En Sıcak Konular

Kod Bir Nokta İdi

8 Ağustos 2020 09:36 tsi
Kod Bir Nokta İdi Orkun Akar Yazdı: Kod Bir Nokta İdi

KOD BİR NOKTA İDİ

 

Kağanımın, can atabeyimin kutlu demlerinden öğrendiklerimizden zaman zaman yazmaya çalışıyoruz Rabbim ilmimizi arttır diyerekten. Kam baba serisi 3.bölümde işlenen konulara değinmeye çalışacağız bu yazımızda. Bu bölümde yazılım ve koddan bahsedildi Atabeyim tarafından. Yazı başlığımızdaki ayrıntıyı sonra fark ettim; Bir ve Nokta ifadeleri. Yazılım kod dili 1 ve 0 ile yazılır programlama dilinde,  tevafuk olmuş deyip geçelim. Alimizin ‘’İlim bir nokta idi cahiller onu çoğalttı’’ sözünden ilham alarak yazdım bu başlığı. Yazılmış fıtrat programının kodunu virüs program ekleyerek bozmaya çalışıyor baş körmez ve avaneleri. Bu virüs programlara da ‘’ Zan ‘’ denmiş,  yazının ilerleyen kısımlarında bahsedeceğim.

İlkel beyinle analiz yapılırsa çıkarımı yapılan sonuçta ilkel düzeyde kalır. Tengriyi ilkel düzeye indirgeme ve ona yaklaşma aracı olarak tapınım figürlerini içeren ibadet adı verilen ritüeller silsilesi. Klasik İslam anlayışına ters gelebilir bu ifademiz ama ana kaynağımız Kurana bakarsak durumun sanılanın aksi olduğu görülecektir. İlgili birkaç ayeti yazalım. 

Hac-37: Bu hayvanların ne etleri ve ne de kanları Allah´a ulaşacaktır. Allah´a ulaşacak olan şey, sadece gönlünüzdeki Allah saygısıdır, takvadır. Bu şekilde onları yararınıza sunduk ki, sizi doğru yola ilettiği gerekçesi ile Allah´ın yüceliğini dile getiresiniz. Ey Muhammed, iyi ameller işleyenleri müjdele. Bu ayette apaçık görülüyor; ibadet adı altında ritüelsel hareketlerle yaptığınız  Kurban denilen bu amelde fayda insana yani açlık çeken fakir durumdaki insanlara. Et ve kan bana ulaşmaz, takvanız ulaşacaktır deniyor. 

Fatır-10: Onur ve yücelik isteyen bilsin ki, onur ve yüceliğin tümü Allah'adır. Temiz ve güzel kelime O'na yükselir; hayra ve barışa yönelik amel de o kelimeyi yüceltir. Kötülükleri kuranlara/kötülükleri tuzak yapanlara gelince, onlar için şiddetli bir azap vardır. Ve böylelerinin tuzağı tarumar olur. Bu ayette de O’na yükselecek olanın sizin güzel sözleriniz ifadesiyle belirtilen hayra ve barışa yönelik sarf edilen tüm sözler ve bunlara eşlik eden ameller olduğu anlaşılıyor. Bu ayette bir ritüel tarifi var mı? Namaz olarak ifade edilen kavram Kuranımızda ‘’ Ekiymüssalat’’ Salatı ikame edin diye geçer. Kabul gören anlayışta bu kavrama sadece şekilsel ibadet odaklı bilinen namaz olarak yaklaşılır ve alınır. Oysa ki bu kavram ; Dayanışmak, destek olmak gibi anlamları da içerir. Örnekler çoğaltılabilir. İbadetten kasıt ne peki? Yaratıcı kendisine ilkel beyin düzleminde kurgulanmış ritüellere boğulmuş özden uzak bir yaklaşmayı mı dilemiş? Verdiği bilinçle yüksek bir şuurla kendisine yönelinmesini, bilinmesini mi dilemiş? Sirati Müstakim kavramını bu meyanda ele alırsak konu daha da anlaşılır olacaktır. Burada değinmeyeceğiz konuyu uzatmamak için. Rivayet edilen bir hadis-i kutsi de ifade edilen duruma bakarsak ibadet yaklaşımını, ilkel beyin tezahürlerinin karşılığını anlayabiliriz. Yazalım hadisi; Ben kulumun zannı üzereyim. Beni nasıl zannederse öyle bulur. Burada ana vurgu Zan kavramıdır. Zan, Gerçeğini bilmeden ihtimal üzerine hüküm verme, bu yolda verilen hüküm, sanı anlamına gelmektedir. Zan yazılıma atılan virüsler demiştik yazımızın başında. Hüsnü zan, sui zan gibi alt başlıkları vardır literatürde. Hükmü Tengri tarafından verilmiş yazılım koduna ister hüsnü ister sui olsun zan karıştırılırsa konu mecrasından çıkmaya başlayacak, zanlar kabuller olarak girecektir ibadet başlığı altındaki tüm faaliyetlere. Al-i imran-79: ‘’ Allah’ın, kendisine Kitab’ı, hükmü ve peygamberliği verdiği hiçbir insanın, “Allah’ı bırakıp bana kullar olun” demesi düşünülemez. Fakat (şöyle öğüt verir:) “Öğretmekte ve derinlemesine incelemekte olduğunuz Kitap uyarınca rabbânîler olun.”  Tengri ne olmamızı istiyormuş bizden ? Rabbaniler olun. 

Rabbani kelimesi Tengriye ulaşmış olan anlamına gelir. Tengriye demek ki ulaşılabiliniyormuş. Et, kan, tutulan oruç, yapılan tüm ritüeller ona yükselmiyor ancak güzel sözlerimiz ona yükseliyordu. Demek ki O’na güzel sözlerimizle ve bunu gösterir amellerimizle yüksek bir şuur ve farkındalıkla yöneleceğiz sonra O’na ulaşıp Rabbanilerden olacağız. Kadim Türk literatüründe geçen ÖKÜK TÜRK ifadesi Rabbinde olmuş, Rabbine ulaşmış Türk demektir. Buradan namaz yok mu yani, ya oruç? Gibi bir durum anlaşılmasın, hüküm yazılımını ilkel tapınım seviyesine çekmeyelim, ritüelleri şekilsel muhtevalara boğup hakikatten ayrılmayalım demek istiyoruz. Tengrinin sonsuz merhameti aşikar, nasıl zan ederse öyle yaklaşılır kişiye. Zanlarına hapsettiğin tüm faaliyetlerinin gereği karşılaşacağın tüm zahmetler, hazırlıklar, tumturaklı ritüeller de işin cabası olacak haliyle. Yusuf-40: ‘’ Sizin Allah´tan başka taptıklarınız, Allah´ın kendileri hakkında hiç bir ispatlayıcı delil indirmediği, sizin ve atalarınızın ad olarak adlandırdıklarınızdan başkası değildir. Hüküm, yalnızca Allah´ındır. O, kendisinden başkasına kulluk etmemenizi emretmiştir. Dosdoğru olan din işte budur, ancak insanların çoğu bilmezler.’’  Tapma, ibadet abd kökünden gelir, kulluk manasına gelir. O’dan başkasına kulluk etmemek yani yazılan hüküm programının koduna uymak dosdoğru din olarak belirlenmiş. Fıtratı muhafaza. Kod yazılımın adı FITRAT…

Bu kod yazılıma ait doneleri Kuranımızda ararsak ilk önce Rahman suresine ulaşırız (Şahsi düşüncem)

Rahman Kuranı öğretti. İlk ayet. Takip eden ikinci ayet; İnsanı halk etti. Beşeri mantıkla bakarsak sanki ilk ayetin insanın halk edilmesinin anlatıldığı ayetin olması gerektiği sonucuna varırdık. Oysaki konumuzla birebir uyunçta sıralama. Önce AN KURULUYOR. Yani hüküm programlanıyor bir kodla. An’ı kurmak, bir inşa bir düzenleme bir yazılım faaliyeti. Program yazılım üzerine kurulunca, bu yazılım hükmünce seyredecek insanın halk edilmesi. Efendimize ilk ne buyrulmuştu vahiy olarak? İKRA. Oku! Ne okunacaktı ki? Rabbinin adıyla  oku, yaratan O’dur! Yaratılmış nevinden olan herşeyin kodunu oku, o programı gör. Halagal insane min ALAK! İnsanı birbirine ve tüm yaratılmışların koduna bir alakayla  bu programa kayıtlı yarattı. Ellezi alleme bil kalem. O, kalemle öğretmiştir. Kodun yazılımını yani eşyanın isimlerini hem okumayı hem yazmayı da öğretmiştir. İşte zan virüsü bu eşya koduna sızdırılıyor. Rahman suresinden devam edelim.  Allemehul beyan. İnsanın halkinden sonra beyan öğretiliyor yani düşünüp ifade etmeyi. Bu kodu okuyorum, düşünüp ifademle bu kodun çalışmasına katılıyor, yani o zikirde o frekansta titreşiyorum. Dikkat! bu frekansı zan virüsü bozar. Eş şemsu vel kameru bi husban. Güneş ve ay bir hesaba göre hareket etmektedir. Yani and dairesinde gördüğün yıldızlar ve gezegenler bir hesaba göre yani fıtrat yazılımındaki kendi fıtrat kodlarına göre davranırlar. Ven necmu veş şeceru yescudan. Otlar/Yıldızlar ve ağaçlar (Allah’a) boyun eğerler,secde ederler. Bu ayeti ayrı tefekkür ettim. Global söylence ve anlatımlarda geçer ya her şey yıldız tozlarından yaratıldı, hepimiz birer yıldız tozuyuz. Böyle bakarsak varlık birliği içinde hepiniz yıldız tozundan, özden yaratıldınız ve ağaç şecere ile ifade edilen türeyen soylarınızda Kodu yazana boyun eğer. Ves semae refeaha ve vedaal mizan. Göğü yükseltti ve ölçüyü koydu. Ella tatgav fil mizan. Ölçüde haddi aşmayın. Ölçüyü koydu yani programı bir kod üzere kurdu, bu kodu kurcalamayın, fıtratınız üzere yaşayın, ekini ve nesli mahvetmeyin. 

Videoda atabeyim dünyanın ilk sakinlerinin, fesat ve bozgunculuk çıkaran ilk kavimlerin makro planda var iken birbirleri ile savaşan virüs ve bakteri dediğimiz kavimler olduğunu söylemiştiler. Bu iki kavimin faaliyetleri sonucu insanın yaşayabileceği şartları oluşturduklarını da eklemiştiler.(Atmosfer,oksijen vs). Günümüzde hala o ilk bakterilere ait izler araştırılmaktadır. İnsan dünyaya yayıldıktan sonra bakteri ve virüsler makro alemden mikro aleme geçmişler ve varlıklarını bu günkü tespit ettiğimiz hallerinde sürdürmektedir. Ben de acizane bu ilk virüs ve bakterileri aradım videodan sonra. Dedim ki İnsan bunların hükümranlık alanlarına yerleşti, mikro aleme taşınmalarına sebep oldu. O zaman bunların insanda bir izleri işaretleri olmalı. Baktım;

 

    VİRÜS                                         BAKTERİ

 

 

 

Virüsün (Bacteriofaj) Bakteriye genetik kodunun transferi

 

Virüs kendi genetik mataryelini bakteriye transfer ederek kendi benzerlerini o bakteriye ürettirir.

 

 

İnsan yumurtası (Ovum) ve spermi

 

Döllenme

 

Aynı virüsün kullandığı teknik, sperm içerdiği genetik kodu yumurtaya aktarıyor. Acaba sperm ve ovum bu ilk baştaki virüs ve bakterinin bir kalıntısı mı? Bizde seyrinin böyle olması mı dilenmiş? Atabeyimden öğreniriz inşallah bir gün.  

Yazıma atabeyimin vurguladığı konuya değinip bitireceğim. Kodumuza zaman ve mekandan çıkabilmenin yazıldığını söylediler. Efsanenin bitip yenisinin başlangıcının böyle olacağına işaret ettiler. Rahman-33: Ey cin ve ins toplulukları, eğer göklerin ve yerin bucaklarından aşıp geçmeye güç yetirebilirseniz, hemen aşıp geçin; ancak ´üstün bir güç (sultan)´ olmaksızın aşıp geçemezsiniz. Ayette açıkça zaman ve mekandan çıkmanın öyle kolay olmadığı, bunun için bir SULTAN gerektiği buyruluyor. Kıymetli okurlarımız, balalar biz kutlu kağanım, kıymetli atabeyime genellikle nasıl sesleniriz? Deminde dem tutanlara aşk olsun, Tengri dağlarında börüler gibi uluyanlara aşk olsun, gökte burdayız biz de sizdeniz diyen gök Türklere aşk olsun, balalara şan olsun. Tengri yüzümüze bolsun, Tengri biz menen.

 Orkun AKARBu haber 4,911 defa okundu.


Yorumlar

 + Yorum Ekle 
  kapat

  Değerli okuyucumuz,
  Yazdığınız yorumlar editör denetiminden sonra onaylanır ve sitede yayınlanır.
  Yorum yazarken aşağıda maddeler halinde belirtilmiş hususları okumuş, anlamış, kabul etmiş sayılırsınız.
  · Türkiye Cumhuriyeti kanunlarında açıkça suç olarak belirtilmiş konular için suçu ya da suçluyu övücü ifadeler kullanılamayağını,
  · Kişi ya da kurumlar için eleştiri sınırları ötesinde küçük düşürücü ifadeler kullanılamayacağını,
  · Kişi ya da kurumlara karşı tehdit, saldırı ya da tahkir içerikli ifadeler kullanılamayacağını,
  · Kişi veya kurumların telif haklarına konu olan fikir ve/veya sanat eserlerine ait hiçbir içerik yayınlanamayacağını,
  · Kişi veya kurumların ticari sırlarının ifşaı edilemeyeceğini,
  · Genel ahlaka aykırı söz, ifade ya da yakıştırmaların yapılamayacağını,
  · Yasal bir takip durumda, yorum tarih ve saati ile yorumu yazdığım cihaza ait IP numarasının adli makamlara iletileceğini,
  · Yorumumdan kaynaklanan her türlü hukuki sorumluluğun tarafıma ait olduğunu,
  Bu formu gönderdiğimde kabul ediyorum.
  En Çok Okunan Haberler


  ON ALTI YILDIZ'da Ara Internet'te Ara  

  Haber Sistemi altyapısı ile çalışmaktadır.
  6,031 µs