En Sıcak Konular

Çalıştay Serisi Arşivi

2 Ağustos 2019 20:04 tsi
Çalıştay Serisi Arşivi Kalpoder'de Yapmış Olduğumuz Çalıştayların Konu Başlıkları


1.ÇALIŞTAY KONUSU; Adem a.s’ın yaratılışı, yaratıldığı yer ve hayatı (21.01.2017),

https://www.youtube.com/watch?v=UIeFWpeE-rg

Nasıl bir yaratılış?

Bu yaratılışta bir görev ve yetki

Bir konumdan yeni bir konuma geçiş (atama=ceale)

Halef olarak bilinmesi

Adem halef ise selefi var mı?

Her Ademoğlu halef midir?

Adem gerçekten İLK İNSAN mıydı?

İnsanın ilk atası Adem midir?


2.ÇALIŞTAY KONUSU; Musa a.s (29.01.2017)

https://www.youtube.com/watch?v=xiBNPeAjOhs

Kasas suresi

Asa neyi temsil eder?

Musa’ya nasıl ve niçin ilim verildi?

Rabbi ağaçtan seslendi, şeytan nasıl taklit etti?


3.ÇALIŞTAY KONUSU; Musa a.s devamı… (05.02.2017)

https://www.youtube.com/watch?v=s2zc1AmmDYM

Ağaç ile ilk konuşan Musa a.s mı?

Her asa ilimi temsil eder mi?

Herkes vahyi işitebilir mi?

Musa’ya seslenen Allah değil, rabbi…

Mu-sa kod ismindeki hayati kaderi ve sırrı

Allah’ın vaatleri ile esma isimlerin vaat ettikleri aynı mı?


4.ÇALIŞTAY KONUSU; Serbest sorular (25.02.2017)

https://www.youtube.com/watch?v=FlrLhpLFZIk

Levhi mahfuz nedir? Değişir mi?

Levhi mahfuzu kim okuyabilir?

Cinlerin levhi mafuzdan istihbarat girişimleri ve sonuçları

Ümmül kitap nedir?

Vahiyden haberi olmayanların durumu?

Meryem a.s’ın İsa a.s’dan başka çocuğu var mı?

İsa a.s evlendi mi? Evlendi ise çocuğu var mı?

Biriktirilen mallar (altınlar) vücutlarına yapıştırılan ayetin açıklaması

Namaz kılanlarla ve rüku edenlerle beraber olun ayetin farkı nedir?

Ayetler ışığında bildirdiğimiz kullar ifadesi, peygamber dahil mi?

Peygamberin bilmediği ayet açıklaması var mı?

Son nebi (hatemen nebi) ile Allah’ın resulü arasındaki fark


5.ÇALIŞTAY KONUSU; Hicr 99 (04.03.2017)

Video linki: https://www.youtube.com/watch?v=Z039VhsGNhI

Yakin kelimesinin anlamı

Ölüm ile ilişkisi nedir?

Yakin nasıl olunur?

İlmel, hakkal, aynel yakin

Kul ve kulluk

 

6.ÇALIŞTAY KONUSU; Meryem 15&33 (22.04.2017)

Video linki: https://www.youtube.com/watch?v=X_3UR_8NuoA

Selam nedir?

Selamet yurdu ve selamlaşanlar (darusselam)

2 ayetin arasındaki selam farkı nedir?

2 ayet ışığında muhatap peygamberler kimlerdir?

2 selam arasında tecelli farkı


7.ÇALIŞTAY KONUSU; Arkaik dönem çalıştay serisi başlangıcı (21.10.2017)

Video linki: https://www.youtube.com/watch?v=PmfgYr2_5rk

Arkaik nedir?

Kuran da arkaik dönemler

“Esatiril evvelin” kavramı

Arkaik dönemde mutlak yaratıcının ismi

Türk destanları ile Kuran’ın yaradılış anlatımları

Yaradılışa şahitlik

Melek-malik kavramı

Adem cenneti ve mükafat cenneti

 

8.ÇALIŞTAY KONUSU; Arkaik dönem-2 (28.10.2017)

Video linki: https://www.youtube.com/watch?v=f7EmYpH6YaU

Sutuboğda

Sümerler ve arkaik

Arkaik dönemde Tanrı inancı

Türklerin Tengri inancı ve bilinci ile diğer milletlerin tanrı inancın farkları

Tanrılaştırılanlar


9.ÇALIŞTAY KONUSU; Arkaik dönem-3 (18.11.2017)

Video linki: https://www.youtube.com/watch?v=nQ5lBjuhXM0

Melek-malik ismi ile kodlan yaratılışlar

Adem’in yaratılışında meleklerin endişesi

Müberrar yaratılışlar

Adem, melek, şeytan yaratılış ve kemalat limitleri

Adem ve eşinin kararında şeytanın vaadi mi? Nefis ve merakları mı etkili oldu?

Şeytan serüveninde neyi araç kılıyor?

İmam Ali Tefsiri: şeytanın şeytanı kim?


10.ÇALIŞTAY KONUSU; Arkaik dönem-4 (26.11.2017)

Video linki: https://www.youtube.com/watch?v=f0uYwaSHUsA

Süleyman peygamberin tövbesi ve duası

İnsan, ahseni takvim, halifelik ve beşer kavramı

İnsanın çeşitli uzuvları, şahitlikleri ve mumyalanma amacı

Geçmişteki mumyalama amacı ile günümüzdeki paralellik?

Trans hümanizm projesi

 

11.ÇALIŞTAY KONUSU; Arkaik dönem-5 (03.12.2017)

Video linki: https://www.youtube.com/watch?v=p2NJqGDph34

Bakara 214 ve arkaikin izi

Geçmişteki kavim ve milletler ilkel miydi?

Sapkın ataların dinine göre hareket ile kıyamet senaryoları

Geçmişte yaşananlar ile günümüzde yaşanmaz aldatmacası Ör:AYMUN

İnsanın adının anılmadığı dönem (insan suresi1)

Haddi aşanlar (maide 60)


12.ÇALIŞTAY KONUSU; Münazaralı çalıştay-Türk inancı ile İslam inancındaki yeri (16.12.2017)

Video linki: https://www.youtube.com/watch?v=eQUBxKyPD5c

İbadetler

Teklik ve vahdet ilişkisi

Ahir hayat inacımız

Atalara kavuşma

Töre ve ahlak

Vatan sevgisi ve şehitlikler

İstişare ve ulular meclisi

Suyun kutsallığı


13.ÇALIŞTAY KONUSU; Arkaik dönem- 6 (31.12.2017)

Video linki: https://www.youtube.com/watch?v=GMjDwVESB9E

Halife, beşer, insan

Atama ve yaratma

Melekler hangi vasfa itiraz ettiler? Şeytan neye itiraz etti?

Adem’in cevherleri

Secde neye ve niçin yapıldı? 

Kokuşmuş su ve çamurun yaratılış döngüsü


14.ÇALIŞTAY KONUSU; Arkaik dönem- 7 (27.01.2018)

Video linki: https://www.youtube.com/watch?v=9gwL_7FPNZw

Milleti İbrahim hangi millettir?

Milletin övülen vasıfları nelerdir?

İbrahimin milletinin övülmesi ırkçılık mı? 

Haniflik nedir?

Türkün börü vasfı karşılığı ibrahimin milleti ile mi kodlanmıştır?

Sır katibi ve hurufu mukadda


15.ÇALIŞTAY KONUSU; Arkaik dönem- 8 (11.03.2018)

Video linki: https://www.youtube.com/watch?v=X4n6xmd2v3c

14.çalıştayın devamı “Milleti İbrahim”


16.ÇALIŞTAY KONUSU; Arkaik dönem- 9 (24.03.2018)

Video linki: https://www.youtube.com/watch?v=jSmxwgYFUik

15.çalıştayın devamı “Milleti İbrahim”

Hu sırrı

Ant dairesi

Münir Derman Hazretlerinin sözü üzerine “kendi çalıyor, kendi oynuyor”


17.ÇALIŞTAY KONUSU; Hu sırrı (08.04.2018)

Video linki: https://www.youtube.com/watch?v=BhPsofzQaR4

16.çalıştayın devamı


18.ÇALIŞTAY KONUSU; Mutaffifin 25-26/Mühürlü içeçek (28.04.2018)

Video linki: https://www.youtube.com/watch?v=RZ5mIq1LbdE

Mühür nedir?

İçecek nedir?

Muhatap kim?


19.ÇALIŞTAY KONUSU; İliyyun (06.10.2018)

Video linki: https://www.youtube.com/watch?v=EpMujkpYXS4

İliyyun nedir?

Vasıfları nedir?

Cennetlikler iliyyun da mı?

Nasıl bir yazılı kitaptır?

Sabikun kodu nedir?

Sabikunun amacı nedir? Kimlerdir?


20.ÇALIŞTAY KONUSU; İliyyun ve Sabikun (13.10.2018)

Video linki: https://www.youtube.com/watch?v=hnam0GsE7vo

19.çalıştayın devamı

Sabikunlar neyi hatırlayacaklar?

Hurufu mukadda ve sabikunlar ilişkisi

Katından ilim verilen kullar

Furkan verilen kullar

Hikmet verilen kullar

Mukarrabin olan kullar

Esatiril evvelin zamansal mı takvimsel mi?


21.ÇALIŞTAY KONUSU; İliyyun ve Sabikun (21.10.2018)

Video linki: https://www.youtube.com/watch?v=c-lasNXjnKg

20.çalıştayın devamı 

Hurufu mukadda ve sabikunların delilleri

Kitabın varisleri


22.ÇALIŞTAY KONUSU; İliyyun ve Sabikun (10.11.2018)

Video linki: https://www.youtube.com/watch?v=Aw9-Hkzq1cQ

21.çalıştayın devamı 


23.ÇALIŞTAY KONUSU; Kuran anlama bilinci (24.11.2018)

Video linki: https://www.youtube.com/watch?v=Dpe-POoEmwY

Sadece akılla mı anlaşılır?

His (kalp) ile algılayabilir ve tasdik edebilir miyiz?

Mutmainlik nedir?

Duymak mı hissetmek mi?

Bir ben vardır benden içeri

Vicdana sorulanlar

Somut söz mü? Soyut his mi?


24.ÇALIŞTAY KONUSU; İslam’da kölelik ve cariye (08.12.2018)

Video linki: https://www.youtube.com/watch?v=H1T_SeIlqEI

Resulullah’ın izdivacı ve Zeyd

Cariye, esir, köle nedir?

Şartları ve önerilenlerin önemi ve amacı

Yaratıcı tarafından önerilen bu sistem kadını yüceltiyor mu, koruyor mu? 

İslam tarihinde yanlış algılamalar ve uygulamalar (İslam’ın özü uygulamadan münezzehtir)


25.ÇALIŞTAY KONUSU; Yakın gök&sema (15.12.2018)

Video linki: https://www.youtube.com/watch?v=typZwXDJsJ0

Gök ve sema kavramları nedir? Farkı nelerdir?


26.ÇALIŞTAY KONUSU; Arkaik Dönem-10 (30.12.2018)

Video linki: https://www.youtube.com/watch?v=ahBMXLmAqgo

Yaradılıştaki ilk evre

Beşer vasfı hangi evrededir?

İlk secde

Muhatap alınan evre

Evrenin yaratılışı ile insanın yaratılış evreleri

Türk tarihinde evrenin tasvirine işaretler (evvel zaman içinde, kalbur saman içinde)


27.ÇALIŞTAY KONUSU; Arkaik Dönem-11 (13.01.2019)

Video linki: https://www.youtube.com/watch?v=gCPYz80VhjA

Samiri kimdir?

Buzağ mı? heykel mi?

Yaratma bilgisi ve uygulanışı

Eser nedir?

Allah’ın çağırdığına dair bir delil var mı?

Samirin gördüğü, diğerlerin görmediği şey neydi?

Nefse hoş görünen neydi?

Harun a.s’ma anamın oğlu demesi

Samiriye göre Musa’nın unuttuğu ilah neydi?


28.ÇALIŞTAY KONUSU; Arkaik Dönem-12 (20.01.2019)

Video linki: https://www.youtube.com/watch?v=L7yAzYDbDkM

Bir avuç ifadesi neyi temsil ediyor?

Samirin projesi

Musa a.s Samiri’den neden teması kesiyor (la misase)

Samiri bir isim mi? Vasıf mı? (kod: firavun gibi…)

Samiri firavunu yönlendirdi mi? Firavun üzerinde etkisi var mıydı?

Günümüzde samiri koduyla bu proje uygulanıyor mu? 


29.ÇALIŞTAY KONUSU; Arkaik Dönem-13 (10.02.2019)

Video linki: https://www.youtube.com/watch?v=PPFi5vaoNk0

İbrahim a.s ile oğlu İsmail a.s’ın arasındaki konuşmalar ve rüyalar

Allah İbrahim a.s’dan oğlu İsmail’i kurban istedi mi?

İbrahim a.s neden korktu? İsmail a.s neden korkmadı?

Arkaik dönemde insan kurban ritüellerin nedeni

Neden erkek çocuklar kurban olarak seçiliyor?

Neye karşılık fidye verildi? 

Söz alınmayan zürriyetler kim?


30.ÇALIŞTAY KONUSU; Ateistlere cevaplar (09.03.2019)

Video linki: https://www.youtube.com/watch?v=wAGF-IkepXw

İslam’ı eleştirirken ateistlerin kullandıkları sinsi tuzaklar

Psikolojik harp teknikleri (söz kesme, konu dağıtma vb.)

Uydurulmuş hadislerin kullanılması ile ortaya çıkan fitne

Kuran dışı kaynaklara yönlendirme

İslam’ın referansı Kuran iken ateistlerin kaynağı nedir?

Meallerdeki farklı yorumların referans olarak algılatılması

Israrla sadece Kuran metnin kullanılması ve bilinçli şekilde mananın es geçilmesi


31.ÇALIŞTAY KONUSU (Muhabbet); Geçmiş mi gelecek, gelecek mi geçmiş? (09.06.2019)

Video linki: https://www.youtube.com/watch?v=XoQB109k2j4

Geçmiş hayat, şimdiki hayat ve ahir hayat

Neden ısrarla gelecek merak edilir?

Gelecek mi tekerrür ediyor, geçmiş mi?

Bildiğimiz geçmiş bilmediğimiz gelecekten değersiz mi?

Gelecek bilimi ve bilimcileri varda geçmiş bilimi ve bilimciler yok mu?

Sutuboğda

Futurizm

Şeytanın neden geçmişi ile övünüyor?

Şeytanın süslediği geçmiş mi gelecek mi?

“Galu bela” ayeti ve geçmiş bilincimiz ve yakın muhatabiyetimiz

 

 32.ÇALIŞTAY KONUSU;  ( Put,İlah,Tanrı 03.09.2019)

 https://www.youtube.com/watch?v=6gilLyFuDGk

 

 33.ÇALIŞTAY KONUSUKuran'daki Hitaplar (08.09.2019 )

https://www.youtube.com/watch?v=zn0XiH8ckQo

  34.ÇALIŞTAY KONUSUKuran'daki Sözde 19 Mucizesi 10.10.2019)

 Kuran'daki Sözde 19 Mucizesinin Arkaik Dönemden Günümüze Gerçeği ve Gizlenen Amacı

 https://www.youtube.com/watch?v=MWftMKfLMvM

35. Kuran'da Sözde 19 Mucizesi Savunucusu Gerçek Amacını Saklıyor mu?

 https://www.youtube.com/watch?v=QvwF8Utw-Kg

 

 

NOT: Bu  özet çalışmayı bizler için hazırlayan Yasin Akdoğan ve Fatih Yıldız'a emekleri için teşekkür ediyoruz. 
Bu haber 18,246 defa okundu.


Yorumlar

 + Yorum Ekle 
  kapat

  Değerli okuyucumuz,
  Yazdığınız yorumlar editör denetiminden sonra onaylanır ve sitede yayınlanır.
  Yorum yazarken aşağıda maddeler halinde belirtilmiş hususları okumuş, anlamış, kabul etmiş sayılırsınız.
  · Türkiye Cumhuriyeti kanunlarında açıkça suç olarak belirtilmiş konular için suçu ya da suçluyu övücü ifadeler kullanılamayağını,
  · Kişi ya da kurumlar için eleştiri sınırları ötesinde küçük düşürücü ifadeler kullanılamayacağını,
  · Kişi ya da kurumlara karşı tehdit, saldırı ya da tahkir içerikli ifadeler kullanılamayacağını,
  · Kişi veya kurumların telif haklarına konu olan fikir ve/veya sanat eserlerine ait hiçbir içerik yayınlanamayacağını,
  · Kişi veya kurumların ticari sırlarının ifşaı edilemeyeceğini,
  · Genel ahlaka aykırı söz, ifade ya da yakıştırmaların yapılamayacağını,
  · Yasal bir takip durumda, yorum tarih ve saati ile yorumu yazdığım cihaza ait IP numarasının adli makamlara iletileceğini,
  · Yorumumdan kaynaklanan her türlü hukuki sorumluluğun tarafıma ait olduğunu,
  Bu formu gönderdiğimde kabul ediyorum.
  En Çok Okunan Haberler


  ON ALTI YILDIZ'da Ara Internet'te Ara  

  Haber Sistemi altyapısı ile çalışmaktadır.
  10,071 µs