En Sıcak Konular

Dünya Tarihinden Silinmeye Çalışılan Türk Yer ve Boy Adları

14 Temmuz 2020 14:59 tsi
Dünya Tarihinden Silinmeye Çalışılan Türk Yer ve Boy Adları Dr. Hamdi Cenk Düzgit Yazdı: Dünya Tarihinden Silinmeye Çalışılan Türk Yer ve Boy Adları

Dünya Tarihinden Silinmeye Çalışılan Türk Yer  ve Boy Adları

 

Yer: İzmir... 2020...Sıcak bir Temmuz gecesi...

Sultanımızın ve Koldaşlarımın hasretlerinin iyice arttığı bir zamandayım. Kulağımda Oktan Keleş Kağan'ımın Kambala-6 videosundaki "...Balalar yazmaya devam etsinler..." seslenişi ile, yeni yazımı hazırlamaya çalışıyorum. Türk'ün Atası AtaTürk ne demişti Onuncu Yıl Nutkunda :"Asla şüphem yoktur ki, Türklüğün unutulmuş büyük uygar niteliği ve büyük uygar kabiliyeti, bundan sonraki gelişimi ile geleceğin yüksek uygarlık ufkunda yeni bir güneş gibi doğacaktır."

Sultanımız bizler için ; Türk Tarihi ve Töresi ile ilgili nice sırları birbiri ardına açıyor,adeta kapatılmaya çalışılan algılarımıza hayat veriyordu.Tengri'nin izni ve Gök Sultanımızın nefesi ile inşallah, Türk Tarihine ait bazı araştırmalarımı mümkün olduğunca kısaca sizlerle paylaşmak istiyorum.Doğrular hepimize ,yanlışlar bana aittir.

Daha önceki yazılarımda sizlere ; Batı medeniyetinin(!) kadim Türk adlarına uyguladığı bin yıllık kamuflaj yöntemlerinden bazılarını aktarmıştım. Aslı tamamen Türk olan bazı adları, sanki yabancı kelimeymiş gibi , sorgulamadan kabullenmiş ve kullanmıştık! Örnek; Cerberus=Yer Börü.

Şimdi ,naçizane yapmış olduğum bazı yeni çalışmaları ve katkıları sizlere sunmak istiyorum, çünkü bu çalışmalardan yola çıkarak hakikate hep birlikte varabilmemizi umuyorum.

Türklere ait olan Adlar nasıl bu kadar kolay gizlenebiliyor ? Cevabı çok kolay: Çünkü, konuştuğumuz dili tam olarak tanımıyoruz. Tanıtmaya çalışanları görmüyoruz, küçümseme cehaletini gösteriyoruz.(İstisnaları tenzih ediyorum)

Burada, hemen paylaşacağım bir Türk Adı ile ; örtülmeye çalışılan algıların bir kısmının hızlıca kalkacağını düşünerek,sizlerden işin daha detayını her tür kaynaklarından okumanızı ve araştırmanızı istirham ediyorum.

Bir ad düşünün ki, geçirdiği gelişim sonrasında , birden çok medeniyetin kurulmasına katkıda bulunmuş olsun ve biz bugün o sözde medeniyetlerin ekonomik baskısı altında olalım! Yüce Türk Devleti ve Türk Ordusu elbette kimseye boyun eğmez! Ancak anlatmak istediğimi anladığınızı düşünüyorum. Dünya'da sözü; medya ve ekonomiye geçen şerli ülkeleri kast ediyorum.Yoksa kimse Türk'e boyun eğdiremez! Bu adlara sahip olan ülke/ülkeler kimler olabilir ? Akla ilk geleni hemen yazalım mı? :

BÜYÜK BRİTANYA

"Nasıl olur? Bu adın neresi Türk?" gibi sorular akla geliyor değil mi? Sabırla okumaya devam edelim. Aşağıdaki iki örnek sitede ; Britanya için önemli olan Stonhenge Anıtını inşa edenlerin de Anadolu'dan göç ettikleri yazıyor. Bu haberi veren kaynaklar batılı arkeologlar, yani ortada hamasi bir durum yok. Anadolu'dan köken almış olan ve milattan önce 4000li yıllarda, bugünkü Fransa ve İngiltere'ye göç edildiği gerçeğinin bilimsel kanıtı var! Bu haber yeni bir haber de değil, zaten biliniyor.

https://www.bbc.com/news/science-environment-47938188

https://www.arkeolojikhaber.com/haber-dna-suggests-stonehenge-builders-came-from-anatolia-20599/

Peki , bu Britanya adı nereden geliyor? Orada yaşayan Britonlar'dan geliyor.Britonların ülkesi anlamında Britanya denmiş. Britonların bir Kelt boyu olduğunu batı kaynakları söylüyor. Osman Fikri Sertkaya , Haluk Berkman'a ve bazı araştırmacılara göre ise Keltler Türk'tür! Bu bahis ile ilgilenenler bilgi ağlarında ilgili makaleleri inceleyebilir:

http://www.halukberkmen.net/pdf/375.pdf

https://baytekinbalkan.com/blog/detay/keltler-galatlar

Konuyu uzatmamak adına devam ediyorum: Bir Kelt kabilesi olan Britonlar Avrupa'da şu bölgelerde yaşamışlar:

Peki Büyük Britanya ve Briton adlarının Türk olduğu ile ilgili tek kanıtımız bu makaleler mi? Tabi ki hayır... Aşağıdaki etimolojik çalışmaya bakalım:

BreTanYa olarak yazılan Ad; Bre(İ)---> B(ö)ri ---> BÖRİ ATAN-YA , Börü Atalı/Soyluların Ülkesi olarak bulundu.

Bre(i)TON olarak bilinen boy da BÖRİ-ATAN ; Börü Atalı/Soylular olarak karşımıza çıktı. Nasıl? İncelemeye değer değil mi?

Hakikat bazen gözümüzün hemen önünde durur, biz kabullenmekte zorlanırız. Bugün yazdığımız bu adların, batı literatüründe doyurucu bir etimolojik açıklaması da yoktur. Araştırın; Breton adının anlamını doğru düzgün verememişlerdir.

Aşağıdaki site batı kaynaklı bir etimoloji sitesidir:

https://www.etymonline.com/word/Briton

Dayandırabildikleri en eski tarihleme olan yunan kaynaklarında "prittanoi" olarak geçer ve anlamı Dövmeli insanlar demektir. Çok sığ değil mi?

Hakikat ise çok basittir. Britonlar ; Keltler gibi bir Türk boyudur. Anlamı da bire bir Türkçe olan Börü Atalılar demektir.

Komik olan da şudur ki dünyaca ünlü Britannica ansiklopedisinin de ad kökü Türkçedir! BöriAta-Nnica... BörüSoylulara ait olan bilgiler! Sözde gelişmiş batı medeniyeti ; bizden aldığını dönüştürüp bize satmaktadır.O şaşalı ansiklopedide bile Bretonlar ile ilgili kısım M.S 500lü yıllardan sonrasını anlatmaktadır.Oysaki Keltler çok daha eskidir! Eee Bretonlar da Kelt olduğuna göre , onlar da çok daha eskidir! Bu tarihi çelişkilerini kendi kaynaklarından, yani batı kaynaklarından yararlanılmış bir Türk çalışmasındaki Kelt tarihçesi ile okuyalım: Keltler ; M.Ö 2.binyılda Güney Almanya'dan Doğu Fransa ve Avusturya‟ya kadar yayılmışlardır. Caesar‟a göre kendi dillerinde “Keltler”  , Latin dilinde ise, “Galyalılar” diye anılan kavmin ataları Ren (Rhenus) Irmağı'nın kuzeyindeki Herkynia Ormanları'nda otururlardı. M.Ö 1.binyıldan itibaren ise, Fransa'nın güneyine yerleşmişler ve daha sonraları oradan bütün Avrupa'ya yayılmışlardır. Aristoteles de Keltlerin çocuklarına geleneksel olarak verdikleri eğitim ve yasalar uyarınca, bebeklikten itibaren onları çok az giydirerek soğuğa alıştırdıklarını ve her zaman savaş için büyük sayıda askeri kuvvet bulundurduklarını bildirmiştir. Bununla birlikte Aristoteles bir yandan Keltlerin korkusuzluğunu ve katı disiplinini övmüştür. Büyük İskender ise, Tuna seferinde Triballer ülkesinde bulunduğu bir sırada( M.Ö 335) Keltlerle karşılaşmış onları merak ettiği için bir Kelt heyetini sofrasına davet etmiştir. Aralarında geçen konuşmada Keltlere dünyada en çok neden korktuklarını sormuş; Keltler ise yalnızca gökyüzünün başlarına yıkılmasından korktuklarını söylemiştir. Murat ARSLAN “Antikçağ Anadolu'sunun savaşçı kavmi Galatlar"

Dikkatinizi neler çekti? Keltler savaşçıdır. Disiplinlidir. HerkinYA ormanlarında otururlardı!(TDK ve Ötüken Türkçe sözlüğe göre okunursa ERKİN-IA=Her durumda istediği gibi davranabilenlerin Yurdu.Güce sahip olanların Yurdu)  Göğün başlarına çökmesinden korkarlar!!!  Orhun Türk Yazıtlarındaki ünlü cümle ile neredeyse aynı değil mi?

"Üstte Gök çökmedikçe,altta yağız yer delinmedikçe..."

Kelt adı Anadolu coğrafyasında Galat olarak da bilinir. Ankara bir Galat kentidir der Tarihçiler.

Galat---> Kalat---> KAL-AT : Kalanlar(Haluk Berkmana göre)

Benim yorumuma göre OKAL ATA'lar! OK-Alan ATA'lar!

Kelt olarak bilinen OKALATA'lar Bir Türk boyudur. OK'ları AL renk olmalıdır çünkü batılı tarihçilere göre Kelt'ler kızıl renkleri çok severlermiş! Yazımızın başındaki Bretonlar da bir Kelt kolu olduğuna göre onlar da Türk boyudur! Kültürleri,savaşçılıkları,Gök Tengriye inanmaları ve yaşamayı seçtikleri yerlerin adları,Göğün çökmesinden korkmaları bile Türk olduklarını ispata yeter! 

Bu ve benzeri çalışmaların sonucunda ; Britonların ve diğerlerinin yaşadıkları ülkelerin tapularını da Türkler olarak  isteyebiliriz  ... Yazının hazırlanması sırasında Türk Devleti Kararı ile ibadete açılan Ayasofya Türk'tür ! Hep Türk'ün toprağı ve kutsalı idi! Şerliler,Fazla kurcalamayın, dünyanın tapusunu da sizden isteriz! Hepiniz Türklere emanetsiniz! İsteseniz de,istemeseniz de!

Neyse.Konumuza Avrupa'nın ortasından bir diğer halk ile devam edelim. Germanlar !

Germanlar evet. Nasıl okunuyor İngilizcede? : Cermans

Ne demiştik Ortalık Asya'da Cer kelimesi ile kast edilen şey Yer'dir!

Öyleyse YerMAN olarak okuyabiliriz. Buradaki MAN/MEN ; kesinlikle bir Türk ekidir. Hemen makaleleri ile ispatlayalım. İbrahim Şahin'in bir makalesi MAN/MEN eki ile ilgili:

http://www.tekedergisi.com/Makaleler/953943170_5%C5%9Fahin.pdf

Makaleyi okuduysanız özet olarak MAN/MEN eki'nin ; gibi, benzer anlamında kullanıldığını anlamış bulunuyoruz.Örnek olarak Kökmen(Gök gibi) ,Akman(Ak gibi,beyazımsı) , Karaman(Yağız,Kara renkli),Kocaman,Alaman( alan,kapan,talan eden) ,vs... Bu şapşak batılılar süper kahramanlarına da MAN eki ile hitap ediyorlardı değil mi? Neydi adı ?

Süper-MAN : Kısaca okuyalım OZup ER-MAN = Dönüşmüş ER gibi olan!

Konuya dönersek; orta Avrupa'nın ünlü German boyunun adını YerMAN olarak okuyabiliriz ve bu boya YER gibi anlamını verebiliriz. YerMANlar/Germanlar deyip geçmeyin ; bu ünlü boydan bakınız hangi milletler türemiş?

 1. Germany

 2. Austria

 3. Sweden

 4. Norway

 5. England

 6. Netherlands

 7. Denmark

 8. Iceland

 9. Lichenstein

 10. Luxemburg

 11. Tyrol ( italian province )

 12. bELGIUM ( Flanders area )

 13. Switzerland ( german area )

  Şaşırmadık! YERMAN boyu da bir Türk boyudur! Bu konu arkeolojik buluntular ile desteklenebilir zira ; Ötükenli Kazım Mirşan'a ait olan Erken Türklerin İskandinavya Yazıtları eserinde , Türk runik harfli yazılar bugünkü Almanya coğrafyasında da bulunmuş ve Türkçe olarak okunabilmiştir! Söz konusu kitabı inceleyiniz! Hazine değerinde bir kitaptır. Türkçe Runik harfli yazıt cenneti olan Gotland adasına özellikle dikkatleri çekmek isterim.Adanın adı da civarındaki ülkelerin adları da zaten Türkçedir!

  GOTLAND---> KUT-İL-AND

  Anlamı: AND verilmiş olan KUT'lu İL veya KUT'lu ile verilen AND!

  Batı dillerinde L'AND eki; toprak, arazi, ülke, diyar anlamında kullanılmakta olup,örnek olarak IceLand,EngLand,ScotLand, HolLand,vs...Ne ilginç bir tevafuk değil mi?

  Ne güzel örtmüşler/kamufle etmişler gözlerimizin önünde!

  Türklüğün unutturulmaya çalışılan Tarihi ile ilgili olan Avrupa delilleri bitti mi?

  Hayır! Sıradaki boy:

  Normanlar! ve Normandiya!

  Batı kaynaklarına göre ; Vikingler ile Frankların karışımı bir boy olan Normanların adı , North Man yani Kuzey adamları anlamına geliyormuş.Kendileri gayet savaşçı ve Tanrı bilgisi olan bir boymuş.

  https://www.etymonline.com/search?q=norman&ref=searchbar_searchhint

  Yaptığımızı etimolojik çalışmaya göre ise şu bilgilere eriştik:

   

  Etimolojik ve filolojik olarak ; Norman diye dönüşen ON-OguR-MAN kelimesi ve ON-OoR-MAN kelimesi ayrı ayrı etüt edilmelidir.Naçizane fikrimize göre; Türklere ait olan her şey, bulunduğu yerde kamufle edilerek sümen altına atılmış,adlar dönüştürülerek unutturulmaya çalışılmıştır! On-Ogur-Man'ların en kalabalık olarak yaşadıkları Normandiya'yı hemen herkes bilir. 2.Dünya savaşında müttefikler Normandiya sahillerine çıkartma yapıp,Nazi Almanya'sını dize getirmeye çalışmışlardı.

  Aşağıdaki resimlerde ise; söz konusu müttefiklerin kalesi olan Britanya adasındaki runik yazıtların haritası ve İngilizlerin runik alfabeyi yanlış çevirileri görülmektedir:

   

   

  Çalışmamızın bu bölümü sona ererken; ileriki yazılarımızda şu adların geçtiği yerleri ve milletleri incelemek istediğimizi belirtmek isterim:

  AY/EY-SAY/SEY ile başlayan/biten yerler

  ALP/ANT adlarının geçtiği yerler

  OK/UK adlarının geçtiği yerler

  TUR/TOR adlarının geçtiği yerler

  DAĞ/TAU/TAV adlarının geçtiği yerler

  KEN/KAN-GEN/GAN adlarının geçtiği yerler

  OVA/OUA adlarının geçtiği yerler 

  Değerli bilim insanlarımız bu konular üzerinde tefekkür ederlerse, hakikate giden yolları kat edebiliriz ve AtaTürk'ün 10.yıl nutkundaki emir olarak ad ettiğimiz sözünü hep birlikte yerine getirebiliriz. :"Asla şüphem yoktur ki, Türklüğün unutulmuş büyük uygar niteliği ve büyük uygar kabiliyeti, bundan sonraki gelişimi ile geleceğin yüksek uygarlık ufkunda yeni bir güneş gibi doğacaktır."

  Sevgili Kağanımız Oktan Keleş'in sözü ile :" Türk Çağı başlamıştır, Mu Hanlığına ait kayıtlar Türklerin elindedir ve zamanı geldikçe açılacaktır!"

  Var olsun o yüce gönüllü Gök Sultanları ! Var olsun Tüm Eren Babalar!

  Var olsun Gök Türkler! Var olsun Türk Ordusu!

  Tengri biz menen!

  Dr. Hamdi Cenk DüzgitBu haber 10,991 defa okundu.


Yorumlar

 + Yorum Ekle 
  kapat

  Değerli okuyucumuz,
  Yazdığınız yorumlar editör denetiminden sonra onaylanır ve sitede yayınlanır.
  Yorum yazarken aşağıda maddeler halinde belirtilmiş hususları okumuş, anlamış, kabul etmiş sayılırsınız.
  · Türkiye Cumhuriyeti kanunlarında açıkça suç olarak belirtilmiş konular için suçu ya da suçluyu övücü ifadeler kullanılamayağını,
  · Kişi ya da kurumlar için eleştiri sınırları ötesinde küçük düşürücü ifadeler kullanılamayacağını,
  · Kişi ya da kurumlara karşı tehdit, saldırı ya da tahkir içerikli ifadeler kullanılamayacağını,
  · Kişi veya kurumların telif haklarına konu olan fikir ve/veya sanat eserlerine ait hiçbir içerik yayınlanamayacağını,
  · Kişi veya kurumların ticari sırlarının ifşaı edilemeyeceğini,
  · Genel ahlaka aykırı söz, ifade ya da yakıştırmaların yapılamayacağını,
  · Yasal bir takip durumda, yorum tarih ve saati ile yorumu yazdığım cihaza ait IP numarasının adli makamlara iletileceğini,
  · Yorumumdan kaynaklanan her türlü hukuki sorumluluğun tarafıma ait olduğunu,
  Bu formu gönderdiğimde kabul ediyorum.
  En Çok Okunan Haberler


  ON ALTI YILDIZ'da Ara Internet'te Ara  

  Haber Sistemi altyapısı ile çalışmaktadır.
  7,161 µs