Göbeklitepe Gerçekleri-2

Göbeklitepe Gerçekleri-2

Göbeklitepe Gerçekleri-2


5 Nisan 2018 11:12
font boyutu küçülsün büyüsün


Göbeklitepe Gerçekleri-2

F Yapısı:

İsra Suresi 59. Ayet: Semûd(kavmin)e açık bir mu'cize olarak dişi deveyi verdik.


 
Göbeklitepe Gerçekleri
http://www.onaltiyildiz.com/haber.php?haber_id=6511 yazısını hazırlarken bu yapıyı görmüştük fakat ne anlama geldiğini çözemediğimiz için üzerinde durmamıştık. Çünkü o dönemde şimdi sahip olduğumuz bilgi bizde yoktu. 14. Çalıştayın 2.28.00 dakikasında http://www.onaltiyildiz.com/haber.php?haber_id=6531 bir labirent sembolü gösterildi. O sembolden aldığımız ilhamla bu yapıyı birleştirince aslında başlangıcın ve sonun aynı noktada bittiğini anlamış olduk. Kuran’dan ve Mitolojiden faydalanarak çok sade gözüken bu yapının aslında İlk ve Son, Alfa ve Omega noktası olduğunun farkına vardık. Bu iki şehir her açıdan önemlidir. O şehirden çıkarken, O şehre girdiğinle aynı değilsindir. Teknik olarak hiçbir şey değişmez fakat gördüklerimiz değişmiş gibidir.

Rahman Suresi 17. Ayet: (O) iki doğunun ve iki batının Rab’bidir.

Yapıyı anlatabilmek ve anlayabilmek için yardımcı bilgileri bilmek gerekir. Onun için bazı bilgiler verip yapıyı ondan sonra anlatmaya çalışacağız. Hikayelerin tamamını alıntılamayıp sadece linkleri vereceğiz. Merak edenler oralardan okuyabilirler. Sadece kullanacağımız bölümleri alıntılayıp anlatmak istediğimiz şeye bir pencere açmaya çalışacağız.

İkarus Kültü:

Meryem Suresi 56. Ayet: Kitapta İdris'i de an: Çünkü o, çok doğru bir peygamberdi.

Meryem Suresi 57. Ayet: Onu yüce bir yere yükseltmiştik.

https://ikarusunizinde.wordpress.com/2014/08/16/ikarusun-hikayesi/

Mitolojik hikayeleri anlayabilmek için hikayenin başlangıcına çok dikkat etmek gerekir. Çünkü başlangıç, anlatılacak hikayenin öncesinin de nasıl olduğunun ipuçlarını taşımasının yanında, bitişinde aynı başlangıç gibi olacağını bildirir. Bu yazılanı sadece metot olarak kullanabiliriz. Yoksa karakter olarak hatta belki de fiziksel olarak ta aynı değilizdir.

 


*.“İkarus’un babası Daidalos, çok başarılı bir mucit ve mimardır. Kıskanç insanların kışkırtması sonucu, kralı tarafından sürgün edilince, Girit Adası’na gider. Geldiğini öğrenen Girit Kralı Minos onu hemen sarayına davet eder. Kralın başı kendi çocuğu olan bir canavarla derttedir. Karısı tanrılar tarafından cezalandırılıp yarı boğa yarı insan bir çocuk doğurmuştur. Kral, Daidalos’tan Minotaurus adlı bu insan yiyen canavarı hapsedecek bir yer yapmasını ister. Daidalos üstün zekâsıyla içinden bir türlü çıkılamayan bir labirent (labyrnthos) yapar ve canavar oraya konur. Canavar için Atina gibi çevredeki şehirlerden toplanan 7 kadın 7 erkek kurban olarak labirente atılmaktadır. Zamanla Atina halkı bu duruma isyan eder ama Girit Kralına karşı bir şey yapamazlar. Halk hazır olunca, bir gün halk kahramanı da çıkagelir. Atinalı üstün bir savaşçı olan Thesseus, kurban adayı olarak Girit’e gider. Labirentte canavarla savaşıp onu öldürmek ister ama labirentin karışıklığında yönünü şaşırır. Daidalos’a başvurur. Daidalos da bir iplik yumağını alıp, labirentin girişine bağlayarak yürürse, kaybolmadan başladığı yere geri dönebileceğini söyler. Thesseus labirente girer, yönünü kaybetmeden ilerler, sonunda savaşarak canavarı öldürür. Canavarı öldürünce kahraman olur. Bu arada kralın kızı ona âşık olur! Thesseus kralın kızını da alarak, Girit’ten gider.”

Hikayenin bizi ilgilendiren bölümü bu kadardır. Tavsiyem devamını da okumanızdır. Çünkü içinde çok büyük Hikmetler gizlidir. Onları sezip hazmedenlere afiyet olsun. Hikaye hakkında küçük bir bilgi verirsek;

İkarus ile babasının Girit’e sürgün gitmesi, bir labirentten çıkıp tekrar bir labirente girmesi gibidir. Nitekim Kral Minos Daidalos’u kendi yaptığı labirente hapsetmiştir. Minos Kralı ile çocuğunu, İkarus ile babasından ayrı tutmamak gerekir. 7 kadın 7 erkeği Kopuz Ata 1-2-3-4-5’te ki Okyay’ın hikayesinden ayrı görmemek gerekir. http://www.onaltiyildiz.com/haber.php?haber_id=5507 Thessus’un canavarı öldürmesi, Gılgamış Destanında ki Enkidu’nun kıllı vücudunun, yerli kıza aşık olup gelenekleri, adabı öğrenip değişmesi gibidir. En önemli nokta Thessus’un eline bağladığı iptir. Başlangıca bağlanmış canavarı öldürüp aynı noktadan çıkmıştır. Bu Göbeklitepe’de ki F yapısında ki 2 yuvarlak sembolün aynı noktada olmasını anlamlı kılar.

Göbeklitepe’de bulunun F yapısı aslında Boğa Sembolünün (Aslanlı Yapı, Doğuran kadın) nereden yoluna başladığını anlatır. Yapıda ki ilk yuvarlağı oluşturur. Thessus’un tek başına labirente girerken (Sağa bakan Aslan) girişe bağladığı iple (F Yapısı birinci yuvarlak sembol) labirentte ilerleyip canavarı öldürür (Sola bakan Aslan) ve sonra labirentin ikinci yuvarlağından (Kralın kızı, Umay Ana) çıkar. İkarus Kültü sadece bir oluşumu anlatır aslında detayları çoktur. Thessus’un Kralın kızını alıp gitmesi, Eros ile Psyche’nin aşkı ile açıklanabilir. Bu hikayede de Psyche, Umay ana ile eş değerdir. Aslanlı yapıdan sonra B Yapısı oluşacaktır artık.

 F Yapısı Aslanlı Yapıdan öncesini anlatır ilk başlangıcın sembolü, Daidalos ile İkarus hikayesi bunu anlatır.

Saffat Suresi 141. Ayet: Gemide olanlarla karşılıklı kura çektiler de kaybedenlerden oldu.

Göbeklitepe’nin tamamı aslında 7 yapıdan oluşmaktadır. Bulunmamış başka yapılar olabilir fakat ana temel 7 yapı ile ifade edilebilir. Buradan anlıyoruz ki Göbeklitepe 12.000 sene önce Dünya üzerinde ki en ileri medeniyetlerden birisi idi. Üstteki videoda gösterilen Oktan Abi’nin değindiği Saymalıtaş’ta ki labirent sembolünün en az 20.000 sene önce olabileceği ifade edilmişti. Bu bize yeryüzü üzerinde ki bilgilerin zirvesinin Göbeklitepe’de bir şehir görünümünde birleştirildiğini anlatır. Bu bilgiler daha öncesinde de vardı. Fakat Göbeklitepe’de gözükür hale getirilmiştir.

 


Birinci resim Göbeklitepe’nin kuş bakışı resmi
İkinci resim Celtic labirenti İngiltere
Üçüncü resim Çakravyuha - Hoysaleswara Tapınağı, Halebidu Hindistan
Dördüncü resim Girit Adasında bulunmuş bir disk.

İnsanların kafasında labirentle ilgili bir fenomen vardır. O da labirentte bir adam vardır. Aslında insanın kendisine atıfta bulunulur. İşte bu fenomeni en iyi anlatan yazı http://www.onaltiyildiz.com/haber.php?haber_id=3256 Kulbak Bilge 13’tedir.

 


Göbeklitepe yapılarının tümü o labirentin kendisidir. Yani O adam bütün şehirle bir bütün düşünülmelidir. Bu fenomen konusunda küçük bir mit. Alttaki yazıyı Thessus’un Kralın kızını alıp gittikten sonraki labirent gibi düşünmek gerekir. Eros ile Psyche ile de birleştirilebilir.

*.Narcisse'in 'narsist kişilik bozukluğu'na da isim veren yersiz gururu tanrıları kızdırmıştı. Onun bu anlamsız gururunu ve katı kalbini cezalandırmak için, ona garip bir heves verdiler. Bir gün av ve yaz sıcağının yorgunluğu ile sakin ve şeffaf bir pınarın başına geldi. Su ayna gibi parlaktı. Narcisse su içmek için eğildi ve berrak suya yansıyan yüzünü gördü. Suda aksini görüp büyülenen Narcisse hareketsiz kalmıştı. Adeta aşkla aksine bakıyordu, hiçbir kuvvet onu ordan ayıramıyordu. Yavaş yavaş, güneşin altındaki buz gibi, renginin solduğunu ve eridiğini gördü. Güneş onu yakarak bitirdiği zaman kız kardeşleri onun için ağladılar ve mezarının üstüne koymak için saçlarını kestiler. Cesedi götürmek için hazırlandıkları vakit, onun yerinde sarı ve beyaz bir çiçek buldular ki bu çiçek onun adını taşıyan nergistir.

Saç, İkarus Hikayesinde ki İp ile aynıymış gibi düşünülebilir. Çok basit bir obje gibi duran saç ya da ip aslında labirent felsefesinin esasıdır. Biraz açıklamaya çalışırsak “Saçı uzun aklı kısa” derler. Aslında aklı kısa derken tefekkür olayına vurgu vardır. Saçı uzun derken yani tefekkür yapabilecek kapasitesi var ama kullanmıyor gibi. Bu söz bayanlar için söyleniyormuş gibi algılansa da belki de eskiden erkeklerinde saçları uzundu! Saçın uzaması tefekkürün artışını anlatır. Bunun karşılığında kaçınılmaz labirentte ki canavarla karşılaşılır. O canavar, Oğuz Kağan Destanında ki Gergedan Sembolü ile anlatılan canavardır. Tefekkürü 3 basamaklı merdiven gibi görmek gerekir. Zaten canavara gelmek için Oğuz Kağan 3 adım atmıştır.

Labirentin günümüzde dezenformasyon olmuş hali ve korku ile unutturulmaya çalışılmasını Serdar Kazanç’ın Küp isimli makalesinde ve Küp film serisinin misyonundan anlaşılabilir. http://www.onaltiyildiz.com/haber.php?haber_id=4646 Küp aslında o labirentin kendisidir. Filmden bir diyalog hatırlıyorum mealen 7 Gün eğer hareket edilmeseydi başlangıca gelinebilirdi deniyordu. Ayrıca karakterin küpten kurtulması imkansızdı. Kurtulursa bir operasyon, hazıfa silme işlemi yapıldıktan sonra tekrar küpe tekrar konuyordu. Burada ki mantık bir labirentten çıkıp başka bir labirente girilmesini anlatıyordu. Tabi yenilenmiş olarak!

Kadir Sevcan
Bu haber 4,452 defa okundu.

Yorum ekleYorum ekle


Yorumlar (8)
 • mete / 10 Nisan 2018 20:46

  ...

  Ayar vermeye hiç niyetim yok, Hasan kardeşim... Epey analitik bir çalışma olmuş, ancak geçmişin kahramanları, yüce ruhlar olup uçtular... Madem bu kadar bilgileri var, Şimdi Kalperenlerin kahraman olma zamanı değil mi?
 • kadir / 7 Nisan 2018 10:28

  Teşekkür

  Teşekkürler Allah sizinde ilminizi ve hidayetinizi artırsın İnşallah..
 • hasan / 7 Nisan 2018 09:57

  mete ayar verme

  çok güzel bir çalışma tebrikler
 • mete / 6 Nisan 2018 05:40

  Bunlar rüyanıza mı girdi?

  Ne aklın çocuğu ne de gönlün çocuğu olun. Bu kadar karmaşaya gerek yok...
  İkisinin de güzel özellikleriyle Onu arayın.
 • Hasan kılıç / 6 Nisan 2018 04:35

  İbrahim a.s

  İbrahim a.s olmasın o. Kuran’da geçtiği şekilde yıldızlara güneşe ve aya bakar bunlar bir astronomik gözlemin olduğunu gösterir. Nitekim hayvan işaretleri de onun temsilidir. Ve bütün bu yapıların doğal değil de insan eliyle kapatılması muhtemelen İbrahim a.s ın putun boynunu kırmasıyla alakası vardır. İllaki kazılarda bu balta da bulunur.
 • Nihal Kaya / 5 Nisan 2018 22:53

  Allah razı olsun ; O bölgeye Göbekli tepe ismi verilmesinin bile birşeylerin biryerden başlangıç noktası olduğunun bir göstergesi..
  ve Kulbak Bilge en son sayfa şöyle biter ; başlangıçtan önce ki son ;O' ndan geldik yine dönüşümüz O' nadır
 • savas karabulut / 5 Nisan 2018 17:38

  selamin aleykum

  Allah ilminizi arttirsin koldaslarim var olun. HUU (ile) kalin saglicakla
 • Zafer YAVUZ / 5 Nisan 2018 13:02

  Göbekli tepe

  Allah ilminizi arttırsın çok güzel bir tefekkür olmuş... Sağ olun var olun...


ON ALTI YILDIZ'da Ara Internet'te Ara  

En Çok Okunanlar