En Sıcak Konular

Dr. Özlem Genç

Köşe Yazarı
Dr. Özlem Genç
22 Mart 2020

Covid-19 Hakkında Küresel GerçeklerBir Özet Ve Derleme: Covid-19 Hakkında Küresel Gerçekler

Bu günlerde hem tüm dünya hem de ülkemiz ciddi bir sınavdan geçiyor. Sınav soruları zorlu, ancak yanıtlarını yine insanoğlu bulacak. Büyük Atatürk’ün dediği gibi “Hayatta en hakiki mürşit ilimdir” felsefesi ile çalışmamız gereken zamanlar bunlar. Salgının doğası ve tıbbi etkilerinden daha çok, bu günlerde insanların davranışları, toplumun algısı, panik havasının belirmesi, aslında gidişatı en çok etkileyecek olan faktörler. Bir hekim ve mikrobiyoloji uzmanı olarak gözlemlediklerim bunlar.

Ulaştığımız bu aşamada soruyu düzgün sorarsak ve kaynaklarımızı doğru seçersek yanıtlar kendiliğinden gelecektir. İlk kaynağımız: Onaltıyıldızdan bir haber: “Çin'deki Coronavirüsünü İlk Kez Biz Duyurmuştuk! https://www.onaltiyildiz.com/?haber,7658 ve 11.06.2019 tarihli Twitter (https://twitter.com/EmirYildizdan/status/1220717681432834049) haberi:  “ABD, Çin’e bir uçak dolusu biyolojik silah gönderdi. Yakında Çin’de salgın hastalıklar başlayabilir. Şunu da unutmasınlar ki yeryüzünde bir Türk varsa umut var demektir.” Dünyayı kasıp kavuran yeni Koronavirüs ile ilgili akademik makalelerin hepsi bu tarihten sonra ortaya konmuştur. Yaygın olarak kullanılan akademik makale tarama sitesi pubmed.org dan “covid-19, new coronavirüs” kelimeleri ile tarama yapıldığında en eski makale tarihi Aralık 2019’u işaret etmektedir. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/ Çalışmaların yapılma ve makalelerin hazırlanma aşamasını göz önüne alırsak Aralık-2019’dan ancak birkaç ay öncesini de işin içine katabiliriz. Yine TÜRK’ün çok gerisinden seyrediyorlar.

Bu yazı, Küreselleşme Araştırma Merkezi (The Centre for Research on Globalization ) isminde bir sitede yazan Larry Romanoff isimli yazarın yazılarından alıntılar ve çeviriler içermektedir. Bu yazar, kendi ifadesi ile “Emekli bir yönetim danışmanı ve iş adamıdır. Şangay Fudan Üniversitesi'nde misafir profesör olarak uluslararası ilişkilerde vaka çalışmaları yapmaktadır. Çin ve Batı ile ilgili bir dizi kitap yazmaktadır.” Yazarın Covid-19 ile ilgili 25 Ocak 2020 itibaren ilgili internet sitesinde sunduğu çok sayıda yazıyı Sayın EmirYıldızdan ile yaptığım görüşmeler sayesinde okudum. Kendisine teşekkür ederim. Sanırım Larry Romanoff da bizi, TÜRK’leri izliyor. İsteyenler internet tarama sitelerinden “Larry Romanoff  ve The Centre for Research on Globalization” ile arama yaparak ilgili yazılara rahatça ulaşabilirler.  Bahsi geçen yazıların sonucunda “virüsün Amerika kaynaklı bir biyolojik silah olduğu” sonucuna varılmıştır. Aynen bizlerin söylediği gibi. Yazarın yazıları ciddi tıbbi akademik makaleler ve uluslararası raporlar ile desteklenmiştir. Başlayım koronavirüsle ilgili bahsi geçen yazılardan derlediğim kısa bir özete. Şahsıma ait yorumlar italik olarak belirtilecektir.

Covid-19’un etken olarak tanımlandığı ilk vaka Çin’de 31 Aralık 2019’da onaylandıktan sonra işler tüm dünyada iyice karıştı. Bu virüs daha önce dünyada çeşitli bölgelerde salgınlara yol açan MERS ve SARS ile akraba ve hiçbir şekilde bir hayvan hastalığı ile eşleşmemiş. Bu tarihten sonra salgın hemen ilan edildi, bir hafta içinde genom dizileri belirlendi. İlk iddialar virüsün hayvanlardan veya deniz ürünlerinden insanlara bulaştığı yönünde idi. Virüs başlangıçta insanlar arasında yayılmadığı düşünülüyordu, ancak daha sonra Wuhan'daki 15 sağlık çalışanına bulaştığı rapor edildi. Özellikle Çin yeni yılı nedeniyle Wuhan’dan Çin’in diğer bölgelerine seyahatler ile virüs ülke içinde hızla yayıldı.

Genel olarak bakarsak: Biyolojik Silahların özellikleri şunlardır 1) alışılmadık ve nadir görülen bir hastalık oluştururlar (2) epidemiyolojik bir açıklaması yapılamaz, yani net bir kaynağı yoktur (3) ırk özgüllüğü gibi veya belli bir coğrafi dağılım gösterirler (4) çoklu enfeksiyon kaynakları bulunur. Bu enfeksiyonda bu dört olgu da mevcut. Çine gelen Amerikan Üniversiteleri son yıllarda, yüz binlerce Çin DNA örneği toplayıp ardından ülkeyi terk ettikleri bilinmekteydi.  Bu olgunun, biyolojik silaha ırk özgüllüğü kazandırmak için gerekli verileri toplamakla ilgili olduğu kesin. Son çalışmalara göre; en erken vakada, hasta 1 Aralık 2019'da hastalandı ve deniz ürünleri pazarıyla ilgili herhangi bir bağlantı olmadığını bildirildi. İlk hasta ile daha sonraki vakalar arasında epidemiyolojik bağlantı bulunmadı. İlk 41 vakanın 13'ünün pazarla bağlantısı olmadığını gösterildi. Yani epidemiyolojik olarak da açık bir iz sürüm mevcut değil. Nadir ve beklenmedik bir hastalığa sebep oluyor: ciddi pnömoni ve akciğerlerde kalıcı fibrozis. Çoklu enfeksiyon kaynakları da durumda mevcut.

Larry Romanof Virolog Dr.Alan Cantwell’dan bir alıntı yapmış: “Koronavirüslerin genetik mühendisliği onlarca yıldır hem tıbbi hem de askeri laboratuvarlarda yapılmaktadır. PubMed'de “koronavirüs genetik mühendisliği” ifadesini aradığında 1987 yılına dayanan 107 bilimsel deneyden söz edildiğini yazdı. DSÖ bilim adamlarının SARS/koronavirüsü bu kadar hızlı bir şekilde tanımlamasına şaşmamalı. Bilim adamları, her türlü hayvan ve insan virüsüyle “jumping species” ve kimera virüsleri (iki farklı türün virüslerinden oluşan virüsler) yaratmaktır. Kesinlikle SARS, bir biyolojik silahın ayırt edici özelliklerine sahiptir. Önceki askeri deneylerde olduğu gibi, SARS'ı yaymak için gereken tek şey bir aerosol kutusudur…” Aerosol, yani insanın hapşırık ve öksürükle etrafa yaydığı damlacıklar. Aerosol kutusu=İnsan. Yine bir alıntı Dr. Leonard Horowitz: “Biyolojik terörizmden şüphelenseniz bile, kanıtlamak zor. Çürütmek eşit derecede zordur. Bir silah sevkiyatını takip edebilirsiniz, ancak bir hastadan gelen bir virüsün kökenlerini izlemek neredeyse imkansızdır.”

Potansiyel biyo-savaş ajanları olarak nitelendirilebilecek son hastalık salgınları: AIDS, SARS, MERS, kuş gribi, domuz gribi, Hantavirüs, Lyme Hastalığı, Batı Nil virüsü, Ebola, çocuk felci (Suriye), Ayak ve Ağız Hastalığı, Körfez Savaşı Sendromu ve ZIKA virüsüdür. Aslında, binlerce tanınmış bilim adamı, doktor, virolog ve epidemiyolog, tüm bu virüslerin laboratuvarda yaratıldığı ve kasıtlı olarak serbest bırakıldıkları konusunda hemfikirdir.

Çin'deki genomun örneklerini topladıktan sonra, araştırmacılar ilk önce virüsün deniz ürünleri pazarından kaynaklanmadığını, ancak tanımlanamayan çok sayıda kaynağa sahip olduğunu gösterdi, aslında suçlanacak en son yer deniz ürünleri pazarıydı. Çin tıbbi otoriteleri ve “istihbarat teşkilatları” virüsün kökenini araştırmak için 4 kıtada 12 farklı ülkeden yaklaşık 100 genom örneği toplayarak tüm çeşitleri ve mutasyonları belirledi. Virüs salgınının muhtemelen Kasım ayında, Wuhan Askeri Oyunlarından (18-27 Ekim) kısa bir süre sonra başladığını belirlediler ve Japon araştırmacılarla aynı bağımsız sonuçlara vardılar. Bu Oyunlar için 300 ABD askeri personeli Wuhan'a geldi. Zamanlamaya dikkat çekmek isterimbu süre virüsün inkübasyon süresi olan yaklaşık 14 günlük bir süre için (yani virüsle maruz kaldıktan sonra ilk klinik belirtilerin ortaya çıkması arasında geçen süre)için yeterli bir süredir.

Tayvan’da 27 Şubat'ta bir TV haber programı yayınladı ve bu haberi Amerikada ortaya çıkan koronavirüsü gösteren diyagramlar ve akış şemaları ile sundu. Larry Romanoff’un ilgili yazısında (China’s Coronavirus: A Shocking Update. Did The Virus Originate in the US?) bir video bulunmaktadır ve videonun özeti şu şekildedir:

-     -Videodaki adam, virüsün kaynağı için uzun ve ayrıntılı bir araştırma yapan üst düzey bir virolog ve farmakolog.

-   -Videonun ilk bölümünde çeşitli haplotipleri (virüs çeşitleri) ve bunların birbirleriyle nasıl ilişkili olduğunu, birinin nasıl birbirinden önce gelmesi gerektiğini ve bir türün diğerinden nasıl türetildiğini açıklıyor. Bunun sadece temel bilim ile ilgili olduğunu ve jeopolitik meselelerle ilgisi olmadığını bildiriyor.

-  -Tayvan'ı enfekte eden türün sadece Avustralya ve ABD'de mevcut ve Tayvan'a Avustralyalılar tarafından bulaşmamış. Tayvan'daki enfeksiyonun yalnızca ABD'den gelebileceğini söylüyor.

-    -Temel mantık, virüs suşlarının en fazla çeşitliliğine sahip coğrafi konumun orijinal kaynak olması gerektiğidir. Çünkü tek bir suş hiçbir şeyden çıkamaz. Yalnızca ABD'nin bilinen beş virüs suşuna sahip olduğunu (sadece genellikle bir suşa sahip ülkeler: Wuhan ve Çin'in çoğunun Tayvan ve Güney Kore, Tayland ve Vietnam, Singapur ve İngiltere, Belçika ve Almanya) bildirmekte.

-       Yani diğer ülkelerdeki virüsler sadece Amerika’dan kaynaklandığını iddia ediyor.

-   -İran ne de İtalya şimdi yerel olarak yaygın olan genomu deşifre ettiler ve bunları Çin'de bulunanlardan farklı çeşitler olarak ilan etmişler.Virolog ayrıca ABD'nin son zamanlarda hastaların nefes alamaması nedeniyle ölümle sonuçlanan ancak koşulları ve semptomları pulmoner fibroz (akciğer fibrozu) ile açıklanamayan 200'den fazla vakaya sahip olduğunu belirtti. ABD sağlık yetkililerinin bu durumu e-sigaralardaki ölümleri suçlayarak açıkladıklarını söylemekte. Virüs salgınının “Eylül 2019'a bakmalıyız” diyerek varsayıldığından daha önce başladığını belirtmekte

-    -Eylül 2019'da, bazı Japonların Hawaii'ye seyahat ettiğini burada enfekte olduğunu söylemekte. Bu, Çin'deki enfeksiyonlardan çok daha önce (2019 Ağustos) ve CDC'nin aniden patojen kaybını önlemek için ve yetersiz olduğunu iddia ederek Fort Detrick ABD Askeri biyo-silah laboratuvarını kapatmasından hemen sonradır.

-     -Bu, koronavirüsün ABD'de zaten yayıldığını, ancak semptomların resmi olarak diğer hastalıklara atfedildiğini ve dolayısıyla muhtemelen maskelendiği söylemektedir. Aynen Japonya'da TV’den 23 Şubatta yayınlanan bir haberde, gripten ölen 14.000 Amerikalının bazılarının aslında koronavirüsten öldüğünü iddia edildiği gibi.

Peki bütün bu olaylar öncesinde ve sırasında Amerika’da neler oldu?

-     -Tekrar edelim: 2019 yılının Ağustos ayında CDC, Fort Detrick'teki ABD Askeri biyo-silah laboratuvarını “biyo-güvenlik tehlikeleri” nedeniyle tamamen kapattı.

-    -Dünya Askeri Oyunlarındaki ABD ekibinin bazı üyelerine Fort Detrick'teki kazara salgından virüs bulaşmışsa, bu kişiler, kaldıkları süre boyunca Wuhan şehrini kolayca gezerek deniz ürünleri pazarına giderek virüsü bulaştırmış olabilirler. Gen dizilim çalışmalarına göre: Menşe için tek olasılık ABD olabilirdi, çünkü sadece o ülkenin tüm virüs çeşitlerinin “tree trunk-ağaç gövdesi” var. Bu nedenle, COVID-19 virüsünün orijinal kaynağının Fort Detrick'teki ABD askeri biyo-savaş laboratuvarı olduğu doğru olabilir.

-    -Ekim 2019'da, Bill ve Melinda Gates Vakfı, tam olarak böyle yeni bir korona virüsü salgını kullanarak, İngiltere'deki Pirbright Enstitüsü ile birlikte Johns Hopkins Sağlık Güvenliği Merkezi ile birlikte bir pandemi tatbikatına ev sahipliği yaptı. Bu “Olay 201 (Event-201)” olarak adlandırıldı ve yıkıcı bir etkisi olan hızlı yayılan bir koronavirüsü öngören bir simülasyon uygulamasıydı. Ne tesadüf değil mi? Simülasyonlarında, koronavirüs 18 ay içinde 65 milyon insanın ölümüyle sonuçlandı  ve tarihin en ölümcül salgını olan 1918 İspanyol gribini aştı. Hükümetler çöküyordu ve vatandaşlar ayaklanıyorlardı. Bu senaryonun “tamamen gerçekçi” olduğunu iddia ettiler. Pirbright Enstitüsü, İngiltere’nin iki büyük biyo-silah laboratuvarından biri, diğeri de Porton Down. Bu sözde enstitü, tüm dünyanın Seviye 4 biyo-laboratuvarları arasında idi. Bir Seviye 4 laboratuvarı belki de dünyadaki en güvenli yerdir. Bununla birlikte, el-ayak ve ağız hastalığı İngiltere'yi tahrip ettiğinde ve kaynağın Pirbright Enstitüsü olduğu kanıtlandığında, yanıtları: “Hayvan aktivistleri laboratuvara girdi ve bazı patojen şişelerini çaldı ve serbest bıraktı” olacaktı. Başka bir sorun, Pirbright'ın biri simülasyonda kullanılan beş patentli koronavirüs yaratmış olmasıydı.  Pirbright'ın kısmen Gates Vakfı tarafından finanse edildiği bilinmektedir

-    -Amerikan CDC (Centers for Disease Control and Prevention, Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi), pozitif veya negatif çılgınca rasgele sonuçlar üreten bir dizi test kiti üretti ve ardından test kitlerini güvenilmez olarak açıkladı. Bu hatalı kitler de tüm dünyaya sevk edildi. Amerikan hastaneleri bu hatalı testlere dayanarak enfekte olmuş hastaları da taburcu ediyorlardı.

-    -CDC testlerin kimde yapılacağı konusunda katı kriterler belirledi ve kritik hastalar bile test edilmedi. Çünkü CDC, Wuhan gibi “yüksek enfekte bir bölgeye” seyahat etmeyenleri de içeren kriterlere uymayanları test etmeyi reddetti.

-     -CDC, 28 Şubat'ta resmi Twitter hesabında, “COVID-19: Bir maske takmalı mıyım?” Başlıklı bir video yayınladı. CDC, insanların yüz maskeleri kullanmalarını engelledi.

-   -13 Mart'ta (US CDC Director Robert Redfield Admitted that Coronavirus Deaths Have Been Miscategorized as Flu) CDC direktörü Robert Redfield, bugün virüs ölümlerinin grip olarak yanlış sınıflandırıldığını itiraf etti. Japonya ve Tayvan doğruydu. Griple ilişkilendirilen ABD ölümlerinin çoğu aslında koronavirüstü.

-   -Amerikan’nın biyolojik silahlar ve GDO’lar ile ilgili kötü geçmişini ve bu konuda Japon bilim adamları ile yaptığı işbirliğini Larry Romanoff’un ilgili üç yazısında okuyabilirsiniz: 1) Biological weapons: A useful and timely ve factual overview 2) The Geopolitical Deployment of Biological Weapons 3) Genetically Modified Seeds: Conceived as a Weapon. "Amerika'nın Savunmasını Yeniden İnşa Etme" başlıklı bir raporda “Belirli genotipleri“ hedefleyebilen ”gelişmiş biyolojik savaş … siyasi olarak faydalı bir araca dönüştürebilir” denmektedir. Yani her şey zaten ortada.

Sonuç olarak bu virüsün bir biyolojik silah olduğu ciddi şekilde kanıtlanmıştır ve kaynağı bellidir. Hiç kimse bizleri kandırmasın. Ancak gerçekten KORKMA: “Korkma! https://www.onaltiyildiz.com/?haber,5711” Yolumuz TÜRK’ün yolu olsun, umudumuz hiç tükenmesin. Bu belaları da savıp, hep birlikte daha güzele ve doğruya yol alacağız inşallah. Tabi ki bu aşamada önlemlerimizi alıp, uyarılara dikkat edersek daha kısa sürede toparlanırız. Yunus’un dediği gibi “ İlim ilim bilmektir. İlim kendin bilmektir. Sen kendini bilmez isen ya nice okumaktır.”  Önce kendimize, TÜRK’ün töresine ve ilmine sahip olacağız. Her zaman ilmin ışığında bir TÜRKİYE dileğiyle.

Saygılarımla.

Dr.Özlem GENÇ

 drozlemg@gmail.com 

https://www.onaltiyildiz.com/?haber,7740%20C


Bu yazı 1,812 defa okundu.


Yorumlar

 + Yorum Ekle 
  kapat

  Değerli okuyucumuz,
  Yazdığınız yorumlar editör denetiminden sonra onaylanır ve sitede yayınlanır.
  Yorum yazarken aşağıda maddeler halinde belirtilmiş hususları okumuş, anlamış, kabul etmiş sayılırsınız.
  · Türkiye Cumhuriyeti kanunlarında açıkça suç olarak belirtilmiş konular için suçu ya da suçluyu övücü ifadeler kullanılamayağını,
  · Kişi ya da kurumlar için eleştiri sınırları ötesinde küçük düşürücü ifadeler kullanılamayacağını,
  · Kişi ya da kurumlara karşı tehdit, saldırı ya da tahkir içerikli ifadeler kullanılamayacağını,
  · Kişi veya kurumların telif haklarına konu olan fikir ve/veya sanat eserlerine ait hiçbir içerik yayınlanamayacağını,
  · Kişi veya kurumların ticari sırlarının ifşaı edilemeyeceğini,
  · Genel ahlaka aykırı söz, ifade ya da yakıştırmaların yapılamayacağını,
  · Yasal bir takip durumda, yorum tarih ve saati ile yorumu yazdığım cihaza ait IP numarasının adli makamlara iletileceğini,
  · Yorumumdan kaynaklanan her türlü hukuki sorumluluğun tarafıma ait olduğunu,
  Bu formu gönderdiğimde kabul ediyorum.

  Diğer köşe yazıları

   Tüm Yazılar 
  • 2 Haziran 2022 Simülasyon Teorisi ve Adguk Öğretisi
  • 25 Mayıs 2022 Monkey Pox; Maymunların Suçu Ne?
  • 22 Haziran 2021 Suyun Hafızası
  • 21 Aralık 2020 Can Suyum-2
  • 16 Aralık 2020 Can Suyum
  • 20 Haziran 2020 Kafesdeki Zihinler
  • 11 Mayıs 2020 Simbiyotik Yaşama Hazır mısınız?
  • 1 Mayıs 2020 Maskeli Bir Dünya mı?
  • 9 Nisan 2020 Sözde Kutsal Korona Aşısı
  • 6 Nisan 2020 Kök Börü - Mavi Kurt ve Göklerin Bilgisi
  • 26 Mart 2020 Korku ve Umut
  • 22 Mart 2020 Covid-19 Hakkında Küresel Gerçekler
  • 7 Mart 2020 Tek Nefes,Tek Nefis
  • 23 Ağustos 2019 Selam Olsun Bizlere
  • 11 Kasım 2018 Türk, Öğün, Çalış, Güven
  • 7 Eylül 2018 Şarbon Nedir?
  • 6 Temmuz 2018 Hatırla
  • 19 Mart 2018 Ah Bu Gönül
  • 4 Ocak 2018 Kimiz Biz?
  • 28 Ekim 2017 Çok Mu Meşgulsün? Şimdi Dinle Sana Anlatacaklarım Var

  En Çok Okunan Haberler


  ON ALTI YILDIZ'da Ara Internet'te Ara  

  Haber Sistemi altyapısı ile çalışmaktadır.
  7,637 µs