En Sıcak Konular

Anneler Günü

12 Mayıs 2013 12:20 tsi
Anneler Günü 16 Yıldız olarak tüm annelerimizin anneler gününü kutuluyoruz.

ANA-ANNE

Cennet anaların ayağı altındadır. Ne demektir.

l -(Anaların) çoğul olarak (Ayağı) çoğul değil. Hangi ayak, sağ veya sol...

2-Meleklere, Adem'e secde edin emrolundu. Havva'ya secde yok...

3-Adem topraktan halkedildi. Havva (Nefsi vahide'den). Toprak yok...

4-Anaya babaya hürmet et. İlk defa ana söyleniyor. Niçin...

5-Gizli bir hazine idim. Bilinmeyeni istedim. (Hadisi Kutsi)...

(idim), (istedim) kelimeleri fiilleri, geçmiş zamanı bildiriyor. Kime

karşı bilinecek...

Kâinatı halkettim. Maksadı ilâhiyesini bildiriyor. Melâikelere hitaben:

Arzda bir halife kılacağım... Demek ilk defa melâikeler halkedilmiştir.

(Bir halife kılacağım) benim yerime...

İnsanın kadrini bildirmek için de (Ene alleme mâla ta'lemun)

Sizin bilmediğinizi bilirim, buyurması da insanın farz üzerindeki

makam ve şerefini ifade ediyor.

Ona bir emanet vereceğim. Emanet kelimesi muvakkat bir zaman için

manasını ifade eder. Bu emanet sırrı esrarı vahdaniyet'dir.

İnsana yüklettiği bu emanet eşrefi mahlûk olduğunu açıklar.

İnsanın hâmil olduğu (Sırrıl esrarıl vahdaniyet) den dolayı kerameti

insaniye, hafıza idrak vasıtası ile her şeyi tasarruf etmesi gayrı kabili

inkârdır.

Mucizeler ve kerametler bu tasarrufun görünen neticeleridir,

eserleridir.Âli İmran sûresinde 4 yerde peygamberin ismi (M) geçiyor. Niçin.

Sebep ne.

Bunlar ilmi ilâhinin sır perdesidir.

İnsan mantığının hududunu aşan mantıksız bîr mantık ile anlaşılan

perde arkası...

Kimya kanunları gibi değişmez kanunları vardır bu perde arkasının.

Bura ile temas edeni (tasarrufa) muvakkat kılar.

Maddeye insanlar tapmaya başladığı devirden itibaren Allah'a sıfat

aramaya başlamışlardır.

Bu suretle aklın peşine takılarak şuursuz bir tempo ile gidiyorlar.

Bu yazı çok düşünerek, tetkik edilerek anlaşılabilir, İzahı çok uzundur.

İnsan ve mahlûklar için (arz) da buyruluyor. Kâinat da veya yıldızlarda

buyrulmuyor.

(Halagassemavatı vel ard)... İlk defa semavat, sonra arz yaratıldığı

ifade buyruluyor.

Yıldızların mevkileri.

Bir belde.

Atom çekirdeği ve elektronların sağdan sola dönmeleri. Soldan sağa

dönerken akıp gitmeleri.

Kıyamet günü

Nefsi kötülemek

Seher vakti

Bir yıldız.

Âllah'canın Resul'de Arap diline çevrilmiş şekli (Allah'ın kelâmında)

yukarıda bildirdiklerimize Allah yemin ediyor ve onları şahit tutuyor.

Kullara ispat için mi? Hâşâ. Sümme hâşâ.

Kullara inandırmak için mi? Hâşâ. Sümme hâşâ. O halde niçin bu

yemin ve şahit tutma...

Kendi şanını tenzih ediyor. Ve insanı şerefli bir mahkûk olarak

yarattığını anlatıyor...

Paşam, ağam kıymetini bil. Kendini temiz tut. Temiz yaratıldın.

Tekrar dönüşte alnın açık, ruhun temiz, vücudun şaibesiz olsun.

Şimdi bazı sualler söyleyeceğiz: Bunları halletmeye bak. Kime

sorarsan sor, öğren. Alacağın hakiki cevaplar seni bir hükme götürecek...

Hava:

Hidrojen. Oksijen. Azot. Argon gazlarından teşekkül etmiştir.

Hava nedir o halde?..

Hidrojen H2 - O oksijen. Bu sudur. H2O

Şimdi sualimiz şudur:

Su kaynadığı zaman buhar oluyor.

Buhar - H2 midir, oksijen midir?

Bulut -H2 midir, oksijen midir.

Sis H2 midir, oksijen midir.

Yağmur -Su

Dolu-Su

Kar - Hidrojen midir, oksijen midir?

Buz - Hidrojen midir, oksijen midir?

Bir kimya hatırlatması, hidrojen dışında çekirdeksiz proton ve nötron

yoktur.

Güneş yuvarlanıp devrildiği

Yıldızlar döküldüğü

Dağlar yerinden oynayıp yürüdüğü

Gök yüzünün perdesi kalktığı

Gökyarıldığı

Yıldızlar dağıldığı

Deryalar kaynayıp aktığı,

Bu ayetler İnfitar. Tevkir sûrelerinin ilk ayetleridir.

Kâinatda ilk defa semavat halkedildi, sonra arz. Yukardaki ayetlerde

(Yuvarlanmak. Devrilmek. Dökülmek. Yerinden oynayıp yürümek.

ğün yarılması. Yıldızların dağılması. Deryaların kaynayıp akması.

Bunların hepsi gök yüzünün perdesi kalktığı zaman ile başlayacağı ifade

edilmektedir)...

Gök yüzünün perdesi nedir: Ne dersen de, ne mana verirsen ver.

insanın aklına sokulması için perde buyrulmuştur...Vecealna minel mai külle şey'in hay.

Canlılık. Hayat. (Hay) yın sudan geçmesiyle başladı.

Allah'a her şey kolaydır demek bile doğru değildir. (Ve) suyu da

halkeden O'dur.

Minel mai külle şey'in hay. Biz her şeyi sudan halk (ettik). Ana madde

su değil, dikkat. (Hay). Hayyın görünmesi su ile olmuştur. Su, ruhun

geldiği geçtiği bir vasatdır. (Su neden halkedildi) bilinmiyor.

Suda ifade edilemeyen bir ahenk var. İfadeye kalkarsanız, bu ahengi

bozarsınız, izah edilebilen (ahenk) değildir.

Bir testinin kullanmaya yarayan kısmı onun içinin boşluğudur.

Her şeyi halketmek için suyu katalizör aracı yaptık ...

Hay sudan geçtikten sonra tahammül hududuna iniyor. Her şeyi ölçülü.

Hacimli. Sikletli bir plân dahilinde (yarattık).

Bu sırrı suda gizledik...

İnsan vücudunda, her şeyde bir damla bile olsa su vardır.

Vücut bir mabetdir.

insan bir mekândır.

Dünya mekânındadır. Aslı la mekândadır.

Alllah, insan gönlünde insan sözü şeklinde (Allah'ça kelâmı) ile tecelli

ettik.

Biz semadan (mübarek) su indirdik.

Mübarek kelimesi başka dilde yoktur. Tercüme edilemez.

Gönülleri coşkun, alnında görünmeyen secde izi (Min eseris sücud)

olanlara, kalbinde Allah lâfzını sezenlere ve islâm olanlara söylüyoruz.

İnanmayana, kendi kendini unutan insanlık kıymetini kaybedip, ben

bilirim, ben mürşidim diye gaflet ve delâlet içinde olanlara sözümüz yok...

Zaten onlar bu kitabi ellerine alamazlar. Alsalar bile anlayamazlar.

Anlasalar bile okuyamazlar. • Bu da bu kitabın sırrı.

26.5.1989 Cuma

Dr. Münir Derman

Yazılmamış sırların ilki, yazılacak sırların sonu” isimli kitabından alınmıştır.Bu haber 6,576 defa okundu.


Yorumlar

 + Yorum Ekle 
  kapat

  Değerli okuyucumuz,
  Yazdığınız yorumlar editör denetiminden sonra onaylanır ve sitede yayınlanır.
  Yorum yazarken aşağıda maddeler halinde belirtilmiş hususları okumuş, anlamış, kabul etmiş sayılırsınız.
  · Türkiye Cumhuriyeti kanunlarında açıkça suç olarak belirtilmiş konular için suçu ya da suçluyu övücü ifadeler kullanılamayağını,
  · Kişi ya da kurumlar için eleştiri sınırları ötesinde küçük düşürücü ifadeler kullanılamayacağını,
  · Kişi ya da kurumlara karşı tehdit, saldırı ya da tahkir içerikli ifadeler kullanılamayacağını,
  · Kişi veya kurumların telif haklarına konu olan fikir ve/veya sanat eserlerine ait hiçbir içerik yayınlanamayacağını,
  · Kişi veya kurumların ticari sırlarının ifşaı edilemeyeceğini,
  · Genel ahlaka aykırı söz, ifade ya da yakıştırmaların yapılamayacağını,
  · Yasal bir takip durumda, yorum tarih ve saati ile yorumu yazdığım cihaza ait IP numarasının adli makamlara iletileceğini,
  · Yorumumdan kaynaklanan her türlü hukuki sorumluluğun tarafıma ait olduğunu,
  Bu formu gönderdiğimde kabul ediyorum.

  ON ALTI YILDIZ'da Ara Internet'te Ara  

  Haber Sistemi altyapısı ile çalışmaktadır.
  9,145 µs