En Sıcak Konular

Dr. Hamdi Cenk Düzgit

Köşe Yazarı
Dr. Hamdi Cenk Düzgit
9 Mayıs 2020

Mu Han lığının Yükselişi- Mu Han MetBambaşka bir yazı üzerinde çalışmaktayken ; Sultan Babam'ın Kambaladan selamlar 3 videosu adeta bir Gök Taşı etkisiyle düştü...

https://www.onaltiyildiz.com/?haber,7863

Sultanımızın ; pek çok sırları barındıran bu videosu sayesinde , hem öğreniyoruz hem de çalışma şevkimiz artıyor. Video arka planlarındaki varlıklar,heykeller,ışığın şekli,Sultan Babam'ın sırlı kıyafeti vs vs... Her biri ayrı tefekkür konusu.

Pek çok Bala gibi (hepsine selam olsun) ben de Bismillah deyip, açılan sırlara ve akan ilim deryasının akışına girdim...

"İnigli agar ol, agıglı iner . Yaruglı tunar ol, yoruglı tınar"

Kutadgu Bilig 1049.satır- Yusuf Has Hacib

İnen yükselir, yükselen iner. Parlayan söner, yürüyen durur...

Sultanımız bu satırlara dikkat çekmişti. İşe , bu satırları bulup kendim okumakla başlamalıydım. Bala-sagun doğumlu Yusuf Has Hacib ; bize bir işaret bırakmıştı...Bala-sagunlu olduğuna göre Balaydı demekki...

Biz, yani Türkler ; buraya inmiştik. Nereden gelip inmiştik? Öyle ya;  MuHanMet ile Mu Hanlığının tekrar yükselişi sırlanmıştı! Öyleyse ; Türkler tekrar yükselecek, AY ile Gök Türkler ile birleşecek,dünyaya sahip çıkacak! Bizim buraya inişimize ait olan sır neydi?  Aklıma ilk gelen; Sultanımızın "Mu ismi hatalı okundu...., ......Şu anda Ergenekondan çıkıyoruz" kelimesiydi. Oğuz'un 24 boyunun aslında 24 kromozoma işaret ettiğini de söylemişti. Genlere bakmak gerek demişti.Anahtar bunlarda olabilirdi...

ERGENEKON!

Kadim zamandaki Ergenekon'dan çıkışımızda Türklere Gök Börü eşlik etmişti, şimdiki çıkışımızda ise Gök Ulu'su Sultanımız...

Kadim zamandaki Ergenekon demir dağları eritip çıkışımızı anlatır.Yani bir halden bir hale geçişimizi anlatır. Çeşitli sıkıntılar içindeki Türkler, eski bir yerdeki yaşayışlarından , yeni bir yerdeki yaşayışlarına geçerler.Adeta ; eski yer ile yeni yer arasındaki bu geçiş, Türkler geçtikten sonra kapatılır! Yeni bir sayfa açılır!

Bakın, şimdi size ; hem  Türk yazıtlarında hem Kuran'da hem de gen haritamızda bu değişime ait izleri göstereceğim inşallah...

Önce Kültigin anıtı Doğu yüzü 19.satıra bakalım,daha nelere nelere bakacağız:

......On ok bodun emgek körti,eçümüz apamız tutmış yer suw idisiz bolmazun teyin az bodunug etip yaratıp...

......On Ok Halkı bu yüzden sıkıntı çekti. Atalarımızın,dedelerimizin elde ettiği topraklar ve su sahipsiz olmasın diye Az halkını düzene sokup...

Bilge Kağan anıtı Kuzey yüzü 12,13.satırlar:

......Üze tengri erklig.....bod......tümen......u/og.....ya men......ün/ön.....Erig bod(unug)....igidin emgetmen tolgatman.......

Yukarda Gök güçlü onbin kişilik budunu, besleyin,eziyet ve sıkıntı çektirmeyin!

Kültigin ve Bilge Kağan anıtlarında bahsedilen bu olaylar ; sadece Göktürk Kağanlığı sırasında gerçekleşmiş olaylar mıdır? Öyle bile olsa (ki değil) şu sorulara cevap vermek gerekir:

1- On Ok halkı kimdir?

2- Gök güçlüler kimdir?

On Ok halkı  bir boydur diyor sayın Erhan Aydın hocamız ve Ahmet Taşağıl hocaya atıf yaparak devam ediyor ; 634 yılında İşwara Kağanın ülkesini 10 boya bölüp,her boya bir ok verdiğini yazıyor.(Bkz.Uygur Yazıtları s159). Thomsen'e göre Ok kelimesi örgütlenme ile ilgilidir. Biz ; sistem içinde bize algılatılan tarihi sorgulaya sorgulaya hakikate ulaşmaya çalışacağız.

On Ok halkı kimdir? Tamga anlamı ile On=uzay  Ok= Ok,kişi,boy anlamındadır. Birleştirirsek On OK= Uzay Boyu!

Kopuz Ata 2'de Bayçu Kam ne demişti? "Arananı bulmak önce AY sırlarını bilmekle başlar... "

https://www.onaltiyildiz.com/?haber,5552

Burada bahis edilen Ay , dünyamızın uydusu olan Ay mıdır? yoksa Kopuz Ata'da anlatılan 14. ay gezegeni midir? Tefekkürlerinize bırakarak devam ediyorum. Kopuz Ata 3'te anlatılan On Ok halkının tarihine kulak kabartalım: https://www.onaltiyildiz.com/?haber,5726

Kızılderililerin de Atası olan eski ON'lar ,eski Om veya eski MO'lar vs...

On Ok halkının ; yaşadığımız dünyaya (eski 14.ay gezegeni) gelen Uz-Ay kökenli Tiginlerin ve onları karşılayan Türklerin devamı olduğunu söyleyebiliriz. Kopuz Ata 3'te Ok Yay'ın karşısına çıkıp, kadim bilgileri aktaran Od Ata'ya kulak verelim:

Burada önemli bir ipucu var! Oğuz Ata'nın da Ataları ; bir gezegendeki UMU şehrinde çok ileri bir teknoloji ile yaşıyorlardı.

Kambaladan selamlar 3 videosunda anlatılan "Mu adı yanlış okundu,tarihi eksiklerle dolu" kısmının cevabını Kopuz Ata'da bulduk.

Mu adı ile anlatılan; çok uzak bir gezegendeki UMU şehrinden kaçabilenlerin, bu dünyada kurdukları bir medeniyettir. Bunun da sırrı Türklerdedir!

Açalım; ancak önce Kambala 3 videosunda zikredilen adı bir kere daha yazalım: MU HAN MET

Tarihte bir Gök Türk Kağanı vardır.Adı Mukan Kağan'dır. Bumin Kağan'ın oğludur. Mukan adına ait yaptığım araştırmalarda, bu ada ait özel bir anlam bulamadım,yani bu ad ile anılmış bilgi yoktu.Ne yaptığı kim olduğu biliniyordu.Adına yakından ve tamgalarından bakarsak sırrı açığa çıkacak:

Mukan Kağan'ın adının manası ; aynı söylenişi gibi : Mu Han'ı !

Mu Kanı taşıyanların soyundan. Od Ata'yı da yapan Kul Ata'nın UMU şehrinden , bu dünyaya gelenlerin soyundan. Ok-Uz Ata'nın soyundan!!!

Sultan Babam zaten "Mu Han Met " demişti.

Dünyada bu adı ve kanı taşıyan başka boylar  var mı? Var!

Kimler peki?

Mohican yerlileri! Kendilerine "sürekli akan suyun insanları" diyorlar. Mu ne demekti? Su!

Mu Hi Kan diye okunur! MuKan kelimesine söyleniş olarak ne kadar da çok benziyor değil mi?

Peki ya resim 6'daki şefin tacına ne demeli? Çift Boynuz! Türkler her yerde!

Dünya insanları ve araştırmacı kişiler sözüm size:  Kadim Türk tarihi ve insanlık tarihi sırlarını size açan Oktan Keleş beyefendiye dua edin. Ne demişti Kambaladan selamlar 3 videosunda :

"Ama size Türk Birliğinden Turan’a yakın şu çağlarda artık bazı sırların açılması gerektiğini düşünüyorum. Örtülmüşle ilgili."

Mu adının bir şekilde dünyada yaşamaya devam ettiğinin kanıtlarını ortaya koyduktan sonra ; Mu adından türeyen bazı kelimeleri de yazalım:

Ka-mu

İngilizce AY ; Moon diye yazılır muun diye okunur!

Budist rahipler ; meditasyon sırasında "Ommmmmm" diye zikir sesi çıkartırlar.

Arapçada Mu ön eki ,yapan eden anlamında kullanılır. Örnek: Muallim gibi...

Devam edelim mi?...

Sultan Baba ne demişti?

"düşünün bakalım 24 kromozom ne demektir. 24 Oğuz Boyu ile ırk gen ne manaya gelir bunları bir balalar düşünsünler."

Bir hekim olarak kromozomlara aşinaydım,yani en azından öyle sanıyordum.Kromozom kelimesi eski Yunancadan geliyor sanıyordum. Bu adın anlamının çok daha kadim olduğunu görememiştim...

Hekimler ; renkli anlamına gelen kroma ile vücut anlamına gelen soma'yı birleştirip kromozom kelimesine ulaşmışlardı. İyi de ; insanın yaratılışından beri var olan ; kutsal kitaplarda da anlatılan, eski uygarlıklara ait taş tabletlerde gösterilen bu hayat sırrı maddesi, zaten biliniyordu. Sadece unutulmuş olan bu bilgi tekrar keşfedilmişti.Aşağıdaki resimde var olan kromozomlar sırasıyla insan,şempanze,goril ve orangutana aittir.

Aymun sülalesinden gelen Darwin'i mutlu etmek için göstermedim bunu...

Kopuz Ata 3'te UMU şehrinden gelen ileri teknolojiye sahip Ataların av yasağını ihlal etmeleri yüzünden , zeka ve suret olarak daha geri zekalı varlıklara dönüştükleri anlatılıyordu...

Kuran'da bu anlatımın neredeyse aynısı vardı!

Enbiya suresi 43 ve 44. ayetler:

Yoksa kendilerini bize karşı savunacak tanrıları mı var? O tanrılar kendilerine bile yardım edemezler, katımızdan da dostluk görmezler.

Evet, onları da, atalarını da barındırdık. Nihayet ömür kendilerine (hiç bitmeyecek gibi) uzun geldi. Oysa onlar, bizim gelip (kâfirlere ait) araziyi çevresinden eksilteceğimizi görmezler mi? Şu halde, üstün gelen onlar mı?

Sultan Babam ; Kopuz Ata'da ne anlatmıştı? UMU şehrinden gelenlerin,sahip oldukları ileri teknoloji yüzünden, yeryüzünde tanrılık tasladıklarını yazmıştı! Kuran; bu olayın gerçekten yaşandığını anlatıyor. Tanrı sanılan varlıkların ve onların Ata'larının soylarının ömürlerinin kısaltılacağını anlatıyor.Ancak ; asıl noktaya henüz gelmedik.

Heyecandan ne çay ne kımız ne de ikram edecek bir şey çıkardım,kusuruma bakmayın. Çayları getirene kadar az bekleyin o zaman...

Okumaya devam edelim.

Uz-Ay'da 24 kromozoma sahip bir halde iken , yaşadığımız bu dünyanın özelliklerine adapte olabilmek için  23 kromozomlu hale dönüştük,dönüştürüldük.

Şu anda goril,orangutan haricinde aramızda yaşayan 24 kromozomlu insanlar var biliyor musunuz?

Ama ; maalesef biz tıpta onlara 24XXYY kromozom anomalililer diyoruz. Üreme yetenekleri yok,davranışsal ve bilişsel bozuklukları var,boyları normale göre uzun,damar ve dolaşım sistemleri sorunlu, titremeleri var ,dişleri sorunlu, alerjileri ve astıma yatkınlıkları var.

Ne o ? Sanki başka bir gezegenden gelmiş de bu dünyanın yerçekimi, hava oranı ve kozmik ışın/UV radyasyon seviyelerine uyum sağlayamamış gibiler değil mi?

Bu konuyu, konusunda uzman araştırmacıların tefekkürüne bırakarak devam ediyorum...

ERGENEKON adını yazmıştım hatırlıyor musunuz? Konu kromozomlara ve genlere geldiğine göre şimdi anlatmanın tam sırası:

Ergenekon; sarp yokuş,sarp geçit anlamında ele alınır genel olarak, yaşanılan büyük bir zorluğu anlatmak için. Bu ada yaklaşalım.

Yaşanılan büyük zorluğu göğüsleyebilecek cesaret ve ilim ; ancak ON Ok Türklerinin soyundan gelen ER'lerde olabilir! Onları anmak için destanın adı ERGENOKON konmuş olmalıdır diye düşünüyorum.Allahualem.

Bitmedi! Çayları ve közleri tazeleyelim...

Hz.MuHamMed(s.a.v)'in yüzü Ay gibi nur ile parlardı...

Sultan Baba; "Med neydi arkadaşlar yükselmek ay, med-cezir ay ile alakalı tüyo veriyorum balalara." demişti. Demek ki sır AY ile ilgili!

"Aydır bizim sırrımız" cümlesini bize öğretmesi boşa değildi... Hakikat önümüzdeydi ama daha zamanı gelmemişti.Nasibimizce alabildiklerimizi Türklere anlatmak boynumuzun borcudur.Hele ki emir ; OkYay Kağan'dan tüm balalara gelmişse!

Ay suresi olan Kamer suresine bakalım:

Kamer 1: İkterebetis sâatu ven şakkal kamer

Kıyamet saati yaklaştı, Ay yarıldı.

Kelime kelime okursak: "Saat yaklaştı ve Ay yarıldı,karşı karşıya geldi" diyor...

Sultan Baba'nın bize anlatmak istediği ; Türk Çağının başladığına ait bir belirtiyi gördük,göreceğiz,görecekler!

 

Devam edelim :

Mu kelimesi su,uygarlık anlamında kullanılmış.

Han; Han veya Kan anlamında.

Met ise yükselme anlamında,Ay'ın(Ay'da var olanların) yükselmesi olarak düşünülmeli.

Mu kelimesi Kuran'da geçiyor. En göze çarpan Muhammed ve Musa adlarında.

Musa adını Su'dan gelen anlamında ele alalım.Su neydi Uygarlık! Enbiya 30'da ne deniyor ? " O kâfir olanlar, görmediler mi ki, göklerle yer bitişik bir halde iken biz onları ayırdık. Hayatı olan her şeyi sudan yarattık. Hâlâ inanmıyorlar mı?"

Bu ayette anlatılan Gökler ve Yerler bahsine başka bir yazıda gireceğiz inşallah,ancak kısaca şunu söyleyeyim : Gök hayatı ile Yer hayatı bir arada iken ,biz onları ayırdık anlamı da çıkıyor,yani yüksek teknolojiye sahip Gök UMU uygarlığı ile yerdekilerin yaşayışı beraber iken ,emirle ayrıldılar! Allahualem.

 

Musa(a.s.)'ın ; firavunlar döneminde yaşadığı biliniyor,ama hangi firavunlar döneminde? Sandığımızdan çok daha kadim bir döneme ait olmalı. Yaşadığı sırada firavunlar ATON dinine inanıyorlar,yani ATA-ON dinine!

ON'ların Atalarının dinine! UMU dini olabilir mi? Elbette Allahın katında var olan ve olacak her din İslam'dır ancak ; yoldan çıkmış pek çok kavmin yaptığı gibi,din ve tarih bilgisinden, hakikatten sapmışlar...Burada bahsetmek istediğim şey Atalarımızın Tek Tengri inancını her çağda bildikleridir.Ancak,zaman zaman bazı boylar,nesilden nesile hakikatten sapmıştır. Musa onları doğru yola iletmek için gönderiliyor.Benim tefekkürüme göre Musa ; kadim UMU uygarlığından kopan On Halklarının torunlarının torunları sayılabilecek olan kolonilerde yaşadı. Eski bilgi unutulmuştu; belki de bilerek,diğer insanları köleleştirmek için kullanılıyordu. Gökten zaman zaman gelen şerliler ,ATON dinine inan bir grup yönetici ve rahip ile zaman geçiriyor, onlar ile ortak şer operasyonları yürütüyordu!

Devam edelim...

Sultan Babam " Göktürkler‘de var, atalarımızda var dikkat ediniz. Yalnız değiliz!" dedi. Gök Türklerin varlığına kesinlikle inanıyorum! Ay ile ve Kang Türkler(Yerdeki Ata/Baba Türkler) ile olan ilgilerini Türk Devletinin bildiğine de inanıyorum. Bu konuları Devletimiz isterse açar!

Biliyorum ki , her Bala ;kendi meşrebince ve ilgi alanlarına göre Kambaladan selamlar 3 videosu ile ilgili tefekkürlerini yazacaklardır. Ben , naçizane aklıma gelenleri sizlere aktarmaya çalıştım. Varsa doğrular sizlere, hatalar bana aittir.

İnen Yükselecek! Buna tüm kalbim ve zerrelerimle inanıyorum!

Mu Hanlığının Bilgeleri Ay'a Gök Türk bilgisi ile yükselecekler!

Çünkü bizler , Türkler Ötükenliyiz! Yani...

Öd/Od Tin Kan! (başka bir yazının konusudur inşallah)

Tengri bizmenen!

Dr. Hamdi Cenk Düzgit

   cenkduzgit@hotmail.com

 

 

https://www.onaltiyildiz.com/?haber,7867/mu-han-liginin-yukselisi--mu-han-metBu yazı 2,765 defa okundu.


Yorumlar

 + Yorum Ekle 
  kapat

  Değerli okuyucumuz,
  Yazdığınız yorumlar editör denetiminden sonra onaylanır ve sitede yayınlanır.
  Yorum yazarken aşağıda maddeler halinde belirtilmiş hususları okumuş, anlamış, kabul etmiş sayılırsınız.
  · Türkiye Cumhuriyeti kanunlarında açıkça suç olarak belirtilmiş konular için suçu ya da suçluyu övücü ifadeler kullanılamayağını,
  · Kişi ya da kurumlar için eleştiri sınırları ötesinde küçük düşürücü ifadeler kullanılamayacağını,
  · Kişi ya da kurumlara karşı tehdit, saldırı ya da tahkir içerikli ifadeler kullanılamayacağını,
  · Kişi veya kurumların telif haklarına konu olan fikir ve/veya sanat eserlerine ait hiçbir içerik yayınlanamayacağını,
  · Kişi veya kurumların ticari sırlarının ifşaı edilemeyeceğini,
  · Genel ahlaka aykırı söz, ifade ya da yakıştırmaların yapılamayacağını,
  · Yasal bir takip durumda, yorum tarih ve saati ile yorumu yazdığım cihaza ait IP numarasının adli makamlara iletileceğini,
  · Yorumumdan kaynaklanan her türlü hukuki sorumluluğun tarafıma ait olduğunu,
  Bu formu gönderdiğimde kabul ediyorum.

  Diğer köşe yazıları

   Tüm Yazılar 
  • 29 Aralık 2022 Adguk Perspektifinden Kiramen Katibin - Ki Ram Yazıcıları - Tanrının Kod Yazıcıları
  • 13 Ekim 2022 ADGUK-TANRININ GÖZÜ HAKKINDA DÜŞÜNCELERİM-TANRININ YAZILIMI
  • 4 Ağustos 2022 Maddeyi İkna Gücü 2.Bölüm - Tengri Kulı Bitidim - Kulbak Ata'nın Sırrı - Tengri Kodunun Dili
  • 26 Ocak 2022 Adguk'a Göre Madde-Atomaltı Parçacıklar - Maddeyi İkna Gücü
  • 12 Ocak 2022 ADGUK Hakkında-1
  • 5 Aralık 2021 Eski Dünya Tasviri - Kuran'da Dune - Dünya İlişkisi
  • 2 Temmuz 2021 Temur Zebur İlişkisi - Demirin Sırrı - Sırlı Maden
  • 6 Mayıs 2021 Madde Nedir - Temel Kuvvetler - 4 Ana Unsur - Oz Çarkı ile Madde/Enerji İlişkisi...
  • 11 Nisan 2021 Atasagun'daki Eski Yazılar Hakkında - Ankebut - An'ı Tutuşturan Bilgi...
  • 21 Şubat 2021 Hitit - Kadeş - Nazi Adları Üzerine Tefekkür / Uzay Büyücülerinin Sakladığı Sır
  • 12 Ocak 2021 Kambala 8'deki İsimlerin Sırrı - İbrahim'in Milletine Uyun!
  • 25 Aralık 2020 Robotlar/Od Börü-Druid-Tepegöz-Kiklop-Sibernetik Konuları Üzerine
  • 13 Aralık 2020 Anunnaki-An'ın Kanı/Anak'ın Kanı
  • 8 Kasım 2020 Türk Yazıtlarında Cibril-Ülgen Adı Ve Psychike(Psişik) Kelimeleri İle Çiy Enerjisi Bağlantısı
  • 28 Eylül 2020 Altın Elbiseli Adam Yazıtı Okuması - Elbise - Altın Post Efsanesi
  • 8 Eylül 2020 Kuyuların Sırrı- Ress ve Araf Halkı- Asa Yazılımı...
  • 16 Ağustos 2020 Tengrinin Yazılımının Koruyucuları Kamlar ve Burkan
  • 14 Temmuz 2020 Dünya Tarihinden Silinmeye Çalışılan Türk Yer ve Boy Adları
  • 28 Haziran 2020 Yerlig Han-Dabbe-Ant Frekansı
  • 19 Haziran 2020 Kafesteki Cenin- Ant Geni

  En Çok Okunan Haberler


  ON ALTI YILDIZ'da Ara Internet'te Ara  

  Haber Sistemi altyapısı ile çalışmaktadır.
  11,221 µs