En Sıcak Konular

Dr. Hamdi Cenk Düzgit

Köşe Yazarı
Dr. Hamdi Cenk Düzgit
28 Eylül 2020

Altın Elbiseli Adam Yazıtı Okuması - Elbise - Altın Post Efsanesi
 

"Bu verilen elbiseler nerede Balalar?"- Oktan Keleş, Kambala-7 videosu

 

"Altın Elbiseli Adam, 1970 yılında Kazakistan'da, Almatı yakınlarında, Esik kasabasındaki bir kurganda bulunmuştur. M.Ö. 5-4.yüzyıla tarihlenen kurgandaki en önemli buluntu, gümüşten küçük bir kaptır. Kabın önemi, üzerinde bulunan 26 harfli iki satırlık yazıdan gelmektedir. Buluntular Astana'daki Millî Müze'de sergilenmektedir. "

(Kaynak Yeniçağ: Altın Elbiseli Adam yazıtı - Ahmet B. ERCİLASUN)

Bugüne kadar pek çok dil bilimci ve tarihçi bu yazıttaki harfleri okumayı denedi.Anlamlı cümleler de oluşturdular,ancak ortaya çıkanlar net olarak tatmin edici olmadı. Bilgi ağlarında bu okumaların hepsi mevcuttur.Bu konuda çalışan,çalışmış tüm Hoca ve araştırmacılara Türk varlığı adına teşekkür ediyorum. Harflerin Türk tamgaları(harfleri) olduğu çok net belli olmasına karşın,bazı yabancı araştırmacılar aksini iddia etme gülünçlüğünde bulundular. Bir Türk; Sultanımız Oktan Keleş bey, son zamanlardaki eşsiz sohbetlerinde(bkz. Onaltıyıldız sitesi videoları) Tinimizin(Ruhun özü) Tengri tarafından Çiğ adı verilen enerji ile mayalandığını,Türklerin altın madenine kızıl dediklerini,altının boyut geçişi-kapısı(kuyusu) açmakta kullanıldığını(Bkz.Hz.Yusuf'un kuyusu),Esik kurganında bulunan altın elbiseli adam(adamlar)'ın farklı boyutlara girip savaşabilen Alpler olduğunu,konuyu bu anlamı ile de düşünmemiz gerektiğini anlatınca, söz konusu yazıtı mutlaka okumamız gerekli diyerek harekete geçtim.Bu konuyla ilgili olarak aşağıda linklerini verdiğim videolar(Oktan Keleş Sultanımızın sohbetleri)  mutlaka izlenmelidir:

https://www.onaltiyildiz.com/?haber,8087

https://www.onaltiyildiz.com/?haber,8098/suleyman-mabedi-sirri---altin-elbiseli-adam-fizik-ve-metafizik-sirri

https://www.onaltiyildiz.com/?haber,8102/kambala-7

Sultanım,Kam Babam,Kam Ustam Oktan Keleş Bey'e ve Eren Babalara,Gökteki ve Yer altındaki Türklere ne kadar teşekkür etsek az gelir diyerek, bir an önce yazıma geçiyorum.Sizleri de nargile ve çaylar eşliğinde yapacağımız bu yolculuğa davet ediyorum...

Esik Kurganı yazıtı,yani Altın elbiseli Adam yazıtı olarak bilinen yazıdaki harfler şunlardır:

 

Şimdi; heyecanımı yenmeye çalışarak, aşağıda bu harflerin transkripsiyonunu yapmaya çalışacağım.Muhtemel okuma denemelerini ve ortaya çıkan anlamlarını, Divanu Lügatit Türk'ten(DLT) açıklamalarla birlikte yazacağım.Sabırla detaylı resimleri inceleyiniz:

 

 

Resim 3'te;  bilinen harfleri yeşil renkle,şimdiye kadar net okunamamış veya farklı seslerde okunabilmiş harfleri ise sarı renkle boyadım. Bu farklı harfleri,detaylı şekilde ayırıp bileşik seslerini buldum. Resim 4'te bu harflerden ortaya çıkan kelimeleri, okumalarını ve anlamlarını DLT'e göre verdim.

Ortaya çıkan anlam ; Kam Babam'ın sohbetlerindeki "Altın Elbiseli Alp'lerin farklı boyutlara gidip savaşması" konusu ve Hz.Yusuf'un Kuyusu konusu ile direkt olarak ilgili çıktı! Allahualem.

 

Kağan kuyu içinde gözden kayboldu.

Ak Çiğ enerjisini kesikli(frekanslı) alın.

Ruhun(Tinin) geçişi Kızıla(Altına).

 

Derin bir nefes çektim nargileden çünkü, hayretler içerisindeydim. Kam Babam, boşu boşuna bu konuları açmazdı ki zaten. "Türk Çağı başladı,Mu Hanlığına ait sırları anlatacağım, Biz anlatacağız onlar takip edecek,Altının sırrı bu,Altın elbiseli Alpler vs..."  demişti...Elbette kendi tezime göre ortaya çıkan bu sonucu nihai sonuç olarak nitelemiyorum,ancak konumuz ile direkt bağlantılı bir anlam ortaya çıktı.Ayrıca; şu da göz önünde bulundurulmalı ki; yazıda herkes tarafından bilinen harfler(yeşil renkteki harfler) ile okunma yapılsa bile şu kelimeler rahatlıkla okunabiliyor: Kağan. Kuyu.Teng.Çi.Tin.

Bu kelimeler ile nasıl bir cümle ortaya çıkmasını bekliyoruz ki?

Sizce Altın Elbiseli Türk Tigin'i kurganına gömüldüğünde, bize ne bırakmış olabilir? Yazılanlar yemek,içmek,şan,şöhret ile ilgili midir?

Bence öyle olmamalı!

Çayı içip, konuya devam ediyorum. Kuran'ı Kerim'deki elbise ile ilgili ayetlere bakacağız şimdi:

Nahl suresi 81.ayet: Vallâhu ceale lekum mimmâ halaka zılâlen ve ceale lekum minel cibâli eknânen ve ceale lekum serâbîle tekîkumul harra ve serâbîle tekîkum be’sekum, kezâlike yutimmu ni’metehu aleykum leallekum tuslimûn.

Allah, yarattıklarından sizin için gölgeler yaptı ve sizin için dağlarda barınaklar yarattı. Sizi sıcaktan koruyacak elbiseler ve savaşta sizi koruyan elbiseler (zırhlar) yarattı. İşte böylece Allah müslüman olasınız diye üzerinize nimetini tamamlamaktadır.

Şimdi okuyunca ne anladık? 2 ayrı elbise verilmiş öyle değil mi?

1- sizi sıcaktan koruyan elbise

2-sizi savaşta koruyan elbise(zırh)

Bu 2 elbise kavramına Araf suresi 26.ayette de rastlıyoruz,bakalım:

Araf suresi 26.ayet: Yâ benî âdeme kad enzelnâ aleykum libâsen yuvârî sev’âtikum ve rîşâ(rîşâen) ve libâsut takvâ zâlike hayr(hayrun), zâlike min âyâtillâhi leallehum yezzekkerûn(yezzekkerûne).

Ey Âdemoğulları, size çirkin yerlerinizi örtecek giysi, süslenecek elbise indirdik. Hayırlı olan, takva elbisesidir. İşte bu(nlar), Allah´ın âyetlerindendir, belki düşünüp öğüt alırlar.

Yine 2 ayrı elbise verilmiş:

1- Süslenecek elbise

2- Takva elbisesi

Yukarıda zikrettiğim iki ayetteki Tengri tarafından verilen/verilmiş elbiseleri tarif eden kelime köklerini detaylı inceleyelim.Bakalım nasıl elbiselermiş bunlar.

Bu Ayetlerde ; üzerinde düşünüp öğüt alınacak çok  şey var!  O da ,bu elbise/zırhları Tengri'nin verdiğidir.Açıkça verildiği yazıyor.Açıkça, daha iyi olanın Takva(korunma/kalkan) elbisesi olduğu yazıyor.Türk Atalarımız bu elbiseleri/zırhları bilmekten öte kullanıyorlardı! Bu zırhları giyip,boyutlar ötesine geçip,görev yapıyorlardı! Bu zırhlar; giyenleri ileri teknoloji silahlara karşı koruyordu.Ayette açıkça çok sıcak denilen şey,yoğun enerji üreten ve hedef üzerinde ısıyı da arttıran bir silah olsa gerektir.Bu silaha karşı olan kalkanı tarif ederken önleyici kelimesi kullanılmıştır.Ayette böyle yazıyor.Ayrıca bu zırhların savaş durumunda kullanıldığı,bir süs eşyası olmadığı da yine aynı ayette (Nahl 81) yazmaktadır! Takva olarak bildiğimiz kelime de yine önleyici,koruyucu bir durumu nitelemektedir.Türkçeye süslenmek olarak çevrilmiş(yanlış!) olan Rişen kelimesi de durumu güçlendiren,korunma kaynağı olan anlamına gelmektedir! Bunlar etimolojik,sosyolojik,tarihsel,bilimlik birer hakikattir! Ağır mı geldi size ? Öyleyse batı aleminin kabul ettiği Altın Post efsanesine bakalım. Ne de olsa batı kültüründen beslenmiş dimağlar,bu efsaneyi iyi bilmektedirler.Bakalım bildikleri şeyler,çevirilerde verilenlerden mi ibarettir? Bu efsanede anlatılanları, ana hatlarıyla Kadir Sevencan Bey şu makalesinde yazmıştı,kendisine teşekkür ediyorum :

https://www.onaltiyildiz.com/?haber,8119/kambala-7---altin-post-efsanesi

Efsaneyi öğrendiğimize göre,artık yap bozun parçalarını birleştirelim, elimizden geldiği kadar...

Hazır olun! Argo gemisine binip , argonotlar ile buluşup, İason ile aynı time girip, ejderhanın elinden Altın postu alacağız!

Efsaneyi tekrarlayıp değerli zamanınızı almak istemiyorum,Kadir bey'in makalesinde genel olarak anlatıldı.Çok özetlersek ;bu efsanede İason adlı bir kahraman(Kral'ın oğlu-Tigin) , bazı yarı Tanrılar (Herakles,Peleus,Argos,Orpheus...) , Argo(yunanca hızlı) adlı konuşan gemi ve O'nun tayfası olan Argonautlar ile birlikte, Kolhis adı verilen bölgede Altın post'u aramaya çıkmıştır.Aramaya çıktıkları alan Kolhis, Saka Türklerinin(İskit) ve onlardan önce Kimmer Türklerinin yaşadığı coğrafyadır! Kolhis adlı bölge, Karadeniz'in doğu kıyılarında,bugünkü Gürcistan'ın batısında kurulmuş bir krallığa ev sahipliği yapmıştır. "Kolhis kültür alanı kuzeyde günümüz Rusya'sının Karadeniz kıyılarından, batıda tarihi Canik Bölgesi'ne denk düşen Ordu ilini içine alarak, doğuda Gürcistan'ın İç Kartli Bölgesi'nden güneyde Çoruh'un güney kesimlerine dek uzanan coğrafyayı kapsar. Mitolojide Kolhis diyarı kuzeyde, antik dünyanın sonu olarak bilinen Kafkas Dağları ile sınırlanıyordu. Kolhis ile ilgili ilk yazılı kaynaklar MÖ 8. yüzyıla tarihlenen Urartu Kralı II. Sarduri dönemine ait kitabelerdir. Bu kitabelerde Urartu Krallığı'nın, Kolhis sınır kabileleriyle giriştiği savaşlar anlatılmaktadır. " 

Bu bölge Kimmer,İskit ve diğer Türk boylarının yerleşim alanlarındandır! Dileyen , her tür kitaba bakabilir...Bu coğrafya zaten Türk'tür! O dönemin yunanlılarının Türkler'den aktardığı, kendi dillerine çevirdiği ve efsane diye anlatılan olaylar, Türkler için bilimlik tarihtir!

Kahramanın adı İason; Türkçe bir ad olan Ay-Sun ile çok benzeşmektedir.

Argos adlı konuşan geminin yapımına bizzat Tanrı Athena katılmıştır.

 

Athena demişken ; bu ad Türk adıdır! Sahip oldukları ileri teknoloji ve üstün bilimden dolayı Tanrı sanılan Türk Atalara aittir.

ATA-ANA----->AŞiNA----->Athena

Efsanede Athena, kahramanımız olan AY-SUN'a yardım etmektedir. Beraber yaptıkları gemi ARGO adından konuşabilen bir gemidir.Geminin, üstün teknoloji sahibi Türk Atalar'ın yardımı ile yapılmış olması bize geminin kendine ait bir tür zekası olduğunu çağrıştırmaktadır.Argo adı da Türkçedir.

ARIK-ON----->ARGOn

geminin mürettebatı da ARIK-ON-ATA'lardır----->ARGOnAuTlar.

DLT'ye göre arık kelimesi kanal,geçiş,ırmak anlamlarına gelmektedir.(DLT 1.cilt 7-6 ,65-20...)

On kelimesinin anlamını ise Ötükenli Kazım Mirşan hoca sayesinde artık bilmeyen yok gibidir.Uzay,On Türkleri anlamına gelmektedir.Öyleyse geminin adı: UZAY GEÇİŞİ,UZAYI GEÇEN 'dir!

Mürettebata isim veren Arık-On-ATA'lar da; UZAYI GEÇEN ATALAR'dır!

Allahualem.Gemiyi yapanlar efsaneye(!) göre Tanrılar olunca,insan ortaya çıkan bu sonuca pek şaşıramıyor.Zaten kahramanın adı olan AY-SUN da, ay ile ilgilidir. Kahramanlarımız, dünyada bulunan Kolhis adlı coğrafyadannerelere hangi boyutlara gitmişlerdir? Bu gemi ile farklı bir boyuta veya uzaya geçtikleri bile düşünülebilir.Neden? Geminin adında kanal,geçiş anlamı vardır!

Atalarımız ; sahip olduğumuz hiç bir yazılı,sözlü anlatımı,boşu boşuna bize bırakmamışlardır. Orhun Yenisey bölgesindeki Türk yazıtlarında da Kağan'ın 4 Bulung'a yani 4 yöne ordu sevk ettiği pek çok satırda yazılmıştır!

Bu 4 yön,elbette dünya üzerindeki 4 yön olabileceği gibi, efsanelerde anlatılan,farklı boyutlar da olabilir. Zaten Türk Mitolojisinde; Oğuz Kağan Ata'nın, çok farklı canlı türlerinin yaşadığı yerlere olan seferlerinden bahis edilir.(Bkz.Bahaeddin Ögel Türk Mitolojisi 1.cilt)

Altın Post efsanesinde de kahraman AY-SUN, büyücü sevgilisi Midia'nın yardımı  ile postu koruyan ejderhayı yener. Midia: Güneş soylu, Kolhislilerin Kralı Aietes'in kızı, Kolhis prensesi, Ay rahibesidir; hatta “Ay” onun lakaplarından biridir. Büyü, zehir ve ilaç yapımı konusunda ustadır. Midia vücuda sürüldüğünde ne ateşin, ne bir mızrağın, ne de okun vücuda zarar veremeyeceği bir ilacı, İason'a gönderir. 

Alın size yine AY! Adı AY-SUN olan Tigin, sevgilisi AY rahibesi olan MidiAY'ın yardımı ile Ejderha ile kodlanmış olan varlıkları(kim olduklarını biliyoruz) yener,Altın postu ele geçirir!

Hadi bulunan bütün delilleri bir kenara bırakalım,Esik kurganının yazıtını da görmezden gelelim; sadece coğrafik ve etimolojik,filolojik kanıtlar bile,bu efsanenin kesinlikle TÜRK'lere ait olduğunu ispata yeterlidir! İşi, konuların ehillerine bırakarak yazıma burada son vereceğim,Tengri'nin tinlerimize maya katmak için yolladığı Çiğ'in peşinden gideceğim...

Sultanımız,KamBabamız,KamUstamız olan sayın Oktan Keleş beyefendi ve Tüm Eren Babaların,Gökteki Türklerin önünde saygıyla ve sevgiyle eğilerek,Onları selamlıyorum.Yüce gönülleri karşısında ne yapsak azdır! İnşallah Türk nesilleri ve Türk Balaları her An ve her Çağda gereğini yapacaklardır,yapacağız! Ant içeriz! Her an göreve hazırız!

Tengri bizmenen!

Dr. Hamdi Cenk Düzgit

 https://www.onaltiyildiz.com/?haber,8122/altin-elbiseli-adam-yaziti-okumasi-elbise--altin-post-efsanesiBu yazı 2,838 defa okundu.


Yorumlar

 + Yorum Ekle 
  kapat

  Değerli okuyucumuz,
  Yazdığınız yorumlar editör denetiminden sonra onaylanır ve sitede yayınlanır.
  Yorum yazarken aşağıda maddeler halinde belirtilmiş hususları okumuş, anlamış, kabul etmiş sayılırsınız.
  · Türkiye Cumhuriyeti kanunlarında açıkça suç olarak belirtilmiş konular için suçu ya da suçluyu övücü ifadeler kullanılamayağını,
  · Kişi ya da kurumlar için eleştiri sınırları ötesinde küçük düşürücü ifadeler kullanılamayacağını,
  · Kişi ya da kurumlara karşı tehdit, saldırı ya da tahkir içerikli ifadeler kullanılamayacağını,
  · Kişi veya kurumların telif haklarına konu olan fikir ve/veya sanat eserlerine ait hiçbir içerik yayınlanamayacağını,
  · Kişi veya kurumların ticari sırlarının ifşaı edilemeyeceğini,
  · Genel ahlaka aykırı söz, ifade ya da yakıştırmaların yapılamayacağını,
  · Yasal bir takip durumda, yorum tarih ve saati ile yorumu yazdığım cihaza ait IP numarasının adli makamlara iletileceğini,
  · Yorumumdan kaynaklanan her türlü hukuki sorumluluğun tarafıma ait olduğunu,
  Bu formu gönderdiğimde kabul ediyorum.

  Diğer köşe yazıları

   Tüm Yazılar 
  • 29 Aralık 2022 Adguk Perspektifinden Kiramen Katibin - Ki Ram Yazıcıları - Tanrının Kod Yazıcıları
  • 13 Ekim 2022 ADGUK-TANRININ GÖZÜ HAKKINDA DÜŞÜNCELERİM-TANRININ YAZILIMI
  • 4 Ağustos 2022 Maddeyi İkna Gücü 2.Bölüm - Tengri Kulı Bitidim - Kulbak Ata'nın Sırrı - Tengri Kodunun Dili
  • 26 Ocak 2022 Adguk'a Göre Madde-Atomaltı Parçacıklar - Maddeyi İkna Gücü
  • 12 Ocak 2022 ADGUK Hakkında-1
  • 5 Aralık 2021 Eski Dünya Tasviri - Kuran'da Dune - Dünya İlişkisi
  • 2 Temmuz 2021 Temur Zebur İlişkisi - Demirin Sırrı - Sırlı Maden
  • 6 Mayıs 2021 Madde Nedir - Temel Kuvvetler - 4 Ana Unsur - Oz Çarkı ile Madde/Enerji İlişkisi...
  • 11 Nisan 2021 Atasagun'daki Eski Yazılar Hakkında - Ankebut - An'ı Tutuşturan Bilgi...
  • 21 Şubat 2021 Hitit - Kadeş - Nazi Adları Üzerine Tefekkür / Uzay Büyücülerinin Sakladığı Sır
  • 12 Ocak 2021 Kambala 8'deki İsimlerin Sırrı - İbrahim'in Milletine Uyun!
  • 25 Aralık 2020 Robotlar/Od Börü-Druid-Tepegöz-Kiklop-Sibernetik Konuları Üzerine
  • 13 Aralık 2020 Anunnaki-An'ın Kanı/Anak'ın Kanı
  • 8 Kasım 2020 Türk Yazıtlarında Cibril-Ülgen Adı Ve Psychike(Psişik) Kelimeleri İle Çiy Enerjisi Bağlantısı
  • 28 Eylül 2020 Altın Elbiseli Adam Yazıtı Okuması - Elbise - Altın Post Efsanesi
  • 8 Eylül 2020 Kuyuların Sırrı- Ress ve Araf Halkı- Asa Yazılımı...
  • 16 Ağustos 2020 Tengrinin Yazılımının Koruyucuları Kamlar ve Burkan
  • 14 Temmuz 2020 Dünya Tarihinden Silinmeye Çalışılan Türk Yer ve Boy Adları
  • 28 Haziran 2020 Yerlig Han-Dabbe-Ant Frekansı
  • 19 Haziran 2020 Kafesteki Cenin- Ant Geni

  En Çok Okunan Haberler


  ON ALTI YILDIZ'da Ara Internet'te Ara  

  Haber Sistemi altyapısı ile çalışmaktadır.
  15,934 µs