En Sıcak Konular

Nato Ezoterizmi

2 Mayıs 2023 09:16 tsi
Nato Ezoterizmi Oktan Keleş Yazdı: Nato Ezoterizmi

NATO EZOTERİZMİ

 

 

Şu bilinenleri anlatmayacağım. NATO Avrupalıların savunma paktı mı? 1940'lı yıllar. 2. Dünya Savaşı...37 milyon Avrupalı öldü. Sovyet tehdidi... 1948, Sovyetler Çekoslovakya'da darbe yaptı. Buna mukabil ABD Marshall Planı… Avrupa'yı kurtarma adı altında Mart 1948 Batı Savunma Örgütü Anlaşması... İlk katılan ülkeler ve imzalayanlar; İngiltere, Belçika, Hollanda, Fransa ve Lüksemburg. Yıl 1948, ABD ve Kanada Kuzey Atlantik Savunma Paktı’na eklenenler; Danimarka, Portekiz, İzlanda, Norveç. Sovyet tehdidine karşı sözde AB bütünleşme yalanı. Karşısında Varşova Paktı. Sovyet tehdidinin bitmesine rağmen NATO genişletildi. 1950'de Kore Savaşı. Türkiye'nin NATO’ya iştiraki. NATO'nun ilk başkanı Eisenhower’ın ilanı ile ilerleyen yıllarda 1952’de Türkiye, Yunanistan ve Batı Almanya'nın pakt içinde görevlendirilmesi. 1955 Varşova Paktı süreci. 1961 Doğu Batı Almanya Berlin Duvarı. 1990 Berlin Duvarı'nın yıkılması ve Doğu-Batı Almanya’nın birleşmesi. 1990 Sovyetler’in yıkılması. 2020'de Kuzey Makedonya'nın katılması ile üye sayısının 30’a yükselmesi. Kuzey Atlantik Konseyi’nin NATO’nun en büyük karar organı olması. 

Sovyet tehdidi ve Varşova Paktı’nın yıkılması ve dağılmasına rağmen NATO ve Kuzey Atlantik Paktı’nın daha da büyütülmesi. Sözde kuruluş amacı Sovyetler’e ve Sovyetler Birliği unsurlarının tehditlerine karşı korunmak gerekçesinin yalan olduğunun ortaya çıkması. Tek kutuplu dünyada NATO'nun başta ABD, İsrail ve Avrupa'nın çıkarlarını gözeten vahşi bir örgüt olduğunun görülmesi. ABD'nin maşası NATO enstrümanı ile dünya jandarması seklinde lanse edilmesi  tüm dünyada bu algının yayılması. İnsanlık üzerinde kovboyluk yapmaları, haçlı ve siyonizm emellerinin uygulayıcısı olmaları.

Öyle ki birkaç örnek: uluslararası hukuku ve Birleşmiş Milletler sözleşmelerini hiçe sayarak Balkanlar'da sözde insan hakları bahanesiyle Kosova Hava Harekatı, 2021'de Makedon hükümetinin çağrısına sözde insani bahanelerle ivedilikle uyarak operasyonlar yapması ve bölgedeki kovboyluk yetkisini AB’ye devretmesi (Dikkat! Bu operasyondaki yetkisini AB’ye devretmesi) nedense Bosna-Hersek'teki soykırımlara seyirci kalması. Afganistan, Irak, Somali, Libya ve daha birçok bölgedeki insanlık dışı operasyonları; Amerikalıların ve Kuzey Atlantik Konseyi'nin planları doğrultusunda hukuk ve insanlık dışı faaliyetleri say say bitmez. Ama kuruluş anlaşmasına bir kez daha göz atalım: 

Sözde Sovyet tehdidine karşı kurulmuştu NATO. Avrupa'yı koruma bahanesiyle Sovyetler yıkıldıktan sonraki gerekçesi yine aynı bölgedeki evanjelistlerin planlarına hizmet eden vahşi bir Haçlı örgütüne dönmüştü. Bush'un 11 Eylül gerekçesiyle (kendi düzenledikleri 11 Eylül) dünyaya ilan ettiği sözlerini hatırlayın: “Düşmanımız İslami terörizmdir. Bu bir Haçlı savaşıdır. Yine bizim birinci önceliğimiz İsrail'in güvenliğidir.” 

 

İngiltere’nin o zamanki kadın başbakanı Liz Truss’ın sözlerini hatırlayalım: “Ben büyük bir siyonistim."

Dünya ve Türkiye basınında yer alan haberi ve ilanı:

Saymakla bitmez...

Sözde kuruluş gerekçesi ortadan kalkmış, 37 milyon insanın ölümü, Hitler temizliği beklenilmiş.

Gerekçeler gerekçeler… NATO'ya bağlı olan ülkelere bakalım: Portekiz, Yunanistan, Belçika, Danimarka, Kanada, Fransa, İzlanda, İtalya, Lüksemburg, Hollanda, Norveç, Birleşik Krallık (İngiltere).

ABD, Almanya, İspanya, Çek Cumhuriyeti, Macaristan, Polonya, Bulgaristan, Estonya, Letonya, Litvanya, Romanya, Slovakya, Slovenya, Arnavutluk, Hırvatistan, Karadağ, Kuzey Makedonya, Türkiye ve Finlandiya. Tarih ve din bakımından tek farklı ülke, ülkemiz Türkiye. Hiç dikkatinizi çekiyor mu? Bu listede neden Vatikan ve İsrail yok? Çünkü ikisi de din devleti. Çünkü NATO (Kuzey Atlantik Paktı), zaten ABD ve AB’nin çıkarları doğrultusunda hareket etmektedir. Öyle ki dini efsanelerinin yerine getirilmesinde dahi rol oynamaktadır. Bilinenleri yazmaya kalkarsak, sayfalarca sürecek bu yazı.

Bugün hiç değinilmeyen bir konuya değineceğim. Konunun başlığı: NATO Ezoterizmi Asıl Kuruluş Amacı ve günümüzde evdeki hesabın çarşıya uymadığı, kadük olan ama örtülen, gizlenen planları mesela Korona. Dedik ya hesapları, planları bu seferlik tutmadı. NATO’nun kuruluş gerekçeleri ile kurulan örgüt birbirini tutmamaktadır. İşin ilginç yanı NATO kuruluş gerekçeleri ortadan kalkmasına rağmen hala devam ettirilen yukarıda belirttiğimiz üzere ezoterik kökü pagan, siyonist ve evanjelist kadim sırları koruma üzerine silahlı bir kuruluştur. Dünyada ilk defa tarafımdan böyle bir yazı kaleme alınmaktadır. Üye olan ülkelerin listesine bir göz atın. Bu ülkelerin kaçta kaçı nüfus ve inanç bağlamında; Hristiyan Katolik, Protestan, Ortodoks ve ne kadarı Yahudi diasporası ve lobisinin etkisi altında? Binlerce cevap verebilirsiniz. Konuyu dağıtmadan inançsal ve tarihsel boyutlarına kısa kısa girelim:  

Vatikan Şehir Devleti Katolik inancın dünyadaki merkezi. Roma şehrinde yasama organı Papalık Komisyonu. Yönetim şekli dini monarşi. Papa'nın sözleri yasa hükmünde. Kendisi hem devlet başkanı hem de katolikliğin dünyadaki ruhani lideri. Yasama, yürütme ve yargının başı. Birçok tarikatları var, malum. Hepsine değinmeden en önemli tarikatı Cizvitler! Bunlar Dünya Bankası'nın kurucuları ve sahipleri. Entelektüel kesimi Cizvit yasası ve Dünya Bankası kuruluş metni Papalığı korumak için tanzim edilmiştir.  Vatikan'ın 1000 kadar nüfusu vardır turistler haricinde. Aziz Petrus’tan ve diğerlerinden bahsetmeyeceğim. Dedim ya konu sayfalara sığmaz.   

Başlıkla ilgili bölüme dikkatinizi çekeceğim ve ilgili bölümleri sunacağım. Vatikan Devleti'nin korunması sözde geleneksel İsviçreli Muhafızlar Kıtası tarafından yapılır, geleneksel kıyafetleri ile. Ancak dikkat! Vatikan devlet sınırlarının tüm korumasını bunlar yaparken Aziz Petrus Meydanı İtalyan hükümeti, polisi ve devleti tarafından korunur, yani ana meydan. Tabii ki gülünçtür. Dedik ya, sorduk, Vatikan NATO'ya bağlı mı diye? Dünya ekonomisini yöneten bir avuç Cizvit, insanı ve Vatikan devletini herhalde bunlar koruyamaz.

İşte NATO'ya bağlı ülkeler ve NATO asıl koruyucudur. Ama insanlığa verilen algı Vatikan NATO'ya bağlı değil, bir avuç İsviçreli muhafız tarafından korunmaktadır. Dikkat! Yazımızda ki maksadımız asla inançları sorgulamak değildir. İnanç sahiplerine herhangi bir sual değildir. İtalya'nın Roma kenti adı üzerinde Roma İmparatorluğu'ndan ismini almıştır.  

Laterano Anlaşması ile İtalya, Vatikan Roma Kutsal Şehir olarak ilan ederek tanımıştır.  7 Haziran 1929.

Laterano Antlaşması ile Vatikan bayrağı ilanı. Papalığın daha önce birçok kez kullandığı bayrakları Vatikan'ın kendi yayınlarında, resmi sitelerinde mevcuttur. Bununla ilgili bir kitap çıkar ama konumuz bu değil. Ama konumuzla ilgili bölüme geçiyoruz. İtalya’daki Roma adı üzerinde Roma İmparatorluğu bunların kuruluşu pagan Roma İmparatorluğu ve Hristiyanlığın tarihi savları, isyanları gün gün yazılıdır. Ama en önemli ayrıntı Apollo 11 kapsamında Vatikan Bayrağı'nın Ay’a götürülmesidir. Dikkat! Bu bayrak bugün müzededir ve sergilenmektedir.


  

Kitabesinde, "Bu bayrak Apollo 11 ile Ay’a götürüldü ve geri getirildi." yazılıdır. Bu bir meydan okumaydı. Ezoterik bir meydan okuma! Dedim ya ilk defa yazıyoruz dünya tarihinde bunları.

Vatikan nerede kurulu? Roma İmparatorluğu'nun başşehrinde. Tarihte Romalılarla ilk Hristiyanların çatışması ve Yahudilerin çatışması bilinir. Yazmayacağım. Bunlarla ilgili arkeolojik kayıtlarda, kutsal kitapların içeriğinde yazılan ve yüzlerce filmden bunları hatırlarsınız. Şimdi soru şu: Pagan Roma İmparatorluğu ve üzerine kurulan Katolik Hristiyan Vatikan Devleti Apollo 11 Ay’a götürülen Vatikan Devleti kutsal makam bayrağı. Apollo kimdir? Yunan Tanrısı. Aynı zamanda Jüpiter’de denir. Bazen ikisi bir bazen devir devir antik Yunan mitolojisinde yerini alır. Ay’a giden uzay aracının Apollo 11 olması sizce bir tesadüf müdür? Bu projeye Cizvitlerin ödediği para ne kadardı? Ay’da hep Amerikan bayrağı dalgalandığı empoze edildi değil mi? Hava olmayan yerde dalgalanma olmaz da neyse... Oysa Ay'a ilk Papalık makam bayrağı dikildi. Görüntüleri gizli Vatikan arşivlerinde papalık mührü, özel anahtarı ile anahtarı da Papa'nın boynunda asılı... Neden gizlendi ve ne zamana kadar gizlenecek? Hangi mucize algılatması ile bir gün ortaya çıkarılacak? Yunan Tanrısı Apollo veya Roma'nın Jüpiter’i kutsal tanrılarıydı ve bol bol tapınak heykelleri, inanç mabetleri Roma ve Antik Yunan hüküm sürdüğü her coğrafyada başta İtalya'nın başkenti Roma'da bulunmaktadır. Ülkemizde de antik şehirlerde epeyce var bu heykellerden. Konuyu fazla dağıtmadan, Katolikliğin dünya üzerindeki en fazla söz sahibi olduğu ülkelere bakalım. Nüfus açısından yüzde seksen üzeri Katolik olan ülkeler; Fransa, Polonya, İspanya, Portekiz, Lüksemburg, Malta, İrlanda, Belçika, Slovenya, Litvanya ve Macaristan. Diğer ülkelerde de bu oran yarı yarıya, araştırırsanız göreceksiniz. Bu ülkelerin hepsi NATO ülkesi. Yani Vatikan neden üye değil sorusunun cevabı bu istatistiklerde bile kendini belli ediyor. Vatikan ve İsrail Devleti din devleti dedik. Teolojik ezoterik yönetim biçimi. Papa neden özür dilemez? Çünkü inançlarında Papa'nın sözü Tanrı sözüdür. Tanrı yanılmaz sözünü sarf eden Papa yanlış bir şey söyleyemez. Dolayısıyla özür dilemez. Aynı şekilde Vatikan’ı ve Papa’yı direkt Tanrı korur. NATO'nun koruma şemsiyesi altında görülmesi kağıt üzerinde bu ülkeye aykırıdır. Tabii bunların hepsi sözdedir. Vatikan’ı da direkt NATO korur.

Roma Tanrısı Apollo’ya gelecek olursak, Apollo ve Jüpiter tapınakları ve yönetimi hem Hristiyanlara hem Yahudilere çok çektirdi. Apollo 11 ismi ve bayrağın oraya gitmesinin ezoterik bir meydan okuma dediğimiz kısmı, Roma tarihi ve Hristiyan Yahudi ilişkileri araştırılırsa açıkça görülecektir. Diğer Hıristiyan mezheplerinin durumlarında inanç boyutlarında totalde bakıldığında Protestanlık ve Almanya yine NATO ülkesidir. Hemen diğerlerini aklınıza getirdiniz. Mesela Ortodoksluk. Rusya'nın büyük bir bölümü Ortodoks’tur. Karşı parkta olmasına rağmen Hristiyan tarihsel himayesini Katolikler üstlenmiştir. Konuyu sadece mezhepsel inanç boyutuna indirgemek yanıltır.  Vatikan, Katolik din devletidir. Diğer Hıristiyan mezheplerinin din devletleri yoktur ancak bu mezheplerin hamisi olan devletler vardır. Bu karıştırılmamalıdır. Bunların da yüzde doksanı NATO'ya bağlıdır. Yüzde doksan dokuzu da bağlı olmasa bile dolaylı yönden NATO’nun koruma şemsiyesi altındadır. Avrupa Birliği’nin ordusu yoktur. Kendi ülkelerinin orduları da bu korumayı sağlayacak pozisyona sahip değildir. Bu yüzden NATO ezoterik örgütü ve hamisi Amerika, Avrupa ordusuna asla yanaşmazlar. Aralarındaki anlaşmazlıklar karı koca kavgasından başka bir şey değildir. AB ordusu fiziki durumunda ezoterik husumetler bulunmaktadır. Bu başka bir yazı konusu belki ileride değinirim.

Şimdi gelelim NATO’nun kadük olan ve bizi ilgilendiren bölümüne. Yıl 1960-1969, İsrail'de İsa Mesih'in bulunduğu bölgede bir arkeolojik kazı sonucu bir yüzük bulunuyor. Başta İsrail ve Vatikan dönemin ilgili kayıtlarında çok heyecan duyduklarını ve ilgilendikleri dönemin medyasında da dile getiriyorlar. Bu konuda da bir mezhep konusunu çok kurcalamadan bilgi verelim. Ne oluyorsa bir el bu olayı örtbas ediyor ve uzun süre gündemden düşürüyor. Ta ki 2018 yılına kadar yani üzerinden tam 50 yıl geçtikten sonra yüzük dünya gündemine bomba gibi tekrar düşüyor. 50 yıl zarfında dünyadaki gelişmeler de enteresan özellikle de NATO açısından oraya değinmiyor ama bir güç yüzüklerinin savaşı olduğu açık.  

NATO'ya üye olan ülkeleri hatırlayalım. Birçok ülkeyi önce böldüler sonra NATO'ya aldılar. 2018'de dünya gündemine düşen yüzük şunu gösterdi ki bu güç yüzüğünün sahibi kim olacak diye ezoterik savaşlar olmuş. Anlayan anladı.  

Bu savaşlar sonunda yıllar önce kazıda çıkan bu yüzüğün kimin olacağı sorusunu taşıyordu. Paganların mı? Eski Ahitçi Yahudilerin mi? Yeni Ahitçi Hristiyanların mı? Yoksa yeni bir din oluşumuna ait bir mucize mi taşıyacaktı bu yüzük? Bu yüzük savaşının sonucu belli olmuştu: yüzük NATO'nun olmuştu. Şimdi önce 2018’in 11. ayının sonunda sonra 12. ayının başındaki haberlere bakın.

 

https://youtu.be/TVj4PTfbLcE

 2019 başlangıcında tam Korona dönemleri ve Dünya Sağlık Örgütü’nün Korona dünyada pandemiye yol açacak demeye, fısıldamaya başladığı günler. Ne hikmetse yüzük 50 yıl sonra bu tarihte tam korona başlangıcında çözümleniyor. Korona TAÇ demektir. Aynı zamanda Hristiyan ezoterizminde İsa'nın azizlerinin başlarına konulan TAÇ. Peki şimdi NATO’nun sözde kelimesinin tersten okunuşunu servis etmelerini, arşiv yapmalarını ve sembol haline getirmelerini sadece bir kısaltmanın tersten yazılışı mı zannediyorsunuz? Bu sembolü basite indirgemek ve çeşitli komik gerekçeler birçok kişiyi tatmin edebilir. Ama Fransa'nın nüfusunun yüzde sekseni Katolik. Yazının sonuna kadar okuyun, bütünlüğü görenler için tatminkâr olacaktır. İlgili haberlere ve videoya bakabilirsiniz. Araştırırsanız daha çok kayıt bulursunuz kaldırılanlar hariç

 

Şimdi Pilatus kimdir? 

Roma Yahudiye Eyaleti Savcısı. İsa Mesih’i yargılayan mahkemenin başı. Karısı Procula rüyasında İsa’yı görür ve Pilatus’a yani kocasına "İsa’yı ölüm cezasına çarptırma." der. Pilatus mahkemeden çekilir. Şimdi burada Ortodoks mezhebi devreye giriyor. Dikkat! Pilatus’un karısı Procula bu davranışından dolayı Ortodoks Kilisesi’nce azize ilan edilir. Hani baştan söyledik ya her şey içiçe aslında mezheplere takılmayın diye. Ezoterik yanını görün.  

Pilatus Yuhanna İncili 19.16 - 21'de şöyle konu edilir: Bunun üzerine Pilatus İsa'yı çarmıha germek için onları teslim etti (Romalılara) (Apollo Jüpiter Tapınağı'nda karar alındı.) Böyle devam eder İncil'de ilgili bölümde Pilatus yafta yazdı. Çarmıha astı. Şimdi dikkat! Yaftada şu yazılıdır: Nasıralı İsa Yahudilerin Kralı. Bunun üzerine Yuhanna’da şöyle devam eder: Yahudi baş kahinler ‘Yahudilerin Kralı’ diye yazma der. Pilatus’a şöyle yaz diye talimat verirler: ‘Buna Nasıralı İsa'nın iddiasıdır. Kendisi Ben Yahudilerin Kralıyım diye yaz dedi.’ Pilatus da onun için yazdı. Bu yüzüğün Pilatus’a ait olduğu dünyaya ilan edildi. 50 yıl gecikmeyle tam Korona döneminin başlangıcında NATO ezoterik örgütü Pilatus Otan yazısı ile paganların Yahudi Hristiyan ezoterizminin hamiliğini ilan etti.  Güç yüzüğünü bir manada ele geçirdi mecazen. İsa Mesih ‘Yahudilerin Kralıyım’ diyor. Romalılar, Apollo tapınağında karar alıyor. İspiyon eden Yahudiler. Çarmıha gerenler Romalı pagan. Yargılayan Roma valisi Pilatus karısının etkisi ile çekimser olan ve tarafsız olan işte Otan. NATO sözde bütün inananların hamiliğini temsil etmiştir. Hepsinin koruyucusudur. Paganların da, Yahudilerin de, Hristiyanların da. Not: Bir ironi Otan Kağan’ı unutmuş olsanız gerek. Türk soylu Odin diye bilinir efsanelerde.


  

 

 

Devam edelim. Yahudilerin Roma ile olan mücadelesine bakalım. Apollo 11 ile bayrağın Ay'a gönderilmesi ile Katolik dünyası, sözde, hem Apollon tapınağındaki bu kararın rövanşını almış hem Roma İmparatorluğu başkentine Devleti'ni kurarak ezoterik savaşını sürdürmektedir. Apollo tanrısı bizim bayrağımızı Ay’a taşıyan hizmetkarımızdır mesajı ile. 


 

(Augustus Roma’da bir Tanrı, Apollon bir Tanrı, Apollo 11 Ağustos ayında 1969’ yılında Ay’a gidiyor.

Vatikan bayrağını götürüp geri getiriyor)

 

 Yahudi ve Roma meselesine dönelim: Milattan önce 722 - 705 İsrail Krallığı… Asur Kralı 2. Sargon hemen yanı başındaki Amon İmparatorluğu ile (Müslümanların Amin dedikleri Amon Ra tapınağı ile bağlantısı olan) Yahudileri Kudüs’ten sürgün eder. Yani Asurlular Babil’e sürerler. Süleyman Tapınağı yıkılır. Babil’de yaşamaya başlarlar. Bu dönemde Süleyman tapınağına çok anlam yükleyen Yahudiler şoktadırlar. Çünkü Süleyman mabedinin direkt Tanrıya bağlı olduğunu ve yıkılamayacağını zannetmişlerdi. Asurlular bu bağ inancını yerle bir etmiştir. İkinci tapınak dönemi ve anlayışı yeni mabetler dönemi bu devirde çıkmıştır: Sinagoglar. Aynısı Müslümanların Kabesi için düşünülebilir mi? Hicretten sonra Medine'de ilk mabetler dönemi başladı. Sadece bir düşünce... Yani tarihi bir kader mi? Milattan önce 539’da Kyros Amenis İmparatoru Babil İmparatorluğu’nu ele geçirince Yahudi sürgünü sona erdi. Kyros hoşgörülüydü. İkinci tapınak dönemini başlatmıştır. Bununla birlikte Babil’deki birçok Yahudi Kudüs'e döndü. Şimdi dikkat! Mesih inancı bu dönemlerde çıkmıştır. Yani bir Mesih gelecek Yahudilerin Kudüs'e dönmesini sağlayacak. Bazıları Babil'de kaldı. Geri dönenlerin çoğu da fakirlerdi. Roma dönemine göz atalım. Milattan önce 106 İmparator Pompei Kudüs'ü ele geçirdi. Yahudilerin isyanını kanlı bir şekilde bastırdı. Milattan sonra 66 Kudüs'te Yahudiye Eyalet isyanları çıktı. Yahudi isyanı 7 yıl sürdü. Roma imparatoru Titus, Kudüs surlarını yıktı. Böylelikle iki tapınak dönemi sona erdi kayıtlarda 97.000 Yahudi erkek esir edildi. Şimdi dikkat! Kaçanlar Mezopotamya’ya doğru Akdeniz, Kıbrıs, Ege Adaları ve bugünkü Türkiye'nin güneyine yerleştiler. Kalan Yahudiler milattan sonra 132’de yeniden ayaklanmalar çıkardılar. Şimdi dikkat! Roma imparatoru Kudüs'ün Yahudi Tapınağı üzerine Jüpiter ve Apollon Tapınağı inşa ettirdi. AELİA APİTOLİNA yazısını araştırın. Yoksa bir tiyatro oyunu mu yüzyıllarca Roma tiyatrolarında sergilenen? Bundan rahatsız olan Yahudiler BAR KOHBA isyanı denen ayaklanmayı başlattılar. Roma bu isyanı da bastırdı. Tarihçi CASSİUS DİO: Yahudilerden 580.000 erkek öldürüldü. Yahudiler dünyanın dört yanına dağıldı. 638’de İslam orduları Halife Ömer ile Kudüs'ü fethetti. Yahudiler tekrar Kudüs'e sokuldu. Tarım alanlarını işlettiler. Kudüs'te çoğaldılar. Daha sonra yüksek vergi vermek istemeyen Yahudiler tekrar Kudüs'ten ayrıldılar. Bütün tarihi kayıtlarda yazan haritaları ile belirlenen bilgilerde Eşkenazlar bugünkü Almanya ve Fransa'ya gittiler. Sefaradlar bugünkü İspanya ve Portekiz’e gittiler. Karaylar Mısır ve bugünkü Kırım'a gittiler. Mizrahiler Orta Asya, Rusya'nın batısı ve Kafkasya'nın bir bölümüne gittiler. Kayıtlara göre 11. yüzyıl sonunda Filistin'de Yahudi nüfus yok denecek kadar azaldı. Şimdi yine dikkat! Eşkenazlar'ın büyük bir bölümü 17-18. yüzyılda gemilerle okyanusu geçerek ABD'ye gittiler. İşte 1876'da ilk defa Amerika'da diaspora kelimesi ortaya çıkıyor Eşkenaz Yahudilerince. Sürgün Yahudilerin sloganı: Diaspora kelimesi antik Yunancadır.  

 

 

Antik Yunancada topraktan kopuk anlamına gelir ve dahası bu ibare aynı zamanda pagan ibaresidir. 

İsrail'in koruyucusu Yehova Ezoterizmi ile İsrail neden NATO'ya girmez? Vatikan'a benzer gerekçeler mevcuttur. Uzun uzun yazmıyoruz. Sözde, Amerika İsrail'i NATO’ya alırsa dönem Amerika’nın ve İngiltere'nin Arap dünyası ile sömürü hikayesinin sekteye uğrayacağı anlatılır. Tabi bu kısmen palavra. Zaten İsrail'in hamisi ABD ve NATO’dur. Tıpkı Vatikan’da olduğu gibi bu konuda da güç yüzüğü NATO'dadır. 8 milyon Yahudi 2 milyarlık İslam alemi ile nasıl başa çıkıyor derseniz, Tanrı mı koruyor bunları? Şimdiden söyleyelim: TV’lerde ve yazılarımda çok belirttiğim 1988'de ilk yazım Milli Gazete’de yayımlanan  Filistin davası üzerineydi. O yıldan bu yıla oluşan olaylara bakın. İşin romantik İslam bakışı olmadığı ortaya çıkmıştır. Romantikten ironi yapıyorum. NATO ezoterik örgütü gün gelecek yüzük gücünü sözünü yerine getirecek tüm Kudüs ve Filistin’de bir tane Müslüman bırakmayacak. Bu plan zaten aşama aşama yürürlükte. Buraya virgül koyarak devam edelim. 11. yüzyıl sonu Eşkenazlar Almanya, Fransa; Sefaradlar İspanya ve Portekiz; 17 ve 18. yüzyıllarda Eşkanazlar ABD’ye gitmişler ve diasporayı ilan etmişlerdir. Şimdi bu ülkelerin hepsine bakın. Hepsi NATO'nun en güçlü ülkeleri. Karaylar ve Mizrahiler Türk-Avrasya birliğini beklemektedirler. Negatif mi pozitif mi siz karar verin. NATO ezoterik örgütü elemanları olarak mı? Hitler'in 37 milyon insanı öldürmesine neden göz yumuldu yakın tarihte... Bu arada bir not, lütfen Emil Büstani olayını araştırın. Uçağı nasıl düştü? Kara Kedi Operasyonu ile. 

Ve neden? 

Bugün Katarın parasının üzerindeki dünya heykelinin Emil Büstani tarafından yapıldığını ve sebebini araştırın. Emil Büstani 19 ülkede hangi Holding'in başında? 35 kuruluşun CEO’su.

 

 

Dönelim İspanya'ya giden Eşkenaz meselesine. Katar meselesine. Katar parasının üzerindeki dünya heykeli Büstani ilişkisi.

NATO ülkeleri bazı ülkeleri bölerek avlıyor dedik liste ortada. İspanya'daki Katalonya bölgesine dikkat! Orayı bölme çalışmalarının başında Eşkenaz Yahudileri bulunmakta NATO adına. Nedenini şimdi yazmıyoruz. Konumuz bu değil. Barcelona futbol takımı, Katalonya'nın milli takımı olarak görülür. Milli takım formalarına reklam alınması yasaktır. Barcelona ilk defa 111 yıl sonra formasına Katar reklamı alarak ve bunu da Yahudi asıllı Messi’ye giydirerek afişe etti. Bunları da sonraya saklıyoruz.

 Eşkenaz, İspanya, Katalonya, Katar, Yahudi asıllı Messi ilişkisi.

NATO güç yüzüğü nelere kadir? 

Şimdi ezoterik bilgiye devam. İşin bir İslami ayağı olması gerekmiyor mu?  

Hemen akla Türkiye gelmesin sakın. Bu konu bizle alakalı değil. Roma İmparatorluğu'nda güçlü Roma imparatoru bir Arap. Philip (Flip) nam-ı diğer Arap Philip. Milattan sonra 244-249 yılları arasında Romanın büyük İmparatoru. İtalya'nın büyük konsilince Agustus ilan edilen ilk Roma imparatoru. Tarihini siz araştırın. Sikkelerine bakın. Dedim ya çok fazla yazmayacağım. Sayfalar sürer. Arap Philip Arabistan'ın Arantis kentinde bulunmuştu. Bugünkü Suriye'nin başkenti Şam'da, Şappa’da doğmuş. Suriye'de Philippolis kentini kurmuştur.   

Roma'nın Arap asıllı imparatoru üzerinde hiçbir tartışma söz konusu değildir.  

 

 

 

Tarihçi YUSEBYUS İGLES YAKİ HİSTORİY kitabında onun için Arabistan'ın başkenti Busra’da nebati tanrısını tanıdığını söyler ve tiyatrolarında oyun sahnelediğini.  O dönemin tarihçisi YUSEBYUS şunu da üstüne basarak belirtir; Arabistan'lı Arap Philip ilk  Hristiyan Roma imparatorudur. İstanbul'un kurucusu Konstantin ilk Hristiyan Roma imparatoru kabul edilir ekseriyetle. YUSEBYUS tarihçileri bu konuda ikiye bölünmüştür. Kostantin’in İstanbul'u kurması Hristiyan kentine hazırlıktı derler. Arap Philip’in Hristiyanlara çok müsamaha gösteren bir İmparator olduğu ve Hristiyanların Arap İmparatoru olduğunun belgelerini inkâr edemezler. Yine burada Arap Şam Roma ezoterizmi ve tarihini görüyoruz. Mısır'da çıkan isyan Roma'ya buğday arzını azaltmış. Arap Philip bugünkü Trakya’ya gelmiş ve bir savaşta öldürülmüştür. O günkü tarihten bugünkü tarihe baktığımız zaman Mısır, Doğu Akdeniz, Roma, Suriye, Türkiye birçok olay bir oyunun parçası, bu olaylarda NATO’nun parmağı açıkça görünüyor. Çünkü NATO ezoterik detayları güç yüzüğünde toplamış.   

Kral Herot’tan bahsetmeden geçmeyeceğiz: 

 

 

 İsa düşmanı nefret figürü. M.Ö. dördüncü yüzyılda Romalılara hizmet eden Arap. Yarı Yahudi kabul edilse de Yahudilerce kabul edilmeyen nefret figürü. Tarihçi Cazefus döneminde bugün Yahudilerin Batı duvarını (Ağlama Duvarı) onun inşa ettirdiği söylenir ve Cazefus şöyle der: ‘Bir köpek gibi geberdi’. M.Ö. 40, Persler Kudüs'ü tekrar ele geçirir. Herot Masada’ya gider. Masada İbranice ‘Kale Şehir’ demektir. Masada’yı inşaa ve imar eder. Yahudiler Herot’a isyan ederler. Yerel Yahudi soyu Hasmaniyan soyundan gelmeyen Herot’u hem Yahudi kabul etmezler hem de ondan korkarlar. Matta'da şunlar yazılıdır: “Herot kendi çocuklarını öldürdü. Meryem isimli bir kadınla evlendi. Meryem Hasmiyandı. Çocuklar da Hasmiyan olmuşlardı.”   

Karısını da öldürttü. Marcus Antonyus gücünü yetirince yeni imparator adına iki yeni şehir kurdu. Şimdi dikkat! Kutsal Yahudi tapınağının üzerinde Pagan Agustus’a Apollon ve Jüpiter tapınağı yaptırdı. İki adet de Sezer’a Agustus’un tapınağını yaptırdı. Şimdi burada da baktığımız zaman Pagan Yahudi, Arap, Yunan Tanrıları gerçek tarihi kişiler gördüğünüz gibi. Tevrat ve İncil'de de isimlerinin bolca kabul edildiğini görüyoruz. Şimdi bu ezoterik NATO örgütünün, insanlık düşmanı Amerika’nın, İsrail’in emriyle ve Vatikan'ın kavliyle 50 yıl sonra niye yüzüğü tekrar açıkladığını, afişe ettiğini görüyoruz.

Zerzevan Kalesi

Zerzevan Kalesi kazılarında ABD devlet mührü bulundu. İlgili doçent arkeolog bu mührün bir deri içinde bulunduğunu ve 1,5 metre derinden çıkarıldığını söyledi. Tüm dünyada gündem oldu bu durum, ülkemizde olduğu gibi. ABD'nin kuruluş mührü orada ne arıyordu çözülemedi diyerek açıklamalar yaptılar. UNESCO Zerzevan Kalesi!ni bir anda geçici listeye alıverdi.  

 

https://teyit.org/analiz/zerzevan-kalesinde-bulunan-rozetin-abdnin-temellerinin-3-bin-yil-onceatildigini-gosterdigi-iddiasi

 

Şimdi soralım acaba bu olayı neye yamayacaklar?  Bu mührün ortaya çıkmasını hangi mucizeye yamayacaklardı da bu da kadük oldu. Amerika'nın olası Türkiye işgali mi kadük oldu? Hangi planları akamete uğratıldı ve topraklarımızda daha ne operasyonlar planlanmıştı? Nerelerde ne gömülmüştür? Nerelerden ne çıkarılacaktır? Tarsus'u unutmadık.  

Amerika’nın kuruluşundan itibaren kullanılan, konfederasyon gümüş 1 dolarlar:

 

 

 

 

Yoksa Türk devleti hepsini tek tek dışarı mı çıkarttı? Bu Zerzevan Kalesi ve Amerikan rozeti sırrı bizce sır  olmayan sırrı meydana çıkarılmalıdır. Şimdi gelelim çıkan rozetin üzerindeki şu meşhur yazıya: Latince E PLURİBUS UNUM (Çokluktan birliğe) İtalya İstanbul 2007 büyük kutsal kase locası ‘UNUM’ .Birdenbire tıpkı Amerikan Devlet armasındaki ‘UNUM’ gibi E PLUBİRUS UNUM Çokluktan Birliğe... 

 

 

 

Bu gümüş kâse 2007 yılında İtalya Roma Kutsal Kâse Locası tarafında İstanbul'daki ortaklarına ortak kutsal kase tabağı ve kutlama anısına bastırılmış. Üstünde büyük kutsal kâse locası İstanbul İtalya 2007 AB UNO AD UNUM yazıyor. Amerikan rozetindeki Latincenin aynısı olan ‘UNUM’ ifadesi 2007'de kutsal kase anısı olarak basılmış üstatların üstatlarına ve onların hizmetkarlarına verilmiş. İtalya Roma İstanbul ne anlamlar taşıyor?  

 

 

 

 

2007'de hangi olayın kutlaması yapılmıştı? 2007'de Cumhurbaşkanı Abdullah Gül cumhurbaşkanlığına seçilmişti.  

 

Türkiye'deki gelişmeleri hatırlayın ve ‘Büyük Şövalye Nişanı’ ile kraliçe tarafından onurlandırılmıştı. Kraliçe hangi gemiyle birlikte gelip Türk toprağına ayak basmamış Abdullah Gül’ü gemiye almıştı. İngiliz donanmasına ait savaş gemisi HMS İllusturous. Neyin mesajı idi bu? Kutsal Kâse… Şerefe!  

 

Daha sonraki olaylara şöyle bir göz atalım: Mavi Marmara, one minute ve geri adımı, AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’a Yahudi Cesaret Ödülü. 

Şalom gazetesinde İsrail ve NATO ile ilgili yazıyı dikkatlice okuyunuz. Yine Türkiye, Erdoğan'ın direktifiyle İsrail vetosunu kaldırdı. NATO’dan da onay çıktı?  

https://www.salom.com.tr/arsiv/haber/66197/nato-uyesi-bir-israil-dus-mu-gercek-mi

https://www.milliyet.com.tr/amp/dunya/turkiye-israil-vetosunu-kaldirdi-natodan-da-onay-cikti-

2239309 https://youtu.be/uiaY1a2jTSg

 

 

(Amerika’da Katolikliği had safhada olan üniversitenin ödül töreni)

Çok ilginç gelişmeler oldu. Mavi Marmara konusunda.  

Hitler döneminde NATO olsaydı, diyeceklerdi ki “sizi biz koruduk”. Hitler Rusya’ya girdi, Türkiye’yi işgal etmedi. Aynısını abartılı Rus korkusu yayarak yaptılar, Türkiye’ye NATO'yu kabullendirdiler. 

Gelişmeler, Gelişmeler… 

NATO Ezoterik Örgütü; Papalık, Siyonizm, Amerikancılık ve AB çıkarlarının hamisi. NATO’nun hep silahlı güvenlik teşkilatı olduğu üzerinde duruldu. Geçmişe bir göz atalım: 

 

 

 

 

(res. 48)

1949'da da milli facialarİ; Nuri Paşa ya ait silah fabrikasının infilakı. NATO'nun kuruluş yıldönümü 1949. 

 

Res.49

1948 İsrail'in kuruluş ilanında Türkiye'de olan vuku bulan olaylar 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

Yangınlar serisi devam ediyor.  

 

 

Yangınlar sabotajlar korkutmalar. Sırf Türkiye'nin NATO serüveninin başlaması için.... 

Papa’nın UR kentini ziyaretleri...

İsrail 1948’de, NATO 1949'da kuruldu. Asurlular, zamanında Yahudi gibi giyinirdi. Yahudiliği benimserdi. Onlara Samiriler dendi. Yahudiler onları kabul etmedi. Roma, Pagan, Yahudi, Hristiyan birçok Kadim ezoterizm dün olduğu gibi bugün de iç içedir. 1968-69’da yüzük meydana çıkmış, 1969'da Apollo 11 Ay’a gitmişti ve birçok anekdotlar. Bölük pörçük görmeyin yapbozu siz birleştirin istedim. Yazacak, söylenecek çok şey var. Türkiye'nin yanlış NATO politikası maalesef bugün de devam etmektedir. Oyunlar, oyunlar… Türkiye NATO'dan çıkarsa ne olur korkutmalarına bir cevap vereyim. Asıl NATO bundan çok korkmaktadır. Bu kadar askeri ekipmanı ne olacak diye hiç düşündünüz mü?  

NATO ve Amerika uyarlı bütün silah teknolojilerini Türkiye'nin bütün NATO karşıtı ülkelere verdiğini düşünün. NATO ve Amerika'nın yiyeceği darbe kendi anlattıkları planlarında ekonomi ile izah edilmez. Amerikan Kongresi'nin Obama, Trump ve Bush döneminde İsrail'e yaptığı yardımlar kendi yayınlarında bakın 138 milyar doları geçmiştir. Askeri ve silah teknolojileri kısacası teknolojik bilgi yanında 138 milyar dolar çok küçüktür.  

Stalin ve uyduruk Rus korkutmaları ile NATO’nun ileri karakolu haline getirilen Türkiye NATO ezoterizminin neresindedir diye sorduğunuzu duyar gibiyim. O günkü konjonktürün bugünkü aynı konjonktür olmadığı çok açık. Bu sorunun cevabının NATO içindeki NATO ülkelerinden ayrı tek olan yüce ülkemiz ve Devletimiz tarafından zamanı geldiğinde verileceğine inanıyorum. Belki de NATO Ezoterizminin sonunu getirecek bir rolde Türkiye.

Güneş Asya'dan doğacak.  

Bir gün Atatürk Çankaya’daki özel dostlarına şöyle dedi:

“Bir gün dünya, Asya yamaçlarında uyuklamakta olan bu görülmeyen imparatorluğun uyandığını ve harekete geçtiğini gördüğü zaman hayretten donup kalacaktır. Bu yeni imparatorluk, Osmanlı İmparatorluğu gibi karmakarışık ve yamalı bir şey değil, fakat hayali güç bir şekilde, aynı ırktan milletlerin teşkil edeceği bir ittihat manzarası arz edecek ve Türkiye’de meydana getirdiği eserin menfaatlerinden bir şey kaybetmeden onunla birleşebilecektir.”

Bir soruya da şöyle cevap verelim. Puzzle’ıbirleştirdiğimizde ne görüyorsunuz? İsrail ve Vatikan neden NATO'ya bağlı değil sorusunun cevabı. Çünkü NATO onlara bağlı.

Ne Mutlu Türk’üm Diyene! 


Saygılarımla  

Oktan Keleş  

 


1949 önemli olaylar  

27 Aralık 1949 Türkiye ABD arasında Kültür Anlaşması imzalandı.   

13 Aralık 1949 İsrail Kudüs'ü başkent ilan etti.    

7 Ekim 1949 Demokratik Almanya Cumhuriyeti kuruldu.  

16 Eylül 1949 Yunanistan iç savaşı sona erdi.   

8 Ağustos 1949 Türkiye Avrupa Konseyi'ne kabul edildi ve ilk toplantısını yaptı.   

20 Temmuz 1949 İsrail ve Suriye 19 ay süren savaşın ardından barış imzalandı.   

14 Haziran 1949 Vietnam devleti kuruldu.  

1 Nisan 1949 Türkiye İnsan Hakları Evrensel beyannamesinde katıldı. Amerika'nın baskısıyla   

11 Mart 1949 İsrail ve Ürdün Rodos’da Apollon tapınağının önünde Ateşkes Anlaşması imzaladı.  

15 Şubat 1949, 1200 Yahudi Türkiye'den Filistin'e göç etmek için başvuruda bulundu. Göç edenlerin sayısı resmi rakamlara göre 10 bini geçmişti.  

1 Ocak 1949 Endonezya'da Hollanda'da askerler Cava'yı ele geçirdi. Tüm bunlar Kuzey Atlantik Antlaşması'nın NATO’nun kurulduğu yıl gerçekleşti, enteresandır.  

1 Eylül 1949 İstanbul radyosu deneme yayınına başladı  

15 Aralık 1949 UNESCO İstanbul bürosunu açtı ve Birleşmiş Milletler eğitim Bilim ve Kültür örgütü adı altında UNESCO İstanbul'da propagandalara başladı.  20 Eylül 1949'da Sovyetler Birliği ilk atom bombasını patlattı  

15 Ocak 1949 imam Hatip Liseleri açıldı.

25 Ocak 1949 İsrailde İlk seçimler yapıldı. David Bengurion başbakan oldu.  

1948'de İsrail'in kuruluş yılı  

30 Ocak 1948'de Hindistanlı lider, Gandi Yeni Delhi'de öldürüldü.  

3 Nisan 1948 ABD Başkanı Truman Marshall planını imzaladı.  

7 Nisan 1948 Dünya Sağlık Örgütü birleşmiş milletlere bağlı olarak kuruldu.  19 Nisan 1948 ABD yeni atom bombası silahını Marshall Adası'nda denedi. 

1 Mayıs 1948 Hürriyet gazetesi Sedat Simavi tarafından İstanbul’da kuruldu

10 Mayıs 1948 Güney Kore Seçimleri ile Kore resmen bölündü.  

14 Mayıs 1948 Arap İsrail savaşları başladı.  

Aynı tarihte İngiltere, Filistin’i İsrail'e bırakarak çekildi. İsrail'in bağımsızlığını ilan ettiler.  

9 Eylül 1948 Kuzey Kore bağımsızlığını ilan etti. 

11 Ekim 1948 UNESCO ulusal Komisyonu kuruldu. 

28 Ekim 1948 Poll Herman Miller böcek öldürücü  özelliklerinden ötürü Nobel kimya ödülünü aldı(DDT). 

8 Aralık 1948'de Birleşmiş milletler Güney Kore'nin tanınmasını onayladı.

15  Aralık 1948 Fransa ilk nükleer reaktörünün kuruluş çalışmalarını başlattı.  

16  Aralık 1948 Kamboçya bağımsızlığını ilan etti.  

18 Aralık 1948 İzmir Şehir Tiyatrosu yandı  

21 Aralık 1948 İrlanda bağımsızlığını ilan etti. 

23 Aralık 1948 Japonya'nın savaş dönemi başbakanı General Tojo, Tokyo'da dönemi liderlerinden 6 kişiyle idam edildi. 

İsrail NATO üyesi ülkelerden daha fazla Natodan  yararlanıyor. Başlıklı Haberlere girmenizi tavsiye ederiz.  

Ekmeleddin İhsanoğlu'nun beyanı ve yazısı İsrail'in o istedi diye AK Parti vetoyu kaldırmıştır. 

Kaynaklar ve belgeler;

 

 

 

 

 

 

 

 

NATO Ezoterik örgütü, Avrupa başta olmak üzere, Dünyanın birçok yerinde asker barındırıyor. Aslında bu kısmi bir işgaldir. Bu örgütün resetleme ve Korona ve birçok planı suya düşmüştür.

Şimdilik…

Atalarımız Çanakkale savaşını ve milli mücadele savaşını NATO ile vermemiştir! Korku ve empozelere torunları kulak asmamalıdır. Beşinci maddesini hiçbir zaman Türkiye için işletmemiştir.

Bunlar mı dost,

 

Bugünde oyun aynı...

 

 Bu haber 15,374 defa okundu.


Yorumlar

 + Yorum Ekle 
  kapat

  Değerli okuyucumuz,
  Yazdığınız yorumlar editör denetiminden sonra onaylanır ve sitede yayınlanır.
  Yorum yazarken aşağıda maddeler halinde belirtilmiş hususları okumuş, anlamış, kabul etmiş sayılırsınız.
  · Türkiye Cumhuriyeti kanunlarında açıkça suç olarak belirtilmiş konular için suçu ya da suçluyu övücü ifadeler kullanılamayağını,
  · Kişi ya da kurumlar için eleştiri sınırları ötesinde küçük düşürücü ifadeler kullanılamayacağını,
  · Kişi ya da kurumlara karşı tehdit, saldırı ya da tahkir içerikli ifadeler kullanılamayacağını,
  · Kişi veya kurumların telif haklarına konu olan fikir ve/veya sanat eserlerine ait hiçbir içerik yayınlanamayacağını,
  · Kişi veya kurumların ticari sırlarının ifşaı edilemeyeceğini,
  · Genel ahlaka aykırı söz, ifade ya da yakıştırmaların yapılamayacağını,
  · Yasal bir takip durumda, yorum tarih ve saati ile yorumu yazdığım cihaza ait IP numarasının adli makamlara iletileceğini,
  · Yorumumdan kaynaklanan her türlü hukuki sorumluluğun tarafıma ait olduğunu,
  Bu formu gönderdiğimde kabul ediyorum.
  En Çok Okunan Haberler


  ON ALTI YILDIZ'da Ara Internet'te Ara  

  Haber Sistemi altyapısı ile çalışmaktadır.
  19,231 µs