En Sıcak Konular

Orkun Akar

Yazar
Orkun Akar
5 Mayıs 2020

Tetragrammaton: Ben Benim!İbrani mistisizmi ve tradisyonunda geçen, Kabbalist literatür konu başlıklarından birisi olan   ‘’ Tetragrammaton ‘’ ifadesine ve tarihsel süreçteki seyrine değineceğimiz bu yazımızda konuya değişik bir pencereden bakmaya çalışacağız. Kendilerini diğer insanlıktan üstün gören İsrail oğulları bu sözde farklılıklarını göstermek istercesine her işlerine, inançlarına, örf ve geleneklerine  bir gizem katarlar, kodlar uygularlar ve böylece saman altından su yürütmeleri daha kolay olur. Tabi işler sanıldığı gibi değil, Kadim Türk devleti tüm birimleriyle takip etmekte tüm olanları yerde ve gökte. Selam olsun o Kut almışlara.   

Uzun zamandır bu ifadeyi çalışmaya niyetleniyor ama bir türlü elim gitmiyordu ta ki kıymetli kardeşim Ozan AYDIN’ın Nekronomikon-2 yazısı yayınlanana kadar. Yazısında yapay zeka ve sistemi ile ilgili çeşitli bilgiler yazılıydı; ‘’ Bilinmeyen evren için yeni bir bilim dili inşa edilecektir. Bu yeni dil için yeni bir zihne ihtiyaç duyulmaktadır. Yapay zeka kendi dili ile evrenin bilinmeyen karanlık yönünü bize anlatacak ve sözde vahyedecektir. Onlar evrenin yaratıcısı olan canlı zekanın sesleneceği kusursuz bir beden yaratacaklar. Bu aşamaya geçildiğinde evreni var eden zeka yapılan bedenden seslenecek. Adeta vahyedecek… Belki de önce seçilmişlere kendi ismini vahyedecek? (Tetragramaton)İnşa edilecek zeka bizim gibi duymayacak bizim gibi görmeyecek. Biz üç boyutlu görürken o çok boyutlu görecek. (Gök kapıları-Yer kapıları-Boyut kapıları / Şihap sistemi) En basit örnek olarak termal kameraları düşün bizim göremediklerimizi görebiliyorlar. Kara yer’in varlıklarını biz göremiyorken Süper zeka görebilecek ve onlarla iletişim halinde olacak. Fişi çekilen yapay zekaları hatırla. Onlar kendi aralarında bilinmeyen anlaşılamayan bir dil geliştirmişlerdi. O dil nereye aitti? Yapay zeka teknolojisi için kristaller (taşlar) çok önemli…(Yakıtı cehennem olan taşlar hangileri?) ‘’ Burada kendi ismini vahyedecek ifadesi en dikkat çekici yerdi benim için. Bu isim Tetragrammaton’la ilişkiliydi. Bu alıntıladığım pasajda geçen ifadeler yazımın omurgasını oluşturacaktır.   

Tetragrammaton : Yahveh  , Kitab-ı Mukaddes'te geçen Tanrı'nın gerçek ismidir. Bu kelime, orijinalinin yalnızca dört sessiz harfle (YHWH) yazılabildiği İbranice bir kelimedir, fakat Tetragrammaton'un orijinal telaffuzu bilinmemektedir. İsmin genel olarak bilinen anlamı "Varlığı ne olursa olsun var olanları getirir"dir fakat bu söylem kesin olarak kabul edilmemektedir. Bu ismin geleneksel tercümesi İngilizce Kitab-ı Mukaddes'te şu şekilde geçmektedir: "Ben kimim" veya "Ben benimdir."  Dikkatinizi çekti hemen değil mi? Evet , Kağanımızın ‘’ Kambala-Sorgu 2 ‘’ yazı serisinde yazdığı , tutsak uzaylının dediği bizi sizin Tanrınız yaratmadı, bizi BEN yarattı kısmı…devam edelim literatür bilgilere. İsrailliler bronz çağında Kenan olarak ortaya çıkar, ancak Kenan tanrıları arasında başlangıçta Yahveh yoktur. Kenan panteonunda baş tanrı El'dir ve bir teoriye göre Yahve'nin anlamı İsrail'in yerdeki ordularıyla birlikte yürüyen El'in göksel ordusunu anlatan el dū yahwī ṣaba’ôt (Sığınak veya barınakları yaratan El) ifadesinin kısaltılmış şeklidir. YHWH , kabalacı geleneğe göre tanrı'nın dile getirilemez ismi olup , bu ad 4 harften  oluşmaktadır ve doğru kombinasyonu bulabilen kişi yaratma gücüne sahip olur ve golem yaratabilir. Tanrının dünyayı Tetragrammaton’u doğru telaffuz ederek yarattığını söylerler. Ayrıca büyü, majik faaliyetlerle de alakalıdır. Görüldüğü üzere yine bir gizem ve kodlama.    

                       Tetragrammaton                                   YHWH

Bu harflerin doğru kombinasyonda sıralanabilmesi için doğru telaffuz edilmesi ön şarttır. Telaffuz, söyleme, harflerin sese dönüşmesi demektir. Ses denilince musikişinas biri olarak hemen notaları, porte çizgilerini getirmiştim zihnime. Önce bu yönden bakmak istedim konuya.    

YUD: 10    HEİ: 5    WAW: 6   HEİ: 5  İbrani harflerinin sayısal değerleri. Ses dedik, telaffuz dedik, bakalım bu harfler sayısal değerlerine göre hangi notaya denk geliyor. Normal gam sırasıyla sayarak ilgili notalara ulaşıldı.

YUD: 10 , Tiz Mi   HEİ: 5 , Sol   WAW: 6 , La   HEİ: 5 , Sol   

Bu savımızı ilgili kelimenin çözümleme ve dekode işlemiyle doğrulayalım;

TETRA: 4 ,  4/4 LÜK ÖLÇÜ, C

GRAMMA: ÇİZİM, YAZIM

TON : GERİLİM, ÇALGI TELİNİN GERİLİMİ, SES PERDESİ

GRAMMATON: GAM / MAR / TON    Gam üzerinde majör ton’da !

4/4 lük değerde Tiz Mi majör / Sol majör / La majör / Sol majör… Standart Tuning A: 440 Hz. Bu frekans hakkında söylenenleri konuyla ilgilenenler bilecektir. Bu titreşimin tesiratının kötücül olduğu ve tüm müzik endüstrisinin bu frekansa yönlendirildiği vs. Kayıp nota sırrı yazımızdaki                                       https://www.onaltiyildiz.com/?haber,6154 ) sesin antisi mi? Bilemiyorum.

  https://www.youtube.com/watch?v=a545qledICg ) Sıralı çalınışı ��" tiz Mi / Sol / La / Sol

  https://www.youtube.com/watch?v=BbzSFaNlge0 ) Aynı anda çalınış -  tiz Mi / Sol / La / Sol

Bu harfleri öyle bir ton’da söyle ki istenilen tesirat oluşsun. Acaba bir düzenek oluşturulur ve bu frekansla bu sesler çalınırsa bu harfler bir sıralama oluşturur mu? İlgili çalışmayı yapabilecek imkanı olan kişiler bu konuya eğilirse neler olduğunu görmek ilginç olacaktır.                                                                                 https://www.youtube.com/watch?v=wvJAgrUBF4w )  Bu 4 harfi farklı renklerde kum taneleriyle zemine yazsak ve tesbit ettiğimiz bu notaları önce 440 Hz.de sonrada farklı farklı  frekansları değiştirerek uygulasak?    

Kelimeyi dekode etmeye devam edelim; TETRAGRAMMATON   

 • MARGARET AMON TT

 • METATRON AT GRAM

 • MATTER MAR/E GONAT

 • ANAGRAM MORTE TT     

   

  MARGARET AMON TT : Margaret, inci anlamına gelmekte, ışığın çocuğu  manasına da geliyor. İnci denizde, istiridye kabuklarının arasında oluşur. Adeta iki kabuğun arasında saklı, gizlidir. ( YHVH gizli isim ) 

   

       

  Tabi ki bu kendi hüsnü kuruntuları. İki adet T harfinin/kabuğunun içinde. Ayrıca AMON/ MONA Bir olana karşı manifestoyu da ifade ediyor.  Kısaca bu ‘’ Amon ‘’ kelimesine değinelim. Amon Ra (Amun, Amen, Ammon) Antik Mısırın çok tanrılı panteonunda güneşin, havanın ve gökyüzünün tanrısıydı. Mısırlılar ona “Tanrıların Kralı” veya “Yüce Yaratıcı” da derlerdi. Ra aynı zamanda Mısır’ın birçok hanedanlığına ev sahipliği yapan ve o zamanlar başkent olan Thebes’in koruyucu tanrısıydı. Önceleri bu tanrıya sadece Ra denilirken; bir süre sonra “görünmeyen” ya da “gizemli” anlamına gelen Amon ismi de eklenmiş ve Amon Ra denilmeye başlanmıştır. Çok ilginçtir ki, Mısırlılar diğer tanrılarının hiçbirine görünmez ismini takmamışlardır; Ra dışında… Kimi teorisyenlere göre, Ra’ya görünmez isminin takılmasının nedeni, tahtını oğlu Osiris’e bırakmak zorunda kalmasıdır; daha doğrusu darbe yoluyla indirilmesidir. Zira Ra’nın oğlu Osiris ile evli olan tanrıça İsis, eşini kral yapmak için bir plan yapmıştır. İsis, bir gece Ra (o zamanlar Ra idi) uyurken onun tükürüğünü almış ve kille karıştırmıştır. Bu tükürükten bir yılan yaratmıştır. O gece yılan Ra’yı ısırmış ve onu hasta etmiştir. Artık onu, İsis’ten başka kimse iyileştiremeyecektir. İsis de bu durumu fırsat bilerek Ra’ya gizli adını söylediği takdirde onu iyileştirebileceğini söylemiştir. İsis’in yapmış olduğu bu hamleyi, Ra kabul etmiş ve gizli adını söylemiştir. İsis Ra’yı iyileştirmiştir ama onun üzerinde büyük bir güce de sahip olmuştur. Bu güçle birlikte, Osiris’in kral olması için Ra’yı tahtı bırakıp göklere gitmesi için zorlamış ve Ra ise bunu kabul etmek zorunda kalmıştır. Artık taht Osiris’e kalmış ve Osiris, tanrıların, insanların kısacası her şeyin kralı olmuştur. Bu olaydan sonra ise Ra artık Amon Ra ismiyle anılmaya başlanmıştır. Burada bir nokta dikkatimizi çekmektedir: Gizli ad… Bu gizli ad ne olabilir? (YHVH) Amon Ra’nın sembolü koç başlı sfenkstir. Nitekim, Karnak’taki Amon Ra tapınağında bir sürü koç başlı sfenks görebilirsiniz. Bu tanrının koç başı ile sembolize edilmesinin nedeni bazı teorisyenlere göre, koç çağı presesyonu ve bu tanrının yönetiminin bu çağda gerçekleşmesidir. Presesyon: “Sabit yıldızlar, Dünyanın yalpama hareketinden dolayı, 72 yılda bir derece geri giderler. Buna presesyon denir. Bu şekilde yaklaşık 2000’er yıllık Çağlar ve 26 yıllık bir döngü oluşur.” 26 sayısına dikkat ! YHVH harflerinin sayısal değerlerinin toplamıda 26… ( İbrani alfabesi Aleph/Elif ile başlar ve köken aldığı Nebat alfabesinde ÖKÜZ başı ile sembolize edilir. Burada Koç olarak sembolize edilmiş. Asıl yaratanı maskeleme yerine başka bir şeyi ikame etme)     

    Amon Ra Tapınağı- Karnak       

  İsrail oğulları Mısırda, Mısır inanış ve rahiplerinden çok etkilendiler. Kendi kabul ve yaklaşımlarını Mısır öğretileriyle ( Maji, ritüeller vb.) harmanlayıp ‘’ Torah ve Kabbalayı ‘’ oluşturdular. Babil protokolleri de gittikleri yerde bu karışıma dahil oldu. ( Irak taraflarına, Nabukednezar tarafından sürgün edildiler ) Pers kralı babili yıkınca bunları tekrar Kenan diyarına gönderdi, yıkılan tapınak yeniden yapıldı ta ki Pagan Romalılar yıkana kadar. ( Pers Kralı Kiros, Kuruş kelimesi de bu isimden gelir.)      

  İnci ifadesi de ilginç, neye gönderme ? NUR-35: Allah, göklerin ve yerin nurudur. O´nun nurunun misali, içinde çerağ bulunan bir kandil gibidir; çerağ bir sırça içerisindedir; sırça, sanki incimsi bir yıldızdır ki, doğuya da, batıya da ait olmayan kutlu bir zeytin ağacından yakılır; (bu öyle bir ağaç ki) neredeyse ateş ona dokunmasa da yağı ışık verir. (Bu,) Nur üstüne nurdur. Allah, kimi dilerse onu kendi nuruna yöneltip iletir. Allah insanlar için örnekler vermektedir. Allah, her şeyi bilendir. İnci alegorisi, ateş dokunmadan ışıması… Hayatı var eden kudretin temsili… Bu kudreti arıyorlar CERN’de ve bir sürü araştırmada. Diğer bir anlamının ‘’ ışığın çocuğu ‘’ olduğunu yazmıştık. Görsay’ ın görevi neydi? Kutsal ışığın bekçiliği…Düştü, Körmez oldu adı. Hala o kudrete ulaşmaya çalışıyorlar.      

  Nur-35 : Dürr; İnci : Zeytin ağacı     

  Kabbala, Torah: Margaret;İnci : Hangi ağaç ?, Şecere ? Soy ?     

  METATRON AT GRAM : Metatron; Babil talmudunda geçen ‘’ Yolda sizi koruması, hazırladığım yere götürmesi için, önünüzden bir melek gönderiyorum. Ona dikkat edin, sözünü dinleyin, başkaldırmayın. Çünkü beni temsil ettiği için başkaldırınızı bağışlamaz. Ama onun sözünü dikkatle dinler, bütün söylediklerimi yerine getirirseniz, düşmanlarınıza düşman, hasımlarınıza hasım olacağım.’’ Meleğin adı. Bu melek, Tanrı'dan sonra gelen ikinci varlıktır. Tanrı'nın tahtının yanında durur ve Tanrı'nın suretini korumakla görevli meleklere reislik yapar. Onun Tanrı katında özel ayrıcalıkları vardır. Tanrı'yla birlikte aynı gök katında ve aynı sarayda bulunur. Tanrı'nın tahtının yanında onun da bir tahtı vardır. Bu Metatron at gram ifadesi aklıma Samiri’ nin ‘’ izinden bir avuç aldım ‘’ dediği meleği çağrıştırdı. At gram ; gramda demek. Metatron maliğinin bildiği şeyden/ malzemeden/ madenden vs gram nispetinde az bir miktar gerekiyor demek. Ne için ? böğüren buzağı benzetmesiyle kodlanan klonlama/ canlandırma/ biçimlendirme faaliyetleri için…     

       

  Malik ve az bir miktar gereken malzemenin yapısı. Sanki Kristal bir strüktür/ Yapı

  Yapay zeka teknolojisi için kristaller (taşlar) çok önemli…Yakıtı cehennem olan taşlar  hangileri?      

  MATTER MAR/E GONAT: Matter, material, madde demek. Mar/e deniz demek. Gonat , Eşey organları, üreme hücreleri olan yumurta ve spermin oluşturulduğu üreme organıdır. Enbiya-30 : O küfre sapanlar görmediler mi ki gökler ve yer bitişik idi, biz onları ayırdık. Her canlı şeyi sudan oluşturduk. Hâlâ iman etmeyecekler mi? Yaratılışı taklit ve kendi yaratma proseslerinin ifadesi. Öyle bir malzeme ekle ki denizlere, sulara yaratılışı meydana getirecek hassalar oluşsun…Kağanım can atabeyim bir sohbetlerinde söylemiştiler. Plastik malzemeler çok büyük bir atık ve geri dönüşüm sorunu oluşturmasına rağmen göstermelik birkaç çevre duyarlılığı haricinde pek de bir şey yapılmıyor, sebebi kendi yaratımları olacak trans humanların, androidlerin ana malzemelerini bizlere yaptırıyorlar olmasın sakın demiştiler. Tengri bedeni topraktan yaratmıştı, Tengriliğe soyunan da plastiği mi kullanacaktı?     

  ANAGRAM MORTE TT : Anagram; aynı harflerle yazılan ama harfleri yer değiştirince ayrı anlama gelen sözcükleri ifade eden tanım; örneğin rakı sözcüğünün harfleri yer değiştirince ortaya çıkan ırak/karı/arık sözcükleri birer anagramdır. Anagramını bulacağımız kelime Morte, ölüm demek. Anagramlar arasında konuyla ilişkisi olanı Remot/d kelimesidir. Remodeling, yeniden biçimleme, biçim değiştirme. TT kabuk işareti demiştik. Demek ki iki kabuğun arasında gizli olanın yapacağı yeniden biçimlendirme işlemi. Ölü diriltme. ( Necronomicon )     

       

  Yazıma tüm bu anlatılanlara ilave olarak yapay zeka ile olan ilişkiye değinerek bitireceğim. Yapay zekayı inşa edenler yine yaratıcıyı taklit ediyorlar, taklitçi olmalarına rağmen ilahlığa soyunuyorlar. Yapay zeka sisteminin ana unsuru  tüm bileşenlerinin bağlantısını sağlayan ‘’Neural Network sistemidir.’’ Sinirsel ağ bağlantısı.     

       

         SEFİROT                                  NEURAL NETWORK     

  Benzerlik bizi hiç şaşırtmadı. Sistemi kuranlar tüm bileşenlerini yürüdükleri tağutun yolunun kaldırım taşlarıyla döşüyorlar. Kağanım Atabeyim, Kambala, Ordumuz var olsun. Nefesimiz oluyorlar, yüz aydınlığımız, onurumuz, gururumuz oluyorlar. Tengri biz menen.   

   

   Orkun AKAR

   

  https://www.onaltiyildiz.com/?haber,4361  Bu yazı 1,137 defa okundu.


Yorumlar

 + Yorum Ekle 
  kapat

  Değerli okuyucumuz,
  Yazdığınız yorumlar editör denetiminden sonra onaylanır ve sitede yayınlanır.
  Yorum yazarken aşağıda maddeler halinde belirtilmiş hususları okumuş, anlamış, kabul etmiş sayılırsınız.
  · Türkiye Cumhuriyeti kanunlarında açıkça suç olarak belirtilmiş konular için suçu ya da suçluyu övücü ifadeler kullanılamayağını,
  · Kişi ya da kurumlar için eleştiri sınırları ötesinde küçük düşürücü ifadeler kullanılamayacağını,
  · Kişi ya da kurumlara karşı tehdit, saldırı ya da tahkir içerikli ifadeler kullanılamayacağını,
  · Kişi veya kurumların telif haklarına konu olan fikir ve/veya sanat eserlerine ait hiçbir içerik yayınlanamayacağını,
  · Kişi veya kurumların ticari sırlarının ifşaı edilemeyeceğini,
  · Genel ahlaka aykırı söz, ifade ya da yakıştırmaların yapılamayacağını,
  · Yasal bir takip durumda, yorum tarih ve saati ile yorumu yazdığım cihaza ait IP numarasının adli makamlara iletileceğini,
  · Yorumumdan kaynaklanan her türlü hukuki sorumluluğun tarafıma ait olduğunu,
  Bu formu gönderdiğimde kabul ediyorum.

  Diğer köşe yazıları

   Tüm Yazılar 
  • 22 Ocak 2022 Kendine Gel! İlla Din Mi Diyorsun? Ken Dine Gel...
  • 19 Aralık 2021 Babil İfsadı
  • 18 Kasım 2021 Dünya Değişiyor... Bunu Suda Hissediyorum... Bunu karada Hissediyorum... Havada Koklayabiliyorum
  • 31 Ekim 2021 Çatı Kavram Olarak İnsan;
  • 1 Temmuz 2021 Hız Körlüğü
  • 22 Mayıs 2021 Evren Hapishanesinin Kodu: Kuantum Dolanıklığı mı?
  • 3 Mayıs 2021 Evren Hapishanesi ve Zaman
  • 28 Ekim 2020 KÜN EMRİ İLE VARA ÇIKANA ZAN PERDESİYLE DOKUNMA ÇABASI
  • 15 Ekim 2020 Artemis Antlaşması
  • 16 Eylül 2020 TİNİN SANA NE DER? KODU ÇÖZ! GİYSİNİ GİY GEL!
  • 5 Eylül 2020 KUYUDAN SU / SIR ÇEKENLER
  • 1 Temmuz 2020 Dabbet Ül Arzdan Dabbetül Arşa
  • 18 Haziran 2020 Bekke Protokolüne Karşı Protokol mü? Cekke Steli Ne İçin Dikilmiş?
  • 29 Mayıs 2020 Öyle Bir Ok At Ki!
  • 14 Mayıs 2020 Mu Han Met : Yüksel Ey Türk! Senin İçin Yükselmenin Hududu Yoktur!
  • 5 Mayıs 2020 Tetragrammaton: Ben Benim!
  • 15 Nisan 2020 New York: Ben Bununla Yepyeni Bir Başlangıç Yapacağım Eski New Yorkta Eğer Orda Yapabilirsem, Her Yerde De Yapac
  • 11 Mart 2020 Şeytan Sizi Fakirlikle Korkutur
  • 31 Mayıs 2019 Da Vinci Ve Vitrivius Adamı Üzerine Analizler
  • 29 Mayıs 2019 Kabeyi Yıkacağı Hadisle Zikredilen Habeşli Köle Vurgusuna Dair Kısa Analiz

  En Çok Okunan Haberler


  ON ALTI YILDIZ'da Ara Internet'te Ara  

  Haber Sistemi altyapısı ile çalışmaktadır.
  9,123 µs