En Sıcak Konular

Orkun Akar

Yazar
Orkun Akar
19 Aralık 2021

Babil İfsadıKadim Sümer Kenti Kadingirra'daki Protokole Karşı Protokol: Babil İfsadı... İnsanı Fıtratından Koparma Faaliyetleri

 

Bu yazımızda da programlanan fıtrata göre dem süren ve Neyzen babanın ‘’Geçer’’ şiirinde sırladığı hakikate kadar geçecek sürede ( Efsanei Adem de geçer ) yapılan / yapılacak ifsatlara bakmaya çalışacağız kıymetli okurlarımız. Bir önceki yazım Çatı kavram olarak insan konusuna bakıldıktan sonra bu yazıma bakmanızı istirham ederim.( https://www.onaltiyildiz.com/?haber,8743/cati-kavram-olarak-insan-bir-tasarim-mi--var-mi-edildi--yaratildi-mi--kod-ve-kut-bagintisi )

Sümer ülkenin adıdır. Sümerler diye tanımlanan halk kendilerine Kenger derler. Yaratana Dingir, Tengir derler. Tengir’in kulları Kengir / Kenger... TENGİR / KENGİR... Sümer‘in başşehri Kadingirra. KA DİNGİR RA. Tengri Ra’nın kapısı... Rahman’ın hükmünün bilindiği kent. Burada Tengri Ra derken mutlak olan HU / O kast edilmemektedir. O, herşey ve tanımlamalardan münezzehtir. Aynı kadim atalarımın bengü taşlara kazıdığı ifade gibi. O’nun bahşettiği kodu ve kut’u Tengrisel gücü kullanma ve tasarruf yetkisi. Kültigin bengü taşının güney yüzündeki ilk satırlar : Tengri teg Tengride bolmiş Türk bilge kagan bu ödke olurtım. (Ben), Tanrı gibi (ve) Tanrıdan olmuş Türk Bilge Kağan, bu devre (zamana, tahta) oturdum. Gayet açık , tabi bu bilgi bilinirse : Tengri başka O , Hu başka. Ben Allah / Tengri gibi Tengrisel kodu, Kut’u bilen Bilge Kağan. Sami ırkından yani iblisin kadim yardakçıları, İsrailoğullarından bir halk olan Akadlar Sümerleri yıktıktan sonra rab edindikleri iblis’in protokollerinin hüküm süreceği şehri kurdular : BABİL. Babil protokolleri. Babil , Babel , Bavel diye geçiyor literatürlerde. Tanrı kapısı ilk anlamı ikincil anlam olarak kargaşa anlamına gelmektedir. Dokuzların şehri. ( Neml-48 : Ve o şehirde, bozgunculuk yapan, düzen ve uyumdan yana olmayan, dokuz kişilik bir çete gurubu vardı.) Sevgili Baran AYDIN kardeşimin Onlar Konseyi kitabı bu konuda bilgi almak için güzel bir kaynaktır. Bu dokuzların başını, onuncu kişiyi iblis temsil eder ve bazen de direk kendisi o konseye dahil olur. Yazımızda bu kitaptaki bilgilerden de istifade edeceğiz. Babil şehri ve bu şehirdeki şer yapı Babil kulesi. Bu şehir ve kule tarihin derinliklerinde yitip gitmedi. Hala faaliyetine devam etmektedir. Kule nerede yükseldiyse Babil orasıdır. Sümerdeki Rahman öğretisinin işlediği yapı yıkılmış yerine kule dikilmiştir.

 

UR Zigguratı – Strasbourg Parlemento Binası

 

Böyle örnekler çok internetten bakılabilir. Örneğin İngiliz gizli servisi MI6’nın binası.

 

MI 6 Binası

Bu protokol yaşatılmakta ve ifsata devam etmektedirler. Tengrinin maliki Rahman’a karşı Haman. Ra Hu man – Ha Man... Kasas-38 : Firavun da dedi ki: Ey ileri gelenler; sizin, benden başka bir tanrınız olduğunu bilmiyorum. Ey Haman; haydi, benim için çamurun üzerinde ateş yak da, bana büyük bir kule yap. Çıkar da belki Musa´nın tanrısını görürüm. Doğrusu onu yalancılardan sanıyorum. Ayet mealine bakarsak asıl hakikati görebiliriz. Bir kere kule diye çevrilen kelime ‘’ SARHAN’’ büyük,şatafatlı bina manasına geliyor. Kule arapça Burj ‘ dur. Çamurun üstünde ateş pişir ifadesini müfessirler tuğla imali gibi düşünmüşler. Ama bu mantığa ters değil mi? Bir imal bina ile göklere fiziken ulaşılabilir mi ? Burada kilit ifade ‘’ TIYN ‘’ kelimesidir. Çamur kelimesi. Ademin yaratım faaliyetinde geçen ayetteki Tıyn... Bu ayeti şöyle düşünürsek hakikati daha iyi idrak edebiliriz Allahualem. Tıyn’den yaratılanların üstünde bir işlem yap. Bu işlem ifadesi ‘’ EVKID ‘’ diye geçiyor. Yakmak: Yanmasına yol açmak. Yani Rahmanın tasarımını yak, erit ilk hammadde haline çevir ve yeniden imal et. Böylece ben de yaratanlardan olurum manifestosu. Musanın ilahını görürüm ifadesi adeta ben de onun gibi olurum manasına gelmektedir. İşte Babil kulesinin dikildiği yerlerde bu yeni Transhuman faaliyetleri icra edilmektedir. Şimdi konumuzun ayrıntılarına girelim. Bu şerlilere bakalım, faaliyetlerini analiz etmeye çalışalım. Baran AYDIN kardeşimin kitabında bahsettiği KABARA inanç ve teşkilatından yön alacağım. KABARA bu onlar teşkilatının kadim protokolüdür. Yeniden diriltme meselesiyle alakalıdır. Yukarıda değindiğim ayetteki çamurun üstünde bir işlem yap konusu. Bu faaliyetin dışa dönük yüzlerinden, mitoloji ve efsanelerden konusunu alan gösterileri ile meşhur sirk, Cabiri sirkinin showlarında ipuçları var dikkatli bakılırsa görülecektir.

 

CABİRİ sirkinden bir enstantane

Resimden de anlaşılacağı üzere bu şer yapının bütün derdi AND dairesinden ve buradaki cari Tengri hükmünden çıkarak kendi tasarımlarını oluşturma gayretidir. Piramit detayını şerh etmeye bile gerek yok, biliniyor artık. CABARET, müzikli gösteri. Hani derler ya şeytani odakların sapık, iğrenç ritüelleri var. Bu ritüellerin halka açık boyutu  kabare gösterileri ile halka indirgenmiş. Bu işin, gayretin kompedanları kadimden beri İsrail oğullarıdır. KABARA bilgisi diriltme konusuyla ilintilidir demiştik. KA BA Rİ olarak da geçer ki bizce doğru ifade budur. ELİF LAM RA koduna, kut’una karşı deklarasyon KA BA Rİ... Ri konusuna gelince, bütün düğüm buradan ilmik ilmik örülüyor Allahualem, bakalım;

Rİ : İsrail oğullarının şerli şeytanlarından birinin adıdır. Magazin dünyasında bu şeytanı insanlığa şans getiren RE / Rİ Yüzüğü olarak pompaladılar ve milyonlar taktı bu yüzüğü.

 

Rİ Yüzüğü

Rİ ile ilgili Kabala içeriğindeki sırlarla ilgili sözde Kabalacı elitlerin bildiği bir tılsım dizesi var ona bakalım şimdi.

SHABRİRİ – ABRİRİ – RİRİ – RİR – Rİ  Bu kodla muhtemelen şeytani Ri ‘ ye seslenerek bu yeniden yaratım prosesine ulaşmaya çalışıyorlar. Ben de kendi çıkarımım olarak bu dizeye yine bilinen, illizyon ve göz bağlamacıların kullandığı ve çok meşhur olan bir başka söz dizesiyle korole ederek baktım. ABRA – KADAB – RA ; ABRİ – KADAB – Rİ ...

Elif, Lam, Ra : Elif, Boğa başı olarak yazıldı en kadimde, Nebati alfabesinde mesela. Kudret ve sebeplerin sahibi. Hu / O değil buradaki Kutlu Elif. Boğa başını, çift boynuzu düşünün ipucu olarak. Lam, Çoban asası, yetki sebepleri manasına geliyor. Ra, Baş,kafa olarak yazıldı. Bu yetki ve sebepleri kullanan malik Ra.

Ka, mektup, avuç anlamına gelir. Kelime gücündeki ilk şey, taç. Çift boynuza karşı taç,Corona. Ba, eb, ev, büyük, şatafatlı ev, babil kulesi. Ri, Ra’ nın Rahmanın karşıtı Ri şeytanı...

 

Hayat Ağacına sarılan Yılan


ABRİ KADAB Rİ anahtar bence. Diğer dizeyi açan. Bakalım;

KABİR RA ABİD: Ra’nın kebirleri, malikleri abid kodunu yazdı. İtaatle programa uygun çalışan tasarım.

KABAR Rİ İBAD: Ri’nin kebirleri, malikleri ibad kodunu yazmaya çalışıyorlar. Kul, köle olarak çalışacak tasarımlar.

 

Shabriri dizemi Abri kadabri dizemine yılankavi sarılınca şekle bakarsak yukarısında ABR Harfleri, aşağısında BRİ harflerini görürüz. RAB ve RİB. RABB Rİ. Sarım yerlerindeki harflere bakarsak, Rİ’ nin açtığı kodları görürüz;

Rİ ( RK, A, ADB, BAHS ) Parantez içindeki harflerle yazıp okuyalım bakalım ne diyecek;

BADAK BARSH : Başarılı olacağız, hayatta kalacağız... Teklif hep aynı ebedilerden olmak istiyormusunuz? Biz bunu sağlayacağız, yerseniz tabi. Devam edelim;

Abri kadabri 11 harf. Shabriri abriri riri rir ri 23 harf. 11 / 23. Dikkatinizi çekmiştir. Bölmenin bir tarafı 12 sayı eksik. İnsanın kromozom sayısı kaçtı ? 46. Bu kalan 12 kromozom nerede? Yeni tasarımda bunun yerine ne koyacaklar ? Arkaik dönemde yapmıştılar.Centaurlar, Tauruslar, Cerberuslar. Yani Chimera denen hibrit yaratıklar. Rahmanın kullarının tasarımında bulunan Nükleik bazlar olan ADENİN, GUANİN, CİTOZİN, TİMİN. Kodlar dedik, Rahman İnsana tüm olasılık kodlarını girmiştir o zaman bakalım.

AGCT: A:1, Var, Zahir  G: 0, Yok, Batın  C:1 / 0 Ya var, Ya yok, Müteal, Hakk  T: 1+0 Hem var, Hem yok Evvel, Ahir... Bu isim sıfatların anlamına bakarsak bu ismi kebirleri niye yazdığım anlaşılacaktır. Tek olasılıkta bir isim sıfat, ikili olasılıkta iki isim sıfat... Bu isim sıfatların baş harflerinden okuma yaparsak Ri şeytanının yapmak istediğini görürmüyüz?

Z, B, M, H, E, A : HA BEZM. Var bir kesim. Kesim’i kesme işi olarak ta alsak,bir grup olarak ta alsak işaret aynı yere: Bir kesim şeytaniler DNA‘yı kesme işlemi olan CRISPR CAS-9 kullanarak fıtratı değiştirecekler.

Rabb Ri ve onun Kebirleri yani büyüklük taslayanları için Kuran ne diyor ? Sebe- 32 : Büyüklük taslayanlar da güçsüz sayılanlara dediler ki: Size hidayet geldikten sonra biz mi sizi ondan alıkoyduk? Bilakis siz, suçlular idiniz. Ayette kebirler diye geçiyor, bunlar da Cabiri diyorlar... Peki Rahmana, yani Ra için ne diyor Kuran ? Zuhruf – 45: Senden önce gönderdiğimiz elçilerimize sor: Rahmân’dan başka kulluk edilecek ilâhlar var etmiş miyiz? Rahmanı kim var etmiş? İlahlar ifadesi de ilgiç değil mi? Bu konulara atabeyim değinmişti bakılabilir o yazılara, videolara.

RİR mukus anlamına geliyor, RİRİ’ de mukus salgılayan mukoza. Mukus yani zayıf, pis su. Biz insanı zayıf bir sudan yarattık.  Burası da konunun doğru işlediğine işaret Allahualem. Yazımızı bağlayarak bitirelim.

Babil, dokuzların şehri, Gotham city... El Kadm / kasım dendi ya o güzeller güzeline s.a.v sonra Allah senin adın Muhammed ve sen ebter değilsin. Kevser’ densin dedi benim güzelime....Gotham adını bile bilinçli seçmiş lainler. Musa ve samiri kıssasında geçen böğüren buzağı meselesi. Müfessirler bizi şaşırtmıyor, ayette ceseden ifadesini heykel diye çevirmişler. Halbuki heykel Temasile demek. Samiri de Cabiri’ lerdendi. Orada bir yaratım anlatılıyor. Basit bir heykel formunda ses çıkaran bir şey yapmak zor değil ki kavim Musanın Rabbini bırakıp Samirinin işaret ettiği sözde ilaha tapmaya başlasınlar. Kızıl deniz mucizesine tanık bir topluluğu öyle bir şey yapmalısın ki şaşırtasın. O da anca bir yaratım faaliyeti olurdu ancak. Samarra kenti de var o coğrafyada ve orada sözde islam mimarisi olan bir caminin minare formu var. Bakalım bakalım neye benziyor. Samarra, samiri...

 

Samarra Ulu Camisi veya Mütevekkiliye Camisi, Irak'ın Samarra şehrinde Abbasi halifesi Mütevekkil tarafından 848 ile 852 seneleri arasında yaptırılmış ...

 

DNA yapısının üstten görünümü: Babil kulesinin amacı net görülüyor

 

Orkun AKAR 

https://www.onaltiyildiz.com/?haber,8857/kadim-sumer-kenti-kadingirra-daki-protokole-karsi-protokol-babil-ifsadi-insani-fitratindan-koparma-faaliyetleri


Bu yazı 1,866 defa okundu.


Yorumlar

 + Yorum Ekle 
  kapat

  Değerli okuyucumuz,
  Yazdığınız yorumlar editör denetiminden sonra onaylanır ve sitede yayınlanır.
  Yorum yazarken aşağıda maddeler halinde belirtilmiş hususları okumuş, anlamış, kabul etmiş sayılırsınız.
  · Türkiye Cumhuriyeti kanunlarında açıkça suç olarak belirtilmiş konular için suçu ya da suçluyu övücü ifadeler kullanılamayağını,
  · Kişi ya da kurumlar için eleştiri sınırları ötesinde küçük düşürücü ifadeler kullanılamayacağını,
  · Kişi ya da kurumlara karşı tehdit, saldırı ya da tahkir içerikli ifadeler kullanılamayacağını,
  · Kişi veya kurumların telif haklarına konu olan fikir ve/veya sanat eserlerine ait hiçbir içerik yayınlanamayacağını,
  · Kişi veya kurumların ticari sırlarının ifşaı edilemeyeceğini,
  · Genel ahlaka aykırı söz, ifade ya da yakıştırmaların yapılamayacağını,
  · Yasal bir takip durumda, yorum tarih ve saati ile yorumu yazdığım cihaza ait IP numarasının adli makamlara iletileceğini,
  · Yorumumdan kaynaklanan her türlü hukuki sorumluluğun tarafıma ait olduğunu,
  Bu formu gönderdiğimde kabul ediyorum.

  Diğer köşe yazıları

   Tüm Yazılar 
  • 22 Ocak 2022 Kendine Gel! İlla Din Mi Diyorsun? Ken Dine Gel...
  • 19 Aralık 2021 Babil İfsadı
  • 18 Kasım 2021 Dünya Değişiyor... Bunu Suda Hissediyorum... Bunu karada Hissediyorum... Havada Koklayabiliyorum
  • 31 Ekim 2021 Çatı Kavram Olarak İnsan;
  • 1 Temmuz 2021 Hız Körlüğü
  • 22 Mayıs 2021 Evren Hapishanesinin Kodu: Kuantum Dolanıklığı mı?
  • 3 Mayıs 2021 Evren Hapishanesi ve Zaman
  • 28 Ekim 2020 KÜN EMRİ İLE VARA ÇIKANA ZAN PERDESİYLE DOKUNMA ÇABASI
  • 15 Ekim 2020 Artemis Antlaşması
  • 16 Eylül 2020 TİNİN SANA NE DER? KODU ÇÖZ! GİYSİNİ GİY GEL!
  • 5 Eylül 2020 KUYUDAN SU / SIR ÇEKENLER
  • 1 Temmuz 2020 Dabbet Ül Arzdan Dabbetül Arşa
  • 18 Haziran 2020 Bekke Protokolüne Karşı Protokol mü? Cekke Steli Ne İçin Dikilmiş?
  • 29 Mayıs 2020 Öyle Bir Ok At Ki!
  • 14 Mayıs 2020 Mu Han Met : Yüksel Ey Türk! Senin İçin Yükselmenin Hududu Yoktur!
  • 5 Mayıs 2020 Tetragrammaton: Ben Benim!
  • 15 Nisan 2020 New York: Ben Bununla Yepyeni Bir Başlangıç Yapacağım Eski New Yorkta Eğer Orda Yapabilirsem, Her Yerde De Yapac
  • 11 Mart 2020 Şeytan Sizi Fakirlikle Korkutur
  • 31 Mayıs 2019 Da Vinci Ve Vitrivius Adamı Üzerine Analizler
  • 29 Mayıs 2019 Kabeyi Yıkacağı Hadisle Zikredilen Habeşli Köle Vurgusuna Dair Kısa Analiz

  En Çok Okunan Haberler


  ON ALTI YILDIZ'da Ara Internet'te Ara  

  Haber Sistemi altyapısı ile çalışmaktadır.
  8,145 µs