En Sıcak Konular

Oktan KeleşOktan Keleş
18 Ocak 2021

JOE BİDEN Hokus Pokus
Joe Biden hakkında bilinmeyenleri yazalım. Dünya medyasında konuyla alakalı onlarca bilgi haberi var gibi olsa da; hep aynı hikâye ve konular üzerine yayınlar mevcut. Bir konu var ki; Joe Bide’nin kökeni ile alakalı. Belli bir noktadan sonra nedense derinlere inilmiyor, yazılmıyor, çizilmiyor. İrlanda kökenli Katolik ailesinin Amerika macerası ile başlatılıyor bilgiler. Şimdi yazacaklarımız ile; hem BİDEN’in  kökeni hakkında daha önce yazılmayan bilgileri, hem de ABD başkanlığı süresince bu bilgilere dayalı nasıl bir profil çizeceği ile alakalı büyük resmi göstereceğiz. Sunacağımız bu resim; nüanslar araştırılırsa gizli bağlantıları ve görülen görülmeyeni de gösterecektir. Joe Biden ile alakalı dünya medyasında ve ülkemiz medyasında bilinenleri yazacak değilim.

 

Hemen konuya girelim. Biden’in İrlanda kökenli bir aile mensubu olduğu yazılır, ama verilen bilgi bu kadardır. Oysa aile Amerika’ya bir asır önce İrlanda’dan gelmiş olsa da; bu bilgi çok irdelenmez ya da üzerinden söylenir geçilir. Çünkü aile buraya İrlanda’dan gelmemiştir. Aile kökenleri İsviçre’ye kadar dayanır. 743 yıllık bir tarih içinde uydurulanlar ve örtülenler haricinde gerçek bir tarihe sahiptir.

 

İsviçre kökenli dedik. 800-900 yıl öncesi İsviçre’sinden bahsediyoruz. İsviçre  derken kökeni İsviçreli değil. O tarihlerde İrlanda’dan İsviçre’ye yerleşen ailelerden. Yani asıl köken İrlanda olmasına rağmen, aradaki 700 kusur senelik İsviçre tarihi silinerek anlatılıyor. Hemen o tarihe gidelim. Ailenin yerleştiği yer Konstanz Gölü. Bu göl Almanya-İsvçre ve Avusturya arasında bir göldür. Konumu araştırırsanız görürsünüz. Tarihini de araştırmanız iyi olur, zira hepsini anlatacak değilim. Gölün İsviçre kısmındaki kıyısına yerleşmiş İrlandalı Katolik keşişlerin devamı olan bir aile. Üç ülkenin adını sayıyoruz, ama birbirlerine bir kaç kilometre uzaklıkta bu göl bir sınır.

 

Küçük tarihi anekdotlardan bahsedelim. 1414 yılına kadar Papalar burada seçilirdi. Bu bölgede 13.yy’dan kalma kutsal kabir veya mezar diye adlandırılan bugün yüz binlerce turist tarafından ziyaret edilen Katolik manastırlar, İrlandalı keşişler tarafından kurulan gizemli kilise ve yapılar vardır. Bu gölün kıyısında; İsviçre-Almanya-Avusturya kutsal Roma Cermen İmparatorluğu Arşidükler, kontlar, hanedanlar, Habsburg Hanedanlığı bunlardan en meşhurlarındandır. Bölgede Yahudi yerleşimciler de vardır. O dönemlerde veba salgınını yayıyorlar diye kilise öncülüğünde kovulmuşlardır. Bugün Hohemes Yahudi Müzesi bu gölde bulanmaktadır. Konstanz Gölünden bahseden ilk kaynak Romalı coğrafyacı Pomponius Mela’nın yazdıklarıdır. Gölün çevresi Romalıların kurduğu bir yerleşim yeridir. MÖ.43’e ait bu kaynakta; buraya Kelt kabilelerinin geldiği yazılır. Göl için; Lacus Brigantiae adı kullanılır. Bir kaç ad daha o tarihlerde bilinir. Daha sonra bu ad bugün Lacus Constantinus şekline dönüşür. Sıkı durun bütün kaynaklarda gölün tarihinde şu yazılır:

 

"Buraya adını veren Konstantin, İstanbul’a adını veren 1. Kostantın’ın babası olan Konstantıus Chlorustur. Bu bölge çok köklü zengin hanedanlarca doluydu. Dünyada hiçbir yerde böyle bir yerleşim yeri yoktur. Gölün batı ucunda bulunan Franklara ait bir kraliyet sarayı ve Almanlara ait bir dük bölgesi, ayrıca bir darphane bulunuyordu. 15.yy’da Konstanz Konsülü oluşunca; gölün adı  1.Konstantinin babasının adı olan Kostantinus Gölü, yanı bugünkü ismiyle Konstanz gölü olarak kaldı. Roma tarihinde; Augustus ve Tiberius, Alpleri ele geçirmek için M.Ö 15 yıllarında yaptıkları bir göl savaşını kazanarak göl çevresini Roma’ya bağlandılar. Lütfen siz tarihine bakın birçok ayrıntıyı ve bilgiyi göreceksiniz.

 

Meşhur 30 yıl savaşları, Protestanlar ve Katolikler arasında bu gölün çevresinde yapıldı. 1632-1648 yılları arasında Konstanz Gölü çatışmaları yaşandı. Fransız devriminden sonra, 1789-1802 ardından Konstanz Gölü ve çevresi yeni statüye kavuştu. Ön Alplerde yer alan kıyı şeridi 273 km uzunluğunda olan Almanya, İsviçre, Avusturya sınırlarını da kaplayan Konstanz Gölün’de bugün dünyayı yöneten birçok ailenin; Yahudi, Katolik, Protestan ve diğer ailelerin kökenleri bulunmaktadır. İşte bunlardan bir tanesi de İrlanda kökenli Joe Biden’ın mensubu olduğu ailedir. Mesela; Berantano Ailesi New York’da en büyük kitapçı dükkânını açmıştır. Schwarz ve Biedermann Ailelerinin sahiplendiği Vorarlberg Haham merkezi buradadır. Hohenstaufen Hanedanı ve daha birçokları. Gelelim Biden’ın köken ailesine. 613 yılında Gallus geleneğine göre İrlandalı Keşiş ve Saint Columbanus’un yoldaşı Reichnau Manastırını kurmuş ve 646 yılında Manastır hücresinde inzivada ölmüştür. Bu bilgiler manastır kayıtlarında aynen mevcuttur. 719 - 747 gibi değişik tarihlerde yazılı kayıtlarda mevcuttur. Bu Manastırın bir özelliği; Katolik kilisesinin bugünkü bütün külliyatının ilahisine kadar özelikle İrlandalı yazmacı keşişlerce yazılmasıdır. Burada binlerce Katolik teolojisine ait el yazması kitaplar bulunur. UNESCO koruması altındadır.

 

 

Yine bu gölde bulunan Kostanz Mister Katedrali ve içindeki kutsal kabir:

 

 

 

 

Şimdi dikkat! Bunlar bazıları. Merak edenler için bilgi ağlarında bu yapıların detaylı birçok videosu bulunmaktadır .

Şimdi bir kez daha dikkat: 

 

 Bu melek figürüne dikkat!

Şimdi Joe Biden’ın yakasındaki melek figürlü rozetine dikkat:

   

   

Şimdi bir kez daha kutsal kabirdeki melek figürüne dikkat ve üzerindeki üçgen ve yıldızlara dikkat:

 

Biden’ın şu fotoğrafına dikkat:

   

 

  

Figürler çok açık ve net. Biden’ın fotoğrafları youtube’dan (https://www.youtube.com/watch?v=4c5fuOPCeYwilgili videonun 5. 15 ve 5.35 dakikasından alıntıdır, açıp izleyebilirsiniz: 

   

 Şimdi konuya devam edelim. Aşağıda İsviçre'nin kuruluş belgesi olarak kabul edilen belge görülmekte. Üç orman kantonunun ebedi birliği başlıklı. Konstanz Golünde 1291 tarihli federal beyannamesi altındaki mühürlerde üçgen ve yıldızı görmek mümkün. İsviçre’de 1 Ağustos, bu beyannameye göre ulusal bayram kabul edilmektedir. İlginç olan ise; bu beyanname perşomeni 1991 yılında karbon testine sokulmuş ve oluşturulduğu tarihin % 85 oranında 1252 ile 1312 tarihleri arasında olabileceği tespit edilmiştir. Metnin içinde şu anda kaybolmuş ve daha önce yapılmış benzer bir başka antlaşmadan bahsedilir. 

 

 

Küçük tarihi bilgilere devam edelim. Charler Martel; Otmarı, st Gallen kalıntılarının bekçisi, koruyucusu olarak ilan etti ve görevlendirdi. İrlandalı keşişler buradaki eserleri kopyalamak için geldi. Alman Kral Louis tarafından 833 yılında, bu Koyu Katolik manastırının dokunulmazlığı onayladı. Bu isme dikkat: st Gallen. Belediye başkanı Ulrich Varnbüler, (1432-1496) Biden’ın aile akrabalarından. 1499’da Hasburg ordusunu yenen İsviçreliler ki bunların büyük bölümü Konstanz Gölünün İrlandalı Keşişleri soyundandır. Bunlar kutsal Roma Cermen imparatorluğunda Kostanz İsviçrelileri konfederasyonu olarak garanti altına alındılar. Şimdi dikkat: Bunlar Papa’yı koruyan İsviçreli askerlerin kökeninden. 1506 yılında II. Jüllius, Konstanzlı İsviçreli askerleri Papa’yı ve Papalığı ebedi korumak için antlaşmayla aldı. Üniformalıların tasarımını da Michelangelo yapmıştır.  

 

 

1529 - 1531 de Katolik Protestan şiddetli savaşları olmuştur. Kantonların 1648 de İsviçre’nin tamamen ayrıldığını görüyoruz. Konstanz Gölü; bugün dünyayı  yöneten her alanda tek elinde bulunduran bankerler, siyasetçiler ve Cizvitler dahil Vatikan dahil bir çok ailenin kökenidir. İsviçre bankalarının özerkliği malumdur. Yine İsviçre, Kızıl Haçın doğduğu ülkedir. Sağlık, ilaç ve özellikle aşı organizasyonunun ve BM merkezli çok sayıda uluslararası organizasyonun merkezidir. Konuyu dağıtmayalım. Biden’ın yakasındaki melek rozeti Konstanz’daki kutsal kabir ve İrlandalı keşişlerin yaptığı manastırların mezar taşlarındaki ve duvarlarındaki anahtar melek sembolüdür. Bunun bir anlamı ve bir sırrı mevcuttur.

Bu sırra geçmeden önce; biliyoruz ki antik çağlarda ve Hristiyanlık öncesinde de melek inancı ve figürleri bulunmaktadır. Pagan Roma dâhil Hristiyanlıktan önce dönem sikkelerinde melek figürlerini kullanmıştı. Asur’da dahi kanatlı melek figürleri bulunmaktaydı, Babil’de ona keza. Dikkat edilmesi husus kanatlı Tanrı figürleri ile kanatlı melek figürlerinin birçok dönemde karıştırılması. Örnekler:  

 

   

 

   

Yüzlerce örnek bulabilirsiniz. Şimdi gelelim İrlanda’ya. Bugünkü İrlanda Devlet Armasına dikkat edelim. 1945’ten beri kullanılan bu devlet arması, bir arp resmidir.

 

İyi ama ondan önce İrlanda monarşisi vardı. İrlanda krallığı rozeti arması vardı. 20.yy'a kadar monarşik bir yapıydı İrlanda. İrlanda krallığının armasına dikkat edelim.

   

20.yya kadar monarşik yapı ve arması, daha sonra Birleşik Krallık Armasına dönüşmüştür. İrlanda ve Gal krallıklar İrlanda Parlamentosu İngiliz reformları sırasında İngiltere Kralı VIII. Henry’e İrlanda’nın tacını verdi.

 

Bu arma resmen ortadan kalksa da asla unutulmadı. İRA'yı hatırlayın. Bu taç:

 

Anahtar, meleğin başında. Şimdi sıkı durun: Bu melek figürü Joe Biden’ın yakasında. Biden, Kennedy’den sonra Amerikan Başkanlığı’na seçilen 2. Katolik Başkan. Kennedy’nin öldürüldüğünü de unutmayın.

Şimdi gelelim anahtar melek sırrına: Roma’da İtalya’da Kutsal Melek Kalesi. Aynı zamanda bir anıt mezar olan bu kalenin, Tiber nehri kıyısında Roma imparatoru Hadrianus tarafından yapıldığı ve 14.yy’da Papalık kalesi olarak kullanıldığı birçok yağmalamalara uğradığı, birçok bronz ve taş heykellerinin zarar gördüğü, kendi kayıtlarında tarihçesinde yazılıdır. Papalık devleti tarafından birçok Papa tarafından kullanıldığı ve yapısının değiştirildiği, şapeller ilave edildiği kayıtlıdır. Ancak bir kayıt çok ilgi çekicidir. Montelupo tarafından yapılan Mikail heykeli, 1536 yılında devrin papasınca yaptırılıp eklenmiştir. Fakat çok enteresan bir şekilde 1753’te Flaman heykeltıraş Peter Anton Von Verschaffelt tarafından yapılan bronz bir heykel ile değiştirilmiştir. Değiştirilen bu anahtar melek figürüdür. X. Leon’un emri ile yaptırılan anahtar melek, 200 yıl sonra sökülünce ona Mikail ismi verilmiştir. Oysa bu isim işi örtmek için konulmuş bir isimdir. Anahtar melek, efsaneye göre Katolik bir Kral tarafından Konstanz manastırında taç giydirilip, bütün dünya Katoliklerini birleştirecektir. Devamı detaylı, ama yazmıyorum. Aynı zamanda İngiltere’den de intikam alacaktır (İrlandalıların) melek kalesi:  

 

Şimdi dikkat! 2008 yılında ABD Katolik Kilisesi baş Piskoposu ve yine 2016 yılında Katolik baş piskoposu; Joe Biden’ı EFKARİSTİYA sırrından mahrum bırakacaklarını dünya medyası önünde ilan etti. EFKARİSTİYA SIRRI: Hz. İsa’nın acı çekmeden önce havarileriyle yediği son yemek. Kuzu’nun yüce Kudüs’te yiyeceği düğün şöleninin önceden bildirilen, İsa’nın ve dirilişin anısı sırrı. EFKARİSTİYA ayini ve bayramı da bulunmaktadır. Bu Katolik inancında Katolik kiliseyi ve İsa’yı diriltmenin, anahtar meleğin kapıyı açmasıyla ve bu anahtarı taşıyan kralın öncülüğüyle mümkündür. EFKARİSTİYA ayinleri sırasında rahip ekmeği ete dönüştürmek için “HOCEST CORPUS” (bu bir vücuttur, dirilen vücut) der. Sihirbazların kullandığı “hokus pokus” kelimesinin kökeni, İsa’nın, Katolik kilisenin, dolayısıyla Vatikan’ın ve ona uyanların dirilmesi sembolü. Anahtar meleğin ismi HOCEST CORPUS. Peki, bu melek figürü kimin yakasında ve ilk tebrik kimden geldi gelenek dışında:

 

 Papa'dan

      
 
   

     

  

Meleklerin; Katolikler için ve özellikle Vatikan için mesaj figürü olduğu ve çeşitli isimlerle adlandırıldığı bilinmektedir.        

           

     

       

       

 

        

2016 yılında da Joe Biden dünya medyasına “Ben Katolik’im. Katolik bir Siyonist’im” ilanında bulundu. Yani Siyonist politikaları bir manada uygulayacağını deklare etti. Biden’ın kızı Ashley, Yahudi bir doktor olan Howard Kerin ile evli. Yardımcısı Kamala Harris’in kocası yine bir Yahudi: Doug Emhoff. ABD tarihinde bir ilk: ABD başkan yardımcısının eşi bir Yahudi. Bu ismin bir özelliği de kökeninin Konstanz Gölü olması. Yine Biden’ın Dış İşleri Bakanı seçtiği Antony Blinken, bir Macar Yahudisi. Enteresan olansa, onun da aile kökeni Konstanz Gölüne dayanıyor.

Yazılacak çok şey var, ancak zihninizde bir resim oluşmuştur diye düşünüyorum. Biden yönetiminin; Katolik dünyasını yeniden dirilteceği, Vatikan’ın dolayısıyla Avrupa’nın ve AB’nin politikalarının Katolik-Siyonist ortaklığı çerçevesinde olacağı, bu dönemde İngiltere’nin çok zorlanacağı, Merkel’den sonra Almanya’nın başına gelecek ismin AB ve kök itibariyle Konstanz Gölü kökenli olacağı, AB’den ayrılan İngiltere’yi cezalandıracağı, yine bu politikalar doğrultusunda NATO’yu güçlendireceği, Dünya Sağlık Örgütünü kutsayacağı, Rusya’yı ekonomik yönden bloke edeceği, Orta Doğuya Katolik Siyonist bakış açısı ile şekil vermeye kalkacağı, Amerikan imajını Vatikan tandanslı ve destekli düzeltme isteği olacağı, Trump sonrası ABD devletini kurumsal imajlarla yönetmeye kalkacağı öngörülebilir.

İrlanda da hareketlenmeler beklenmelidir. Kısacası; emperyalizm şeytanın elbisesini değiştirdi.

Evet, Dünya medyasında 1942 Pensilvanya Scranton Kenti İrlanda kökenli Katolik aile çocuğu Joe Biden diye tanıtılan kişinin kökenlerine indik. Belki daha derinini de ilerleyen zamanlarda yazarız.       

Resim görülüyordur diye düşünüyorum. Ayasofya’daki meleklerin sırrı yazısını yıllar önce yazmıştım. https://www.onaltiyildiz.com/?artikel,78/

Saygılarımla.

Tengri Biz Menen

 

Oktan Keleş

oktankeles@gmail.com

onaltiyildiz@gmail.com

Twitter:@oktankeles

 https://www.onaltiyildiz.com/?haber,8316Bu yazı 3,248 defa okundu.


Yorumlar

 + Yorum Ekle 
  kapat

  Değerli okuyucumuz,
  Yazdığınız yorumlar editör denetiminden sonra onaylanır ve sitede yayınlanır.
  Yorum yazarken aşağıda maddeler halinde belirtilmiş hususları okumuş, anlamış, kabul etmiş sayılırsınız.
  · Türkiye Cumhuriyeti kanunlarında açıkça suç olarak belirtilmiş konular için suçu ya da suçluyu övücü ifadeler kullanılamayağını,
  · Kişi ya da kurumlar için eleştiri sınırları ötesinde küçük düşürücü ifadeler kullanılamayacağını,
  · Kişi ya da kurumlara karşı tehdit, saldırı ya da tahkir içerikli ifadeler kullanılamayacağını,
  · Kişi veya kurumların telif haklarına konu olan fikir ve/veya sanat eserlerine ait hiçbir içerik yayınlanamayacağını,
  · Kişi veya kurumların ticari sırlarının ifşaı edilemeyeceğini,
  · Genel ahlaka aykırı söz, ifade ya da yakıştırmaların yapılamayacağını,
  · Yasal bir takip durumda, yorum tarih ve saati ile yorumu yazdığım cihaza ait IP numarasının adli makamlara iletileceğini,
  · Yorumumdan kaynaklanan her türlü hukuki sorumluluğun tarafıma ait olduğunu,
  Bu formu gönderdiğimde kabul ediyorum.

  Diğer köşe yazıları

   Tüm Yazılar 
  • 8 Mayıs 2024 Görü
  • 30 Ekim 2023 Necro: Dijital Büyü
  • 1 Temmuz 2023 GÖK TANRI İNANCININ KURANDAKİ İZLERİ
  • 2 Mayıs 2023 Nato Ezoterizmi
  • 23 Şubat 2023 NEKRO İSTİLA
  • 23 Eylül 2022 Adguk Öğretisi - Tanrının Gözü
  • 14 Eylül 2022 Kambaba-24 NATO-Yunan'la Savaş Olur mu? - Elizabeth Peygamber Soyu mu?
  • 28 Temmuz 2022 Mason Kemalistlerin ve Sözcülerinin Yalanları-2
  • 24 Temmuz 2022 Mason Kemalistlerin ve Sözcülerinin Yalanları-1
  • 23 Haziran 2022 KamBaba - Devler Uyanıyor - Bölüm 1
  • 17 Haziran 2022 Beş Büyük Plana Dikkat! AKP; Ana Muhalefet Partisi Olmaya Hazırlanıyor. (Kambaba-23 Gündem Özel)
  • 7 Mayıs 2022 Kambaba Gündem, Mülteci Sorunu - ( Kambaba-22 )
  • 19 Mart 2022 Kambaba-21
  • 27 Ocak 2022 Oktan Keleş ile Gündem-1
  • 19 Ocak 2022 Kambaba-20 Gizlenen 2025 Güneş Patlamaları - OTAĞ - Doğal Yaşam
  • 4 Ocak 2022 Adguk Öğretisi
  • 23 Ekim 2021 Kambaba-19 Gündem
  • 26 Eylül 2021 Kambaba-18 (Yaşanan kimin sistemi ? - Kur'an da her şey var mı? - Balık avı)
  • 24 Eylül 2021 Kambaba-17 ( Cahiliye Devri ile Bugünün Farkı !)
  • 22 Eylül 2021 Kambaba-16 ( Dış Tehditler )

  En Çok Okunan Haberler


  ON ALTI YILDIZ'da Ara Internet'te Ara  

  Haber Sistemi altyapısı ile çalışmaktadır.
  12,950 µs