En Sıcak Konular

Dr. Hamdi Cenk Düzgit

Köşe Yazarı
Dr. Hamdi Cenk Düzgit
27 Mayıs 2020

Orhon Vadisindeki Bengü Taşların Sırrı - Gelecekten Yazılmış Uyarılar -21-05-2020 İzmir...Serin bir gece...

 O geceyi asla unutmayacağım. O gece ; nargilemi yakmış,Altın kalpli,çelik iradeli,demir kanlı Oktan Keleş'in, Kambaladan selamlar-4 videosunu izliyordum.

https://www.onaltiyildiz.com/?haber,7902/kambaladan-selamlar-4

Kutsal Türk Bilgisi ile donanmış olan Sultan Baba'm;  dinleyen ve anlayan herkesi hayrete düşüren bir gerçeğin sırrını "İLK DEFA" açıklamıştı. Sultanımız Oktan Keleş ; "Türk Yazıtlarını iyi okuyun,bazıları gelecekte yazıldı" demişti.Bomba etkisi bırakan bir cümleydi bu ! Kendi sözlerinden okuyalım:

"...Ama ben balalara buradan ipucu veriyorum. Bazı taşlara çalışın, gelecekten dikilmiş bugün elimizde olan. Ötüken’den çıkarsan ölürsün! Diyor. Öleceksin! Diyor. Bakın bilge Tonyukuk anıtlarına lütfen okuyun. Bilge Kağan anıtlarına, Orhun, Orkun anıtlarına. Yazıtları bir okuyun bakın. Daha önce biliyorsunuz Zülkarneyn ile ilişkilendirmiştim. Aynı şeyleri anlatıyordu Kuran’ı Kerim de ki o Kehf suresiyle alakalı o Zülkayneyn bahsindeki. Burada da bu sırra kulak verin!... "

Balalara düşen görev belli olmuştu. Tek Tengri'nin izni,Gök Ataların,Eren Babaların duaları ve himmetleriyle başlayalım.Burada yazacaklarım, tüm Balaların ve Kalperenlerin ortak hisleri ve bilgilerinin izdüşümüdür diye düşünüyorum.

Bismillah...

İşe ; Orhon Vadisi anıt yazılarını okumak ile başladım. Köl tigin- Bilge Kağan- Tonyukuk yazıtları gerek söz varlığı olarak , gerekse anlam olarak en zengin metinlerdi. Erhan Aydın hocanın "Orhon Yazıtları" kitabını açtım,çünkü yazıtların orijinal metinlerini ; eski Türk dili ile okunuşu ve günümüz Türkçesi çevirileri ile o kitaptan satır satır takip edebiliyordum.Türk dili ile ilgili emeği geçen tüm hocalarımızı saygıyla analım. Ötükenli Kazım Mirşan hocanın tamga çevirileri ve kelime anlamlarını içeren sözlükleri de yanımdaydı.Kazım Mirşan hocanın sayısız kitabında anlatmak istediği, Türklerin dilinin ilk dil olduğuydu. Benim anladığım ; Türk dilinin kendisinin Bengü(sonsuz) olduğudur.

Orhon vadisindeki Türk Yazıtlarını ; şimdiye kadar hep geçmişten günümüze mesaj olarak anlamlandırıp durduk. Pek çok makalemde ben de kurguyu bu şekle göre yapıp,arkaik dönemden günümüze mesajlar olarak değerlendirmiştim.Halbuki bu yazıların bazıları ; gelecekten ,Türklerin arkaik-kadim çağlarına bırakılmıştı.Yazıtların içerdiği sırlarıni, hakkıyla algılanması ise çağımız Türklerine düşüyordu.

Çok mu iddialı konuştuk? Bence az bile söyledik. Nasıl ki Kur'an-ı Kerim; her çağa göre, algı kapasitesine göre mesajlarını insanlarla paylaşan Kitabımızsa, eski Türk Yazıtları da ,Tek Tengri'nin ve O'nun Yüce Tinleri'nin bize aktarmak istediği mesajlardı!

Rad suresi 11.ayeti bu anlamda okuyalım:

Her insan için önünden ve arkasından takip edenler vardır. Allah´ın emrinden dolayı onu gözetirler. Allah bir kavme verdiğini, o kavim kendisini bozup değiştirmedikçe değiştirmez. Allah bir kavme de kötülük murad etti mi, artık onun geri çevrilmesine de imkan yoktur. Onlar için Allah´dan başka bir veli de bulunmaz.

Her insanın (önünü ve arkasını )geçmiş ve geleceğini takip edenler kimler? Çağlar içinde gerekli müdahaleleri yapan kişiler,görevliler(gözetleyiciler). Kimmiş bu görevliler acaba? Göreceğiz,bileceğiz inşallah.Sabırla okuyalım.

Bir kavim kendisiyle ilgili düşüncesini ve planını değiştirmedikçe,neden Allah o kavmi değiştirmez? Çünkü ; Yönetim ve iktidarları seçme cüzi iradesi o toplumdaki kişilerdedir.Kavimler,kişiler hata yaparsa yönetimler de hata yapar.

Ne ilginç değil mi? Çünkü aynı anlamlar Köl Tigin Anıtı yazıtında da var! Öyle bir anlam ki, Sultan Babamın neden "her sırrın açılmasının bir zamanı vardır" dediğini anlayacağız inşallah...

Hatalar bana,varsa doğrular hepinize aittir...

Önemli satırların önemli cümlelerini ; eski ve yeni Türkçe ile yazıp, gereken sözcükleri Kazım Mirşan Tamga anlamları ile ve kendi metodumla okuyup yorumlamaya çalışacağım:

KÖL TİGİN ANITI Güney Yüzündeki satırlardan dikkat çekici olanlar ile işe başlayalım:

1-Tengriteg Tengride bolmış Türük bilge kagan, bo ödke olortum

(Ben) Tengriteg Tengride bolmış Türk Bilge Kağan('ım) . Bu zamanda tahta oturdum.

Türk Bilge Kağanı , bu zamanda idaredeymiş. Hangi zamanda idaredeymiş? Yazıdan bunu kestirmek güç değil mi? Her ne kadar yazıtta geçen olaylar kronolojik bir sırayı takip etse ve olaylar sanki 685 yılında doğduğu sanılan Köl Tigin zamanında geçmiş gibi görünse de, anlatılan olay çok daha eski çağlarda geçmektedir.Anlam içinde anlam, sır içinde sır vardır!

Zamana ait ; Kültigin Kuzey 10.satırda da bildiğimiz bir detay var:

"Öd Tengri yasar,kişi oglı kop ölgeli törömiş" Zamanı Tengri yaşar, kişioğlu hep ölümlü yaratılmış.

Öd sözcüğü zaman kavramı için kullanılmış,bunu biliyoruz.

Öyleyse ; Bo Ödke (bu zamanda) sözcüklerini tamgalarına ayırıp okuyalım:

Yazıttaki Bu zamandan kasıt ; En Yüce Çağ olarak ortaya çıkarken, Öd kelimesinin de düşünceyle yaratılan/şekillenen şey olması ne ilginç! Zamanın göreceliliğine ,zamanın bir nevi düşünceye göre farklılaşmasına bir örnek olabilir. Hepimiz aslında ; O'nun An'ını yaşamıyor muyuz? Bu konuyla ilgili sayın Oktan Keleş'in ANT dairesi dersi hatırlanmalı...

(Ben) Tengriteg Tengride bolmış Türk Bilge Kağan('ım) . Bu zamanda tahta oturdum. cümlesi  şöyle okunabilir mi?

Ben Tengri gibi Sonsuz(ebedi) olan gökte doğmuş Türk Bilge Kağan'ım. En Yücelerin Çağında tahta oturdum!

En Yüceler sözcüğü bize neyi çağrıştırdı? Sevgili Baran kardeşimin son yazısında anlattığı Yüceleri...

https://www.onaltiyildiz.com/?artikel,610/munun-sirri-kamal/baran-aydin

Bu güzel makale, sindire sindire okunmalı ve üzerinde tefekkür edilmeli diyerek,yazıma devam ediyorum.Daha sonra Baran'ın yazısını bir daha hatırlayacağız.

10- ...Türük begler bodun bunı eşiding Türük bodun tirip il tutsıkıngın bunta urtum yangılıp ölsikingin yeme...

...Türk beyleri (ve) halkı bunu dinleyin: Türk halkını bir araya getirip ülke kuracağınızı buraya kazıdım(yazdım),yanılıp öleceğinizi de...

Sevgili okurlar,buraya dikkatinizi çekmek istiyorum: Türk halkını bir araya getirip ülke kuracağınızı buraya kazıdım(yazdım). Bu cümlede kesinlikle gelecekten bir çağrı var. Gelecekte olayları yaşayıp görmüş olan bir kişi, geçmişteki Atalarına sesleniyor ve bir Türk Birliği kurulacağını müjdeliyor! Cümlede gelecek zaman kipi kullanılmış(il tutsıkıng). Cümlenin devamında ise Türk Töresinden uzaklaşıp yanılanların da öleceklerini işaret ediyor! İkaz var! Rad 11 ile mealen aynı anlam var. Sultan'ımın Kambala 4 videosundaki uyarısı buradaki taşlarda bize yapılıyor:

"...Ama bugünde Gök Tengri, Tek Tengri işte o Tek Yaratıcı Türk Milletini cezalandırıyor. Nedir biliyor musunuz? Atatürk’ün kıymetini bilmemek. Tonyukuk’un yazıtına bakın bugüne bakın. Atatürk bu millete gönderilmişti. Kazım Mirşan hocadan bahsetmiştim o da gönderilmiştir, Ötüken’den gönderilmiştir evet. Tamgalara, tarihe atalarınza bakın, tarihinize bakın dedi. Atatürk “muhtaç olduğun kudret damarlarındaki asil kandadır” dedi. İşte Türk anaları o kanını çocuğuna anlatacak, öğretecek... "

Peki, Türk Yazıtlarının gelecekte yazıldığına ait kanıtlar bu kadar mı? Tabii ki değil! Hemen Köl Tigin güney yüzü 11.satıra geçelim:

11- ...Türük amtı bodun begler bödke körügme begler gü yangıltaçı siz men benggü taş tikdim ...

...Şimdiki Türk halkı (ve) beyleri , ve bu zamandaki itaatkar beyler sizler mi yanılacaksınız? Ben ebedi taş diktim...

Sizin de dikkatinizi çekti değil mi? Bu cümlede iki farklı zaman algısı var. 2 farklı zamana atıf var! 2 ayrı zaman dilimine sesleniyor ! Çift zamanlı,çift Çağ sahibi olana yani Zulkarneyn'e(Oğuz Kağan Ata'ya) selam olsun!

Amtı= imdi= şimdiki çağ (bizim yaşadığımız,cari olan çağ)

Bu zaman= En Yücelerin Çağı (gelecek)

Burada , gözümüzün önündeydi bu cümle! Ve,Göğün Yüce Atası Oktan Keleş bize bu sırrı açtığı için,anca gözümüzün bağı çözüldü de görebildik.Ne diyor ebedi taşta zaten? :

Anı körüp biling .  Onu görüp öylece bilin!- KT GÜNEY 13.SATIR

Bunu o çağa gelecekten gelip söyleyen bir Bilge Kağan'dı! bir Bilge TonYukuk'tu ! Şimdi de söyleyen Türk Bilgesi bellidir! Selam olsun hepsinin Yüce Tinlerine!

Bu satırda geçen  benggü (ebedi,sonsuz) sözcüğünü de açalım tamgaların yardımıyla:

Nasıl olur? Bal gibi olur. Bengü sonsuzluk demek değil miydi? Evet. Gök (arş) uygarlığı düzenine ait olan bir şey. Zamandan öte kalsın diye özellikle yapılmış olan bir şey! Zaten aynı satırda yazan cümle bu fikrimi kanıtlıyor:

KT Güney yüzü 13.satır : Ança erig yirte benggü taş tokıtdım bitidim. Böyle ulaşılabilir bir yerde ebedi taş kazıttım yazdırdım!

Verilmek istenen mesaj ; her çağa verildiği için, mesaj zamandan da münezzeh olan Tek Tengri'ye ait olduğu ve O'nun Yüceleri tarafından verildiği için Bengüdür.

Ne diyor yüce kitabımız Kur'an ; Kehf suresi 9.ayette?  Yoksa sen Ashab-ı Kehf´i ve Rakim´i (isimlerinin yazılı bulunduğu taş kitabeyi) şaşılacak âyetlerimizden mi sandın?

Tengri bizmenen! Heyecandan çayı da közü de unuttum!

Taş kitabelerin sırrına sahip olanlar ; Kuran'da Ashabel rakim olarak adlandırılmışlar. Bengü taşların sırrına sahip olanlar! Yani Tonyukuk,Bilge Kağan ve niceleri...

Arapçada taş kitabe anlamına gelen Rakim kelimesini Türk Tamgalarıyla okuyalım:

Allahualem! Arapçada rakim kelimesi taş kitabe anlamına geliyordu, Türk tamgalarıyla da URUKİM sözcüğü ŞİFRE İLE ANLAŞILAN,TAŞA VURULARAK YAZILAN YAZI anlamına geliyor! Bu ; İlk Dilin Türkçe olduğunun bir kanıtı bence,çünkü URUKİM sözcüğü sadece taşa yazı yazmayı tarif etmiyor,aynı zamanda şifreleme ile anlaşılan başka özel anlamlar da içerdiğini tarif ediyor!!! Türk Atalar, dili kullanmayı da o dille şifreleme yapmayı da biliyorlardı! Doğru zamanın gelmesini bekliyorlardı ki o doğru zaman Allah'ın muradı gereği Türk budunu zor zamanlar geçirdiği anda ortaya çıkması için şifrelenmiştir.Ehilleri tarafından gerek duyulduğunda açılır ve Türk Birliği kurulup,Töre ile Nizam verilir!

Ne demişti Gök Ulusu Oktan Keleş: Türk Çağına Girilmiştir!!!

O anlamları açacak olan da Türk Bilge Kağanı ve O'nun Baş Danışmanıdır! Danışman demişken;  yazımıza baş danışman olan Tonyukuk Anıt Yazıtı ile devam edelim...

Önce Tonyukuk adının anlamı ile başlayıp,tamgalar ile yakından inceleyelim:

Tonyukuk adı ; ilk Sözcü,baş danışman anlamına da geliyor(Baş Danışmanlara selam olsun).

Resimlerde göreceğiniz üzere , Tamga anlamı olarak da ; Tengri Katından aldığı bilgiyi bizlere aktardığı için, aynı zamanda yalvaçtır.

Zaten ne demişti Sultanımız Oktan Keleş,Kambala-4 videosunda:

"...Ötüken’den çıkarsan öleceksin diyor. Onu ben diyor Tengri'nin bilgisi ile yaptım diyor. Yalvaç. Tonyukuk danışman aynı zamanda bilge Tonyukuk birinci sözcü gibi bir şey o kağanın..."

Kuran-ı Kerim'de yine Kehf suresinde Zulkarneyn'den bahsedilir. Zulkarneyn yalnız değildir...Kehf suresi 84.ayette: "Gerçekten biz onu (Zülkarneyn´i) yeryüzünde iktidar sahibi yaptık ve ona ulaşmak istediği her şeyi elde etmesinin bir yolunu verdik."   denir.

Zulkarneyn adının ; çift boynuzlu,çift zamanlı(çağlı) anlamlarına geldiğini biliyoruz. Sultanımız Oktan Keleş ; 2009 yılındaki yazısında bizlere O'nunla ilgili sırları açmıştı,kendi sözleriyle bir daha okuyalım:

https://www.onaltiyildiz.com/?artikel,32

"...ZÜLKARNEYN (A.S)  BİLGE KAĞANDIR

 Tarihin gizlediği  ve bilerek gizlendiği bir sırdır….

Peki Bilge Kağan gerçekte kimdir? Biraz sonra o konuya geleceğiz,  konumuza devam edelim:

 Şimdi,  Üstte gök çökmedikçe, altta yer delinmedikçe…Sözlerinin manalarına bir göz atalım.

 Bu sözü söyleyen Bilge Kağan'dır. Şimdi Kehf Suresi'nde geçen Zülkarneyn (a.s)'ın özelliğinden bahsedelim. Zülkarneyn (a.s) Yecüc ve Mecüc isimli kavimin arasına set çeker. Yecüc ve Mecüc kıyamete yakın en büyük alamet olarak, yine Kur'an'nın  ifadesine göre, seddi delecek ve bu kıyametin büyük alameti olacaktır. (Seddi delmek ve yerin delinmesi.) Bu ifadeler, daha öncede söylediğimiz gibi Kur'an-ı Kerim'in bir çok ayetinde kıyamet tarifinin neredeyse birebiridir. (Gök çökerse, yer delinirse kıyamet olmaz mı? Kur'an ifadesiyle yer beşik gibi sallanmaz mı? Güneş dürülmez mi?)

 Bilge Kağan'da aynı ifadeyi o günkü anlayışa, o günden bugüne  adeta kelimelere bir zaman yolculuğu yaptırarak anlatmıştır.

 Zülkarneyn (a.s)'da, kendi yaşadığı dönemde, çağına hükmetmiş, kendi döneminde yapmış olduğu sed, kıyamete yakın delinmesi sebebiyle, bu çağa da hitap etmektedir. Konu çok daha detaylı olup mümkün mertebe biz kısaca anlatmaya gayret etmekteyiz...

...Bilge Kağan acaba Oğuz Kağan mıdır?

(Unutmayalım ki, bilge  lakabi  bir isimdir, az önce de söylediğimiz gibi; Bilge denmesi; bilgili, alim, erdemli bir insan olmasındandır.)

BİLGE KAĞAN (OĞUZ KAĞAN) = ZÜLKARNEYN (A.S)

 Şimdi gelelim ilahi mesaja:

 Türk Millet'i  ahir zamanda büyük rol oynayacaktır. (Ordusuyla, milletiyle, mayasıyla…) Gazi Paşa; bu sırrı, ariflere, birkaç kelimeyle şöyle ifade etmiştir:

"Muhtaç olduğun kudret damarlarındaki asil kanda mevcuttur!"..."

Sultan Baba'm 2009'da bize gerçeği zaten anlatmış,ancak bizim algılarımızın(daha önceden anlayanları ve bilenleri tenzih ediyorum) bu kapasiteye gelebilmesi 2020 yılını bulmuş! Oğuz Kağan Ata olan Zulkarneyn'in  adını Türk tamgalarıyla okuyalım inşallah:

Allahualem ; Türk Tamgalarından bulduğumuz Zulkarneyn (OZOLKURNENG) adı ve anlamı (Zamanlar arasında dolaşan,her şeyi himaye eden/kuran/yapan ) ; Kehf suresi 84 ve 86. ayetler ile anlam olarak örtüştü:

Gerçekten biz onu yeryüzünde iktidar ve kudret sahibi kıldıkona (muhtaç olduğu) her şey için bir sebep (bir vasıta ve yol) verdik.

Nihayet güneşin battığı yere vardığı zaman, güneşi, (sanki) kara bir balçıkta batıyor buldu. Bir de bunun yanında bir kavim buldu. Biz ona dedik ki: «Ey Zülkarneyn! Onları ya cezalandırırsın veya onların hakkında iyi davranırsın.»

Tamgalar; Zulkarneyn için Zamanlar arasında dolaşan,her şeyi himaye eden/kuran/yapan diyor! Bunları Tek olan Tengri'nin verdiği güç ile yapıyor!

Nargileyi yaktık iyi mi! Sağlık olsun tütün gitti ,Devam edelim...

Tonyukuk Anıt Yazıtı Güney yüzü 10.satır ile devam ediyorum:

...Türk kaganıg Türk bodunug ötüken yirki ben özüm bilge Tonyukuk kelürtüm...

...Türk Kağanını, Türk halkını Ötüken yerine bizzat ben Bilge Tonyukuk getirdim...

Tonyukuk Anıt Yazıtı Kuzey yüzü 4.satır:

...Türük bilge kagan Türük Sir bodunug Oguz bodunug igidü olorur...

...Türk Bilge Kağanı Türk Sir Halkını,Oğuz halkını besleyerek tahtta oturur...

Peş peşe yazdığım bu 2 farklı satırı niye yazdım? Ne demişti Sultanımız :

 "...Bilge Tonyukuk neden onu dokuz Oğuzların sınırına, çöle dikti? İbret alsınlar diye gelip geçenler sınırdaki Türkler..."

Devamı :  https://www.onaltiyildiz.com/?haber,7910/orhon-vadisindeki-bengu-taslarin-sirri
Bu yazı 2,610 defa okundu.


Yorumlar

 + Yorum Ekle 
  kapat

  Değerli okuyucumuz,
  Yazdığınız yorumlar editör denetiminden sonra onaylanır ve sitede yayınlanır.
  Yorum yazarken aşağıda maddeler halinde belirtilmiş hususları okumuş, anlamış, kabul etmiş sayılırsınız.
  · Türkiye Cumhuriyeti kanunlarında açıkça suç olarak belirtilmiş konular için suçu ya da suçluyu övücü ifadeler kullanılamayağını,
  · Kişi ya da kurumlar için eleştiri sınırları ötesinde küçük düşürücü ifadeler kullanılamayacağını,
  · Kişi ya da kurumlara karşı tehdit, saldırı ya da tahkir içerikli ifadeler kullanılamayacağını,
  · Kişi veya kurumların telif haklarına konu olan fikir ve/veya sanat eserlerine ait hiçbir içerik yayınlanamayacağını,
  · Kişi veya kurumların ticari sırlarının ifşaı edilemeyeceğini,
  · Genel ahlaka aykırı söz, ifade ya da yakıştırmaların yapılamayacağını,
  · Yasal bir takip durumda, yorum tarih ve saati ile yorumu yazdığım cihaza ait IP numarasının adli makamlara iletileceğini,
  · Yorumumdan kaynaklanan her türlü hukuki sorumluluğun tarafıma ait olduğunu,
  Bu formu gönderdiğimde kabul ediyorum.

  Diğer köşe yazıları

   Tüm Yazılar 
  • 29 Aralık 2022 Adguk Perspektifinden Kiramen Katibin - Ki Ram Yazıcıları - Tanrının Kod Yazıcıları
  • 13 Ekim 2022 ADGUK-TANRININ GÖZÜ HAKKINDA DÜŞÜNCELERİM-TANRININ YAZILIMI
  • 4 Ağustos 2022 Maddeyi İkna Gücü 2.Bölüm - Tengri Kulı Bitidim - Kulbak Ata'nın Sırrı - Tengri Kodunun Dili
  • 26 Ocak 2022 Adguk'a Göre Madde-Atomaltı Parçacıklar - Maddeyi İkna Gücü
  • 12 Ocak 2022 ADGUK Hakkında-1
  • 5 Aralık 2021 Eski Dünya Tasviri - Kuran'da Dune - Dünya İlişkisi
  • 2 Temmuz 2021 Temur Zebur İlişkisi - Demirin Sırrı - Sırlı Maden
  • 6 Mayıs 2021 Madde Nedir - Temel Kuvvetler - 4 Ana Unsur - Oz Çarkı ile Madde/Enerji İlişkisi...
  • 11 Nisan 2021 Atasagun'daki Eski Yazılar Hakkında - Ankebut - An'ı Tutuşturan Bilgi...
  • 21 Şubat 2021 Hitit - Kadeş - Nazi Adları Üzerine Tefekkür / Uzay Büyücülerinin Sakladığı Sır
  • 12 Ocak 2021 Kambala 8'deki İsimlerin Sırrı - İbrahim'in Milletine Uyun!
  • 25 Aralık 2020 Robotlar/Od Börü-Druid-Tepegöz-Kiklop-Sibernetik Konuları Üzerine
  • 13 Aralık 2020 Anunnaki-An'ın Kanı/Anak'ın Kanı
  • 8 Kasım 2020 Türk Yazıtlarında Cibril-Ülgen Adı Ve Psychike(Psişik) Kelimeleri İle Çiy Enerjisi Bağlantısı
  • 28 Eylül 2020 Altın Elbiseli Adam Yazıtı Okuması - Elbise - Altın Post Efsanesi
  • 8 Eylül 2020 Kuyuların Sırrı- Ress ve Araf Halkı- Asa Yazılımı...
  • 16 Ağustos 2020 Tengrinin Yazılımının Koruyucuları Kamlar ve Burkan
  • 14 Temmuz 2020 Dünya Tarihinden Silinmeye Çalışılan Türk Yer ve Boy Adları
  • 28 Haziran 2020 Yerlig Han-Dabbe-Ant Frekansı
  • 19 Haziran 2020 Kafesteki Cenin- Ant Geni

  En Çok Okunan Haberler


  ON ALTI YILDIZ'da Ara Internet'te Ara  

  Haber Sistemi altyapısı ile çalışmaktadır.
  10,458 µs