En Sıcak Konular

Mühr-Ü İlahi: Hatem;Şeytanın Adımları(Hutuvat):Tağut

10 Aralık 2015 09:04 tsi
Mühr-Ü İlahi: Hatem;Şeytanın Adımları(Hutuvat):Tağut Mühr-Ü İlahi: Hatem;Şeytanın Adımları(Hutuvat):Tağut


MÜHR-Ü İLAHİ: HATEM;ŞEYTANIN ADIMLARI(HUTUVAT):TAĞUT

     

Rabbimizin yoktan var ettiği yaratılmışlık aleminin her bir köşesine, mahluğuna baktığımızda O’nun( Hu) c.c imzasını görürüz. Bu yaratıcımızın Sünnetullahıdır. Şaşmaz, kesin ve bir hükümle var edilmiş oran, düzen ve bunun tescili olarak vurduğu Hatem (Mühür):7…Altın oran:1.618…1+6+1+8=16   1+6=7…7 kat gök,7 kat yer, İkililerden 7(Seb-an minel mesani),7 Tayf…v.b. Bütün bu sistemi, oluşu, yaratılışı incelediğimizde hep 7’ye çıkarız, Mühr-ü ilahi,Hatem…ARAF-54: ‘’ Rabbiniz o Allahtır ki; gökleri ve yeri 6 günde yaratmış,sonrada arş üzerine egemenlik kurmuştur.’’ Bu ayette açık şekilde Mühr-ü ilahi gösterilmiştir. 6 günde yaratmış akabinde Arş üzerine egemenliğini kurmuş yani 6’dan sonra (6 İlahi ilmin,Rabbin ilmi olan Ledün ilminin remzidir) gelen 7 ile de tüm yaratılmışlığa mührünü basmıştır. Şayan-ı hayrettir ki Araf suresi Mushaf tertibine göre ‘’7’’ suredir ve sıra numarası ile bile Hatem’e işaret edilmiştir. Ama ileride tafsilatı daha genişçe anlatılacak olan lainin sözde mührü Tağuta da işaret var aynı ayette.54. ayetti : 5+4=9…Şeytanın adımları…Lainin, mührü 7 olandan aldığı mühletle, yine 7’nin sınırları içinde, o imkanları kullanarak saptırmak için kurduğu düzenin alameti, remzi 9….Bu anlatımlarla, en son ‘’Tin suresi üzerine tefekkürler’’ konulu yazımda da değindiğim, Mühr-ü ilahi:7 konusunu burada bir kez daha hatırlatarak, lainin adımları-düzeni ‘’Hutuvat’’ ve bunun zuhura çıkış noktası olan ‘’Tağut’’ konusuna girelim.

İlk önce burada yanlış anlamaya neden olabilecek bir ayrıntıya açıklık getirelim. Bu girişle sanki iblisin haşa yüce Allahın c.c sünnetullahına karşı bir deklarasyon, bir altarnatif getirmiş olduğu gibi bir algı oluşabilir.Mühlet ile bu ruhsatı almıştır, yoksa o kovulmuşun ne haddine. Kendisi de bir mahluk olduğu için, o’da 7’nin hükmü altındadır ve tüm hareket sığası bu ‘7’ ile sınırlıdır.7’nin hükmü altındadır dedik bakalım; 

Şeytan kelimesi Kuranımızda 88 yerde geçiyor. 8+8=16   1+6=7 ; Adımları-Hutuvati kelimesinin sayısal değerlendirmesi: Ha:600  Tı:9   Vav:6   Te:400  toplarsak  1015 bunuda içinde toplarsak 7… 

59.Sure Haşr-16:’’Durumları şeytanın durumuna benziyor.Hani şeytan insana ‘’Küfret der’’.İnsan küfre ve inkara sapıncada şöyle konuşur’’ Vallahi ben sizden uzağım,ben Alemlerin rabbi olan Allahtan korkarım.’’

59: 5+9=14    7(İns için)+7(Cinn için) ; 16.ayet: 1+6=7…

29.Sure Ankebut-41:’’ Allahın berisinden veliler edinenlerin durumu,bir ev edinen dişi örümceğin durumuna benzer.Ve evlerin en güvensizi dişi örünceğin evidir.Keşke bilselerdi.’’ Bu ayette, Allahtan ve onun düzeninden yüz çevirip lainin adımlarına uyanların durumu ne de güzel anlatılmış.Örümcek ağı görünüşte dayanıksız ve çok zayıftır.Ama birde ona takılana sor. Çırpındıkça sarılır, dolanırsın. Tek kurtuluş bu duruma düşenler için ileride anlatılacak olan ‘’Hablillah’’tır. Allahın ipi.

2+9=11  1(ins)+1(cinn)=2     4+1=5      2+5=7…

Gayet açık ve başka izaha gerek yoktur.İblisin tüm hareket sığası’7’nin hükmü altında ve ondan aldığı mühletle sınırlıdır.

Konuya şeytanın adımı’’Hutuvat’’ ve sözde bu mührün sayısal remzi ‘’9’’la devam edelim.Şeytanın adımlarını izlemek onun ölçüsüne göre hareket etmek demektir.

’’7’’ hududunda kalması gereken ins ve cinn topluluğu,lainin bu 7 üzerinden kurduğu ‘’9’’u iyi anlamalıdır. Bakalım;

Adım   ---   Hutuvat    Sayısal değerinin ‘’7’’ olduğunu vermiştik. Burada dikkat edilmesi gereken nokta ‘’Ölçü’’ dür.Rabbimiz herşeyi bir ölçüyle kaderle yarattım diye buyurmuştur. O zaman ölçü üzerinden bir işaret arayacağız.Hutuvat ayak izi demekti.Bu done bizi ölçüyle ilişkili olmak üzere ‘’ Kadem’’ ölçü birimine götürür.1 Kadem-1 ayak…

1 Kadem:30,48 cm. Lain sistemini 7 sınırlarında ve onun değerlerinden kurduğuna göre; 

7.Sure Araf 30 ve 48.ayetlere bir bakalım; 

7-Araf-30:’’ Bir kısmını iyiye ve güzele kılavuzladı, bir kısmının üzerine de sapıklık hak oldu. Onlar, Allah'ı bırakıp şeytanları dost edinmişlerdi. Bir de kendilerinin hidayet üzere olduklarını sanırlar.’’

7-Araf-48:’’ A'raf halkı, yüzlerinden tanıdıkları bazı erkeklere seslenip şöyle derler: "Ne topluluğunuz nede büyüklük taslamanız size hiçbir yarar sağlamadı.’’

7+30=10  1        7+48=19   1+9=10    1


30.Ayette ve 48.Ayette kısım-fırkalara atıf var.Bir kısım Allahın yolunu seçenler;diğer kısım lainin adımlarını takip edenler.48.Ayette ‘’Erkeklere’’ ifadesi ile insan fırkası; 30.Ayette’’Şeytanları dost edinme’’ ifadesi ile ilk şeytanla muhatap olanlar cinnler olması hasebiyle cinn fırkasına işaret edilmektedir.Lain ‘’7’’ hududunda yaratılan bu iki fırkayı şu formülle örümcek ağına düşürmüştür.

7 + 1(İns) + 1(Cinn) =9   Mühür Tağut    Ayrıca 7 1 1 :  72    72.Sure Cinn suresidir.Bir işaret daha….

İblisin bir şey yaratmaya,bir kavrama isim-anlam vermeye gücüde haddide yoktur.Sadece yaratılanı manuple ettirir,evirir,çevirir,tersten baktırır.O zaman Hutuvat(adımları)kelimesine bir bakalım;

Allah c.c ‘’1’’ dir ve tüm yaratılmışlık o ‘’1’’in eseridir ve yine o ‘’1’’ e dönecektir. TEVHİT…

HuTuVaT ---- TaVHuTu     Allahın verdiği manayı terse çevirerek transforme etmiş.Bu adımları izleyenlerin gittiği,içinde bulunduğu düzenin adı ise ‘’ Tağut’’ düzenidir.Tağut kelimesi isyan eden anlamına gelen ‘’Tuğyan’’ kelimesinden türemiştir.Laine uyanların alnına tabiri caizse iblis kendi mührü olan ‘’Tağut’’u, kendi elleri ile onlara adeta bir döğme gibi ‘’hatem’’in üzerine bastırıyor.Yarın huzur-u ilahide bunların yüzü simsiyah olacaktır.Yüce kitabımızda ‘’Hutuvati’’ kelimesinin geçtiği 4 ayet vardır.

Bakara-168:’’ Ey insanlar! Yeryüzündeki nimetlerden temiz ve helal olmak şartıyla yiyin. Şeytanın adımlarını izlemeyin. Çünkü o size açık bir düşmandır.’’

Bakara-208:’’ Ey iman sahipleri! Hepiniz toptan barış içine girin. Şeytanın adımlarını izlemeyin. Çünkü o, sizin için apaçık bir düşmandır.’’

Enam-142:’’ Hayvanlardan yük taşıyanı da yaygı/döşek yapılanı da yaratan yine O'dur. Allah'ın size verdiği rızıklardan yiyin, şeytanın adımlarını izlemeyin! Çünkü o sizin için açık bir düşmandır.’’

Nur-21:’’ Ey iman edenler! Şeytanın adımlarını izlemeyin. Kim şeytanın adımlarını izlerse, şeytan ona iğrençlikleri ve kötülüğü emreder. Allah'ın lütuf ve rahmeti üzerinizde olmasaydı, içinizden tek kişi bile sonsuza dek temize çıkamazdı. Ama Allah dilediğini artırıp temizliyor. Allah herşeyi işitiyor, herşeyi biliyor.’’

Burada ayet numaralarından yaptığımız işleme bakalım;


168.   1+6+8=15            6    Vav harfinin sayısal değeri.


                              208.   2+0+8=10            1     Elif  harfinin sayısal değeri.


       142.   1+4+2=7              7    Ze  harfinin sayısal değeri.


         21.    2+1=3                 3    Cim harfinin sayısal değeri.


Bu harflerden türeyen kelimeler bakalım bize neler söyleyecek;


EZVAC:Çiftler                  Her iki fırkadan bir çok çift tağuta aldanacak.


CEVAZ:İzin,müsade        Mühlet bitimine kadar lain bu müsadeyi almış.


VECİZ:Kısa ve etkili söz   Sultanımızın eserlerinden öğrendiğimiz gibi lain bunu söz büyüleri     ile yapacak. Örnek atamız Ademi ‘’Ebedilerden’’ olursunuz diyerek sözle aldattığı gibi.

Hutuvati (Adımları) üzerinden devam edelim; Hutuvat kelimesini Antik Nebat alfabesiyle yazalım;

   
 


    

Okuyalım; Penceresinden bak! Orada,içeride (Kilise).İ şaretim-mührüm olan şeyin(Haç) üzerine çivili!

Sözde Allahın kelimesini(Hz.İsa) çivilettim diyor.Buradan kıymetli hocamızdan öğrendiğimiz lainin mührü anlaşılmakta.İlgili ayeti yazalım;

Araf-17:’’ Sonra onlara; önlerinden, arkalarından, sağlarından, sollarından musallat olacağım. Bir çoklarını şükreder bulamayacaksın."

   
 

 


     

4 yönden ifsada gireceğini söylüyor ama alt ve üstü atlamış. Hatırlatmakta fayda var; Lainin düzeninin temsilcisi Deccal tek gözlü olarak tarif edilir. Tek göz derinlik ve yüksekliği algılayamaz. Aynen ayette belirtildiği gibi sağ, sol, ön ve arka ile 2 boyutlu kurar tuzağını. Ondan geldik ve yine ona döneceğiz ifadesinden bu konuya başka bir veçheden bakalım;   

   
 


Çizimde de görüldüğü gibi Tağut 2 boyutlu kurmuş düzenini ve düzeninin remzi  haç şeklinde vücut bulmuş. Rabbimiz bize kurtuluşu ve en emin yolu zaten göstermiş.İlgili ayeti yazalım;

3.Sure Al-i İmran-103:’’ Ve hepiniz Allahın ipine sımsıkı tutunun,fırkalara ayrılmayın.’’ 

3+1+0+3= 7    ‘’7’’   hududunu aşmayın. Sırat-ı müstakim. Olur da ayağınız kayar, yalpalarsınız o vakit hemen Allah'ın ipine tutunun. Hablillah…Çizelim;


 Görüldüğü üzere Rabbimiz düzenini şaşmaz bir ölçüyle kurmuş, ilmiyle her şeyi kuşatmıştır. Çalışmamı birkaç görselle daha destekleyip bir alıntıyla bitireceğim inşallah. 


Kabbalistik litaratürde ‘’Sefirot’’ denilen bir diagram vardır.10 noktadan oluşur ve çeşitli adları vardır bu noktaların.Ayrıntıya girmeyeceğim fakat konumuzla alakalı kısma değineceğim.10 sayısı Rabbi simgeler amma diagramda bu sayıya yer verilmez 9 dan sonra 11’ e atlanılır. Yani haşa sözde Tanrıyı atlayıp şeytanı tanıma. Evet meşhur 9-11 fenomeni. 1’in yanına,ona denk bir tane daha ‘1’…Yani iblis.


  


 


 

Devam edelim. Aşağıdaki resim meşhur bir içecek markası. Ne var bunda denilebilir. Ama şeytan ayrıntıda gizlidir. Seven up, 7 up.Yani yedinin üstünde, yediden yukarı. Bilinç altına gönderme.

   
 

7 ve daire var. Hatemden çıkma. Up, üstüne yani 9’a


  

Bu markanın birde çizgi karakteri var ‘’Fido dido’’.Resimdeki figürün ellerine dikkat ediniz. Neyi işaret ediyor? Bingo. Baphomet, yani iblis. İsim de bana çok ilginç geldi. Öğrenmiştik hocamızdan hiçbir şey tesadüf ve öylesine değildir. İsme de bakalım;    

   
 


Doğrusunu Allah c.c bilir ama çok ilginç;

İ:İmperium.Emretmek,Buyurmak             DO:Dominus.Sahip,Efendi.

İ DO:7  Hatemin sahibi ve remzi 7 Asıl güç sahibi zikredilip antisinide sözde kodlamışlar; 

F:Fidelis.Sadakat                 D:Diabolus.İblis 

   F D:9   İblise sadakat. 

Tabi ki doğal olarak bu ve aşağıda konusu geçen ticari markayı tenzih ederiz. Bizimkisi bir algı üzerine araştırma sadece o kadar.


 


       

Seven-eleven isimli bir marketler zinciri var. Burada da bilinç altına gönderme bariz.7-11 aynı 9-11 gibi.7’nin üstünde bir dizayn daha var deniliyor. 

Son kısma çalışmalarını ilgi ile takip ettiğim müteveffa düşün adamı, araştırmacı yazar sayın Aytunç ALTINDAL’ın çalışmamla alakalı bir tespitini yazarak tamamlayacağım. Huzurlarınızda aziz hatırası önünde saygı ile eğiliyorum.

Şeytani düzenin takipçileri global sistemden farklı olarak 360 günlük bir takvim kullanıyorlar.(9)Genel kabulden farklı pozisyon aldıkları için olayları ‘’5’’ günlük fark ile önceliyorlar.Yani bir olay vuku bulmadan önce ondan 5 gün evvelinden haberdar oldukları için daha avantajlı oluyorlar.(Bilgi-istihbarat güçtür)Bu öncelemeyi yüz yıllara vurursak durumun vahameti daha iyi anlaşılır sanırım.Aynı oyunu sahneledikleri sistemi ‘’108’’ yıllık periyotlarla yeniliyorlar.(9)Bu sistemi 36’şar yıllık üç bölüme ayırıyorlar(9).İlk 36 yıllık devre içinde insanlığa bir önceki 108 yıllık sistemde kurgulanan şeyler hakkında şunlar pompalanıyor:Bu güne kadar yaşananlar,bize anlatılanlar yanlışmış,kurguymuş(Hafızalara reset atma).Bu 108 yıllık periyod için kurgulanan oyun ve hadiseler Doğudan başlıyor,Batıya intikal ettiğinde periyod 108.yılındadır.İlk 36 yıllık dönemin adı ‘’Enigmatik dönem’’dir.Yani muammalar dönemi.Burada sahteymiş,kurguymuş dedirtirler ama aslını astarını söylemezler.Bu ikinci 36 yıllık dönemin işidir.Üçüncü 36 yıllık dönemde bir sonraki 108 yıllık periyodun ‘’Enigması’’kurgulanır.Görüldüğü üzere 9’lar çetesi,o şehrin 9 elebaşısı(Heliopolis güneş şehri-Sirius) iblisin emri ile bu 108 yıllık çevrimi planlıyorlar.İnsan ömrü baz alınarak nesil ve nesile aktarılan eski bilgilerin kontrolü için bu çevrim 108 yıllık tutulmuş.En modern ülkelerde bile 100 yaşını aşan insan çok azdır.İblis 108 yıl süren bir oyuna perde diyor ve oyunun sonunda bir çokları hüsrana uğruyor.Denildiği gibi çok az insan bu yaşlara ulaşabildiği için oyundaki tutarsızlıkları bir sonraki nesle aktaramıyor.Mesele bu sahnelenen oyunun tuzak olduğunu perde kapanmadan anlayabilmede.Oyunun metni,texti hep aynı ama oyuncular değişiyor. 

Yeni kurgulanan 108 yıllık periyotta, uzay ve kozmik boyutları da içine alan bir oluşum söz konusu. Artan UFO spekülasyonları,yavaş yavaş ısıtılan uzay dini söylemleri vs vs gibi. Sultanımızın 1.Kalperen ocakları kurultayında bu hazırlanan 108’lik plana karşı he rşeyden haberdar olunduğuna dair yapmış olduğu karşı deklarasyon çekim kayıtlarından izlenilebilir. Kalperenler Türklüğü ve şanlı bayrağını uzaya taşıyacaklardır Allahlın izni ile. 

Çalışmamda kullandığım teknikler ve sonuçlar naçizane bize ait çıkarımlardır hata ve kusur bizimdir. Rahlesinden aldığım feyzle bu satırları yazabildim.Kıymetli hocama şükranlarımı arz ediyorum huzurlarınızda. 


Çalışmak, didinmek bizim; Galibiyet, hoşnutluk Allah'ındır.

Orkun Akar

                                                                                                                             
Bu haber 10,050 defa okundu.


Yorumlar

 + Yorum Ekle 
  kapat

  Değerli okuyucumuz,
  Yazdığınız yorumlar editör denetiminden sonra onaylanır ve sitede yayınlanır.
  Yorum yazarken aşağıda maddeler halinde belirtilmiş hususları okumuş, anlamış, kabul etmiş sayılırsınız.
  · Türkiye Cumhuriyeti kanunlarında açıkça suç olarak belirtilmiş konular için suçu ya da suçluyu övücü ifadeler kullanılamayağını,
  · Kişi ya da kurumlar için eleştiri sınırları ötesinde küçük düşürücü ifadeler kullanılamayacağını,
  · Kişi ya da kurumlara karşı tehdit, saldırı ya da tahkir içerikli ifadeler kullanılamayacağını,
  · Kişi veya kurumların telif haklarına konu olan fikir ve/veya sanat eserlerine ait hiçbir içerik yayınlanamayacağını,
  · Kişi veya kurumların ticari sırlarının ifşaı edilemeyeceğini,
  · Genel ahlaka aykırı söz, ifade ya da yakıştırmaların yapılamayacağını,
  · Yasal bir takip durumda, yorum tarih ve saati ile yorumu yazdığım cihaza ait IP numarasının adli makamlara iletileceğini,
  · Yorumumdan kaynaklanan her türlü hukuki sorumluluğun tarafıma ait olduğunu,
  Bu formu gönderdiğimde kabul ediyorum.
  En Çok Okunan Haberler


  ON ALTI YILDIZ'da Ara Internet'te Ara  

  Haber Sistemi altyapısı ile çalışmaktadır.
  10,483 µs