En Sıcak Konular

Mahşerin Dört Atlısı

7 Şubat 2021 16:54 tsi
Mahşerin Dört Atlısı Okuyucu tefekkürleri...

MAHŞERİN KIZIL ATLISI

Semboller savaşında verilen mesajları okuyabilmek için, Hristiyanlığın kökenlerine dair bazı bilgileri hatırlamak gerektiği kanaatindeyim.

Efkaristiya Ayini; Hz. İsa'nın çarmıha gerilmeden önce, havarileriyle yediği son akşam yemeğinin anıldığı ayin.

Hristiyanlıktaki en önemli ayinlerden.

İsa'nın bu yemekte havarilerine ekmek verirken, "Bu benim bedenim", şarap verirken ise; "Bu benim kanım" dediği iddia ediliyor. Katolikler bu ayinde ekmeğin; İsa'nın bedenine, şarabın ise; kanına dönüştüğüne inanıyor. Protestanlarda  ise; bu ayin yalnızca İsa'nın ölümü ve yeniden dirilişinin anılmasını ifade ediyor. 

Diğer yandan, kökenine indiğimizde Efkaristiya Ayini, yüzyıllar öncesinden gerçekleştirilmekte olan bir pagan ayininin, Hz. İsa'ya ve hristiyan teolojisine uyarlanmasından  ibaret. 

Pagan kültüründe bu ayin, tapınaklarda gerçekleştirilen koç, boğa, vahşi hayvan bazen de  insanların kurban edildiği bir ayin. Çoğu kez  kurban canlı iken eti yenmiş ve kesilen damardan akan sıcak kanı içilmiş. Ekmeğin bedene, şarabın kana dönüşmesi buradan geliyor.  Kurbanın etinden yenmesi ve kanının içilmesi ile, Tanrı'nın bedeni ve kanına ortak olunarak, ölümsüzlüğe kavuşulacağı gibi sapkın bir inanç ortaya çıkmış. Öte yandan, Hristiyanlıkta bu ayinin Güneş günü manasındaki, pazar günü gerçekleştirilmesi de pagan kökenli.

Güneş'in oğulları Cuma günü katledilmiş, üç gün öylece kalmış, pazar günü yeniden dirilmiş. Ayrıca, Güneş oğullarının da 12 öğrencileri var. 

Kısaca, Hristiyanlıkta  İsa ve Meryem'in doğdukları günlerin tarihleri de dahil olmak üzere,  İsa'ya dair anlatılan bütün hikaye, pagan unsurların birebir Hristiyan teolojisine  uyarlanması.

Dolayısıyla, Hristiyanlıktaki melek heykellerinin manasını da, pagan öğreti de aramak gerektiği kanaatindeyim. 

Bu noktada şu ayrımı da belirtmek gerek. Katolik kilisesine ait binalarda resim, heykel, fresko gibi eserler kullanılıyor. Ortodokslarda sadece resim ve mozaik var. Protestanlarda  ise; böyle bir inanış yok.

Hristiyanlıktaki "Melek İnancı", İslam'dakinden tamamen farklı.

Mezhepler arasında ufak nüans farklılıkları olmakla birlikte, Hristiyanlıkta melekler, Tanrı'nın isteğini yerine getiren aracı ve peygamber olarak kabul ediliyor. 

Mikail; Hristiyanlıkta ve Yahudilikte en üstün, baş melek. Gök Ordusu onun emrinde. Aynı zamanda; İsa'nın göklerdeki adı; Mikail. 

Diğer yandan; Hristiyanlıkta İsa ve Kutsal Ruh'un Tanrı ile aynı cevherden olduğu inancı var. Yani; İsa Tanrılaştırılıyor.

Bu da bizi pagan kültüründeki yarı insan yarı Tanrı figürlerine götürüyor. 
Dolayısıyla, Hristiyanlıktaki Melekler, pagan kültüründeki yarı insan yarı Tanrıların yansıması.

Anahtar Melek Neyi İfade Ediyor?

Mikail; İsa'nın göklerdeki adı.

Anahtar Melek; İsa'yı, başındaki taç ise; atanmış kral olmasını simgeliyor.

1536'da dikilen Mikail Heykeli, 1753'de bugünkü heykel ile değiştirildi ve Sant Angelo Kalesinde 4. katta sergilenmeye başladı. Bu durumun tamamen bilinçli olduğu kanaatindeyim. Hristiyanlıkta İsa'nın yaşam hikayesi pagan öğretideki Güneş oğullarının karşılığı. Güneş ise; 4. felekte. Dolayısıyla, İsa 4. gök katında  kabul ediliyor. Yani; İsa' yi temsil eden Mikail Heykeli, İsa'nın bulunduğu 4. feleği temsilen 4. Kata konmuş gibi.

Değiştirilen, elinde kılıç tutan Mikail Heykeli neyi temsil ediyor?

Öncelikle, neden 1753 de değiştiriliyor?

1753 yılı ABD'nin kurucusu George Washington'ın tarih sahnesine çıkarıldığı yıl ve 4 temmuz 1776 da Birleşik Devletler bağımsızlığını ilan ediyor. ABD'nin, Büyük İsrail Devletini kurup, Armageddon Savaşına ortam hazırlama misyonlarını düşünürsek, bu heykel Armageddon Savaşı öncesi kehanetleri gerçekleştirmek için Mahşerin Atlılarını ortaya çıkaracak devletin yani; ABD'nin kuruluşuna işaret olabilir.


Mahşerin Dört Atlısı Nedir?

Hristiyanlıkta "Kıyamet Alameti" olarak ortaya çıkacağına inanılan dört atlı.
Kıyamet felaketlerini getirecek yedi mührün açılması ile ortaya çıkacaklar.

Beyaz At ve Binicisi: İsa
Kızıl At ve Binicisi; Kan ve Savaş
Siyah At ve Binicisi; Kıtlık 
Soluk Renkli At ve Binicisi; Salgın Hastalık ve Ölüm

1914 de ortaya çıkan 1. Dünya Savaşı 

İsa'nın hazır bulunuşu ve Şeytana son darbeyi vurmak için yetki alışı olarak kabul ediliyor. Tekrar gelişi; Armageddon Savaşı ile olacak.


Beyaz At Binicisi, elinde bir yay taşıyor ve başında taç var. Kutsal mezardaki ve İrlanda Kraliyet Armasındaki melek figürleri, dikkatli bakıldığında yay görünümünde ve başlarında taç var.

Beyaz At ve Binicisi; İsa'yı temsil ediyordu. Birinci Atlı, Atanmış Kral olarak Şeytan ve Cinlere karşı harekete geçtiğini gösterir. Şeytan ve Cinler bu savaşta yenilerek yeryüzüne atıldığı için, büyük felaketlerle insanları sıkıntıya sokarlar. Bu yüzden diğer üç atlı felaketlere yol açar. Bu olaylar son günlerin başlangıcını oluşturur.


Joe Biden'ın yakasındaki kızıl melek,
Mahserin Kızıl Atlısı olabilir mi?

Kızıl At Binicisi; elinde kılıç taşıyordu. Dünyadan barışı kaldırma yetkisi var.

Sürekli savaş ve çatışmaların hüküm süreceği bir dönemi simgeliyor.

Dolayısıyla, Biden'ın gelir gelmez savaş çığırtkanlığı yapması, düşmanları cezalandıracak olması, yakasındakı melegin kızıl renkte olması bu görüşü destekler gibi görünüyor!


Peki, ya Kamala Harris!
Biden'ın Başkan yardımcısı.

Mahserin Dört Atlısına dönersek;

Siyah At ve Binicisi; Kıtlık ve ekonomik düzenin bozulmasını simgeliyor.

Elinde bir terazi tutuyor.
Kıtlık, kadın ile sembolize ediliyor. 

Burada bu konu ile alakalı olabilecek 

bir detay daha var. Kitabı Mukaddes Başlangıç 3:15 de bir kadın ve kadının soyundan bahsedilir. Bu kadın Havva değil. Bu kadın; Tanrı'nın gökteki Ruh varlıklarından oluşan teşkilatını simgeliyor. Şeytan olarak adlandırılıyor ve yılanla sembolize ediliyor. Buna göre, Şeytanın da bir soyu var. Burada kadın; teşkilatı, onunla birlikte hareket edenler ise; soyunu simgeliyor.


Şimdi; Kamala Harris; ilk kadın, ilk siyah, ilk Asya kökenli başkan yardımcısı.
Eşi Yahudi olan ilk başkan yardımcısı.
Biden'ın Ekonomik Konsey Üyesi.
Diğer yandan; Beyaz Saray Ekonomi Danışmanı olacak isim; Cecilia Rouse!
Bu göreve gelen 4. Kadın ve  siyah!
Biden'ın Maliye Bakanı; Janet Yellen.
Eski Merkez Bankası başkanı, bu koltuğa oturacak ilk kadın bakan, 
yahudi asıllı.Yönetim ve Bütçe Dairesinin başına atayacağı Neera Tanden; Beyaz değil ve  bu göreve  gelen ilk Güney Asya kökenli Amerikalı kadın.Yani; Biden'ın ekonomi yönetiminde de  kadınlar ve azınlıklar ağırlıkta.
Diğer yandan, Kamala Harris başkanlık adayı idi, geri çekildi. Biden sonrası veya Biden'ın herhangi bir nedenle görevden ayrılması halinde Başkanlık için ismi geçiyor. Dolayısıyla, tüm bu atamalar birer mesaj gibi gözüküyor.
Sanki; Siyah Atlının çıkışı da yakın gibi!

Biden ve Trump çekişmesinin ardında ne var?

Evanjelik Aktivist Joel Rosenberg'in seçimlere dair analizi şöyle;

"Amerikalı Yahudilerin çoğunluğu Joe Biden'a, İsrailli Yahudilerin ve Amerikalı Hristiyan Evanjeliklerin çoğu Trump' a oy verdi.Artık ezici çoğunluk solcu demokrat olan Amerikalı Yahudiler ile sağcı İsrailli Yahudiler arasındaki fark kapanamaz halde genişlerken, değerler ve çıkarlar bakımından İsrailli Yahudiler ve Evanjelik Hristiyanlar birbiriyle örtüşüyor" Trump'ın 2016 zaferinde Evanjelikler belirleyici idi ve İsrail ne isterse Trump verdi. 

 
İsrailli ve Amerikalı Yahudiler 
nerelerde ayrılıyor?

Bu konuda Amerikalı Yahudi Kadın haham, Rachel Kohn Traster şunları söylüyor; "Trump'ın ırkçılığa varan beyaz üstünlüğünden çok rahatsız ve endişeliyiz. Amerikalı Yahudiler oylarıyla Trump ve Netenyahu'nun gündemini reddetti. Bizim önceliklerimiz pandemi, sağlık hizmetleri, kadın ve LGBT hakları gibi konular. Trump Ortadoks kesim dışında Amerikalı Yahudilerin değerlerini kesinlikle yansıtmıyor."

İsrailli Yahudiler ve Evanjelik Hristiyanlar İsa'nın gelmesi için Kitabı Mukaddes 'deki kehanetlerin gerçekleşmesi gerektiğine inanıyor.

Kutsal topraklar olarak, Büyük İsrail Devletinin topraklarını kabul ediyorlar. Amerikalı Yahudiler ise; ABD 'yi kendi kutsal toprakları olarak kabul ediyor.

Liberal kültüre bağlılar.

Kısaca; Ulusalcı ve Küreselci denen kesimlerin aynı amaçlara sahip olmakla beraber, aralarında yöntem farkı var gibi gözüküyor. Diğer yandan, Biten'in seçilen ikinci Katolik başkan olduğu ve ilk Katolik başkan Kennedy'nin suikast uğramasına dikkat çekiliyor.

Burada da ilginç bir detay var. 

İsrail’in Haaretz gazetesinde yayımlanan bir haberde, İsrail’in 1958’de Fransa ile ortaklaşa Dimona ismi verilen ilk nükleer tesisini inşa etmeye başladığı, ABD yönetiminin söz konusu tesisten 1960 yılının sonbaharında haberdar olduğu ifade ediliyor. Bunun üzerine iki ülke arasında gerginlik yaşanıyor.İsrail yönetimi Washington’un ısrarı sonucu Nisan 1961’de Amerikalı uzmanların söz konusu tesisi ziyaret etmelerine izin verdi ve 20 Mayıs 1961’de heyet Dimona’da incelemelerde bulundu. Denetimler konusunda anlaşmaya varılıyor. Ancak; Kennedy’nin suikasta uğramasının ardından yaklaşık 2 ay sonra Ocak 1964’te ABD’li heyetin Dimona’da iki gün yerine bir gün incelemelerde bulunduğu, bu nedenle tesis içerisindeki bazı bölümleri incelemediğine işaret ediliyor.
Yani; Trump'ın İsrail merkezli politikalarının yerine, Biden in farklı yol izlemesi, benzer bir gerileme ve sonuçlara yol açar mı, göreceğiz!

Bir toparlama yapacak olursak;

Hristiyanlık, tamamen pagan dininin İsa ve Hristiyan teolojisine uyarlanmış hali.

Hristiyanlar arasında ortaya çıkan mezhep savaşlarının temelinde, hanedanların iktidar mücadeleleri var ve yeri geldiğinde çıkarları doğrultusunda birbirleriyle ittifak kurmaktan çekinmiyorlar. Diğer yandan, Hristiyanlıkta Melekler, pagan döneminden kalma yarı insan yarı Tanrı figürlerinin yansıması. Dolayısıyla, 

1536 da dikilen Mikail Heykelinin, mezhep savaşları sonunda sağlanan ittifaka, 1753 yılında değiştirilen Mikail heykelinin ise; İsa'nın yeniden gelişi öncesi yaşanacak kehanetleri gerçekleştirme misyonuyla tarih sahnesine çıkartılan  ABD'nin kuruluşuna işaret olabileceği kanaatindeyim. Joe Biden'ın yakasındaki kızıl melek; Kızıl Atlının ortaya çıktığının  dünyaya ilanı olabilir. Diğer yandan, Dünya ekonomik sisteminin çökmekte oluşu ve Koronanın gerçek bir pandemi olmayıp, asıl pandeminin önümüzdeki dönemlerde çıkarılacak oluşu bize

şunu anlatıyor gibi;

"Yakın gelecekte Mahşerin Dört Atlısını da sahnede görebiliriz"

Gamze Orcan Bu haber 4,740 defa okundu.


Yorumlar

 + Yorum Ekle 
  kapat

  Değerli okuyucumuz,
  Yazdığınız yorumlar editör denetiminden sonra onaylanır ve sitede yayınlanır.
  Yorum yazarken aşağıda maddeler halinde belirtilmiş hususları okumuş, anlamış, kabul etmiş sayılırsınız.
  · Türkiye Cumhuriyeti kanunlarında açıkça suç olarak belirtilmiş konular için suçu ya da suçluyu övücü ifadeler kullanılamayağını,
  · Kişi ya da kurumlar için eleştiri sınırları ötesinde küçük düşürücü ifadeler kullanılamayacağını,
  · Kişi ya da kurumlara karşı tehdit, saldırı ya da tahkir içerikli ifadeler kullanılamayacağını,
  · Kişi veya kurumların telif haklarına konu olan fikir ve/veya sanat eserlerine ait hiçbir içerik yayınlanamayacağını,
  · Kişi veya kurumların ticari sırlarının ifşaı edilemeyeceğini,
  · Genel ahlaka aykırı söz, ifade ya da yakıştırmaların yapılamayacağını,
  · Yasal bir takip durumda, yorum tarih ve saati ile yorumu yazdığım cihaza ait IP numarasının adli makamlara iletileceğini,
  · Yorumumdan kaynaklanan her türlü hukuki sorumluluğun tarafıma ait olduğunu,
  Bu formu gönderdiğimde kabul ediyorum.
  En Çok Okunan Haberler


  ON ALTI YILDIZ'da Ara Internet'te Ara  

  Haber Sistemi altyapısı ile çalışmaktadır.
  6,600 µs