En Sıcak Konular

Dabulyu

20 Aralık 2019 10:13 tsi
Dabulyu Dabulyu

DABULYU

Dabulyu bir cindir. Cinlilerin en şerlisi, Şeytan’ın sağ koludur. Binlerce yıl önce bir misyonda kuyunun dibini boyladı. İblis onu ahir zamanda bir kez daha çıkardı. Görevi her bilginin (zahirî) başında bulunarak onun doğruları yanında yanlışları, yasak bilgileri insanlığa sunmak.
 
 İlhami Abi, Cemil, Latif Baba, Nuri, Yusuf ve ben tekrar kuyuların yanında bir araya geldik. İleride yerden kara bir bulut çıkıyordu. Sanki körüklü bir şey bu kara dumanı üflüyordu. İlhami Abi bizlere dönerek işaret parmağını ağzına götürdü. Sessiz olun der gibiydi. Hepimiz pür dikkat kesilmiştik. Kısık bir sesle:

 Euzu Besmele çekin.

Hepimiz dediğini yaptık:

-EUZUBİLLAHİMİNEŞŞEYTANİRRACİM...   BİSMİLLAHİRRAHMANİRRAHîM…

- Şimdi de sessizce kara duman çıkan yere doğru yürüyün.

İlhami Abi’nin dediği yere yaklaştıkça ruhuma bir kasvet çöküyordu. Orası neresiydi? Neden ruhum böylesine sıkıntı içine giriyordu?

- Orası “Büyük Kara Kuyu” diye cevap verdi İlhami Abi aklımdakileri okuyarak. Yani Şeytan’ın yeryüzündeki evi. Kuyunun içinde lanetlenmiş Şeytan var. O kara duman onun solumasından çıkan yanmış hava.

İçim ürperdi ve bu cevabın arkasından daha da şok edicileri duyacaktım birazdan:

- Şeytan dumansız ateşten yaratılmıştır. Ateş, hava yada oksijen olmadan yanmaz. İblisin yaşaması için bol havaya, oksijene ihtiyacı vardır. Dolayısıyla İblis insan için yaratılmış ve hayatın en önemli unsuru hava olmadan -yeryüzünde- yaşayamaz.

Yaradan:

“İNİN BİRBİRİNİZE DÜŞMAN OLARAK YERYÜZÜNE!”

diye buyurduğu zaman İblis’in somut olarak yeryüzünde, yeryüzü koşullarına göre havaya ihtiyacı vardır. Bu yüzden yeryüzündeki bütün havayı kullanmaya çalışır. Nasıl mı? Kötülükle. Dünyayı kendi yandaşları olan insanlarla kirletir. Yangınlar çıkarır; orman yangınları, savaşlar...vs.vs. Burada size küçük bir örnek vereyim:

  İnsan, şeytanın telkinine uyup da bir ormanı yakacak olsa ormanlar yanar. Havasız ateş yanmaz; yani oksijensiz. Dolayısıyla bu havayı şeytan kullanıyor ve insan ormanı yakmakla, bu kötülüğü yapmakla şeytanın amelini de yapmış oluyor ve bu kötülükle şeytan nefes alıyor ve yaşıyor.

  Anlayacağınız, İblis kötülükte yaşar. Buna daha birçok örnek verilebilir: Savaşlar, atom bombaları... Hava unsuru İblis’in yaşamasının birinci unsuru olduğu için bu örneği verdik. Yoksa şeytan kötülükte yaşar, ama kötülüğü yaşatan da insandır. İnsanın yaşaması için de havaya ihtiyacı vardır.

Şöyle düşün:

Yeryüzünde kötülük yapacak hiç insan kalmasa, imtihanın ana unsuru da dolayısıyla ortadan kalkmış olacaktır. Bu cümleler anlayana...

                                          Yani
                   İblis, insanla insan hayatında yaşar.

Şimdi kuyuya yaklaşın ve sessizce dinleyin.

Hepimiz İlhami Abi’nin bu uyarısına uyduk ve heyecanla kuyuya yaklaştık. Kulağımızı kabarttık. Aşağıdan iniltiler geliyordu. Bir müddet böylece durduk. Bir süre sonra iğrenç bir ses duyuldu. Kadın sesi ile erkek sesi arası bir şeydi. Teşbihte hata olmasın transseksüellerin sesi gibi, o tondaydı. İyice dikkat kesildik ve dinlemeye başladık:

- Dabulyu nerdesin?

Bu soruya elektrik titreşimli bir cihazdan çıkıyormuş hissini veren bir tonda başka bir ses karşılık verdi:

 Birinci ses İblis’in sesiydi ve şöyle devam etti:

- Buradayım Rabbi Kralım. 

   - Planlarımız nasıl gidiyor?

- Çok iyi. Yalnız Hilâlîler direniyor.

İblis:
- Lanet Hilâlîler. İnsanlığın fedaileri; ama bu sefer sonları geliyor.

Dabulyu pis pis gülmeye başladı:

- Evettt... evettt...

İblis tekrar sordu:

- Firavun nerede?

Dabulyu:

- Yolda. Her an burada olabilir.

- Âdem ırkı değil mi? Boş koymaya gelmez.

- Haklısınız Rabbi Kralım. Bütün insan ırkına ölüm... Yok olsun hepsi.

İblis bunun üzerine:

- Kes aptal! Ben insanlarla yaşarım.   Benim amacım    insanlığın sonunu kurutmak değil. 
    Benim amacım 
insanları kendi safımda Rablerine karşı getirmek ve zafer kazanmak.

  Allah beni de bu zaafa bağlı gönderdi. İnsanların hayat hakkıyla yaşama zaafı bu. Eğer onlar yok olursa ben de yok olurum. Her şey insan için yaratıldı. Böyle olmasaydı ben bunların neslini çoktan kuruturdum. Onun için sen kendi işine bak. Elli bin sene sonra seni kuyudan çıkarttım. İnsanlığın, Âdem’in kıyametinin sembolü yaptım. Görevini bu sefer tamamla.

Bir müddet sessizlik oldu. O arada İlhami Abi ancak bizim duyacağımız bir sesle:

- Dabulyu bir cindir. Cinlilerin en şerlisi, Şeytan’ın sağ koludur. Binlerce yıl önce bir misyonda kuyunun dibini boyladı. İblis onu ahir zamanda bir kez daha çıkardı. Görevi her bilginin (zahirî) başında bulunarak onun doğruları yanında yanlışları, yasak bilgileri insanlığa sunmak. Bu nasıl oluyor diye aklınıza gelebilir. Âdem özellikle sen iyi dinle ve anla:

- Bu çağın internet denen bilgi kutusunun şifresi bu Dabulyu adıyla açılır ve sunulur. Bu şerli, İblis’in baş yardımcısı olan cindir. Ahir zamanda bu şifreyle bilgiler açılır. Dolayısıyla İblis adıyla açılmış olur. Dabulyu isminin harf sembolü w Türkçe’deki iki v harfinin iç içe belli bir oranda geçmesi gibidir. Kur’an bilgisi nasıl açılır? Euzu besmele ile. Neden? Nedenlerinden biri şu:   

Her bilgiye İblis karışır, her bilginin başında oturur. Oturur ki insanoğlu doğru bilgiye doğru şekilde ulaşamasın. Bu yüzden Efendimiz Hz. Muhammed (sav):

“Besmelesiz her iş güdüktür.” buyurur.

Bu hadisi şifre olarak al. Bundan sonra, özellikle internet kutusundan, bilgi almak isteyenler Besmele ile açsınlar bilgiyi. Yoksa İblis, Dabulyu unsuruyla kendi ismini andırır. Bunun birçok tehlikesi var insan belleğinde. Hz. Süleyman (as) bu cini tasarrufu altına almıştı ve o zamanlar ona hiç göz açtırmıyordu.

 Ayetlerde Rabbimiz:

“SÜLEYMAN’A CİN VE ŞEYTANLARI HİZMETÇİ KILDIK.” buyurdu.

Bu cin Kur’an’da Neml Suresi 39. Ayetinde konusu edilen cindir. Ayeti hatırlayın:

“CİNLERDEN BİR İFRİT, SEN MAKAMINDAN KALKMADAN BEN ONU SANA GETİRİRİM. GERÇEKTEN BU İŞE GÜCÜM YETER DEDİ. BANA GÜVENEBİLİRSİNİZ DİYE EKLEDİ SÜLEYMAN’A.”

40.Ayette:

“KİTAPTAN ALLAH TARAFINDAN İLİM VERİLMİŞ OLAN KİMSE İSE GÖZÜNÜ AÇIP KAPAMADAN BEN ONU SANA GETİRİRİM DEDİ.”

  Ve öyle de oldu. Ben bu cini, ifriti iyi tanırım. Siz de iyi tanıyın. Daha sonra bu ifrit, Süleyman’dan sonra itaatten çıktı. O zamanki İsrail oğullarının şeytan taraftarı Şeytanîlerin başı tarafından kullanıldı, gizlendi. Kötülüklere, sembollerden bir tılsım sembol oldu. Hz. Süleyman (as) bu cinniyi bilgi kutusu sembolü yaptı. Tabii Rahmanî olarak. Zaten böyle olmasaydı Kur’an bu ifriti Süleyman (as)’ın yanında ilmî bir hadiseye konu yapmazdı. Bu olayı Yahudiler saptırdı. Sembolün aslını sana açıklıyorum Âdem ahir zamanda ilk defa:
Burada İlhami Abi sustu ve eline bir çubuk alarak yerdeki kumlu toprağa tekrar anlatmaya başlayarak şunları çizdi. Bense hemen çantamdan kağıt, kalem çıkartarak kopyaladım.

- Hz. Süleyman’ın yüzüğü sembolizminin biri sekiz köşeli yıldızdır. Dabulyu sembolünün şekli iç içe geçmiş iki v harfi gibidir.


                                


Şimdi dikkat et:


Şimdi de şu iki Ayeti incele:
                                                                                                                      Mearic /4:

“MELEKLER VE RUH (CEBRAİL) ORAYA MİKTARI (DÜNYA SENESİ İLE) ELLİ BİN YIL OLAN BİR GÜNDE YÜKSELİP ÇIKAR.”

Ayette yükselme �" çıkma sözlerine dikkat et. Çünkü çıkmak için inmek lazım.
Bundan kasıt da “Dikey bir anlatım”; yani çıkmak.
                                                                                                          Secde /5:

“ALLAH GÖKTEN YERE KADAR HER İŞİ DÜZENLEYİP YÖNETİR. SONRA (BÜTÜN BU İŞLER) SİZİN SAYAGELDİKLERİNİZE GÖRE BİN YIL TUTAN BİR GÜNDE ONUN NEZDİNE ÇIKAR.”

Bu ayette de yaygın bir anlatım var:

Yeryüzüne yayılan işler, yönetim “yatay, yaygan” bir ifade.
Buraya kadar dinledin ve gördün Âdem. Şimdi ise dikkat kesil ve anla!

Küpü çiz.

  Tüm bu bilgiler evrende “Küp” gibidir. Kutunun içindedir. Uzayda dört köşeli bir kutu gibidir. Her şey bunun içindedir ve burada bilgiler de adeta esir gibidir.
  Uzay sonsuz mu, sınırlı mı, yuvarlak mı gibi merak edenlere bir şifre: Tefekkür şifresi.
                                         
Bu dabulyu harfini şerliler, Kabalacılar saptırmış; bu ifriti sembol yapıp bugün bilgi çağında kendi emellerine kullanmışlardır. George w Bush da bu kullanılan şifrelerdendir. Asıl “Süleyman Bilgisi” yukarıdaki şema gibidir. “Rahmanî Bilgi”yi bugün saptırmışlardır.

Oktan Keleş

Melekler Ağlarken  2008

sh 195-2001 Bu haber 7,580 defa okundu.


Yorumlar

 + Yorum Ekle 
  kapat

  Değerli okuyucumuz,
  Yazdığınız yorumlar editör denetiminden sonra onaylanır ve sitede yayınlanır.
  Yorum yazarken aşağıda maddeler halinde belirtilmiş hususları okumuş, anlamış, kabul etmiş sayılırsınız.
  · Türkiye Cumhuriyeti kanunlarında açıkça suç olarak belirtilmiş konular için suçu ya da suçluyu övücü ifadeler kullanılamayağını,
  · Kişi ya da kurumlar için eleştiri sınırları ötesinde küçük düşürücü ifadeler kullanılamayacağını,
  · Kişi ya da kurumlara karşı tehdit, saldırı ya da tahkir içerikli ifadeler kullanılamayacağını,
  · Kişi veya kurumların telif haklarına konu olan fikir ve/veya sanat eserlerine ait hiçbir içerik yayınlanamayacağını,
  · Kişi veya kurumların ticari sırlarının ifşaı edilemeyeceğini,
  · Genel ahlaka aykırı söz, ifade ya da yakıştırmaların yapılamayacağını,
  · Yasal bir takip durumda, yorum tarih ve saati ile yorumu yazdığım cihaza ait IP numarasının adli makamlara iletileceğini,
  · Yorumumdan kaynaklanan her türlü hukuki sorumluluğun tarafıma ait olduğunu,
  Bu formu gönderdiğimde kabul ediyorum.
  En Çok Okunan Haberler


  ON ALTI YILDIZ'da Ara Internet'te Ara  

  Haber Sistemi altyapısı ile çalışmaktadır.
  6,078 µs