En Sıcak Konular

Emir Yıldızdan

Köşe Yazısı
Emir Yıldızdan
20 Nisan 2012

G-8(?)'ler Toplanmış...G8 dışişleri bakanları toplandı

WASHINGTON

ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton, Suriye'de devam eden şiddet olaylarından kaygı duyduklarını ve gelişmeleri yakından izlediklerini söyledi.


Clinton, Washington'da düzenlenen G8 ülkeleri dışişleri bakanları toplantısının açılışında, belli başlı küresel meseleler hakkında değerlendirmelerde bulundu. ABD, Rusya, İngiltere, Kanada, Fransa, Almanya, İtalya ve Japonya'dan oluşan G8 ülkeleri dışişleri bakanlarının toplantısında, özellikle Suriye'deki gelişmeler, İran'ın nükleer programı ve Kuzey Kore konuları öne çıktı.
''Son bir yıl, hatta son bir hafta içerisindeki olaylar, kapsamlı bir uluslararası iş birliğine duyulan ihtiyacı ortaya koyuyor ve G8 de bu açıdan önemli bir forum'' sözleriyle konuşmasına başlayan Clinton, Suriye'de devam eden şiddet olaylarından ve ateşkes için uğraşan BM-Arap Birliği Suriye Özel Temsilcisi Kofi Annan'ın karşılaştığı sorunlardan kaygı duyduklarını ifade etti.
Clinton, gelişmeleri yakından izlediklerini belirterek, ''Bu konuyu toplantıda konuşacağız. Birlikte, ülkedeki mevcut duruma barışçıl çözümün bulunması ve Suriye halkının yararına siyasi değişimin hayata geçirilmesinin yollarını arayacağız'' dedi.

İran
İstanbul'da bu hafta başlayacak olan İran ile ''5 artı 1'' ülkeleri arasındaki müzakereleri dört gözle beklediklerini de vurgulayan Clinton,  müzakerelerin, İran'a, nükleer programına dair uluslararası toplumun kaygılarını ciddi şekilde ele alması için fırsat sunduğunu söyledi.
Clinton, ''Hala diplomasi için zamanın olduğuna inanıyoruz, ancak İran'ın kalıcı bir süreç yoluyla somut sonuçlar elde edilmesine imkan verecek atmosferin yaratılması için masaya oturması aciliyet taşıyor'' diye konuştu.

Kaynak: A.A

Daha önceki yazımızda G-8'leri yazmıştık. İşte o makalemiz:

G(8)-9' LARIN SIRLARI

Önemli sanayileşmiş ülkeler tarafından ekonomik politikaların koordinasyonunu sağlamak amacıyla 1975 yılında kurulmuş olup,bu oluşum G7 ülkeleri olarak tanımlanmaktadır. ABD başkanı Bill Clinton'un Denver zirvesini Sekizler Zirvesi olarak belirlemek suretiyle Rusya'nın da katılımıyla bu ülkeler  G8 ülkeleri  olarak anılmaya başlanmıştır. İlk başta G7'ler olarak yola çıkan bu ülkeler;1975'ten beri  her yıl ekonomi zirveleri düzenlemektedirler.

 1975 yılındaki ilk zirve ( Rambouillet, Fransa : 15-17 Kasım 1975) ABD dolarının altın standardından ayrılması, petrol fiyatındaki aşırı yükseliş ve artan enflasyon ve işsizlik gibi sorunların yol açtığı 1970'li yılların başında dünyada yaşanan krize karşı önde gelen batılı sanayileşmiş ülkelerin tepkilerini koordine etmek amacıyla gerçekleştirilmiştir. Bu amaç görünüşte güzel bir amaç olmakta birlikte aslında bambaşka amaçlar için kurulduğu zamanla ortaya çıkacaktır.Bu konuyu birazdan ele alacağız.Biz yine  temel bilgilerle asıl konumuz için hazırlık yapalım.

 G8  olarak biline ülkeler şunlardır: Kanada, Fransa, Almanya, İtalya, Japonya, Rusya, İngiltere ve Amerika.  G8 ülkeleri nüfus olarak dünya nüfusunun yaklaşık %14'ünü oluşturmalarına rağmen, dünya ekonomisinin yaklaşık %65 ini temsil ederler. "Grubun aktiviteleri yıl bazında konferanslar ve politik araştırmaları içerir.Üye ülkelerin hükümet başkanlarının yıllık zirve toplantısına katılması ile doruğuna ulaşır.Her yıl G8' in üye devletleri grubun başkanlık görevini üzerine alır.Başkanlığı elinde bulunduran grubun gündemini belirler ve o yılki toplantı için ev sahipliği yapar"

 2007 yılında başkanlığı Almanya, 2008 yılında Japonya  yapmış olup,2009 yılı için sıra İtalya'dadır.

 "G-7 zirvelerinin amacı:

 ·        Hükümetler arası işbirliğini güçlendirmek;

 ·        Karşılıklı anlayışı geliştirmek;

 ·        Uluslararası örgütlerin faaliyetlerini canlandırmak;

 ·        Gelecekte karşılaşılabilecek önemli sorunların çözümü için ortak çaba sarf etmek;

 ·        Gelişmekte olan ülkelere yönelik daha kapsamlı işbirliği girişimlerini başlatmak;

 ·        Zirvelerde alınan kararların uygulanmasını ve verimliliğini değerlendirmek;

  ·        Dünya para ve ticaret sistemlerinin işleyişini geliştirmek;

 ·        Daha güvenli, sağlıklı, modern ve zengin, özgür ve huzurlu bir dünya yaratmak için birlikte çaba sarf etmek;

  ·        Uluslararası uyuşmazlıkları çözme ve önlemedeki kapasitesini güçlendirmek suretiyle Birleşmiş Milletleri yeniden canlandırmak için işbirliği yapmaktır.

 Bu hedefleri gerçekleştirme G-8'lerin   her yıl yapılan zirvesinin var oluş nedenidir. Fakat, her zirve tüm katılımcıların kararlar üzerinde anlaşmaya varmasıyla sonuçlanmasına rağmen alınan kararlar her zaman önemli veya etkili olmayabilmektedir.

 1975 yılından beri G-8'lerin gündemi ve konusu sık sık yaşanan ekonomik ve politik krizlerin baskısı altında sürekli genişlemiştir. Ekonomik konulardaki tartışmalara ilaveten her zirvede toplantıların bir tam günü terörizm, nükleer silahlar ve enerji ve çatışma bölgeleri gibi ekonomi dışı konuların müzakerelerine ayrılmıştır. Demokrasi, insan hakları, çevre, bulaşıcı hastalıklar, nükleer güvenlik, suç, uyuşturucu, terörizm, insan kopyalanması, rüşvetin önlenmesi gibi konular da G-8 toplantılarında ele alınan konulara örnek olarak gösterilebilir." (http://www.dtm.gov.tr/dtmadmin/upload/EAD/KonjokturIzlemeDb/g7.doc)  

 Bu toplantılarda  alınan kararlar; Dünya Bankası, IMF, OECD, DTÖ ve NATO gibi uluslararası kuruluşların politikalarının yönlendirilmesinde son derece önemli rol oynamaktadır.

 Bu temel bilgilerden sonra gelelim asıl konumuza: Bilinen bu  G8'ler'in gerçek  amacının G'9'a ulaşmak olduğunu Oktan Keleş Bey'in  Bir Meczubun Rüyası-Melekler Ağlarken kitabını okurken  anlıyoruz.Ve anlıyoruz ki gerçek G'9lar bu oluşumun arkasında kendilerini gizleyerek, dünyanın geleceği için birtakım kararlar almaktadırlar. Mevcutlar ya da daha başka bir ifade ile görünen G'8'ler (G'9ların aldıkları ) kararları uygulamaktadırlar.

 Neden 9'a ulaşmak için gayret gösterilmektedir. 9 sayısı bu grup için neden bu kadar önemli? Bu soruların  cevabı kitapta şu şekilde açıklanmaktadır :

" İlk  insan, ilk peygamber Hz. Adem (As) kadar gitmektedir. İblis üstünlük taslayıp cennetten kovulunca, insanoğluna düşman oluyor. Hz. Adem'e düşman olan iblis,bu düşmanlarının sayısının ne zaman artacağı endişesi içindeyken, o dönemde şeytani bir cin olan W şeytan ona şu cevabı veriyor; 3. düşmanın 9 ay sonra  gelecek.İnsan 9 ayda doğduğu için, iblis için  bu durum düşmanlarının çoğalması demekti.Bunu engellemek için her ay bir cini Hz. Adem'in eşine musallat ederek yeni bir insanın dünyaya gelmesine mani olmak istiyor.İblis her ay bir cini Hz. Adem'in eşine yolladı ama Allah'ın izni ile bu planlar tutmadı ve doğum gerçekleşti.( 9 canlı deyimi de bu olaydan gelmektedir.) Bu arada Hz. Adem'in eşine verilen vesveseler arasında şunlar vardı: 'Bunu dünyaya getiriyorum,ama bakabilecek miyim?Ya asi olursa Rabbine…vs..Sonraki Ademoğulları için de aynı planlar işledi, doğumlara engel olunmak istendi ama bu çabalar boşa çıktı. Ta ki Ademoğullarından biri karnındaki çocuğu,cenini düşürerek(öldürerek) dünyaya gelmesini engelleye kadar.Bu durum iblis için milat oldu ve artık bu iş için cinlere ihtiyacım kalmadı,insan bu işi artık kendi yapıyor diyerek sevindi" Denilmektedir Oktan Bey'in kitabında.

 "Çocukların doğmadan öldürülmeleri işi bazı ülkelerde yasa ile korunmasına rağmen bazı ülkeler de sınırlı sayıda doğuma izin vererek,çocukların doğmadan öldürülmelerini desteklemektedir.Planlar arasında doğum izinlerini kura ile bazı ailelere vermek, sonra da sadece İsrail oğulları çocuk yapabilir aşamasına getirmek" gibi amaçlarının olduğunu öğreniyoruz Oktan Bey'in kitabından.

 Çocuk sahibi olmanın önüne geçmek için; küresel ısınma,kuraklık,savaş, geçim derdi vs  türü etkenlerle insanların çocuk yapmamaları konusunda psikolojik olarak baskı yapıldığına bugün artık  herkes  şahittir.

 Şimdi tekrar asıl konumuza dönecek olursak: Bu 9 cinin yerini zamanla 9 şeytanlaşmış insan aldı.İşte 9 rakamının sırrı buradan gelmektedir. Bu 9'lar insanoğlu'nun felaketiyle meşgul olup bunun için bir takım planlar yapıp uygulamaya koymaktadırlar.G8'lerin amacı bu sayıyı G9'a çıkarmaktır.Amaç 9'a ulaşmaktadır.Bu rakama ulaşmak için  yeni planlar yapılabilir.Nitekim  Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy, sanayileşmiş ülkelerden oluşan G-8'e Çin, Hindistan, Güney Afrika, Meksika ve Brezilya'nın dahil edilmesi zamanının geldiğini söylemişti.Bu tamamen göstermelik bir durum olup,bu sayı aşılsa bile, amaç  gelişmiş ülkeleri simgeleyen harfi de kaldırarak, kutsal 9'a  dönmektir.Sarkozy'nin görevi ile ilgili olarak Oktan Bey'in daha önce yazmış olduğu makaleye http://www.onaltiyildiz.com/artikel.php?artikel_id=15

 Ancak burada asıl mesele bilinen bu  liderler (şu an ki G8) gerçek liderler olmayıp,G9'lar bu liderlerin dışındaki isimlerden oluşmaktadırlar.Gerçek G9'lar perde arkasında kalmakta ve toplantılarını bu resmi toplantılardan ayrı   yapmaktadırlar.Mesela G8'lerin  2008 yılı  resmi toplantısı 7-9 Temmuz 2008 tarihlerinde Japonya'da yapılmışken, gerçek G9'lar bu toplantıyı nerede yapmışlardır?Türkiye özellikle İstanbul bu gölge G9'lar için niçin önemlidir?Bu son toplantı siz okuyuculara hiç de yabancı olmayan  bir ülkede yapıldı.Ve bu toplantıda milletlerin felaketi için acaba hangi kararlar alındı.Bu son toplantıda alınan kararların şu ABD'de başlayan ve yayılan  ekonomik krizle bir  bağlantısı var mı?Rusya-Gürcistan arasındaki savaş kararı acaba bu toplantıda mı alındı?Tek kutuplu dünyadan iki kutuplu dünyaya geçmek için hazırlıklar mı yapılıyor?

Bu şeytanilerin (9'ların) 11 Eylül kararlarını İstanbul'da Yerebatan Sarnıcı'nda MEDUSA heykelinin önünde aldıklarını Oktan Bey daha önceki kitabında  açıklamıştı.Ve eklemişti "Bu şeytaniler oturup bir sürü karar almıyorlar. Oturup iki tane karar alıyorlar ve onlar uygulamaya başlıyorlar."  Görünen G8 toplantıları genellikle  bir iki istisna dışında Haziran ve Temmuz aylarında  yapılmaktadır.Neden acaba?

 Doğrusunu Allah bilir.

Kur'anı Kerim'de  Neml/48'deki ayetin bunlarla ilgisi var mı acaba ? Ve devamındaki ayetler 50-51-52-53. ayetler bizlere hangi müjdeleri vermektedir? Siz en iyisi  Oktan Bey'in kitabına bir göz atın.Soruların cevapları orada.

 G8'lerin resmi toplantı tarihleri:

 Huntsville Summit, Canada, 2010

La Maddalena, Italy, July 8-10, 2009

Hokkaido Toyako, Japan, July 7-9, 2008

Heiligendamm, Germany, June 6-8, 2007

St. Petersburg, Russia, July 15-17, 2006

Gleneagles, Scotland, United Kingdom, July 6-8, 2005

Sea Island, Georgia, United States, June 8-10, 2004

Evian-les-Bains, France, June 1-3, 2003

 Kananaskis, Alberta, Canada, June 26-27, 2002

Genoa, Italy, July 20-22, 2001

Okinawa, Japan, July 21-23, 2000

Köln, Germany, June 18-20, 1999

Birmingham G8 Summit, United Kingdom, May 15-17, 1998

Denver Summit of the Eight, U.S.: June 20-22 1997

Lyon, France: June 27-29, 1996

 Nuclear Safety and Security Summit. Moscow, Russia (G7 with Russia): 19-20 April 1996

Halifax, Canada: 15-17 June 1995

Naples, Italy: 8-10 July 1994

Tokyo, Japan ("Tokyo III"): 7-9 July 1993

Munich, Germany: 6-8 July 1992

London, UK ("London III"): 15-17 July 1991

Houston, Texas, USA: 9-11 July 1990

Paris, France ("Summit of the Arch"): 14-16 July 1989

 Toronto, Canada: 19-21 June 1988

Venice, Italy ("Venice II"): 8-10 June 1987

Tokyo, Japan ("Tokyo II"): 4-6 May 1986

Bonn, West Germany ("Bonn II"): 2-4 May 1985

London, UK ("London II"): 7-9 June 1984

Williamsburg, Virginia, USA: 28-30 May 1983

Versailles, France: 4-6 June 1982

]Ottawa, Canada (Montebello): 20-21 July 1981

Venice, Italy ("Venice I"): 22-23 June 1980

Tokyo, Japan ("Tokyo I"): 28-29 June 1979

Bonn, West Germany ("Bonn I"): 16-17 July 1978

London, UK ("London I"): 7-8 May 1977

San Juan, Puerto Rico, USA: 27-28 June 1976

Rambouillet, France: 15-17 November 1975

 

Erol Elmas

buulkem@gmail.com


  http://www.onaltiyildiz.com/artikel.php?artikel_id=25&print=1&print=1&print=1

 

12.04.2012Bu yazı 8,862 defa okundu.


Yorumlar

 + Yorum Ekle 
  kapat

  Değerli okuyucumuz,
  Yazdığınız yorumlar editör denetiminden sonra onaylanır ve sitede yayınlanır.
  Yorum yazarken aşağıda maddeler halinde belirtilmiş hususları okumuş, anlamış, kabul etmiş sayılırsınız.
  · Türkiye Cumhuriyeti kanunlarında açıkça suç olarak belirtilmiş konular için suçu ya da suçluyu övücü ifadeler kullanılamayağını,
  · Kişi ya da kurumlar için eleştiri sınırları ötesinde küçük düşürücü ifadeler kullanılamayacağını,
  · Kişi ya da kurumlara karşı tehdit, saldırı ya da tahkir içerikli ifadeler kullanılamayacağını,
  · Kişi veya kurumların telif haklarına konu olan fikir ve/veya sanat eserlerine ait hiçbir içerik yayınlanamayacağını,
  · Kişi veya kurumların ticari sırlarının ifşaı edilemeyeceğini,
  · Genel ahlaka aykırı söz, ifade ya da yakıştırmaların yapılamayacağını,
  · Yasal bir takip durumda, yorum tarih ve saati ile yorumu yazdığım cihaza ait IP numarasının adli makamlara iletileceğini,
  · Yorumumdan kaynaklanan her türlü hukuki sorumluluğun tarafıma ait olduğunu,
  Bu formu gönderdiğimde kabul ediyorum.

  Diğer köşe yazıları

   Tüm Yazılar 
  • 1 Aralık 2023 Discovery Skandalı
  • 26 Mayıs 2021 Kara Yöneticiler ve Yılanların Öcü
  • 13 Ocak 2021 30 Saat Savaşları
  • 4 Ocak 2021 Günümüzün Fuggerleri, Aşı ve Korku İmparatorları
  • 30 Mayıs 2020 Göktürklerden Hediye
  • 1 Nisan 2020 Kulbak Bilge İle Çağı Anlamak
  • 7 Aralık 2019 Turks ve Caicos Adaları
  • 19 Mayıs 2019 Barbarosun Sancağı
  • 12 Aralık 2018 NATO mu PESCO mu?
  • 17 Ağustos 2018 Papaz Kaçtı Oyunu
  • 17 Aralık 2017 Yüzyıllık İntikam
  • 13 Ağustos 2017 Gökteki Türklerle Yerdeki Türkler Birleşti!
  • 31 Temmuz 2017 Pentagon'un Planını 5 Yıl Evvel Deşifre Etmiştik
  • 21 Temmuz 2017 Gargad-DNA Görünmezliği Projesi ve Manyetik Biyoloji
  • 23 Haziran 2017 27 Uçağın Sırrı
  • 4 Mayıs 2017 LOLAN (LÜLEN)-ECE-AYSULU TÜRK'e Kavuştu!
  • 6 Şubat 2017 13 Ocak 16.40, Denktaş, İstanbul
  • 1 Ocak 2017 Tarikatlar-Cemaatler ve İstihbarat-1
  • 6 Aralık 2016 Ordu, Bütün Türk Milletidir!
  • 1 Kasım 2016 Sessiz Sözsüz Yaşananlar

  En Çok Okunan Haberler


  ON ALTI YILDIZ'da Ara Internet'te Ara  

  Haber Sistemi altyapısı ile çalışmaktadır.
  8,331 µs