En Sıcak Konular

Bazıları Uyanmayacak

21 Kasım 2021 07:39 tsi
Bazıları Uyanmayacak Serdar Topçu Yazdı....

Yazıma başlamadan önce geçmiş zamandaki  genç aklı beş karış havada ama bir o kadar da heyecanlı meraklı adım adım Erenlere dostlara gönül verecek Serdar'a küçük bir mesaj. ’’Mehdi  Bazılarını Uyandırmayacak’’

Tarihler 2011 yılını gösterdiğinde yıllardır büyük merakla araştırdığım hatta Sultan Babamı da bulmama sebep olan kendi çapımda iyi bildiğim(!)  olaylar zincirinin bir halkası daha gerçekleşmek üzereydi. Suriye’de başlayan iç karışıklıklar gittikçe artarken ABD ve Türk hükümeti  üzerinden büyük bir tepki atmosferi oluşmuştu. Bunun yanında da Rusların alenen Suriye topraklarında konuşlanarak olası bir çatışmada aktif olarak hazır olacağı gerçeği özellikle bu konularda aşırı merakı olan bendeniz gibi insanlarda ciddi bir endişeye sebep olmuştu. Zaten peşi sıra yaşanan gelişmeler Arap baharının da etkisiyle İslam dünyasında Mehdi çıktı çıkacak beklentisini gittikçe daha fazla dillendirilmeye başlanmıştı. O tarihlerde kimi alimler! Şuraları, buraları terk edin deprem olacak nükleer bombalarla amik ovasında büyük bir savaş olacak dedikçe endişe katlanarak artıyordu. Bilenler bilir bunun adı hadis kaynaklarında MELHAMİ KÜBRA olarak geçmekte bununla beraber bu inancın Yahudi kaynaklarındaki karşılığı Armegeddon diye bilinen bir savaştır ki Kıyamet Savaşı olarak tasvir edilir. Diğer taraftan Hadislerde tasvir edilen bir başka mesele siyah Sancaklı! IŞİD dünya çapında olay oluyordu. Aslında bu endişe içinde olan kitle pek haksız sayılmazdı çünkü birçok kaynakta bu olayları tasvir eden hadis bilgileri mevcuttu.

Irak zaten büyük oranda yok edilmişti ki birileri aslında çıkmayan Mehdiyi çıkarma peşindeydi veya çıkmasını bekleyen insanları manipüle ederek atalete sürükletmekteydi. Aynı tarihler de uzun süredir takip ettiğim ama işlerimden ve iletişim yetersizliğinden bir türlü göremediğimi düşündüğüm ama hakikatte nasip dairesinde zamanını beklediği  an gelmişti. Oktan Hocamla ilk defa Yazarlar Vakfındaki imza günü vesilesiyle görüştüm en azından benim bildiğim bu aksini düşündürecek pek çok olay Kalperenlerin anılarında mevcuttur. Daha önce bu olayları araştırdığım sırada Hz Davut’un kılıcı üzerinde özel kodlamalar olduğunu bu kod ile Mehdi bağlantısını ve Mehdi ile ilgili anlattıklarıyla ‘’O’’ farklı dediğim görmeden sevdiğim Oktan abimle buluşmuştum. Tabi ilk sorduğum sorunun bu konu olduğunu tahmin etmişsinizdir.’ ’Durum anlatılanlardan farklı korkacak bir durum şuan yok ‘’ dediğinde biraz olsun rahatlamıştım ve bugün bunun Türkiye’miz için geçerli olduğuna yıllar içinde hepimiz şahitlik ettik. Peki nasıl oluyordu da Bütün bunlar olurken Türkiye’miz evimiz yuvamız bu olaylardan olabilecek en az hasarla çıkabiliyor, her yer büyük bir tahribatla yıkılırken biz yuvalarımızda huzurla oturabiliyorduk. Bu hiç şüphesiz Yüce Türk Devletinin ve her türlü şartta hazır olan Türk Silahlı Kuvvetlerimizin sayesindedir. Zira artık pek çoğumuz biliyor ki Yüce Türk Devleti  ve Manevi Kuvvetler diyelim  her türlü olağan üstü şartta görev yapacak  Yer ve Gök bilgisiyle donatılan zamanın liderlerini yetiştirmektedir.

‘’İstikbal Göklerdedir’’

Daha önce Mehdi hadislerini okuyan insanlar özellikle Irak ve Suriye’de tepesine bombalar düşerken Mehdi çıktı çıkacak ve kurtulacağız diye bekleyen insanlar boşa beklediklerini çok geç fark edeceklerdi. Zira binlerce insanın ölümünü ve uğradığı felaketi 1.5 milyar Müslüman bir kurtarıcı bekleyerek çaresizce bekliyordu. O zaman hadislerde olan olaylar Mehdi diye kodlanan kişi acaba Müslümanların genel manada kafasında oluşturulan Mehdi algısından farklı mıydı? Bir hadiste;

"Otuz kadar yalancı deccal çıkmadıkça kıyamet kopmaz. Bunlardan her biri Allah'ın elçisi olduğunu zanneder." (Tirmizî, Fiten 43, Ebu Davud, Melahim 16)

Deccaliyetin bir sistem olduğunu pek çok kişi kabul etmekle beraber her sisteminde bir lideri olduğu aşikardır. Acaba bu kadar deccal zaman içerisinde olacak iken Mehdiyet’te bir sistemi ve bu anlatılan parametreler içerisinde oluşabilecek durumlarda Mehdi kod adlı kişi ile müdahale edildiği bir sistem düşünülebilir mi? Çünkü zaman içerisinde belki de onlarca kez hadislerde olan vakalar gerçekleşmiştir. Yani bu anlatılan hadisler tarihin tekerrürü içerisinde zaman zaman tekrar eden durumlardır. Kuranı Kerimde: “Sizden öncekilerin başına gelen sıkıntı ve zorluklar, sizin de başınıza gelmeden Cennet'e gireceğinizi mi sandınız? Onlara dokunan sıkıntı ve zorluklarla öylesine sarsıldılar ki Resul ve onunla birlikte olan müminler, "Allah'ın yardımı ne zaman?" dediler. İyi bilin ki Allah'ın yardımı yakındır.” Bakara suresi 214

Ayetinden ve pek çok ayetten insanlık peyder pey aynı olayları yaşamakta. Mehdi kodu ile kodlanan şahıslar geçmişte olabileceği gibi bugünde insanların yardımına gelecektir. Peki neden Mehdi Irak’ta ve Suriye’de yardıma gelmedi. Aslında bu sorunun cevabını mehdi geldi gelecek diye  senelerdir uyutulan Müslümanlara alimler açıklamak zorundadır. Öyle ya Suriye’de bombalar düşerken mehdi bekleyen Müslüman mehdinin neden gelmediğini eminim merak ediyordur! Zamanı gelmedi diyenler olacaktır, o gün zamanı diyorlardı! Kimisi de işine gelmediği için daha çok var diyordu. Bence Sebebin  Şeyhül Ekber Muhyiddin-i İbn-i Arabi -kuddise sırruh-’nin Fütuhat’ül Mekkiye’sinin 66. babında Mehdi şöyle anlatılmaktadır:

“Allah’ın bir halifesi daha vardır ki, yeryüzü zulüm ve haksızlıklarla dolu olduğu zaman zuhur edecektir. Yeryüzünü adalet ve sükûnetle dolduracaktır. Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem-’in yolundan gidecektir. O hiç yanılmayacaktır. Çünkü onun, görmediği yerde doğrultan meleği vardır. Hakkı ayakta tutanlara yardım edecek, dediğini yapacak, bildiğini söyleyecek, Allah ona o kadar güç verecek ki, bir gece içinde zulmü ve ehlini ortadan kaldıracak, dini ikâme edecek, İslâm’ı ihya edecek, önemsenmez bir hale geldikten sonra ona tekrar kıymet kazandıracak, onu ihya edecek. Asrında cahil, bahil ve korkak olan bir adam, hemen âlim, cömert ve cesûr olacak. Kendisine karşı geleni ve kafa tutanı perişan edecek. Dini, Resulullah’ın -sallallahu aleyhi ve sellem- zamanında olduğu gibi aynen tatbik edecek. Halis ve hakiki dinden başka hiçbir mezhep kalmayacak. Mehdi İstanbul şehrini Süfyan’ın elinden alacak. Düşmanları, ehli içtihad alimlerinin mukallidleri olacak. Çünkü onlar, Mehdi’nin kendi imamlarının tersine hükmettiğini gördüklerinde bundan hoşlanmayacaklar, fakat karşı da gelemeyecekler. Onun kılıncı kardaşlarıdır. Kılıncından korktukları için ister istemez hâkimiyetine boyun eğecekler. Onun açık düşmanları fukaha olacak. Elinde kılıncı yani kardaşları olmasa idi katliyle fetva verirlerdi. Lâkin Cenâb-ı Hak, onu keremiyle ve kılınç ile tathir edecek, onlar ona itaat edeceklerdir. Çünkü halk arasında imtiyazları kalmayacak, hatta ahkam hususunda ilimleri de azalacak. Mehdi’nin gelişiyle alimlerin hükümlerindeki ihtilâflar da giderilecek. Ondan hem korkacaklar hem de birşeyler umacaklar. Kalben ondan nefret edecekler, fakat buna rağmen ister istemez hükmünü kabul edecekler. Bu kaynaktaki ifadelerin ne kadar Muhyiddin Arabiye ait olduğunu tam bilememekle beraber daha önce incelediğim yüzlerce hadisin özeti bir paragraf diyebilirim.

Mehdi ülkesine saldırıldığında saldıran ülkenin bayraklarını elinde sallayan ve onları kucaklayanlara mı yoksa ülkesinden  kaçan bir insan topluluğuna mı gönderilecekti. Yoksa Ülkesinin her bir karış toprağı işgal edilirken hatta ülkesinin yöneticileri bile teslim olmuşken, elinde ayağında olmayan imkanları az değil neredeyse yok denecek kadar olmasa bile ‘’Ya İstiklal Ya Ölüm’’ diyen bir inanan topluluğa mı gönderilirdi. Allah mücadele eden ve zülce rıza göstermeyen ve zulm etmeyecek!  bir topluluğa yardımcı göndermez miydi? Hiç şüphesi biz sizi başıboş bırakmadık ayeti gereğince her zaman bir yardımcı! Önder gelebilirdi! Burada çok fazla açmak ve uzatmak istemiyorum ama görülecektir ki hadislerde cereyan eden pek çok olay Kurtuluş savaşımızda yaşanmış ve hepimizin bildiği üzere Allah sabırla mücadele eden atalarımıza Gazi Mustafa Kemal Atatürk gibi bir lider nasip etmiştir ki bu lider değil 100 yıl önce bugünkü dünya devletlerinde bile böylesine donanımlı bir lider halihazırda ortada yoktur. Özetleyecek olursak Mehdi’yi mücadele eden kavimlerin beklemesi gerektiği aksi halde boşa bekleyeceklerini üzülerek ama dost acı söyler düsturuyla söylemek isterim. Zaten söylemesek durum durum apaçık ortadır. Tabi senelerdir Türk devletinin 2023 kodlarını ve sistematiğini bizlere ve takipçilerine hatta kendisini taklit edenlere öğreten Sultan baba bu konuda da Türk milletine pek çok uyarı ve müjdeler verdiğini hepimiz biliyoruz. Önümüzdeki süreçte  dünya insanlığını yine bir mücadele takvimi beklemekte. Özellikle Müslümanları uyarıyorum eğer bazı tv evliyaları gibi bir Mehdi bekleyecekseniz daha çok bekleyeceksiniz. Barış Manço’nun 2023 adlı eserindeki mısralar artık hepimiz biliyoruz ancak bilmeyenler  için mısralardan bir kısmı şöyle;

Ve sen kayaların oğlu

Bu taşı toprağı bir arada tutacaksın

Kolay değil kayaların oğlu olmak

Kuzeyden esen rüzagara

Güneyden gelen kavurucu sıcağa karşı

Koruyacaksın onları

Kolay değil

Kolay değil kayaların oğlu olmak

Barış Manço

Özellikle Kuzeyden esen rüzgara ve Güneyden gelen kavurucu sıcağa mısralarınıza dikkat çekmenizi öneririm. Bu konuda yine Barış Manço’nun 2023 fotoromanı daha önce bilmeyenler için oldukça dikkat çekici olacaktır. Özetleyecek olursak önümüzdeki zamanlarda özellikle 2023 ile kodlanan olaylar içerisinde Müslümanların gözleri Türk Devletinin üzerinde olmasını acizane buradan tavsiye ederim. Hem tarih hem de bugünkü realite göstermektedir ki İslam dünyasına ve hatta insanlığa önderlik edecek tek ülke Türkiye Cumhuriyeti Devleti’dir.O gün Müslümanlar ya bizimle birlikte olup mücadele edecekler ya da Mehdi beklemeye devam ederken yok olacaklar. Aklı başında Müslümanlar Mehdi kodu ile kodlanan kişiyi zaten anlayacaklardır. Diğerleri mi onlara tek sözüm şu;

‘’Mehdi Bazılarını Uyandırmayacak’’

 

Buradan Başta Sultanıma ve üzerimizde onun vesile ile emeği geçen bütün büyüklerimize selam ederim. Yazıdaki bütün yanlışları acizane bana aittir. Bu yazıyı yazmama sebep olan bir kalperenin Mehdi Haktır sözüdür. Ona da selam olsun..

Saygılarımla

Serdar Topçu

 

 

 Bu haber 4,273 defa okundu.


Yorumlar

 + Yorum Ekle 
  kapat

  Değerli okuyucumuz,
  Yazdığınız yorumlar editör denetiminden sonra onaylanır ve sitede yayınlanır.
  Yorum yazarken aşağıda maddeler halinde belirtilmiş hususları okumuş, anlamış, kabul etmiş sayılırsınız.
  · Türkiye Cumhuriyeti kanunlarında açıkça suç olarak belirtilmiş konular için suçu ya da suçluyu övücü ifadeler kullanılamayağını,
  · Kişi ya da kurumlar için eleştiri sınırları ötesinde küçük düşürücü ifadeler kullanılamayacağını,
  · Kişi ya da kurumlara karşı tehdit, saldırı ya da tahkir içerikli ifadeler kullanılamayacağını,
  · Kişi veya kurumların telif haklarına konu olan fikir ve/veya sanat eserlerine ait hiçbir içerik yayınlanamayacağını,
  · Kişi veya kurumların ticari sırlarının ifşaı edilemeyeceğini,
  · Genel ahlaka aykırı söz, ifade ya da yakıştırmaların yapılamayacağını,
  · Yasal bir takip durumda, yorum tarih ve saati ile yorumu yazdığım cihaza ait IP numarasının adli makamlara iletileceğini,
  · Yorumumdan kaynaklanan her türlü hukuki sorumluluğun tarafıma ait olduğunu,
  Bu formu gönderdiğimde kabul ediyorum.
  En Çok Okunan Haberler


  ON ALTI YILDIZ'da Ara Internet'te Ara  

  Haber Sistemi altyapısı ile çalışmaktadır.
  6,298 µs