En Sıcak Konular

Dr. Hamdi Cenk Düzgit

Köşe Yazarı
Dr. Hamdi Cenk Düzgit
27 Aralık 2019

Türk Anıt ve Yazıtlarındaki Sırlar-Sir BudunBaşta Oktan Keleş Kağanım olmak üzere tüm Eren Babalara hediyemiz olsun...

Kültigin Anıtı Güney Yüzü 11.Satır

 


"Ne kadar sözüm varsa ebedi taşa kazıdım,Ona bakıp bilin,anlayın"

Bismillahirahmanirrahim...

Yazımızda var olabilecek hatalar bana aittir.Yaptığım yorumlar,önermeler,okuma ve anlamlandırma denemeleri hep ; konunun ehillerini düşünceye, tefekküre sevk etmek amaçlıdır.İstedim ki ; Kişioğulları artık ,Eren Babaların da duası ve rehberlikleriyle , Kişi olabilsinler. Atalarını tanısın ,bilsinler.Bu uğurda  canım da kanım da Yüce Türk Milletine,Ordusuna ve Eren Babaların yoluna feda olsun.

Atalarımız; arkaik ve kadim bilgilerini bizlere aktarabilmek uğruna ebedi taşlara yazılarını kazıdılar.Türk oldukları için ; yaratılmış en eski dil olan Türkçe ile yazdılar,bu dilin asla kaybolmayacağını bildikleri için.Çağlar sonra Türklerin kullandığı bu dile ve harflere Runik Harfler dendi.Bakınız Allah'ın işine ki ,Rune kelime kökünün hint-avrupa dillerindeki ortak anlamı "Sır" demektir.Dakika 1 gol 1 karşımıza Sır yazı çıktı...

Bir önceki yazımızda ; Sir Budun'un peşine düşmüş,İskandinav mitolojisinde geçen Aesir kelimesinin anlamını vererek kelimeleri birbirine bağlamaya çalışmıştık. Önerimize göre Sir Budun ; bir takım Tengrisel güçleri olan bir soydu.Tengri değillerdi.Tengri bilgisine sahiptiler ve kıymetli Baran Aydın koldaşımın da araştırmalarında aktardığı gibi ,zorluk anlarında Türklere yol göstermek ve uyarıda bulunmak için ortaya çıkarlardı.

Aşina ve Aşite olarak 2 boydular.

GökBörü ve Arslan...

Hemen burada; arkaik bir kelime olan Aşina'nın tarihlere göre söylenişini inceleyelim:
Aşina(eski Türkçede Gök soyluluk)-----Asena(Türkçede Lider soy)-----Adscandere(Latince yükselmek-yükseklik)-----Ascend(ingilizce Yükselmek-yükseklik)

Ön Türkçedeki okunuşuna da bakalım:

As(Aş) in A

"Asılı olan yerden(Yüksekten) inen"

Yukarıda da okuduğunuz gibi kelime yukarıyı,yükselmeyi,gökleri anlatıyor; bu da Aşina soyunun (yüksek olan) Gök'ten inerek geldiğinin, kelime etimolojisi kullanılarak yapılmış bir ispatıdır!

Sir Buduna ,kaldığımız yerden devam edelim.

Kendilerinden daha zayıf olan toplumları etkilemiş, zaman zaman sahip oldukları güçten dolayı onları korkutmuşlardı. Dünyanın çeşitli yerlerindeki mitlerde birbirine çok yakın adlarla hep aynı topluluk anlatılıyordu. Mitolojileri hatırlayalım:

İskandinav mitolojisinde Aesir kelimesi , Asgard adı verilen bir yerden köken almış olan Tanrısal güçlü varlıkları işaret ediyordu.


Hint mitolojisinde de ; Asura adı ile aynı güçteki varlıklar anlatılıyordu.Aynı kelime yani Aesir ; Mezopotamyada da Ahura adı ile anılıyordu.Yine Tanrısal güçlü varlıklar söz konusuydu.

Yunan mitolojisinde de Aether(ether) adı ile aynı kavram, yani Tanrısal güçlü varlıklar anlatılıyordu...

Esîr, "ether" olarak da bilinen, maddenin insanın beş duyusu ile algılayamadığı; katı, sıvı ve gaz hallerine oranla yoğunluğu daha az, titreşimsel  hızı daha yüksek, daha süptil ve daha akışkan haline verdikleri addır.

Ether teriminin kökeni, antik çağ inisiyasyonlarında kullanıldığı biçimiyle, aither veya aiether olarak da yazılan aether’dir. Eski Yunancada aether, kökeni olan “aitho” sözcüğünden de anlaşılabileceği gibi, “ateşli, parlak ve havadan daha süptil olan” anlamına gelmekteydi ve fiziksel bir mekanı ifade etmiyordu.

Belli ki  tüm mitolojilerde ; tam anlaşılamamış, bu yüzden metafiziksel olarak kalmış bir kavram anlatılmaya çalışılmış.

İnsanoğullarının bir kısmı ; Sir Budun ile sırlanmış olan bu "Tanrısal güçlü varlıklara" ,onları Tanrı sanarak taptı. Halbuki Sir Budun ; bunu istememişti. Onlar Uluların soyundandı,Kişiydiler,kişioğlu denen insanoğullarının öğretmenleriydi.Tek Tengriyi biliyorlardı,çünkü onlar...Türk'tü...


Bkz. Oktan Keleş - Kulbak Bilge ve Tengrinin Türkü kitapları.

Türk yazıtlarında sırlanmış olan bilgileri  Kuran-ı Kerim ile destekleyerek ; günümüz bilim seviyesinin verdiği bakış açısıyla anlamaya çalışmak , metafizik olanı bir şekilde fizik olana çevirmeye çalışıyoruz. Kişioğullarının kişi olma yolunda ilerleyebilmesinin zamanı gelmedi mi hala?

 Asr suresine göre ; o Kutlu kapı hep Açık!

Asr suresi 1-3: Asr´a yemin olsun ki, İnsan mutlaka ziyandadır. Ancak iman edenler, salih amel (iyi işler) işleyenler, birbirlerine hakkı tavsiye eden ve sabrı tavsiye edenler bunun dışındadır.

Asr suresi başlı başına; zamanda tasarruf yapabilen Sırlı adamların kutlu yolunu anlatması yönüyle çok değerli.Konunun ehilleri zamanı gelince bu konuyu açar inşallah diyerek devam ediyoruz...

Türk yazıtlarında Sir Budunun önemini anlatan pek çok  yer var.Sir Budun olmazsa ,Kağanlığın geleceği tehlikeye girecek kadar telaş içerisine giriyorlar.Öyle ki ; yazıların bir bölümünde Türk düşmanlarının,Sir Budunu ortada sıkıştırmak ve mümkünse tamamını yok etmek için kurdukları plan bile anlatılıyor! Sir Budun mutlu olmazsa,karınları tok olmazsa Kağan'ın tahtta oturamayacağı açıkça yazılarak koskoca anıt sonlandırılıyor!

Hava soğuk,çayı demlediniz mi? Sir Budunun önemini anlatan satırlara doğru gidiyoruz.

Tonyukuk anıtı Batı Yüzü 2,3,4:

...Tengri ança temiş erinç,Kan bertim,kanıngın kodup içikding.İçikdök üçün Tengri öl temiş erinç.Türk bodun ölti alkıntı yok boltı.Türk Sir bodun yerinte bod kalmadı.Ida taşda kalmışı kuwranıp yeti yüz boltı...

Tengri şöyle demiş elbette,Kan(Han) verdim(Hanın göklerden emirle gönderildiğine atıf yapılıyor.),Hanını bırakıp tabi oldun.Tabi olduğun için Tengri öl demiş elbette.Türk budunu öldü,mahvoldu,yok oldu. Türk Sir Budununun topraklarında(ülkesinde) boy kalmadı.Ağaçta(ormanda) taşta(mağaralarda?) kalmış olanlar toplanıp yedi yüz kişi oldu...

Tonyukuk anıtı Güney Yüzü 4(11):

...Tawgaç berdin yen teg,Kıtany öngdün yen teg,Ben yırdınta yan tegeyin.Türk Sir bodun yerinte idi yorımazun usar idi.Yok kışalım...

Tabgaç(Çinliler) güney taraftan saldırın,Kitanylar doğu taraftan saldırın,Ben(ihanet eden boylar) kuzey taraftan saldırayım.Türk Sir budunu oldukları yerde hiç yürümesin(hareket etmesin). Hepsini yok edelim.

vay vay vay! Bu bir şeytan taktiği! Bakınız Araf suresi 17.ayet:

«Sonra (onların) önlerinden arkalarından, sağlarından sollarından onlara sokulacağım ve sen, çoklarını şükredenlerden, bulmayacaksın.»

Tonyukuk anıtı Kuzey Yüzü 1,2,3,4(59,60,61,62):

Elteriş Kagan kazganmasar yok erti erser ben özüm bilge Tonyukuk kazganmasar ben yok ertim erser,Kapgan Kagan Türük Sir Bodun yerinte bod yeme bodun yeme kişi yeme idi,yok erteçi erti.

Elteriş Kagan bilge Tonyukuk kazgantok üçün Kapgan Kagan Türük Sir bodun yorıdokı bo. Türük Bilge Kagan Türük Sir bodunug oguz bodunug igidü olorur.
Elteriş Kağan kazanmasaydı,o olmasaydı,ben,kendim bilge Tonyukuk kazanmasaydım,ben olmasaydım,Kapgan Kağan ,Türk Sir budununun topraklarında(ülkesinde?) boy da budun da kişi de olmayacaktı.

Elteriş Kağan ,bilge Tonyukuk kazandığı için Kapgan Kağan, Türk Sir budunu yaşamaya devam etti.Türk Bilge Kağan Türk Sir budununu ve Oğuz budununu besleyerek(sahip çıkarak) yaşayabilir(tahtta oturur diye de çevirmişler).

Sevgili okuyucular, verilmek istenen mesaj çok açık değil mi?

Türk Sir Budunu o kadar değerli ve önemli ki ortaya şu ÖNERMELER çıkıyor:

1.ÖNERME= Tengrinin yolladığı Hanı bırakıp Çine tabi olan halk yüzünden ,neredeyse Türk Sir budun topraklarında kimse yaşayamayacaktı!
2.ÖNERME= Tengrinin yolladığı varlık ; Kan olarak yazılmış.İlk akla gelen Han kelimesi.Ancak, damarlarımızdaki kan da "Kan" şeklinde yazılıp söyleniyordu.Bakınız Tonyukuk Doğu yüzü 1(52):

...kızıl kanım töküti kara terim yügürti...

...Kızıl kanımı dökerek kara terimi dökerek...

Eeee o zaman Türklerin Gök Soylu oldukları ,"Tengrinin verdiği Kan" anlatımı ile bir kez daha ispatlanmış oluyor!

Anıtta anlatıldığı üzere göklerden Tengri emri ile yollanan Kan(nesil,peygamber) bırakılıp terk edilip,başka soylara tabi olunduğu için doğal olarak,Türk Sir budun ülkesinde orijinal soydan gelen neredeyse kimse kalmaz duruma geliyor!!! 700 kişi hariç! Bu anlatılan savaş, yerde değil de gökte olmuş olabilir mi? Yazıtlarda anlatılan Türk Sir Budun da, gökteki HUN Tufanından geriye kalanlar olabilirler mi ? diye sormadan edemiyorum. Eren Babalar vakti geldiğinde bu sırrı açarlar.

3.ÖNERME= Çinliler,kitanlılar,tabi olmuş olan oğuzlar(ihanet eden kişiler) birleşip bu gök soylu Türk Sir budununu yok edebilmek için 3 yönden saldırmayı planlıyorlardı.Kutlu soyun kökü kurutulup,Türkler Başsız bırakılacaktı.Planları başarısız oldu elbette.Her daim başarısız olacaklar!

4.ÖNERME= Türk soylu Bilge Kağanların ve Türk Milletinin varlığı ,ancak ve ancak Türk Sir Budunu ve Oğuz Kağan nesline iyi sahip çıkılırsa mümkündür! Koca Tonyukuk anıtı bile bu cümleler ile bitmektedir!

Türk Sir Budunu ve Oğuz Budunu yaşasın diye can alıp can vermiş olan Türk Milleti; Gök Soylu Atalarına ,yani Uluların soyundan gelen Atalarına karşı o kadar büyük bir saygı duymaktadırlar ki, bu yüzden kendilerinden sayı olarak kat kat üstün olan düşmanlarına saldırarak(savunarak değil) onları yok etmişlerdir.Bakınız Tonyukuk Anıtı Batı yüzü 1,2,3,4(36,37,38,39):

...casusu getirdiler.Haberi şu: "yarış ovasında on tümen(yüzbin) kişilik ordu toplandı" der.O sözü işitince beylerin hepsi "dönelim,temiz olmak,utançtan iyidir" dedi.Ben şöyle dedim: "Ben bilge Tonyukuk,Altay dağlarını aşarak geldik,Ertiş ırmağını geçerek geldik.Gelişimiz zorluydu" dedim."Kimse duymadı,Tengri, Umay,Kutsal yer ve Su yardım etti elbette.Savaştan niye kaçacağız? Çoklar diye niye korkacağız? Azız diye üzerimize mi basacaklar? Saldıralım" dedim. Saldırdık,talan ettik...

Okudunuz...

100bin kişilik orduya karşı az iken savaşıp,kazanmışlar ve Türk Sir Budununu korumuşlar...

Peki bu Sir Buduna ait hiç bir işaret yok mu?

Var. Hem de Oktan Keleş Kağanımın Tengrinin Türkü kitabında var.

Gördünüz mü? Gök soylu Türk olan Kişi,nasıl cevap veriyor?

"Bizler arayamayız,tespit ediliriz.Vücutlarımızda gök yaşamının izleri var!"

Bitmedi! Türk Anıt/yazıtlarında Gök ile ilgili bir Halktan bahsediliyor!

Bilge Kağan Anıtı Kuzey yüzü 12-13:


Ne yazıyor,ne yazıyor?

Yukarıda gök güçlü (bir bodun olan) 10bin<.......>halkı <........>besleyin,eziyet sıkıntı çektirmeyin!

Kusura bakmayın büyük harfle yazmak lazım:

BİLGE KAĞAN ANITINDA,YUKARIDAKİ GÖK GÜÇLÜ BUDUN OLAN 10BİN KİŞİLİK HALKA İYİ BAKIN,SIKINTI ÇEKTİRMEYİN YAZIYOR!!!

Sir Budun'un önemini her halde anlatabilmişizdir.

Allah ,Eren Babalardan ve Oktan Keleş Kağanımdan razı olsun.Ne diyim? En büyük mutluluğum O'nu tanıyıp Hakikat yolunda hizmet edebilmektir...

Şimdi gelelim konunun can alıcı kısmına.Yukarıda yapmış olduğumuz önermelerin yüce kitabımız Kuran'daki yansımalarına da bakalım.Bakalım ki şüphesi olan kaldıysa ,giderelim inşallah.

Ne diyordu Tonyukuk anıtı Batı Yüzü 2,3,4de? :

...Tengri ança temiş erinç,Kan bertim,kanıngın kodup içikding.İçikdök üçün Tengri öl temiş erinç.Türk bodun ölti alkıntı yok boltı.Türk Sir bodun yerinte bod kalmadı.Ida taşda kalmışı kuwranıp yeti yüz boltı...

Kuran'da,kavimlere boylara milletlere Tengri tarafından gönderilmiş peygamberlerini,önderlerini bırakan toplumların sonları anlatılır değil mi?
Nahl suresi 36:

Andolsun ki biz her ümmete, «Allah´a ibadet edin ve putlara tapmaktan sakının.» diye bir peygamber gönderdik. Allah, bu ümmetlerden bir kısmına hidayet etti, bir kısmına da sapıklık hak olmuştur. Şimdi yeryüzünde bir gezip dolaşın da bakın ki, peygamberleri yalanlayanların sonunun ne olduğunu bir görün?

Al-i İmran 21:

Allah´ın âyetlerini inkâr edenler ve haksız yere peygamberleri öldürenler, insanlar içinde adaleti emredenlerin canına kıyanlar yok mu? Bunları acıklı bir azapla müjdele!
Hadid 19:

Allah´a ve peygamberine iman edenler var ya, işte onlar, Rableri yanında sözü özü doğru olanlar ve şehitlik mertebesine erenlerdir. Onların mükafatları ve nurları vardır. İnkar edip de âyetlerimizi yalanlayanlara gelince, onlar da cehennemin adamlarıdır.
Okuduğunuz üzere; Kuran'da Türk Anıt/yazıtlarını doğrulayan pek çok ayet mevcut. Türk Kağanlarının bengü(sonsuzluk) taşlara tokuttuğu yazılar , tekrarlıyorum,sadece taşa tokutulan dönem olaylarını içermiyor.Arkaik ve kadim zamanlara ait olayları da anlatıyor! Konunun uzmanları,yazılardaki cümle yapılarını,şimdiye kadar karşılığı bulunamamış az sayıdaki kelimeyi,verilmek istenen duyguları,kavramları bir de bu açıdan incelesin inşallah...

Yazımızın bu bölümüne Türk Ata'nın el yazısından Türk'ün tarifi ile son vereceğiz.


13.yıldıza kölelik yapanlar ile olan mücadelemiz devam edecek inşallah!

13.yıldız'a bir sonraki yazımızda değineceğiz nasip olursa.

Varlığım Türk varlığına armağan olsun!

Ne mutlu Türküm diyene!

Tengri biz menen!

Dr.Hamdi Cenk Düzgit

https://www.onaltiyildiz.com/?haber,7627/turk-anit-ve-yazitlarindaki-sirlar-sir-budun


Bu yazı 1,641 defa okundu.


Yorumlar

 + Yorum Ekle 
  kapat

  Değerli okuyucumuz,
  Yazdığınız yorumlar editör denetiminden sonra onaylanır ve sitede yayınlanır.
  Yorum yazarken aşağıda maddeler halinde belirtilmiş hususları okumuş, anlamış, kabul etmiş sayılırsınız.
  · Türkiye Cumhuriyeti kanunlarında açıkça suç olarak belirtilmiş konular için suçu ya da suçluyu övücü ifadeler kullanılamayağını,
  · Kişi ya da kurumlar için eleştiri sınırları ötesinde küçük düşürücü ifadeler kullanılamayacağını,
  · Kişi ya da kurumlara karşı tehdit, saldırı ya da tahkir içerikli ifadeler kullanılamayacağını,
  · Kişi veya kurumların telif haklarına konu olan fikir ve/veya sanat eserlerine ait hiçbir içerik yayınlanamayacağını,
  · Kişi veya kurumların ticari sırlarının ifşaı edilemeyeceğini,
  · Genel ahlaka aykırı söz, ifade ya da yakıştırmaların yapılamayacağını,
  · Yasal bir takip durumda, yorum tarih ve saati ile yorumu yazdığım cihaza ait IP numarasının adli makamlara iletileceğini,
  · Yorumumdan kaynaklanan her türlü hukuki sorumluluğun tarafıma ait olduğunu,
  Bu formu gönderdiğimde kabul ediyorum.

  Diğer köşe yazıları

   Tüm Yazılar 
  • 29 Aralık 2022 Adguk Perspektifinden Kiramen Katibin - Ki Ram Yazıcıları - Tanrının Kod Yazıcıları
  • 13 Ekim 2022 ADGUK-TANRININ GÖZÜ HAKKINDA DÜŞÜNCELERİM-TANRININ YAZILIMI
  • 4 Ağustos 2022 Maddeyi İkna Gücü 2.Bölüm - Tengri Kulı Bitidim - Kulbak Ata'nın Sırrı - Tengri Kodunun Dili
  • 26 Ocak 2022 Adguk'a Göre Madde-Atomaltı Parçacıklar - Maddeyi İkna Gücü
  • 12 Ocak 2022 ADGUK Hakkında-1
  • 5 Aralık 2021 Eski Dünya Tasviri - Kuran'da Dune - Dünya İlişkisi
  • 2 Temmuz 2021 Temur Zebur İlişkisi - Demirin Sırrı - Sırlı Maden
  • 6 Mayıs 2021 Madde Nedir - Temel Kuvvetler - 4 Ana Unsur - Oz Çarkı ile Madde/Enerji İlişkisi...
  • 11 Nisan 2021 Atasagun'daki Eski Yazılar Hakkında - Ankebut - An'ı Tutuşturan Bilgi...
  • 21 Şubat 2021 Hitit - Kadeş - Nazi Adları Üzerine Tefekkür / Uzay Büyücülerinin Sakladığı Sır
  • 12 Ocak 2021 Kambala 8'deki İsimlerin Sırrı - İbrahim'in Milletine Uyun!
  • 25 Aralık 2020 Robotlar/Od Börü-Druid-Tepegöz-Kiklop-Sibernetik Konuları Üzerine
  • 13 Aralık 2020 Anunnaki-An'ın Kanı/Anak'ın Kanı
  • 8 Kasım 2020 Türk Yazıtlarında Cibril-Ülgen Adı Ve Psychike(Psişik) Kelimeleri İle Çiy Enerjisi Bağlantısı
  • 28 Eylül 2020 Altın Elbiseli Adam Yazıtı Okuması - Elbise - Altın Post Efsanesi
  • 8 Eylül 2020 Kuyuların Sırrı- Ress ve Araf Halkı- Asa Yazılımı...
  • 16 Ağustos 2020 Tengrinin Yazılımının Koruyucuları Kamlar ve Burkan
  • 14 Temmuz 2020 Dünya Tarihinden Silinmeye Çalışılan Türk Yer ve Boy Adları
  • 28 Haziran 2020 Yerlig Han-Dabbe-Ant Frekansı
  • 19 Haziran 2020 Kafesteki Cenin- Ant Geni

  En Çok Okunan Haberler


  ON ALTI YILDIZ'da Ara Internet'te Ara  

  Haber Sistemi altyapısı ile çalışmaktadır.
  7,667 µs