En Sıcak Konular

4 Yön 4 Irk- Arkaik Düşmanın Sırrı

28 Mart 2019 07:48 tsi
4 Yön 4 Irk- Arkaik Düşmanın Sırrı Dr. Hamdi Düzgit yazdı:4 Yön 4 Irk- Arkaik Düşmanın Sırrı

4 YÖN 4 IRK- ARKAİK DÜŞMANIN SIRRI

O kadar uzun bir  zaman geçti ki, herkes unuttu...
Ama hatırlayan ,hatırlatan birisi vardı yine...
OkYay 'dı adı.

Gözlerimizdeki perdeleri, beyinlerimize konulan inhibitörleri birer birer yok etti. Eski Dünyanın tasvirini öyle bir zamanda yaptı ki, Kalperenler için mücadele şimdi başlıyor...

Onun sözleri ile başlamak istiyorum:

Tarihi bezemede şu ibare dikkat çekici: “Görenlerden duydum, duyandan dinledim, dinleyenden bezedim.”


 
Yukarıdaki fotoğrafta yer alan ; kam davulu derisine bezenmiş olan bir tasvir. Eski dünyayı tasvir ediyor. Aşağıdaki linkte sn.Oktan Keleş'in bu yazısını okuyabilirsiniz:
http://www.onaltiyildiz.com/?haber,7221

Yazıyı okudunuzsa, anlatılan 4 yönü ve 4 ırkı fark etmişsinizdir.

4 yön ve 4 ırk; Uygur Türkleri haricinde  diğer Ata akrabalarımız tarafından da yazılmış, çizilmiş.
Çalışmaya hazırlanmam sırasında; doğudaki Uygur Türkleri dışında, batıda Mayalar, kuzeyde İskandinav Türkleri, güneyde de Güney Afrika yerlileri tarafından aktarılmış olan mitleri ve yazıları inceledim.4 yön ve çeşitli Irklar hepsinde tasvir edilmişti. Arkaik Türkler; tarih akışında gezdikleri her yere kendi kültürlerini ve tarihlerini de götürmüşlerdi. Bu yazı dizimizde; her bir yöndeki Ata akrabalarımızın izlerini takip edeceğiz...Ta ki Arkaik düşmanı günümüzde ifşa edinceye kadar...Tabii, çaylar hazır ise...

Arkaik Düşman dedik .İyi de düşman tanımı nasıl yapılır?

Bu konuda Kuran'ı referans alalım.Çünkü O mahfuzdur.

Mümtehine Suresi 9.ayet: İnnemâ yenhâkumullâhu anillezîne kâtelûkum fîd dîni ve ahrecûkum min diyârikum ve zâherû alâ ıhrâcikum en tevellevhum, ve men yetevellehum fe ulâike humuz zâlimûn

Allah sizi, ancak sizinle din hakkında savaşan, sizi yurtlarınızdan çıkaran ve çıkarılmanız için yardım eden kimselere dost olmaktan men eder. Kim onlarla dost olursa işte zalimler onlardır.

Düşman; din hakkında müminler ile savaşıyor. Müminleri , öz yurtlarından çıkarmak için savaşıyor veya çıkarılmasına yardım ediyor.

Bu ayette geçen iki kelime önemli: Din ve Diyar(yurt) kelimeleri. Bu iki kavram için savaşmak mübah kılınmış. Bu kelimeleri doğru anlayalım ki, Sultanımızın dediği gibi "düğmeleri doğru ilikleyelim".

Din kelimesi herkesin aklına hemen İslam'ı getirdi değil mi?

Din kelimesinin anlamları= İtaat/teslimiyet, yüksek/yüce/asil/şerefli rütbe/durum/evre, geri ödeme/tazminat; yönetmek/hükmetmek/idare etmek, sahip olmak/elinde bulundurmak; bir şeye alışkın/alışmış hale gelmek, onay, belirli yasa/kanun, sistem, gelenek/alışkanlık/iş, davranış tarzı/biçimi

Nasıl? pek çok anlamı varmış değil mi?

Diyar kelimesinin anlamları= 1. evler, obalar, 2. bir aşiretin sahip olduğu ülke, memleket.

 3. Arapça dwr kökünden gelen dār دار  "ev, konut, konak, yurt" sözcüğünden alıntıdır. (NOT: Arapça sözcük Aramice/Süryanice dwārā veya dūrā "ורא  "konut, konaklama yeri" sözcüğü ile eş kökenlidir. Bu sözcük Akatça dāru "göçebe ve çobanların konakladığı yer, oba" sözcüğü ile eş kökenlidir. ) Akatça sözcük Arapça dāra دار  "döndü, dolandı" fiilinden türetilmiştir.

 4. dwr kökünden gelen dawr  dönüş,döngü,zaman,çağ...

 O zaman din kelimesini yönetimi, idare, yasa, sistem, şerefli yüksek durum anlamı ile düşünelim. Diyar kelimesini de; oba, yurt, çağ olarak ele alalım.

Şimdi bu iki kelimeyi Türk Tamgalarıyla okuyalım...Çay bitmiş yalnız.Demlemek için mola veriyorum...

 1-DİN kelimesinin Arap harflerinin ; Türk Tamgalarına şekil benzerliği metodu ile okunması: 


 
Çalışmada ortaya çıkan 3 anlamı birlikte okursak

DİN= Yeniden oluşmak üzere Ahiret'e ulaştıran Tanrı'nın Yüce Yasası/Andı !

2-Din kelimesine; bu kez Arapçada harflerin çıkardığı seslere göre , Türk Tamga sesleriyle fonetik olarak benzerliğini karşılaştırarak bakalım.


 
Yukarıdaki fonetik benzerlik metodunu, Orkun Ağabeyim ile birlikte tefekkür ettik.Allah ondan da razı olsun.

 Din kelimesi her 2 metot ile de bize anlamı derin bağlantılar sunuyor:

1- Şekil benzerliği metodu ile DİN= Yeniden oluşmak üzere Ahiret'e ulaştıran Tanrı Yasası/Andı.

2- Fonetik benzerliği metodu ile DİN= O Evin Adını An!

O ev hangi ev? Allah'ın OK-OZ'da kurduğu ilk Ev mi? Bununla beraber Dünyadaki Kabe mi?

 Allahualem!

 "O evde yaşayanlar bilir o evdeki öğretiyi.Bu öğretiyi bilen yaşayan ehlibeyttir.İşte gerçek manada hakikatteki Seyyidlik budur" demişti Oktan Keleş sultanımız...

Şimdi Mümtehine 9.ayetteki Diyar kelimesini inceleyeceğiz.

1- Diyar kelimesinin Arap harflerinin ; Türk Tamgalarına şekil benzerliği metodu ile okunması: 


 
On Türklerinin ULU Evi!

En başta ne demiştik ? Din hakkında savaşanlara karşı ve bizi diyarlarımızdan çıkarmak için savaşanlara ve onlara yardım edenlere karşı savaş edeceğiz!

 Şimdi neye karşı savaşacağımızı bir kez daha Türk Tamgaları ışığında okuyalım:

 -Yeniden oluşmak üzere Ahiret'e ulaştıran Tanrı'nın Yüce Yasası/Andı (Tengri Töresi)

 -On Türklerinin ULU Evi(Benim anladığıma göre kadim On Türklerinin öz yurdu tüm Dünya)

 Bu iki Kutsal kavrama saldıranlara karşı savaşmak bize mübah!

 Bu Dünyada Tengri Töresine savaş açan kim varsa,Türk'ün potansiyel düşmanıdır! Nokta!

Ve o düşmanı ifşa etmek de her Türk'ün görevidir.

 Tüm dünyayı gezeceğiz! Önce yolumuz dünyanın kuzeyine gidiyor.Üzerinizi sıkı giyinin!

İskandinavya coğrafyasında binlerce(evet binlerce) noktada Türk tamgalı Türk yazıları bulunuyor.Bu konuda yazılmış onlarca yabancı ve yerli eseri okuduktan sonra,tüm araştırmacılara başta rahmetli Kazım Mirşan'a da şükranlarımı sunarak başlamak istiyorum.Onun kitaplarını bulmak çok zor oldu.İnanın aylarca aradım,Türkiye'de hiç kimsede bulamamıştım.Neredeyse vazgeçip ,elimdeki bir iki kitabı ile idare edecektim ki, Hollanda'da yaşayan bir Türk, bana hepsini taratıp yollayabileceğini söyledi.Allah ondan da razı olsun.Kitapları bir hışımla okuduktan sonra hemen işe başlamak istedim.


İskandinavya'da Gotland adası diye bir yer var.Mirşan, Got'un Gut ve aslında Kut olduğunu,ve Türklerin avrupaya KutYak(qutYaq) dediklerini yazmıştı.Gotland=Kut beldesi idi...İskandinavya'nın neredeyse her yeri Türkçe yazılar ile doluydu.


İskandinavya bölgesi.
Noktalı yerlerde Türk yazıları bulunuyor...
Erken Türklerin İskandinavya Yazıtları- Kazım Mirşan

    
Şimdi sıkı durun, çünkü 4 yönü ve arkaik dönemden beri asıl savaşı veren 4 Irkı bulacağız...
O 4 Irkı çok iyi biliyoruz,Oktan Keleş Sultanımız sayesinde...Aşağıda 4 ırktan 2si mevcut
 


 
Yukarıdaki resimde: yılan/ejder ile simgelenen Irk ve At/Ög-At ile simgelenen Irk
Aşağıdaki bezemede: Ejder/yılan,At,Şahin,Tuhaf yaratık


 
İskandinav Türkleri ; kutuplara yakın oldukları için,Oktan Keleş'in bahsettiği geçiş kapılarına da yakın olsalar gerek ki, bölgelerinde gördükleri 2 Arkaik Irkı neredeyse her yere,her şeye çizmişler...Bitti mi? Tabii ki hayır!


 Yine Gotland. Yukarıda Şahin Kuşuna  binen ilginç elbiseli bir insan figürü dikkati çekiyor.Parmaklarının ucunda 3er gezegen var.Aşağıda ise bir Atlı var.Atın sağ üstündeki yazıda ise şu yazıyor :

   UR ER: EL İK İS: EL İS İK

   Anlamı= Hüküm veren Er: İki Halktan Kimseleriz...(2 halk?)  AT ve ŞAHİN olmasın sakın?          İki Arkaik Irk ; Türklere  yardım ediyorlar zaman zaman...

  "İlginç elbise" demişken;Türklerin giysi ile olan bir yazıtını size aktarmak istiyorum.
 

 

İç Türkistan'ın Tun Huan Kenti Bin Buda mağaralarındaki el yazmaları kütüphanesinde bulunmuş olan  Irak Bitik eserinde yer alıyor söz konusu "Uzay Temsilcisi" ve giydiği "Uzay elbisesi"... Yazı Uygur Harfleri ile kaleme alınmış...
Ortalık Asya Türk coğrafyasındaki bu bilgi ışığında; İskandinavya'daki Türklerin taşlara resmettiği "ilginç elbiseli" adamlar anlam kazandı mı ?
İskandinavya Got adasından devam edelim...

 

  Soldaki savaşçının başında AT sembolü, sağdakinde ise ağzından alev çıkartan Ejder sembolü var! AT ve Ejder başları birbirlerine dönmüşler,sanki hasım gibi...İlginç olan şey,kafasında At olan savaşçının ağzından alevler çıkıyor.


 Dikkat edilirse; her ne kadar taşın yarısı silinmiş de olsa,kalan yarısında 2 adet spiral olduğu görülüyor.Türklerde bu spiral şekli ay döngülerini ve sonsuzluğu işaret eder.


Gotland Adasındaki taş sembolün tamamında, 4 adet spiral olduğu varsayılabilir.4 bölge olarak yorumlanabilir mi?  Üstte ise ejder/yılan sembolü bir insan figürüne saldırıyor!

Atalarımız bize ısrarla bir şeyler anlatmaya çalışıyorlar! Daha önceki yazılarımda da söylemiştim " Arkaik Türkler kesinlikle dostlarını da düşmanlarını da bir şekilde gelecek nesillere anlatmışlardır" diye.Günümüz dünyasında da bize bu bilgilere giden kapıyı açan ve o kapının ardındaki nice kapıları gösteren  Sn.Oktan Keleş'e tekrar teşekkür ederek yazıma devam ediyorum...

Şimdi sizleri Oktan Keleş'in Kambala 3.bölümünden bir sahneye götürmek istiyorum.
http://www.onaltiyildiz.com/?haber,6573
Sultanım,yine bir sırrı resmetmiş! Daha yeni görebiliyorum...


 
Resimde bir şey dikkatinizi çekti mi?


 
OkYay Kağan'ım, bu tamgaları oraya boşu boşuna koymamıştır diyerek hemen okuma çalışmasına başlıyorum:


 

Kambala 3.Bölüm sayfa 40'taki yaratığın tutulduğu hücrenin duvarındaki yazının muhtemel anlamlarını bulmaya çalıştım.

 1.anlama göre ; bu yaratığı durdurmak için duvara Pars adı tamgalanmış.Tılsım gibi.

 2.anlama göre ; bu yaratık Mars gezegeninden gelmiş.

Kambala Serisinde pek çok sır var! Oradaki (yer altındaki şehirdeki) Kam'ın şekline kıyafetine de yakından bakacağız.


  Kambala'daki Kamın boynundaki kolye oz tamgası gibi...Aşağıdaki kişiler de yer altındaki Arkaik Şehirlerde yaşayan Uluların temsili resimleri...Allahualem.


  

Kambalaya yeniden döneceğiz.
Şimdi de Mayalara göz atalım! Eski Dünya Bezemesi ile çok benzer bir şeyler var:

Maya Takviminde gizlenmiş olan 4 Irk!

 Bu 4 ırktan 2si birbiriyle sürekli savaşmış olsalar gerek ki,neredeyse her yerde her coğrafyada ve zamanda karşımıza çıkıyorlar.


Yazımızın 2.bölümünde ;  4 ırktan biri olan Yılan/Ejderin , çeşitli markaların logolarında bize nasıl sırlandığını göstereceğim.Düşmanı takipte gevşeklik göstermeyin!

 Selam ve Dua ile.

Dr. Hamdi Düzgit 
Bu haber 9,137 defa okundu.


Yorumlar

 + Yorum Ekle 
  kapat

  Değerli okuyucumuz,
  Yazdığınız yorumlar editör denetiminden sonra onaylanır ve sitede yayınlanır.
  Yorum yazarken aşağıda maddeler halinde belirtilmiş hususları okumuş, anlamış, kabul etmiş sayılırsınız.
  · Türkiye Cumhuriyeti kanunlarında açıkça suç olarak belirtilmiş konular için suçu ya da suçluyu övücü ifadeler kullanılamayağını,
  · Kişi ya da kurumlar için eleştiri sınırları ötesinde küçük düşürücü ifadeler kullanılamayacağını,
  · Kişi ya da kurumlara karşı tehdit, saldırı ya da tahkir içerikli ifadeler kullanılamayacağını,
  · Kişi veya kurumların telif haklarına konu olan fikir ve/veya sanat eserlerine ait hiçbir içerik yayınlanamayacağını,
  · Kişi veya kurumların ticari sırlarının ifşaı edilemeyeceğini,
  · Genel ahlaka aykırı söz, ifade ya da yakıştırmaların yapılamayacağını,
  · Yasal bir takip durumda, yorum tarih ve saati ile yorumu yazdığım cihaza ait IP numarasının adli makamlara iletileceğini,
  · Yorumumdan kaynaklanan her türlü hukuki sorumluluğun tarafıma ait olduğunu,
  Bu formu gönderdiğimde kabul ediyorum.
  En Çok Okunan Haberler


  ON ALTI YILDIZ'da Ara Internet'te Ara  

  Haber Sistemi altyapısı ile çalışmaktadır.
  11,225 µs