En Sıcak Konular

Bir Gün Gelecek Dönence … Biliyorum.

5 Aralık 2017 08:23 tsi
Bir Gün Gelecek Dönence … Biliyorum. Bir Gün Gelecek Dönence … Biliyorum.
Hani Barış Ağabey 《Dere Tepe Türkiye》 şehir şehir Türkiye Cumhuriyeti’mizi gezerken, nüfus sayısını belirten tabelaya; +1 eklerdi ya…
Bir de On Altılarımız var.
Devlet-i Ebet Müddet: Türk Devletleri’nin Birliği, Dirliği ve Bekâsı için çalışan ilim, kuvvet, zanaat, mücâdele, istihbârat Meclîsi’miz.


Peki, Barış Manço. . .


Kalperenler Gemisi denizlere açıladursun…
Hak Yolu’na, Adalet Yolu’na, Gönül Birliği Yolu ‘na uzana dursun Dosluklar…
Bitmiyor bu gemiye katılmak isteyen güzel dostlar…


“Durun bakalım, beni unutmayın, ben de sizinleyim, mücadelenizi ben de destekliyorum, ben de kut’luyorum.”


demek istemiş olabilir mi?


“16+1” fotoğrafı ile…Barış Ağabey ‘imiz için müzik yapmak, televizyon programı yapmak bir araçtı… O’nun Amacı; Gönüllere nüfûz etmek, bir gönül birliği için çabalamaktı.


Gönlü güzel, çok sevdiğim Ağabey’im, Kağan’ım, Komutan’ım, Öğretmen’im ve Atalarımdan Biri olarak gördüğüm Canım Sultân’ım da “Gönül Birliği” Meselesi’nden bahsetmişti. [Yanılmıyorsam ONALTIYILDIZ.COM için hazırladığı Köy Evi Programları’nın bir bölümünde…]


Özetle; Manço ‘nun Hayatı ve bilinmeyen ya da görmezden gelinen özelliklerini anlatmaya çalıştım video içerisindeki slaytlarda.


Kök Kadim inancımızın da öğrettikleri bizi Hak Dinimize en doğru ve en güzel şekilde yöneltiyor. İslam’a en çok hizmet eden millet olmuşuz elhamdülillah.
Zaten ırklığına da baksan, milletliğine de baksan her açıdan Türk öyle. Milletliği de ırklığından doğmuş olsa da , her ırktan insan Türk Millet’te birleşmeli…
Eğer Türk Vatanı’nda yaşıyorsa.


“Ben seni seveyim, sen beni say ki, bozulmasın ağzımızın tadı.” Barış Manço … Farklılıklara saygı ile öz barış yakalanır…


Öz ve Hak olan Değerlerimize, Kanunlarımıza saygıyla uyulduğu müddetçe Dünya ve Uzay Varlıkları’nın HAKÎKÎ BARIŞI MÜMKÜN.


Göktürkler sesimizi duydular, Bekir Tuğbeyimizin bahsettiği gibi, “Türk’ün Yükselişi’nin Yaşanacağı” yeni bir dönence istikametinde ilerliyoruz.


“Biliyorum, görüyorum, duyuyorum, bir gün gelecek dönence, bekliyorum.”
Barış Manço
“Geçmişini bilmeyenler, bugününü anlayamaz ve yarınlarını kuramazlar.” Barış MANÇO
“Yeni bir Dönence’ye girdik. Türk’ün Yükselişi’nin Müjdesi olsun diye…”
Bekir Öztürk


http://onaltiyildiz.com/haber.php?haber_id=5783


Göktürkler:
İnanıyorum ki; ONALTIYILDIZ ve KALPODER (Kalperen Ocağı Derneği)
Barış Manço ‘yu hatırlamaktan/hatırlatmaktan asla vazgeçmeyecek ve Barış Manço ‘yu asla unutmayacağız. Türk Dünyası,


Türk Dünyası’ndan Doğmuş olan Türk Milleti ve insanlık Yaratan’dan bir lütuf gibi gelen bu güzel insanı asla unutmaz. Bizler de Uç ve Orta Asya’daki kardeşlerimize Barış Manço ‘nun işaret ettiği değerleri anlatmalıyız.

Çocuk Eğitimi açısından da örnek olarak değerlendirebileceğimiz Barış Manço, çocukları hakları ve sorumlulukları olan birer birey gibi görerek, onlara saygı duyardı. Kendisine saygı duyulduğunu bilen çocuk, gelecekte daha başarılı olacaktır.
Varlığın Geçmişteki Kadim Kökleri,
Toplumların Günümüzdeki hedeflerimiz, Geleceğe Yönelik Atacağımız adımlar, öngörülerimiz olmadan
Çağ’ın Özünü yakalamamız mümkün değil.
Önce kendi milletimizi ve Kadim Köklerimizi anlamaya çalışmalıyız.
Ancak; Her Toplumdan insanın bizlere yol gösterebilecek, bizleri aydınlatabilecek bilgiler/değerler taşıdığını da unutmayalım.
Çağdaş olabilmek için;
Hem kendi köklerimizden,
Hem de insanlığın köklerinden beslenmeli, bugünümüzü, dünümüzü ve yarınlarımızı aydınlatmalıyız.
Adam Olacak Çocuklar gibi, kalbî duygularımızı korumak ve Hakk’tan alıp Halk’a sunmak üzere yola çıktık… Daha birçok kutl’u vazifemiz var.


“Büyük Aile” ifadesiyle kodladığı Türk Dünyası’nın Birliği’nin gerçekleşmesini hakikaten istiyordu Barış Manço.
Eğer gerçekten gören gönüllerle bakarsak, Dönence eserinde de Türk Birliği’ne yönelik izler bulacağız.
Kendisinin hazırlayıp sunduğu 4×21 Doludizgin Programı’nın birçok bölümünde Türk Dünyası’ndan Sanatçılarımızı davet ederek,
tekrar tekrar “Artık Büyük Aile’nin Birleştiğini” söyleyen Barış Manço’nun, Türk Özü’ne, köklerine verdiği değeri anlamak mümkün.


“Hacc’a giden topal karınca misâli, varamasam da yolunda ölürüm.” demişti, her Türk Vatandaşı’nın aday olabileceğine inandığı Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı isteği ile ilgili konuşmalarında.


Kayaların Oğlu 2023’e bakılırsa;
Barış Manço bu şiirinde Türk Dünyası’nı Asırlık Çınarlar olarak kodlamış.
Türk Dünyası ile bir bütün olduğunun farkına varmış olan, birlikte hareket etmesi gereken Türkiye Cumhuriyeti’ni ise ; Kayaların Oğlu olarak kodlamış.


Körmezlerle mücadelede, Türk Dünyası olarak birlikte hareket edebilirsek, birlikte tam bağımsızlığımıza, değerlerimize, kültürümüze, köklerimize, varlığımıza daha kuvvetli olarak sahip çıkabiliriz.


Dünya’daki kavgaların şiddetle arttığını gören Barış Manço, vefatından önce bunca emeğine rağmen insanların birbirlerine olan saygısızlığının hızla artmasına oldukça hüzünlüydü.
Hatta , bu kavgaların son bulmadığı ortamda yeni bir albüm yapmak istemediğini biliyoruz.
Bir üniversitedeki konferansta “Ancak ahmaklar fikir değiştirmezler, eğer bir gün kararımı değiştirip yeni bir albüm çıkarmaya karar verirsem, adı: Kaplumbağa’dan Türküler olacak. Albüm hazır. Bilerek çıkartmıyorum.” demiştir.


Yine Türk Dünyası’nın Birliği’ni Adı “BARIŞ” olan bir insan olarak, Dünya’ya hatırlatacak çalışmalar içindeydi, “Türklerin İzleri” isimli bir belgesel hazırlığındaydı, 2000 yılında tamamlanmasını planlıyordu.
Aynı zamanda bu belgeselde “Tarihsel Kronolojiler üzerinde Türk Dünyası’nın Tarihi Süreci’ni verirken, Türkiye Cumhuriyeti’nin Tarihi’nde müzikler ve toplumsal olaylar arasındaki bağlantıları, müzikle yapılan yozlaştırmaları da açıklayacaktı.
Maalesef Barış Ağabey bu belgesel film projesini gerçekleştiremedi.


İnsanlığın körmezcilerin kurduğu planlardan kurtulabilmesi için büyük bir umut olan “Türk Dünyası Birliği” için, “Türk Birliği Bilinci’nin Yaygınlaşması” için çok çaba sarf etmişti Barış Manço…
2023 Kayaların Oğlu Şiiri’yle, Pir Sultan Abdal’ın Eseri olan “Katip Arzuhâlim Yaz Yâre Böyle” Türküsü’nün sonunda kendi yazdığı başka bir şiiriyle, 4×21 Doludizgin Programı’nda eserlerini dinletip sohbet ettiği Türk Dünyası’ndan sanatçı
konuklarıyla, Azerbaycan Türkleri’ne ait olan “Ayrılık” isimli eseri, “Türk’ün Sesi’nin ulaşabileceği en uzak uzaklıklar için söylüyoruz… Bütün Türk Dünyası için” diyerek bir konserinde yorumlayışıyla…
Barış Manço’nun Türk Dünyası’na ve bütün insanlığa da sevgisi görmezden gelinemez.


Körmezcilerin Dünya’yı Kaos’a sürükleyen tutumlarına hep karşıydı. Hep iyilikle hareket etti, iyiliğin daha çok insan tarafından benimsemesini de istedi. Kimileri iyiliği benimsedi, kimileri de maalesef körmezliğine devam etti.
İyilik, doğruluk körmezcilerle mücadelede önemli hamlelerdendi.


Körmezcilerin Dünya Düzenleri’ne, planlarına, medya ve müzik sektörü düzenlemelerine aykırı olan Barış Manço, insanlığa doğru bir bakış açısı açmışken, daha fazla ilerlemesi maalesef mümkün olmadı. Vefatı şâibeliydi, şüpheliydi.
Ancak Barış Manço eserleri ile, fikirleriyle bizimle, hayatta.


” Bir kişinin adı en son ne zaman telaffuz edilirse o gün ölmüş oluyor insan. … Ama adınız anılmadığı gün gerçek anlamda bu dünyayı terk etmiş oluyorsunuz. ” Barış MANÇO


Barış Manço bir deryâ gibi, dağlar dağlar sürer yazmak, kolay kolay bitmez. Yine de videodaki yazıları da okumanızı rica ederek , yavaş yavaş yazımızı nihâyete erdirelim.


Tengri’nin Hakk Yolu’nun kutlu görevlerinde hizmetlerin nasiplisi olmuş Barış Manço’nun Çok Boyutlu bir insan olduğunu, insanlar arasındaki dostluk köprülerine, Gönül Birliği’ne, yardımlaşmaya, saygıya ve sevgiye son derece önem verdiğini unutmayalım.
Türk Birliği’ne biz de Barış Ağabey gibi sevgiyle yaklaşalım. İnsanlığın kurtuluşu için Hakîkî Umut olmamamız için hiçbir sebep yok. Türk, tek Hakk Tengri ‘nin Bildirdikleri istikametinde var olmuştur, Tengri’nin izi’nde olan bütün varlıklarla dosttur.


Bizler “Ânlı Şanlı Kalperenler’iz”

Öyle bir Aşk ki
Sığmıyor Enginleri’ne
Ötüken’in Tengri Dağları’nın,

İlmik ilmik,
Nice emekler ile
Örülmüş Demir
Ağları’nın

Bitmiyor gönüllerde
Öz’den Öz’e Özleyişler
Kâlpten Kâlbe Bir Aşk
Erdikçe aşıyoruz engelleri

Seferimiz dâim ola
Neferiyiz kutlu ola
Kalpereniz dem ola
Hû deriz Ân ola…

Algış ederiz bir Tengri’ye
Gönül dereriz Eren Âlpler
Bir Dost Yolu’nda Dostlar
Hû deriz Şân ola lütûfen.

Okyay Ata’m gelmiş
Sırlarını dermiş
Gönüllere Sermiş…
Ânlı Şânlı Kâlperenler’iz

Kulbak Ata’m geldi,
Sırlarını derdi,
Gönüllere girdi…
Ânlı Şânlı Kâlperenler’iz
Barış Ağabey’imiz
Çağdaş bir Ozan,
Bir Düşünür,
Bir Filozof’tu Âdeta…
Hakk Yolu’nda bir Ata
Korkut gibi, Yûnus gibi, Derviş gibi…
Seyyâh oldu, dolaştı şu âlemi…
Bizler O’nu anlamaya , anlatmaya çalışacağız.
Bu mücâdelede kutlu zaferlere, başarılara,
Muzafferiyetlere kapılar açanlardan olmaya çalışacağız.

Allah utandırmasın.
Yolumuz açık olsun
Masmavi denizlerin
Kokusu tütsün kâlplerde
Özlem olup yakalasın dimâğımızı, rûhumuzu
Türk’lüğün İzleri’nden…
Yükselsin Türklüğümüz
Hudutsuzca Hakk Yolu’nda ; Bilimlerle, özveriyle, çalışkanlıkla yükselsin…
Bitmesin insandan duyulan Türküsü Toprağın…
İnmesin Göklerden
Ânlı Şanlı Bayrağımız…

Yürüyelim hep birlikte
Yolbaşlarımız dâim olsun
Yürüyelim Geleceğe,
Köklerdeki izlerle…
Yürüyelim ileriye,
Türk Yurtları Tam Bağımsız, Hür Olsun…
Türk Birliği Turan Hakîkât Olsun…
Barış Ağabey!
Bir Selâm Sana Gönül Dağları’ndan
Kalperenler’in Selâmı!
Al Selâmımızı Gönül Dağları’ndan

Türk Milleti’nin yolu açık olsun…
Türk Devleti Vâr Olsun…
Türk Ordusu Vâr Olsun…
Tek Tengrimiz Allah yâr ve yardımcımız olsun…

Ne Mutlu Türk’üm Diyene

Mustafa Kemal İZGİ

 https://www.kalpoder.com/2017/12/04/bir-gun-gelecek-donence-biliyorum/Bu haber 8,849 defa okundu.


Yorumlar

 + Yorum Ekle 
  kapat

  Değerli okuyucumuz,
  Yazdığınız yorumlar editör denetiminden sonra onaylanır ve sitede yayınlanır.
  Yorum yazarken aşağıda maddeler halinde belirtilmiş hususları okumuş, anlamış, kabul etmiş sayılırsınız.
  · Türkiye Cumhuriyeti kanunlarında açıkça suç olarak belirtilmiş konular için suçu ya da suçluyu övücü ifadeler kullanılamayağını,
  · Kişi ya da kurumlar için eleştiri sınırları ötesinde küçük düşürücü ifadeler kullanılamayacağını,
  · Kişi ya da kurumlara karşı tehdit, saldırı ya da tahkir içerikli ifadeler kullanılamayacağını,
  · Kişi veya kurumların telif haklarına konu olan fikir ve/veya sanat eserlerine ait hiçbir içerik yayınlanamayacağını,
  · Kişi veya kurumların ticari sırlarının ifşaı edilemeyeceğini,
  · Genel ahlaka aykırı söz, ifade ya da yakıştırmaların yapılamayacağını,
  · Yasal bir takip durumda, yorum tarih ve saati ile yorumu yazdığım cihaza ait IP numarasının adli makamlara iletileceğini,
  · Yorumumdan kaynaklanan her türlü hukuki sorumluluğun tarafıma ait olduğunu,
  Bu formu gönderdiğimde kabul ediyorum.
  En Çok Okunan Haberler


  ON ALTI YILDIZ'da Ara Internet'te Ara  

  Haber Sistemi altyapısı ile çalışmaktadır.
  6,771 µs