En Sıcak Konular

Dr. Hamdi Cenk Düzgit

Köşe Yazarı
Dr. Hamdi Cenk Düzgit
8 Kasım 2020

Türk Yazıtlarında Cibril-Ülgen Adı Ve Psychike(Psişik) Kelimeleri İle Çiy Enerjisi Bağlantısı
    

7.11.2020 Saat 00:45 İzmir...

Geçen haftaki depremde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına ve afetten yaralı kurtulanlara sabır ve şifa diliyorum...

Türkiye'nin Baş Kamı Oktan Keleş'in ;  hakikatler denizinden bizlere getirdiği bilgiler karşısında hayret etmemek çok zor. Her defasında artık şaşırmayacağız derken, bu bilgiler karşısında yeni bir "Nassıl ya?" çekiyoruz. Kuran'ca ne kadar Arapça? ve KamBaba-12 videolarını izlerseniz, siz de anlayacaksınız.

https://www.onaltiyildiz.com/?haber,8156

https://www.onaltiyildiz.com/?haber,8185

Ilık bir Kasım Cuması gecesi,İzmir'de tömbekilerin de içildiği gönül dostlarının sohbetinden eve döndüğümde, aklımda son günlerin tabiriyle "deli taylar" koşturuyordu. Yeni yazı konusunu düşünürken; Kuran'da yer alan Arapça harici kelimeler üzerine yoğunlaşmış,Türkçe olan daha hangi kelimeler var diye soruyordum. Konu başlığından da anlayacağınız üzere , Cibril adlı vahiy meleğinin adı gözüme çarpmıştı. Bu yazımda mümkün olduğu kadar kısa bir şekilde bu adı inceleyeceğiz.Sonrasında başka bir ilginç konuyu ele alacağız.

Her defasında olduğu gibi hatalar bana,varsa doğrular hepimize aittir...

Cibril adı cebrail,gabriel şeklinde de bilinir.Arapçada bilindiği üzere; cebr  kuvvet , güç,kaynaştırma,sentez anlamlarına gelir. Aramicede ise gebr ; üstesinden gelme,kahramanlık gösterme anlamındadır. İL/EL ise M.Ö.2000lerin Kenan tanrılarından, her şeye gücü yeten EL Tanrısıdır.Daha sonraları elah,elaha,eloah,elohi şeklini alarak, o bölgede yaşayan toplumlarca kullanılmış ve Allah anlamında anılmıştır. Bu şekliyle bakıldığında Cibril adı Allah'ın gücü/kudreti anlamını taşımaktadır.

Türk Destanlarında ve yazıtlarında Cibrile ait bir iz var mıdır? Olmaz mı? Var elbette! Hemen bu bağlantıları Kuran ve kitap ehli kaynaklarıyla karşılaştırmalı olarak inceleyelim...

ÜLGEN:

Türk mitolojisinde yer alan,dış görünüş olarak insana benzeyen Ülgen; Ulgan,Bayülgen,Ak ayas(Ak nur), Ayas Kaan( nurlu kaan), Küngürtçi(fırtına koparan),Yalgınçi(şimşek çaktıran),Küygekçi(yakıcı),Ada Kutay,Ak Toyun ve Yayık olarak bilinir.Ülgen; altaylıların altın dağ,şorluların bozdağ(selam olsun!) dedikleri yaratılışın tam ortasındaki altın sarayındaki altın tahtında oturur. Gök cisimlerini yönetir,göksel ve meteorolojik olayları yönetir.Ülgen'e giden yolda bazılarına göre 7, bazılarına göre de 9 engel vardır. Erkek Kamlar bu engellerin beşincisine kadar çıkabilir.Orası da Altın Kazık(kutup yıldızı)'tır.Temir kazık olarak da söylenir. Polaris olarak günümüz astronomisinde ad almıştır.Temir kazık olarak bilinen bu yıldız, kim bilir belki de Türk yazıtlarında geçen Temir Kapıg'tır. Ehilleri incelemelidir.

İslami ve kitap ehli literatürüne göre Cibril; vahiy meleği,adaleti ile insanların koruyucusu,cennetin gözetmeni,birinci semanın hakimi,doğa güçlerini yönetendir.

Ülgen adı; bilinen ve yayınlanan Türk yazıtlarında direk olarak geçmez, ancak birazdan göreceğiniz üzere,yaptığım çalışmada Ülgen(Cibril) anlamının kutsiyetinde bir kelime, Köl Tigin yazıtında geçmektedir.Ülgen adını  Türk tamgalarıyla okuyalım önce:

Ulu olan,Ulu gök(te) olan anlamları dikkat çekicidir ve tüm literatürlerdeki Cibril tasvirini karşılamaktadır!

Şimdi de Ülgen'in mitolojide bilinen isimlerinden birisi olan YAYIK adını okuyalım:

Türkçedeki ses yer değiştirme ve harf düşmeleri göz önüne alınırsa; Yayık olarak bilinen adın en eski hali IDOK veya IDUK'tur! Türk yazıtlarında çeşitli yerlerde anılmaktadır. Cibril kavramına en yakın olduğu satırlar naçizane benim yorumumla Köl Tigin doğu yüzü 10.ve 11.satırdadır.O kısmı okuyup yorumlayalım inşallah:

Kadim Türkçesi: ........Yokadu barır ermiş. Üze Türük Tengrisi,Türük İdok,yeri,suwı ança etmiş.Türük bodun yok bolmazun teyin,bodun bolçun teyin.........

Günümüz Türkçesi: ........(Türk  halkı) yok olmaya doğru gidiyormuş. Yukarıda Türk Tengrisi,Türk İdok(kutsal),yeri ve suyu öylece hareket etmişler. Türk halkı yok olmasın diye,millet olsun diye........

Yorumum: .........(Türk halkı) yok oluşa yaklaşmış.Türk'ün Tengrisinin izniyle,Türk Idoku yani Yayık'ı yani Ulgeni, Yer ve Su ehilleri öylece plan yapıp harekete geçmişler. Türk halkı yok olmasın diye,tekrar bol nüfuslu bir millet olabilsin diye........

Burada tarif edilen yok oluş; Çin tarafından yapılan saldırıların sonucunu mu yoksa göklerdeki HUN tufanı sırasında olan olayları mı anlatmaktadır? Çünkü; Tengri izniyle yapılan ,Türk olan Ülgen komutasındaki yer ve su ehillerinin kurtarma harekatı söz konusudur! Allahualem. Yorumu sizlere bırakıyorum...

Ülgen/Yayık kavramına karşılık olarak önerdiğimiz Iduk kelimesi hali hazırda filolojik olarak kutsal anlamına da gelmektedir.Ne ilginçtir ki Orhun/Yenisey Gök Türk medeniyeti zamanındaki Türkçede İD; göndermek anlamına gelir.İDİ;iye yani sahibi anlamına gelir. OK kelimesi de bildiğimiz Oku,gücü,askerleri,Ok Türklerini tarif eder.Bu haliyle düşünecek olursak da IDOK kelimesi: OK gönderen,OK Sahibi,Güç gönderen,Güç sahibi anlamlarını taşır ki bu haliyle de göklerden şimşek, ateş,güç  gönderen Cibrili tarif etmektedir! OK kelimesi kadim Türklerde başlı başına kutsaldır!

Gök nefesli OK-YAY Kağanımıza selam vererek kaldığımız yerden devam edelim.

Türk destanlarındaki(tarihindeki) Ülgen-Cibril benzerliğini ortaya koyduktan sonra Kuran'daki Cibril ayetlerinden birisine bakalım.

Cibril kelimesi; Kuran'da Bakara suresi 97. ayette de geçmektedir:

"Söyle; her kim Cebrail´e düşman ise iyi bilsin ki, Kur´ân´ı senin kalbine Allah´ın izniyle kendinden önceki vahiyleri onaylayıcı, müminlere hidayet ve müjde kaynağı olmak üzere o indirdi."

Bu ayetlerden sonra da 102 ve 103.ayetlerde Harut ve Marut adlı meleklerden bahis edilmektedir.Bu iki melek ve onlara indirilen bilgi başka bir yazının konusudur. Kim bilir belki de bir Bala ,hali hazırda bu konuya hazırlanmaktadır. Bakara suresi , kimilerinin deyimiyle "makara" geçilen konuları değil,insanlığın geçmişini ve geleceğini etkilemiş ve etkileyecek olan bilimleri içermektedir!

Biz Türk kaynaklarına dönerek ,Cibril adını Türk tamgalarıyla okuyalım:

Türk tamga sistemimizle yaptığım bu çalışmayı, yukarıdaki şemadan iyice okudunuz. Cibril kelimesinin muhtemel okunuşları olarak:

Çİ-BER-İL:ÇİY enerjisi veren/verilen Kişi

ÇİEB-ERİL:ÇİY enerjisi düzeninden olan Er kişi

Çİ-BİR-İL: Bir(Tek Tengri'nin) Çiy enerjili kişisi

okunuşları ve anlamları çıktı!

Kam Babamız Oktan Keleş'in Tengri'nin Türkü adlı kitabında anlatılan ; kadim kırmızı kitapta Tek'in Biri olarak tarif edilen Kişi , ÇiyBerİl/ÇiyBirİl olabilir mi? Bu sorunun cevabını ,söz konusu kitaptan resimler vererek sizlere bırakıyorum.

 


Yazımızın bu bölümünde ÇİĞ/ÇİY olarak bilinen, Tengri'nin tinlerimize yaptığı mayalama enerjisi üzerine konuşacağız. Bu enerji türü; bize öğretilen eğitim sistemindeki kavramlar ile henüz ölçülemeyen(gerçekten öyle mi?) bir enerji olsa gerektir.İlkel beyin ile düşünmememizi söyleyen Kam Babamız Oktan Keleş'i dinleyerek, ÇİY konusunu haddimiz ve bilgimiz kadar açmaya çalışalım.

Türk Kam öğretisindeki Çiy kavramı,daha sonra diğer kültürlere taşınarak Chi,Qi,Ki,Psychi şekillerine dönüşmüştür.Burada zikrettiğimiz tüm kelimeler anlam olarak Ruhun bir çeşit enerjisini ifade etmektedirler.Pek çok kaynakta anlatılan bu enerjiyi arttırmak,odaklamak ve kullanabilmek için, dünyada pek çok öğreti ortaya çıkmıştır.Pek çok yabancı istihbarat örgütü bu özellikteki kişileri kullanmış ve kullanmaktadır. Elbette epey yol kat etmiş olsalar da hiç birisi , Türk Kam bilgilerinin gerçek özüne ve yoluna sahip değildir.Ruslar bu konuda, Türk coğrafyasındaki kişileri kullanmak istemişlerdir.Bunlar ; bilgi ağlarında Oktan Keleş tarafından çeşitli zamanlarda paylaşılmıştır.Tüm kitapları mutlaka detaylı olarak okunmalıdır. Naçizane, burada birazdan açıklayacağım bir kelime , tüm metafizik literatürde baş köşeye konduğu için, bu kavram adının aslında Türkçe olduğunu delilleri ile yazacağım ki Hak yerini bulsun.

Bu kelime hepimizin bildiği Psişik yani psychic!

Antik Yunancadaki Psychikos kelimesinden gelmektedir. Bu kelime;  zihinden/ruhtan gelen veya zihin/ruh bilgisi anlamına gelmektedir. Ruh,nefes anlamları ile de kullanılmıştır.

Psişik kelimesi de; ruh/zihin gücünü kullanarak,bilinen duyuların ötesinde algılara sahip olan kişiyi tarif etmektedir. ESP; yani duyu dışı algılama olarak literatürde yer alan bazı özellikleri tarif eder.

Psişik kelimesini ; antik Yunancada iyice açalım:

PSYCHE: PSY-CHE

Psy(psi); hiy,kiy,hay,kay,siy veya say olarak okunur.Batı ve doğu medeniyetlerinde bu ses bu şekillerde okunmaktadır.

Che ise; şi veya çiy olarak okunabilir!

Biz; bu kelime ile anlatılmak istenen kavramın öz Türkçesini bildiğimiz için,antik yunan harfleri ile başlayıp Türk diliyle sağlamasını yapalım. Ötükenli Kazım Mirşan hocamızın çevrim cetvellerini ve fonetik(ses) benzerlikleri kullanarak bulduğumuz anlam aşağıdadır:

Çalışmamızda ; aslı antik yunanca olarak bilinen, literatürde bu anlamı ile geçen en eski kelime olarak da bilinen psiche kelimesinin aslında Türkçe olduğunu hem tamga kökeni hem de ses(fonetik) benzerliği metotları ile ayrı ayrı ispat ettik! Ruhtan gelen/Ruh bilgisi anlamındaki kelimenin aslı Türkçedir. Hangi metotla okunursa okunsun; ikili ve uçabilen(istediği ortamda yayılabilen) bir enerji olduğu ortaya çıkmıştır!

Bulunan İkili enerji anlamı , Gök nefesli Oktan Keleş'in Kambala-7 videosunda açıkladığı kavramlar ile de örtüşmektedir.

https://www.onaltiyildiz.com/?artikel,682/kambala-7-ilk-defa-aciklanan-maden-sirri/oktan-keles

"Çiğ yağar ve o çiğ tabiatın işte fizyolojik, fiziki anlatımını bir kenara bırakalım yeni bir enerji üzerimize atar. Bütün tabiata ayrı bir aşılamadır o Türk Kam bilgisiyle. Çiğ yağan Kam bilgilerinde de Ak enerji, Kara enerji diye kavramlar vardır. o enerji anlaşılacak şekilde söylüyorum fizikten metafizik tinine geçer. ‘çiğ’ denilen şey tabiatı mayalıyor. Yüce bilgiler tabi. Olay şu keçiyi kesiyorlar, fazla sütlerini saklamak için bu tulum denilen kırba eskiden kullanılan hala peynir için kullanılan şeylere dolduruyorlar, ağzını bağlıyorlar ve saklıyorlardı. Daha sonra bu katılaşıyor kimi peynir oluyor değil mi, yogrut, Uygurların kullandığı gibi yogrut, cukrot, cukrüt dedikleri çokrat dedikleri Moğollarında vardır yogrut yoğurt kelimesi değil mi böylelikle dilimizde. Bağırsakta çeşitli bakteriler var, keçi bağırsağında da var sütle buluşunca dışarıdan sağılmış sütü koyuyorlar, mikro organizmalar birbiri ile iletişime girerken, etkileşime girerken peyniri oluşturuyor, yoğurdu oluşturuyor. Bir maya çalınıyor bize dışarıdan fizik âlemden geliyor gibi görünüp metafizik âlemimize tinimize ulaşan şeyler. Yiyeceklerimiz içeceklerimiz içerisinde bunlar var. Tin mayalanır bizlere tinimize tin mayalanır."-Oktan Keleş-Kambala 7.

Kam Baba'dan okuduğumuz bu bilgiler ışığında; çalışmamıza ve Resim 6'ya tekrar dönersek, ortaya çıkan Ki-Çi kelimesini tekrar açalım:

Ki-Çi------->Ke-Çi: geçmek,geçen,geçit anlamlarına da gelir. Her ortama her organizmaya geçebilen,geçit açabilen bir şeyi tarif eder! Bu da olsa olsa Tengri izniyle her şeye ve Tinlerimize geçen bir enerjidir!

Yazıma burada son verirken; sevgili Kam Babamız Oktan Keleş'in yüce Tini'ni saygıyla selamlıyorum,her birinize sevgi ve saygılarımı yolluyorum.

Tengri yüzümüze bolsun!

Dr. Hamdi Cenk Düzgit

 https://www.onaltiyildiz.com/?haber,8186/turk-yazitlarinda-cibril-ulgen-adi-ve-psychikepsisik-kelimeleri-ile-ciy-enerjisi-baglantisiBu yazı 2,752 defa okundu.


Yorumlar

 + Yorum Ekle 
  kapat

  Değerli okuyucumuz,
  Yazdığınız yorumlar editör denetiminden sonra onaylanır ve sitede yayınlanır.
  Yorum yazarken aşağıda maddeler halinde belirtilmiş hususları okumuş, anlamış, kabul etmiş sayılırsınız.
  · Türkiye Cumhuriyeti kanunlarında açıkça suç olarak belirtilmiş konular için suçu ya da suçluyu övücü ifadeler kullanılamayağını,
  · Kişi ya da kurumlar için eleştiri sınırları ötesinde küçük düşürücü ifadeler kullanılamayacağını,
  · Kişi ya da kurumlara karşı tehdit, saldırı ya da tahkir içerikli ifadeler kullanılamayacağını,
  · Kişi veya kurumların telif haklarına konu olan fikir ve/veya sanat eserlerine ait hiçbir içerik yayınlanamayacağını,
  · Kişi veya kurumların ticari sırlarının ifşaı edilemeyeceğini,
  · Genel ahlaka aykırı söz, ifade ya da yakıştırmaların yapılamayacağını,
  · Yasal bir takip durumda, yorum tarih ve saati ile yorumu yazdığım cihaza ait IP numarasının adli makamlara iletileceğini,
  · Yorumumdan kaynaklanan her türlü hukuki sorumluluğun tarafıma ait olduğunu,
  Bu formu gönderdiğimde kabul ediyorum.

  Diğer köşe yazıları

   Tüm Yazılar 
  • 29 Aralık 2022 Adguk Perspektifinden Kiramen Katibin - Ki Ram Yazıcıları - Tanrının Kod Yazıcıları
  • 13 Ekim 2022 ADGUK-TANRININ GÖZÜ HAKKINDA DÜŞÜNCELERİM-TANRININ YAZILIMI
  • 4 Ağustos 2022 Maddeyi İkna Gücü 2.Bölüm - Tengri Kulı Bitidim - Kulbak Ata'nın Sırrı - Tengri Kodunun Dili
  • 26 Ocak 2022 Adguk'a Göre Madde-Atomaltı Parçacıklar - Maddeyi İkna Gücü
  • 12 Ocak 2022 ADGUK Hakkında-1
  • 5 Aralık 2021 Eski Dünya Tasviri - Kuran'da Dune - Dünya İlişkisi
  • 2 Temmuz 2021 Temur Zebur İlişkisi - Demirin Sırrı - Sırlı Maden
  • 6 Mayıs 2021 Madde Nedir - Temel Kuvvetler - 4 Ana Unsur - Oz Çarkı ile Madde/Enerji İlişkisi...
  • 11 Nisan 2021 Atasagun'daki Eski Yazılar Hakkında - Ankebut - An'ı Tutuşturan Bilgi...
  • 21 Şubat 2021 Hitit - Kadeş - Nazi Adları Üzerine Tefekkür / Uzay Büyücülerinin Sakladığı Sır
  • 12 Ocak 2021 Kambala 8'deki İsimlerin Sırrı - İbrahim'in Milletine Uyun!
  • 25 Aralık 2020 Robotlar/Od Börü-Druid-Tepegöz-Kiklop-Sibernetik Konuları Üzerine
  • 13 Aralık 2020 Anunnaki-An'ın Kanı/Anak'ın Kanı
  • 8 Kasım 2020 Türk Yazıtlarında Cibril-Ülgen Adı Ve Psychike(Psişik) Kelimeleri İle Çiy Enerjisi Bağlantısı
  • 28 Eylül 2020 Altın Elbiseli Adam Yazıtı Okuması - Elbise - Altın Post Efsanesi
  • 8 Eylül 2020 Kuyuların Sırrı- Ress ve Araf Halkı- Asa Yazılımı...
  • 16 Ağustos 2020 Tengrinin Yazılımının Koruyucuları Kamlar ve Burkan
  • 14 Temmuz 2020 Dünya Tarihinden Silinmeye Çalışılan Türk Yer ve Boy Adları
  • 28 Haziran 2020 Yerlig Han-Dabbe-Ant Frekansı
  • 19 Haziran 2020 Kafesteki Cenin- Ant Geni

  ON ALTI YILDIZ'da Ara Internet'te Ara  

  Haber Sistemi altyapısı ile çalışmaktadır.
  12,240 µs