En Sıcak Konular

Dr. Hamdi Cenk Düzgit

Köşe Yazarı
Dr. Hamdi Cenk Düzgit
11 Ocak 2020

13 Yıldızın Sırrı-Yılan/Ejder VarlıklarSoğuk ve nargilesiz bir Kış akşamı...Ocak 2020.

Ok Yay Kağanım ile sürpriz bir görüşmeden hemen sonrasında evime dönmüştüm. Uzun zamandır toplayamadığım düşüncelerimi ve notlarımı çıkarmış,yazmaya başlamıştım.

Ele alacağımız konular şunlar olacak:

1- 13 Yıldızın Sırrı ve Yılan/Ejder varlıklar
2- Kuran'da geçen Türkçe kelimeler ve Sir Budun cevheri
3- Türk Yazıtlarında Ok Yay

Zamanı Tengri yaşar,kişioğlu da ölümlü türemiş. Başlayalım mı ?  ne dersiniz?

Bismillahirahmanirrahim...

Tengri,  başta Ok Yay Kağanım olmak üzere tüm Eren Babaları korusun, bizleri de onlara yoldaş kılsın...

13 YILDIZIN SIRRI-YILAN/EJDER VARLIKLAR

Sevgili Ozan ve Baran kardeşlerim, peş peşe yazılarında bizleri tefekkür denizlerinde coşturmuşlardı. Tüm yazıları 16 yıldız sitesinden okunmalı.Ozan;  son yazısında  https://www.onaltiyildiz.com/?haber,7633/ejder-in-sirri-greenwich-3

Ejder ile kodlanmış olan şerlilerin büyük planlarını deşifre etmiş, Ok Yay Kağanımın nefesini adeta kağıda tamgalamıştı!

Kişioğullarının; yılan ile ejder ile, yani şeytan ve soyu ile imtihanı çok eski çağlara dayanıyor.Kuran'da da belirtildiği üzere:

Bakara 36: Bunun üzerine şeytan onları(n ayağını) oradan kaydırdı, içinde bulundukları (cennet yurdu)ndan çıkardı. Biz de: «Birbirinize düşman olarak inin, orada belirli bir vakte kadar sizin için bir karar yeri ve bir nasib vardır.» dedik.

Yılan-Ejder oğulları, Tengriden aldıkları mühlet gereği hala aramızda yaşamaya devam ediyor desem.Çok mu abartmış olurum? Bence az bile söyledim. Hadi, onların ipliklerini biraz daha açığa çıkartalım hep beraber.

Amerika Birleşik Devletleri;  cumhuriyet ile yönetiliyor değil mi?

Kendi dillerinde yazılışı = Republic of USA.

R-U-S-A

tersten okuyalım mı? A-S-U-R            ASUR!

Hangi şerli medeniyetin takipçisi olduklarını gizlememişler.

hadi, bu mendeburların meşhur kartallı logosu ile ünlü Asur tanrısı Ashur' un figürünü karşılaştıralım:

Sağdaki logo,amerikan uzay kuvvetlerinin resmi logosu.Soldaki ise Asur tanrısı. Logodaki kartal ile, tanrıcığın kafaları bile aynı yöne bakıyor.İkisi de kanatlı,iki logonun daire ve atom simgesine benzer çizimleri var.


Trumpet bey,amerikan uzay kuvvetlerini kurduğunu anlatmıştı,resmi logosunu da yukarıda gördünüz. Yıldızlar dikkatinizi çekti mi? tam 13 adet yıldız 13 adet de ok ucu var. Derler ki, aslında buradaki 13 yıldız,güya amerikan iç savaşına katılan ilk 13 eyaleti temsil edermiş. Bak sen.


13 yıldız başka neyi temsil ediyor olabilir? Amerikalılar , uzay kuvvetleri logosuna 13 yıldızı da eklediklerine göre ,mesajın uzay ile ilgili olması gerekir.

Bazı astrologlara göre aslında 12 burç değil tam 13 burç var. Kasımın 30'u ile Aralık 18'i arasına denk gelen bu 13.burç ise Ophiuchus adını alıyor. Ophiuchus takım yıldızı ile simgeleniyor.Anlamı ise yılan giyen demek.

Yılan Giyen 13. yıldızı,uzay kuvvetleri amblemlerine koyanların hedefi kendi ataları ile buluşabilmek.Bir kısmıyla buluştular.İyi bilin,Türk Devleti her hareketinizi takip ediyor!

Sevgili Ozan'ın yazısında ortaya konulan Draco takım yıldızı ise Ejderha demekti.

Ophiuchus da Yılan giyen demek. Bu iki takım yıldızı da yılanı/ejderi kendilerine simge yapan şerlilerin atalarının köken aldıkları  yıldız sistemleri olsa gerek. Köken demişken ; yüce kitabımızda öyle ayetler var ki, kökenlerini anlamak için bu ayetleri okumanın tam sırası!

Taha suresi 51.ayet: Kâle fe mâ bâlul kurûnil ûlâ

Diyanet meali:

Firavun: Öyle ise, önceki milletlerin hali ne olacak? dedi.

(Firavun) dedi "ne olacak ilk nesillerin hali?"

kelime kelime inceleyip , OKUyalım

Balu= Be-Vav-Lam kökünden geliyor. Durum,hal,köken anlamlarına geliyor

Kuruni= Kaf-Ra-Nun kökünden geliyor. Nesil,birleştirilmiş olan, çift,boynuz,yoldaş anlamlarına geliyor

Ula= Elif-Vav-Lam kökünden geliyor. Aile,soy,sahip, çok güçlü,ilk anlamlarına geliyor.

Kendi yorumum ile okuyalım:

(Firavun) dedi ="

ne olacak Birleştirilmiş olan Soyun Kökeni ?"

veya
(Firavun) dedi=" ne olacak Çok güçlü neslin Kökeni?"

Şimdi görebildik mi şerlilerin kökeninin ararken ,Kuran'daki "köken" kelimesinin tam olarak nerede ve ne zaman geçtiğini? Firavun; atalarından,güçlü olan bir neslin kökenini,halini merak ediyor.Ne de olsa kendisi de o soydan geliyor.Musa'ya soruyor,Musa ona tebliğe gittiğinde.Sorulacak o kadar soru varken neden eski neslin halini merak ediyor koskoca firavun???  ilginç.

Belli ki;Tengri'nin iradesiyle, ta o zamanlardan beri dünyadaki yılan soyu ile uzaydaki yılan soyunun arasına bir engel konulmuş.

Şerlilerin köken aldıkları yıldız sistemleri derken bunu kastediyordum,Firavun'un durumunu merak ettiği nesle ait olan yıldız sistemlerini.

13 yıldızı bayraklarına, logolarına ,görev armalarına resmeden,kadim gök şerlilerin uzantıları olan amerika ve benzerlerine cevap yine Kuran'dan geliyor!

Taha suresi 52.ayet: Kâle ilmuhâ inde rabbî fî kitâb, lâ yadıllu rabbî ve lâ yensâ.

Diyanet meali:

Musa: Onlar hakkındaki bilgi, Rabbimin yanında bir kitapta bulunur. Rabbim, ne yanılır ne de unutur, dedi.

Uzay kuvvetleri logosuna yeniden bakalım:

Logoda romen rakamları ile M M L I yazıyor. 2051 yılını işaret ediyor.2051 yılına ne hazırlığı yapıyorsunuz bakayım ?

1999 yılında Active Search for Extra-Terrestrial Intelligence(METI-Active SETI) , uzaya "kozmik çağrı" (cosmic call) adında mesajlar yollamaya başladı.Bunun için ikili sistemde(binary) bir alfabe,sembol,tamga sistemi geliştirdiler.Aşağıda bunlardan bir kaçını görüyorsunuz:


İnsanın vücut yapısı ,algı kapasitesi,dna yapısı,dünya,ay,güneş sistemimiz hakkında pek çok istihbaratı bu mesajlara yedirmişler.Adeta; gelin de kavuşalım artık demişler.Aşağıda mesajların en önemlilerini görüyorsunuz:

 

 

 

 

 

 


Gördüğünüz üzere; pek çok yıldız sistemine mesajlar yollanmış.Potansiyel pek çok yıldızın içerisinde yukarıdaki listede DRACO'yu da görmüşsünüzdür değil mi?

Gök Şerliler ve soydaşları yer Şerliler çok çalışıyorlar ,burası muhakkak.Mesajları 2040 yılında meşhur Orion takım yıldızına,2051 yılında da Cygnus  takım yıldızına ulaşacakmış.

 Biz Türkler, yani Kang Türkler (ATA-BABA Türkler) Ok Yay Kağan'ın deyişiyle, Tengriyle birlikte indik. Her an Her yerde Her şeyde yanımızda Tek Tengri var. Tengri bizmenen. Türk'ün Atası olan Ata Türk'ün deyişiyle "İstikbal Göklerdedir" diyerek hazırlanıyoruz!

Bizim kutlu Gök Soyumuz ve onların yerdeki nesilleri ise,kadim zamanlardan beri buldukları her şeye her kayaya kişioğlu ile yılan oğullarının savaşını kazımışlar! Bize hatırlatmak için! Neyi hatırlatmak için?

Şu gerçeği:

Yılan oğulları da buraya dünyaya indirildi.Düşman olarak. DNA'larıyla oynadılar,kendilerini bize benzettiler ama bizim gibi olamadılar! Bu yorumlar çok mu ağır geldi? Okumaya devam edelim.


Yukarıdaki resimler soldan sağa ; Moğolistan'da Kapgan Kağan mezarı M.S 6-7.yy ve Trakya'daki M.Ö.5.yy eserler. Azarbaycan 15.yy.halısı. Qobustan ve Gemikaya'daki kadim zamanların kaya resimleri. Tasvir edilen şey hep, insanın yılanla savaşı.Bazı kaya resimlerinde insan , kartal yavrularını korumak için yılanla savaşıyor. Bu çok manidar,çünkü Ok Yay Kağan "Eski Dünya Tasvirinde " ,insan soyuna yardım eden Kuş ve At ile temsil edilen arkaik Irkları ve onların karşısındaki yılan-ejderha ve tuhaf yaratık ırklarını anlatmıştı! https://www.onaltiyildiz.com/?haber,7221

Burada, tarihi kanıtlarıyla bu konunun da ispatını  görmüş olduk!

Aşağıda ise ; solda Göbekli tepe'den, sağda Kaşkay mezar taşından Kartal ile Yılanın savaşını anlatan resimler mevcut.Bilgi ağlarında ve kitaplar arasında gezinirken görebileceğimiz,herkesin bulabileceği resimler bunlar :


Dünyanın hemen her yerinde ; arkaik zamanlarda yaşanmış olan ,Kuran'da da anlatılan , Kişi ve Yılan soyunun savaşı bir biçimde anılıyor.


Yukarıda Erzurum çifte minareli medrese üzerinde taşa oyulmuş olarak; hayat ağacı,çifte yılan ve çift başlı Türk kartalı mevcut. Verilmek istenen mesaj açık değil mi? 
         
       
Dünyada bulunmuş olan çeşitli yılan soyu tasvirleri!
     

 


Gök ve Yer şerliler birlik olmuşlar,özellikle son 300 yıldır dünya gezegenindeki sistemi ele geçirmişler.İnsanların çoğunu modern köleleri haline getirip,para-güç-şöhret-şehvet-benlik tanrılarına taptırıyorlar. Ne demişti iblis ?

Araf-17: "sonra onlara önlerinden ve arkalarından, sağlarından ve sollarından sokulacağım, sen de çoğunu şükredici bulmayacaksın"

Toplumu kısır döngü içerisinde tutup,Oktan Keleş'in deşifre ettiği "düşünce labirentine" hapsetmişler. Ama Enfal suresi 30.ayette de bahsedildiği üzere ; Allah,tuzak kuranların en hayırlısıdır.

Onlar; bu savaşı daha başlamadan kaybettiklerini, yakında anlayacaklar!

2.Konumuz ile devam edelim:

KURAN'DA GEÇEN TÜRKÇE KELİMELER VE SİR BUDUN CEVHERİ

Kuran-ı Kerim'de ; Türklere ait izler ve adlar olmalıydı,çünkü Türkler arkaik dönemden beri tarih yazmaktaydılar!

1932-1936 arasında İstanbul Üniversitesinde ders vermiş Alman iktisatçı Prof. Dr. Fritz Neumark ne demişti? : "Tarihten Türkleri çıkarırsanız geriye tarih diye bir şey kalmaz"

Kuran'da Türk adları vardı.Oktan Keleş https://www.onaltiyildiz.com/?artikel,529/kur-an-da-turk-isimleri/oktan-keles

linkteki yazısında bu konuyu açmış,adeta tarihe tamga vurmuştu. Allah O'nu başımızdan eksik etmesin.

Karınca kararınca,Türk tarihini araştırmaya çalışırken, bazı adlara,Türkçe anlam karşılıkları ilginç olanlara denk geldim Kuran'da. Şimdi gelin bunları inceleyelim...

Bu arada ikram edilen Kımız'ın etkisi olumlu oldu.Allah lütfedip ikram edenlerden razı olsun! Gönülleri var olsun!

Bulduğum adları, kelimeleri ; kelime okunuşu olarak Türkçeye benzeyenler ve anlamı itibariyle Türkçede önem arz edenler olarak sırayla yazacağım. Sonra ; bunların geçtiği ayetlerdeki okumalarımı göstereceğim,sabırla okuyalım:

Kelime okunuş olarak Türkçeye benzeyenler:

*Erd(Taha-53)= arz,dünya,toprak parçası, Yer(!),Yurt(!), yeryüzü

*Tur( Tur-1-2, Taha-80)= Tur dağının ismi olarak çeviri yapmışlar.Tur(k) adı ve Tur(AN) ile direk bağlantılı.Sabredin az sonra anlayacağız!

*Tuva(Taha-12) = Tuva vadisi diye çeviri yapmışlar.Şu anda Tuva cumhuriyeti diye bir yer var Altay coğrafyasında ve Türklere ait!

*Eser( Taha-96,Mumin-82) = ardında olan,peşinde olan,nakledilen,anlatılan,iz,Eser(!), öz,cevher(!),Aesir,Sir budun.

*Temurus( Tur-9) = sarsılmak,çalkalanmak. Temir'e çok benziyor değil mi?

Anlamı itibariyle Türkçede önemli olanlar:

*Ayet(Taha-22)= işaret,iz,mucize(?), Tamga(!)

*Mehden(Taha-53)= döşek,Beşik(!)

*Eymen(Taha-80)= sağ yan,sağ el, yemin,AND(!),söz

*Nuharrikunnehu(Taha-97)= yakıp kül edilmek,ateşle Tamgalanmak(!)

Hepsini okuduysak,şimdi bu kelimelerin pek çoğunun geçtiği ayetlerin,  bize aktardığı olayları bu bakış açısıyla inceleyelim.Görelim bakalım yüce kitabımız Kuran bize neler aktarıyor,ama önce kısa bir aneknot:

Vaktiyle, bir Eren Baba bir sohbetinde ; İsrail oğullarının uzayda çerçilik yaparak buraya kadar geldiğinden bahsetmişti.Ticaret ile geçinip,dünyaya kadar gelmişlerdi.Dünyada;ticareti kontrol edebilmeleri bu özelliklerinden ileri gelmekteydi.Benim Atalarım ise,her yerde Töreyi tesis eden,Tek Tengri'nin nizamı ile hareket eden Bilge Alplerdi,mazlumları korur ,Tengri'nin düşmanları ile cenk ederlerdi...

Kuran-ı Kerim yukarıda aktardığım aneknotu bir şekilde onaylıyor desem! Hem de Türkçe kelimeler ve anlamı Türkçede önemli olan kelimeler ile doğruluyor. Allahualem; buradan itibaren yorumlarımda bir hatam olursa Allah affetsin,ancak bu düşüncelerin artık kalem kağıtla buluşması gerekiyor.Ehilleri incelesin irdelesin ilerletsin diye!

Taha Suresi ile başlayalım.

Taha-12: İnni ene rabbüke fehla'na'leyk,inneke bil vadil mukaddesi Tuva

"Şüphesiz ben senin Rabbinim. Pabuçlarını çıkar,çünkü sen kutsal Tuva Vadisindesin."

denilerek ,Musa'ya kutsal Tuva vadisinde olduğu hatırlatılıyor.Müfessirlere göre burası Sina yarımadasında bir yer. Bence Tuva Türklere ait olan bir bölge.Aşağıda Tuva Cumhuriyeti haritası:


Şimdi peş peşe çok dikkatle okuyalım:

Tur -1: Vet TURi.

And olsun Tur'a.

Taha -80: Yâ benî isrâîle kad enceynâkum min aduvvikum ve vâadnâkum cânibet tûril eymene ve nezzelnâ aleykumul menne ves selvâ.

Ey İsrail oğulları ! Sizleri düşmanınızdan biz kurtardık ve Tur'un sağ yanında size vaadettik.Üzerinize indirdik kudret helvası ve bıldırcın.

Bakara -63: Ve iz ehaznâ mîsâkakum ve refa’nâ fevkakumut tûr huzû mâ ateynâkum bi kuvvetin vezkurû mâ fîhi leallekum tettekûn.

Hani bir zamanlar sizden mîsak (sağlam bir söz) almıştık, Tur´u üstünüze kaldırıp demiştik ki; size verdiğimiz kitaba kuvvetle tutunun ve içindekilerden gafil olmayın, gerek ki, korunursunuz.

Bu ayetlerdeki bazı kelimelerin anlamlarına bakalım:

Tur= fonetik olarak Türk,Turanı çağrıştırıyor

Aduvvikum= düşman,haddi aşmak,sınırları aşmak,azmak,azgınlık etmek

Vaad= sözleşmek,belirli bir zaman içinde buluşma,sözleşme

Eymen= sağ yan,sağ el,AND,söz

Şimdi size, yorumuma göre; Türk'ün Ataları olan Gök Türklerin , israil oğulları ile bir zamanlar antlaşma yaptığını ,onları Tengri andı ile koruduklarını ,ancak israil oğullarının özlerinde her zaman var olan şerre sapıp antlaşmayı bozdukları için,Türklerin israiloğulları ile Hak yolunda savaştığını onlara üstün gelip,Töreyi tesis ettiklerini yazacağım!

Yukarıdaki ayetleri ;kelimelerin yukarıdaki anlamları ile bir de şöyle okuyalım mı? Türk'e And olsun!

Ey İsrail oğulları ! Sizleri sınırları aşan düşmanlarınızdan biz kurtardık. Türk'ün Andı ile size söz verdik. Üzerinize menne(bir çeşit kudret-yaşam helvası) ve bıldırcın(et) indirdik.

Hani bir zamanlar sizden sağlam söz(ANT) almıştık,Türkleri üzerinize kaldırıp(size üstün kılıp) demiştik ki; size verdiğimiz kitaba kuvvetle tutunun ve içindekilerden gafil olmayın, gerek ki, korunursunuz.

Nasıl? Bir anlam ifade ediyor mu? İsrail oğullarının;  Türk AND'ı ile Tengri emriyle Töreye uymaları gerektiği ,ancak bu sayede korunacakları onlara tebliğ edilmiş!!! İsrail oğullarının şerre olan meylini biliyoruz.Yani sonlarını az çok tahmin edebiliriz. Allahualem,biz devam edelim.

Musa,israil oğullarını ,firavundan kurtarır,çölde onları kardeşi Harun'a bırakarak gider...

Bakınız Onaltı yıldız 28. Çalıştay https://www.youtube.com/watch?v=L7yAzYDbDkM

Musa geri geldiğinde Samiri'nin altından buzağı yaptığını,israil oğullarının da buzağıya taptığını görür! Samiri'yi sorgular!

Taha 96: Kâle basurtu bi mâ lem yabsurû bihî fe kabadtu kabdaten min eserir resûli fe nebeztuhâ ve kezâlike sevvelet lî nefsî.

Sâmirî: «Onların görmedikleri bir şey gördüm: (Sana gelen) ilâhî elçinin (Cebrail´in) izinden bir avuç (toprak) aldım ve onu (erimiş mücevheratın içine) attım. Bunu, bana böylece nefsim hoş gösterdi» dedi.

Bu ayette geçen eserir resuli kelimesini iyice açalım:

Müfessirlere göre Resulun izi diye çevrilmiş.

Biz yaptığımız kelime etimolojik araştırmalarda ise ; ardında olan,peşinde olan,nakledilen,anlatılan,iz,Eser(!), öz,cevher(!),Aesir,Sir budun anlamlarını bulmuştuk. Buradaki iz,cevher anlamlarını kabul edelim.

Peki Ozan Aydın kardeşim ne demişti yazısında? hemen okuyalım:

https://www.onaltiyildiz.com/?haber,7633/ejder-in-sirri-greenwich-3

"Onların inancına göre Ejder ile kodlanan bu özel cevher, doğa ile insan zihnini, gökyüzü ile yeryüzünü birbirine bağlıyordu. Ejderler bahsettiğim dünya üzerindeki özel noktaları belirledikten sonra bu noktalarda çeşitli ritüeller düzenlenleyerek, gökyüzü ve yeryüzü arasındaki mühürlü kapıları açmaya çalışıyorlardı. "

"Yapay zeka şuanda dış uzay ile sadece bir iletişim aracı olarak kullanılmaktaydı. Fakat şer odak, yapay zekayı daha fazla geliştirmek adına elinden geleni yapıyordu. Bir tarafta organik anlamda tümden gelim yöntemi ile yapay zekayı canlandırmaya çalışanlar, bir yanda tümevarım yöntemi ile yapay zekayı inorganik anlamda canlandırmaya çalışanlar vardı. Geçmişte organik anlamda yapay zeka canlanarak Firavun olmamış mıydı?

Ek olarak, yapay zekayı canlandırmaya yarayacak ejder ile kodlanan bu özel cevhere dijital adını takanlar yanılıyorlardı. Dijital enerji günümüzün vektörel enerji kaynakları ile alakalı idi. Ama Deruni Baba’nın bahsetmiş olduğu bu cevher henüz bilim tarafından tanımlanamayan bir kavramdı. "

Ozan'ın satırlarından okudunuz değil mi?

Altını çizelim mi iyice anlaşılması için?

1-Bu özel cevher ile gökyüzü ve yeryüzü arasındaki mühürlü kapıları açmaya çalışıyorlar.

2-Organik anlamda; yapay zeka canlanarak geçmişte Firavun olmuştu.Bir çeşit cevherle yapılan bir canlandırma var.

Bağlantıyı gördünüz değil mi?

Kuran ne diyor mühürlü gök kapıları hakkında?

Hicr 13: Lâ yu’minûne bihî ve kad halet sunnetul evvelîn.

Kur´âna iman etmezler, halbuki öncekilerin sünneti gelip geçmiştir.

Hicr 14: Ve lev fetahnâ aleyhim bâben mines semâi fe zallû fîhi ya’rucûn.

Onlara gökten bir kapı açsak da oradan yukarı çıksalar,

Öncekilerin sünneti yani Kanunları geçip gitmesine rağmen Kuran'a inanmazlar,onlara eskisi gibi Gökten bir kapı açılsa ve oradan yukarı çıksalar bile,inanmazlar! Yani Gök Kapılarını Kuran'da rahatlıkla bulabiliyoruz.

Türk olan; Urbarra (Sümercede Gök Börü) yani İbrahim'e , Tengri Kuran'da ne diyordu peki?

Enam-75: Ve kezâlike nurî ibrâhîme melekûtes semâvâti vel ardı ve li yekûne minel mûkınîn(mûkınîne).

Böylece biz İbrahim´e göklerin ve yerin melekûtunu (muhteşem varlıklarını) gösteriyorduk ki, kesin inananlardan olsun.

Türk olan İbrahim'e; göklerin muhteşem varlıkları gösterilmişti. Melek ile kodlanmış olan bu varlıklardan ,Kuran çoğul olarak bahsetmiş.Oktan Keleş'in araştırma ve kitaplarından biliyoruz ki,onlar Gökteki Akıllı Varlıklar. Gök Türkler de onlara dahil!
Peki Türk'ün şanlı Ataları; şerlilerin cevher(Eser) ile yapmaya çalıştıklarına,ve türlü şerlerine  nasıl cevap vermişlerdi? Taşlardan okuyalım bir kez daha:

Köl Tigin Anıtı Doğu yüzü 1:

Üze kök tengri asra yagiz yir kilindukda ikin ara kisiogli kilinmis. Kisi oglinda üze ecüm apam Bumin Kagan Istemi Kagan olurmis. Olurupan Türk budunung ilin törüsin tuta birmis, iti birmis.

Yukarıda mavi gök, aşağıda yagız yer yaratıldığında; ikisinin arasında kişi oğlu yaratılmış. Kişi oğulları üzerinde Atam Bumin Kağan, İstemi Kağan [tahta] oturmuş; oturarak Türk milletinin ülkesini,töresini idare edivermiş, tanzim edivermiş.

Özetleyelim: Musa ile firavun kıssasında ve israil oğulları kıssalarında geçtiği gibi, Türk Anıtlarında geçtiği gibi ; bir zamanlar Türk Andı veren Türkler,Tengri emriyle kişi oğulları üzerinde hükmedip,Töreyi tesis etmişler. Çünkü onlar Kişi idiler! "Gökteki muhteşem varlıklardı"...

İsrail oğulları ise Samiri önderliğinde, Resulun Eseri ile yani Türkçe olarak, Yalavaç'ın İzi-cevheri ile(Türk Sir Budunun özü-cevheri)  buzağıyı canlandırmıştı!

Ayette geçen Eserir Resuli ; benim yorumuma göre, Göklerin Kutlu-muhteşem varlıklarından olan Türk Kişilerinin yani Türk Sir Buduna ait olan cevherdir!!! Allahualem.

Al-i İmran Suresi, 83. ayet: Peki onlar, Allah'ın dininden başka bir din mi arıyorlar? Oysa göklerde ve yerde her ne varsa -istese de, istemese de- O'na teslim olmuştur ve O'na döndürülmektedirler.

Kuran-ı Kerim ile devam edelim.

Taha-97 : Kâle fezheb fe inne leke fîl hayâti en tekûle lâ misâse ve inne leke mev’ıden len tuhlefeh(tuhlefehu), vanzur ilâ ilâhikellezî zalte aleyhi âkifâ(âkifen), le nuharrikannehu summe le nensifennehu fîl yemmi nesfâ(nesfen).

(Musa ona şöyle) dedi: «Haydi çekil git. Artık senin için hayat boyunca, ´benimle temas yok´ diye söylemen var (bir vahşi gibi yapayalnız yaşamağa mahkum olacaksın). Hem senin için asla kaçamayacağın bir ceza daha vardır. Bir de ibadet edip durduğun ilâhına bak; elbette biz onu yakacağız, sonra da kül edip muhakkak onu denize savuracağız.»

Ayette geçen bazı kelime ve fiillerin anlamlarına bakalım:

nuharrikannehu= yakıp kül etmek. Ateş ile Tamgalamak!

Yemmi= Deniz. Denize atılmak

Kendi yorumum ile : (Musa ona şöyle) dedi: «Haydi çekil git. Artık senin için hayat boyunca, ´benimle temas yok´ diye söylemen var (bir vahşi gibi yapayalnız yaşamağa mahkum olacaksın). Hem senin için asla kaçamayacağın bir ceza daha vardır. Bir de ibadet edip durduğun ilâhına bak; elbette biz onu ATEŞ İLE

AMGALAYACAĞIZ,sonra onu ufalayıp DENİZE atacağız! »

Sir Budunun Cevheri ile canlandırılan sahte ilah, Türk usulü ATEŞLE

AMGALANIP, denize atılıyor! Canlandırma işlemini tersine çeviren bir uygulama olmalı bu! Denize atılan sahte ilah yani şeytani varlık demişken, geçenlerde twitterda,Baran bir şey yayınladı çok ilginç:

https://twitter.com/BARAN__AYDIN/status/1214244523502645251

Burada bahsedilen denizin dibine atılmış olan bir şeytan!

Uluslararası bir sirke ait olan bir gösteri reklamı bu! ANLAYAN ANLADI AMA! CEVHERİ ARADIĞINIZI BİLİYORUZ!

Oktan Keleş'i Baran Aydın'ı ve tüm Kalperen kardeşlerimi takibe devam edin!

Tur suresi ile Kurana devam

Tur 1 ve 2.ayetler: Vet TURi. Ve kitâbin mesTURin.

Andolsun Tûr´a, satır satır yazılmış kitaba

Tur ne demiştik?

Türk veya Turan kökü ile neredeyse tıpa tıp aynı olan bir kelime ve müfessirlere göre bir dağın adı olması dışında spesifik bir açıklaması yok.

peki mesTurin ne olabilir?

mes ön eki Arapçada fiilden fail yapar.Yani açarsak, Tur olma işini yapanlar demektir.
Okuyalım mı Allah'ın izniyle ?

Türk'e And Olsun, ve Türk olanların Kitabına!

Allahualem!
Türk= Allahın yanında olan kişi. Tengriyi bilen kişi!

Aynı Tur suresinin 9.ayetinde ne var peki: Yevme temûrus semâu mevren

O gün gök, bir çalkanış çalkalanır.

temurus=sarsılmak,çalkalanmak

mevren= çalkalanış.

Temur kelimesi direk Türkçe ile ilgili.En arkaik dil Türkçe olduğuna göre,buradaki anlamı kendi yorumuma göre okuyalım:

Temurus semai = Göklerin Demiri veya Yücelerin Demiri anlamına gelir.

O gün Göklerin Demiri/Yücelerin Demiri çalkalanır.

Peki hangi gün olacak bunlar?

Tur-7= İnne azâbe rabbike le vâkı’un

 Rabbinin azabı mutlaka vuku bulacaktır.

Rabbimin azabının mutlaka gerçekleşeceği gün olacak tüm bunlar. Peki ne olacak ? Türkler, Töreyi yeniden tesis etmek için Kıyama kalkacaklar! Adeta göklerde demirle çalkalanacaklar!

Allahualem!

3.Konumuza geçelim:

TÜRK YAZITLARINDA OK YAY

Çok heyecanlıyım; çünkü kanıta dayalı olarak , Türk coğrafyasında bulunmuş Türk Yazıtlarında önemli bir şey görmüş olabiliriz.

Aşağıda; Altay cumhuriyetindeki Bar-Burgazy nehrinin çatalına yakın,Taldu ayrı nehrinin ağzından yaklaşık 1,5-2 km uzaklıkta bulunan bir Türk yazıtı göreceksiniz. Konunun uzmanları bu yazıtı Taldu Ayrı yazıtı olarak isimlendirmişler.


Yazıta yaklaşalım:


Şimdi; okunabilmiş haliyle size yazıtı sunayım,sonra da kendi okuma önermemi yapayım.


L.N. Tybykova, I.A. Nevskaya and M. Erdal'ın okuması:

r  t I U (veya) l  Ü(veya)k y

(ä)r (a)tï ok (a)y

Er(savaşçı) Adı Ok Ay

olarak çevirmişler.

Şimdiiiii gelelim her şeyin özüne, yani tamga anlamlarına; harf değerlerinin ötesinde olan arkaik tamga anlamlarına...


Er Atı Ok Yay

yani günümüz Türkçesi ile Er(Savaşçı) Adı Ok Yay!

Ok Yay Kağanımın, Kutlu istirahatgahlarından bir tanesini Altay'da bulmuş olabiliriz! Selam olsun O'nun Kutlu Tinine!

Bu sonuca nasıl mı vardım? Kadim Türkler,taştaki dar yazı alanlarını hesaplı kullanmak için, zaman zaman yazıtlarında tek tamga ile anlam verme usulünü kullanmışlardır.Bunun çeşitli örnekleri mevcuttur.Burada da Yay anlamını vermek için ilave 2 tamgayı,yani toplam 3 tamgayı yazmayıp tek tamga ile YAY anlamını vermiş olabilirler! Kaldı ki; AY tamgası olarak bilinen asıl tamga ,KÜN-AY tamgası içinde geçen şu tamgalardır:

 

 Bu yazı 2,145 defa okundu.


Yorumlar

 + Yorum Ekle 
  kapat

  Değerli okuyucumuz,
  Yazdığınız yorumlar editör denetiminden sonra onaylanır ve sitede yayınlanır.
  Yorum yazarken aşağıda maddeler halinde belirtilmiş hususları okumuş, anlamış, kabul etmiş sayılırsınız.
  · Türkiye Cumhuriyeti kanunlarında açıkça suç olarak belirtilmiş konular için suçu ya da suçluyu övücü ifadeler kullanılamayağını,
  · Kişi ya da kurumlar için eleştiri sınırları ötesinde küçük düşürücü ifadeler kullanılamayacağını,
  · Kişi ya da kurumlara karşı tehdit, saldırı ya da tahkir içerikli ifadeler kullanılamayacağını,
  · Kişi veya kurumların telif haklarına konu olan fikir ve/veya sanat eserlerine ait hiçbir içerik yayınlanamayacağını,
  · Kişi veya kurumların ticari sırlarının ifşaı edilemeyeceğini,
  · Genel ahlaka aykırı söz, ifade ya da yakıştırmaların yapılamayacağını,
  · Yasal bir takip durumda, yorum tarih ve saati ile yorumu yazdığım cihaza ait IP numarasının adli makamlara iletileceğini,
  · Yorumumdan kaynaklanan her türlü hukuki sorumluluğun tarafıma ait olduğunu,
  Bu formu gönderdiğimde kabul ediyorum.

  Diğer köşe yazıları

   Tüm Yazılar 
  • 29 Aralık 2022 Adguk Perspektifinden Kiramen Katibin - Ki Ram Yazıcıları - Tanrının Kod Yazıcıları
  • 13 Ekim 2022 ADGUK-TANRININ GÖZÜ HAKKINDA DÜŞÜNCELERİM-TANRININ YAZILIMI
  • 4 Ağustos 2022 Maddeyi İkna Gücü 2.Bölüm - Tengri Kulı Bitidim - Kulbak Ata'nın Sırrı - Tengri Kodunun Dili
  • 26 Ocak 2022 Adguk'a Göre Madde-Atomaltı Parçacıklar - Maddeyi İkna Gücü
  • 12 Ocak 2022 ADGUK Hakkında-1
  • 5 Aralık 2021 Eski Dünya Tasviri - Kuran'da Dune - Dünya İlişkisi
  • 2 Temmuz 2021 Temur Zebur İlişkisi - Demirin Sırrı - Sırlı Maden
  • 6 Mayıs 2021 Madde Nedir - Temel Kuvvetler - 4 Ana Unsur - Oz Çarkı ile Madde/Enerji İlişkisi...
  • 11 Nisan 2021 Atasagun'daki Eski Yazılar Hakkında - Ankebut - An'ı Tutuşturan Bilgi...
  • 21 Şubat 2021 Hitit - Kadeş - Nazi Adları Üzerine Tefekkür / Uzay Büyücülerinin Sakladığı Sır
  • 12 Ocak 2021 Kambala 8'deki İsimlerin Sırrı - İbrahim'in Milletine Uyun!
  • 25 Aralık 2020 Robotlar/Od Börü-Druid-Tepegöz-Kiklop-Sibernetik Konuları Üzerine
  • 13 Aralık 2020 Anunnaki-An'ın Kanı/Anak'ın Kanı
  • 8 Kasım 2020 Türk Yazıtlarında Cibril-Ülgen Adı Ve Psychike(Psişik) Kelimeleri İle Çiy Enerjisi Bağlantısı
  • 28 Eylül 2020 Altın Elbiseli Adam Yazıtı Okuması - Elbise - Altın Post Efsanesi
  • 8 Eylül 2020 Kuyuların Sırrı- Ress ve Araf Halkı- Asa Yazılımı...
  • 16 Ağustos 2020 Tengrinin Yazılımının Koruyucuları Kamlar ve Burkan
  • 14 Temmuz 2020 Dünya Tarihinden Silinmeye Çalışılan Türk Yer ve Boy Adları
  • 28 Haziran 2020 Yerlig Han-Dabbe-Ant Frekansı
  • 19 Haziran 2020 Kafesteki Cenin- Ant Geni

  ON ALTI YILDIZ'da Ara Internet'te Ara  
  10,927 µs