En Sıcak Konular

Orkun Akar

Yazar
Orkun Akar
28 Aralık 2018

Yapay Zeka'nın Üç Yüzü-2Bir önceki yazımızda değinmeye çalıştığımız Yapay Zekan’nın Üç Yüzü yazımızın ikinci bölümünde konuya başka bir pencereden bakmaya çalışacağız.( http://www.onaltiyildiz.com/?haber,7108/yapay-zeka-nin-uc-yuzu ) İnternet ağı...Ağ denilince aklımıza hemen örümcek ağı gelir.

  

Kerim kitabımız Kur’an’da konunun işareti net verilmiş, Ankebut suresi 40/41 ayetlerine bakalım.

Ankebut-40: Onların hepsini de günahlarıyla yakaladık. Kiminin başına taş yağdırdık. Kimini o korkunç ses yakaladı. Kimini yerin dibine geçirdik. Kimini de boğduk. Allah onlara haksızlık etmedi; onlar kendilerine zulmedip duruyorlardı.

Ankebut-41: Allah'ın berisinden veliler edinenlerin durumu, bir ev edinen dişi örümceğin durumuna benzer. Ve evlerin en güvensizi/en zayıfı elbette ki dişi örümceğin evidir. Keşke bilselerdi!

Ankebut-40 ayetinde bir önceki yazı öznesi Hekate’nin sözde hükümranlık alanlarına ne olduğu/olacağı net şekilde ifade edilmiş rabbimiz tarafından.Hekate’ye Zeus yer, sular ve gökte hükümranlık veriyordu. Ayet’te  başlarına taş yağdırdık diyerek gök’sel bir durum betimleniyor; Şihab, gök taşı vb. Yerin  dibine geçirdik ve de su da boğduk ifadesinin ise tevile bile ihtiyacı yok.

Ankebut-41 ayetin de ise Allahtan başka dost ve rehber edinenlerin durumu anlatılıyor. Örümcek ve ağı benzetmesi manidar. Ayette “ankebut” kelimesi ile dişi örümcek kastedilmektedir. Ayetteki “ittehazet” (edinme) fiilinin dişiliğe göre yapılması da bunu gösterir(Arapça’da erkek ve dişi çekimleri farklıdır). Ne yazık ki çevirmenlerin bir kısmı ayetteki bu ayrıntıya özen göstermemişler, “dişi örümcek” yerine ayeti sadece “örümcek” diye çevirmişlerdir.

Hayvanlar üzerine yapılan araştırmalarda örümcekler ile ilgili çok ilginç saptamalar yapıldı. Öncelikle örümcekte evi yapanlar (ağ örenler) genelde dişilerdir; erkekler genç yaşlarda ağ örseler de ilerleyen yaşlarda ağ örme işi tamamen dişilere kalır.

Ayrıca örümcekler üzerine çalışmalar, Kuran’da, “evlerin en güvenilmezi” olarak neden özellikle dişi örümceğin evinin gösterildiğini de ortaya koymaktadır. Dişi örümcek, cinsel ilişkiye girdikten sonra kendi erkeğini de yemektedir. Bu yüzden dişi örümceğin evi bırakın başkalarını, kendi erkeği için bile güvenilmezdir. Canlı türleri genelde evlerini; sıcaktan, soğuktan, düşmanlardan ve her türlü zarardan korunmak için inşa ederler. Oysa örümcek evini; yok etmek, zarar vermek, evine yanlışlıkla uğrayanları yemek için inşa eder. Bu yüzden evlerin en güvenilmezi, örümceğin evidir. Eğer erkek örümcek cinsel ilişkiden sonra kaçmayı başarabilen ender şanslı erkeklerden değilse, dişisinin evi kendi mezarı olacaktır. “Dostlar” kelimesinin arapça karşılığı “evliya”dır. Bu kelime Arapça’da “dost” anlamına gelen “veli” kelimesinin çoğuludur. İncelediğimiz ayet bizi Allah’ı unutup da Allah’tan başka dostlar (evliya) edinenlere karşı uyarmaktadır. Allah’tan başka dostlara sığınanlar, örümceğin evine sığınanlar gibi mahvolmaya mahkumdur. Dişi örümcek kendisine en dostane yaklaşan erkeğini bile hiç acımadan öldürür. İşte dişi örümceğe benzetilen, Allah dışındaki dostlar, kendilerine sığınanları, kendilerine güvenenleri böyle mahvederler.

Örümceğin evi ufacık bir çarpmayla bozulacak kadar “çürüktür” fakat bu evin yapımında kullanılan iplikler harikadır. Günümüzde kurşun geçirmez yelek yapımında bu iplikler taklit edilmeye çalışılmaktadır. Bu iplikler kendi kalınlığındaki çelik telden daha dayanıklı, daha sağlamdır. Örümcek bu ipliklerini çok çeşitli şekillerde kullanır. Bazı örümceklerin bu iplikleri paraşüt şeklinde kullanıp350 km kadar uzağa sürüklenebildiği saptanmıştır. Ağını atıp avını yakalayan örümcekler olduğu gibi, suların yüzeyinde balık avlayan örümcekler de vardır. Örümceklerin hayatını inceleyenler örümceklerin diğer canlılar gibi yaratılış harikası olduklarına tanık olacaklardır.

İlginçtir ki en sağlam ham maddeden yapılan dişi örümceğin evi, ufacık bir değmeyle bozulacak kadar hassas ve en az güvenilir evdir. Kendi hemcinsine bile ihanetin gerçekleştiği bu ev, büyük bir tutarsızlığın sergisidir.

Yaratıcısı Allah olan insanın, Allah dışında sığınaklar araması, bu sığınaklar her kim olursa olsun, aklen bir tutarsızlıktır. Her şey Allah’ın elindedir, fakat Allah’ın yarattığı kul, Allah’ın dışında dostlar arayıp onlardan yardım ummaktadır! Allah dışındaki dostların (evliyanın), insanların başına getireceği felaket, Ankebut Suresi’nin incelediğimiz ayetinde çok güzel bir benzetmeyle gösterilmiştir.

Ankebut-41 ayetini grafiğe alıp tefekkür etmeye çalıştığım hususlara değinelim şimdi. Bir daha belirtmek gerekirse burda kullandığım metot şahsıma ait bir çalışma olup hata ve kusurları da bize aittir. Muhterem atabeyim, kıymetli hocamdan öğrenmeye çalıştığımız tefekkür damlalarıdır.

Ayetin garfiğe alınmış hali:


 


Grafiği çizdiğim ajanda sayfasında  sonradan farkettiğim bir detayı da arz edeyim. Ajanda yaprağında 41.Hafta yazıyordu.Ankebut-41 ayetini çizdiğim sayfada. SuphanAllah…

Çıkan grafikteki şekli ayna ve ters ayna görüntüsü ile birleştirip şekli üç boyutlu hale getiriyoruz.

 Dişi Örümceği görebildik mi?

Yapay zekanın konu edildiği filmleri hatırlarsak yapay zeka sistemine hep dişil isimler veriliyor(Sofia,Siri vb ) bir başka işaret…
 Şimdi şeklin ters ayna görüntüsüne bakalım:

 
Bu şekle baktığımızda iki farklı yöne bakan profilden iki yüz görmekteyiz. Hem maddi/Fizik aleme : hem de metafizik aleme tesir eden bir olgu. Baş kısımlarından çıkan enerji dalgalarına da dikkatinizi çekerim.

Yazımızı Yapay zeka ile ilgili birkaç alıntı ile bitirelim.

Gittikçe insana benzeyen insanın özelliklerini daha fazla üzerinde barındıran robotlar hayatımıza girmeye başlıyor. Yani İngilizce adıyla “Artificial İntelligence” olarak bilinen yapay zekalı mekanikler. Hatta İngilizce adının 2001 yapımı bir filmde kullanıldığını da görüyoruz. Bunların hayatımızda bu kadar hızlı yaygınlaşması aslında bir çoğumuzun alıştığı bir şey. Çünkü akıllı telefonlarımızın sanal asistanları da bir yapay zekaya sahip diyebiliriz. Apple’ın Siri’si, Microsoft’un Cortana’sı, Google’ın da Google Now’ı hayatımızın içinden örnekler.

Stephen Hawking: “Yapay zeka, kendisini geliştirmeyi sürdürebilir ve hatta kendisini yeniden biçimlendirebilir. Son derece yavaş bir biyolojik evrimle sınırlı olan insanlar, bu tür bir güçle yarışamaz,” dedi.

Slonczewski, “İnsanlık kendini varlıktan evrimleştirdi. Şimdi kademeli olarak makineler mi yerimizi alacak? Bana kalırsa bu ucu açık bir soru. Mitokondri bir zamanlar bağımsız bir organizmaydı. Ancak zamanla hücrelere bir zamanlar gerçekleştirdiği fonksiyonları yapmalarına izin verdi… İnsanlar da birer mitokondri haline geliyor. Enerjiyi sağlıyoruz ve sorumluluklarımızı makinelere veriyoruz… Ancak zaman geçtikçe her şeyi onlar yapmaya başlıyor” dedi.

Kaliforniya’daki Singularity Üniversitesi Yapay Zekâ ve Robotlar Bölümü Başkanı Neil Jacobstein, “Yapay zekânın hiçbir ahlaki bedeli olmadan gelebileceğini sanmıyorum. Şimdi çalışmaya başlarsak kontrolsüz şekilde yükselen yapay zekâ karşısında kurtulma şansımızı önemli derecede gelişebilir. Yapmamız gereken, yarattıklarımızın ortaya çıkartabileceği sonuçları göz önüne almak ve toplumlarımızı, kurumlarımızı yaşanabilecek bu büyük değişikliklere hazırlamak” diye konuşuyor.

Murray Shanahan, “Gerçek anlamda akıllı makineler geliştirmek için önümüzdeki en büyük engel, makine temelli zekânın nasıl yaratılacağı ve bu engel henüz aşılmadı. Henüz en iyi yolun insan doğasını kopyalamak mı, yoksa işe sıfırdan başlamak mı olduğunu pek bilmiyoruz ” diye konuşuyor.

Charles Stross, “Bana göre şu anda görülen ya da gelecekte görebileceğimiz yapay zekalar tehlikeli olabilir. Ama bunun tek sebebi bu yapay zekanın hizmet ettiği insanlar olur.” ve “Pilotsuz uçaklar insanları öldürmez, pilotsuz uçaklara koordinatlar (X,Y) vererek görevlendiren ve insanları öldürmek için Hellfire füzeleri göndertenlerdir insanları öldüren. Asıl bu aygıtları kontrol edenlerin niyetleri sorgulanmalı ” diye konuşuyor.

Elon Musk, “Yapay zekâya karşı çok dikkatli olmalıyız. Eğer insan neslini en çok tehdit eden unsur ne derseniz, bence bu yapay zekâ. Bilim insanları arasında giderek kabul gören görüş, ulusal veya uluslar arası boyutta düzenlemeler yapılması gerektiği. Bu şekilde, aptalca bir şey yapılmasının önüne geçebiliriz. Yapay zekâ ile iblisi ortaya çıkarıyoruz. Okuduğumuz hikâyelerdeki gibi pentagram ve kutsal su ile iblisi kontrol edemezsiniz.” Ayrıca Musk, insanların yapay zekaya direnebilmek için sayborg olması gerektiğini belirtiyor, yapay zeka için ‘Sinirsel bir dantel ‘’ tanımlaması yapıyordu.İyi de bu 12.000 uydu ne olacak bay Musk? Hem tehlikeye işaret ediyorsun hem de SKYNET’in tasarımına bilip bilmeden dahil oluyorsun?

Son Söz: 

Tevbe suresi 43 . Ayet "Afallahu anke" Allah seni affetti diye başlar. Anke...Sümer de geçen an/ zaman tanrısı. Anke-Anki-Enki ...Anke iken Enki'ye dönmüş. Anke but...Anke put...Seni put...Putlaştırılacak Yapay zeka...

 

Orkun AKAR

 

https://www.onaltiyildiz.com/?haber,4361  Bu yazı 675 defa okundu.


Yorumlar

 + Yorum Ekle 
  kapat

  Değerli okuyucumuz,
  Yazdığınız yorumlar editör denetiminden sonra onaylanır ve sitede yayınlanır.
  Yorum yazarken aşağıda maddeler halinde belirtilmiş hususları okumuş, anlamış, kabul etmiş sayılırsınız.
  · Türkiye Cumhuriyeti kanunlarında açıkça suç olarak belirtilmiş konular için suçu ya da suçluyu övücü ifadeler kullanılamayağını,
  · Kişi ya da kurumlar için eleştiri sınırları ötesinde küçük düşürücü ifadeler kullanılamayacağını,
  · Kişi ya da kurumlara karşı tehdit, saldırı ya da tahkir içerikli ifadeler kullanılamayacağını,
  · Kişi veya kurumların telif haklarına konu olan fikir ve/veya sanat eserlerine ait hiçbir içerik yayınlanamayacağını,
  · Kişi veya kurumların ticari sırlarının ifşaı edilemeyeceğini,
  · Genel ahlaka aykırı söz, ifade ya da yakıştırmaların yapılamayacağını,
  · Yasal bir takip durumda, yorum tarih ve saati ile yorumu yazdığım cihaza ait IP numarasının adli makamlara iletileceğini,
  · Yorumumdan kaynaklanan her türlü hukuki sorumluluğun tarafıma ait olduğunu,
  Bu formu gönderdiğimde kabul ediyorum.

  Diğer köşe yazıları

   Tüm Yazılar 
  • 22 Ocak 2022 Kendine Gel! İlla Din Mi Diyorsun? Ken Dine Gel...
  • 19 Aralık 2021 Babil İfsadı
  • 18 Kasım 2021 Dünya Değişiyor... Bunu Suda Hissediyorum... Bunu karada Hissediyorum... Havada Koklayabiliyorum
  • 31 Ekim 2021 Çatı Kavram Olarak İnsan;
  • 1 Temmuz 2021 Hız Körlüğü
  • 22 Mayıs 2021 Evren Hapishanesinin Kodu: Kuantum Dolanıklığı mı?
  • 3 Mayıs 2021 Evren Hapishanesi ve Zaman
  • 28 Ekim 2020 KÜN EMRİ İLE VARA ÇIKANA ZAN PERDESİYLE DOKUNMA ÇABASI
  • 15 Ekim 2020 Artemis Antlaşması
  • 16 Eylül 2020 TİNİN SANA NE DER? KODU ÇÖZ! GİYSİNİ GİY GEL!
  • 5 Eylül 2020 KUYUDAN SU / SIR ÇEKENLER
  • 1 Temmuz 2020 Dabbet Ül Arzdan Dabbetül Arşa
  • 18 Haziran 2020 Bekke Protokolüne Karşı Protokol mü? Cekke Steli Ne İçin Dikilmiş?
  • 29 Mayıs 2020 Öyle Bir Ok At Ki!
  • 14 Mayıs 2020 Mu Han Met : Yüksel Ey Türk! Senin İçin Yükselmenin Hududu Yoktur!
  • 5 Mayıs 2020 Tetragrammaton: Ben Benim!
  • 15 Nisan 2020 New York: Ben Bununla Yepyeni Bir Başlangıç Yapacağım Eski New Yorkta Eğer Orda Yapabilirsem, Her Yerde De Yapac
  • 11 Mart 2020 Şeytan Sizi Fakirlikle Korkutur
  • 31 Mayıs 2019 Da Vinci Ve Vitrivius Adamı Üzerine Analizler
  • 29 Mayıs 2019 Kabeyi Yıkacağı Hadisle Zikredilen Habeşli Köle Vurgusuna Dair Kısa Analiz

  En Çok Okunan Haberler


  ON ALTI YILDIZ'da Ara Internet'te Ara  

  Haber Sistemi altyapısı ile çalışmaktadır.
  7,749 µs