En Sıcak Konular

Oktan KeleşOktan Keleş
8 Ocak 2013

Türk Tarihini Bilen, Atatürk’ü Bilir  

 Atatürk ile ilgili olarak çok gelen bir soru var, bu yüzden bu yazıyı öne aldım.  

 Atatürk Mason mu? Neden birçok fotoğrafında sağ eli göğsünde, mason nizam duruşunda? 


                    


Kısaca açıklayayım; öncelikle Atatürk’ün bırakın mason olmasını, mason localarını kapatmasından dolayı Mahmut Esat Bozkurt’la birlikte bir numaralı hedef olduğu belgelerle sabittir. Bununla ilgili zaten her şey bilinir. Üstelik bir tv kanalında masonlarla ilgili bir program yaptığımızda bu konuları uzunca belgeleri  birlikte anlattım. Arzu edenler, internet paylaşım sitelerinden bu programı izleyebilirler.   


   
          
Ben yine kısaca  ilk defa bilinmeyenleri açıklayacağım bugünkü yazımda:

 Öncelikle  yukarıdaki soruyu,  “iyi niyetli” soran okuyucularımın delil diye gösterdiği argümanlar nedir, ona bakalım: Efendim birçok fotoğrafındaki pozlarda, Atatürk mason duruşunda, sağ eli göğsünde duruyormuş, bu Tevrat’ta geçiyormuş:      

Tevrat’ta :4: 2,3,4,5  bölümlerinin devamı olan:

Çık.4: 6 Sonra, "Elini koynuna koy" dedi. Musa elini koynuna koydu. Çıkardığı zaman eli bir deri hastalığına yakalanmış, kar gibi bembeyaz olmuştu.

Çık.4: 7 RAB, "Elini yine koynuna koy" dedi. Musa elini yine koynuna koydu. Çıkardığı zaman eli eski haline dönmüştü.

Atatürk’ün bunu Tevrat öğretisi olduğu için yaptığına delil sunanların bilgisiz oldukları ortaya çıkmaktadır. Neden mi?

Ben de Kuran’dan Neml Suresi 12. ayetten örnek veririm.

ELİNİ KOYNUNA SOKTA KUSURSUZ BEMBEYAZ ÇIKSIN, DOKUZ MUCİZE İLE FİRAVUN VE KAVMİNE GİT ÇÜNKÜ ONLAR YOLDAN ÇIKMIŞTIR.”

 Ee şimdi ne oldu, Atatürk’ün yaptığı bu hareket,  Kur’anî bir hareket oluverdi.

 Ama değerli okuyucularım; Atatürk’ün bu pozları vermesinin, o pozlarda durmasının sebebi bu da değil. Yukarıdaki mantığa göre bu bile yeterli delil olurdu, ama “sebep budur” diye kolaya kaçmayacağım.  Salavat-ı Şerife getirirken, sağ el kalbe götürülür ya, bu da değil!

 Devam edelim, yine bu pozdaki duruşun; centilmenlik duruşu olduğu, dönemin kral ve dünyaca tanınmış liderlerinin emperyal duruşu olduğu vs. diye savunmaya geçenler de var. Bu anlatılanlar da kısmen doğru; araştırırsanız göreceksiniz ki, mesela Napolyon başta olmak üzere, bir çok lider  benzer pozlar vermişlerdir. 

Ama hayır, sebep bu da değil, değerli dostlar.

Öncelikle Atatürk’ü iyi anlamak için gerçek, TÜRK tarihini bilmek gerekir. Gazi Paşa, gizlenen TÜRK tarihinin içinde kamufle edilmiştir.

 Bunun iki sebebi var: Birincisi, tüm Türk tarihi, yeni yeni toprak altından, muradullah dairesinde çıkmakta.

İkincisi, bilerek (ehillerce) stratejik olarak kamufle edilmesinden, ya da kısmen şeytanilerce örtbas edilmesinden.

Atatürk, ehillerce; yıkılmış, işgal edilmiş, bölünmüş topraklarda, yeni devlet kurma görevi için, çekirdekten yetiştirilenlerden en liyakatli kişi olarak seçilmişti. Türk töresi üzerine yetiştirilme tarzına sahipti. Bu konuyu fazla açmadan, asıl soru olan; “ATATÜRK NEDEN SAĞ EL GÖĞSÜNDE POZLAR VERMİŞTİR?” bunu açıklayayım.

Değerli dostlar, çünkü o duruş, mason duruşu şöyle dursun, emeryal filan duruşu da değildir!  O duruş; TÜRK TÖRESİNDE, (BİLGE KAĞAN) DURUŞUDUR.

Sağ el kalbin üstünde, manası, kalbe ermek, KALP’EREN YANİ ALPEREN duruşudur. Tüm milletinin değerlerini -Yüce Yaratıcının İslam tasavvufunda da dile getirilen, “mümin kulumun kalbine sığdım” mecazı gibi- sıkıca kalbe bastırmak, kalbinin, bu değerler için attığının simgesidir.

Bu duruşu ayakta, dik durarak  ve yerde bağdaş kurarak, oturarak tüm bilge Türk Başbuğları yapmıştır. Çünkü töredir.

İşte yakın zamanda çıkarılan BİLGE KAĞAN HEYKELLERİ. Hepsinin sağ elleri kalbindedir.  Lütfen dikkat buyurun. Derûni Devlet- Kutsal Halı Kitabının yeni serisinde,  gizlenen Türk metinlerindeki bu kaideleri yazdım. Belki yayınlarım. Bu ilgili bölümü önceden veriyor olmamın sebebi, sıkça bu pozun Atatürk’ün masonluk duruşu zırvası olduğundandır.


        


Şimdi gelelim Ata’nın, "Oğuz Oğulları ve Tuna" şiirlerine                             

 

Oğuz Oğulları

Asya’nın ortasında Oğuz oğulları

Avrupa’nın Alplerinde Oğuz torunları

Doğudan çıkan biz, batıda yine biz

Nerede olsa, ne olsa kendimizi biliriz.

Hep insanlar kendilerini bilseler,

Bilinir o zaman ki hep biziz.

Türk sadece bir milletin adı değil,

Türk bütün adamların birliğidir.

Ey birbirine diş bileyen yığınlar,

Ey yığın yığın insan gafletleri

Yırtılmış gözlerdeki gafletten perde,

Dünya o zaman görecek hakikat nerede?

Hakikat nerede?

 

Tuna  

  

Gafil hangi üç asır, hangi on asır

Tuna ezelden Türk diyarıdır.

Bilinen tarihler söylememiş bunu,

Kalkıyor örtüler, örtülen doğacak

Dinleyin sesini doğan tarihin

Aydınlıkta karaltılı şafak

Yalan tarihi gömüp, doğru tarihe gidin!   

 

Nehirlerdir Türk’ün şaşmaz yol mühendisleri

Her nehir Türk'ü bilir her nehri

Tuna'nın da kıyısından gitti eski Türk

Geçti eski Türk Tuna’yı da yararak

Kaç defa, hangi defa? Sormayınız nafile.

Bilmez tarih bile.

Tarih çocuk güdük tarih güdük

Sökün büyük, pek büyük.

Sayılmaz, sayılmaz bu sökün

O kadar çok Tuna’dan geçtiği günler Türk’ün.

Tuna’nın yalnız üst ve alt illeri değil,

Tuna’nın üstü de altı da yer.

Dipdiri ve ölmez bir Türk vatanıdır.

Tuna’nın üstünü yaptı vatan Türk

Bakarak, akarak, yararak geçti

Tunanın altını kabristan yaptı.

Tuna’yla ruh oldu dipte yatan Türk.

Tuna’nın sisten ve güneşten yorganı.

Topraktan ve çakıldan yatağı ile

Akıyor "Türk'e vatanım" diye.

Derindir görünmez Tuna’nın dibi

Türk coşkun Tuna gibi, Tuna coşkun Türk gibi.

 

Tuna yalnız vatan değil, yeni ufuklara

Türk'ü götüren eski bir Tuna

Adam da ilk adamdır.

Adam ile yaratıcı

"Yaradan" dediğimiz yaratan adamdı.

İnsanlar tazelenir, mekanlar ihtiyarlar.

Nesiller kaynaşıyor, coğrafya küçülüyor

Bırakılan yer göçtü.

Bırakana göç düştü.

Adamlar: "Haydin" dedi.

Alpler "Hoş geldin" dedi.          

(Eminin bazılarının Atatürk’ün şiir yazdığından, bu şiirlerinden bile haberleri yoktur. İşte  Ata’yı biz bu kadar tanıyoruz.) 

 Ne diyor Ata, “Tuna ezelden Türk diyarıdır! Bilinen tarihler söylememiştir bunu.” Yani bilinmeyen bir tarihin olduğunu açıkça söylüyor, kalkıyor örtüler, örtülen doğacak, yani kamufle edilen hakikatler çıkacak. aydınlıkta karaltılı şafak yani merhum Barış Manço’nun 2023 Sabahı Şafakta Kayaların Oğlu.

 Ata’nın  şiiri şöyle devam ediyor: Yalan tarihi gömüp, doğru tarihe gidinTuna ismi ile bir sır: Tuna isminin tersi ANUT’tur. Yani “Anıt.” Bu kodlama bir addır, şimdi fazla açmıyorum.

Şimdi şiire devam edelim: Türk sadece bir milletin adı değil, bütün adamların birliğidir. Dünya o zaman görecek, hakikat nerede nerede?

DERÛNİ DEVLET-KUTSAL HALI kitabımda da  yazdığım gibi; Türk, tek olan tüm milletleri toplayacak olandır, tüm adamları.

Orkun anıtlarına,Bengü Taş” denir yani “ebedî anıt.”  “Devlet -i  Ebed Müddet” lafı bu taşın kodundan alınmıştır. Atatürk’te bu koda atfen, “Türkiye Cumhuriyeti ilelebed payidar kalacaktır.” demiştir. Tuna isminin tersten, “anut, anıt” olmasının bir sırrı budur. Bu konu oldukça geniş olup, şimdilik fazla açmıyorum. Yani Ata boşuna şiire bu ismi vermemiştir.

Şimdi bazı resimler sunalım;


             


 Genelkurmay arşivindeki Çanakkale’de 13 yaşındaki asker Türk çocuğu da mı masondu bu pozu verirken.  

  Yine bazı Osmanlı padişahlarının tabloları…  


 

    


  Ayrıca 5. Murat masondur. Atatürk dönemindeki şeyhülislam Musa Kazım Efendi masondur ve niceleri… Bu ayrı. 

Yine elim değmişken, Atatürk’ün bıyığı Wilhelm bıyığı falan da değildir. Güya Atatürk’ün bıyığı Kayser İkinci Wilhelm’den esinlenme imiş.   Bu da ayrı safsatadır. O da yine Balbal Türk mezar taşlarında çıkan tüm heykellerde kaytan, dönen, öz be öz Türk atalarının bıyığıdır. Aşağı doğru bıyık mongol etkisidir. Balbal heykellerinde de sağ el kalpte, bir kase içinde içtenlik sunulur, bunları şimdi açmıyorum, mesele çok uzar.


 

 


         


   

Ata, sandalyeler dururken, o çok sevdiği halısına, Türk töresindeki Bilge Kağan gibi bağdaş kurarak oturmuştur. İlginç değil mi, neden bu pozlardan söz edilmiyor? Yine Bilge Kağan’ın başsız heykelinin elinde tespih vardır.


                                     


                       


 Ata'nın elindeki tespihler, bunlar eski Türklerin elinde de vardı yani Budizimle açıklanmaz. Bunu da belki ileride açarım...       

Bazı konuları açmayacağım dememdeki sebep; hem çalışmalarım var, hem de dezenformasyona uğramaması için. Çalışmalarım alınıp, söylemediğim şeyler yazılıyor bunun için. Zamanı gelirde nasip olursa açacağım. 

Atatürk’ün mason olma ihtimali, Abdullah Gül ve Recep Tayyip Erdoğan’ın mason olma ihtimali kadardır, yani sıfır.                                   


 

  


        

 Saygılarımla.

    

Oktan Keleş

Oktankeles@gmail.com

onaltiyildiz@gmail.com

 

      11 kasım 2012Bu yazı 25,829 defa okundu.


Yorumlar

 + Yorum Ekle 
  kapat

  Değerli okuyucumuz,
  Yazdığınız yorumlar editör denetiminden sonra onaylanır ve sitede yayınlanır.
  Yorum yazarken aşağıda maddeler halinde belirtilmiş hususları okumuş, anlamış, kabul etmiş sayılırsınız.
  · Türkiye Cumhuriyeti kanunlarında açıkça suç olarak belirtilmiş konular için suçu ya da suçluyu övücü ifadeler kullanılamayağını,
  · Kişi ya da kurumlar için eleştiri sınırları ötesinde küçük düşürücü ifadeler kullanılamayacağını,
  · Kişi ya da kurumlara karşı tehdit, saldırı ya da tahkir içerikli ifadeler kullanılamayacağını,
  · Kişi veya kurumların telif haklarına konu olan fikir ve/veya sanat eserlerine ait hiçbir içerik yayınlanamayacağını,
  · Kişi veya kurumların ticari sırlarının ifşaı edilemeyeceğini,
  · Genel ahlaka aykırı söz, ifade ya da yakıştırmaların yapılamayacağını,
  · Yasal bir takip durumda, yorum tarih ve saati ile yorumu yazdığım cihaza ait IP numarasının adli makamlara iletileceğini,
  · Yorumumdan kaynaklanan her türlü hukuki sorumluluğun tarafıma ait olduğunu,
  Bu formu gönderdiğimde kabul ediyorum.

  Diğer köşe yazıları

   Tüm Yazılar 
  • 8 Mayıs 2024 Görü
  • 30 Ekim 2023 Necro: Dijital Büyü
  • 1 Temmuz 2023 GÖK TANRI İNANCININ KURANDAKİ İZLERİ
  • 2 Mayıs 2023 Nato Ezoterizmi
  • 23 Şubat 2023 NEKRO İSTİLA
  • 23 Eylül 2022 Adguk Öğretisi - Tanrının Gözü
  • 14 Eylül 2022 Kambaba-24 NATO-Yunan'la Savaş Olur mu? - Elizabeth Peygamber Soyu mu?
  • 28 Temmuz 2022 Mason Kemalistlerin ve Sözcülerinin Yalanları-2
  • 24 Temmuz 2022 Mason Kemalistlerin ve Sözcülerinin Yalanları-1
  • 23 Haziran 2022 KamBaba - Devler Uyanıyor - Bölüm 1
  • 17 Haziran 2022 Beş Büyük Plana Dikkat! AKP; Ana Muhalefet Partisi Olmaya Hazırlanıyor. (Kambaba-23 Gündem Özel)
  • 7 Mayıs 2022 Kambaba Gündem, Mülteci Sorunu - ( Kambaba-22 )
  • 19 Mart 2022 Kambaba-21
  • 27 Ocak 2022 Oktan Keleş ile Gündem-1
  • 19 Ocak 2022 Kambaba-20 Gizlenen 2025 Güneş Patlamaları - OTAĞ - Doğal Yaşam
  • 4 Ocak 2022 Adguk Öğretisi
  • 23 Ekim 2021 Kambaba-19 Gündem
  • 26 Eylül 2021 Kambaba-18 (Yaşanan kimin sistemi ? - Kur'an da her şey var mı? - Balık avı)
  • 24 Eylül 2021 Kambaba-17 ( Cahiliye Devri ile Bugünün Farkı !)
  • 22 Eylül 2021 Kambaba-16 ( Dış Tehditler )

  En Çok Okunan Haberler


  ON ALTI YILDIZ'da Ara Internet'te Ara  

  Haber Sistemi altyapısı ile çalışmaktadır.
  10,877 µs