En Sıcak Konular

Dr. Hamdi Cenk Düzgit

Köşe Yazarı
Dr. Hamdi Cenk Düzgit
6 Mayıs 2021

Madde Nedir - Temel Kuvvetler - 4 Ana Unsur - Oz Çarkı ile Madde/Enerji İlişkisi...
 

“ Güneşin ateşiyle, su ile toprak pişmiş,

“ Dokuz ay süreyle de, serin bir rüzgar esmiş,

“ Su, ateş, toprak, rüzgar, Dört Unsur derler buna,

“ Bunlar temel olmuşlar ilk insan vücuduna,

-Türk Yaratılış Destanından...

 

Yeni yazıma ilham olan ; Kam Ustam ,Kağanım Oktan Keleş Bey'in Atasagun serisidir.Kendisine ne kadar teşekkür etsek az gelir.İnşallah O'na ve Gök Soylu Atalarımıza layık olmak , yollarında daim olmak nasip olur.Her zamanki gibi varsa doğrular size, hatalar bana aittir.

Gök Ulusu Oktan Keleş Bey'in Atasagun serisi 3.bölümde şöyle denilmekteydi : -" ...Maddeden enerji elde edildi. Atom bombası da buna örnektir.Fakat enerjiden madde elde edilemedi.Enerjiden maddeye dönüşebilen bir parçacık arayışındalar..."

https://www.onaltiyildiz.com/?haber,8447

 

Kadim Türkçede ; madde anlamını taşıyan kelime nedir?

"Neng" (Bkz. Divan-u Lügati-t Türk) ; nesne,şey,mal anlamına gelir.

Bu kelime Orhun yazıtlarında da kullanılmıştır.Dileyen inceleyebilir. Konumuza dönelim. Neng kelimesi Gök Türkçede aşağıdaki şemada gösterildiği gibi yazılır:

Benim yorumumdaki okumaya göre ENNg olarak okuyalım ve devam edelim.Şimdi ise; günümüzde enerji olarak bildiğimiz kelimeyi yazalım:

Şemada görüldüğü üzere Enerji kelimesi; maddenin oluşturduğu güç anlamını verdi. Fizik biliminde de enerji ; bir sistemin iş yapma kapasitesidir. Joule birimi ile ölçülür. Örneğin; Hiroşima'ya şerlilerce atılan atom bombası, yaklaşık 63 terajoule enerjiyi serbest bırakmıştır.

Şimdi hazırsanız, gelelim konunu daha derununa.

Tengri'nin ; altını çizerek söylüyorum ,Adının/Vasfının bir manası daha görülmüş oldu,zaten o anlam hep var idi,haddimi aşmaktan O'na sığınırım.

Maddeyi/Düzeni ; ERK ile Var eden,Yöneten!

Peki sadece maddeyi ve ERKi mi? Haşaaa. Kağanımız Oktan Keleş'in son kitabı İçimdeki Tengri'den naçizane anlayabildiğim kadarıyla; O'nun tabiri caiz ise ıslığından,nefesinden çıktığımızda,daha AN yok iken,MEKAN yok iken,suret ve içilen ANT yok iken ve biz Orayı YOKLUK sanar iken, O yine tüm HAKİKAT'in nimetlerini bize sunmuştu.O'ndaydık ve hep O'nunlayız. O'nu anlatmaya dilim dönmez,yüreğim yetmez...

Günümüzde yaşayan; Gönülleri ve akıllarıyla çalışacak Bilim İnsanlarını ilgilendiren konumuza devam edelim...

Madde/nesne anlamına gelen Neng/Enng kelimesini, tamgalarını şekillere göre irdeleyerek açalım.Bu şemada ;tamgaların içindeki gizli tamgaları görmeye çalışacağız.Göreceğiz bakalım bu tamgalarda hangi unsurlar gizli :

Allahualem; 2 adet tamganın içinde gizlenen,şekil olarak %100 doğrulukta gizlenen tamgaları bulduk.Bu gizli tamgalar ile yeni kelimeler oluşturduk.Bu oluşan kelimeler bize 4 ANA UNSURU'u verdi.Dileyen bu iki tamgayı,şemada görüldüğü gibi inceleyip,doğrulayabilir.Peki gizlenen tamgaları bulduk da ne oldu?

Türk efsanelerinde sık sık anlatılan 4 ANA UNSURU gördük!

Film şimdi başlıyor.Çayları,közleri tazeleyip,devam edelim inşallah...

4 ANA UNSUR'a da birazdan tekrar geleceğiz.

Fizik biliminde anlatıldığı haliyle; Temel Kuvvetler vardır. Bu temel kuvvetler,bilindiği kadarıyla 4 tanedir.Yakın tarihte yapılan çalışmalara göre, 5.bir temel kuvvetin varlığından şüphelenilmektedir.

https://www.onaltiyildiz.com/?haber,8444

Temel kuvvetler şunlardır: Güçlü kuvvet,Yer Çekimi(Kütle çekimi),Zayıf kuvvet,elektromanyetizma.

Yukarıdaki şemada gördüğünüz üzere; tüm temel kuvvetlerin taşıyıcı kuantum parçacıkları vardır.Etkileşime girdikleri alanlar vardır.Taşıyıcı kuantum parçacıklarına Kuark/Bozon adı verilir. Atasagun 3e göre kuarkların kütlesinde enerji yok. Bunlar; işlenebilir, yüklenebilir "Melek" denen güçler.-Oktan Keleş-Atasagun 3

Öyleyse fizikte bildiğimiz temel kuvvetlerin taşıyıcıları,bizim Melek diye bildiğimiz,işlenebilen-yüklenebilen kuvvetlerdir! Zaten Fatır suresi 1.ayette bu özelliklere işaret edilmektedir,tefekkürüme göre:

Fatır 1: Elhamdu lillâhi fâtırıs semâvâti vel ardı câilil melâiketi rusulen ulî ecnihatin mesnâ ve sulâse ve rubâa, yezîdu fîl halkı mâ yeşâu, innallâhe alâ kulli şey’in kadîr

Hamd, gökleri ve yeri yaratan, melekleri ikişer, üçer, dörder kanatlı elçiler kılan Allah´a mahsustur. O, yaratmada dilediği kadar artırır. Gerçekten Allah her şeye kâdirdir.

Ayette Melekler için ne denilmektedir? Kanatlı elçiler!

Kanat; yük taşımaya ve havada serbestçe hareket edebilmeye işarettir.

Elçi ise; verilen görevi yüklenen ve ileten demektir!

Bu iki özellik de bizim kuark olarak bildiğimiz atom altı parçacıklarının sahip oldukları özelliklerdendir!!! Allahualem.

Tüm bu konuları incelerken ve bu yazıyı yazmaktan neredeyse vazgeçmek üzereyken,aniden bir şey dikkatimi çekti! Türk OZ Çarkı !

OZ kelimesi zaten; oluşma,dönüşme,halden hale geçme,Kök'e geri dönme anlamındadır! Kadim Ulu ATA'larımız bu tamgayı boşu boşuna bizlere bırakmamışlardır! Bu tamgaya Çarkıfelek  de denilmektedir.

Şimdi,az sonra; OZ TAMGASIYLA,TEMEL KUVVETLER ve Türk destanlarında anlatılan ANA UNSURLAR(ateş,hava,su,toprak) arasındaki ilişkiyi göreceğiz!!!

Yukarıdaki resim ve şemaları sırasıyla gördünüz.Fizik'te bilinen bilgilere göre temel kuvvetlere örnek olarak görülen reaksiyonların,4 ANA UNSUR ile olan ilişkisini de gördünüz.Buna göre;

Güçlü kuvvete denk olarak YER

Yerçekimine denk olarak HAVA/GÖK

Zayıf kuvvete denk olarak ATEŞ/OT

Elektromanyetizmaya denk olarak SU/SUB ortaya çıktı!

Yazımızın başındaki Türk yaratılış destanında bahis edilen 4 ANA UNSUR, fizik bilimi ile birlikte incelendiğinde bu sonuç ortaya çıktı. Ayrıca Türk tamgalarından olan OZ Tamgasının hakiki manalarından biri daha ortaya çıktı! Peki,şemalarda gördüğünüz 5.TEMEL KUVVET ve onu simgeleyen ANA UNSUR nedir??? Resim 4'teki ENNg tamgalarından kullanmadıklarımız ile ortaya anlamlı bir şey çıkacak mı? Bakacağız en sonda!

"Bir Kam; tüm bu unsurlarda görebilmeli!"

5. Temel kuvvetOz çarkının tam ortasındaki manivela gibi olan yerdeki,birleştiren,harekete geçiren bir güç olmalı.Filmlere de 5.Element olarak girmişti,hatırlarsınız.

Aklıma yine Atasagun'un anlattıkları geldi:

"...Göktay not düştü.Tabiat olaylarını yapan kuvvete bazıları Mikail dedi..."-Atasagun 2-Oktan Keleş

5.Temel kuvvet,diğer kuvvetleri harekete geçiren bir kuvvet olmalı demiştik. Mikail olarak bilinen kuvvet ; Tabiat(doğa) olaylarını yapan kuvvettir... Öyleyse Mikail(Kuran'da Mikal) bu 5.kuvvet olabilir mi?

Kuran-ı Kerim'de Mikail adı nerede geçer?

Bakara suresi 98.ayet: Men kâne aduvven lillâhi ve melâiketihî ve rusulihî ve cibrîle ve mîkâle fe innallâhe aduvvun lil kâfirîn

Kim, Allah´a, meleklerine, peygamberlerine, Cebrail´e ve Mikâil´e düşman olursa bilsin ki Allah da inkârcı kâfirlerin düşmanıdır.

Bu ayeti irdelersek; burada , O'nun düzeni içerisinde yer alan tüm irade,kuvvet ve idareye işaret edilmektedir! Fizik ve diğer bilimler göz önüne getirilerek,konunun ehilleri bu konuyu çok iyi tefekkür etmelidir.Haddimi aşmaktan O'na sığınırım...

Tefekkürüm odur ki; bu 5 temel kuvvete ait olan 5 ANA UNSUR iyice anlaşıldığında, Rahman suresi 33.ayette geçen Sultan Güç'e ulaşılacaktır! Enerjiden maddeye dönüşebilen Güç mü?...

Yâ ma´şerel cinni vel insi inisteta´tum en tenfuzû min aktâris semâvâti vel ardı fenfuz(fenfuzû), lâ tenfuzûne illâ bi sultân.

Ey cin ve insan toplulukları! Göklerin ve yerin çevresinden geçmeye gücünüz yeterse geçin gidin. Ama Allah´ın verdiği bir güç olmadan geçemezsiniz.

Türk destanlarında ; bu ANA UNSUR'ların her birinin bir İYE'si, koruyucusu, Ruhu vardırŞerliler ; hadron çarpıştırıcısıyla bu gücü arayadursunlar, Bu koruyu İYEler tarafından elbette belli ölçüde gereken yapılacaktır. Tengri muradı doğrultusunda ; Oktan Keleş'in "Olan olmuştur,olacak olan olmuşun içindedir" sözünün hakikati ortaya çıkacaktır. Bir Kam her unsurdan görebilmeli" denildiğine göre,bizlere düşen çalışmak çalışmak daha çok çalışmak olmalıdır. Tengri izni ile bu unsurları görüp,gösterecek olan,Önder,Öğretici bana göre bellidir.Gök Soylu Gök Ulusu Kam Ustam Kağanımız'dır!

Bu arada yazının sonunda Resim 4'teki ENNg/NeNg tamgalarının parçalarından kullanmadığımız tamgalar ile ortaya çıkacak olan son AD'a bakacağız demiştik.Ortaya çıkan ve anlam içeren AD= ES-İZ 'dir! Yani,rahmetli Kazım Mirşan hocanın tamga okumasıyla ESİZ transfer anlamındadır! 5.Temel kuvvet olan unsur,diğer 4'ünü hareket geçirir demiştik yazımızda. Transfer kelimesi de hareket ettirmek değil mi? Mikail de tüm kuvvetleri /olayları kontrol etmiyor muydu ? Allahualem...

Çağlar ötesinden gelip,selam getiren ve seslenen Kulbak Ata'mız ne demişti? "Öyleyse maddeyi ikna gücü kullanılmalı..."-Kulbak ATA,Atasagun 2.bölüm-Oktan Keleş.

Hepinizi sevgi ve saygıyla selamlar, uzun yazımı okuduğunuz için teşekkür ederim.Dileğim odur ki, Türk Çağında her birimiz, bir olarak ,Okyay Kağan'ın yanında hazır olarak, daim oluruz.

Selam Olsun Gök Atalara

Selam Olsun Misafir Atalara

Selam Olsun Eren Babalara

Selam Olsun Okyay Kağanımıza...

Tengri yüzümüze bolsun.

 https://www.onaltiyildiz.com/?haber,8466/madde-nedir---temel-kuvvetler---4-ana-unsur---oz-carki-ile-maddeenerji-iliskisiBu yazı 2,213 defa okundu.


Yorumlar

 + Yorum Ekle 
  kapat

  Değerli okuyucumuz,
  Yazdığınız yorumlar editör denetiminden sonra onaylanır ve sitede yayınlanır.
  Yorum yazarken aşağıda maddeler halinde belirtilmiş hususları okumuş, anlamış, kabul etmiş sayılırsınız.
  · Türkiye Cumhuriyeti kanunlarında açıkça suç olarak belirtilmiş konular için suçu ya da suçluyu övücü ifadeler kullanılamayağını,
  · Kişi ya da kurumlar için eleştiri sınırları ötesinde küçük düşürücü ifadeler kullanılamayacağını,
  · Kişi ya da kurumlara karşı tehdit, saldırı ya da tahkir içerikli ifadeler kullanılamayacağını,
  · Kişi veya kurumların telif haklarına konu olan fikir ve/veya sanat eserlerine ait hiçbir içerik yayınlanamayacağını,
  · Kişi veya kurumların ticari sırlarının ifşaı edilemeyeceğini,
  · Genel ahlaka aykırı söz, ifade ya da yakıştırmaların yapılamayacağını,
  · Yasal bir takip durumda, yorum tarih ve saati ile yorumu yazdığım cihaza ait IP numarasının adli makamlara iletileceğini,
  · Yorumumdan kaynaklanan her türlü hukuki sorumluluğun tarafıma ait olduğunu,
  Bu formu gönderdiğimde kabul ediyorum.

  Diğer köşe yazıları

   Tüm Yazılar 
  • 29 Aralık 2022 Adguk Perspektifinden Kiramen Katibin - Ki Ram Yazıcıları - Tanrının Kod Yazıcıları
  • 13 Ekim 2022 ADGUK-TANRININ GÖZÜ HAKKINDA DÜŞÜNCELERİM-TANRININ YAZILIMI
  • 4 Ağustos 2022 Maddeyi İkna Gücü 2.Bölüm - Tengri Kulı Bitidim - Kulbak Ata'nın Sırrı - Tengri Kodunun Dili
  • 26 Ocak 2022 Adguk'a Göre Madde-Atomaltı Parçacıklar - Maddeyi İkna Gücü
  • 12 Ocak 2022 ADGUK Hakkında-1
  • 5 Aralık 2021 Eski Dünya Tasviri - Kuran'da Dune - Dünya İlişkisi
  • 2 Temmuz 2021 Temur Zebur İlişkisi - Demirin Sırrı - Sırlı Maden
  • 6 Mayıs 2021 Madde Nedir - Temel Kuvvetler - 4 Ana Unsur - Oz Çarkı ile Madde/Enerji İlişkisi...
  • 11 Nisan 2021 Atasagun'daki Eski Yazılar Hakkında - Ankebut - An'ı Tutuşturan Bilgi...
  • 21 Şubat 2021 Hitit - Kadeş - Nazi Adları Üzerine Tefekkür / Uzay Büyücülerinin Sakladığı Sır
  • 12 Ocak 2021 Kambala 8'deki İsimlerin Sırrı - İbrahim'in Milletine Uyun!
  • 25 Aralık 2020 Robotlar/Od Börü-Druid-Tepegöz-Kiklop-Sibernetik Konuları Üzerine
  • 13 Aralık 2020 Anunnaki-An'ın Kanı/Anak'ın Kanı
  • 8 Kasım 2020 Türk Yazıtlarında Cibril-Ülgen Adı Ve Psychike(Psişik) Kelimeleri İle Çiy Enerjisi Bağlantısı
  • 28 Eylül 2020 Altın Elbiseli Adam Yazıtı Okuması - Elbise - Altın Post Efsanesi
  • 8 Eylül 2020 Kuyuların Sırrı- Ress ve Araf Halkı- Asa Yazılımı...
  • 16 Ağustos 2020 Tengrinin Yazılımının Koruyucuları Kamlar ve Burkan
  • 14 Temmuz 2020 Dünya Tarihinden Silinmeye Çalışılan Türk Yer ve Boy Adları
  • 28 Haziran 2020 Yerlig Han-Dabbe-Ant Frekansı
  • 19 Haziran 2020 Kafesteki Cenin- Ant Geni

  En Çok Okunan Haberler


  ON ALTI YILDIZ'da Ara Internet'te Ara  

  Haber Sistemi altyapısı ile çalışmaktadır.
  8,304 µs