En Sıcak Konular

Kadir Gecesi

3 Eylül 2010 09:16 tsi
Kadir Gecesi Münir Derman'ın Kadir Gecesi ile ilgili sohbeti...

 

Kadir Gecesi

 

İdrakin dışındadır. 1000 aydan hayırlıdır. Bunlar ayeti kerimedir.

 

Burada hayır nedir? Aya neye göre kıymet veriliyor. Kadir gecesi l .000 aydan hayırlıdır buyuruluyor.

Kadir gecesi bir gece olduğuna nazaran gün hikayesi yok. Yalnız 1000 aydan daha hayırlıdır. Aya nisbeti nedendir. Bir hadisi şerifte: Hayrın içinde şer, şerrin içinde hayır gizlidir buyrulmuştur.

Herhangi bir dünya işimizde (hayırlı olsun) ... (Allah sonunu hayır etsin) deriz... Allah sonunu (hayır etsin) de hayırlı etsin kullanılmamıştır. O halde hayır, malûm olmıyan bir keyfiyettir. Hayırlı etsin demiyoruz, Böyle dersek hayırın ne olduğunu bilmiş oluruz. O halde l.000 aydan hayırlıdır. Hayrın içindeki hayır bu hadis içinde düşünülmelidir.

 

Kadir gecesinde bildirilen 1.000 aydan hayırlıdır demek: Onlarda, yani aylardaki hayırdan başka bir cins hayır demek olur. Bu hayrın sonunda şer veya şerrin sonundaki hayır değildir bu hayır... Allah indinde dünyadaki l .000 yıl ilâhi l yıldır.

 

Bir hadisi şerifte dünya hayatı ve dünya bir andan ibarettir buyrulmuştur. Rüya gibi. O kadar uzun görülen rüya uyanmaya yakın bir saniyelik zamanda görülür. Buradaki hayır ilâhi başka bir hayırdır, ilâhi yıl ile dünya yılı düşünüldükte ve kadir gecesindeki hayır bu çerçeve dahilinde mütalaa edilirse bu hayır, her hayrın sonunda şer her şerrin sonunda hayır gizlidir Resulün hadisi doğrudan doğruya dünya hayatındaki yaratılmış her şeydeki maddi ve manevi muradın öyle olması ve ilâhi takdirin icabı kader ve kazasıdır.

 

Halbuki kadir gecesindeki hayır kelimesi kudret alemine ait imkân aleminde olmayıp bir kudret aleminden inen hususi, ilâhi, kullara bir ihsandır. Bildiğimiz hayırla alâkası yoktur. Ondan dolayı Kur'an o gecede ve yahut o gece Kur'an indiği için Kadir gecesi olmuştur. O hayrın beşeri bilgi ile tarifi mümkün değildir. Bundan dolayı da Cenab- ı Allah idrak edemizsiniz. l .000 aydan daha hayırlıdır buyurmuştur.

 

Kudret aleminin yılını imkân alemine vurduğumuz zaman ve Resul-u Ekrem'in dünya hayatı bir andan ibarettir, hadisinin yardımı ile anlamaya çalışırsak Hac ve Secde sûresinde ilâhi bir yıl l .000 dünya yılına mukabildir buyrulması, bu idrakin dışındaki 1.000 yıl saniyeye vurulursa: Allah indinde insan hayatı hesaba göre 6 sn .den azdır. Bunun önünde hamd ile secdeden başka idrak sahası yoktur...

 

Muhitdini Arabi: "Essema" isimli risalisinde kadir gecesini şöyle tarif eder.

 

Lâtif, Berrak bir gece. Ne sıcakr ne soğuk. Sakjn, hafif tatlı bir meltem ve hava olur. Köpek sesleri duyulmaz ... Ertesi günü güneş kızıl doğar. Seher vakti koyun ve kuzular melemezler. . .Horozlar ötmezler.

Niçin? Sorma:

Söyleyemem. Söylenemez. Lâflarının manası şudur: Söylenenlerden şüphe edilirse, söylenen şeye töhmet edilmiş olur. Hak'ka karşı hürmetsizliktir. İnanılmayan bir şeye yalan isnat edilmiş olur. Bunu söyleyeni de töhmet altına almış olursun. Küfre ve isyana girmiş olur. Öyle şeyler, Meseleler vardır ki inanılmadığı takdirde insan kâfir olur. Kâfir Allah'ı inkâr demek değildir.

İnkârda olan bile tasdik etmiştir. Olmayan birşeye yok denemez. İnanmayan kâfir olur. Bir kısmına inanıp da, bir kısmına aklı ile itiraz bile insanı kâfir yapar. Bir emri yapmamak başkadır. Böyle şey olmaz demek başkadır. Hak'kın emirlerini yapmıyor fakat bazı emirleri yapmak şartı ile inanıyorsa kâfir olmaz.

Kuzular, koyunlar melemezler. Horozlar ötmezler. Köpekler havlamazlar. Kuzular, koyunlar, horozlar (Kadir gecesi müstesna) Diğer gecelerde seher vakti melerler, öterler. Kadir gecesi diğer hayvanlar da ses çıkarmazlar.

Bunların niçin me içmediklerini, ötmediklerini, köpeklerin niçin havlamadıklarını

sorarsanız: Şunu öğren ilk evvel . . .

Seher vaktinde niçin melerler, öterler onu öğren...

Köpeklerin de diğer gecelerde niçin havladıklarını öğren sonra gel. Kadir gecesi niçin ses  çıkarmadıklarını o zaman söylerim. Bütün hayvanlar: Her zaman, her mevsimde ses çıkarmazlar. Bazıları bazı zamanlarda, mevsimlerde susarlar.

Tavuklar : Yumurtladıkları zaman bir de kuluçka zamanında ses çıkarırlar. . .

Leylekler, yalnız yuvalannda öterler. Yere kondukları zaman ötmezler. Niçin...

Aslanım. Ağam bunları öğren de gel.

Ortalık ulema. Şeyh. Mürşit. .Ermiş geçinenlerle dolu sor öğren, öğrenmeden

gelme... Lâf o kadar.


  DÜRRÜ YETİM (EMSALİ OLMAYAN İNCİ)

 


ESER: YUSUF COŞKUN BENEFŞE (İlk defa yayınlanan bu muhteşem eseri, sitemizde kullanmamıza izin veren Benefşe'ye şükranlarımızı arz ederiz. Rabbim ondan razı olsun inşallaah.)


Dünyanın bir tarafında gece iken diğer tarafı gündüzdür. Bunun sebebi, hikmet ve yaratılışı öyle oluşandandır.Gece gündüz malûm. Fakat burada gece iken meselâ Amerika'da gündüz.

Buna göre (kadir gecesi) nedir?

 

(Leyletil kadir) ayeti kerimesinin hakikatini bilmek lâzımdır. Resulü Ekrem kadir gecesini Ramazan ayının filân gecelerinde arayın buyurmaları (gecelerinde) cemi (çoğul) olarak kullanılmıştır.

Sonra arayın müfret (tekil) olarak kullanılmıştır. Arayınız değil. Teker teker her inanan arasın demektir. Başkasının sözüne bakmayın... Ne aranacak. Bunu da bilmek lâzım. Ramazan ayı muhtelif ay ve mevsimlere tesadüf etmektedir. Sabit değildir. Sabit olan ay mıdır (ramazan ayı) mıdır. Ramazan Kur'ana göre: Ay göründüğü zaman oruç başlar. Tekrar küçülüp kaybolup da göründüğü zaman biter. Oruç müddeti güneşin doğusundan başlar batışında biter.

 

Bu müddet dünyanın muhtelif yerlerine göre değişir. Fakat Ramazan aya göre olduğundan değişmez.

O halde ramazan dünyanın her yerinde aynı zamanda başlar, aynı zamanda biter. Bu durumda burada gece, orada gündüz meselesi ortadan kalkar. Bugün takvime göre oruç tutulmaktadır. Bundan ötürü birçok veballer ortaya çıkmaktadır.

 

Bugün 19.6.1985 Çarşamba. Suudi Arabistan ve diğer birçok Arap ülkeleri ay göründü ilân ederek bayrama başladılar. Mısır ise bugün bayramın 3 üncü gününü idrak ediyor. O daha evvel görmüş. Ankara'da bizim takvimcilere göre bugün arifedir. Millet oruçludur. Bayram ise : Oruç haramdır. Bayram değilse : Bayram yapanlar bilerek oruç yemişlerdir. Bir tarafın

doğru olduğu ya muhakkak veya değil.Burada kadir gecesi diye yalvarıyoruz. Amerika'da bu anda gündüz. Onların kadir gecesi ne zaman? Cevap isterim...

 

Sen biliyor musun hoca : Evet. Şüphen mi var. Sen bütün sene her gece uyuma. Uğraş. Bulursun. Gaflette olursan o seni bulur. Yahu köpekler, hayvanlar, horozlar kadir gecesini bilip de ses çıkarmıyorlar. Sen güya adamsın. Niçin bilmiyorsun kadir gecesini... Hem bulup da ne yapacaksın. Sen daha Ramazanın ne zaman başlayıp ne zaman bittiği meselesi içindesin. Bunu hallet evvelâ. Ne ben senin yüksek makamına çıkabilirim , ne de sen o kibir aşağı zemin katına inmeye cesaret edemezsin.

Bu gibilerle konuşmak, birşey anlatmak, akıllarına sokmaya çalışmak, çölde su aramak gibi zor bir istir.Bütün bu ramazan takip ettik. Köpeklerin bağırmadığı bir geceye tesadüf edemedik.Dünyanın ne tarafında olursan oL Kadir gecesi bütün dünyada bulunan köpekler havlamazlar. Bağırmazlar.Bağırmamalarının sebebi nedir? Bilir misin? Tabi hayır... Evvelâ köpekler niçin bağırıyorlar onu biliyor musun. Tabii ona da bir hayır. Bunları öğren. Sonra niçin bağırmadıklarını anlayabilirsin belki...

 

Bağırmak ne demektir. Leylek yuvasına geldi mi lak lak eder. Yere konduğu zaman katiyen lak lak etmez. Karga yerde ötmez, ağaçta öter. Peki illa da kadir gecesi dedik bu geceye. Köpekler de bağırıyorlar.

 

Fetva ne olur. Cevabı şudur : Kadir gecesini insanlar kıymetten düşürdükleri için köpekler kadir gecesini gizliyor dersin. Kadir suresinde (Matlail Fecir) lafzı vardır. (Fecir açıldığı zamana kadar) demek ki gece yavaş yavaş güneşin doğması fle gidiyor ve bu gece üe melâikeler de çekiliyorlar. Burasını anlamak lâzımdır. Sana bu yolda klavuz olanın bunu bilmesi lazımdır. Bilmezse o yalancıdır.

Yukarıda küçük bilmece seklindeki soruları hallettiğin zaman kadir gecesinin dekoru çizilmiş olur ve kadir gecesi nedir anlarsın. Tabii bu iş merak işi değildir. Bilmek kavuşmak meselesidir. Bu gibi sır diyelim, bilinmesi insandaki merak düşüncesidir. Ki merak bazı yerlerde küfürdür. Manevi yolun trafiğine uygun değildir. Merakmı tatmin edemeyen münevver dinsiz olur.

 

Merakını tatmin edemeyen dindar bidatlâra saplanır kalır, yobaz olur. Bu meraktan istifade yolunda olanlar bugünkü asırda çok mürşit, şeyh vesaire zümresini teşkil eder. Hakiki Veli Allah'ın himayesinde ve muhafazasındadır. Ona kimse ne söz, ne tesir ne de eziyet edemez. Hacı Bektaş-ı Veli. Hacı bayram-ı Veli. Hacı Şaban-ı Veli. Göster. Bunlara kim düşman. Dost, zalim hükümdar, kim onlara saldırmıştır göster. (BİZ) geceden gündüzün ışığını çekeriz. Güneş de karar kılacağı yere kadar koşmaktadır. (Ayet) "Geceden gündüzü çekeriz”. O halde esas gece mevcut ve sabit demektir. Ona ışık vererek gündüz oluyor. Güneş de bu işi yapmaktadır. Karar kılacağı yere kadar koşmaktadır. (Koşmak) kelimesi bir yere varmak, bir emri yerine getirmek için kendiliğinden değil, işin içinde emir vardır. Onun da sonu vardır.Koşmakda, yorulmak. Durmak manası gizlidir. Fanidir demektir. Gizlidir. O da muvakkatdir.

 

Halbuki ayın devri için de konaklar tayin (ettik). Ona bir vazife vermek içindir konak tayin etmek-. O da her devrin sonunda kurumuş hurma gibi kalır. Burada bir işin başlaması, bitmesi ve tekrar başlaması manası vardır. Ve mana da odur. Ne güneş, aya yetişebilir. Ne de gece, gündüzü geçebilir. Her biri bir küre içinde yüzer.

 

O halde oruç sayılı günlerdir. 29-30 gündür. Bu, ayın görünmesiyle başlar, büyür, tekrar küçülmeye başlar, kaybolur, görünmesiyle ramazan bitmiş olur. Ay dünyanın her tarafında aynı zamanda görünür. O halde ramazan her yerde aynıdır. Yalnız orucun müddeti güneşe göredir.

 

Güneş doğmadan başlar, batıncaya kadar.... Bu gece burada kadir gecesidir, meselâ : Amerikada gündüzdür. Orada kadir gecesi ne zamandır. Vakit nasıl güneşin dogması ve batması arasında takdir ediliyorsa bu da aynıdır. Halbu ki dünyanın her tarafında ay görünür.(Biz geceden gündüz ışığını çekeriz...) (Geceden gündüzü çekeriz) değil.

 

19.6.1985, Çarşamba

NOT: Yukarıdaki yazı  Münir Derman'ın   "ALLAH DOSTU DER Kİ...

YAZILMAMIŞ SIRLARIN İLKİ,YAZILACAK SIRLARIN SONU " isimli kitaplarından alınmıştır.

 Erol     buulkem@gmail.comBu haber 11,125 defa okundu.


Yorumlar

 + Yorum Ekle 
  kapat

  Değerli okuyucumuz,
  Yazdığınız yorumlar editör denetiminden sonra onaylanır ve sitede yayınlanır.
  Yorum yazarken aşağıda maddeler halinde belirtilmiş hususları okumuş, anlamış, kabul etmiş sayılırsınız.
  · Türkiye Cumhuriyeti kanunlarında açıkça suç olarak belirtilmiş konular için suçu ya da suçluyu övücü ifadeler kullanılamayağını,
  · Kişi ya da kurumlar için eleştiri sınırları ötesinde küçük düşürücü ifadeler kullanılamayacağını,
  · Kişi ya da kurumlara karşı tehdit, saldırı ya da tahkir içerikli ifadeler kullanılamayacağını,
  · Kişi veya kurumların telif haklarına konu olan fikir ve/veya sanat eserlerine ait hiçbir içerik yayınlanamayacağını,
  · Kişi veya kurumların ticari sırlarının ifşaı edilemeyeceğini,
  · Genel ahlaka aykırı söz, ifade ya da yakıştırmaların yapılamayacağını,
  · Yasal bir takip durumda, yorum tarih ve saati ile yorumu yazdığım cihaza ait IP numarasının adli makamlara iletileceğini,
  · Yorumumdan kaynaklanan her türlü hukuki sorumluluğun tarafıma ait olduğunu,
  Bu formu gönderdiğimde kabul ediyorum.
  En Çok Okunan Haberler

  1. Gizemli Bir Krallık Bulundu

  ON ALTI YILDIZ'da Ara Internet'te Ara  

  Haber Sistemi altyapısı ile çalışmaktadır.
  7,844 µs