En Sıcak Konular

Münir Derman'ın Son Yazısı

21 Şubat 2014 09:00 tsi
Münir Derman'ın Son Yazısı Dr.Münir Derman'ın Hakk'a yürümeden evvel yazdığı son yazı...

                                                    ANA-ANNE

Cennet anaların ayağı altındadır. Ne demektir? 

l -(Anaların) çoğul olarak (Ayağı) çoğul değil. Hangi ayak, sağ veya sol...

2-Meleklere, Adem'e secde edin emrolundu. Havva'ya secde yok...

3-Adem topraktan halkedildi. Havva (Nefsi vahide'den). Toprak yok...

4-Anaya babaya hürmet et. İlk defa ana söyleniyor. Niçin?

5-Gizli bir hazine idim. Bilinmeyi istedim. (Hadisi Kutsi)...

(idim), (istedim) kelimeleri fiilleri, geçmiş zamanı bildiriyor. Kime karşı bilinecek...Kâinatı halkettim. Maksadı ilâhiyesini bildiriyor. Melâikelere hitaben: Arzda bir halife kılacağım... Demek ilk defa melâikeler halkedilmiştir.(Bir halife kılacağım) benim yerime... İnsanın kadrini bildirmek için de (Ene alleme mâla ta'lemun) Sizin bilmediğinizi bilirim, buyurması da insanın farz üzerindeki makam ve şerefini ifade ediyor.

Ona bir emanet vereceğim. Emanet kelimesi muvakkat bir zaman için manasını ifade eder. Bu emanet sırrı esrarı vahdaniyet'dir. İnsana yüklettiği bu emanet eşrefi mahlûk olduğunu açıklar. İnsanın hâmil olduğu Sırrıl esrarıl vahdaniyet'den dolayı kerameti insaniye, hafıza idrak vasıtası ile her şeyi tasarruf etmesi gayrı kabili inkârdır. Mucizeler ve kerametler bu tasarrufun görünen neticeleridir, eserleridir. 

Âli İmran sûresinde 4 yerde peygamberin ismi (M) geçiyor. Niçin? Sebep ne? Bunlar ilmi ilâhinin sır perdesidir. İnsan mantığının hududunu aşan mantıksız bîr mantık ile anlaşılan perde arkası... Kimya kanunları gibi değişmez kanunları vardır bu perde arkasının. Bura ile temas edeni (tasarrufa) muvakkat kılar.

Maddeye insanlar tapmaya başladığı devirden itibaren Allah'a sıfat aramaya başlamışlardır. Bu suretle aklın peşine takılarak şuursuz bir tempo ile gidiyorlar. Bu yazı çok düşünerek, tetkik edilerek anlaşılabilir, izahı çok uzundur. İnsan ve mahlûklar için (arz) da buyruluyor. Kâinat da veya yıldızlarda buyrulmuyor.(Halagassemavatı vel ard)... İlk defa semavat, sonra arz yaratıldığı ifade buyruluyor.   

Yıldızların mevkileri.     

Bir belde.      

Atom çekirdeği ve elektronların sağdan sola dönmeleri. Soldan sağa dönerken akıp gitmeleri.     

Kıyamet günü     

Nefsi kötülemek     

Seher vakti     

Bir yıldız.

Âllah'canın Resul'de Arap diline çevrilmiş şekli (Allah'ın kelâmında) yukarıda bildirdiklerimize Allah yemin ediyor ve onları şahit tutuyor. Kullara ispat için mi? Hâşâ. Sümme hâşâ. Kullara inandırmak için mi? Hâşâ. Sümme hâşâ. O halde niçin bu yemin ve şahit tutma... Kendi şanını tenzih ediyor. Ve insanı şerefli bir mahkûk olarak yarattığını anlatıyor... Paşam, ağam kıymetini bil. Kendini temiz tut. Temiz yaratıldın.Tekrar dönüşte alnın açık, ruhun temiz, vücudun şaibesiz olsun. Şimdi bazı sualler söyleyeceğiz: Bunları halletmeye bak. Kime sorarsan sor, öğren. Alacağın hakiki cevaplar seni bir hükme götürecek...

Hava:   

Hidrojen. Oksijen. Azot. Argon gazlarından teşekkül etmiştir.   

Hava nedir o halde?..   

Hidrojen H2 – O oksijen. Bu sudur. H2O   

Şimdi sualimiz şudur:   

Su kaynadığı zaman buhar oluyor.   

Buhar - H2 midir, oksijen midir?   

Bulut -H2 midir, oksijen midir.   

Sis H2 midir, oksijen midir.   

Yağmur -Su   

Dolu-Su    

Kar - Hidrojen midir, oksijen midir?   

Buz - Hidrojen midir, oksijen midir?   

Bir kimya hatırlatması, hidrojen dışında çekirdeksiz proton ve nötron yoktur.   

Güneş yuvarlanıp devrildiği   

Yıldızlar döküldüğü   

Dağlar yerinden oynayıp yürüdüğü   

Gök yüzünün perdesi kalktığı   

Gökyarıldığı   

Yıldızlar dağıldığı   

Deryalar kaynayıp aktığı,   

Bu ayetler İnfitar. Tevkir sûrelerinin ilk ayetleridir.

Kâinatda ilk defa semavat halkedildi, sonra arz. Yukardaki ayetlerde (Yuvarlanmak. Devrilmek. Dökülmek. Yerinden oynayıp yürümek. Göğün yarılması. Yıldızların dağılması. Deryaların kaynayıp akması. Bunların hepsi gök yüzünün perdesi kalktığı zaman ile başlayacağı ifade edilmektedir)...

Gök yüzünün perdesi nedir: Ne dersen de, ne mana verirsen ver. insanın aklına sokulması için perde buyrulmuştur...


 

Vecealna minel mai külle şey'in hay. Canlılık. Hayat. (Hay)'yın sudan geçmesiyle başladı. Allah'a her şey kolaydır demek bile doğru değildir. (Ve) suyu da halkeden O'dur. Minel mai külle şey'in hay. Biz her şeyi sudan halk (ettik). Ana madde su değil, dikkat. (Hay). Hayyın görünmesi su ile olmuştur. Su, ruhun geldiği geçtiği bir vasatdır. (Su neden halkedildi) bilinmiyor. Suda ifade edilemeyen bir ahenk var. İfadeye kalkarsanız, bu ahengi bozarsınız, izah edilebilen (ahenk) değildir. Bir testinin  kullanmaya  yarayan  kısmı  onun  içinin boşluğudur. Her şeyi halketmek için suyu katalizör aracı yaptık... Hay sudan geçtikten sonra tahammül hududuna iniyor. Her şeyi ölçülü. Hacimli. Sikletli bir plân dahilinde (yarattık).

Bu sırrı suda gizledik...İnsan vücudunda, her şeyde bir damla bile olsa su vardır.Vücut bir mabetdir. İnsan bir mekândır. Dünya mekânındadır. Aslı la mekândadır. Alllah, insan gönlünde insan sözü şeklinde (Allah'ça kelâmı) ile tecelli ettik. Biz semadan (mübarek) su indirdik. Mübarek kelimesi başka dilde yoktur. Tercüme edilemez. Gönülleri coşkun, alnında görünmeyen secde izi (Min eseris sücud) olanlara, kalbinde Allah lâfzını sezenlere ve islâm olanlara söylüyoruz. 

İnanmayana, kendi kendini unutan insanlık kıymetini kaybedip, ben bilirim, ben mürşidim diye gaflet ve delâlet içinde olanlara sözümüz yok...     

Zaten onlar bu kitabi ellerine alamazlar. Alsalar bile anlayamazlar. Anlasalar bile okuyamazlar.  Bu da bu kitabın sırrı.

26.5.1989 Cuma

Dr. Münir Derman

Allah Dostu Derki Yazılanların Sonu Yazılmayanların İlki 3Bu haber 66,471 defa okundu.


Yorumlar

 + Yorum Ekle 
  kapat

  Değerli okuyucumuz,
  Yazdığınız yorumlar editör denetiminden sonra onaylanır ve sitede yayınlanır.
  Yorum yazarken aşağıda maddeler halinde belirtilmiş hususları okumuş, anlamış, kabul etmiş sayılırsınız.
  · Türkiye Cumhuriyeti kanunlarında açıkça suç olarak belirtilmiş konular için suçu ya da suçluyu övücü ifadeler kullanılamayağını,
  · Kişi ya da kurumlar için eleştiri sınırları ötesinde küçük düşürücü ifadeler kullanılamayacağını,
  · Kişi ya da kurumlara karşı tehdit, saldırı ya da tahkir içerikli ifadeler kullanılamayacağını,
  · Kişi veya kurumların telif haklarına konu olan fikir ve/veya sanat eserlerine ait hiçbir içerik yayınlanamayacağını,
  · Kişi veya kurumların ticari sırlarının ifşaı edilemeyeceğini,
  · Genel ahlaka aykırı söz, ifade ya da yakıştırmaların yapılamayacağını,
  · Yasal bir takip durumda, yorum tarih ve saati ile yorumu yazdığım cihaza ait IP numarasının adli makamlara iletileceğini,
  · Yorumumdan kaynaklanan her türlü hukuki sorumluluğun tarafıma ait olduğunu,
  Bu formu gönderdiğimde kabul ediyorum.
  En Çok Okunan Haberler


  ON ALTI YILDIZ'da Ara Internet'te Ara  

  Haber Sistemi altyapısı ile çalışmaktadır.
  6,144 µs