En Sıcak Konular

Oktan KeleşOktan Keleş
20 Aralık 2016

Osmanlı ve Osmanlının Gizli TarihiYesevi Söylencelerinde Osmanlı ve  Osmanlının Gizli Tarihi,

Bilinmeyen Bir Hikâye ve Rus Elçi Olayı


 

Tarihten ibret alınırsa tekerrür etmez.... 


Osmanlı ismi hanedan ismi, Osmanlı devletinin resmi ismi tüm yazışmalarda Devlet-i 'Aliyye’dir. 

Osmanlı ismi Yıldırım Bayezid’den sonra başlar: 

Hikâyesi şudur:

Ertuğrul Gazi, Kayı Oğuz Bey'i olarak devleti kurar. Osman Gazi, Odman denilen Orhun daha sonra bey olur. Özelliği ise ilk kendi adına vergi toplamasıdır ki bu devlet olduğunun ilanıdır. Yoksa adına hutbe okutulmamış, sikke bastırılmamıştır. Bastırılan ilk sikke oğlu Orhan Gazi’ye aittir.

Devlet ilanı için sikke ve hutbe şart değildir. Zaten Ertuğrul Gazi ve Osman Gazi döneminde Selçuklu Devleti sikkeleri kullanılmakta altın olarak genelde Bizans vs. sikkeleri kullanılmıştır. Ertuğrul Gazi Bey'dir. Bey başkadır, HAN başkadır. Ertuğrul’un oğlu Osman Bey kendi adına ilk vergiyi toplayıp, Türkmen beyliklerini kendine bağladıktan sonra han olarak anılmış ve devlet nişanesine sahip olmuştur. Ancak yanılınan  nokta Osmanlı Devleti bu olaya binaen kurulmamış, Osmanlı hanedanı halen anılmamaktadır. Çünkü Ertuğrul Gazi zaten devleti kurmuş, Selçuklu’dan ayrılmıştı; Ertuğrul Kayı Devleti. Osman Gazi devamıdır, tek fark kendi adına vergi toplamasıdır ki o dönemin geleneğidir, yönetime gelen kendi adına vergi toplar. 'Ertuğrul Bey Devleti' Ankara savaşına kadar sürdü yani Osmanlı Devleti denilmiyordu o zamana kadar. Ertuğrul Bey Kayı Devleti idi.

Ankara savaşı sırlarından bahsedelim:

Bayezid, Niğbolu Savaşı sonrası karısı Sırp prensesinin kışkırtmalarıyla Türkmen beylerine akın etti, onları zora soktu. Birçok uzlaşma uyarısına rağmen dinlemedi. Türk beylikleri bu duruma hakem olma ve düzeltme, ara bulması için Emir Timur’a iltica etti ve mektuplar gönderdiler.

Timur ise o dönem Çin’e yürüyecekti, Bayezid’ın tutumları onun Çin seferine mani olacağını göstermeye başladı ki, burada birçok stratejilerle onu uyarladılar. Kadim Türk Devleti’nin Büyüklüğü burada görülür…16’lar Meclisi, Aksakallılar, Ak Bilgelerce, Emir Timur, Emir Sultan Hareketini Başlattı.

Emir Sultan Seyit Değildi. Buharalı bir Türk’tü. Emir Timur’un hükmettiği topraklardan Anadolu’ya özel olarak gönderilmiş bir görevliydi. Bayezid Niğbolu savaşındayken Emir Sultan'ın ismi yayılmaya başlar. Bursa sokaklarında halk arasında tanınmaya başlar ismi  özel olarak parlatılır. Saray’da bir hastayı tedavi için ününe binaen çağrılır ve orada kalır. Emir Sultan  Bayezid’ın kızına talip olur tabi Bayezid’ın eşinin planlarınca… Çünkü Bayezid yokken saraya Türkmenler elçi gönderir ve öldürülür. Olay baskın diye daha sonra anlatılacak ve Bayezid’ın eşi Despina “Emir Sultan olmasaydı mülk kayıp gidecekti” diye  Bayezid’a izdivacı gerçekleştirmek için anlatacak ikna olarak kullanılacaktı.

Herkesin oyunu farklıydı tabi. Ancak Bayezid’ın eşi,  Timur’un çok önceden kurmuş olduğu stratejiden habersizdi. Emir Sultan ile alakalı birçok menkıbe günümüze kadar gelmiştir. Bayezid savaştayken yardımcı olmuş, deve yükleri ile başlık parası, taşlar elmas vs. hediyeler… Emir Sultan’ın görevi bir şekilde saraya girip; seyit, mübarek titriyle Bayezid Han’ı Timur’a karşı savaşmamaya ikna etmekti. Bunun içinde ya danışman olacak ya da Bayezid Han’a etki edecek bir mevki kazanması gerekecekti ki halkın teveccühü bu işi kolaylaştırmış, Timur’un  halk içindeki özel görevlilerince  Emir Sultan halka yeterince benimsetilmişti. O daha ileri, beklenmeyen bir makamda damat olmayı başarmıştı.

Bayezid maalesef içki müptelasıydı. Emir Sultan’ın sözleri meşhurdur o kısmı atlıyoruz. Kısa zaman sonra  Bayezid’ın  Timur’a gönderdiği ağır mektuplar devri başlamış, Timur aklıselim mektuplar göndermiş, savaştan kaçınmıştı. Zira Türk Türk’ü kırsın istememiştir ama nafile Bayezid savaşı körüklüyordu. Çünkü bu işin arkasında Vatikan ve dönemin emperyal haçlıları vardı. Bayezid tabii ki bundan habersizdi, karısı en büyük piyondu.  İşte Emir Sultan’ın görevi burada başlamıştı yani asıl görevi. Bayezid’a hem danışman hem veli hem damat kimliğiyle Timur’la savaşmaması gerektiğini var gücüyle telkin ediyordu, ama nafile…

Nihayet savaş mukadder oldu. Bayezid yenildi ve fetret dönemi başladı. Ertuğrul Devleti sona erdi. Bayezid esir düştü, kendi öz oğlu öldürüldü. Çelebiler dönemi başladı. Çelebi Mevlevi dergahından olana, Mevlana soyuna dendiği gibi 'zarif, nazik' anlamında ilk defa Bayezid’ın  yerine gelen İsa, Musa  isimli zatlara verildi.

Timur, Anadolu’da Ertuğrul Kayı Ocağı Devleti  topraklarında kalıcı olmadığını ispat etti ve geri döndü. Çünkü yegâne amacı Çin’e seferdi. Nitekim Çin seferine çıktığında yolda vefat etti.  Çin’e giderken vekil olarak, Timur adına Çelebilere strateji olarak bölgeleri pay etti. Biliyordu ki bunlar tekrar sultan olabilmek için bir birleriyle savacak. Böylece Timur Çin’e yürürken ayağına bağ olmayacaklardı. Öylede oldu. Artık Ertuğrul Devleti yani resmi tarihte Osmanlı diye bilinen devlet yoktu. Nasıl olsun ki zaten Bayezid'ın esir oğlu öldürülmüştü. Kalanlar öldürülmüş Kayı soyundan ahi ve Mevlevi çelebiler oğlu diye bir birlerine düşmüş fetret başlamıştı. Yani Osmanlı veya Ertuğrul Kayı Bey devleti yoktu artık. Nihayet Mehmet Çelebi diğerlerini öldürdü, beyliğini ilan etti. Bu arada düzmece Mustafa olayı tarihi vakıadır. Mustafa’ya benzer birini dublör olarak kullanmışlardır. Bunlar tarihte hep es geçilen mevzulardır.

Timur Çin’i alsaydı Kayı’yı tekrar devlet yapacak, güçlendirecekti. Çünkü o misyon sahibi 'Kızıl Elma'cıydı. Eğer ölürse de yine ululara vasiyet etmiş, Kayı’dan aynı soydan birini devletin başına geçirmelerini desteklemelerini istemişti.  Tıpkı vasiyeti gibi oldu. Yerine ulularca Osman Gazi oğlu Savcı Bey'in torunu 2.Murat yetiştirilip getirildi.

İşte bundan sonra Osman Gazi soyu oğlu 2.Murat Han ilk defa Osmanlı hanedanı ismi ile anıldı, Devlet-i ali Osmani. Dikkat, tarihte 3 tane Savcı Bey vardır; biri Osman Gazi’nin oğlu Savcı Bey’dir. İşte onun torununun torunu 2.Murat Osmanoğlu diye anıldı ilk defa Osmanlı ismi devlet bazında hanedan ile anıldı, önce sadece Osman Ata olarak anılırken aslında Ertuğrul Kayı Bey Devleti olarak bilinirdi. Resmi tarih Osman Gazi’yi ilk devlet kurucusu addetince böyle gitti…

Bayezid, kardeşi Yakup Beyi de düşman peşindeyken hile ile çadırda boğdurmuş, bir çok Türkmen Beyine kıymıştı günahları af ola, yaşadıkları belki kefaret olur.

Şeyh Edebali Babai şeyhi, dervişidir. Gerçeklere iyi bakmak gerek. Yesevi dervişi, ulusu Şeyh Edebali ve Emir Sultan Hazretleri büyük veli ve şahsiyetlerdir ancak resmi tarih biraz sıkıntılıdır. Zaten fark etmez, Osmanlı Devleti  cihana hükmetti ancak entrikalar es geçilmemeli.

Kadim Türk Devleti, tecrübelerinden, devleti yönetenleri haberdar etmiştir. Unutulup, yitip gidenler kayıtlıdır yüce Türk Devletinde. O dönemlerin tarihçileri de yöneticilerin kandırıldığını yazmıştır. Resmi tarihi de doğru okursak çok ibret ve tecrübelerle doludur:  2. Mahmut orduyu lağv etti Yeniçerileri, Nizamı Cedit, Sekbanı Cedit yapılanmasını getirdi ama dikkat hemen sonra Ruslarla savaşa sokuldu. Yine Rus savaşlarını iyi inceleyin; önce Osmanlı’da ordu ile oynama ve yönetim kaosu sonra Ruslarla savaş. Yine Yavuz-Midilli olayını hatırlayın savaş sebebi ve Osmanlı devletinin çöküş sebeplerinden.

Şimdi yine aynı oyun; Ordu'ya, alçaklarca sözde Ergenekon, Balyoz zırvaları ile kumpas kuruldu devamında Devlet kurumları ile oynandı. Bugün tarihte ilk büyükelçi suikastı. Üstelik dışarıdan bakıldığında bu suikast, ‘devlet’ kurşunuyla oldu.

Yine aynı bilindik senaryo; Bu sefer olamayacak, oyunlar bozuldu. Alçaklar, piyonlar, Siyonistler Haçlılar düşmanlar bellidir. Sadece ülkeyi yönetenler artık gerçekleri görmeli ve dış politikayı duygularla, kandırılmalarla değil gerçeklerle yönetmelidir. Söz konusu yüce TÜRKİYE CUMHURİYETİ VE YÜCE TÜRK MİLLETİDİR.

UNUTULMAMALI TÜRKİYE HER ŞAHISTAN BÜYÜKTÜR.

 

Oktan Keleş    

oktankeles@gmail.com 

onaltiyildiz@gmail.com  

Twitter:@oktankeles 

20 Aralık 2016 Bu yazı 10,270 defa okundu.


Yorumlar

 + Yorum Ekle 
  kapat

  Değerli okuyucumuz,
  Yazdığınız yorumlar editör denetiminden sonra onaylanır ve sitede yayınlanır.
  Yorum yazarken aşağıda maddeler halinde belirtilmiş hususları okumuş, anlamış, kabul etmiş sayılırsınız.
  · Türkiye Cumhuriyeti kanunlarında açıkça suç olarak belirtilmiş konular için suçu ya da suçluyu övücü ifadeler kullanılamayağını,
  · Kişi ya da kurumlar için eleştiri sınırları ötesinde küçük düşürücü ifadeler kullanılamayacağını,
  · Kişi ya da kurumlara karşı tehdit, saldırı ya da tahkir içerikli ifadeler kullanılamayacağını,
  · Kişi veya kurumların telif haklarına konu olan fikir ve/veya sanat eserlerine ait hiçbir içerik yayınlanamayacağını,
  · Kişi veya kurumların ticari sırlarının ifşaı edilemeyeceğini,
  · Genel ahlaka aykırı söz, ifade ya da yakıştırmaların yapılamayacağını,
  · Yasal bir takip durumda, yorum tarih ve saati ile yorumu yazdığım cihaza ait IP numarasının adli makamlara iletileceğini,
  · Yorumumdan kaynaklanan her türlü hukuki sorumluluğun tarafıma ait olduğunu,
  Bu formu gönderdiğimde kabul ediyorum.

  Diğer köşe yazıları

   Tüm Yazılar 
  • 8 Mayıs 2024 Görü
  • 30 Ekim 2023 Necro: Dijital Büyü
  • 1 Temmuz 2023 GÖK TANRI İNANCININ KURANDAKİ İZLERİ
  • 2 Mayıs 2023 Nato Ezoterizmi
  • 23 Şubat 2023 NEKRO İSTİLA
  • 23 Eylül 2022 Adguk Öğretisi - Tanrının Gözü
  • 14 Eylül 2022 Kambaba-24 NATO-Yunan'la Savaş Olur mu? - Elizabeth Peygamber Soyu mu?
  • 28 Temmuz 2022 Mason Kemalistlerin ve Sözcülerinin Yalanları-2
  • 24 Temmuz 2022 Mason Kemalistlerin ve Sözcülerinin Yalanları-1
  • 23 Haziran 2022 KamBaba - Devler Uyanıyor - Bölüm 1
  • 17 Haziran 2022 Beş Büyük Plana Dikkat! AKP; Ana Muhalefet Partisi Olmaya Hazırlanıyor. (Kambaba-23 Gündem Özel)
  • 7 Mayıs 2022 Kambaba Gündem, Mülteci Sorunu - ( Kambaba-22 )
  • 19 Mart 2022 Kambaba-21
  • 27 Ocak 2022 Oktan Keleş ile Gündem-1
  • 19 Ocak 2022 Kambaba-20 Gizlenen 2025 Güneş Patlamaları - OTAĞ - Doğal Yaşam
  • 4 Ocak 2022 Adguk Öğretisi
  • 23 Ekim 2021 Kambaba-19 Gündem
  • 26 Eylül 2021 Kambaba-18 (Yaşanan kimin sistemi ? - Kur'an da her şey var mı? - Balık avı)
  • 24 Eylül 2021 Kambaba-17 ( Cahiliye Devri ile Bugünün Farkı !)
  • 22 Eylül 2021 Kambaba-16 ( Dış Tehditler )

  En Çok Okunan Haberler


  ON ALTI YILDIZ'da Ara Internet'te Ara  

  Haber Sistemi altyapısı ile çalışmaktadır.
  8,933 µs