En Sıcak Konular

CIA Psikolojik Harp El Kitabı 2.Bölüm: Silahlı Propaganda

25 Mayıs 2023 10:28 tsi
 CIA Psikolojik Harp El Kitabı 2.Bölüm: Silahlı Propaganda CIA Psikolojik Harp El Kitabı 2.Bölüm: Silahlı Propaganda

 

CIA Psikolojik Harp El Kitabı

2.Bölüm: Silahlı Propaganda

 Devrimcinin taktik el kitabı. İlk basım CIA tarfından yapılmış olup Orta Amerika ülkelerindeki gerillalara dağıtılmıştır.

 

İçindekiler:

- Önsöz

- Giriş

- Savaşçı-Propagandacı Gerillalar

- Silahlı Propaganda

- Silahlı Propaganda Takımları

- Ön Cephe Birliklerinin Yetiştirilmesi ve Yönetimi

- Kitlesel Toplanmaların Kontrolü

- Psikolojik Operasyonlarla Derinlikli Destek

- Ekler 

 

1.Bölüm: https://www.onaltiyildiz.com/?haber,9184/cia-psikolojik-harp-el-kitabi

  

Silahlı Propaganda 

 1. Genel Bakış 

“Silahlı propaganda” ile ilgili sıklıkla karşılaşılan bir yanlış anlama, bu taktiğin halk üzerinde silahların zorla ve baskıcı bir şekilde kullanılmasıyla uygulandığına olan inançtır. Gerçekte ise bu taktik zor kullanma içermez, yalnız gerilla bu taktiğin prensiplerini ve yöntemlerini bilmek zorundadır. Bu bölümün amacı, gerilla olma yolunda ilerleyen öğrenciye, kullanılması gereken silahlı propagandayı ve bunun gerilla savaşı içindeki uygulamasını öğretmektir. 

2. Halkla Yakın Temas 

Silahlı propaganda, halkın silahlı kuvvetlere karşı tutumunu iyileştirecek ve geliştirecek şekilde sonuçlanacak olan tüm silahlı kuvvetler eylemlerini kapsar; ancak bu eylemlerde zoraki beyin yıkama yoktur. Bu hedefe de, halkla her temas fırsatı yakalandığında ulaşılır. Mesela: 

* Silahları bir kenara bırakıp köylülerle yan yana kırsalda çalışılır: inşaat işleri, balıkçılık, su yolu açma, vs.

* İnsanlarla beraber çalışırken gerillalar, “birçok el küçük işler yapıyor, ama bu işleri birlikte yapıyor” gibi sloganlar kullanır.

* İnsanların işlerine yardımcı olunması, gerillalar ile aralarında güçlü bağlar oluşturabilir ve aynı zamanda da bizim hareketimiz için popüler destek sağlayabilir.

 Köylerin içindeki veya etrafındaki devriyeler ya da diğer operasyonlar süresince, her gerilla insanlara karşı saygılı ve nazik olacaktır. Bunun yanında dikkatli bir şekilde hareket edecek ve gerektiğinde savaşmaya hazır olacaktır. Her halükarda, bölgedeki tüm insanları düşman olarak görmeyecek, savaştayken bile insanlara gülümseyebileceğini ve selam verebileceğini bilecektir. Esasen bizim devrimimizin temeli, neden savaştığımızın amacı da bu insanlardır. Dolayısıyla insanlar karşımıza hangi durumla çıkarlarsa çıksınlar, onlara saygılı olmak zorundayız. 

Yürüyüş sırasında dinlenme arası verildiği zamanlar gibi, mümkün olan her yerde ve durumda gerillalar, gençlere silahların nasıl kullanıldığını öğretebilir. Onlara boş tüfek vererek nasıl doldur-boşalt yapıldığını, nişan alındığını ve hayali hedeflere atış yapıldığını gösterebilir. 

Gerillalar silahların niçin kullanılması gerektiğine yönelik, halka karşı her zaman sade sloganlarla hazır olacaklardır: 

“ Silahlar özgürlüğü kazanmak içindir; sizin içindir.”

“Silahlarımız olursa, insanlar için hastaneler, okullar, daha iyi yollar ve sosyal hizmetler taleplerimizi ilgililer üzerinde daha etkin bir biçimde diretebiliriz.”

“Bizim silahlarımız, gerçekte halkın, yani sizin silahlarınızdır.”

“Silahlarla Sandinista komünist rejimini (devlet rejimi) devirebilir ve herkese ekonomik imkanlar sunacak olan gerçek bir demokrasiyi getirebiliriz.” 

Tüm bu tip sloganlar, silahları taşıyan gerillaları, silahları ve halkın kendisini tek bir kimlik altında birleştirecek şekilde dizayn edilecektir. Son olarak da, insanların beyninde bizim onların iyiliğini düşündüğümüz, silahların bize değil aslında onlara ait olduğu ve onları önemsemeyen komünist, totaliter, emperyalist bir rejimden korumak için her zaman hizmetlerinde olduğu hissini yerleştirmeliyiz. 

3. Örtülü ve Açık Terör 

Gerilla tarzı bir silahlı kuvvet, her zaman örtülü terörü içerir; çünkü bölge hakı, silahların kendilerine karşı kullanabileceği düşüncesi ile bu terörü hisseder. İşte terör bu şekilde açık olmazsa, yani örtülü olursa, o zaman olumlu sonuçlar beklenebilir. 

Bir devrim süresince, birey her zaman fiziksel olarak zarara uğrayabileceği sabit tehdidi ile yaşar. Eğer hükümet polisi gerilla eylemlerini sonlandıramazsa halk, vatandaşlarının güvenliğini garanti etme yükümlülüğü olan hükümete karşı güvenini kaybeder. Ancak gerillalar, açık bir terör unsuru haline dönüşmemeye azami dikkat etmelidir; çünkü bu durum, halktan gelecek olan desteğin kaybolmasına yol açar. 

Filipin Adaları’ndaki Huk gerilla hareketi liderinin de dediği gibi: “Halk, silahlardan her zaman etkilenir, ama silahların sebep olacağı terör için bu söylenemez. Terör yerine, bir dayanıklılık/güçlülük hissi vermelidir. Halkın karşısına çıkmalı ve mücadelemizin ana fikrini onlara anlatmalıyız.” 

Dolayısıyla silahlı propagandanın özü, bu birkaç cümlede gizlidir. 

Silahlı bir gerilla kuvveti, tarafsız veya görece pasif bir şehrin veya kasabanın tamamını çatışmada ele geçirebilir. Silahlı propagandayı verimli bir şekilde yapabilmek için, şu maddeler eşzamanlı olarak gerçekleştirilmelidir: 

* Askeri tesisleri veya emniyet tesislerini yok et ve hayatta kalanları da halka açık yerlere taşı.

* Tüm dış iletişimi kes: kablolar, radyo iletişim, haber taşıyan ulaklar.

* Tüm muhtemel giriş güzergahlarından gelecek destek kuvvetleri için pusu kur.

* Sandinista hükümetinin tüm resmi memurlarını rehin al ve bunların konumlarına bize destek olan askeri veya sivil personelin, halkın açıkça görebileceği şekilde atamasını yap.

* Gerillalara bağlı bir halk mahkemesi kur ve şehir/kasaba halkının bu mahkeme için güvenli bir şekilde toplanmasına olanak sağlayacak şekilde sehri veya kasabayı korumaya al.

* Hükümetin şahıs olarak temsil edildiği bu resmi görevlileri halkın gözü önünde sloganlar attırarak utandır, aşağıla ve onlarla alay et.

* Devlet rejimiyle arası iyi olanların, zayıflıklarını yüzlerine vurarak ve halkın gözü önünde zarar vermeden şehir dışına çıkararak etkinliğini kır.

* Gerillaları halkın içine karıştır ve şu hususları uygulayarak birliğin tümünün iyi yönetilmesi sağla: 

     ** Alınan her şeyin, nakitle geri ödemesi yapılacaktır.

     ** Halkın göstereceği misafirperverlik kabul edilecek ve bu fırsat, mücadelemizin yüz-yüze iknası için sömürülecektir.

     ** Nezaket ziyaretleri doktorlar, papazlar, öğretmenler, vb. gibi bölgenin önde gelen ve sözü geçen kişilerine yapılacaktır. 

     ** Gerillalar halka, Sandinista baskıcı rejimi onları sorguya çektiğinde, yapılan askeri operasyonlarla ilgi herşeyi anlatabileceklerini tembihleyecektir. Mesela kullanılan silah türleri, kaç kişinin giriş yaptığı, hangi yönden geldikleri ve hangi yöne gittikleri,vs., yani kısaca her türlü bilgiyi tereddüt etmeden verebilirler.

     ** Halkla açık toplantılarda veya gizli buluşmalarda, Sandinista baskıcı rejimine çalışan muhbirlerin isimlerini de rahatlıkla verebilecekleri söylenecektir, ki zaten bu muhbirler de daha sonra diğer hükümet görevlileri ile beraber etkisiz hale getirilecektir. 

Herhangi bir miting yapıldığıda, şu hususlara vurgu yapan gerilla liderlerinin konuşmalarından biriyle sonlandırılacaktır: 

* Şuçlu durumda olsalar da, gerillalara çatışmalarda kayıp verdirmiş olsalar da “halkın düşmanları”na, yani rejimin resmi görevlilerine veya ajanlarına asla kötü muamele yapılmayacaktır. Bu tutum böylece, hıristiyan gerillarımızın büyüklüğünü göstermiş olacaktır.

* Halkın gösterdiği misafirperverliğe karşı teşekkür edilecek, devlet rejimi güçleri bölgeye gelirse eğer, zor durumda kalacaklarından, bu riski de önceden almış olduklarına yönelik minnettarlığımız iletilecektir.

* Devlet rejimi her ne kadar halkı vergilerle sömürüyor, parayı, tahılları ve sosyal yaşamın her alanını kontrol ediyor olsa da, gerilla kuvvetlerimizin saldırılarına karşı dayanıklılık gösteremeyecektir.

* Baskıcı devlet rejiminin “sülüklerinin”, gerillalarımızla halkın birleşmesine engel olamayacağının garantisi verilecektir.

* Gerillalarımızın halkla her temasının, en ince detayına kadar başkalarına rahatlıkla anlatılabileceği vurgulanacaktır, çünkü kimseden korkumuz yoktur; ne Sovyetlerden, ne de Kübalılardan. Bizim gerçek bir Nikaragua hükümeti kurmak için ve Nikaragua’nın özgürlüğü için savaştığımız, dolayısıyla gerilla kuvvetlerimizin de bundan dolayı aslında Nikaragualı olduğu belirtilecektir. 

4. Gerilla Silahları, Yasadışı Hükümete Karşı Halkın Yanında Olan Güçtür. 

Sivillerin yerleşim alanlarında yapılan silahlı propagandalar, silahların gerillaların halk üzerindeki gücü olduğu algısını asla vermez; tam tersi, silahların baskıcı hükümete karşı halkın gücü olduğuı algısını verir. Silah gücünün kullanılma gerekliliğinin oluştuğu bir durumda, gerillalar şu vurguları yapacaklardır: 

* Herşeyden önce bu silahların gerillaları değil, halkı koruduğu anlatılacaktır.

* Bu eylemin, bir “demokratik gerilla hareketi eylemi” olduğu açıklanacaktır.

* Her ne kadar olması istenmese de bu eylemin gerekli olduğu, çünkü isyanımızın son aşamasının artık şiddete ihtiyacın olmadığı özgür ve demokratik bir toplum olduğu hatırlatılacaktır.

* Silah gücünün baskıcı yönetimden kaynaklanan bir gereklilik olduğu ve “adalet güçlerimizin” kontrolü ele geçirince bu güce de artık ihtiyaç olmayacağı söylenecektir. 

Eğer gerillaların silahlı propaganda veya politik inanç değiştirme propagandası yaptığı bir bölgede, şehirden veya kasabadan kaçmaya çalışan bir sivil, silahlı güçlerimiz tarafından vurulursa, şunların yapılması tavsiye edilir: 

* Kişinin kaçmaya çalıştığı, yakınlarda olan düşmanı uyandırmış olabileceği ve bunların da tecavüz, yağma, yıkım, kaçırma, vb. gibi suçları işleyebileceği, böylece yerleşim yerindeki sakinlerin gerillalara destek verdiği ve onları misafir ettiği için terörize edileceği açıklanacaktır.

* Eğer gerilla bir sivili vurursa, bu kişinin halkın düşmanı olduğu ve gerillanın birincil görevinin de halkı korumak olduğundan bu kişiyi vurduğu,  tüm kasabanın görmesi sağlanacak şekilde anlatılacaktır.

* Gerillanın muhbiri ateş edip vurmadan yakalayarak tutuklamaya çalıştığı, çünkü tüm hıristiyan gerillalar gibi şiddete karşı olduğu vurgulanacaktır. Devlet rejimine çalışan muhbire ateş etmek, her ne kadar istemediği bir eylem olsa da, masum insanları baskıcı rejime karşı korumak için gerekli bir tutumdur.

* İçinde bulunulan bu durumun esas sebebinin, yani muhbiri öldüren gerçek katilin, ateş eden silah devlet güçleriyle girilen çatışmada ele geçirilmiş bir silah olduğundan, baskıcı devlet rejimi olduğu belirtilecektir.

*  Devlet rejimi bu baskıcılığını bitirseydi, dış güçlerin arkaladığı yolsuzluklarını sonlandırsaydı, özgürlük savaşçılarımız da kardeşlerimiz olan Nikaragualılara karşı bu harekatları düzenlemezdi; çünkü böyle bir eylem, bizim hıristiyanlık hislerimize de terstir. Eğer muhbir kaçmaya çalışmasaydı, düşmanı uyandırmaya çalışmasaydı, halkla beraber şu an hayatını devam ettiriyor olurdu. Nikaragua’da demokratik gerillalarımızın da ana amacı olan adalet ve özgürlük olsaydı, bu ölüm de engellenmiş olurdu. Bu husus, tüm halkın duyacağı şekilde anlatılmalıdır. 

5. Propagandif Etkiler İçin Şiddetin Seçici Kullanımı 

Mahkeme hakimleri, polisler, ulusal güvenlik görevlileri gibi özenle seçilmiş ve planlamış hedeflerin etkisiz hale getirilmesi mümkündür. Bu eylemler gerçekleştirilirken, bu kişilerden zarar görmüş insanların da izleyici olarak hazır bulunması, zalimlere karşı suçlamaların oluşturulmasında bizzat rol alması, psikolojik hedeflerimiz için gereklidir. 

Hedef kişiler, şu temeller doğrultusunda seçilecektir: 

* Halkın çoğunluğu, hedefe karşı doğal bir düşmanlık beslemelidir.

* Halkın hedefe karşı hissettiği nefret, hedef kişi üzerinde bir baskı unsuru olarak kullanılacak, kişinin dengesi bozulmaya çalışılacak ve bu olduğunda da halka karşı nasıl düşmanca bir tutum içinde olduğunun herkesçe görünmesi sağlanacaktır.

* Eğer hedef kişi üzerinde halkın çoğunluğunun bir desteği varsa, o zaman provokasyonlara başvurulmayacak ve halkın görüşü değiştirilmeye çalışılmayacaktır.

* Böyle bir durumda da hedefteki kişinin yerine başka birisi getirilecektir. 

Hedef kişinin yerine getirilecek kişiyi seçme kriterleri: 

* Bir değişim yaratacak kadar şidet seviyesi kullanmış olması.

* Halkı etkileyecek kadar bir şiddet seviyesi kullanmış olması.

* Hedef bölgedeki halka yönelik düşman misillemesinde bulunması.

 

Yerine getirme görevi şu şekilde yapılacaktır: 

*  Zarar görmüş halka, bu eylemin onların iyiliği için neden gerekli olduğu açıkça anlatılacaktır.

* Devlet rejiminin yaptığı misillemelerin haksız yere ve rastgele yapılmış olduğu ve bu durumun da gerçekleştirdiğimiz göreve gerekçe oluşturduğu belirtilecektir.

* Halkın tepkisi dikkatlice izlenecek, gerektiğinde bu tepki tarafımızdan kontrol edilecek ve halk tepkisinin özgürlük savaşçılarımızın faydasına olması sağlanacaktır.

 6. Sonuç 

Silahlı propaganda, gerçekleştirilen tüm eylemleri ve silahlı güçle elde edilen psikolojik etkiyi içerir. Bu psikolojik etki de silahlı güçlerimize karşı halkın takındığı olumlu tutumu üretmiş olur ve ancak zoraki beyin yıkama faaliyetlerini içermez. Silahlı propaganda, bir gerilla gücünün en etkin aracıdır. 

Devam edecek...

 

Y. Murat YiğitBu haber 7,137 defa okundu.


Yorumlar

 + Yorum Ekle 
  kapat

  Değerli okuyucumuz,
  Yazdığınız yorumlar editör denetiminden sonra onaylanır ve sitede yayınlanır.
  Yorum yazarken aşağıda maddeler halinde belirtilmiş hususları okumuş, anlamış, kabul etmiş sayılırsınız.
  · Türkiye Cumhuriyeti kanunlarında açıkça suç olarak belirtilmiş konular için suçu ya da suçluyu övücü ifadeler kullanılamayağını,
  · Kişi ya da kurumlar için eleştiri sınırları ötesinde küçük düşürücü ifadeler kullanılamayacağını,
  · Kişi ya da kurumlara karşı tehdit, saldırı ya da tahkir içerikli ifadeler kullanılamayacağını,
  · Kişi veya kurumların telif haklarına konu olan fikir ve/veya sanat eserlerine ait hiçbir içerik yayınlanamayacağını,
  · Kişi veya kurumların ticari sırlarının ifşaı edilemeyeceğini,
  · Genel ahlaka aykırı söz, ifade ya da yakıştırmaların yapılamayacağını,
  · Yasal bir takip durumda, yorum tarih ve saati ile yorumu yazdığım cihaza ait IP numarasının adli makamlara iletileceğini,
  · Yorumumdan kaynaklanan her türlü hukuki sorumluluğun tarafıma ait olduğunu,
  Bu formu gönderdiğimde kabul ediyorum.

  ON ALTI YILDIZ'da Ara Internet'te Ara  

  Haber Sistemi altyapısı ile çalışmaktadır.
  8,974 µs