En Sıcak Konular

Bilgi Üzerine Tefekkür

2 Temmuz 2022 11:26 tsi
Bilgi Üzerine Tefekkür Bilgi Üzerine Tefekkür

Bilgi kendini yazan. Olandan ve olmayandan kendini türeten bildiren. Bilgi kainat hafızasından kopup gelen. İçerdiği halleri bilgiyle yöneten bilgiler. İşleve bağlı bilgiler. İşlev dışı ve ötesi bilgiler. Kendine bilgiyi çeken bilgiler. Kendilerini tamamlayan bilgiler. Yaşamın anlamı anlamın yaşamı bilgiler. Anlamın bilgisi; sonuçların ve nedenlerin bilgileri. Bilgi kendisine alan açan kendisinin akademisi. Coğrafya’yı dokur. Coğrafya an ile onu ondan dokur. İçinde ki her bilgide gizlenmiş aşkları. Aşk zaten gizlenemeyeceği için insanlar iyilik ve sevgide(yaradıışta ki v.s aşk) Ancak buzdağının gerisinde manada sonsuz gizlenmiş aşk var. Onu bulmaya başlayanlara eren diyorlar. Buna böyle değindim konumuza devam edelim. Bilgi yeri gelir kendini patlatır gibi işleviyle bildirir. O kainatın yasası bilgiden geçer. Her varoluş madde kendi bilgisinden kodlarından geçer. Bilgi tüketimin dönüşümünde döner ve kodludur. Molekülde bilgiyle bilgiden döner. Bilgi sistemi de vardır. Bilgilerin kendine ait sistemi de vardır.

  Asrın idraki bilgi perçinlerini çeker yaşanır. Bilgi atalar yadigarı.. Bilgi heyecana , çarpışmaya , yanmaya aşık talip.. Kainatın her yerinde farklı görünür.  İnsan akademisi bilginin en bilgince kullanılması öğretisindendir.

  Bilmek; bilginin tabirlenmesi bir kulpa , hale ve ortama sokulmasıdır. Bazı bilgiler hakikati resmediyor. Sır ve hikmet olanın içinde bilginin hakikati var. Hikmet sınırlar sebeplere sunulan bir irfan mektebi. İnsanın içini yakandır. Sır yakışı ise hikmetin vardığı noktada kendinden geçişte ki özel sistem ötesine , bilgelik , harita ötesi öğretisine kavuşmaktandır.  Sır o hikmet ötesinin parlattığını kalp ve düzende gizlenmiş ateşidir.

  Sır sahipleri ilimlerin ehilleridir..Bu insanlar hikmetle ehilleşip ateşlenmişler. Hikmette sır saklı  , sırda hikmet.. Sır ateşin közüdür.

  Bilgi düzen ve sistemin çözücüsü. Düzenle beraber sistemi kıran anahtar bilgidir. İnsan sözcüsü.. Kainat ateşinin kıvılcımı. Dokuz deryayı akıtan kum bilgeliği. İnsan gücünü donduran ve ateşleyen hakikatlerin bildirgeci. Ateşi bilgi ağlatır. Suyu ise akıtan düzenleyen donduran bilgi. Dekorun hakikati bilginin hüneri. Hakiki dekor bilinç yükselten öz sevgisidir. Her şeyde öz var. Bilgi o aşıklar arasında dolaşmak. Serüven yazıp bitirme. Organizasyon ve yolları. İnsan sunağının öz damgası. O damga bilgiden; bilgi , cevher , öz ve mana niteliğidir. Mananın görüntüsü bilgiden dışa yansıyandır. Bilginin batını varsa o batından yansıyan zahir görüntü bilgi var. Bazı bilgiler görülür bazıları görülmez. Makro

  Makro bilgi mikro bilgi. Sistemler bilgilerin boyutlarıyla adlanmış ve anlanmış sunumlarıdırlar. Bilginin bütünden zerreye halleri var. Varlığında , işlevinde: zerreden bütüne , zerresinde de makrosu kayıtlı.

Bir şeyin bilgisi görünen , görünmeyen damgalarıdır (gibidir). Hakikat tanıyışı bilginin gerçek hali ve hayat yoludur. Esas makrosundandır. Mikronun özel gücünü taşır.

 İlk harf ve kelimeler yaradılmış. Kelime söz oldu. Frekans olarak gezdi durdu. Rabbe verdiğimiz ilk söz bunda var ise siz düşünün Alemin aşkına adım attı. Bilgi varlığa ve insanları da attırdı. Bilgice dokundular ada. Dokunanlar kendini çözdü. O ruha dokunanlar. Çözülenler en son insana döndü(hakikat v.s) İnsan manzara oldu. Manzarayı seyreden ana dokunan. Bilgi manzarası hep yaşanılan bilgidir. Ruhtur. Bilginin ruhudur.

  Bilgi bilgiyi çeker. Çünkü kodlarını hayata gökler taşımak ister. Bilgi bir anlamda tartıdır. Tartılar üstü kurgudur. Kurguyu anahtar bilgiyle çözersin.

  Bilgi bileşenlerden toplanandır. O çevirip kendini , dönüp dönüşüp başka bilgi olarak ve bilgiden görünür. Önceki halinden de. Bilgi bulunanlarla birleşir , kaynaşır. İlk halinde de aslında bu vardır

  Bilgi aslında aşkla kaynaşan ve aşkla insanda kaynaşılması gerekendir. O aşk bilgiyi başka düzenler. Bu düzen tertip yansıtma ve şuurunun en özel ve özde ki ruhi halidir. Bilgedir ama durulukta da  vardır. Bilgi içine çeker ve yol alır gibi manada kuantumda.

  Bilgi insan dimağına türeyendir. Dimağda türer. Varlıkta bilginin bilgisi var. Yokta o bilgi sığmayan bilgi alemi halleri. Aleme de sığmaz yokta olan.

  Bilgi her makamda aşk çeşnisini güzergahlarını ve yol haritasını içine çeker. İçinde dönüşür.

  Bilgi hayat malzemesinden alınırsa tenlenir. İnsan bu tenin sahibinden bir can. Ruhta olan. O hayat kristal ten. Hayatı canlandıran da can , ruhlandıran da. Bilgi bazen örtüde bazen içinde saklı. Onları bir araya getirenler andadır. Tektir aslında ama.

  Bilgi o büyük ruhu Türk oluşun varlığında esas teni bulmuş. Türk grisiyle de o ruha evrilip Türk olmuş. Açmış Türk bilgisinin kapılarını anahtarlarıyla.

  O bilgi bazen ağaçtan çalmış , sinesel yoğurmuş. Tatmış ok sırrının hazır bilgisini. Hazırlanan bilgi de var. O da hazırlık bilgisinde bir anlamda.

  İnsan bilgiyi yaşamış. Kimi zaman söz olmuş akmış. Aşk olup taşmış. Kudreti tevhid etmiş. Türk akımında canına can katmış. Akan bilgi nehrini hep Türk’e bürümüş. Kadim lafızlarla onayan ışıkta akan ve ışık aleminin bilgi tercümesini yapan Türk. Can vermek şehitlik. O bilgi mertebesini ışıldatan  olsa gerek. Aşkta bilgi bir anlamda. Bilgide aşktır. Bir bakımdan. Kadri niyeti olan aşk.

  Bilgi , üzerinde hesapları olanın aleminden bir anlamda çıkıştır. Başka hesapları bilip kendi hesabınla ve ötesi bilgilerle , manayı katarak hesap aleminden çıkarsın. Manaya götüren hesap durur. Hesap aleminin bilgisi bu dünyada maddidir. Hesapta da maneviyattan yol vardır.

  İnsan sembolünün açığa çıkmasıdır hayat. Bilgi sembolün tüm güzergahları. Aklın tarihi bilginin özelinde makamlarda da bulunur. Farklılığı var.

  Bilgi akan giden suyla beraber her an akıyor. Herkes kendince  nasibinden alıyor. Bilgi kimilerine göre serüven.  Hakikat olaylarının atası sırrı. Bilgi ve aşktan yaradılmış hakikat ; ses ve bir iş manasında hakikati ortaya çıkarmış. Serüvende hakikatlerle kaplı. Bilgi hayatta dönüşenlerle aslidir. Asli akar. Dönüşüm hayatın sistemini biilmekte bir an ve gerçek taşır.

  Bilgi kendini inşa etmek. Yaradanın verdiği bilgide yaradandan söz olmak. Bilgi bazen harç bazen sudur. O öz suyun hakikatinden doğdu. Su da o hakikati düşünüp su oldu. Kendi halinde kendince. O esas sudan özendi su oldu. Adeta bilgi aşkıyla süzdü geçti.( Tengrinin Türkü su taşı meselesi bir anlamda.)  Dağlar taşlar döşendi. Kendinde ki en üst değeri aldı , taşıdı. Aleme değer kattı. Olanı yüzdürdü hakikatte. İşte insanda bu oldu. Kendi haline bir bakıma en son gelendir. Mertebesine. Kendi haline. Ancak son geliş işin hakikatinde ilk geliştir. Onda mevcuttu.

  Bilginin boyanmış hali aşkta saklı. Denizlerin rüzgarla ses bulduğu hakikati hakimiyet semmbolü olan suyu , bilginin ve bilgisinin kendisine iletti.

  Bir zerre bilgi dahi sonsuz sistemden bir sistemdi. Sonsuz sistemden oluştu. Sınırlı sistemlerin sonsuza açık bilgi girişler ve bilmedikleri vardır. Kimse kendinde olanın da tamamını bilemiyor.

  Bilgi töz dağının özel atmosferinde ki şekli. Kaf dağında sırrı harf. Gizemli harfinde sırlamış. Bilgi dünyası bilgisi farklı ve farklı atmosferde. Doğanın da özel bilgisi. Doğa ötesi gizemleri bilmel gerek.

  Töz; özün kuvvet ve sevgisiyle bir başka mana atıyla başladığı bilgi halleri. O badenin bir sırrı. Bade ile dolaşanın yolunda makamında denk geldiği bir şuur bilgisi. İşte o bade tözle halk oluyor. İnsan bilgide kendini tözle boyuyor. Tözünü özüyle karıştırıp buluşma gerçeği ve buluştuğu anlar. Öz ise tözün , mayanın bir başka elemanı olan töze aşık. Öz bulunan; töz bulunanı harekete geçiren , geçirmede mana. Töz özü ileriki düzeylerde harekete geçirmede. Öz , töz bilgisi.

  Bilgi aşıkların çevrisini dokumada. O aşkı düzenler iken sözü danışmış töze.( Töz özle aslında iç içe bir bakımda.)  Öze de danışmış. Tözle gezinmiş. Özünü tözüyle gezdirmiş. Bilgi bilgiyi çeken mıknatıs misali. Hayatın danışılması öğretileri serüveninde birbirine de çeker. Yanlışlar varsa benim suçumdur. Doğrularda benim değil. Benden değil. Bir tefekkür çalışması kalbi selamlarımla.

 Volga Bu haber 1,058 defa okundu.


Yorumlar

 + Yorum Ekle 
  kapat

  Değerli okuyucumuz,
  Yazdığınız yorumlar editör denetiminden sonra onaylanır ve sitede yayınlanır.
  Yorum yazarken aşağıda maddeler halinde belirtilmiş hususları okumuş, anlamış, kabul etmiş sayılırsınız.
  · Türkiye Cumhuriyeti kanunlarında açıkça suç olarak belirtilmiş konular için suçu ya da suçluyu övücü ifadeler kullanılamayağını,
  · Kişi ya da kurumlar için eleştiri sınırları ötesinde küçük düşürücü ifadeler kullanılamayacağını,
  · Kişi ya da kurumlara karşı tehdit, saldırı ya da tahkir içerikli ifadeler kullanılamayacağını,
  · Kişi veya kurumların telif haklarına konu olan fikir ve/veya sanat eserlerine ait hiçbir içerik yayınlanamayacağını,
  · Kişi veya kurumların ticari sırlarının ifşaı edilemeyeceğini,
  · Genel ahlaka aykırı söz, ifade ya da yakıştırmaların yapılamayacağını,
  · Yasal bir takip durumda, yorum tarih ve saati ile yorumu yazdığım cihaza ait IP numarasının adli makamlara iletileceğini,
  · Yorumumdan kaynaklanan her türlü hukuki sorumluluğun tarafıma ait olduğunu,
  Bu formu gönderdiğimde kabul ediyorum.
  En Çok Okunan Haberler


  ON ALTI YILDIZ'da Ara Internet'te Ara  

  Haber Sistemi altyapısı ile çalışmaktadır.
  5,857 µs