En Sıcak Konular

Dr. Hamdi Cenk Düzgit

Köşe Yazarı
Dr. Hamdi Cenk Düzgit
5 Aralık 2021

Eski Dünya Tasviri - Kuran'da Dune - Dünya İlişkisi
 

"Andolsun biz, en yakın göğü kandillerle donattık ve onları, şeytanlar için taşlamalar yaptık. Ve onlar için alevli ateş azabını hazırladık."- Mülk suresi 5.ayet

Sonbaharın son günlerinden birinde, Ötüken'in Yığış olduğu yerde, Kam Babamın eşsiz ilim sohbetlerinden birisindeydim .Seslerimize ; dışarıdan rüzgar ,içeriden odun sobasının çıtırdamaları eşlik ediyordu. İçim içime sığmıyordu, soracağım konuyu sorabilecek miydim ? Nasibim var mıydı? Nasip zorlanmazdı ama ,bulanlar da sorup arayanlardı. Çaylar tazelenmiş, cesaretimi toparlamıştım. Gönül Sultanı Kam Babam göz ucuyla takip ettiği haberlerden bana dönerek "Soracağın konuyu sorabilirsin Hamdi" dediğinde , hemen heyecanla çantamdan , aldığım notları çıkardım. Allah razı olsun Kam Babamdan, o gece aklımdaki sorulara ve tespitlere, Kuran'dan ve bazı kaynaklardan öyle güzel cevaplar aldım ki,bu ilerde başka bir yazının konusu olacak inşallah...

Konuşmamız bittiğinde bana dedi ki " Bundan sonra okuduklarına ve Kuran'a asla eskisi gibi bakmazsın artık Hamdi"... Evet; asla eskisi gibi bakmayacaktım, çünkü her şeyde olduğu gibi, düşüncelerde ve bilgide de devinim ve DEVRİM vardı... "Var ol,sağ ol Kağanım, Tengri seni başımızdan eksik etmesin,Kutlu yoluna canımız,aklımız, neyimiz varsa feda olsun" diyebildim...

Bu gece size ; Kuran'da okuduğum bir ayetten gönlüme düşenlerin hikayesini yazacağım...

Bu yazıya devam etmeden önce lütfen ; değerli Türk Büyüğü Oktan Keleş'in Eski Dünya Tasviri adlı yazısını okuyunuz,ileride lazım olacak :

https://www.onaltiyildiz.com/?artikel,528/eski-dunya-tasviri

Bilgilerimizi ve anılarımızı tazeledikse ,devam edelim.

Mülk suresi 5.ayeti tekrar okuyalım:

"Andolsun biz, en yakın göğü kandillerle donattık ve onları, şeytanlar için taşlamalar yaptık. Ve onlar için alevli ateş azabını hazırladık."

"Ve lekad zeyyennes semâed dunyâ bi mesâbîha ve cealnâhâ rucûmen liş şeyâtîni ve a’tednâ lehum azâbes saîr"

Bu ayette geçen dünya kelimesi Dal-Nun-Vav harflerinden oluşur ve Arapça kelime kökleri : yakın,en yakın,alçak olmak,alçalmak,benzemek anlamlarına gelir.Bildiğimiz ve konuşurken sıkça kullandığımız Dünya gezegeni adındaki dünya'nın anlamı aslında budur. Aşağıdaki harf/tamga ilişkilerini inceleyelim lütfen:

Kuranda geçen ve hepimizin , bu yaşadığımız gezegen olarak bildiği Dünya kelimesini, çeşitli kültürlere ait diller içerisinde inceledik. Hepinizin dikkatini çekeceği gibi ; ortaya benzer anlamlar çıktı. Yani ; Kuran'da en yakın olarak geçen kelime , aşağıda olan ,alçakta olan,tam daire içinde muhafaza olunan,çevrili anlamlarını veriyor. Size yazımın başında Oktan Keleş'e ait olan Eski Dünya Tasviri yazısını okumanızı önermiştim.O makaledeki haritaya bakalım:

Bu haritada dikkatinizi ne çekiyor? Orta dünya olarak gösterilen ve bizim şu anda üzerinde yaşadığımız kıtaların çevresinde ne var?  

DAİRE!

Dünya kelimesinin anlamlarından birisi neydi?

DAİRE İÇİNDE MUHAFAZA OLUNAN/ÇEVRELENEN!

Oğuz Kağan Ata'mdan kadimlere geçen bilgiler ile dünya kelimesi içinde bir  hakikat sırlanmış.Ehillerinin bir gün açacağı planı ile saklanmış. O Ehiller içerisinden tanıma onuruna sahip olduğumuz,Kutlu Kağanım , Kam Babam Oktan Keleş beye teşekkürlerimizi ve sonsuz saygılarımızı iletiyoruz. Müsaade olunan ve haddimizi aşmayacağımız şekliyle yazımıza devam edelim...

Kam Babam'ın çalıştaylarında edindiğimiz bilgiler eşliğinde biliyoruz ki; Kuran'da Biz ile başlayan ayetlerde Tengri'den izinli/yetkili olan Ulu Atalar/varlıklar anılmaktadır. Oğuz Kağan Atamız(Zulkarneyn) da onlardandır. Ulu Atalardan aktarılan bilgiler ile taşa kazınan Türk Yazıtlarında da özellikle 4 YÖNE dikkat çekilmektedir. Türk yazıtlarında; Eski Dünya tasvirindeki haritada gösterilen 4 Kapı mı hatırlatılmaktadır?

Köl Tigin Yazıtı Doğu yönü 2.satır:

Tört bulung kop yagı ermiş......

Dört taraf/yön hep düşmanmış...Ordu sevk ederek dört yöndeki halkları hep kendine tabii kılmış!

Yaşadığımız dünyanın hemen her tarafında Çift Boynuzlu(aslında çift ışıklı olacak-Sırrını Kam Babam'dan duyduk) olarak tasvir edilen Ulu Ata kimdir? Kendine 4 yönü tabii kılan,herkese bilimi ve Türk Töresini öğreterek onlara kanun eden kimdir? Öyleyse Türk yazıtlarında bize anlatılan kişi kimdir? Bilge bir Ata Kağan'dan aktarılan kişi Oğuz Ata değil midir? Bu sorunun cevabını sizlere bırakarak devam ediyorum...

Mülk 5:

"Ve lekad zeyyennes semâed dunyâ bi mesâbîha ve cealnâhâ rucûmen liş şeyâtîni ve a’tednâ lehum azâbes saîr"

Bu ayette geçen pek çok kelime yanlış okunmuş/çevrilmiş veya eksik bilgi ile doğru yorumlanamamış olabilir mi? Kelimeleri teker teker okuyup birleştirelim:

Dünya: Yukarıda açıklandı.

Zeyyenes: Ze-Ye-Nun kelime kökleri : süs,süslenmiş,süslemek,dekore etmek,kat kat yapmak anlamlarına gelir.

Mesabiha: Sad-Be-Ha kelime  kökleri : sabah,lamba,görünmek,görünür olmak anlamlarına gelir.

Cealnaha: Cim-Ayn-Lam kelime kökleri : yapmak,yaratmak,varlık haline getirmek,halden hale getirmek,dönüştürmek,bilinir kılmak,tahsis etmek anlamlarına gelir.

Rucumen: Ra-Cim-Min kelime kökleri : taşlamak,kovulmak, geri dönmek anlamlarına gelir.

A'tedna : Ayn-Te-Dal kelime kökleri : hazır,hazırlamak,gelecek için tedbir niyetiyle hazırlamak anlamlarına gelir.

Azabe : Ayn-Zal-Be kelime kökleri : vazgeçirmek,caydırmak,engel olmak, engel,caydırıcı,önleyici, ağır ceza  anlamlarına gelir.

Şimdi Ayeti ; anladığımız şekliyle mealen yazalım:

Ve ANT Olsun! Biz kat kat yaptık aşağı Göğü(1.Gök?)  görünür(ışıklı) halde.

Ve ; geri dönen/dönecek  şeytanlar için tedbir niyetiyle alevli ateş engeli haline dönüştürdük.

 

Kambala Atasagun 2.bölümdeki ve Eski Dünya Tasvirindeki resimleri peşpeşe koyalım bu ayetin altına.Yeri geldi!

https://www.onaltiyildiz.com/?haber,8416   https://www.onaltiyildiz.com/?artikel,528/eski-dunya-tasviri 

Mülk 5'te anlatılan nedir? Eski Dünya tasviri haritasında gösterilen, Atasagun'da iyice açıklanan 7 yer 7 gök sırrının bir parçası mıdır?

Ulu Atam Oğuz Kağan'ın sırrı ; belki de bu zamanda açılmış/açılacaktır. Kutsal Kitap Kuran'da  sadece Kehf suresinde değil,daha pek çok ayette Ulu Oğuz Atamın izi vardır.  Bu izleri görmeyen, görmek istemeyen veya küfre sapanlara (hakikati örten) yine ,Kam Babam Oktan Keleş'in Eski Dünya Tasviri makalesinden cümle ile cevap verelim:

"Şahsen beni düşmanın ne yaptığı şaşırtmıyor, düşmanın yaptıkları şaşırtmıyor. Bizim yapamadıklarımız şaşırtıyor. Kadimden Ata Kamlarımız bu bezemeyi davullarına işleyip tokmakla çalmışlar ama anlamayana davul zurna az."

 

Çaylarımızı tazeleyelim, nargile közleri de hazırsa okumaya devam edelim. Neyi okuyacağız? Oğuz Kağan Atam'ın sırladığı,Kuran'da anlatılan,Türk yazıtlarında taşa kazınan,yukarıda açmaya çalıştığımız konunun ; yakın çağa ve günümüze yansımasına bakacağız!

Dünya kelimesi ile aynı anlamdaki diğer kelimeler neydi? Resim 1'i hatırlayın.

DUNO-DUNE-DOWN

Dune deyince aklımıza hemen ne geldi? Benim aklıma 2 önemli yakın çağ kitap ve filmi geldi. İkisi de kendi alanlarında usta olan yazarların, yakın çağı derinden etkilemiş oldukları 2 önemli eser geldi!

1- John Ronald Reuel Tolkien'in Yüzüklerin Efendisi kitabı ve çevrilen filmlerinde geçen DuneDain kavramı

2- Frank Herbert'in yazdığı Dune kitabı ve çevrilen filmlerinde geçen Dune takma adlı Arrakis gezegeni

 

Yüzüklerin Efendisinde  Dunedain olarak anılan bir zümre var. Sonsuz yaşama sahip olan Elflerin soyundan gelen insanımsı bir tür. Normal insana göre daha uzun bir yaşama sahipler. Aşağıdaki resimde kral Aragorn adlı karakteri görüyoruz.

Aragorn adını biraz açarsak= ARıGORN diye telaffuz ediliyor filmlerde.

ARIG-ORUN--->ARIK-ORUN = Kanal/Geçit Yeri/Mevki

Tolkien ;Ana karakterlerden olan Aragorn'un adında bile,Eski Dünya Tasviri haritasında gösterilen Geçit/Kapılara atıf yapmış gibi duruyor.

Sahi; Tolkien'in adı da enteresandır. John Ronald Reuel Tolkien.

Reuel adı ; Allah'ın dostu anlamına gelir.İbranicede Raguel diye yazılır.Bu arada RAGuEL adı da ARAGuİL olarak okunabilir.Anlamı da İL'in geçidi olabilir.

Devam edelim. DuneDain'ler Numenor adı verilen ,daha sonraları tufan ile batmış olan bir kıtadan geliyorlar. Tolkien'in kitaplarında geçen bir haritayı da burada sunalım.

Haritada anlatılmak istenen şey; gezegenin halden hale geçmiş olması. Tıpkı; Ulu Ataların insanları etrafı çevrili-orta dünyaya sınırlaması,sürgün etmesi gibi, Tolkien de Orta Dünya kavramı ile,aynı gerçeği anlatmak istemiş. Tolkien; Bezeklik Mağarasındaki Ata Kamlarımızın aktardığı hakikatlerin bir benzerini oluşturarak, muhteşem bir kurgu ile kadim tarihi bize hatırlatmak istemiş olmalı!

Peki bu kadar mı? Resme tekrar bakın .Buraya dikkat! Bu haritada batmış olarak gösterilen Numenor kıtasının,battıktan sonra tasvir edilen yerine dikkat!

Tolkien'in ; Numenor kıtasıyla sembolize ettiği kıta, Eski Dünya Tasviri haritasında mavi kıta olarak bilinen yer olabilir mi? Dunedain olarak adlandırdığı Irk ; ilk göğün altındaki orta dünyada yaşamaya sürgün edilmiş olan tasarım bir insanımsı soy olabilir mi?

Bu ırk için kullandığı ad Dune-dain! Direk çevirelim: Dune= aşağı. Dain= adam

AŞAĞI YER'in ADAMI!

Peki bir soru da biz soralım: Adem'in(Türklerin değil) cennetten kovulma meselesi ile, sınırlandırılmamış dünyadan(Eski Dünya Tasvirinde KARA YER'den) , sınırlandırılmış olan orta dünyaya sürgün anlatılıyor olabilir mi?

Sürgün demişken Haşr suresi 3.ayeti hatırlamamız gerekebilir:

"Ve lev lâ en keteballâhu aleyhimul celâe le azzebehum fîd dunyâ, ve lehum fîl âhıreti azâbun nâr"

"Eğer Allah onlara sürgünü yazmamış olsaydı, elbette, onları dünyada başka şekilde cezalandıracaktı. Ahirette de onlar için ateş azabı vardır."

Bu ayeti; Mülk 5'de de geçen aynı kelimeler üzerinden okuyalım mı?

Eğer Allah onlara sürgünü yazmamış olsaydı, elbette onları aşağıda başka şekilde cezalandıracaktı. Ahirette(ileride,öteki yerde) de onlar için ateş engeli vardır.

Ayete dikkat edelim ; burada konu edilen zümre, aşağıya sürgün edilmiş olanlardır. Aşağı ile orta dünyayı kast ediyorum. Ahiret ile de; geçmeleri yasak edilen ,orta dünyanın ötesinde olan Kara yeri kast ediyorum.  Ateş engeli ile geçmeleri engelleniyor! Aynı Mülk 5'te geriye dönmeye çalışan şeytanların engellendiği gibi ateş engeli ile durduruluyorlar!

Kam Babamız sayesinde biliyoruz ve hatırlıyoruz ki biz Türkler, Tengri tarafından var edildik. Tasarım olan İnsan ve topraktan yaratılan Adem'in aksine; Tengri tarafından var edildik. Tengri Töresi(Kanunu) ile donatılarak, bir misyon ile gönderildik. Biz Sürgün edilmedik! Ulu Atam Kam Babam'ın dediği gibi:  

"Bu dünyada dünyaya geldik diye, bu dünyada var edildiğimizi sanmayalım! "

 

Şimdi gelelim Frank Herbert'in Dune kitabına...

Çok kısa bir özetle anacak olursak; Dune gezegeni olarak bilinen yerde, galakside çok ihtiyaç duyulan ,bir tür toz mineral olan baharat bulunmaktadır. Bu madde; kullananlara öngörü,kahinlik,duru görü gibi güçler vermekte,bu madde sayesinde yıldızlar arası uçan gemilere yön buluculuk yapılmaktadır.

Gezegenin adı olan DUNE.

Dune adının aşağı,alçak anlamına geldiğini bu yazımızda açıklamıştık. Bu kitap ile çok geniş kitleleri etkileyen yazar; galaksiyi anlatan bu bilim kurgu eserinde, DUNE adı ile insanlara neyi hatırlatmak istedi acaba? Tasarım bir dünyanın , tasarım varlıkları olarak, orta dünya'nın ötesinde de yaşam olduğunu anlatmış olabilir mi?

Yazıma son verirken, kışa girdiğimiz bu günde , hepinizi hasret,sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Gönüllerin hiç ayrılmadığını, her birimizin aynı Öz'e ait olduğumuzu bilelim.

Kam Babam, Kağanım Oktan Keleş'in önünde saygıyla eğiliyorum. Ne mutlu bize.Ne mutlu Türküm diyene!

Gerçeği örtmeye çalışan Türk düşmanı,İnsanlık düşmanı aklı kıtlara da bir söz bırakalım:

Tengri Kulı Okuz Ata töresi gereği, Türk'ün yagılarına yargu dağıtıla!

Tengri bizmenen.

Dr.Hamdi Cenk Düzgit 

https://www.onaltiyildiz.com/?haber,8825/eski-dunya-tasviri---kuran-da-dune---dunya-iliskisi


Bu yazı 1,496 defa okundu.


Yorumlar

 + Yorum Ekle 
  kapat

  Değerli okuyucumuz,
  Yazdığınız yorumlar editör denetiminden sonra onaylanır ve sitede yayınlanır.
  Yorum yazarken aşağıda maddeler halinde belirtilmiş hususları okumuş, anlamış, kabul etmiş sayılırsınız.
  · Türkiye Cumhuriyeti kanunlarında açıkça suç olarak belirtilmiş konular için suçu ya da suçluyu övücü ifadeler kullanılamayağını,
  · Kişi ya da kurumlar için eleştiri sınırları ötesinde küçük düşürücü ifadeler kullanılamayacağını,
  · Kişi ya da kurumlara karşı tehdit, saldırı ya da tahkir içerikli ifadeler kullanılamayacağını,
  · Kişi veya kurumların telif haklarına konu olan fikir ve/veya sanat eserlerine ait hiçbir içerik yayınlanamayacağını,
  · Kişi veya kurumların ticari sırlarının ifşaı edilemeyeceğini,
  · Genel ahlaka aykırı söz, ifade ya da yakıştırmaların yapılamayacağını,
  · Yasal bir takip durumda, yorum tarih ve saati ile yorumu yazdığım cihaza ait IP numarasının adli makamlara iletileceğini,
  · Yorumumdan kaynaklanan her türlü hukuki sorumluluğun tarafıma ait olduğunu,
  Bu formu gönderdiğimde kabul ediyorum.

  Diğer köşe yazıları

   Tüm Yazılar 
  • 29 Aralık 2022 Adguk Perspektifinden Kiramen Katibin - Ki Ram Yazıcıları - Tanrının Kod Yazıcıları
  • 13 Ekim 2022 ADGUK-TANRININ GÖZÜ HAKKINDA DÜŞÜNCELERİM-TANRININ YAZILIMI
  • 4 Ağustos 2022 Maddeyi İkna Gücü 2.Bölüm - Tengri Kulı Bitidim - Kulbak Ata'nın Sırrı - Tengri Kodunun Dili
  • 26 Ocak 2022 Adguk'a Göre Madde-Atomaltı Parçacıklar - Maddeyi İkna Gücü
  • 12 Ocak 2022 ADGUK Hakkında-1
  • 5 Aralık 2021 Eski Dünya Tasviri - Kuran'da Dune - Dünya İlişkisi
  • 2 Temmuz 2021 Temur Zebur İlişkisi - Demirin Sırrı - Sırlı Maden
  • 6 Mayıs 2021 Madde Nedir - Temel Kuvvetler - 4 Ana Unsur - Oz Çarkı ile Madde/Enerji İlişkisi...
  • 11 Nisan 2021 Atasagun'daki Eski Yazılar Hakkında - Ankebut - An'ı Tutuşturan Bilgi...
  • 21 Şubat 2021 Hitit - Kadeş - Nazi Adları Üzerine Tefekkür / Uzay Büyücülerinin Sakladığı Sır
  • 12 Ocak 2021 Kambala 8'deki İsimlerin Sırrı - İbrahim'in Milletine Uyun!
  • 25 Aralık 2020 Robotlar/Od Börü-Druid-Tepegöz-Kiklop-Sibernetik Konuları Üzerine
  • 13 Aralık 2020 Anunnaki-An'ın Kanı/Anak'ın Kanı
  • 8 Kasım 2020 Türk Yazıtlarında Cibril-Ülgen Adı Ve Psychike(Psişik) Kelimeleri İle Çiy Enerjisi Bağlantısı
  • 28 Eylül 2020 Altın Elbiseli Adam Yazıtı Okuması - Elbise - Altın Post Efsanesi
  • 8 Eylül 2020 Kuyuların Sırrı- Ress ve Araf Halkı- Asa Yazılımı...
  • 16 Ağustos 2020 Tengrinin Yazılımının Koruyucuları Kamlar ve Burkan
  • 14 Temmuz 2020 Dünya Tarihinden Silinmeye Çalışılan Türk Yer ve Boy Adları
  • 28 Haziran 2020 Yerlig Han-Dabbe-Ant Frekansı
  • 19 Haziran 2020 Kafesteki Cenin- Ant Geni

  En Çok Okunan Haberler


  ON ALTI YILDIZ'da Ara Internet'te Ara  

  Haber Sistemi altyapısı ile çalışmaktadır.
  8,455 µs