En Sıcak Konular

Okuyucu Yorumları: Cevap

8 Haziran 2023 09:49 tsi
Okuyucu Yorumları: Cevap Volga Ayhan Yazdı: Cevap

                                                 CEVAP 

 

 

  Kambaba’nın ilk kitabı’nda her cevabın bir cevabı var denmişti. Çalışmamın konusu  cevaptır. Cevabı derinden incelemeye çabalayacağım. Ne çıkar ki demeyin. Okumanızı dilerim.

  Her şey bir şeyin bir bakıştan cevabı olabilir. Cevaplar hayattan gelenle sende görülür. Hayatı okuduğun kadarla hayattan aldığını görürsün. İnsanlar iyi gördüğünü görüp alan olmalı. Gör ki gördüğünü sun. İlim bir anlamda görebilme sanatı (işi).

  Görmek işitmekten bir şey taşır. Cevabı gören arkasına gitmeli. Cevap hayata devam etme ile kardeş. Hayat cevaba mana katandır. Anlam katanlarından ilerleyen. Cevap unsurları değerlendirip açılımdan söyleyendir. Ses verendir. Cevap sorudan bir şey alandır. Bazıları daha çok alır. Bazıları arka plana gider. Kardeştir belki bir anı cevabın.

  Hakikat dinamiklere yerleşen ruhtan bir unsurdur. Hakikat hayata kendini katmaktan cevaplar bulur. Bir bakışıdır kendinden. Hakikat unsurları birleştiren bir eyleyendir.

  Cevaplar bir açılımdır. Seslerin bilginin örneğidir. Cevap, varlığın varlığına delildir. Varlıkta bir arada olan varlardır. Hakikatlerdir. Cevap cevaba ulaşınca yeni algılar çıkar içinden. Önceki ile iletişim halindedir. Cevap hakikatin hareket etmesidir. Her şey hakikatin gördüğünden bir şey taşır. Cevap bilgi âleminde hareket gibidir.

  Cevabı söyleyen söyleme fiili bir açılıştır. Cevap sevda da fiile başvurandır. Cevap çevreye, zerreye bilgisinden sununca hakikat olur bir anlamda. Cevap ruhun deminde hakikatin doğduğu ana rücu etmektir ve yeni bir demdir.

 Cevap ışıkta ki ilkesini yayandır. Kalp akışı cevabı seyreder. İnsan-ı kamil , kam ; kendine has cevabı seyreder. İnsan olur. Cevap hakikati çeker. Bir ruhtan faydalanma işidir. Faydalanır.

  Cevap akışın huyudur. Cevap verme huyu insana yaslanmıştır. Huy, nurun bilgeliğin yayılma açılma ruhudur. İnsan bir vücutta cevaplanma , cevaplar bütünü… Cevap atanın ruhunda da var. İlk iletişim hayata hakikate hayattan bir cevap. Hayatın her şuuru bir cevap. Hayat şuurların toplamından bir zerre olarak yaratılmış. Cevap onu tamamlayan kendi ruhuna ulaştırandır. Cevap bir tinin atılım yapması. Var oluşun atılımıdır. İnsanla ilgilenir bir anlamda. İnsan cevaptan cevaba koşuş durumunda olan aslında.  Varlığımız bir anlamda  bazen cevabın şekillenmesi içindir. Işık cevabın hal olduğu aşkın kardeşliğinde bir araya geliştir. Cevap atanın çocuğa mirası. Atalar mitolojilere cevabın özellerini kadimlerini yerleştirmiş. Kainat miti kendine dönüştüren bir tabiattan doğar. İnsanda bu cevabı ve ötesini yaşayıp doğa sırrına erendir.

  Mitler kendini çekip çeviren cevapları yaşatan ruhtur. İnsanda bu ruhtan bir şeyler vardır. Cevap aslında yaşanmak içindir. Mit, tin özelini cevapta bir ruh olarak almış, yaşatmış. Cevap ruhun sınırsızca kendisine yerleştirdiği açılımı rüzgârına (bilinçte) dokuyandır.

 Cevap atama künden yerleştirildi. Bir ışık gibi güçten görünen cevaplar var. Cevap hayata yaslanan ışıkları; bir bilgide, ülküde esasında yerleştirmekte. Amaçsal düzenlenmeli ki bu daha anlamlı olsun. Bilgide ülküde bu var. Haritadan ışık almalı. Başka soruların cevapları kendi kendine nuruna yerleşecektir. Ayette ki kandil meselesi. Ziya vb.  Hakikatin cevabı da  Yaradan’ın arşa istiva etmesi sırrından Ayet: Rahman arşa istiva etti. Cevap yaratma sırlarına ermenin bir hali,  bir manası. Yaratmaya sığmayan yaratma oluşları sırları vardır. Bazı cevaplar ve oluşlar arşa istiva etmede.

  Cevap verme şekilleri keyfiyet şekilleri ve keyfiyet dışı şekiller olmak üzere ikiye ayrılır. İnsanlar keyfiyet ve arasında da  cevaplara tabi olmalıdır. İnsanın özelliği ikisinden de cevaba dâhil olması. Keyfiyet ötesinde de rahman istiva etmiştir. Keyfiyet cevaplar Halikı cevaplar. Yaradan’ın şanlarda istiva yerleri ruhlarıdır…

  Cevap bir madenin ışığında ışkında hakikattir. Cevap âlemi kulun bilmesine ışık saçıp kendini gösterir. İnsanlık her an bu ışığı saçmada.

  Cevap alaka ile yenilenir. Değişir ilerler. Mitoloji cevabın desenlerini görünenle görünmeyen arasına yerleştirmiş.  Dokunmayla da görmenin bir algısı vardır. Çünkü hayal kuruyoruz. Yaradan’ın dokunması tüm görme unsurlarını bir anlam durumunda toplamış ama o bundan öte. O yüzden hakiki cevap hiç verilemez.  Yaradan başka dokunur.

  Cevaplar cevaplarla iç içe. Cevap hakikati temsil etme işinin uzuvlarıyla yeniden kurulmalı. O şekilde özel sırrıyla var. Susmakta cevabın asilzadesidir. Ruh konuşur. Konuşup susmaya da konuşmak ister. Susup konuşur. Konuşmanın susması.

 Cevap bazen konuşmaya da susmaya da sığmaz. Bazı bu durumlar hakikatin ortaya çıktığı yaşandığı durumlardır. Bu durumun bir görünümü aşkta mevcuttur. Bazı aşklar konuşmayı yaratır. Bazıları susmayı. Bazı aşklar ikisini de yaratır. Bazıları kavrulup gider. İşte nice aşklar yaratılınca bu büyük bir cevaptır. Bazı cevaplar hepsini geçer, arşa istiva eder. Sonuz aşk ve ötelerinde ki cevaba talip olmak lazım. Ruhların ruhuna sığmaz hakikat cevaba ve kavramlarına sığmazdır. Akışlar cevabın aktığını söyler. Cevap akandır.

  Cevap gündüzün içinde ruhtan göründüğünde atomik patlamalar seyretti cevabı. O seyir cevapları seyretti. Dökülen ateşten huzmenin cevapta bir muradı var idi. O cevabı buldu. Cevap hayata dönüştü. Murat ateşi suyla söndüren düzeni yaratmaktı. Yerine hakikat suyunu ve ateşinin ruhunu hareketten harekete geçirmekti. Hareketler hep harekette ama. Ateşin özelinin hareketini bekledi beka.

  Atom patladı murada dönüştü ateş. Atam bir yıldızı söyledi. Yıldız gözüne su saçtı. Dünya devirleri hepsi bir atoma meyledip makroyu da anlattı. Bir ateş tatmin olmadı sudan olan aşk ateşi. Yaratılmamışlığı istedi. Cevabını üfledi. Göğün nizamı kılınmış ruhu ateşe yaslandı. Su onu terbiye etti. Ateşler âlemi sular âlemini terbiye etti. Bazı ateşler bazı suları terbiye eder. Bazı sularda ateşin aslı için ateşi söndürür. Aşk her yakışta bir suyu bekler. Suların en güzeli ateşlerin aşkıyla kardeş olandır. Bazı demleri kullanıp yine söndürdü hakikat.

  İlim deniz terbiyesi görmüştür. Şehri bir neslin aslıdır ki sular hakikatine dayanır. Şehri suya yaslayan hakikatler denizin ruhundan bir deneyimi hayat ilkesi edinmeli. Bir insan sevdaya yaslanıp ruhtan söylediğinde ilim şehriyle ilim denizi bir olur.

  İlimin ruhun hariç kıldığı özel sözü söylemeye götüren bir amacı vardır. İlim denizlere boşalan derinlik algısında özünü var etmek ister. Bu manadan insana gelen ilim ruh kapısından geçecektir. Hakikat bu kapıya gider iken aşkla çarpışacaktır. Ruha boyanıp her gelenler kapıda selam bilgisini edinip kendi kalbine ruhuna taşınacaktır. Serüven selamın ilkiyle başladı. Atasına büründü. Temizlenen her an insanda olan bir an cevherinde ata oldu. Aşk ve ötesine layık oldu. Bilgi acunda layık olduğu serüvene gitti. Bilinçte var olan bilgi o bilinçte atasını söyledi.

  İlim danıştı ve kendinin zeminlerinden taştı. Kapı nitelik harcının kadimden görünen bir bakışıydı. O gözden bakanlar kapının tüm kâinatın sırrını taşıdığını bildi. Kapıdan geçenler onun ruhaniyetine bürünenler idi. Kapı zerreden geçip Arş’a istiva edenler içindi. Allah o istiva’yı yarattı. Arş’a Yaradan istiva edince. Arşta bir söz oldu o kullar.

  İlim kendini beğenince akış yaratıldı. Beğenme sırrından. İşte böylece beğeniler yaratıldı. İnsan olan Hakkı beğendi. Ötelerinde hakikat beğenildi. İlmin titreşim evreleri yaradılışta kapu haline kadar bir bakıma gitmek ister. Her yaradılışın meyli bir öze dayandı. Kapu insan için kılındı.

 

 Volga Ayhan Bu haber 2,862 defa okundu.


Yorumlar

 + Yorum Ekle 
  kapat

  Değerli okuyucumuz,
  Yazdığınız yorumlar editör denetiminden sonra onaylanır ve sitede yayınlanır.
  Yorum yazarken aşağıda maddeler halinde belirtilmiş hususları okumuş, anlamış, kabul etmiş sayılırsınız.
  · Türkiye Cumhuriyeti kanunlarında açıkça suç olarak belirtilmiş konular için suçu ya da suçluyu övücü ifadeler kullanılamayağını,
  · Kişi ya da kurumlar için eleştiri sınırları ötesinde küçük düşürücü ifadeler kullanılamayacağını,
  · Kişi ya da kurumlara karşı tehdit, saldırı ya da tahkir içerikli ifadeler kullanılamayacağını,
  · Kişi veya kurumların telif haklarına konu olan fikir ve/veya sanat eserlerine ait hiçbir içerik yayınlanamayacağını,
  · Kişi veya kurumların ticari sırlarının ifşaı edilemeyeceğini,
  · Genel ahlaka aykırı söz, ifade ya da yakıştırmaların yapılamayacağını,
  · Yasal bir takip durumda, yorum tarih ve saati ile yorumu yazdığım cihaza ait IP numarasının adli makamlara iletileceğini,
  · Yorumumdan kaynaklanan her türlü hukuki sorumluluğun tarafıma ait olduğunu,
  Bu formu gönderdiğimde kabul ediyorum.
  En Çok Okunan Haberler


  ON ALTI YILDIZ'da Ara Internet'te Ara  

  Haber Sistemi altyapısı ile çalışmaktadır.
  6,797 µs