En Sıcak Konular

Emir Yıldızdan

Köşe Yazısı
Emir Yıldızdan
7 Haziran 2011

Hazar Kıyısında Müthiş HazineKuşkusuz Oktan Keleş'in anlattığı olayların zaman içersinde ne kadar değerli olduğu ortaya çıkmakta ve inşallah da çıkacaktır. Bunları Oktan Keleş'i övmek için dile getirmiyorum. Oktan Keleş'in, yazdıklarının/söylediklerinin önemine dikkat çekmek için dile getiriyorum. Bazılarına bu durum abartılı gelebilir ama sabredenler görüyorlar ki, sonunda Oktan Keleş'in yazdıkları bir şekilde doğrulanıyor.

Şimdi bu kısa girişten sonra bugün Habertürk internet sitesindeki yazıya bir bakalım:

"Hazar kıyısında müthiş hazine: Dünyanın en büyük rezervi burada olabilir... 

Doğalgaz zengini Türkmenistan'da Güney Yolöten-Osman doğalgaz yatağının dünyanın en büyük ikinci doğalgaz yatağı olabileceği açıklandı.

Hazar Denizi kıyısındaki Avaza bölgesinde devam eden ''Türkmenistan Gaz Kongresinde'' konuşan İngiliz Gaffney Cline şirketi Orta Asya direktörü Peter Holding, Güney Yolöten-Osman yatağının araştırmalar sonucu dünyanın büyük ikinci doğalgaz yatağı olabileceğini söyledi.

Gaffney Cline şirketi, 2008 yılında bölgede araştırmalarda bulunan bağımsız araştırma kuruluşu Gaffney Cline şirketi, söz konusu bölgenin 14 trilyon metre küp doğalgaz rezervi ile dünyanın 4. büyük doğalgaz yatağı olduğunu açıklamıştı.

Bölgede araştırmalarını sürdüren şirket, yeni elde edilen bulgularla bu miktarın 20 trilyon metre küpü bulabileceğini, bu miktarın da Güney Yolöten-Osman yatağını Katar'daki Kuzey Yatağından sonra dünyanın ikinci büyük doğalgaz yatağı yapabileceğini açıkladı. Resmi sonuçları önümüzdeki ay açıklanacak araştırma raporuna göre, yatak Büyük Britanya'nın 350 yıllık, Avrupa'nın ise 50 yıldan fazla doğalgaz ihtiyacını karşılayabilecek.

Peter Holding, Güney Yolöten-Osman yatağının Rusya ve Çin'in yanısıra Avrupa'ya da kolaylıkla gaz tedarik edebileceğini belirtti.

24 trilyon doğalgaz rezervi bulunduğu tahmin edilen Türkmenistan'ın söz konusu araştırma sonucu dünya enerji piyasasında ayrı bir önem kazanması bekleniyor.

Rusya, İran ve Çin'e doğalgaz ihraç eden Türkmenistan, Türkmen doğalgazını Afganistan ve Pakistan üzerinden Hindistan'a kadar ulaştıracak TAPI projesini hayata geçirmek için de uğraş veriyor. Öte yandan, Türkmen hükümeti Nabucco projesine de gaz tedarik etmeye hazır olduğunu da çeşitli platformlarda dile getirdi. " http://ekonomi.haberturk.com/makro-ekonomi/haber/634143-hazar-kiyisinda-muthis-hazine

Bu haberi neden buraya alma gereği duyduk:

Oktan Keleş, 1 Nisan 2008 yılında bir makale yazmıştı. "Şeytan'ın Gerçek Yüzü ve 2012 "

http://www.onaltiyildiz.com/artikel.php?artikel_id=22

Yazıya geçmeden evvel Oktan Keleş'in yayınladığı resimler ile Habertürk'ün internet sitesindeki  resimleri lütfen karşılaştırın:Oktan Keleş'in konuyla ilgili makalesi :

"Şeytan'ın Gerçek Yüzü ve 2012 "

İnsanlık zihnine dünyanın 2012 yılından başlayarak bir nevi çağ kıyametine gireceğini üfleyenler kimler? Tabii ki meşhur küresel sihirbazlar. Medya ve film sektörünüde kullanarak insanlık bilincine küresel ısınma tabirini soktukları gibi şimdide foton kuşağı tabirini beyinlere montaj yapmaktadırlar. İnsanlıkta bu konuda yeni bir bilinç oluşturmak için dünya çapında oturumlar, sempozyumlar düzenlemektedirler.

Son günlerde ülkemizde de medyada bu konu ile ilgili programlara sıkça rastlanmaktadır.

Bu konuda bazı profesör ve yazarların foton kuşağını İslamî argümanlarla açıklama çabasında oldukları görülmektedir.

Yalnız konuşmacılardan birinin şu cümlesine karşılık bir çift kelime edip hemen konunun içrek bilgisine gireceğim.

Şöyle diyordu bir konuşmacı: "Artık dünya karanlıklardan kurtulup aydınlık çağa girecektir."

Oysa Hz. Muhammed (sallalahu aleyhi vessellem) Efendimiz'in dünyayı şereflendirmesi ile zaten karanlıklardan dünya çıkmış ve aydınlığa girmişti. Bunu hemen söyledikten sonra 2012 yılından başlayarak belli periyotlara göre dağılmış tarihler verilerek belli evreler anlatılmaktadır. Dinî ve bilimsel argümanlar harmanlanarak "2012 yılından sonra dünya şöyle olacak…böyle olacak." "Işık çağı başlayacak." diyerek yeni felsefi akımlar ve mistik kavramlar yüklenerek sahte bir dinin ayak sesleri insanlık bilincine duyurularak yavaş yavaş enjekte edilmektedir. Bu çağ sözde bildiğimiz çağlar gibi de değildir. Milyonlar sene zarfında gezegenlerin, yıldızların bir araya gelmesi ile başlayacağı iddia edilen bir çağdır söylediklerine göre. Takdir edilir ki, bu çağa ve bu yeni dine bir de peygamber gerekir. Tabii ki sahte bir peygamber. Senaryo böyle sürüp gitmekte. İnsanlık beynine bunları yerleştirmek için kullandıkları en güçlü silah, zamanın modası 'Mistisizm'dir.

Mistisizmi bilimsel, dinî ve felsefi argümanlarla harmanlayıp insanların beynine reddedemeyecekleri bir şekilde senaryolaştırmışlardır.

Hemen burada bizim yazar, çizer ve bilim adamlarımıza da bir uyarıda bulunmak isterim.

Sakın, bu hiçbir bilimsel gerçekliği olmayan, dinî kaynaklarda delili bulunmayan senaryoya, bilimden ve dinî verilerden örnekler vererek alet olmasınlar. Bu akımın modalaştırılma ve yaygınlaştırılmasında bir payları olmasın.

Hitit, Sümer ve Eski Mısır kaynaklarında bulunan bazı bilgilerle yıldızlara bakıp, gök hareketlerinden bir sonuç çıkartarak bu plana katkıda bulunmasınlar.

Bu bir senaryo dedik. İnsanın aklının reddedemeyeceği delillerle(!) kurgulanan bu senaryo hakkında yazdıklarımıza, 2012'de kullanacakları bir düzenbazlık projesinin belgesini açıkladığımızda umarım hak vereceklerdir.

Tabii her zamanki gibi birileri de kızacaktır.

P=13 ( PLAN:13)

2012 yılına girildiğinde bütün dünya medyasında bir bomba haber "Flaş! Flaş! Flaş!" spotlarıyla yürürlüğe konacaktır. Konu başlığı: "İnsanlık bilinci, tüm gerçek diye bildiklerimizi, ezberlerimizi bozacak bir bilgi keşfetmiştir."

Bazı eski uygarlıklar(!) şeytanı bugün olduğu gibi boynuzlu, sakallı, toynaklı, yarı hayvan biçiminde tasvir etmişlerdir.

Bunu rastgele yapmamışlardır. Meğerse şeytan yeryüzü coğrafyasının bir parçasında kendi suretini göstermişte, o zamanki uygarlıklar bu sureti ileri bilgileri ile nakşetmişlerdir. 

Meğerse şeytan Hazar bölgesindeki bir kara parçasında bu sureti insanlığa gösteriyormuş. Tabii bu şeytanın suretini görebilmek için, uzaydan dünyaya bakmak gerekir.


 
Eski uygarlıklar dedikleri tabii ki seçilmişleri. Tabii seçilmişlerininde de seçilmişleri. Sözü uzatmayalım. Bu eski uygarlık neden İsrailoğulları olmasın ki?

Bu teknoloji ile uzaydan dünyaya bakıp şeytanın o suretini çekmişler.

Tabii buraya kadar olan düzenbaz kurgu için şu söylenebilinir: "Bu bir hikayedir." Haklısınız; ama devamını okuyup öyle karar verin.

M.Ö. basılmış, bugün kataloglarda ve müzelerde bulunan bir paranın üzerinde bu resim nakşedilmiş ve bu bir delil olarak gösterilir. Senaryoları için, tarihsel bir belge sayılan bu eski paranın üzerindeki resmi örnek gösterip, "İşte o söylediğimiz şeytanın sureti bu." derler. Hikayelerine müze ve kataloglarda eski çağlara ait olduğu bilinen bir paranın üzerinde bulunan resimden devam ederler.--
187 Tetradrachm circa 465-460, AR 17.35 g. Slow quadriga driven r. by charioteer holding reins and kentron; in
the foreground, column. Rev. CΕΛΑΣ Forepart of man-headed bull r. SNG ANS 50 (these dies). SNG
Ashmolean 1733 (these dies). Jenkins Gela 230.
Well centred and lightly toned, about extremely fine 6’000
Ex Kunker sale 115, 2006, 73.


Sizde okumaya devam edin lütfen. Bir de bunlara son teknoloji ile uzaydan çekmiş oldukları Dünya fotoğrafında; Hazar'da bulunan o kara parçası, yani şeytanın sureti olduğunu iddia ettikleri, yani paranın üzerindeki o resmi gösterince, biraz bilgisiz ve inanç zaafı içerisinde olanlar için reddedemeyecekleri bir delil olacaktır.


M.Ö DÖNEMİNDEKİ  MEDENİYETLERİN KULLANMIŞ OLDUGU YARI İNSAN YARI HAYVAN GÖRÜNÜMLÜ VARLIKLARIN RESİMLERİ. PARADAKİ SİLÜETLE HAZAR BÖLGESİNDEKİ SİLÜETİ KARŞILAŞTIRIN LÜTFEN


Şöyle diyecekleridir: "O para çok eski dönemlere ait bir para. Gösterdikleri kara parçası bugün son teknoloji ile çekilmiş bir resim. Nasıl oluyor da o zamanki çağlardan bu bilinebiliyor? Demek ki söylenenler doğru. İşte bilimsel veriler. İşte belgeler. Bu reddedilemez." Bir de şöyle bir kurgu yapılsa: Suret Hazar'da; yani bütün enerji bölgelerinin kesişim yerinde. Savaşlarda enerji anlamında orada. Savaşın olduğu yerde de şeytan mevcuttur. Hadi çık işin içinden çıkabilirsen. Para ve Hazar bölgesinin son çekilmiş resimlerini örnek veriyoruz. Resimleri iyice incelediğiniz zaman bu şeytanî düzenbazlığın ne kadar tehlikeli olduğunu daha iyi anlayacaksınızdır. Doğal olarak aklı karışabilecekler için şu bilgiyi vermek istiyorum. Oktan Keleş, yukarıdaki yazısını 2008 yılında yazmış, gazetenin haberi ise 2011...

 

Erol Elmas

buulkem@gmail.com Bu yazı 10,578 defa okundu.


Yorumlar

 + Yorum Ekle 
  kapat

  Değerli okuyucumuz,
  Yazdığınız yorumlar editör denetiminden sonra onaylanır ve sitede yayınlanır.
  Yorum yazarken aşağıda maddeler halinde belirtilmiş hususları okumuş, anlamış, kabul etmiş sayılırsınız.
  · Türkiye Cumhuriyeti kanunlarında açıkça suç olarak belirtilmiş konular için suçu ya da suçluyu övücü ifadeler kullanılamayağını,
  · Kişi ya da kurumlar için eleştiri sınırları ötesinde küçük düşürücü ifadeler kullanılamayacağını,
  · Kişi ya da kurumlara karşı tehdit, saldırı ya da tahkir içerikli ifadeler kullanılamayacağını,
  · Kişi veya kurumların telif haklarına konu olan fikir ve/veya sanat eserlerine ait hiçbir içerik yayınlanamayacağını,
  · Kişi veya kurumların ticari sırlarının ifşaı edilemeyeceğini,
  · Genel ahlaka aykırı söz, ifade ya da yakıştırmaların yapılamayacağını,
  · Yasal bir takip durumda, yorum tarih ve saati ile yorumu yazdığım cihaza ait IP numarasının adli makamlara iletileceğini,
  · Yorumumdan kaynaklanan her türlü hukuki sorumluluğun tarafıma ait olduğunu,
  Bu formu gönderdiğimde kabul ediyorum.

  Diğer köşe yazıları

   Tüm Yazılar 
  • 1 Aralık 2023 Discovery Skandalı
  • 26 Mayıs 2021 Kara Yöneticiler ve Yılanların Öcü
  • 13 Ocak 2021 30 Saat Savaşları
  • 4 Ocak 2021 Günümüzün Fuggerleri, Aşı ve Korku İmparatorları
  • 30 Mayıs 2020 Göktürklerden Hediye
  • 1 Nisan 2020 Kulbak Bilge İle Çağı Anlamak
  • 7 Aralık 2019 Turks ve Caicos Adaları
  • 19 Mayıs 2019 Barbarosun Sancağı
  • 12 Aralık 2018 NATO mu PESCO mu?
  • 17 Ağustos 2018 Papaz Kaçtı Oyunu
  • 17 Aralık 2017 Yüzyıllık İntikam
  • 13 Ağustos 2017 Gökteki Türklerle Yerdeki Türkler Birleşti!
  • 31 Temmuz 2017 Pentagon'un Planını 5 Yıl Evvel Deşifre Etmiştik
  • 21 Temmuz 2017 Gargad-DNA Görünmezliği Projesi ve Manyetik Biyoloji
  • 23 Haziran 2017 27 Uçağın Sırrı
  • 4 Mayıs 2017 LOLAN (LÜLEN)-ECE-AYSULU TÜRK'e Kavuştu!
  • 6 Şubat 2017 13 Ocak 16.40, Denktaş, İstanbul
  • 1 Ocak 2017 Tarikatlar-Cemaatler ve İstihbarat-1
  • 6 Aralık 2016 Ordu, Bütün Türk Milletidir!
  • 1 Kasım 2016 Sessiz Sözsüz Yaşananlar

  En Çok Okunan Haberler


  ON ALTI YILDIZ'da Ara Internet'te Ara  

  Haber Sistemi altyapısı ile çalışmaktadır.
  9,783 µs