En Sıcak Konular

Orkun Akar

Yazar
Orkun Akar
22 Mayıs 2021

Evren Hapishanesinin Kodu: Kuantum Dolanıklığı mı?Evren Hapishanesinin Kodu: Kuantum Dolanıklığı mı? 

 

Evren hapishanesi ve zaman konulu çalışmamızda değindiğim konuların devamı niteliğinde olan bu yazımızda 12 atanın kurduğu yapının hapishane hükmünde değerlendirilmesine sebep teşkil eden kod’a kendimce bakmaya çalışacağım can atabeyim, kutlu kağanımın ışığında. (https://www.onaltiyildiz.com/?haber,8459/evren-hapishanesi-ve-zaman )

 

O külli şey’in kadirdir, tüm şeyleri / eşyayı hükmü altına almış ve bir ölçüye / kadere bağlamıştır. Bu eşya üzerinde tasarruf edebilecek kutlulara ise bir sebepler bütünü ihsan etmiştir. ( Oğuz ata dedemin seyirlerini hatırlayınız ) Kurulan bu evren hapishanesinde cari olan hükümlerin aşılabilmesi şart koşulu Kerim kitabımızda ‘’ SULTAN ‘’ güç ile ifade edilmiştir.( Rahman-33 : Ey cin ve insan toplulukları! Göklerin ve yerin bucaklarından/köşelerinden geçip gitmeye gücünüz yeterse, hadi geçin gidin. Bilgi ve güç dışında bir şeyle geçip gidemezsiniz! ‘’ )

Klasik Newton fiziğinin esaslarına göre evreni ve evrende cari olan kuralları temellendiren bilim dünyası,  Kuantum fiziğine girişin öncüleri olan bilim insanlarının tezleriyle bambaşka bir gündeme geçtiler. ( Bohr, Maxwel, Schrödinger, Einstein v.b İlginç bulduğum tüm bu sıçrama neredeyse 1900’lü yılların başında başlayan, çoğu çağcıl olan bu gibi bilim insanlarınca başlatılmış, acaba o yılların zaman örüntüsünde bir tesir mi oldu ? atabeyimden öğreniriz inşaallah ) Görünen evrenin aktörleri olan güneşimiz, ay, yıldızlar, galaksiler v.s ve bunların tüm hareketlerini ( Kütle çekimi, yörüngesel hareketleri v.b ) bir ölçüde Newton prensipleri ile açıklayabiliyorlardı. Ama bir de tüm bunların yapı taşı olan Atom ve atom altı parçacıkları dünyası vardı. Yunanca Atomos, bölünemeyen... İslami litaratürde ise Cüzi la yeteceza...Bu dünya bambaşkaydı ve algıyı tümden değiştirdi. Evren hapishanesinin tüm kodları işte bu dünyada saklıydı. Fen / sağlık bilimleri temelli bir meslekten olduğum için konuya biraz aşinayım tabi konuya Fizikçiler daha hakimdir. Kendi tefekkürümce konuya başlayacağım müsadelerinizle. Yunanlılar bölünemeyen olarak nitelemiştiler. Ama atom da bölünmüş, yapı taşlarına bir ölçüde erişilmişti. Günümüzde bu konunun başat aktörü Cern’dir. Yazımı ‘’ Kuantum Dolanıklığı ‘’ prensibine göre şekillendireceğim.

Kuantum Dolanıklığı: En basit haliyle kuantum dolanıklık, iki veya daha fazla sayıdaki kuantum taneciğinin birbirlerinden ne kadar uzakta olursa olsunlar birbirleriyle eşzamanlı olarak etkileşebileceğini yani haberleşebileceğini ifade eder. Daha basit bir ifadeyle aynı orijinden gelen tokya’daki bir elektron ile istanbul’daki bir elektron birbirleriyle kuantum dolanıklık sayesinde eşzamanlı olarak haberleşebilmektedir. Bu teorik öngörü daha sonra gelişmiş pek çok laboratuvarda şüphe götürmez şekilde deneysel olarak ispatlanmıştır. E. Schrödingerle bilim dünyasına giren ‘’ Schrödinger’in Kedisi ‘’ teoremi kuantum süperpozisyonunun tuhaf doğasını örneklemek için kullanılan bir düşünce deneyiydi. Kuantum süperpozisyonu,  tüm olasılıkların birarada olma durumunu ifade eden bir önermedir. Kedi, bir zehir şişesiyle birlikte bir kutuya yerleştirilir. Bir radyoaktif parçacık bozunduğu zaman şişe kendiliğinden kırılacaktır. Bir süre geçtikten sonra gözlemlenmemiş parçacık, bozunmuş ve bozunmamış hâllerin bir süperpozisyonunda oluyor. Ölçüm yapılmadan (yani kutunun içine bakmadan) önce her şey olasılıklardan ibaret. Ancak kedinin hayatı radyoaktif parçacığın hâline bağlı olduğuna göre kedicik aynı anda hem ölü hem de canlı demektir. Gerçekte ise kedinin hem canlı hem de ölü olmasını aynı anda göremeyiz. Kutunun içine baktığımızda kedi bu hallerden sadece birine geçecektir.( Gözlem. Çift yarık deneyine de bakınız lütfen )

 

Süperpozisyondaki Kedi Hem ölü Hem diri

 

Kuantum dolanıklığına tekrar dönersek; 1935’te Albert Einstein ve meslektaşları, parçacıkların kuantum dolanıklığı denilen yöntemle uzaktan birbirine bağlanabileceğini öngören bir kuantum kuramı üzerinde çalışıyorlardı. Einstein bu düşünceden anında nefret etmiş, kuantum dolanıklığı olgusunun var olmasının kendisinin zaten başından beri hazzetmediği kuantum kuramının bir şekilde hatalı olduğu ya da henüz yeterince anlaşılmadığı anlamına gelmesini ummuştu. Çünkü kendi kuramı olan ‘’ Genel Görelilik ‘’ kuramına göre evrendeki limit hız ışık hızıydı ve bu aşılamazdı. Ama bu kuramda birbirine dolanık iki parçacıktan birini evrenin en uzağına götürülse bile buradaki parçacığa yapılan gözlem ile mesela dönüş yönü tespit edildiğinde öteki parçacığın anında tam tersine döndüğü/ döneceğini savlıyor ve bu korkuç bir hız demekti. Kendisi de bu durumu zaten ‘’ Spooky action at a distance ‘’ mesafeler arası korkuç olay diye nitelemişti. Einstein 1930’larda kuantum dolanıklığı durumuna itiraz ettiğinde bu durumu deneysel olarak kanıtlama olanağı yoktu. Fakat 1970’lerde bu mümkün oldu ve o günden beri başarılı dolanıklık deneyleri defarlarca tekrarlandı.

 

Şimdi gelelim kendi kuramımıza. Önceki yazımızda ayrıntılı yazdığımız şekilde tüm bu kuramlar evren ve zamanında caridir.

 

Tengrinin And dairesi ve şeytani tasarım, Kare alem. Tengrinin And dairesinde ki kod’a ve tasarım Kare alemdeki kod’a bakalım;

 

AND �" KUR’AN (yasa ) �" AN ( zaman kipi ) �" İNS AN

QUADRATUM �" QUANTUM - TUM �" TENETATUM

Quadratum : Kare  QUANTUM : Yasa. TUM : Sonra. Cari olan AN’dan sonra. Kare alemin zaman kipi. TENETATUM: İlke,baş kural. Tenet adamı.

And dairesinin yasası An’ı kurma bilgisi olan KUR’AN. Kare alemin yasası  QUANTUM... Bunların yasası Quantum ve bu alemin hareket sığası.

 

QUANTUM: AQU MUNT... SU TONLARI... Su tayfları...Işığın tayfları gibi  Su tayfları... Vece alne minel mai külli şey’in hayy... Tengrinin Hayy tezgahı su. Yani canlı olan her şey. Kendi yaratımlarını sırlamışlar. Belki bunlar et ve kemikten, beden elbisesinden sıyırıp, Quantum alemine taşıyacaklar yaratımlarını. Cennetin krallığı da tutmadı, o zaman ver elini başka alem, Quantum...

 

 

   Quantum Alemi

 

Bunların alemi yani evleri Kare alemdi. Bizim yasa kitabımız da bu konuya işaret eden muhteşem bir ayet var, yazalım. Ankebut �" 41: ‘’ Allah’tan başka dost ve yardımcı edinip onlara bağlananlar, kendisine bir ev edinen örümceğe benzerler. Evlerin en çürük ve zayıfı örümcek evidir, keşke bunu bilselerdi.’’ And’dan başka ev edinmek isteyenlere rahmani uyarı: Keşke bilselerdi. Bu konuyu çalışırken bu ayeti Tengrim gönlüme ilham edince beynimde şimşekler çaktı. Kare, Quadratum alemi örümceğin evi gibi hayli grift görünsede zayıftı.

 

 

Entegre devre / Çip

Yapay zeka temelli inşa edecekleri dijital cloud alemi, örümceğin evi ve Data linkleri, yapay zekanın dolanacağı dijital yapı. Tüm yaratımları  Quantum aleme Qubit verilerle farklı farklı yazılım / tayflarda taşıyacaklar. Bit yerine Quantum aleminin data verileri olan qubitler ile. Kün anına gidip, kare aleme evirdiklerinde akışı, karşılaştıkları Cennetin krallığı olmayınca yeni yer arayışı ve tasarımı.

Qunatum kelimesi latince Quantus’ tan türetilmiştir. Nasıl, ne kadar anlamına gelir Quantus. Yine aynı ayete işaret. Kahrolası nasıl ölçtü, biçti. Kıymetli Türk atalarından olan rahmetli Kazım MİRŞAN çeşitli yazıtlardaki runik denilen aslında proto Türk alfabesi olan yazımla yazılan metinlerde OK tamgasını Quantum diye okumuştur. Maddi alemin / bedenin çözülerek atom altı alemdeki seyri için kullanmıştır. Okumasını yaptığı Möjbrö yazıtlarından bir pasaj verip kısaca değinip geçeceğiz.  “… Metnimize göre kişi canı Tanrı haline gelebilmek (cennete girebilmek) için dual bir İT’e (impulsu) sahip olmalıdır: (1) o, ilk önce “ kuantum” haline gelebilmelidir ve (2) bundan sonra, (gravitasion etkisiyle) akarak yol alabilmelidir.; AT ki, asılı kalacağı ÜY ASIS’a (gravitasional eve); yani ÜY-ON’a (kozmoz evine) ulaşabilsin. İşte resminizdeki iki it bu şekilde bir “dual impuls”u temsil ediyor. İki İT’imizi Bulgaristan’daki Şuman Sıntaşında da görmekteyiz. Bu İT’ leri bir proto-Grek yazıtında da görüyoruz. Burda iki İT arasına, bir yılan resmî yapılmış bulunuyor ki, bu da ışık dalgası halinde giden canı temsil etmektedir…” Dual / çift it ve yılan tasviri bize direkt Quantum dolanıklığı kavramına götürecektir. Kişinin Tanrı haline gelebilmesi demek Yerin köşe ve bucaklarından geçebileceği hale gelebilmesini ifade ediyor. Yani dolanıklık durumunu çözüp geçip gitmeye. Yazımızın ileri bölümlerinde konuyu açacağız.

Quantum konusuna yukarıda yazdığımız  Rahman " 33 ayetinde geçen ‘’ SULTAN ‘’ güç kavramıyla devam edelim. Ayette geçen ‘’ AKTARÜS SEMAVAT ‘’ göğün köşe, bucakları anlamına geldiği yazılır tefsirlerde. Ayette ‘’ KUTUR ‘’ kelimesinin çoğulu olan Aktar geçiyor. Kutur çap anlamına gelir.

Farklı derecelerdeki çapları görüyoruz


Bu çaplardan geçebilmek için Sultan bir güce ihtiyaç var. Kara delik kavramı ile tanımlamış modern bilim bu mekan / zaman boyutlarının kesişim noktalarını. Tam kesişim noktasına tekillik, Singularity denmiş. Ayette geçen Sultan ve Kutur / çap kelimelerinde saklı tüm hakikat Allahualem.

 

KUTUR: GAF " TI " RA Arapça kök harfler. Aynı kök harlerden türeyen kelimelere baktığımızda konu hakikatine doğru gidiyor. Bakalım;

Kehf " 96 ayetinde geçen, iki set / zaman " mekan arasına yaptığı engelin üzerine dökeyim denilen ‘’ KITR ‘’

Tarık " 1 ayetinde geçen ‘’ TARIK ‘’.   

KUTUR " KITR " TARIK ...

 

Oğuz ata dedemin KITR ile inşa ettiği set bir kara deliktir. İki zaman / mekan boyutunu ayırdığı engel. Demir atomlarının arasında boşluk kalmayacak kadar sıkıştırdığı bir proses. Bizim galaksimizin de merkezinde diğer tüm galaksilerde olduğu gibi bir kara delik vardır ve tüm galaksiyi korkunç bir çekim gücüyle sabit bir yörüngede yüzdürür.

Tarık ise tüm evreni rabbani bir güçle döndüren karanlığı delen diyerek ifade edilen evrenin merkezinde bulunan nihai kara deliktir. Tarık’tan geçmek için lazım olan güç; SULTAN...

SULTAN : SİN " LAM " TI " NUN Arapça harfleriyle yazılır. Sırlı hakikatinden bir cüzüne bakarsak karşımıza çıkan kelime : SLTN " TNSL... TANSEL.

TANSEL: Işın seli anlamına geliyor. Bilimsel ifade edersek; Foton paketçikleri... Tarık’tan geçebilmeniz için sizi Foton paketçiklerine ayırıp o mutlak tekillikten geçirecek bir güce ve bilgiye ihtiyacınız var.

SULTAN kelimesine Göktürk alfabesi mantığı ile bakarsak; SU İL ATIN...

Hayy tezgahı olan Su ili / aleminden atılma. Atılım yaparak çıkma. Kazım Mirşan’ın okuduğu OK / QUANTUM  haline geçme. Kuantum konusunu sanırım anlaşılabilecek şekilde ifade edebildim. Şimdi konumuza Kuantum dolanıklığı ile ilişkilendirdiğim ayetlerle devam edelim.

Rad " 15 : ‘’ Oysa göklerde ve yerde ne varsa, ister istemez kendileri de gölgeleri de sabah akşam Allah´a secde eder.’’

Ayetteki çiftleri görüyoruz. Gök / Yer,  İster / İstemez,  Kendileri / Gölgeleri, Sabah / Akşam. Şu bizim meşhur Dolanık parçacıklar gibi.

Gökler / Yerler " Mekan ve Boyut; Sabah / Akşam " Zaman :   KUTUR / ÇAPLAR

İsteyerek / İstemeyerek " Secde, Yapılması zorunlu işler, Kanun : KUANTUM DOLANIKLIĞI

ATOM ( META ALEMİ ) / ATOM ALTI ( GÖLGE ALEMİ ) : DOLANIK !

Atom altı alemi yani gölge alemi. Ayette geçtiği şekli ile; ZİLAL...

Arapça gölge ‘’ ZIL ‘’ demek. Zilal çoğul, gölgeler.

Zılal: Zay, Lam, Lam... Nümarolojik değerleri: 900 " 30 " 30...  Bu değerlere bakınca Tesla’nın sözü aklımda yandı kandil gibi.

TESLA: ( 3-6-9 ) Sayılarının ihtişamını ve önemini bilseydiniz evrenin kapılarını açacak bir anahtarınız olurdu... Lam harfinin iki kere geçmesi 6 sayısına işaret ediyor. Tesla bir yere kadar bu Sultan güç konusunu biliyordu.

Şey kelimesinin numerolojik değeri 310;  Zıl kelimesinin ise 930 dur. 310 ‘nun 3 katı.  3 " 6 " 9 daki  3...

 

Şuara " 189: ‘’ Hülasa onu yalanladılar, kendilerini de o gölge gününün azabı yakalayıverdi. O cidden büyük bir günün azabı idi.’’ Gölge gününün azabı. Yukarıda paylaştığım kara delik resmine bakın lütfen. O bulundukları boyuttan başka bir boyuta alınırken o tekillikte yaşadıkları. Tengrime sığınırım sultan güçsüz o tekillikten geçmeye.

Tenet filmini tekrar hatırlarsak, kahramanımız zamanda ileri " geri giderken Kuantum dolanıklığı yasalarıyla karşılaşıyor, zamanında ( + ) iken gittiği evrede ( -) oluyor. Gittiği evrede ilerliyorken, giden parçası dolanıklık gereği geri hareket ediyor, gittiği evrede normal solunum yapamıyor, solunum aparatına ihtiyacı var. Yani dolanıklık. Daha evren içinde dolanıklığı aşamıyorlar kaldı ki Tarık’tan geçebilsinler. En doğrusunu Tengri bilir. Atabeyimin kutlu demine şan olsun. Hürmetlerimle.

 

 

ORKUN AKARBu yazı 654 defa okundu.


Yorumlar

 + Yorum Ekle 
  kapat

  Değerli okuyucumuz,
  Yazdığınız yorumlar editör denetiminden sonra onaylanır ve sitede yayınlanır.
  Yorum yazarken aşağıda maddeler halinde belirtilmiş hususları okumuş, anlamış, kabul etmiş sayılırsınız.
  · Türkiye Cumhuriyeti kanunlarında açıkça suç olarak belirtilmiş konular için suçu ya da suçluyu övücü ifadeler kullanılamayağını,
  · Kişi ya da kurumlar için eleştiri sınırları ötesinde küçük düşürücü ifadeler kullanılamayacağını,
  · Kişi ya da kurumlara karşı tehdit, saldırı ya da tahkir içerikli ifadeler kullanılamayacağını,
  · Kişi veya kurumların telif haklarına konu olan fikir ve/veya sanat eserlerine ait hiçbir içerik yayınlanamayacağını,
  · Kişi veya kurumların ticari sırlarının ifşaı edilemeyeceğini,
  · Genel ahlaka aykırı söz, ifade ya da yakıştırmaların yapılamayacağını,
  · Yasal bir takip durumda, yorum tarih ve saati ile yorumu yazdığım cihaza ait IP numarasının adli makamlara iletileceğini,
  · Yorumumdan kaynaklanan her türlü hukuki sorumluluğun tarafıma ait olduğunu,
  Bu formu gönderdiğimde kabul ediyorum.

  Diğer köşe yazıları

   Tüm Yazılar 
  • 22 Ocak 2022 Kendine Gel! İlla Din Mi Diyorsun? Ken Dine Gel...
  • 19 Aralık 2021 Babil İfsadı
  • 18 Kasım 2021 Dünya Değişiyor... Bunu Suda Hissediyorum... Bunu karada Hissediyorum... Havada Koklayabiliyorum
  • 31 Ekim 2021 Çatı Kavram Olarak İnsan;
  • 1 Temmuz 2021 Hız Körlüğü
  • 22 Mayıs 2021 Evren Hapishanesinin Kodu: Kuantum Dolanıklığı mı?
  • 3 Mayıs 2021 Evren Hapishanesi ve Zaman
  • 28 Ekim 2020 KÜN EMRİ İLE VARA ÇIKANA ZAN PERDESİYLE DOKUNMA ÇABASI
  • 15 Ekim 2020 Artemis Antlaşması
  • 16 Eylül 2020 TİNİN SANA NE DER? KODU ÇÖZ! GİYSİNİ GİY GEL!
  • 5 Eylül 2020 KUYUDAN SU / SIR ÇEKENLER
  • 1 Temmuz 2020 Dabbet Ül Arzdan Dabbetül Arşa
  • 18 Haziran 2020 Bekke Protokolüne Karşı Protokol mü? Cekke Steli Ne İçin Dikilmiş?
  • 29 Mayıs 2020 Öyle Bir Ok At Ki!
  • 14 Mayıs 2020 Mu Han Met : Yüksel Ey Türk! Senin İçin Yükselmenin Hududu Yoktur!
  • 5 Mayıs 2020 Tetragrammaton: Ben Benim!
  • 15 Nisan 2020 New York: Ben Bununla Yepyeni Bir Başlangıç Yapacağım Eski New Yorkta Eğer Orda Yapabilirsem, Her Yerde De Yapac
  • 11 Mart 2020 Şeytan Sizi Fakirlikle Korkutur
  • 31 Mayıs 2019 Da Vinci Ve Vitrivius Adamı Üzerine Analizler
  • 29 Mayıs 2019 Kabeyi Yıkacağı Hadisle Zikredilen Habeşli Köle Vurgusuna Dair Kısa Analiz

  En Çok Okunan Haberler


  ON ALTI YILDIZ'da Ara Internet'te Ara  

  Haber Sistemi altyapısı ile çalışmaktadır.
  9,065 µs