En Sıcak Konular

Orkun Akar

Yazar
Orkun Akar
18 Kasım 2021

Dünya Değişiyor... Bunu Suda Hissediyorum... Bunu karada Hissediyorum... Havada Koklayabiliyorum
Bu yazıma J.J Tolkien’in kült,epik romanından, Yüzüklerin Efendisi ana karakterlerinden olan Galadriel’in açılış tiradını yazı başlığı olarak kullanarak başlıyorum. Bizim çağımızı göz önüne alarak acaba biz bu tiradı ne zaman söyledik ? Gerçi bu korkunç sözde değişim fırtınalarını artık takip edemiyoruz. Klasik tanımlama olarak şöyle dendiğini hepimiz duyuyoruz aslında : AHİR ZAMAN...

Çağın gelinen bilimsel gelişmeleri ile birlikte hayatımıza bir sürü yeni ve dönüştürücü kavramlar, zorunluluklar dayatılmaya başlandı. İnsan Genom haritasının çıkarıldığının ilanından günümüze aşama aşama fıtratımıza yapılan ve yapılacak tesirleri arif gözler görüyor.

Projenin planlaması, 1984 yılında ABD hükümeti tarafından kabul edildikten sonra başladı. Proje resmi olarak 1990'da başladı ve 14 Nisan 2003'te tamamlandığı duyuruldu. "Tam genom" düzeyi yalnızca Mayıs 2021'de GCA_00991475 derlemesinin üçüncü sürümünde arşivlendi.

Tüm şer plan insan fıtratı üzerinden tezgahlanıyor. Allahın c.c iblise verdiği mühlet sonuna kadar da sürüp gidecek. Halifeliğe yaraşmayacak hale getirmek için var güçleri ile çalışıyorlar. O yüzden demiyorlar mı eren babalar; En büyük ibadet fıtratı muhafaza etmektir diye.

İnsanın kodlarının üzerine yapılan tesirleri insanlık için, hastalıklara karşı, insanı daha GÜÇLÜ kılmak için diyerek cilalı laflarla oyunlarını maskeliyorlar, örtüyorlar yani KÜFREDİYORLAR.

Yazım da bu minvalde şekillendi. Crispr CAS �" 9 tekniği, M- RNA teknolojisi... Bu uygulamalara geçmeden önce başlattıkları ilk bozma faaliyetlerini gıdalarımız üzerinden başlattılar. GDO, genetiği değiştirilmiş organizmalar ve gündemde şu an ilk sıralarda olan yapay et meselesi. Bakara �" 205 : İş başına geçtiğinde yeryüzünde bozgunculuk çıkarmak, ekini ve nesli yok etmek için didinir. Allah da bozgunculuğu sevmez.

Bakara �" 205. Ayet bize bu ifsatın başlangıç noktasını gösteriyor. Önce temiz, helal gıda kodlarını boz... Yediklerimizle bizi hazırlayacaklar son vuruşları için. Beni israil bu gerçeği çok iyi bildiklerinden yedikleri ve içtikleri için ‘’ KOŞER ‘’ kaydını isterler. Yani fıtratı bozulmamış, ölçüsü Tengri tarafından belirlenmiş gıdalar. Ama kendileri en büyük tohum ihracatçılarıdır. Tüm dünyaya Koşer olmayan ifsat edilmiş tohumları satarlar. Alçaklık düpedüz ama bunlara kayıtsız kalan, kendi kitap ve erenlerine uymayanlara da ne denir sizin takdirinize bırakıyorum.

Bu konuları çalıştaylarımızda Kutlu atabeyim, Kam babamız önderliğinde değinmiştik. Arkaik dönemlerde bu ifsatın izlerini tespit etmiştik. Geçmiş nesillerden bir kaç örnek vererek konumuza girelim.

CENTAUR �" MİNATOR �" SÜMERDE HUNBABA

Görüldüğü gibi Arkaik kayıtlarda bunlar gibi örnekler çok. Tüm bunlar o zamanki neslin hayal ürünü tasvirleri değildir. Bu bozunmayı kendi zamanlarının teknikleri ile yapmıştılar. Daha yeni magazin gündemimize düşen bir kedinin fotoğrafını paylaşıyorum aşağıda, gelinen aşamanın vahameti için.

MİDAS isimli Kedi

Günümüz verileriyle konuya devam edelim. CRİSPR CAS �" 9 : Clustered Regularly Interspaced Short Palindromic Repeats ( Kümelenmiş Düzenli Aralıklı Kısa Palindromik Tekrarlar ) CAS-9 : Bakterilerin DNA virüslerine ve plazmitlere karşı immünolojik savunmasında hayati bir rol oynayan 160 kilodaltonluk bir proteindir ve genetik mühendisliği uygulamalarında yoğun bir şekilde kullanılmaktadır. Ana işlevi DNA'yı kesmek ve böylece bir hücrenin genomunu değiştirmektir. Görüldüğü gibi kodu düzenleyen, ölçüsü Tengri tarafından belirlenmiş DNA nın istenilen bölgesinden kesilerek yerine başka kod yazmaya imkan veren bir teknik. Kırmızı çizgi, yapmayın,ekini ve nesli bozmayın uyarısının yapıldığı nokta.

M-RNA : Messenger RNA. Sentezlenecek bir proteinin amino asit dizisine karşılık gelen kimyasal şifreyi taşıyan bir moleküldür. mRNA, bir DNA kalıptan transkripsiyon yoluyla sentezlenir ve protein sentez yeri olan ribozomlara, protein kodlayıcı bilgiyi taşır. Bilgi taşıyan mesajcı, resul.... Kimin mesajını taşıyor ? Konuya hakim bir meslekten, Eczacı olduğum için konuya hakimim lakin burada bilimsel açıklamaları yukarıda aldığım kadar verip başka bir teknikle duruma bakmaya çalışacağım müsadelerinizle.


CRISPR CAS-9 ; CAS-NİNE... Cris per İNS / CAN... Okursak; Kriz çıkacak hem ins hem de can kavminde... Çok açık değil mi? Bu kriz İNS’i SİN ; CİN’i NİC haline getirecek. Atabeyimin eserlerinden bakılabilir SİN insanımsısına. NİC ise Non-İyonize cin hali demek. Bunu açayım sadece.


CAN / CİN : Dumansız ateş, yakıcı tesir edici. İyonize Radyasyon. Alfa radyasyonu, beta radyasyonu, gama radyasyonu, nötron radyasyonu ve x-ışını radyasyonu olarak gruplandırılır. Organizmaya zararlıdır.


NİC : Non iyonize Radyasyon. İyonize olmayan radyasyon. Görünür ışık, mor ötesi ışınlar, kızıl ötesi ışınlar, mikro dalga ışınımı ve radyo frekansları bu gruba girer. Görünür ışığa dikkat edelim lütfen. Bu şer grup Tengriyi taklit eder, yoktan bir tasarım yapamaz. Tasarlananı ifsat eder, bozar. Taklit dedik, işaretini Kuranımızdan verelim;


Cin �" 16 : Eğer yolda, kıvamında yürüselerdi, onları bol bir su ile suvarırdık. Programı üzerine çalışmayıp ilk ham madde haline getirilen İns’leri bu halde de yani dumansız yalın enerji durumunda, Cin halindeyken sınarken programları doğru işleyenleri sulardık yani Hayy tezgahı olan su’dan bir kez daha GÖRÜNÜR hale getirirdik deniliyor. Sistemi kendilerince yapılandırıp taklit etme.


Peki nerede bu şerlilerin odağı ? Bir daha decode edelim. CRISPR CAS NİNE : CRİS PER CANİNS : KÖPEKLER TARAFINDAN ÇIKARILAN KRİZ... Köpek takım yıldızları.Canis Minor, Canis Majör... Buradaki en parlak yıldız; SİRİUS...

 

Şİ’RA nın da RABBİ O dur.

Antik Mısır Firavunları olarak kendilerini Tanrı olarak sunan şerliler. Yakın geçmişte tüm ünlü Firavun mumyaları adeta bir ritüel formunda yeni yerlerine taşınmıştılar. Bahsettiğimiz tekniklerle bunların mumyalarından alınan DNA kalıntılarından bu sözde Tanrılar tekrar getirilecek olmasın sakın?

MESSENGER RNA : Germness e-RNA... Germ: Eşey, cinsiyet hücresi... Okuyalım; Cinsiyet hücresine gerek duyulmadan, fıtrata aykırı yaratım için e-RNA yı kullanacağız. ENHANCER RNA...Arttıran, yükselten RNA. Crıspr CAS �" 9 tekniğinde kullanılan yöntem. Klonlama vb gibi proseslerde kullanılacak. Firavunları yakında görürsek şaşırmayalım.

Bakara -205 de geçen FESAT, EKİN ve NESİL kavramlarına bakalım.

 Dikkatinizi çekerim; Ayette önce ekin koduyla gıdaya atıf var. Önce gıdalar fesata uğratılacak akabinde bunlarla beslenip hazır hale getirilen nesiller ifsat edilecek.

FESAT �"EKİN : TEK NEFS Aİ... Artificial İntelligance, Yapay zeka... Takliti yine gördük mü? Hepinizi Aİ ile tek bir formda transforme edeceğim.

Nisa �" 1 : Ey insanlar! Sizi tek bir NEFS ten yaratan, ondan da eşini yaratan......

FESAT �" NESİL : NEFES SİL AT... Fıtratta ölçülendirilen Nefes kodunu yukarda bahsedilen tekniklerle sil, at... İnsanı tekrar üstünde uzun bir süre ismi anılmayacak hale tekrar sok... Yapay, güçlendirilmiş insanımsılar, fıtrat üzere olan insanlara böyle yaklaşacaklar. Diyecekler ‘’Kim bunlar ? Neydiler ?’’ Popüler Holywood filmlerindeki X- Men karakterlerine birde bu gözle bakın lütfen


Şimdi bu mucize gibi gösterilip dayatılan M- RNA sıvısını biraz anlayabildik. Gerçekten insan hayrına olanlara eyvallah ta biliriz Cehenneme giden yolların iyi niyet taşları ile döşeli olduğunu. Taklit demiştik ya şimdi tüm bu tekniklerle dönüştürülenlere bir de yer lazım değil mi? O da hazır, gündem bu şu sıralar. Yatıyoruz kalkıyoruz METAVERSE...Adem ve nesli için Arz takdir edilmiş. Bunlarda kendi tasarımlarına bir arz, yer yaratacaklar haliyle.

METAVERSE / META UNİVERSE : Metaverse ya da sanal evren, insanların hiçbir fiziksel çaba harcamaksızın artırılmış sanal gerçeklik cihazları sayesinde tamamen zihinsel olarak kendilerini hissettikleri algısal evrene denir. META : Alınır,satılır mal. İnsanı mal gibi alınır, satılır bir metaya çevirmek. Aşağıda posterini paylaştığım filmi bu gözle izlemenizi öneririm.

Başlat..Rady:Player One

Metaverse aleminin cazibesi yakında dört bir yanı saracak ve mottosuda kendisinde gizli. Bakalım;

METAUNİVERSE: EST UNİ ME AVRE , VA RE EST UNİ ME....BENİM ARADIĞIM, BENİM İÇİN GERÇEKTEN NE KADAR GÜZEL....Gerçekten güzel olacak mı? Deccalin cenneti neydi ?

Bu evrenin kapsadığı alana bakalım. Decentraland. 90.601 parsel araziden oluşan merkezi olmayan bir 3D sanal gerçeklik platformudur. Merkezi olmayan bölgedeki sanal emlak arazileri. Parsel ölçüsü direk mesajı veriyor. 90.601... Şerli Dokuzların şehri... 601 ise bizim Kutlu 16’lar. Atabeyimin eserlerinde söylediği gibi. Şerliler  bize ait kodları, isimleri tersten zikrederek adlarını sözde anmak istemezler. Aynı Latif babaya FİTAL diye seslendikleri gibi. 16 / 61... 


Şimdi şu meşhur sıvıyla gündeme gelen GRAPHENE kavramına bakıp yazımızı bitirelim.

GRAPHENE

Karbon bazlı bir strüktürel yapı. Karbonun Atom numarası 6’dır. 6 günde yaratım ayetini hatırlayalım. Alemimizin görünür formunu veren ifade; Karbon bazlı... Taklit edeceklerse yine Karbonu kullanacaklar başka çareleri yok.

GRAPHENE : RA NEPHEG... Nepheg : İncil sözlüğünde geçiyor. Izharın oğlu.( Exodus 6.21 )

Nepheg isim anlamı olarak zayıf, gevşek manasına geliyor. Tengrinin Karbonla yaptığı tasarımı yine karbonu kullanarak zayıflatmak...Her ne kadar graphene güçlü bir form olsa da sonuçta çıkan tasarım zayıftır. Yukarıdaki resme bakınca Bal peteği ve Nahl suresi aklıma geldi. Atabeyimin Kamlık yaklaşımıyla ilgili sureye bakınca konuya işaret ayetleri gördüm. Bazılarını paylaşıp yazımı bitireceğim.

Nahl-4 : İnsanı nutfeden (bir damla sudan) yarattı. Böyle iken bakarsın ki o, Rabbine açık bir hasım kesilmiştir.

Nahl-5 : Hayvanları da yarattı. Onlarda sizin için bir ısınma ve birçok faydalar vardır. Hem de onlardan yersiniz.

Nahl-9 : Doğru yolu göstermek Allah’a aittir. Yolun eğrisi de vardır. Allah dileseydi, hepinizi doğru yola iletirdi.

Nahl-10 : O, gökten sizin için su indirendir. İçilecek su ondandır. Hayvanlarınızı otlattığınız bitkiler de onunla meydana gelir.

Nahl-11 : Allah o su ile size; ekin, zeytin, hurma ağaçları, üzümler ve her türlü meyvelerden bitirir. Elbette bunda düşünen bir kavim için bir ibret vardır.

Nahl-12 : O, geceyi, gündüzü, güneşi ve ayı sizin hizmetinize verdi. Bütün yıldızlar da O’nun emri ile sizin hizmetinize verilmiştir. Şüphesiz bunlarda aklını kullanan bir millet için ibretler vardır.

Nahl-13 : Sizin için yeryüzünde çeşitli renk ve biçimlerle yarattığı şeyleri de sizin hizmetinize verdi. Öğüt alan bir toplum için bunda ibretler vardır.

Nahl-14 : O, taze et yemeniz ve takınacağınız süs eşyası çıkarmanız için denizi sizin hizmetinize verendir. Gemilerin orada suyu yara yara gittiğini görürsün. (Bütün bunlar) O’nun lütfundan nasip aramanız ve şükretmeniz içindir.

Nahl-15-16 : Sizi sarsmaması için yeryüzünde sağlam dağlar; yolunuzu bulmanız için de nehirler, yollar ve nice işaretler meydana getirdi. İnsanlar yıldızlarla da yollarını bulurlar.

Nahl-17 : Şu hâlde yaratan, yaratamayan gibi olur mu? Artık siz düşünmez misiniz?

Burada verilenler tüm aslolan yaratımı bir bir anlatmakta. Yaratanla yaratamayan, anca sanal alem tasarlayabilen.Tevile gerek yok.

Nahl-20 : Allah’ı bırakıp da taptıkları şeyler, yaratılmış olduklarına göre hiçbir şey yaratamazlar.

Nahl-21 : Onlar, diri olmayan cansız varlıklardır! Ne zaman dirileceklerinin de şuuruna varamazlar.

Nahl-22 : Sizin ilâhınız tek bir ilâhtır. Ahirete inanmayanların kalpleri bunu inkâr etmekte, kendileri de büyüklük taslamaktadırlar.

Nahl-26 : Onlardan öncekiler de tuzak kurmuşlardı. Allah’ın azabı binalarını, temelinden gelip yıktı da tavanları başlarına çöküverdi ve azap kendilerine fark edemedikleri yerden geldi.

Nahl-27 : Sonra kıyamet günü, Allah onları rezil edecek ve diyecek ki: “Uğrunda mücadele ettiğiniz ortaklarım nerede?!” Kendilerine ilim verilenler ise şöyle derler: “Şüphesiz bugün rezillik, aşağılık ve kötülük kâfirlerin üzerinedir.”

Burada da tasarım  yapanlar ve onlara uyanlar anlatılmış. Tevile gerek yok.

Nahl-48 : Allah’ın yarattığı şeyleri görmüyorlar mı? Onların gölgeleri Allah’a secde ederek ve tevazu ile boyun eğerek sağa ve sola dönmektedir. 

Bunların gölgeleri olmayacak, Metaverse de Avatarlarını gölgeleri olarak edinecekler.

Nahl -49 : Göklerde ve yerde bulunan canlılar ve melekler büyüklük taslamadan Allah’a secde ederler (boyun eğerler).


Nahl -51 : Allah, şöyle dedi: “İki ilâh edinmeyin. O, ancak tek ilâhtır. O hâlde, yalnız benden korkun.”

Allah zatından O  diye bahseder mi? Burası ayrı bir konu.

Nahl-55 : Kendilerine verdiğimiz nimetlere karşı nankörlük etmek için böyle yaparlar. Bir süre daha faydalanın bakalım! Yakında bileceksiniz!

Nahl-57 : Onlar, kızları Allah’a nispet ediyorlar -ki O, bundan uzaktır- kendilerine ise, canlarının istediğini.

Arapçası Benati, Kızlar... Atideki BEN...İropiyonun bizi BEN yarattı sözünü hatırlatırım.

Nahl-62 : Hoşlarına gitmeyen şeyleri Allah’a isnad ederler. En güzel sonuç kendilerininmiş diye dilleri de yalan uyduruyor. Hiç şüphe yok ki onlara cehennem vardır ve onlar oraya en önde sokulacaklardır.

En güzel sonuç yani Metaverse evreni...

Nahl-68 : Rabbin, bal arısına şöyle ilham etti: “Dağlardan, ağaçlardan ve insanların yaptıkları çardaklardan  kendine evler edin.”

Nahl-69 : “Sonra meyvelerin hepsinden ye de Rabbinin sana kolaylaştırdığı (yaylım) yollarına gir.” Onların karınlarından çeşitli renklerde bal çıkar. Onda insanlar için şifa vardır. Şüphesiz bunda düşünen bir (toplum) için bir ibret vardır.

Nahl-70 : Allah sizi yarattı, sonra sizi öldürüyor, sizden kimi de, bildikten sonra bir şey bilmesin diye, ömrün en aşağı ucuna  geri çevrilir. Şüphe yok, Allah bilendir, her şeye güç yetirendir.

Nahl-72 : Allah, size kendi cinsinizden eşler var etti. Eşlerinizden de oğullar ve torunlar verdi ve sizi temiz şeylerden rızıklandırdı. Öyleyken onlar batıla inanıyorlar da Allah’ın nimetini inkâr mı ediyorlar?

Nhal-73 : Allah’ı bırakıp da, kendilerine göklerden ve yerden hiçbir rızık sağlayamayan ve buna gücü de yetmeyen şeylere tapıyorlar.

Nahl-75 : Allah, hiçbir şeye gücü yetmeyen ve başkasının malı olan bir köle ile, kendisine verdiğimiz güzel rızıktan gizli ve açık olarak Allah yolunda harcayan kimseyi misal verir. Bunlar hiç eşit olur mu? Hamd Allah’a mahsustur, fakat onların çoğu bilmezler.

Nahl-76 : Allah, (şöyle) iki adamı da misal verdi: Onlardan biri dilsizdir, hiçbir şeye gücü yetmez, efendisine sadece bir yüktür. Nereye gönderse olumlu bir sonuç alamaz. Bu, adaletle emreden ve doğru yol üzere olan kimse ile eşit olur mu?

Nahl-77 : Göklerin ve yerin gaybı Allah´ındır. Saat hadisesi ise ancak bir göz kırpma gibi veya daha yakındır. Şüphesiz ki Allah; her şeye Kadir´dir

Nahl-108 : İşte onlar, Allah’ın; kalplerini, kulaklarını ve gözlerini mühürlediği kimselerdir. İşte onlar gafillerin ta kendileridir.

Bal Arısı ile Tengrinin muradının üzerine çıkılamayacağı işaret edilmiş. ‘’ya’rişûn’’ inşaa etmek demek. Dağlardan, ‘’ŞECERE ‘’ ağaçlardan ve İNŞAA ettikleri yerlerden evler edin. Metaverse alemide sonuçta bir inşaa faaliyetidir. Burada da hakikati gösterenler olacaktır demek. Ogün kardaşımla konuşmuştuk, devam yazısında kendisi de değinecektir, Alemlerin Rabbi Allahtır. Şi’ranında Rabbi Allahtır. O zaman deriz ki bu Metaverse aleminin de Rabbi Allahtır. Bu Nahl / Bal arısı kodunu taşıyanlar şifa olacaklardır her yerde, tasarımda. Bunların ev edindikleri yerler Dişi örümceğin evi olur ancak.

Bal peteğini Örümceğin evi yapma faaliyeti

Nahl-108’ de geçen ‘’ kalplerini, kulaklarını ve gözlerini mühürlediği kimselerdir’’ ifadesi çok açık.


Orkun AKAR 

https://www.onaltiyildiz.com/?haber,8792/dunya-degisiyor-bunu-suda-hissediyorum-bunu-karada-hissediyorum-havada-koklayabiliyorum


Bu yazı 1,321 defa okundu.


Yorumlar

 + Yorum Ekle 
  kapat

  Değerli okuyucumuz,
  Yazdığınız yorumlar editör denetiminden sonra onaylanır ve sitede yayınlanır.
  Yorum yazarken aşağıda maddeler halinde belirtilmiş hususları okumuş, anlamış, kabul etmiş sayılırsınız.
  · Türkiye Cumhuriyeti kanunlarında açıkça suç olarak belirtilmiş konular için suçu ya da suçluyu övücü ifadeler kullanılamayağını,
  · Kişi ya da kurumlar için eleştiri sınırları ötesinde küçük düşürücü ifadeler kullanılamayacağını,
  · Kişi ya da kurumlara karşı tehdit, saldırı ya da tahkir içerikli ifadeler kullanılamayacağını,
  · Kişi veya kurumların telif haklarına konu olan fikir ve/veya sanat eserlerine ait hiçbir içerik yayınlanamayacağını,
  · Kişi veya kurumların ticari sırlarının ifşaı edilemeyeceğini,
  · Genel ahlaka aykırı söz, ifade ya da yakıştırmaların yapılamayacağını,
  · Yasal bir takip durumda, yorum tarih ve saati ile yorumu yazdığım cihaza ait IP numarasının adli makamlara iletileceğini,
  · Yorumumdan kaynaklanan her türlü hukuki sorumluluğun tarafıma ait olduğunu,
  Bu formu gönderdiğimde kabul ediyorum.

  Diğer köşe yazıları

   Tüm Yazılar 
  • 22 Ocak 2022 Kendine Gel! İlla Din Mi Diyorsun? Ken Dine Gel...
  • 19 Aralık 2021 Babil İfsadı
  • 18 Kasım 2021 Dünya Değişiyor... Bunu Suda Hissediyorum... Bunu karada Hissediyorum... Havada Koklayabiliyorum
  • 31 Ekim 2021 Çatı Kavram Olarak İnsan;
  • 1 Temmuz 2021 Hız Körlüğü
  • 22 Mayıs 2021 Evren Hapishanesinin Kodu: Kuantum Dolanıklığı mı?
  • 3 Mayıs 2021 Evren Hapishanesi ve Zaman
  • 28 Ekim 2020 KÜN EMRİ İLE VARA ÇIKANA ZAN PERDESİYLE DOKUNMA ÇABASI
  • 15 Ekim 2020 Artemis Antlaşması
  • 16 Eylül 2020 TİNİN SANA NE DER? KODU ÇÖZ! GİYSİNİ GİY GEL!
  • 5 Eylül 2020 KUYUDAN SU / SIR ÇEKENLER
  • 1 Temmuz 2020 Dabbet Ül Arzdan Dabbetül Arşa
  • 18 Haziran 2020 Bekke Protokolüne Karşı Protokol mü? Cekke Steli Ne İçin Dikilmiş?
  • 29 Mayıs 2020 Öyle Bir Ok At Ki!
  • 14 Mayıs 2020 Mu Han Met : Yüksel Ey Türk! Senin İçin Yükselmenin Hududu Yoktur!
  • 5 Mayıs 2020 Tetragrammaton: Ben Benim!
  • 15 Nisan 2020 New York: Ben Bununla Yepyeni Bir Başlangıç Yapacağım Eski New Yorkta Eğer Orda Yapabilirsem, Her Yerde De Yapac
  • 11 Mart 2020 Şeytan Sizi Fakirlikle Korkutur
  • 31 Mayıs 2019 Da Vinci Ve Vitrivius Adamı Üzerine Analizler
  • 29 Mayıs 2019 Kabeyi Yıkacağı Hadisle Zikredilen Habeşli Köle Vurgusuna Dair Kısa Analiz

  En Çok Okunan Haberler


  ON ALTI YILDIZ'da Ara Internet'te Ara  

  Haber Sistemi altyapısı ile çalışmaktadır.
  11,512 µs