En Sıcak Konular

İmperia Heykeli

30 Ocak 2021 10:44 tsi
İmperia Heykeli Okuyucu tefekkürleri...

İMPERİA HEYKELİ 


Asıl adı; İmperia Cognati
Doğum Tarihi : 1486
Doğum  yeri    : Roma
Ölüm Tarihi     :1512


Konstanz Konsili 1414-1418 yılları arasında toplandı. Yani; İmperia Cognati henüz doğmamış.

O halde, neden yaşamadığı bir dönem, hiç gitmediği bir yerle özdeşleştirildi?

İmperia Heykeli, yalnızca ahlakı bir yozlaşmanın eleştirisi mi? 

Neden 1993 yılında dikiliyor?


Bu sorulara cevap bulabilmek için tarihsel süreç içinde genel bir çerçeve çizmek gerektiğini düşünüyorum.

Hristiyanlık, M 1. yüzyılda Akdeniz havzasını kontrol eden Roma İmparatorluğu sınırları içinde ortaya çıktı ve gelişti. Bölge o dönem Pagan öğretisinin etkisi altında. Tanrı- Sezarlar inanışı var. Ve dini inançlar toplumsal yaşamın her alanında son derece etkin. Hristiyanlığın gelişmesi sürecinde Paganizmin, Hristiyanlık üzerinde büyük baskısı var. Diocletianus döneminde, kiliseler yıkılıyor, Hristiyan olanlar tutuklanıyor, işkence görüyor, bazıları idam ediliyor. Ancak, bu baskılar Hristiyanlığın daha çok yayılması ile sonuçlanıyor. 

Constantinus döneminde; Hristiyanlık inancı devlet himayesine alınıyor. Hristiyanlara el konulan  mal ve kiliseleri iade ediliyor, dini ayrımcılık son buluyor cezalandırmalar kalkıyor. Constantinus baskıların işe yaramadığını, diğer yandan imparatorluğu bir arada tutmada tek Tanrı inancının daha etkili olduğunu görmüştü. Ayrıca, pagan döneminde imparatorlar Tanrı'nın başrahibi idi. Oysa; şimdi Tek Tanrılı din ile imparatorların Tanrılık vasfı ortadan kalkıyordu. Çözüm imparatorun en yakın danışmanlarından Eusebius'tan geliyor. Constantinus'tan başlayarak imparatorlar sadece ordunun başı değil, en büyük kanun koyucu ve hakim. Tanrı'nın yeryüzündeki temsilcisi. Kilise imparatorluğun himayesi altında. Hristiyanlık merkezi olarak ise; Konstantinopolisi seçiyor. 

Çünkü; o dönem Roma ve İznik pagan geleneklerinin etkisi altında. 

Bu dönemde, Devlet Hristiyanlığın  manevi birleştirici yönünden istifade ediyor. Kilise ise; devletten aldığı destekle mali kazanç sağlıyor.

361-363 yılları arasında imparator olan Julianus ise; pagan. Yeniden pagan inancını yaymak için, tapınaklar yaptırıyor, Hristiyan kilisesi ve din adamlarının ayrıcalıklarını kaldırıyor.

379-395 yılları arasında Theodosius döneminde, Ortodoks Hristiyanlık resmi din haline geliyor. Konstantinopolis Psikoposu, Roma Psikoposundan sonra statü olarak  ilk sıraya yükseltiliyor. Böylece, Katolikliğin merkezi; Roma, Ortadoksluğun merkezi; Konstantinopolis oluyor.  381 yılında Theodosius,  Konstantinopolis Psikoposuna; Patrik, 389 yılında Roma ziyareti sırasında Roma Psikoposuna; Papa unvanını veriyor. 392 yılında ise; pagan törenlerini yasaklıyor, tapınakları kapatıyor. Roma  Psikoposu yani Papa, İsa'nın havarisi Petrus'un halefi kabul edildiği için, tüm Hristiyan dünyasının başı kabul ediliyor. 

Bu noktada özetle şu tespitler yapılabilir.

Hıristiyanlığın ilk gelişmeye başladığı dönemden itibaren, Hristiyanlar arasında inanç birliği yok. Bir kısmı Teslis inancını kabul ediyor, bir kısmı ise; İsa'nın Tanrısallık vasfını sapkınlık olarak yorumluyor. Konsiller, Hristiyanlar arasında birliği sağlayacak inanç kaidelerini oluşturmak için toplanıyor. Ancak, çok da başarılı olduğu söylenemez. Bu görüş ayrılıkları mezheplerin ortaya çıkmasına sebep oluyor. Aynı zamanda Roma'da siyaset ve din çok sıkı ilişkiler içinde olduğu için, siyasetin din üzerindeki etkisi konsillerde alınan kararlara da yansıyor.

İlk dönemlerde Hristiyanlık üzerinde, paganizmin büyük baskısı olduğu görülüyor. Roma İmparatorluğunda Hristiyanlığın himaye altına alınması ve resmi din olarak kabul edilmesi ile bu defa kilisenin pagan öğretisi üzerindeki baskılarına tanık oluyoruz. Diğer yandan, Kilise  devletten sağladığı mali  destek ile tarihsel süreç içinde büyük bir güç olarak ortaya çıkıyor.

Papalık kurumunun devlet olarak temellerinin atılması ise; 754 yılında gerçekleşiyor. Karolenj kralı Pepin 751 yılında Papa tarafından kutsanıyor. Ardından Orta ve Kuzey İtalya'da Lombardlardan aldığı toprakları, 754 yılında  Papa ya veriyor. 8. ve 9. yüzyıllarda hüküm süren Karolenj İmparatorluğunun yıkılması ile Papalar sorumlulukları altında bulunan topraklarda siyasal yönetimin başına geçiyor. Dolayısıyla, Papalık Devleti sadece dini bir yapılanma değil.

Ordu kuruyor, savaşlar yapıyor, barış antlaşmaları imzalıyor. Papalık devleti 1870 yılına kadar işlevini sürdürüyor. Savoya Hanedanının İtalya'yı tek bayrak altında birleştirmesiyle işlevini yitiriyor. 1929 yılında Mussolini iktidarını güçlendirmek için, Katolik kilisesinin desteğini almak amacıyla, Papalık ile bir antlaşma yapıyor. İmzalanan "Laterano Antlaşması" ile Papalar yeniden siyaset sahnesine dönüyor.  Bu tarihten sonra Vatikan, Papalık Devletinin devamı olarak bağımsız bir devlet halinde varlığını sürdürüyor.


Ortaçağ Avrupa'sında Papalık Makamı çok etkin. Kilisenin toplumsal hayatın her alanında büyük baskısı söz konusu. Ortaçağ Avrupa'sında yaşanan dönem, İncil dışında bir şey okumanın yasak olduğu, cadı avlarının yaşandığı, insanların işkence ve idama mahkum edildiği, para ile Cennet'ten toprak satıldığı bir dönem. Diğer yandan, kilisenin rüşvet, fuhuş, yolsuzluk iddiaları ile gündeme gelmesi toplumda tepki yaratıyor. Rönesans Hareketi böyle bir zeminde ortaya çıkıyor.

Rönesans; 14. ve 17. yüzyıllar arasında İtalya'nın Toskano bölgesinde başlayıp tüm Avrupa'ya yayılan bir akım. Toskano bölgesinde ortaya çıkması tesadüf değil. Burada yaşayan Medici, Pitti, Strozzi gibi zengin ailelerin sanatçılara ve bilim adamlarına büyük desteği söz konusu. Diğer yandan, matbaanın icadı, yeni coğrafi bölgelerin keşfi bu dönemde gerçekleşiyor. Bu dönem aynı zamanda Avrupa'nın Endülüs İslam Medeniyetinden etkilendiği dönem.Ayrıca, feodal düzenin yıkıldığı, imparatorluk fikrinin terk edildiği ve monarşilerin güçlendiği dönem.

Rönesans; " yeniden doğuş" anlamına geliyor. Peki, Rönesans ile yeniden doğan ne?

Bunun cevabını Rönesans ile ortaya çıkan Hümanizm anlayışında bulabiliriz.

Hümanizm; merkeze insanın varlığını koyuyor. Akıl ve bilimi savunuyor. Tanrı merkezci anlayışı reddediyor.

Buradan şu sonucu çıkartabiliriz. Aydınlanma olarak insanlara lanse edilen Rönesans hareketi; pagan öğretilerinin yeniden diriltilmesi ve modern çağ ateizminin temellerinin atılması ile sonuçlanmıştır.

Peki, tüm bunların İmperia Cognati ile ne ilgisi var?

İmperia Cognati, 15. yüzyılda İtalya'da yaratılan fahişe sınıfının ilk ünlüsü. Papa ve özel kişilere eskortluk eden, iyi eğitimli seçilmiş kadınlardan oluşan bir sınıf. Tarihte ise; bu olgu "kutsal fuhuş" adı altında karşımıza çıkıyor. Pagan döneminden kalma geleneğin devamı. Buna göre; yer ve göğün birleşimini taklit edecek şekilde özel seçilmiş kadınlar ve erkekler ilişkiye giriyor. İştar tapınaklarında bu kadınlara; "kadiştu" deniyor. Hammurabi kanunlarında ise; "Marduk'un Kadınları" olarak anılıyor.

Burada şu soruyu sorabiliriz; İmperia Cognati Heykeli, İştar heykeli mi?
Peki; bu heykel neden 1993 yılında dikildi?

1993 yılı Türkiye açısından belki de Cumhuriyet tarihimizin en karanlık  yılı. Yakın tarihte yaşanan pek çok hadisenin düğümlendiği, peş peşe terör olaylarının ve suikastların yaşandığı, ancak hala tam olarak sorgulanamayan bir yıl.

1993 yılı, 1 Kasım 1993 te yürürlüğe giren Maastricht Antlaşması ile Avrupa Ekonomik Topluluğunun, Avrupa Birliğine dönüşme sürecinin başladığı yıl. Ve biz Avrupa Birliği projesinin tamamen Siyonist bir proje olduğunu biliyoruz.

1993 yılı Samuel Huntington tarafından "Medeniyetler Çatışması" tezinin, ilk kez  Foreign Affairs te yayınlanan  bir makale ile ortaya atıldığı yıl. 

Bu teze göre; insanların geleceği, medeniyetler arası çatışmadan ibaret olacak. Soğuk savaş sonrası dönemde sorunların, çatışmaların temel kaynağı ideoloji veya siyasal görüşler değil, din ve kültürdeki farklılıklar olacak. Yani; bu tez aynı zamanda dinler arası çatışmayı öngörüyor. SSCB Birliğinin dağılmasından sonra yeni düşman olarak İslam hedef gösteriliyor. 

Ardından enteresan bir şekilde, bu tezi doğrularcasına peş peşe terör olayları yaşanıyor. 26 Şubat 1993'te New York'taki Dünya Ticaret Merkezine terör saldırısı gerçekleşiyor. 6 kişi ölüyor, 1000 den fazla kişi yaralanıyor. Saldırıyı yapanlar radikal İslamcı. Saldırıdan önce İstanbul da bir kişi ile telefon görüşmesi yaptıkları tespit ediliyor.

Diğer yandan, Medeniyetler Çatışması tezine karşılık, ilerleyen süreçte Medeniyetler İttifakı ve Dinler Arası Diyalog antitez olarak ortaya atılacak.

Sonrasında yaşananlar malum.

Hıristiyanlığı pagan unsurlar içinde eritme süreci tamamlanmış durumda. 

Geriye tehdit olarak İslam inancı kalıyor.

Ve hedef; İslamiyet'i pagan öğreti içinde eritme. Ilımlı İslam adı altında, İslam ülkelerinin yeniden şekillendirildiği bir sürece tanık oluyoruz. İslam ülkelerinde ateizmde görülen artış bu çabaların başarı göstergesi olarak da kabul edilebilir.


Sonuç olarak, İmperia heykelinin 1993 yılında dikilmesinin tesadüf olmadığını  ve bu heykelin ahlakı bir yozlaşmadan çok daha fazlasını temsil ettiği kanaatindeyim. 
 

Bu heykel bana şunu ifade ediyor;

"Kendinizin seçtiğinizi düşündüğünüz din adamlarınız ve yöneticileriniz avuçlarımızda. Onların mevki ve makamlarını biz veriyoruz. Verdiklerimizi geri aldığımızda çırıl çıplaklar, hiç bir güç ve yaptırımları yok .Bir avucumuzda milli değerlerinizi diğer avucumuzda dini değerlerinizi tutuyoruz ve kendi öğretilerimiz doğrultusunda hepsini yeniden şekillendiriyoruz. Din adamları ve idareciler vasıtasıyla öğretilerimizi dört bir yana yayıyoruz. Herşey gözleriniz önünde alenen gerçekleşiyor. 

Ancak; sizler büyülenmiş gibi hiç  bir şey göremiyorsunuz."

Peki, bu heykelin Konstanz'a dikilmesinin başka anlamları da olabilir  mi?

Konstanz, Avrupa'daki pek çok hanedanın kökenlerinin bulunduğu bölge. Diğer yandan, Konstanz  Konsili toplandığında aynı anda 3 Papa görevdeydi, Hristiyan dünyasında bölünmüşlük vardı. Bu bölünmüşlüğün temelinde ise; hanedanların siyasi çekişmeleri var. Konstanz Konsili bu bölünmüşlüğü sonlandırdı.

Yani; ittifak sağlandı.

1993 yılında görevde olan Papa, 2. Jean Paul. İlk Polanyalı Papa. 455 yıl aradan sonra İtalyan asıllı olmayan ilk Papa.

Berlin Duvarının yıkılışı, Doğu Bloku ve Varşova Paktının çökmesinde, SSCB nin dağılmasında büyük etkisi var.

2005-2013 yılları arasında görev yapan Papa Benedictus ise; Alman asıllı. Yahudi soykırımını reddettiği için aforoz edilen kardinale itibarını iade etti. Ardından Katolikler ve Yahudiler arasında yaşanan gerilim nedeniyle Yahudilerden özür diledi.

2013 te göreve gelen Papa Franciscus ise; Arjantin doğumlu. Avrupa dışından seçilen ilk Papa. Ayrıca, Cizvitler tarikatına bağlı ilk Papa.

Yani;  Papalık kurumu içinde de hanedanların iktidar savaşı yaşanıyor gibi. 

Dolayısıyla 1993 de Konstanz'a dikilen İmperia Heykeli aynı zamanda yeni bin yılda dünyanın yeniden paylaşımına dair hanedanlar arasında kurulan ittifaklara  da işaret olabilir mi?

Eğer öyle ise; önümüzdeki süreçte Avrupa'da demokrasi ve özgürlük mücadelesi adı altında, hanedanların taht savaşlarına tanıklık edeceğiz demektir.


Gamze Orcan


Bu haber 2,354 defa okundu.


Yorumlar

 + Yorum Ekle 
  kapat

  Değerli okuyucumuz,
  Yazdığınız yorumlar editör denetiminden sonra onaylanır ve sitede yayınlanır.
  Yorum yazarken aşağıda maddeler halinde belirtilmiş hususları okumuş, anlamış, kabul etmiş sayılırsınız.
  · Türkiye Cumhuriyeti kanunlarında açıkça suç olarak belirtilmiş konular için suçu ya da suçluyu övücü ifadeler kullanılamayağını,
  · Kişi ya da kurumlar için eleştiri sınırları ötesinde küçük düşürücü ifadeler kullanılamayacağını,
  · Kişi ya da kurumlara karşı tehdit, saldırı ya da tahkir içerikli ifadeler kullanılamayacağını,
  · Kişi veya kurumların telif haklarına konu olan fikir ve/veya sanat eserlerine ait hiçbir içerik yayınlanamayacağını,
  · Kişi veya kurumların ticari sırlarının ifşaı edilemeyeceğini,
  · Genel ahlaka aykırı söz, ifade ya da yakıştırmaların yapılamayacağını,
  · Yasal bir takip durumda, yorum tarih ve saati ile yorumu yazdığım cihaza ait IP numarasının adli makamlara iletileceğini,
  · Yorumumdan kaynaklanan her türlü hukuki sorumluluğun tarafıma ait olduğunu,
  Bu formu gönderdiğimde kabul ediyorum.
  En Çok Okunan Haberler


  ON ALTI YILDIZ'da Ara Internet'te Ara  

  Haber Sistemi altyapısı ile çalışmaktadır.
  7,871 µs