En Sıcak Konular

Çalan Çalana

20 Nisan 2016 09:36 tsi
Çalan Çalana Arşivlerimizden değerli eserler çalınıyor...

Hırsız çaldı, devlet el yazması eserlerin peşini bırakmadı 

Yusuf Ağa Kütüphanesi’nde çalışan S.Ç. adlı memurun 2000 yılında emeklilik başvurusu sırasında ortaya çıkarılan el yazması eser soygununda devlet çalınan eserlerin peşini bırakmadı.

Devlet, Konya’daki Yusuf Ağa Yazma Eser Kütüphanesi’nde 2000 yılında ortaya çıkan Cumhuriyet tarihinin en büyük tarihi el yazması eser soygununun peşini bırakmadı. Hırsızlığın ortaya çıktığı tarihten bu yana 16 yıldır tarihi eserlerin peşini bırakmayan devlet, dünyanın her tarafında yaptığı araştırmalar sonucunda, kaybolan 110 el yazması eser ve Selçuklu dönemine ait 64 yazma eserin cilt kapaklarından 6’sını bularak Türkiye’ye getirmeyi başardı. Paha biçilmez diğer eserler hâlâ aranırken, kütüphane memuru S.Ç. hakkında verilen 20 milyon dolarlık tazminat kararının Yargıtay tarafından onanmasıyla yüzyılın soygunu yeniden gündeme geldi.

Türkiye’nin en büyük el yazması merkezlerinden Konya’daki Yusuf Ağa Kütüphanesi’nde çalışan S.Ç. adlı memurun 2000 yılında emeklilik başvurusu sırasında, tarihi eserlerin sayımı yapılınca, yüzyılın tarihi eser kaçakçılığı da ortaya çıktı. Sayımda, 110 adet el yazması eser ile Selçuklu dönemine ait 64 adet yazma eserin cilt kapağının yerinde olmadığı, bunların başka kitaplarla değiştirildiği tespit edildi. Bunun üzerine kütüphane memuru S.Ç. hakkında dava açıldı. S.Ç. 5 yıl 2 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılırken, devlet, soygunun peşini bırakmadı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı görevlileri ile Türk diplomatlar dünya çapında hafiye gibi araştırmaya girişti. Dünyanın sayılı müzayede kuruluşlarında ve koleksiyonlarda yapılan araştırmalar sonucunda paha biçilmez el yazması eserlerin 4’ü İngiltere’de, 2’si Amerika’da bulundu.

İbn-i Arabi’nin Kitabu’l Ba, Kitabu’l Hutbe ile Hilyetu’l Ebdal adlı eserleri ile Kadı-Zade Rumi Selahaddin Musa b. Muhammed’e ait Kitabu’l Hey’e isimli eser İngiltere’de müzayede salonunda satışa çıkarılınca Türkiye’nin girişimleri sonucu ülkeye getirilerek Yusuf Ağa Kütüphanesi’ne teslim edildi. Eserlerden 2’si de ABD’deki Pennsylvania Üniversitesi Yazma ve Nadir Eserler Kütüphanesi Lawrence J. Schoeberg Koleksiyonu’ndan çıktı. Bunların, Ebû Alî Hüseyin b. Abdi’llâh’a ait El-İşarat ve’t-Tenbihat fi’l-Mantık isimli eserine Razi’nin yazmış olduğu şerh ve Ebû Ya’küb es-Sekkâkî’nin Miftahü’l-Ulum isimli eserler olduğu tespit edildi. Bu iki eser de ABD’den alınarak, kütüphanedeki yerine tekrar konuldu.

Yusuf Ağa Kütüphanesi’den çalınan ve halen aranan, birçoğu bin yıllık eserlerden bazıları şöyle:

-Sadreddin Muhammed b. İshak el-Konevi: Miftahu’l- Gayb, Kitabün-Nefahat el-İlâhiyye, Fazlu’s-Saadeti’t-Tevhid.

-Muhyiddin Arabi: Risaleti Ruhul Kudüs fi Menazıratün Nefs, Aklat al-Mustavfirat, Kitabu Tacût Teracim fi İşareti’l-İlm, Kitabu’ş-Şevahid, Kitabu’l-Celâle, Kitabu’l-Ezel, Divan-ı Şeyhü’l

-İbni Baytar Ziyaeddin Abdullah b. Ahmed el-Maliki: Tezkiratü İbn Baytar fi’t-Tıb.

-Fahreddin Muhammed b. Ömer er-Razi: Şerh el-Kanun fi’t-Tıb.

-Ebu’l-Fevz b. Abdü’l-Halik el Mısri: 536 H. (1141 M.) tarihinde Kufi hat ile yazılan Kuran-ı Kerim.

-Tabib el-A’yün b.A’yün al-Mısrî: el-Kanunu fi’t-Tıp.

-Ekber.


 http://www.haberturk.com/kultur-sanat/haber/1227467-hirsiz-caldi-devlet-el-yazmasi-eserlerin-pesini-birakmadi
Bu haber 4,084 defa okundu.


Yorumlar

 + Yorum Ekle 
  kapat

  Değerli okuyucumuz,
  Yazdığınız yorumlar editör denetiminden sonra onaylanır ve sitede yayınlanır.
  Yorum yazarken aşağıda maddeler halinde belirtilmiş hususları okumuş, anlamış, kabul etmiş sayılırsınız.
  · Türkiye Cumhuriyeti kanunlarında açıkça suç olarak belirtilmiş konular için suçu ya da suçluyu övücü ifadeler kullanılamayağını,
  · Kişi ya da kurumlar için eleştiri sınırları ötesinde küçük düşürücü ifadeler kullanılamayacağını,
  · Kişi ya da kurumlara karşı tehdit, saldırı ya da tahkir içerikli ifadeler kullanılamayacağını,
  · Kişi veya kurumların telif haklarına konu olan fikir ve/veya sanat eserlerine ait hiçbir içerik yayınlanamayacağını,
  · Kişi veya kurumların ticari sırlarının ifşaı edilemeyeceğini,
  · Genel ahlaka aykırı söz, ifade ya da yakıştırmaların yapılamayacağını,
  · Yasal bir takip durumda, yorum tarih ve saati ile yorumu yazdığım cihaza ait IP numarasının adli makamlara iletileceğini,
  · Yorumumdan kaynaklanan her türlü hukuki sorumluluğun tarafıma ait olduğunu,
  Bu formu gönderdiğimde kabul ediyorum.
  En Çok Okunan Haberler


  ON ALTI YILDIZ'da Ara Internet'te Ara  

  Haber Sistemi altyapısı ile çalışmaktadır.
  7,912 µs