesareti onun hayatına mal olur: Ne olursa olsun hayalinin peşinden git der peygamber devesi.

 

Vatan Sana canım feda , Haydi Kızıl Elma ya, Kızılelma andımız,Bu da bizim farkımız.

Bu vesile ile https://kalpoder.com/yeni-beste-kizil-elma-marsi-soz-muzik-oktan-keles/

 

5. Havada, suda, karada fark etmez, ekmeğinin peşinden koşar: Bize azmin tanımını yapar peygamber devesi.

Çalışmak ibadettir. Türk,Öğün.Çalış Güven.

 

6. Saatlerce hiç kıpırdamadan pusuda bekler: Bize sabrın önemini gösterir peygamber devesi.

  

Çok sabırlı. Kambabamızın ‘Türk’ün saldırısından çok savunmasından korkun.’, ‘Türk devleti, tavşanı kağnı arabasıyla yakalar.’ Sözleri peygamber devesini hatırlatıyor mu?

Ali İmran 146.Ayet ﴿

 Nice peygamber vardır ki onunla birlikte birçok Allah erleri savaştılar. Allah yolunda başlarına gelenlerden ötürü gevşemediler, yılmadılar, boyun eğmediler. Allah, sabredenleri sever.

 

7. Saldırırken ön ayaklarını açarak kendini daha büyük gösterir: Bize içinde bulunduğun şartlara göre davranma dersi verir.

Adeta bir strateji uzmanı,kurt taktiği,hilal taktiği…Düşmanına göre gard alma var .

 

8. Çiftleşmeden sonra dişisi erkeğinin başını yer dişi peygamber devesi: Bize çocuğun ne kadar önemli olduğunu gösterir.

Başının etini yemek tabiri buradan mı geliyor acaba? Yaz aylarında gerçekleşen peygamberdevesi çiftleşme dönemi incelendiği zaman, dişilerin yüzde 46’sının çiftleşme sonrasında erkek partnerinin önce kafasını kopardığı ve daha sonra da onu tamamen yediği görülmüştür. Daha da ilginç olan, çiftleşme sonrası erkek partnerini yiyen dişilerin çok daha fazla yumurta bıraktıkları görülmüştür. Çiftleşme sonrası dişiler yumurtlamak için sıcak bir yer aradıkları için yoğun oldukları bölgelerde bazen evlerin içine yuva yaptıkları durumlar vardır. Buradan nesli için fedakarlık olduğunu düşünebiliriz.

 

9. Başını yanına çevirebilen tek böcektir: Bize bakış açısının önemini anlatır.

Bakış açısına ufku geniş  öngörülü bir bakışa önem var… Atalarımız ‘Göz ola dağın ardını göre, akıl ola başa geleceği bile’ demişler. 

10. Bazı bilim insanları onu normal böcekler sınıfında değerlendirmenin hata olduğunu, ayrı bir sınıflandırma gerektiğini söyler: Bize işinde en iyisi olmanın önemini hatırlatır.

‘Vatanını en çok seven,görevini en iyi yapandır.’ Sözüne ithaf var sanki…

  

11. Dişisinin erkeğinden bir hayli iri ve heybetli olduğu böcek: Bize kadının değerini hissettirir.

Türklerde de Milletinde kadınlar hatunlar devlet yönetiminde yer alabilecek kadar güçlü olduklarını söylersek yanlış olmaz kanaatindeyim. Gazi Paşamızın ‘ Dünyada her şey kadının eseridir.’

 12. Ne kadar zorlanırsa zorlansın asla vazgeçmezler: Bize ısrarcı olmanın, tuttuğunu koparmanın faziletini anlatır.

 

            Yıkılmak yok ,pes etmek yok,yılmak yok… ‘Ben size ölmeyi emrediyorum.’ ‘Geldikleri gibi giderler’ Umudunu kaybetmek yok…

 

13. Zararlı böcekleri yediği için organik tarım için vazgeçilmezdir: Bize yemek yediğiniz kaba pislememeyi öğretir.

            Burada organik tarım,doğal ve (gdo)suz tarımın başkahramanı diyebiliriz. Yani peygamber develerine zarar vermek aslında kendine zarar vermek oluyor. Ve yine Kambabamın Deruni Devlet kitabındaki ‘Yeşil Çocuk’ hikayesini tekrar okumakta fayda var. Yeşil Çocuk şekere kanmadı atalarından aldığı bilgi peygamber devesinden öğrenilen bilgi de olabilir .  Peygamber Develeri gıdayı koruyorsa tüm insanlığı da koruyor demektir.

 

14. Bu kadar zarif ve narin olmasına karşın cüssesine göre çok güçlüdür: Bize görünüş aldatıcıdır der

‘Harabat ehlini hor görme zakir, defineye malik viraneler var.’  Dış görünüş seni aldatmasın kimseyi de küçük görme der peygamber devesi.  Çok daha dikkat çekici olan ise eğer bir peygamberdevesi böceği yeterince protein alamayıp da gözünü karartırsa kertenkele, fare, çıyan, yılan, akrep, örümcek ve hatta kuş gibi kendisinden çok daha büyük canlıları avlayarak bunlarla beslenebilir. Arada salata niyetine olsa gerek bitki yedikleri de görülmüş…

 

15. Düşmanları yok mu elbette var: Bize her an tetikte olmayı öğretir.

            Düşmanı olmayı hiç istemem. Her daim tetikte.  Türk olmak zordur,çünkü dünya ile savaşırısın; Türk olmamak daha zor çünkü Türklerle savaşırsın.

 

  

16. Adını verdiği dövüş sanatı stilleri vardır: Bize başarıyı anlatır.

 

Tanglanquan  �" Peygamber Devesi Yumruğu: Shandon Eyaletinden çıkan, peygamber devesinin hareketine dayanan ve böceğin ön bacaklarını taklit eden el teknikleriyle oldukça tanınan ünlü taklit stili. Song Hanedanlığı döneminde Wang Lang tarafından yaratılmıştır.

https://wucim.com/arsivler/2524

Norveç’te ATATÜRK gibi düşün tabirini çağrıştırdı.

17. Ateşlidir peygamberdevesi, şehvetli, ihtiraslı: Bize tutkunun gücünü gösterir.

            Tutku var,mücadele var ,aşk var.  Yağız yerin atlısı, erenlerin tulparı…

 

Sevgili koldaşlar,okuyucular buraya kadar ‘peygamber devesi’ adının anlamı ve özelliklerini bulabildiğimiz kadar belirtmeye çalıştık. Peygamber devesi Türkmence de ‘ALLAH’ın Atı’ anlamında Hüdayati olması olsun diğer dillerdeki anlamları olsun çok manalı anlamlar içermesi bakımından TÜRK’e benzetebiliriz. Peygamber devesi adeta Türklük bilinci ile yoğrulmuş,öyle de yaşamış. Kamlar da doğayı gözleyip peygamber devesinden  çok etkilendiğini onlarla iyi anlaştığını söyleyebiliriz.

At,Türk’ün kanadıdır.(Divan-ı Lugatit Türk)

Türk,Allah’ın yanında olan kişidir.(Münir Derman)

Peygamber Devesi’nin daha bir çok tefekkür kapısı açtığını ve açacağını söyleyebiliriz.Kamlar,peygamber devesinden çok şey öğrenmişler belli ki;Bizim de Kamlardan öğreneceğimiz çok şeyler var diyebiliriz…

Bazı peygamber devesi görselleri tarattığımda ilginç görüntüler çıktı karşıma…

 

 

 

Peygamber böceğine uzaylı böcek de deniyor olması bir garip.. Üçgen kafasıyla, gaga burun , pörtlemiş gözler dünya dışı yaratıklara esin kaynağı olmuş; sinema ve çizgi filmlere örnek teşkil etmişler. Ayrıca çift boynuzlu olması da dikkate alınmalıdır diyebiliriz.

Ayrıca kamuflaj konusunda ustalar, Onu görmemek, orada olmadığı anlamına gelmez.

Peygamber devesi böceği bazen tüm bir ekosistemi yok edebilecek kapasiteye sahiplermiş…

Necro-2 de olan Baturalp’in elindeki Peygamber devesi bizlere birer işaret niteliğinde, Kamlar bir çok bilgi ve olayları peygamber devesi ile konuşarak öğrenebilmişler ve günümüze kadar da kamlar dan bizlere aktarılmaya çalışılmış ; görmesi ve anlamasını bilene …

 Görmek ve anlamak dileğiyle…

Kambabam Oktan Keleş Bey’in 24 Kasım ad günü olması nedeniyle ad gününü kutlarım. İyi ki varsınız. Sözlerime son vermeden  Kamlar birer öğretmendir.  24 Kasım’ı anlamlı kılan bir diğer nokta da Öğretmenler Günü olması… Başta Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK ve Kambabam Oktan KELEŞ olmak üzere tüm öğretmenlerin öğretmenler gününü kutlarım.

Tengri Biz Menen .  Ne mutlu Türk’üm Diyene! Varlığım Türk varlığına armağan olsun…

 

                                                                                               Zafer YAVUZ

 

 

KAYNAKÇA:

1.      https://www.onaltiyildiz.com/?haber,9232

2.       https://evrimagaci.org/peygamber-devesi-mantodea-4886

3.       https://tdk.gov.tr/wp-content/uploads/2016/06/20160615.pdf

4.       https://onedio.com/haber/peygamberdevesinin-bize-verdigi-17-onemli-ders-543348

5.       https://www.webtekno.com/peygamberdevesi-ilginc-bilgiler-h131546.html

6.       https://www.youtube.com/watch?v=cL9ev7VWA-c

7.       https://www.onaltiyildiz.com/?haber,6633

8.       https://wucim.com/arsivler/2524

9.       https://www.youtube.com/watch?v=9KfjtdVZfag Uzaylı Böcek-Peygamber Devesi/TRT belgesel

10.   https://tr.wikipedia.org/wiki/Mantis_religiosa

 Bu haber 4,880 defa okundu.


Yorumlar

 + Yorum Ekle 
  kapat

  Değerli okuyucumuz,
  Yazdığınız yorumlar editör denetiminden sonra onaylanır ve sitede yayınlanır.
  Yorum yazarken aşağıda maddeler halinde belirtilmiş hususları okumuş, anlamış, kabul etmiş sayılırsınız.
  · Türkiye Cumhuriyeti kanunlarında açıkça suç olarak belirtilmiş konular için suçu ya da suçluyu övücü ifadeler kullanılamayağını,
  · Kişi ya da kurumlar için eleştiri sınırları ötesinde küçük düşürücü ifadeler kullanılamayacağını,
  · Kişi ya da kurumlara karşı tehdit, saldırı ya da tahkir içerikli ifadeler kullanılamayacağını,
  · Kişi veya kurumların telif haklarına konu olan fikir ve/veya sanat eserlerine ait hiçbir içerik yayınlanamayacağını,
  · Kişi veya kurumların ticari sırlarının ifşaı edilemeyeceğini,
  · Genel ahlaka aykırı söz, ifade ya da yakıştırmaların yapılamayacağını,
  · Yasal bir takip durumda, yorum tarih ve saati ile yorumu yazdığım cihaza ait IP numarasının adli makamlara iletileceğini,
  · Yorumumdan kaynaklanan her türlü hukuki sorumluluğun tarafıma ait olduğunu,
  Bu formu gönderdiğimde kabul ediyorum.
  En Çok Okunan Haberler


  ON ALTI YILDIZ'da Ara Internet'te Ara  

  Haber Sistemi altyapısı ile çalışmaktadır.
  7,875 µs