En Sıcak Konular

Atatürk'ün Dünyası: TÜRK

19 Temmuz 2022 23:15 tsi
Atatürk'ün Dünyası: TÜRK Ali Erim yazdı...

Atatürk'ün Dünyası: TÜRK

 

‘’Hatırlarsınız, Türk köylüsü Türk'ün efendisi olduğunu söylediğim zamanı. Ben, o efendinin arzu ve iradesi altında senelerden beri çalışmış olan bir hizmetkârım. Şimdi beni çok heyecana getiren hadise, Türk köylüsüne naçizane olsa da ufak bir vazife yapmış olduğumdur. Milletin yüksek temsilciler heyeti bunu iyi görmüş ve kabul etmişlerse benim için ne unutulmaz bir saadet hatırasını bana vermişlerdir. Bundan dolayı çok yüksek zevkle millet, memleket ve Cumhuriyet hükümetine yapmaya mecbur olduğum vazifelerden en basiti karşısında gösterilmiş olan teveccühten, takdirden ne kadar mütehassis olduğumu ifadeye muktedir değilim. Söz konusu hediye, yüksek Türk milletine benim asıl vermeyi düşündüğüm hediye karşısında hiçbir kıymete sahip değildir. Ben, icap ettiği zaman, en büyük hediyem olmak üzere, Türk milletine canımı vereceğim.’’ KAMAL ATATÜRK.


Türk milletini 'Efendi' kendini O'nun mutluluğuna adayan 'Hizmetkâr' anlayışı ile çalışmak;

Efendin olarak gördüğün Türk milleti sana ne verdiyse halel getirmek iade etmeyi en basit görevin görmek;

İcap ettiği zaman Türk milleti için canını vermek;

 

Atatürk Kağan'ın töresidir.

OKYAY Kağan not düştü:

‘’Devleti bir yöneticinin aldığı gibi teslim etmesi Atatürk’e göre ihanettir. Devleti aldığı koşullardan çok daha ileri götürmek bir liderin birinci vazifesidir. Milletin efendisi köylü ise köylü burada tüm toprağı, tabiatı, doğallığı temsil eder ki üretimi, israf etmeden tüketimi betimler ki efendiliği bu nüanslardan gelmektedir. Yoksa Ata’nın köylü tarifi ve efendisinin köylü olduğu gibi sığ bir tanımlama değildir. Köylü milletin efendisi ise efendi Devlet korumasındadır. Devleti yüceltecek unsurda efendidir. Bu yüzden Ata tüm millete sıklıkla ‘Efendiler’ diye hitap etmektedir. Evet, Türk milleti bu anlamda Atatürk ülküsünde, muasır medeniyetlerinde seviyesinin de üzerinde efendisidir. Ve olmalıdır. Harap ve bitap düşmüş köhne zihniyetler köle olmaya mahkûmdur. Ata işareti vermiş bu necip milletin genlerinde kölelik yok efendilik var demiştir. Millet efendi mi köle mi olacağının kararını şu muhteşem imtiyazlı sözle daha iyi anlayacaktır:

‘HÂKİMİYET KAYITSIZ ŞARTSIZ MİLLETİNDİR.’

Hâkimiyeti olan bir millet efendidir.’’1935'de ismini Kamâl Atatürk olarak değiştiriyor.

OKYAY Kağan not düştü:

‘’Soyadı kanunu bir kişinin köle zihniyetinin vermiş olduğun lakaplardan kişiye, kendi soy ve boy adını özgürce haykırma imtiyazı vermiştir. Öncülüğüne de kendi örneği ile yapmıştır. Osmanlının soy zihniyetinin bireye tanımadığı hakkı teslim etmiştir. Hocası bundan sonra senin adın Kemal olsun diyerek ismine isim ekleyebiliyorsa Ata kişilerin kendi isim ve soylarının kendilerince seçilmesini, insani hakkı ve Türk töresinde ad ve kut alma öğretisini tekrar diriltmiştir. Bu diriltme bir kale içine alınmıştır. Bu kale KAMAL’dır.’’

No:51 No:993.815-B

Ankara'yı başlangıç meridyeni kabul edersek 51.enlem 67.boylam (Ankara 32. boylamda  + 9 + 9 + 3 + 8 + 1 + 5 =67.boylam) Kadim Turan Coğrafyasının tam ortasını Kazakistan'ı işaret ediyor.

 

"Düşmanı Anadolu'nun harîm-i ismetinde boğacağız." #BaşbuğAtatürk

 

OKYAY Kağan not düştü:

‘’Geometri kitabı yazan Ata zihin dünyasında matematiğin dili Ata topraklarına işaret edecek ölçü ile hareket etmiştir. Gök soylular Ata’ya boşuna ‘Milletin Atası’ dememişlerdir.”

“Düşmanı Anadolu’nun harim-i ismetinde boğacağız.”

harîm-i ismet: mukaddes ocak, kutsal saha

OKYAY Kağan not düştü:

‘’Ata, düşmanı Anadolu’nun harimi ismetinde boğacağız derken büyük bir sırrı da basiret gözüyle görenlere vermiştir. Ata topraklarının koordinatları töresi Anadolu’na inkişaf etmiş, Türkleşmiş, Türk bilincini tekrar elde etmiş ve tüm sırları canı gibi aziz bildiği çocukluğunun anısı olan Selanik’i dahi almama pahasına Anadolu’ya sırlamış tüm Türk töresinin koordinatlarında gösterdiği gibi Ata topraklarından ana toprağı denilen yeri Türklüğün mahremi olarak dünyaya ilan etmiştir. Ve mahremdeki bilgilerle düşmanı Anadolu topraklarında boğacağız derken sadece bir coğrafyayı işaret etmemiş geleceğin sırlı bilgisini de muştusuna da işaret etmiştir. O muştu Ata, Ana, Dolu mahremiyeti içerisinde Türk birliğidir. Düşman tamamıyla boğulduğu zaman Ata’nın bu sözü de aslında tam tahakkuk edecektir. Kendi çağındaki düşmanı bu anlamda Anadolu’nun harim-i ismetinde boğması da bu işaret ülküsü bizlere emanettir. Böylelikle Türk birliği kurulduğu zaman düşman ve düşman olmayı seçenler, bunlar ister kişi, ister bir kavim isterse tarifi açık güçler olsun tamamıyla bu öğretide boğulacaktır. Anadolu ve Kazakistan, Kazakistan ile işaret Ata toprakları, Ata’nın sırlı koordinatlarıyla asıl bir köprü olacaktır. Bu köprü fiziki Asya’yı Avrupa’ya bağlayan beton yığını değil; Anadolu’yu Ata topraklarına bağlayan Ata topraklarını Anadolu bilgisine bağlanan metafizik bir köprüdür. İşte, Türk Birliği yolu. Binlerce yıllık yolun ismi de artık ipek yolu değil, ‘Türk Yolu’ olacaktır muştusudur. Bu muştuda boğulması gerekenler boğulmalı, yürümesi gerekenler bu yolda yürümelidir demiştir. Anadolu harem-i ismeti şimdi daha iyi anlaşılmalıdır.”

 

“Türk milleti büyük bir arslandır. Biz hepimiz onun tüyleri arasına sıkışmış ve sığınmış göz ile görülmez küçük varlıklarız. O arslanın büyük hareketleri ve hamleleri ise inkılap hareketleri ve hamleleridir.”

Başbuğ Gazi Mustafa Kemal AtatürkBu öyle bir manâ idiki vav çağına bile sırrı güneşti. https://www.onaltiyildiz.com/?haber,2950/kulbak-bilge-3

OKYAY Kağan not düştü:

‘Türk milleti büyük bir arslandır’ sözüyle bir kurdun ancak bir arslan ile yoldaş olacağını belirtmiştir imgesel olarak. Tengri’nin kurdu Tengri arslanı ile gezer.”

Ord. Prof. Şevket Aziz Kansu anlatıyor: “1932 yılı 19/20 Ağustos gecesi Yalova… Bana emir verdi. Yanına yaklaşıyorum. Elimde bir çap pergeli var. O’nun milyarlarca nöronlarının normalin üstünde bir fonksiyon ve konstiksiyonlarına sahip beynini saklayan Asil ve Kahraman başını ölçüyorum ve Atatürk dedi ki:

"Fırtınaların ortasında, uçurumlardan atlayarak karanlıklardan kaçtım. Buzlu dağların serinliğini sertliğini size getirdim. Dirilim alanında ben; gülen, yaratan ve güneş altında kartal gibi süzülen Türk nesillerini selamlıyorum. Türk dağlarından, kayalarından oyulan kaya anıtları gibi sert ve dik TÜRK ADAMLARI ben sizi GÖRDÜM, ben sizi KUCAKLADIM, ben sizi ÖZLEDİM…"

Başbuğ Gazi Mustafa Kemal Atatürk

Tengri’nin Türk’ü https://www.onaltiyildiz.com/?haber,6279/tengri-nin-turk-u

Ötüken

Cennet ülkesi Türk’ün kutsal şehri Tengri girin dedi Türk’e sen ve sana uyanlarla. Ekti emanet tohumu Türk Ata yerine. Ötüken’e göl kapıdan girilirdi. Tuğrul Kuşu bekçisiydi. İlk pusat kristalden yapıldı, mızraklar kılıçlar ve diğerleri. Türklerden gayrısı giremezdi bu şehre. Tengri yönetirdi korurdu o güne kadar her yeri. Artık Tengri buyruğu ile yönetecekti Türk koruyacaktı bu yeri. Bu bir ilkti. Kötü gözler üzerindeydi Ötüken’in.

Tengri buyruğu ile ilk ‘Ertuğ’u (Ordu) kurmuştu Türk Ata. Herkes katılmıştı Ertuğa gönüllü. Ötüken’de dört yapraklı Hayat Ağacı sembol olmuştu.

Asker milleti oluşu vermişti Ötüken’in Ok-oz’da

(Türk Ata): Tengri adına kurulan ilk ordu Türk Ordusu hazır olun!

OKYAY Kağan not düştü:

“Türk’ün bu cihetle TENGRİ ADAMI olduğu ve tüm milletin bu olgunun içinde olduğunun açık bir sözüdür.”


OKYAY Kağan: “(Ildız)yurtta sulh, cihanda sulh”

“İçinden 16 Ulu TÜRK, Ata Kağan, Prens indi. Hepsi dönengeçte ki 16 Ay gezegeninin ulularıydı. Yanlarında yerin ilk defa gördüğü; Kök Kurt, BOZKURT, GÖKBÖRÜ vardı.” Kopuz Ata-2 https://www.onaltiyildiz.com/?haber,5552/kopuz-ata-2


 

29 Ekim 1933

Türk Çağı'nı müjdeleyen 10. Yıl Nutku ‘nu okuduktan hemen sonraki son görüntüsü.

Kaşların çatımındaki IYI işareti ve kaş yapısına dikkat ediniz.

Unutma demişti OKYAY Kağan: “Devleti Erenler Korur!”

"Binbaşı Behiç Bey gelişimi sana ancak paşa gıdası (rakı) ile anlatabilirim. Buna ulaşmak şimdilik bir hayal ise de, hakikat olması da uzak değildir."

Trablusgarb'a nasıl gitmiş? Tayyimekan?


2. Resim Atatürk'ün Afyondaki karargâhıdır. Solda Oz Çarkı ve sağda Hayat Ağacı


3. Resim Kulbak Bilge kitabından

Atatürk Kağan’ın uçmağa varışının hemen ardından çekilen son görüntüsü:

 

TÜRK Kağanlarının yoldaşı, Mu gezegeninden kalan son sır,  OD ATA


Son görev için Büyük KAĞAN’ın yanındaydı!

Tengri biz menen!Od Ata:

"...(Umu'dan) Getirdikleri bilgi ile yeryüzünde yüksek medeniyet kurdular ve onlarda çağlar içerisinde yitip gittiler. Bir namları kaldı bir de ben. Çağlar boyunca soyunuza göründüm bilgi vermek için..."

Baş Kam Oktan Keleş yazdı: Kopuz Ata- 3https://www.onaltiyildiz.com/?haber,5726

Gökbörü de Büyük KAĞAN'ın yanındaydı!

 

Yuğ törenine gelen başka ruhanilerde vardı!


OKYAY Kağan not düştü:

“Ata’nın cenaze namazı kılındı mı kılınmadı mı tartışmalarına son noktayı GERÇEK TÜRKLER koyabilir. Ata, bedeninin naçiz toprak olacağını belirtmiş, o toprak üzerinde de ülküsünün yeşereceğini betimlemiştir. Bu cihetle, Ata bir cenaze değildir ki devamlı yeşeren ülkü ile dirilen bir tin, bir candır. Bu manada toprak olacak vücuduna aldananlar tinini göremeyenlerdir. Cenaze namazı kaç kişi ile kılındı çok önemli değildir. Ama bütün ATA RUHLARI başucunda, yuğ töreninde hazır bulunmuştur.

DEDİK YA, BUNU SADECE TÜRK KANLILAR BİLİR VEYA ANLAMAYA ÇALIŞIR.”

Başbuğ ATATÜRK Kağan not düştü:

“Efendiler, sırası gelmişken, aziz milletime şunu tavsiye ederim ki, bağrında yetiştirerek başının üstüne kadar çıkaracağı adamların kanındaki, vicdanındaki öz cevheri çok iyi tahlil etmek dikkatinden bir an geri kalmasın!"

Türk ırkından, Türk kanından olmayanları başına geçirme demektedir. Hepsi bu kadar!

 

Ali Erim Bu haber 5,919 defa okundu.


Yorumlar

 + Yorum Ekle 
  kapat

  Değerli okuyucumuz,
  Yazdığınız yorumlar editör denetiminden sonra onaylanır ve sitede yayınlanır.
  Yorum yazarken aşağıda maddeler halinde belirtilmiş hususları okumuş, anlamış, kabul etmiş sayılırsınız.
  · Türkiye Cumhuriyeti kanunlarında açıkça suç olarak belirtilmiş konular için suçu ya da suçluyu övücü ifadeler kullanılamayağını,
  · Kişi ya da kurumlar için eleştiri sınırları ötesinde küçük düşürücü ifadeler kullanılamayacağını,
  · Kişi ya da kurumlara karşı tehdit, saldırı ya da tahkir içerikli ifadeler kullanılamayacağını,
  · Kişi veya kurumların telif haklarına konu olan fikir ve/veya sanat eserlerine ait hiçbir içerik yayınlanamayacağını,
  · Kişi veya kurumların ticari sırlarının ifşaı edilemeyeceğini,
  · Genel ahlaka aykırı söz, ifade ya da yakıştırmaların yapılamayacağını,
  · Yasal bir takip durumda, yorum tarih ve saati ile yorumu yazdığım cihaza ait IP numarasının adli makamlara iletileceğini,
  · Yorumumdan kaynaklanan her türlü hukuki sorumluluğun tarafıma ait olduğunu,
  Bu formu gönderdiğimde kabul ediyorum.
  En Çok Okunan Haberler


  ON ALTI YILDIZ'da Ara Internet'te Ara  

  Haber Sistemi altyapısı ile çalışmaktadır.
  7,582 µs