En Sıcak Konular

Yıldızların Efendisi Türk'ün Kutlu Atası

3 Ocak 2019 10:59 tsi
Yıldızların Efendisi Türk'ün Kutlu Atası Yıldızların Efendisi Türk'ün Kutlu Atası


YILDIZLARIN EFENDİSİ TÜRK'ÜN KUTLU ATASI


Türk ; Tengriyi bilir...(Tengri'nin Türkü - Oktan Keleş)
O,Tengri ki ; her şey O'nunla başladı ve O'na döner...

Bize (Kalperenlere), ilmin, sabrın, edebin ve hakikatin kapısını aralayan Oktan Keleş Sultanıma ,önünde saygı ile eğilerek teşekkür ederim. Türklüğe ve Hakiki İslam’a yaptığı katkılarını inşallah sizler de anlayacaksınız. Anlamış olanları tenzih ederim. Hızır Ata'ya ve Erenlere , Göklerdeki ve yerdeki Türk Ordularına selam olsun!

Bu tefekküre konu olan şeyler  bir kutlu rüyada kutlu bir kişiyi görmem ile başladı. Kutlu rüyamda, Orkhan Atabeyime iletilecek bir mesaj almıştım. Türk'ün kutlu Atası Yıldızların Efendisi ötelerden seslenmişti.


 
Uyanınca hafızamdaki kişiyi hemen resmettim...

Kutlu Kişi ; Yıldızların içinden seslenmişti. Öyleyse yıldızlara bakmalıydım. Yüce kitabımız Kuran-ı Kerim'in içinde adı yıldız olan bir sure vardı...

Necm 1,2 : İnmekte olan yıldıza and olsun ki, arkadaşınız şaşırmadı, azıtmadı da!
Necm ; yıldız anlamına gelir. Türk'ler gök soylu millettir. Hali hazırda Ortalık Asya Türkleri , atalarının göklerden geldiğini söyler. Türk Boylarının tamgalarında; takım yıldızlar, tek yıldızlar(gezegenler) ve Ay ile diğer gök olayları yer alır. Rahmetli Servet Somuncuoğlu'nun saymalıtaş, taştaki Türkler ve damgaların göçü kitapları ile Nuray Bilgili'nin Türklerin kozmik sembolleri kitabında , Türk boylarının gök soylu tamgaları yer alır. Tüm bu tamgaları görüp de tesadüf olarak algılamak, deve kuşu misali kafayı kuma gömmeye benzer.
 
 


Ortalık Asya'daki Atalarımız bize on binlerce yıl öncesinden sesleniyorlar. Atalarının sırlarını artık anlamamızı istiyorlar. "Biz yıldızlardan geldik, nereden geldiğimizi ,kimin rehberliğinde geldiğimizi bulun" diyorlar.

Sultanım;bir sohbetinde  göklere gitmeden önce yerde yapılacak çok iş olduğunu anlatmıştı. Sayın Oktan Keleş ; Tengrinin Türkü,Kulbak Bilge,Kopuz Ata kitaplarında açıkça ispatlı olarak kadim dönemi ve daha eski arkaik döneme ait sırları açıyordu. Kalperenler de, bilgi ağlarındaki çalıştay videolarında bu konuları tartışıp ,adeta tarihe kayıt düşüyorlardı...
http://www.onaltiyildiz.com/?haber,6279
http://www.onaltiyildiz.com/?haber,5726
http://www.onaltiyildiz.com/?haber,3486
https://www.youtube.com/channel/UCv6CeLCzNtL44XlJt9_0aAg/videos

Ben, küçük yaşlardan beri hep Ay'a ve diğer gezegenlere ilgi duyardım. Bana, eskilerin anlattığı masallarda bile Ay ile ilgili fantastik hikayeler olurdu. Yıllar sonra ,nasipte var imiş, Sultanımı tanımak şerefine nail oldum, oldum da "Ay'dır bizim sırrımız" kelimesini duyup bir kez daha hayretler içerisinde kaldım.

Necm Suresi de ,Kuran'da çok belirgin olarak "yıldıza ant olsun" diye başladığı için bana başlangıç noktası oldu.

Oktan Keleş Kağanım ; Kulbak Bilge'de , "Hakikati dünya denen yer kürede arayanlar yine yanılmışlardı" demişti. Kopuz Ata 3'de de "gökteki dönengeçteki 16 gezegenden gelen 16 Tigin'den birinin oğluydu Oğuz Ata" der.

Bu eserlere sık sık atıfta bulunucam,zira her biri birer  ilim kapısı... 

Oğuz Kağan; Türk ve Altay mitolojisinde Türklerin atasıdır. Mitolojide anlatılan özelliklerine göz atalım ve bakalım dünyadaki başka mitolojilerde de yer alıyor mu?

 1- Yüzünün rengi maviye çalar. (Ramayana destanının baş karakteri olan prens Rama da mavi derilidir.)

2- Annesi Ay kağan, babası Kara Han'dır.Soyu Gök kaynaklıdır.(Rama da gök soyludur)

3- Gücü simgeleyen boynuzlu bir tacı vardır.

4- Ormanda(?) tek boynuzlu bir yaratıkla vuruşarak onu yenip öldürür. Ormanda uzun süre kalmıştır.(yedi gün yedi gece sırrı) (Rama , cin kral Ravana ile savaşır)

5- İki çağa , iki galaksiye ait sırrı vardır.
6- Türkler'de Ata tabiri vardır.Hintliler de atalarına BharAta(büyük ata ) derler.
   


Hintlilerin,destanları olan ramayana ve mhabharata 'da ;kadim Türklerin tarihinden alıntılar yapmaları , akla çok yatkın bir düşüncedir.Öyle ya, Türkler; arkaik dönemlerden beri,tarihlerini de yanlarında taşımaktaydılar,eğitmeye gittikleri ulusları da kendi tarih bilgileri ile donatmaları çok makuldür.Bu durumda , dünyada var olan ,sonradan türeme olan tüm destanlar, aslen Türk kökenlidir.Sözlerim taraflı geldiyse, dünya üzeri tüm mitoloji kitaplarını açtığınızda, Türk Atalarımıza  ait pek çok iz bulacaksınız.Örnekler sayısızdır.James churcwald'ın mu'nun kutsal sembolleri  kitabındaki tanrı embolü,ortalık asyadaki tanrı sembolü ile aynıdır.    
  

 

  
 


Sadece bir örnek bu.Karbon testlerine göre Ortalık Asyadaki tamgalar daha eskidir.Bu konu ile ilgili olarak, kalperenler gereğini zaten yapacaktır.

Oğuz Ata Rama benzerliğine gelelim.Özet  ile ; Prens Rama(kutlu,doğru,koyu tenli anlamı taşır) dünyaya musallat olan cin Ravana ile savaşmak üzere , tanrı vişnu'nun bedenlenmesi ile dünyaya doğar ve bu dünyayı ,bu kötü cinden kurtarır.Ayrıntısını incelemek isteyenler konu ile ilgili pek çok kitabı bulabilir.

    
  Ravana adlı cin...


Anlatmak istediğim her halde anlaşılmıştır; pek çok dünyevi mitolojide birbiriyle aynı olarak ,yalvar yakar dünyadaki kötülüğü yok etmesi istenen bir karakter vardır.Kabul eder,hiç bir ücret almaz,işini yapar,kötülüğü ,Allah'ın muradı dairesinde bir süre için def eder.Ne var ki,burada anlatmak istediğim,Oğuz Ata/Zulkarneyn/Rama ve daha nice mitlerdeki nice isimler; aslında arkaik döneme ait sadece "bir" olayı anlatmaktalar...O olay da; Oğuz Ata'nın hakikatidir... 

Oğuz Kağan,günümüzde ,Türkmenistan para birimi üzerinde şöyle tasvir edilmiş.        
         
 
     

Rama tasviri. Türk savaşçıları gibi saçı üstten örgülü...Elindeki yaya dikkat !

 


 Yayın üstündeki boynuz sembolünü gördük değil mi?


Keza,sümer tabletlerinde de(sümerler de Türk soyludur) bir şeylere dikkat çekilmektedir.


Tabletlerde tasvir edilen kişilerin bazıları boynuzludur.          
 

 

 Yine ; Japonya'nın açıklarında bulunan Yonaguni su altı şehrinde boynuzlu heykeller bulunmuştur.          
 Boynuz; elbette gücü kuvveti de temsil eder,ancak dünyanın her köşesinde bu sembolü görmek,ortak bir arkaik  tarihli olaya da işaret eder.

Türk'ün Oğuz Atası; mitolojide anlatılanlardan çok daha kadim bir dönemden gelmektedir.Oğuz Ata bilgisi,töresi nesiller boyu aktarıldığı için,şanlı Türk tarihinde, O'nun şahsiyeti gibi görev görmüş pek çok Kağan da gelip geçmiştir.İşin aslı; yüce kitabımız Kuran'da, Oğuz Ata'ya atıf vardır ve bu gerçeği ilk defa Oktan Keleş yüksek ses ile dile getirmiştir.

        
          
Buradaki 9 gezegeni ve 9 alamet nişanını unutmayın ! Sonra karşımıza bir yerde daha çıkacak!
        

Sultanımın Kulbak Bilge kitabında yazdığı gibi Kuran-ı Kerim'de de Kehf 83'de: Bir de sana Zulkarneyn'den soruyorlar. De ki :"size ondan bir hatıra okuyacağım" diyerek,Zulkarneynden konu edilir.

Zulkarneyn; eski çeviriler sonucu hep çift boynuzlu,çift zamanlı/çağlı olarak düşünülmüşse de,yakın zamanda Oktan Keleş, burada anlatılmak istenenin "çift ışıklı/galaksili" olduğunu bizlere anlatmıştır.       

 Karn kelimesini biraz açalım ,açalım bakalım ne sırlar içeriyor...

 Zulkarneyn ; Elmalılı Hamdi'nin tefsirinde şöyle açıklanmış:

 "karn" bir çok mânâlara gelir. Bunlardan bazıları; boynuz, asır, bir zamanda beraber yaşamış olan topluluk mânâlarına geldiği gibi insanın tepesine ve özellikle başının yanlarına, yani şakaklarına ki hayvanda boynuzunun yeridir ve erkeklerin perçemine, kadınların zülüflerine, güneşin çemberinin kenarına ve bir toplumun başında olan efendisine... denilir. Bundan dolayı Zülkarneyn lakabının, isim olarak konmasının sebebinde "karn" kelimesinin mânâlarından her birine göre değişik düşünceler mümkün olduğundan birçok sözler söylenmiştir. Bu sözlerin en meşhuru Kur'ân'ın açıklamasından da anlaşılacağı üzere, yeryüzünün doğu ve batısına sahip, demek olmasıdır ki, Türkçede cihangir diye ifade edilir.        

 Karn kelimesine söyleniş olarak karina kelimesine de  çok benzer.Peki karina ne anlama geliyor.İlginç bir anlamı var ki ,Sultanımın açıklamasına tam uyuyor.                 

 Carina ya da Karina takımyıldızı, modern 88 takımyıldızdan biridir. Güney gökkürededir.Gökyüzündeki en parlak ikinci yıldız olan Canopus ve dev Eta Carinae Bulutsusu'nda (NGC 3372) bulunan süper kütleli yıldız η Carinae bu takımyıldızın bölgesinde bulunur.              
 
         

  Evet,modern astronomlar, bir takım yıldıza Carina adını vermişler...Bu Karina Takımyıldızlar sisteminin içerisinde pek çok yıldız var ancak 9 adet ana yıldızı var,evet doğru duydunuz 9 adet !  Kulbak Bilge'de anlatılan 9 gezegene benziyor değil mi?

 Türkler de geldikleri yerleri , tamgalarında takım yıldızlar olarak çizmişlerdi.Bu bilgiler  ışığında biraz daha yorum yapar isek, Zul-karn-eyn adı, karn yıldız sistemlerinin (galaksilerinin) sahibi olarak da okunabilir.Kuran'da anlatılan karn, ille de buradaki carina'dır  demek elbette,bana düşmez,ancak,Türk çocukları elbette Atasının aslını  yerde ve göklerde arayacaktır...

Kehf suresi ile devam edelim,sonra necm suresi ile ilgili benzerliklerini göstericez inşallah...

Kehf 84: Gerçekten biz onu (Zülkarneyn'i) yeryüzünde iktidar sahibi yaptık ve ona ulaşmak istediği her şeyi elde etmesinin bir yolunu verdik.
Kehf 85: Derken o bir sebebi izledi.
         

 Zulkarneyn'e hitah ile , "biz" onu iktidar sahibi yaptık ona sebep verdik diye sesleniliyor Kuran'da... Sultanımız; biz ile başlayan ayetleri iyi okuyun demişti.Orada kast edilen HU(O) değil, O'nun yetki ile donattığı,tengrisel gücü kullanma yetkisine sahip olanlar olabilir diye düşünüyorum.Allahualem. Kuran'da konu edilen Mele-i Ala 'daki varlıklar da bu yetki ile donatılmış olabilir.Hani, cinlerin kulak hırsızlığı yapmaya çalıştığı Yüce Topluluk...

 Zulkarneyn'e, onun zaten kabul ettiği bir memuriyet veriliyor buTopluluk tarafından. Yüce Topluluk,bana göre, bütün mitolojilerde maalesef tanrılar olarak tasvir edilmeye mahkum edilmiş,Tengrisel gücün bir kısmı ile O'nun emri ve yetkisi ile donatılmış varlıklar olabilir.Bu yüce Topluluk ; ilk Sabikunlar mıdır? Allahualem...

Sultanım Tengri'nin Türkü adlı kitabının bilgi ağlarından paylaştığı ilk bölümünde ,zaten OKOZ olarak anılan" yüce" bir yeri bize anlatmıştı...

            
              
Türk'ün ilk yaratılışına ait bu bilgileri,inşallah yine Oktan Keleş imzası ile yakında öğrenicez.

 Zulkarneyn'in; Kuran'da anlatılan görevleri yerine getirmesi , adeta büyük bir ordunun komutanı gibi hareket etmesi, insanlardan hiç bir ödül ücret talep etmemesi,görev odaklı hareket ederek Türk Töresini(kanun/din) gittiği her yerde yaşayıp yaşatması ,Tengri emri ile hareket ettiğini gösterir...

 Bu yönüyle Zulkarneyn/Oğuz Ata ; dünyada "görev "görmüş peygamberlere de benzer.Peygamberlere de; görevlerini Allah(HU) ,Yüce Melek Cibril vasıtası ile veya kendisi seslenerek gönderir.

Hz.Muhammed(s.a.v.)'e vahy getiren melek Cibril'in tasviri nasıldır Kuran-ı Kerim'de ?

Necm suresinin daha en başında , Hz.Muhammed(s.a.v.)'in söylediklerinin,O'na indirilen vahy olduğunu,O'nun kendi hevesi ile konuşmadığını mealen anlatır.

Necm 10'a kadar ,Cibril'in azameti kudreti ve güzelliği ile ufkun en üzerini kaplayıp,vahy etmek üzere indiğini yazar mealen.Ancak necm 9(dokuza tekrar dikkat!), biz Türkler için çok önemli bir kavramı içerir.

Necm 9: Fe kâne kâbe kavseyni ev ednâ


1. fe kâne : böylece oldu
2. kâbe : uzaklık, mesafe
3. kavseyni : iki yay (bir yaydaki kabza ile uç arası)
4. ev : veya, yahut, hatta
5. ednâ : daha yakın
         

 kavseyn: iki yay...Tarife,anlatmaya bile gerek yok! Yay, Boynuz,hilal,kısacası Türkler için en önemli sembolü,Yüce Yaradanımız,Kuran'da bize,vahy mesafesini anlatırken göstermiş.Elbette buradaki tıpkı anlamı olan "2 yay mesafesi kadar yakın oldu" ifadesini kabul ediyoruz,ancak,2 yay yani boynuz,bize yine Zulkarneyn'i hatırlatmıyor mu? Zulkarneyn bir isim değil de,bir sıfat değil mi? Zulkarneyn; vahy edilecek bilgiyi alabilecek kapasitede olan,yani çağların,galaksilerin,ışıkların bilgisine sahip anlamına gelmiyor mu?

 Biz ona boşu boşuna OK-UZ Ata demiyoruz?

             
              
Sultanımız,zaten çoktan,O'nu bize anlatmış, UZ-AY ile ilgisini çok net göstermişti KOPUZ Ata serisinde...

 2.bölümde bu konuyu incelemeye devam edeceğiz inşallah...         


  Dr. Hamdi Düzgit

Bu haber 6,126 defa okundu.


Yorumlar

 + Yorum Ekle 
  kapat

  Değerli okuyucumuz,
  Yazdığınız yorumlar editör denetiminden sonra onaylanır ve sitede yayınlanır.
  Yorum yazarken aşağıda maddeler halinde belirtilmiş hususları okumuş, anlamış, kabul etmiş sayılırsınız.
  · Türkiye Cumhuriyeti kanunlarında açıkça suç olarak belirtilmiş konular için suçu ya da suçluyu övücü ifadeler kullanılamayağını,
  · Kişi ya da kurumlar için eleştiri sınırları ötesinde küçük düşürücü ifadeler kullanılamayacağını,
  · Kişi ya da kurumlara karşı tehdit, saldırı ya da tahkir içerikli ifadeler kullanılamayacağını,
  · Kişi veya kurumların telif haklarına konu olan fikir ve/veya sanat eserlerine ait hiçbir içerik yayınlanamayacağını,
  · Kişi veya kurumların ticari sırlarının ifşaı edilemeyeceğini,
  · Genel ahlaka aykırı söz, ifade ya da yakıştırmaların yapılamayacağını,
  · Yasal bir takip durumda, yorum tarih ve saati ile yorumu yazdığım cihaza ait IP numarasının adli makamlara iletileceğini,
  · Yorumumdan kaynaklanan her türlü hukuki sorumluluğun tarafıma ait olduğunu,
  Bu formu gönderdiğimde kabul ediyorum.
  En Çok Okunan Haberler


  ON ALTI YILDIZ'da Ara Internet'te Ara  

  Haber Sistemi altyapısı ile çalışmaktadır.
  6,794 µs