En Sıcak Konular

Ramazan : Münir Derman Anlatıyor

11 Ağustos 2010 19:18 tsi
Ramazan : Münir Derman Anlatıyor Oruç bir îbadetdir.Bu bakımdan hergün niyet lâzımdır.Niyet müddeti bütün gecedir.

RAMAZAN

 
Ramazan: Kur'anı Kerim bu mübarek ayda lâhud âleminden inmeye başladı.Burada (Lâhud) ve (inmek) ne demektir, bunu kuru kelime olarak anlama. Anlayanı bul öğren...Hicretin ikinci yılında, kıblenin Kudüs'ten Kabe'ye dönüşünden bir ay sonra oruç emrolunmuştur. Orucun bu ayda edası şarttır. 

Oruç bir îbadetdir.Bu bakımdan hergün niyet lâzımdır.Niyet müddeti bütün gecedir. Güneş doğduktan sonra sahih değildir.Niyet edip gündüz çıldıran veya bayılan kimsenin orucu şahindir. Oruç bir sırrı batındır. Oruç yemenin günahı tövbe ile sakıt olmaz. Muhtacı kefarettir. Kefaret orucu amelen farz, itikaden farz değildir. Her türlü günahın cezasını Cenabı Hak kulun kendine bırakmıştır. Günah inkâr ve red hududuna girerse küfürdür. Küfrün cezası Allah tarafından verilir. Yani cezası evvelden bellidir.

İnsanda bütün esmalar tecelli ettiğinden günah, esmaları zedeler. İnsan böylelikle kendi kendini zedelemiş olur. Yalan.  Gıybet. Küfretmek. Hiddet orucun mahiyetini zedeler. Akşama kadar aç durmuş olunur. İftarı abdestli ve helâl lokma ile yapmalıdır. Oruç, insan ruh ve  maddesinin ilâhi banyosudur. Cesed ile ruh tevhidini husule getirir. Oruç'da (Gulhuallahu ahad) sûresinin engin hududu içinde düşünülürse, insanın tek oluşu ve Hak'dan bir parça olduğunu fiilen ikrar vardır. Orucu bozan şeyler hep ruha aitdir. Cesede değil,..(Orucun mükâfatını bizzat ben vereceğim) diyor diğerlerini kimveriyor. Hâşâ başkası mı...   

Onu söylersem kibre girer ve utanmanın son basamağına inersin veyahut çıldırırsın... Ama gel kulağına söyleyim: Resulü Ekrem 9 ramazan oruç tutmuşlardır, iğne, kulağa İlâç. Yaraya ilâç. Bunlar orucu bozmaz. Cesedi ile birlikte olanlar için söylenmiştir, imamı Azam'a göredir bu söz. İmamı Yusuf imamı Muhammed'e göre orucu bozmaz. Bunlar fetva değildir. Orucu bozan şeyler hep ruha aittir, cesede değil-   .

Oruçlunun ağız kokusu Allah indinde misk kokusudur.   

1-Ay göründüğü zaman başlar. 30 gündür.   

2-Güneş doğmadan başlar batıncaya kadar oruç devam eder.   

3-Sabah namazı ve akşam namazı için kâfi zaman tayin edilmiştir.   

Kablel tuluğ, kablel gurub.Güneş doğmadan evvel, güneş batmadan evvel zaman kat'idir.Böyle olduğuna göre kazası yoktur.Öğle. ikindi. Yatsı. Onların zamanları. Resulü Ekrem tarafından tesbit edilmiştir. (Medine'de) Mekke'de yalnız sabah akşam namazları vardı. Diğer namazlar Medinede bildirilmiştir. (Ara namazları diye). Bu ara namazları ne demektir. Neyin arasıdır. Dünyanın her tarafında sabah ve akşam vardır.
Fakat öğle. ikindi. Yatsı vakitleri yoktur. Kutuplarda meselâ...Onun için kablet tuluğ. Kablel gurub buyurulmuştur. (badel gurub) değildir dikkat.Sebep. Vaktin kısa çok az oluşudur. Orucun güneşin doğup batmasına bağlı olması ve bu kısa zamanın hakikatini ilân eder. Onun için (Vakit farzdır). Bu kısa zamanın kazası yoktur demektir.   

Diğer öğle. ikindi. Yatsı namaz vakitleri uzundur. Vakit çoktur.Orucu (ilel leyl) geceye kadar tamamlayınız. Akşam namazı kılındıktan sonra açılır.Namazı kıl. Sonra orucunu aç.Oruçlu kimse; Unutarak Yer. içer. Cima ederse orucu bozulmaz,ister farz oruç, ister nafile oruç... Niçin.. Yine birşey yemekte olan bir kimseye sen oruçlusun dense, fakat oruçlu olduğunu Hatırlamazsa orucu bozulur. (Hindiyye).   

Taş. Toprak gıda olmayan şey yutsa oruç bozulur. Kefaret lâzım gelmez. Cima zorla olursa kadına kefaret lâzım gelmez. Erkeğe kefaret lâzım gelir, isteyerek olursa kefaret olur. Zevk = Cesede aitdir.   

Telezzüz = Ruha aittir. Lezzet duymak... İhtilâm, rüyada ruhun yardımıyla ceset ihtilâm olur. Normal birleşmede ise nefis yardımıyla boşanma olur.Ruhunu cesedinden ayıran rüyada ihtilâm olmaz.Teyemmüm=Sabah akşam vakitleri için geçerlidir. O vakitlerin kazası olmadığından diğer namazların kazaları olduğundan teyemmüm yapılamaz.


   

   


Uygulama: Yusuf Coşkun Benefşe

 

Su muhakkak lâzımdır.Bir secde ayeti vardır. Onda tehiri caiz değildir. Onda da abdestin yoksa hemen teyemmüm yaparak secde yaparsın. Tilâvat secdesi : Essemî ile ruha farzdır, İbadet secdesi :Ruh ve cesede farzdır. Şükür secdesi : Cesede farzdır. Ruha değil. Rahim ve El Gani isimlerine tazimdir. Vahiyde bazen Cebrail arada yoktur. Ayetlerin bazılarının anahtarıdır bu söz.

Dünyanın bir tarafında gece iken diğer tarafında gündüzdür. Bunun sebebi hikmet ve yaratılışı öyle oluşu nedendir. Gece ve gündüz malûm. Fakat burada gece iken, meselâ Amerika'da gündüz. Buna göre (Kadir gecesi) nedir. (Leyletül Kadir) ayeti kerimesinin hakikatini bilmek lâzımdır. Resulü Ekrem'in Kadir gecesini Ramazan ayının felân gecelerinde arayın buyurmaları (Gecelerinde) cemi olarak kullanılmıştır. Sonra (Arayın). Ne aranacak. Bunu da bilmek lâzımdır. Ramazan ayı muhtelif ay ve mevsimlere tesadüf etmektedir, Sabit değildir. Sabit olan ay mıdır, (Ramazan ayı) mıdır? Ramazan, Kur'ana göre: Ay göründüğü zaman oruç başlar. Tekrar küçülüp kaybolup da göründüğü zaman biter.         

Oruç müddeti güneşin tuluğundan evvel başlar, gurub ettikten sonra biter. Bu müddet dünyanın muhtelif yerlerine göre değişir. Fakat Ramazan kamere göre olduğundan değişmez.O halde Ramazan dünyanın her yerinde aynı zamanda biter. Bu durumda gece burada gündüz orada meselesi ortadan kalkar.     

Bugün takvime göre oruç tutulmaktadır. Bundan dolayı da birçok veballer ortaya çıkmaktadır. Bugün 19.6.1985 Çarşamba Suudi Arabistanda ay göründü ve bayramdır. Mısır'da bayramın 3.cü günüdür. Ankara'da takvime göre bugün arifedir, millet oruçludur...Bayram ise : Oruç haramdır. Değilse : Bayram yapanlar bilerek oruç yemişlerdir. Burada Kadir Gecesi diye yalvarıyoruz. Amerika'da bu anda gündüz. Onların Kadir gecesi ne zaman. Cevap isterim.         

Sen biliyor musun hoca : Evet şüphen mi var.         

Sen bütün sene her gece uyuma uğraş bulursun.         

Gafletde olursan o seni bulur.         

Yahu köpekler. Hayvanlar. Horozlar kadir gecesini biliyor da ses çıkarmıyorlar. Sen güya adamsın, niçin bilmiyorsun Kadir gecesini. Hem bulup da ne yapacaksın. Sen daha Ramazan'ın ne zaman başlayıp ne zaman bittiği meselesi içindesin. Bunu hallet evvelâ... Ne ben senin yüksek makamına çıkabilirim. Ne de sen o kibir makamından aşağıya zemin katına inmeye cesaret edemezsin. Bu gibilerle konuşmak, bir şey anlatmak akıllarına sokmaya çalışmak çölde su aramak gibi zor bir şeydir. Bütün bu Ramazan takip ettik. Köpeklerin bağırmadığı bir geceye tesadüf demedik...Dünyanın ne tarafında olursan ol Kadir gecesi bütün dünyada bulunan köpekler bağırmazlar.

Bağırmamalarının sebebi nedir? Bilir misin. Tabii hayır. Evvelâ köpekler niçin bağırırlar onu biliyor musun tabii ona da bir  hayır. Bunları öğren sonra niçin bağırmadıklarını anlayabilirsin belki...         

Bağırmak ne demektir: Leylek yuvasına geldi mi lak lak eder yere konduğu zaman kat'iyyen lak lak etmez. Karga yerde ötmez.Köpekler bağırıyorlar. Kadir gecesini gizliyorlar o halde... Kadir suresinde (Matlail fecr) lâfzı vardır. (Fecir açıldığı zaman kadar) demek ki gece yavaş yavaş güneşin doğması ile gidiyor ve bu gece ile beraber melâikeler de çekiliyorlar. Burasını anlamak lâzımdır. Sana bu yolda  klavuz olanın bunu bilmesi lâzımdır. Bilmezse o yalancıdır. Yukarıdaki küçük bilmece şeklindeki soruları hallettiğin zaman Kadir gecesinin dekoru çizilmiş olur ve Kadir gecesi nedir anlarsın. Tabii bu iş merak işi değildir. Bilmek kavuşmak meselesidir.Bu gibi sır diyelim bilinmemesi insandaki merak düşüncesidir ki,merak bazı yerlerde küfürdür. Manevi yolun trafiğine uygun değildir. Merakını tatmin edemeyen münevver dinsiz olur. Merakını tatmin edemeyen dindar saplanır kalır yobaz olur. Bu merakdan istifade yolunda olanlar da bugünkü asırda çok mürşit, şeyh, vesaire zümresini teşkil eder.         

Hakiki Veli Allah'ın himayesindedir. Ona kimse ne söz, ne tesir ne de eziyet edemez.

 
Hacı Bektaş-ı Veli
Hacı Bayram-ı Veli
Hacı Şaban-ı Veli    

Göster bana kim düşman dost, zalim hükümdar, kim onlara saldırmıştır göster.(Biz) geceden gündüz ışığını çekeriz. Güneş de karar kılacağı yere kadar koşmaktadır. (Ayet)."Gece'den gündüzü çekeriz." o halde esas gece mevcut, sabittir. Ona ışık veren gündüz oluyor. Güneş de bu işi yapmaktadır. Karar kılacağı yere kadar koşmaktadır. Koşmak kelimesi bir yere varmak için, bir emri yerine getirmek için kendiliğinden değil, işin içinde emir vardır. Onun da sonu vardı .Koşmak da, yorulmak , durmak manası gizlidir. Fanidir demektir. O da muvakkatdır. Halbuki (Kamerin devri için de konaklar tayin ettik. Ona biz vazife vermek içindir. Konak tayin etmek o da her devrin sonunda kurumuş hurma gibi kalır.) Burada bir işin başlaması neticesi ve tekrar başlaması manası vardır. Ve mana da odur.

Ne güneş aya yetişebilir. Ne de gece gündüzü geçebilir. Her biri bir küre içinde yüzer. Oruç sayılı günlerdir. 29-30 dur. Bu, ayın görünmesi ile başlar büyür tekrar küçülmeye başlar kaybolur. Görünmesiyle Ramazan bitmiş olur. Ay dünyanın her tarafında aynı zamanda görülür. O halde Ramazan her yerde aynıdır. Yalnız orucun müddeti güneşe göredir. Güneş doğmadan başlar batıncaya kadar. Bu gece burada Kadir gecesidir. Meselâ: Amerika'da gündüzdür.Orada Kadir gecesi ne zamandır.Vakit nasıl güneşin doğması ve batması arasında takdir ediliyorsa bu da aynıdır.Halbuki dünyanın her tarafında ay görünür. (Biz geceden gündüz  ışığını çekeriz.) (Geceden gündüzü çekeriz) değil.         

Dr. Münir Derman
8.4.1988 CumaBu haber 10,625 defa okundu.


Yorumlar

 + Yorum Ekle 
  kapat

  Değerli okuyucumuz,
  Yazdığınız yorumlar editör denetiminden sonra onaylanır ve sitede yayınlanır.
  Yorum yazarken aşağıda maddeler halinde belirtilmiş hususları okumuş, anlamış, kabul etmiş sayılırsınız.
  · Türkiye Cumhuriyeti kanunlarında açıkça suç olarak belirtilmiş konular için suçu ya da suçluyu övücü ifadeler kullanılamayağını,
  · Kişi ya da kurumlar için eleştiri sınırları ötesinde küçük düşürücü ifadeler kullanılamayacağını,
  · Kişi ya da kurumlara karşı tehdit, saldırı ya da tahkir içerikli ifadeler kullanılamayacağını,
  · Kişi veya kurumların telif haklarına konu olan fikir ve/veya sanat eserlerine ait hiçbir içerik yayınlanamayacağını,
  · Kişi veya kurumların ticari sırlarının ifşaı edilemeyeceğini,
  · Genel ahlaka aykırı söz, ifade ya da yakıştırmaların yapılamayacağını,
  · Yasal bir takip durumda, yorum tarih ve saati ile yorumu yazdığım cihaza ait IP numarasının adli makamlara iletileceğini,
  · Yorumumdan kaynaklanan her türlü hukuki sorumluluğun tarafıma ait olduğunu,
  Bu formu gönderdiğimde kabul ediyorum.

  ON ALTI YILDIZ'da Ara Internet'te Ara  

  Haber Sistemi altyapısı ile çalışmaktadır.
  7,865 µs