En Sıcak Konular

Dr. Hamdi Cenk Düzgit

Köşe Yazarı
Dr. Hamdi Cenk Düzgit
12 Ocak 2021

Kambala 8'deki İsimlerin Sırrı - İbrahim'in Milletine Uyun! 

Kambala 8 videosu ile, Türkiye'nin Baş Kamı Oktan Keleş ;hepimize gönlümüzden seslendi,yeni ufuklar açtı. Yine her birimiz ; Tin ile uçup, gönül ile süzüp, akıl ile analiz etmeye başlayacaktık ve başladık da.Var olsun, pek çok Bala;  yazılar hazırladılar,hazırlıyorlar.Hepsinin önünde saygıyla eğiliyorum ve Bismillah diyerek yazıma başlıyorum.Çıkacağımız yolculuk bakalım bizleri nerelere götürecek.Her zamanki gibi doğrular sizlere, yanlışlar bana aittir...

"Bir Kam’ın görevleri arasında otacılık, şifacılık değil de ruhsal birliği sağlamak da vardır. Budununun, kavminin, obasının ruhsal birliğini de sağlamak."-Oktan Keleş-Kambala 8

KamBaba'mızın ,peş peşe yayınladığı video sohbetlerinde ; özellikle altını çizdiği bir şey var ki, o da Türk Kam bilgisi ve Türk Töresine acilen dönülmesi gerektiğidir. Şerlilerin; insanlığa yaşatmak istedikleri gelecekte,Tengri töresinden ve Kam bilgisinden uzaklaştırılan insanlığa ne olacağı sorusunu,Oktan Keleş bize bu sohbetlerde defalarca sormuştur ve cevaplamıştır. Türk töresi ve Tengri bilincini hatırlamak ve Kam bilgileri ile toplumumuza manevi anlamda yardım etmek istiyorsak,Al'i İmran suresi 95.ayette de anlatıldığı gibi,İbrahim'i tanımalı ve O'nun milletini bilmeliyiz. Ayeti hatırlayınız!

"Kul sadakallâhu fettebiû millete ibrâhîme hanîfâ, ve mâ kâne minel muşrikîn"

De ki: "Allah, doğrusunu söylemiştir/vaadinde sadıktır. Hadi artık hanîf olarak İbrahim´in milletine uyun! Müşriklerden değildi o."

 

İbrahim peygamber ya da Sümerli kadimlerin dediği gibi Ur barra(Vahşi/savaşan Börü) ; Kuran'da pek çok kere anılmaktadır.Kuran sistematiğinde anılan her şeyin , zahire ve batına yansıması vardır.Apaçık yazılmış olan ayetlerin içerisinde,yine apaçık konulmuş tarihi notlar vardır.

Yine; Al'i İmran suresinin 33 ve 34.ayetlerine dönelim,çünkü bütün kurgumuz buradan başlayacak:

İnnallâhestafâ âdeme ve nûhan ve âle ibrâhîme ve âle imrâne alel âlemîn. Zurriyyeten ba’duhâ min ba’d, vallâhu semîun alîm

Gerçekten Allah, Adem´i, Nuh´u, İbrahim soyunu ve İmran soyunu âlemler üzerine seçkin kıldı. Bir zürriyet olarak birbirinden gelmişlerdir. Allah her şeyi işitendir, bilendir.

Stafa olarak ayette geçen kelime ; Arapça'da seçmek,üstün kılmak anlamına geldiği gibi, saf(ARI) , seçme, öz-halis,özellikle ayrılmış anlamlarına da gelir.

Ayetleri ; haddimizi aşmadan yorumlayalım: Gerçekten Allah ; Adem'i, Nuh'u, İbrahim'in Soyunu ve İmran Soyunu,alemler üzerine seçkin ve Arı kıldı.Bu soyların kimisi,kimisi ile DNA olarak karışmıştır. Allah her şeyi işitendir,bilendir!

Ayette zikredilen ve diğer şuurlu varlıklardan ayrı tutulan/seçilen soylar-aileler :

1-İbrahim'in Soyu(Ateş vasıflı,ateşe hükmedebilenler.Buradaki ateşi,nar olarak düşünmeyiniz.Karanlık madde,enerji gibi düşünün,daha sonra açacağım.)

2-İmran'ın Soyu(Bkz. KamBaba-4,Meryem ve İsa'nın soyu) https://www.onaltiyildiz.com/?artikel,668/kambaba-4

3-Adem (Hangi Adem?Bkz.Kulbak Bilge-Oktan Keleş Sf 153-155)

 

4-Nuh (HUN,Bkz. Kulbak Bilge-Oktan Keleş Sf153-164)

Bir dakika! Öyleyse yukarıda zikredilenden daha fazla sayıda şuurlu varlık soyu olmalıdır.Cin adı ile kodlanan varlıklar,Ben'in yarattığı kambala sorgudaki varlıklar,İropyon ve zaman aşıcılar,Melekler vs...Öyle ya,bu ayette zikredilenler, diğerlerinden üstün tutulmuştur. Ancak hangi manada üstün tutulmuştur derseniz,Kam Baba 3 videosunu izlemelisiniz.

https://www.onaltiyildiz.com/?artikel,666/

Tengri yazılımını okuyabilme ve yeri geldiğinde müdahale edebilme vasfı ile,üstün tutulmuş olmalıdırlar.

Dahası,bir birinden az çok farklı olan, bu zikredilen soyların da,Allah'ın bilgisi dahilinde karışmalarına müsaade edilmiştir! Yani,ayrıca karışıp oluşmuş başka soylar daha olmalıdır! Kuran'da ;bunlardan başka olarak cinler ile insanların da üremeye çalıştıkları anlatılmıştır.Bizler naçizane, Kam Ustamdan öğrendiğimiz için, diğer şuurlu varlıkların kimilerini yakından tanıyoruz,ancak ana akım insan toplulukları içerisinde hala, yaratılmışlıkta yalnız olduğumuzu sananlar var.Dikkatlice okuyarak,Oktan Keleş'i ve On altı yıldızı takip etsinler...

Şimdi bir başka ayete bakalım.Neden ? Çünkü o ayette Tengri'nin bazı elçilerinin,bazılarına üstün olduğu yazıyor.Bakara 253:

O işaret olunan resuller yok mu, biz onların bazısını, bazısından üstün kıldık. İçlerinden kimi var ki Allah, kendisiyle konuştu, bazısını da derecelerle daha yükseklere çıkardı. Biz Meryem oğlu İsa´ya da o delilleri verdik ve kendisini Rûhu´l- Kudüs (Cebrail) ile kuvvetlendirdik. Eğer Allah dileseydi, bunların arkasındaki ümmetler, kendilerine o deliller geldikten sonra birbirlerinin kanına girmezlerdi. Fakat ihtilâfa düştüler, kimi iman etti, kimi inkâr etti. Yine Allah dileseydi, birbirlerinin kanına girmezlerdi. Fakat Allah dilediğini yapar.

Üstün tutulan bu elçileri takip eden ümmetler arasında, zaman zaman ihtilaf çıktığının en büyük kanıtıdır bu ayet! Yaşadığımız dünyanın halinden de , çok rahat bir şekilde bu ihtilaf anlaşılmaktadır.Tamam,siyasete girmeyelim gaza gelip,biz kendi işimize bakalım...

Buradan itibaren tefekkür edip yazacaklarım,naçizane bir kurgudur. Doğrulanması veya yanlışlanması ; zaman içerisinde, nasip dairesinde, Kut'lu Okyay Kağan'ım ve Kut'lu misafirleri tarafından yapılır inşallah...Allah eksiklerimizi bağışlasın ve tamamlasın inşallah...

İbrahim'in kendisini ve soyunu bulmak zorundayız ki, üstün tutulan bu elçileri takip edenler arasındaki nifakı ve savaşları anlayabilelim.Tanrılılar ile tanrısızların farkını anlayabilelim. Ateş fonksiyonuna sahip olan İbrahim ve Azer'in Atalarından ,Ateş'e hükmeden Gök Atalar(Misafir Atalara selam olsun!)'dan başlayalım. İbrahim'in babası Enam 74.ayette şu şekilde anlatılır:

İbrahim, babası Âzer´e demişti ki: «sen putları tanrı mı ediniyorsun? Doğrusu ben seni ve kavmini açık bir sapıklık içinde görüyorum».

Kimdir Azer? Kambala-8'de anlatıldığı ve çeşitli kaynaklarda okunduğu üzere; Ateş,ateş yakan,güneşe memur melek,kasım ayı,kınanan.

Terah ya da Taruh adı ile de bilinir. Biz bu Taruh adını, Türkçeye çok benzediği için öncelikli okumaya çalışacağız.Daha sonra da İbrahim'in ve Taruh'un soy ağacını inceleyeceğiz.

TAR-UH kelimesi ; Türkçede H sesi olmadığı için genizden gelen Kh harfi ile okunur ve  TAR-UK olur. Tamgalara göre U ve O sesi bir birinin yerine geçebileceği için de, TAR-OK olarak okunmasını öneriyorum.

TAR OK!

Divanı Lügati-t Türk'e göre ; Tar kelimesi dar,dağıtmak,yaymak,ayırmak anlamına gelir. Ok kelimesi de , ok,pay-hisse, fiillerde pekiştirme edatı olarak kullanılagelir.

Öyleyse TAR OK adının öne çıkan 2 anlamı şudur:

1- Daralmış olan

2- Ayrılmış olan,ayrık

Ben; Ayrılmış olan adını öneriyorum,çünkü Kuran'da anlatıldığına göre İslam'dan ,Tek Tengri inancından ayrılmış olan,sahte tanrılara tapmakta olan bir Azer söz konusudur!

Bu arada Tarok adı,günümüzde çok ünlü olan bir çevrimiçi bilgisayar oyununda geçmektedir.World of Warcraft! Ayrıca, rönesans Avrupasında oynanan bir kart oyununun adıdır.Hangi kart oyunu mu ? 78 kart ile oynanan ünlü Tarot oyununun adıdır! Latince/İtalyanca Tarocco kelimesinden Tarot'a dönüşmüştür.

Ayrıca; günümüz arkeolojisince Turukku/Turukki olarak bilinen,  bir ön Türk kavminin de adıdır!

Peki ya Taruh adının ,Kuran'da Tarık suresinde geçen Tarık adı ile olan ses benzerliğine ne demeli?

Tarık suresi okunursa,Tarık'ın karanlığı delen bir yıldız adı olduğu anlaşılır.Karanlığı delme vasfı bize ,karanlık madde enerjisini yani tabiri caiz ise Ateşi hatırlatmaktadır. Yoksa Tarık ; o Yıldız'ın soyunun ortak adı mıdır? O yıldızdan gelenlerin soy adı mıdır? Dahası ; Uzay'da var olduğunu bildiğimiz-son günlerde eski cia ve mossad ajanlarınca dillendirilenUzay federasyonunun adı mı? Allahualem.

https://www.cnnturk.com/dunya/israil-uzay-programi-eski-baskanindan-uzayli-iddiasi-gizli-bir-yeralti-ussu-var?page=1

İsim benzerliğidir,ses benzerliğidir canım...diyerek devam edelim.

Peki, kimdir Bu Tarok'un Ataları ? İsimlerinin tevrat'ta geçtiği kitap ehli tarafından bilinmektedir.Bu Ataları, yıllar yılı İbrani oğullarının ataları olarak lanse ettiler.Hakikati örttüler! Şerliler hakikati örttü ise; biz de Tengri izniyle,Sultan Babam'ın duasıyla o örtüleri bir bir kaldırırız Balalar olarak. Biz bu Ataların gerçekte kim oldukları ile ilgileniyoruz. Yazının ilerisinde göreceğiniz üzere; bu Ataların,mitoloji ve tarihte hangi isimler ile anıldıklarını okuyacağız. Gençten yaşlıya (Küçükten büyüğe) doğru giderek,yanlarına da önerebildiğimiz Türkçe adlarını yazarak ,bir bir sayalım mı?

Tarok'un babası Nahor=Nakor

Nakor'un babası Serüg= Ser ök

Serug'un babası Reu veya Ragau =Er Aga

Ragau'nun babası Paleg/Peleg=Palek

Paleg'in babası Eber= Eb(EV) Er

Eber'in babası Salah/Shelah= Sel OK

Salah'ın babası Arpachshad(Cainan)= Arpak Şad

Arpachshad'ın babası Shem/Sam= Sam. (Şam/Sam kelimesi güneş demektir.)

Sam'ın babası Nuh= HUN(Bkz.Oktan Keleş-Kulbak Bilge kitabı)

Nuh'un babası Lamek= İl-emek

Lamek'in babası Methuselah= Mitu Sel Ok

Mathuselah'ın babası Enok= Ene-OK

Bu isimler fonetik olarak okunduğunda ,bir şekilde Türkçe ile olan benzerliklerini görebiliyoruz. Demek istediğim öz nokta şu ; tarihi yazanların , Türkler olduğu her geçen gün daha da yakından anlaşılacaktır!

Sabırla okuyarak konumuza devam edelim.

"Dikkat! Ateşi kodlayın lütfen özelliklerle balalara istirham ediyorum"-Oktan Keleş-Kambala 8'de aynen böyle söylemiş,bence çok büyük bir ip ucu bırakmış!

Ateşi anlamak için önce İbrahim'in babası olan Azer adını iyice anlamalıyız.

Azer; Farsçada ateş anlamına geliyor demiştik,ancak kelime kökü daha eski dillere dayanıyor.Zaten Ateş/Ataş kelimesi de Farsça gibi gözükse de bu kelime de daha eski dillerden alıntıdır.Örneğin; Zerdüştçe'de atarş, athro, atar,ater olarak biliniyor ve yakmak anlamına geliyor. Hintçe'de ater olarak kullanılıyor. Ve işin ilginç tarafı olarak, Yunan mitolojisinde Aether olarak bilinen ,uzay ve yüksek gök tanrısı var! Pardon ,ne tanrısı?

Uzay ve yüksek gök tanrısı.Aether kelimesinin bir anlamı da, karanlık madde olarak bilinen enerjinin,tüm canlıların yaşam kaynağı olan Tanrıların havasının adı olmasıdır. Yunan mitolojisindeki Aether ; daha kadim olan Sümerlerde ise Ansar/Asur olarak  bilinir .

Ve işin en ilginç kısmı da Ansar/Asur ve akrabaları ; Anu soyunun başlatıcılarıdır!!! Tabletlerden bu okunabilmiştir.

Anu naki olarak bilinen soyun başlatıcıları!

https://www.onaltiyildiz.com/?artikel,710/anunnaki-an-in-kanianak-in-kani/dr-hamdi-cenk-duzgit

Yukarıdaki linkte yer alan önceki yazımda,Anu Naki soyunun ; Türk mitolojisinde yer alan Enek Ata'nın soyu olduğunu söylemiştim.Enek Ata,su ile ilgiliydi. Tengri'nin var ettiği SU'yun yönetimindeydi. Sümer mitolojisinde de Absu olarak bilinir.Absu sular tanrıçasıdır. Ne ilginçtir! Absu, Ansar/Asur'un büyük annesidir! Yani oluşturduğumuz kurgu; bir şekilde kendini ispat etmiş oluyor.Tanrı olarak tapınılan bu Ulu varlıklar, Türk mitolojisindeki Enek Hatun bilgisi ile bire bir örtüşmektedir. Dini tarihte anlatılan Azer adının ateş /güneşe memur melek anlamı da,mitolojide yazılmış olan tanrısal vasıflara sahip varlıklar ile aynıdır.Türk mitolojisinin tarihsel kadimliği,bu ataların büyük kısmının; Türk soyundan ATA'lar olduğunun kanıtıdır! Çünkü Enek Hatun ,Tengri izniyle verilen ilim ile su'dan bu soyu yaratmıştır.

Buraya kadar olan kısmı özetleyerek toparlayalım:

İbrahim'in babası olan Azer'in adı ateş ve güneşe memur melek anlamına gelir.Çeşitli mitolojilerde  bu vasıf ile ilgili olan Aether,Ansar,Asur adında bir tanrı sanılan varlık vardır.Bu Aether/Ansar/Asur'un atalarının,tevratta da geçen adları Türk adlarıdır. Azer adı,farsça-zerdüştçe-hintçede ateşi yakan anlamı ile ele alınırsa, Türk tamgalarıyla OT/OD ER olarak okunabilir.OT ER= Ateş Eri/Kişisi/Savaşçısı anlamına gelir. Ayrıca; Sümer mitolojisinde yer alan Ansar/Asur , su tanrıçası Abzu'nun torunudur.Abzu'nun gerçek kökeni olan Enek Hatun; Türk mitolojisinde su ile ilgili,yaratıcı Ata olarak bilinir. Enek Hatun, soy başlatıcıdır,Abzu da Anu soyunun başlatıcılarındandır.İbrahim'in babası Azer; mitolojide gösterilen Ansar/Asur'dur ve Ateşe hükmedebilen bir soydan gelmektedir.Azer'in diğer adı olan Taruh, Kuran'da bahis edilen Tarık adı ile çok yakından bağlantılıdır.Karanlığı delen Yıldız anlamındaki Tarık-bana göre- Kutlu bir yıldız sisteminden gelen Ataların oluşturduğu federasyonun/ topluluğunun da adıdır.Veya karanlık madde enerjisini kullanabilenlerin adıdır. Bu kurguya göre; Kuranda konu edilen İbrahim ve Baal/Nimrot tartışması ,dünyada geçmiş olamaz.Peki nerede geçmiştir? Azer'i öğrendiğimize göre,soyca aynı Atalara dayanan İbrahim ve Nimrot/Baal ; aslında kimlerdir?

Bu toparlamayı yaptıktan sonra; derin bir nefes aldım.Çünkü yazdıklarım, beni ,yıllardır genel geçer öğrendiğim şeylerden çok daha farklı bir yere getirmişti.Bu kadar ipucu ile geldiğimiz yer, tesadüf olamazdı diyerek,ilkel beyinden kurtulmaya çalışarak, yazmaya devam ettim...

Oktan Keleş'in Kulbak Bilge romanında anlatılan bir olaya mutlaka bakmalıyız. Nuh tufanı/Hun tufanı!

Kulbak Bilge kitabını önümüze aldığımızda anlıyoruz ki HUN tufanı ; göklerde yaşandı.

Kuran'da anlatılan İbrahim ve Baal(Nemrut)'in tartışması aslında göklerde yaşandı. Ateş ile kodlanan;karanlık madde olarak günümüzde aranan, enerjiye hükmedebilen topluluğun arasında bir sebepten ötürü nifak çıktı. İbrahim; Hakikati ve Tengriyi biliyordu.O'na, Kuran tabiri ile Enam 75.ayette anlatılan şey gösterilmişti,kalbi mutmain olmuştu : "Böylece biz İbrahim´e göklerin ve yerin melekûtunu (muhteşem varlıklarını) gösteriyorduk ki, kesin inananlardan olsun."

İbrahim ; Göklerde yaşanmış olan savaşı ve HUN tufanını hatırlıyordu.Kurana göre de zaten,Nuh ile aynı soydan geliyordu. Mitolojideki Aether/Ansar/Asur'u Azer olarak kabul ettiğimizde; ve soyunu takip ettiğimizde,Asur'un oğlu olan Ninurta ile İbrahim'in aynı kişi olması gerekir!

Nin-UR-ATA

Nin:efendi,yüce,ulu

Ur= vuruşan,savaşan

Ata=Ata

Savaşan ULU ATA!

Evet,derin derin nefesler çekin nargileden.Şüphesiz,en doğrusunu Allah bilir,biz tefekkür ediyoruz.Devam edelim...

Saffat suresi 83.ayet: "Şüphesiz ki İbrahim de onun(Nuh'un) kolundandı."

Enam suresi 76.ayetten itibaren okuyalım: Üzerine gece bastırınca, bir yıldız gördü: «Rabb´im budur» dedi. Yıldız batınca da, «Ben batanları sevmem» dedi.

Ay´ı doğarken gördü: «Rabb´im budur» dedi. O da batınca: «Yemin ederim ki, Rabbim bana doğru yolu göstermeseydi, elbette sapıklığa düşen topluluktan olurdum» dedi.

Güneş´i doğarken görünce: «Rabb´im budur, bu hepsinden büyük» dedi. O da batınca dedi ki: «Ey kavmim! Ben sizin (Allah´a) ortak koştuğunuz şeylerden uzağım».

Bu ayetlerde konu edilen tanrısal yıldız,ay ve güneş sembolleri ,şerlilerin baş sembolleri olarak bilinir ve  Oktan Keleş'in Tengri'nin Türkü kitabında anlatılan Türk'ün ilk kırmızı kitabında 8.sayfa çevirisi olarak anlatılır.Burada kendini ilah sanan bir varlık anlatılır.

Sümer mitolojisinde yıldız,güneş ve ay ile sembolize edilen varlığın resmi de budur! Biz bu varlığa Baal/Nimrot olabilir diyeceğiz.

Kuran'da anlatıldığı üzere ; ilahlık iddia eden Baal/Nimrot ise, mitolojideki annesi semiramis (Şammiram) yüzünden yoldan çıktı .Güneş anlamındaki Şam ismi ile birleşmiş olan Miram adı gözümüze çarpıyor."Semiramis'in bir sembolü de arıdır" demişti Kam Babam.

Resimde gördüğünüz sembol ile anlatılan ARI ve iğnesi ile ,günümüzde yapılmaya çalışılan corona virus aşısının bağlantısı nedir? Arı; mitolojide doğal dünya ile metafizik alemi bir birine bağlayan köprü olarak bilinir! Sanskritçe efendi,koca anlamına gelen Poti'nin sembolü de ARI'dır! Aynı; Baal'in efendi,koca anlamı taşıdığı gibi! Yukarıdaki resimdeki  arı sembolü; Artemis,athena ve semiramis,melissa'nın sembolüdür. Ayrıca Hititçede melit; ARI anlamına gelir.Hititçe ön Türkçe olduğu için,ARI sembolü,Atalarımızdan bize miras/uyarı olarak bırakılmış olmalıdır! Neden?

Türk dilinde ARI; Arı canlısı,saf,temiz anlamına gelir.ARIK olarak okunursa, kanal,nehir,geçiş anlamına gelir.Bu kanal ve geçiş anlamı ile ele alınırsa mitolojideki Metafizik alem-Dünya köprüsü anlamı yine ortaya çıkar!

Aşı ile ; insan vücutlarına geçecek olan parçacıklar ,başka galaksilerden gelen sinyallerin uydular ile yansıtılması sonucu çalışmaya başlayacak olabilir. "Baal'in sistemi yeniden mi diriltilmeye çalışıyor ?" demişti Kam Babam.

Bakara 258'i okuyalım,İbrahim ile tartışmaya giren Baal'i tanıyalım!

Allah, kendisine hükümdarlık verdi diye, Rabbi hakkında İbrahim´le tartışanı görmedin mi? Hani İbrahim, ona: «Benim Rabbim odur ki, hem diriltir, hem öldürür.» dediği zaman: «Ben de diriltir ve öldürürüm.» demişti. İbrahim: «Allah güneşi doğudan getiriyor, haydi sen onu batıdan getir!» deyince o inkâr eden herif şaşırıp kaldı. Öyle ya, Allah zalimler topluluğunu doğru yola iletmez.

Bu ayette Baal adı geçmese de , sözü edilen tartışan kişi'nin Baal olduğu kesindir.Ayette tartışmak olarak çevrilen Hacc kelimesini inceleyelim. Arapçada Kabeyi ziyeret etmek(Hacc etmek),tartışmak olarak çevrilmiş. Kelime ;Aramice'den geliyor ve kutsama ,kutlu anlamına geliyor.Zaten Hagia Sophia olarak,Kutlu bilgi anlamında da kullanılmıştır. Toparlarsak; kendisine Allah tarafından hükümdarlık verilen Kişi olan Baal (Tengri'nin Türkü,Kızıl  kitap sayfa 8'i hatırlayın) ,bir bakıma Kut verilmiş bir kişidir.Ancak verilen Kut'u bir süre sonra kötü amacına alet etmiştir. Ak Enerjiyi bırakıp, Kara enerjiye geçmiştir! İbrahim ; bu yüzden ona karşı çıkmıştır. NUH/HUN Tufanı'nı yaşayıp gören bu 2 kişinin tartışması basit bir hatıra değildir ki Kuran'da geçsin. İbrahim ; Kutlu bir soydan geliyor olmasa,sorarım size,hükümdar statüsündeki bir kişi tarafından huzura kabul edilir miydi? İbrahim; NUH/HUN'un 9 tuğ sahibi 4Düzlerinin soyundandır ve 9 OĞUZ SOYUNDANDIR! TUĞ sahibidir! Kuran'daki Bakara 258'in okunması ile ortaya çıkan sonuç bizi şaşırttı mı? Hayır mı? devam edelim o zaman...

Tevrat'ta anılan Nimrot(Baal) da zaten Nuh'un soyundan gelmektedir. Nuh'un oğlu Ham'ın soyundandır. İbrahim ile aynı KÖK Soya sahip olmaları mümkündür.

İsrailiyattan hoşlanmıyorum,ek bilgi olarak koydum, kusura bakmayın, sabırla okumaya devam edin lütfen...

Nimrot(Baal) ; Shinar adı verilen bir bölgenin hükümdarıdır. Bu Shinar adı,Hititçede Sengir olarak bilinir ve okunabilmiştir. Buraya DİKKAT!

Türk yazıtlarında KARA SENGİR kelimelerinin geçtiği bir yazıt vardır! Sengir kelimesi ,Orkun Atabeyimin hatırlatmasıyla, günümüzde Azerbaycan Türkçesinde siper anlamı ile kullanılmaktadır. Orhun yazıtlarında ve DLT'de dağ çıkıntısı,uç,duvar ucu olarak geçmiştir.

KARA SENGİR oldu mu KARA SİPER veya KARA UÇ!

Baal, AK enerjiyi ve Kut'u bırakıp,Kara enerjiye düştü dememiş miydik? E bu adamın savunacağı yerin adı da elbette KARA SİPER veya KARA UÇ olacaktır!

Haya Baji yazıtı olarak bilinen E-24 yazıtında anlatılanlar Kara Sengir'den yani Kara siperden/uçtan ayrılan bir savaşçının yazdıkları olarak okunabilmektedir ;

Bu yazıtın 5.satırına dikkat ediniz!

Ben,inançu külüg çigşi beyim. Erkeklik kahramanlığım için. Kara Sengir'deki yurdunu...,altı birleşik halktan idim.İyi kişi olduğum için elbette,Kara Sengir'den ayrıldım. Udur Çigşi otuzsekiz yaşında idi.

Tarihte; savaşmış ve yurdunu terk etmek zorunda kalmış İnançu Külüg Çigşi beyin hikayesi olarak da okunabilir! Ama, kurguma uyan şekilde okursak,burada Kara Sengir'den özellikle kendisi iyi birisi olduğu için ayrılan bir savaşçı anlatılmaktadır.Demek ki Kara Sengir'dekiler kötü kişilerdir. Ayrıca bu savaşçının yanındaki kişi olan UDUR ismi de fonetik olarak OD-UR diye okunabilir.Ateş-Savaşçısı diye de çevrilebilir!

Ateş demişken,yeri geldi. Türk Kam bilgisinde, Ateş kullanılarak ;kutsama yapılır.Ateş'in koruyucu özelliği vardır.Yolculuklara çıkılacağı zaman ateş iyesinden (Ruhundan) yardım istenir.Tedavi edici özelliği vardır.Doğada gerçekleşecek olaylara ait haberler verir.İlahi varlıklar ile insan arasında bir vasıtadır...

Ne oldu? Birden bire karşımıza yine Ateş çıkıverdi değil mi? Ateşin özelliklerini öğrendik. Söz konusu yazıtta kötü insanların yanından, kendileri iyi olduğu için ayrılan kişileri okuduk. Kuran'da anlatılan; İbrahim ve putlara tapan kavmin kıssasına ne kadar çok benziyor.Zaten,İbrahim'in babası olan Azer/Aether'i de OD-ER diye önermiştik. Kara Sengir'den ayrılan OD-UR adlı savaşçı, adı  ile bize ne anlatmaya çalışmaktadır? Konuyu ehillerine bırakarak devam ediyorum.

Kurgunun sonuna doğru geldiğimizde,ateşe hükmedebilen,ateşle kodlanmış olan enerjiyi kullanabilen, Gök soyundan gelen İbrahim;Bakara 258'de "güneşi batıdan getirsene" diyerek,Baal'e meydan okuyor.Ve sonunda olan oluyor, İbrahim,"Ateşe atılıyor" denildiğinde,aslında babası gibi Ateş fonksiyonuna geçiyor. Yardıma gelen Türk Ayaz Ata ile birlikte,ateşi yakıp,serinletiyorlar! Yani; Hun tufanında kullanılan büyük Ateş Yıkım enerjisinden,o enerjiyi kimsenin yapmadığı şekilde dönüştürerek kurtuluyor! Daha sonra ;soyundan onu takip edenler ile birlikte dünyaya doğru geliyor...

Ata İbrahim'den Al'i imran 67de hanifti diye bahsedilir.Hanif kelimesi fonetik yakınlık ile Hanev=Hun EV= Hun soyundan,Han soyundan olarak okunabilir mi? Bilinen tüm kaynaklara göre İbrahim,NUH/HUN soyundan ise-ki öyle- o zaman OKUNABİLİR!

Öyleyse bu olay;  kitap ehlinin ve şerlilerin her medya ortamında anlata geldikleri gibi m.ö.5000'de değil,belki de yüz binlerce yıl önce ,dünya dışında yaşanmıştır.

Peki Baal/Nimrod'a ne oldu?

DEVAMI: https://www.onaltiyildiz.com/?haber,8300/kambala-8-deki-isimlerin-sirri---ibrahim-in-milletine-uyunBu yazı 3,354 defa okundu.


Yorumlar

 + Yorum Ekle 
  kapat

  Değerli okuyucumuz,
  Yazdığınız yorumlar editör denetiminden sonra onaylanır ve sitede yayınlanır.
  Yorum yazarken aşağıda maddeler halinde belirtilmiş hususları okumuş, anlamış, kabul etmiş sayılırsınız.
  · Türkiye Cumhuriyeti kanunlarında açıkça suç olarak belirtilmiş konular için suçu ya da suçluyu övücü ifadeler kullanılamayağını,
  · Kişi ya da kurumlar için eleştiri sınırları ötesinde küçük düşürücü ifadeler kullanılamayacağını,
  · Kişi ya da kurumlara karşı tehdit, saldırı ya da tahkir içerikli ifadeler kullanılamayacağını,
  · Kişi veya kurumların telif haklarına konu olan fikir ve/veya sanat eserlerine ait hiçbir içerik yayınlanamayacağını,
  · Kişi veya kurumların ticari sırlarının ifşaı edilemeyeceğini,
  · Genel ahlaka aykırı söz, ifade ya da yakıştırmaların yapılamayacağını,
  · Yasal bir takip durumda, yorum tarih ve saati ile yorumu yazdığım cihaza ait IP numarasının adli makamlara iletileceğini,
  · Yorumumdan kaynaklanan her türlü hukuki sorumluluğun tarafıma ait olduğunu,
  Bu formu gönderdiğimde kabul ediyorum.

  Diğer köşe yazıları

   Tüm Yazılar 
  • 29 Aralık 2022 Adguk Perspektifinden Kiramen Katibin - Ki Ram Yazıcıları - Tanrının Kod Yazıcıları
  • 13 Ekim 2022 ADGUK-TANRININ GÖZÜ HAKKINDA DÜŞÜNCELERİM-TANRININ YAZILIMI
  • 4 Ağustos 2022 Maddeyi İkna Gücü 2.Bölüm - Tengri Kulı Bitidim - Kulbak Ata'nın Sırrı - Tengri Kodunun Dili
  • 26 Ocak 2022 Adguk'a Göre Madde-Atomaltı Parçacıklar - Maddeyi İkna Gücü
  • 12 Ocak 2022 ADGUK Hakkında-1
  • 5 Aralık 2021 Eski Dünya Tasviri - Kuran'da Dune - Dünya İlişkisi
  • 2 Temmuz 2021 Temur Zebur İlişkisi - Demirin Sırrı - Sırlı Maden
  • 6 Mayıs 2021 Madde Nedir - Temel Kuvvetler - 4 Ana Unsur - Oz Çarkı ile Madde/Enerji İlişkisi...
  • 11 Nisan 2021 Atasagun'daki Eski Yazılar Hakkında - Ankebut - An'ı Tutuşturan Bilgi...
  • 21 Şubat 2021 Hitit - Kadeş - Nazi Adları Üzerine Tefekkür / Uzay Büyücülerinin Sakladığı Sır
  • 12 Ocak 2021 Kambala 8'deki İsimlerin Sırrı - İbrahim'in Milletine Uyun!
  • 25 Aralık 2020 Robotlar/Od Börü-Druid-Tepegöz-Kiklop-Sibernetik Konuları Üzerine
  • 13 Aralık 2020 Anunnaki-An'ın Kanı/Anak'ın Kanı
  • 8 Kasım 2020 Türk Yazıtlarında Cibril-Ülgen Adı Ve Psychike(Psişik) Kelimeleri İle Çiy Enerjisi Bağlantısı
  • 28 Eylül 2020 Altın Elbiseli Adam Yazıtı Okuması - Elbise - Altın Post Efsanesi
  • 8 Eylül 2020 Kuyuların Sırrı- Ress ve Araf Halkı- Asa Yazılımı...
  • 16 Ağustos 2020 Tengrinin Yazılımının Koruyucuları Kamlar ve Burkan
  • 14 Temmuz 2020 Dünya Tarihinden Silinmeye Çalışılan Türk Yer ve Boy Adları
  • 28 Haziran 2020 Yerlig Han-Dabbe-Ant Frekansı
  • 19 Haziran 2020 Kafesteki Cenin- Ant Geni

  ON ALTI YILDIZ'da Ara Internet'te Ara  

  Haber Sistemi altyapısı ile çalışmaktadır.
  9,905 µs