Kambala: Sır Kent Üzerine Tefekkürler

Kambala: Sır Kent Üzerine Tefekkürler

Kambala: Sır Kent Üzerine Tefekkürler


3 Haziran 2018 14:16
font boyutu küçülsün büyüsün


KAMBALA: SIR KENT ÜZERİNE TEFEKKÜRLER

29 Mayıs 2018…İstanbul’un fethinin 565.yıl dönümünü geçtiğimiz günlerde kutladık. Neydi bu fethin Efendimiz (s.a.v) övgüsüne mazhar olacak kadar önemi, kıymeti Neydi? İstanbul da dünya şehirlerinden bir şehir hükmündeydi aslında. Bir hikmeti olmalıydı, bir sebep, bir olayın habercisi?

Bu konuyu önceleri her yıl dönümü geldiğinde şöyle bir düşünür geçerdim. Geçerdim dedim, çünkü ipin ucunu bir türlü bulamamış, tutamamıştım. Ta ki Kağan Atabeğim, kıymetli hocam, gönüller Sultanımız Oktan Keleş’in Kambala serisi çizgi yazı dizisi yayınlanana kadar. Önce güzeller güzeli Efendimizin (s.a.v) konuyla ilgili sözünü yazalım: “İstanbul mutlaka fethedilecektir. Onu fetheden kumandan ne güzel kumandan, o asker ne güzel askerdir.” 

Dünya tarihinde yer almış kişilikler de İstanbul hakkında bazı sözler söylemişler; en ünlülerinden Napalyon’un sözünü de hatırlayalım : “Eğer dünya tek bir ülke olsaydı, başkenti mutlaka İstanbul olurdu.” Evet İstanbul’un kıymetini Kambala-4 bölümünde gösterdi Oktan Keleş.
(
http://www.onaltiyildiz.com/haber.php?haber_id=6576 )

Kambala sır kenti. Kambala öyle bir sır kent ki, dünya savaşlarının asıl sebebi burayı ele geçirmek. Buradaki sırları ele geçirirlerse hakim olacaklarını,malik-ül mülk olacaklarını düşünüyorlardı. Süleyman a.s “Ya Rabbi ,bu saltanatı benden başka hiçbir kuluna bahşetme" dediği hükümranlık sebepleri. Buradaki kaçak kazılarda Süleyman a.s’ın hizmetinde çalışmış olan cinlerin kabirlerini açtılar. Tabii kontrol olmayınca habis olanlarının çığlıkları diğer gezegenlerden bile duyuldu. Bu habis cin (örtülü tüm mahlukata cin denir) konusuna yazımızın ilerleyen bölümlerinde değineceğiz. Bu Kambala çizgi dizisi yayınlandıktan sonraki günlerde ocağımızda yaptığımız toplantıların birinde kıymetli Kalperen kardeşim Ogün Emir Yayla da bu konuyu kendilerine sormuştu : “Sultanım, bu hadiste belirtilen İstanbul’un ehemmiyeti bu yer altındaki sır kentten dolayı değil mi ? Evet, İstanbul’u kutlu kılan üstü değil, altıdır. Bu sırlara hakim olmak, sahip çıkmak gerekiyordu. Bu kutlu görevi de Allah c.c  kut verdiği Türk milletine vermişti. Geçici olarak el değiştirdiği zamanlarda bile Türkler bir şekilde bu sır kentin koruyuculuğunu yapıyorlardı. (http://www.onaltiyildiz.com/artikel.php?artikel_id=354 ) Hem Hızır Ata’nın Hızır olmadan önceki ismi de İstanbul değil miydi ?!

Bu yazıyı hazırlarken niye bu sır KAMBALA çizgi dizisiyle bu yıl verildi? diye aklımdan geçti. Sonra önümdeki müsvettelerden fethin yıldönümü sayısı gözüme çarpıverdi. 556.yıl dönümü 5+5+6=16

Soru sordun al cevabını öyleyse dediler. Kadim Teşkilat-ı Türk’e selam olsun. Demek ki çok büyük bir olaylar zincirinin arefesindeydik. Bu kutlu devran başlar ve bir sona evrilirdi. Bu son, O’nun dilemesinin bir bölümü aslında. Son derken belirli bir sürenin, mühletin başını ve nihayetini anlatmak istedim. Son, son diye zihnim çalkalanırken 114.son ayet düştü gönlüme. Nasr Suresi “Allah’ın yardımı gelip te İnsanların bölük bölük Allah’ın dinine girmekte olduklarını gördüğün vakit Rabbini hamd ile tesbih et.” İnsanları böyle kitleler halinde Hak dine sokacak şey çok büyük bir hakikati birebir görmeleriyle olur ancak. Bu hakikat acaba bu sır kentte miydi ? Bu soru beni bu sureyle konuyu ilişkilendirmem gerektiğini düşündürdü sanki. Tabi ki şerliler de boş durmayacak, onlar da buraya erişmeye çalışacaklar, erişemezlerse bir antisini oluşturmaya çalışacaklardı. Bu hususun işaretini de yine Kambala dizisi yayınlandıktan sonraki günlerde ocağımızda yaptığımız sohbetlerin birinde Sultanımız “Bilinen İstanbul adalarını hepiniz sayarsınız, peki bir tane daha var desem? Duydunuz mu hiç?” dediler. Orada bulunan hazirundan bilen çıkmadı. Kendileri barkovizyona bağlı bilgisayardan internetten açtılar gösterdiler : VARDONİSİ Adası… Konuya bu açıdan da bakmalıydım.

Şimdi konuya Nasr suresinden bakmaya başlayalım. Nasr, yardım manasına geliyordu. Yazımıza bu kelimeden devam edelim ;
Nasr kelimesinin sayısal değerlerine ve çizimlere bakalım ;  نَص�'رُ   

 Nun:  50    


Arapça ve İbranicenin köken aldığı Nebat alfabesinde harflerin geldiği mana ve Ebced sayısal değerleri. Nun:Balık, oğul, nesil
 Sad:  90  


Sad: Olta ucu
 

Ra:  200


Ra: Baş, Yetki sahibi olan, Lider

Bu tutulacak “BALIK” ile ne anlatılmak isteniyor ,neye işaret ediliyordu? Bu sorulara cevap bulmaya çalışırken Musa aleyhisselamın iki denizin birleştiği yere doğru olan yolculuğu gelmişti aklıma. Acaba şaşılacak bir şekilde yol tutup giden balık mı yakalanacaktı?

 


Okursak; Baş,Yetki sahibi olan kutlu kişi balığı yakalayacak. Bu yakalama fiilini olta ucu ve balık ile değerlendirelim;

 Sayısal değerlerden bakarsak; 90-50 =40 Bu sayısal değerin ebced karşılığı Mim harfidir.
 


Şimdi balığı yakalama fiilini tanımladıktan sonra fiili gerçekleştireni yani Ra harfiyle simgelenen baş,yetki sahibi ulu kişiyle değerlendirelim.

Mim harfi Nebat alfabesinde Su, yaşam anlamına gelir. Mim yaşam ,su dalgası ve Ra Baş, lider…

İki harfi okursak, MAR…Latincede Mar yada Mare; Deniz demek. MarMare ;MARMARA Vardonisi’ye işaret…

Bu tutulacak Balık simyada gizli maddeye, elemente de işaret eder. Bu element için Kağan atabeğim öyle bir element bulunacak ki petrol ve bilinen diğer maddeler bunun yanında sidik mesabesinde olacak demiştiler. Yazımın ileriki safhasında değineceğim konu buna da işaret etmekte.

Ahirde bu yetki sahibi kişi bir balık yakalayacak. Bu balık ile kodlu şey, kitlelerin hakikate yönelmesine sebep olacak Allahualem. Şaşılacak şekilde yol tutup giden balık acaba kız kulesi kayalıklarından Vardonisi Adası’na doğru mu yol aldı? Yazımıza Vardonisi adından devam edelim ; VORDONİSİ…

Harfleri karıştıralım bakalım bize neler söyleyecek;

* VİS NOR DİO : Vis: Güç, kuvvet. Nor: Ne,ne de Dio:Tanrı 

Kelimeleri bu şekilde okursak; Güç,kuvvet ne tanrı da ne de güç izafe ettiğiniz şeylerde. Burada inisiye olacaklar önce bu sloganı kabul edecekler.

*VİS DONORİ: Donori:Bağışlayanlar,Bahşedenler Okursak; Bu adada, taliplerine güç, kuvvet bağışlayan, bahşedenler var.

*VİS ORDİNO: Ordino:Atama belgesi,havale emri Okursak; Bu adada inisiye olanlara öğrendikleri güç ve kuvvetlerle iş göreceğine dair atama belgesi düzenlenir, bir nevi icazetname, diploma.

*DİON ORVİS:  Dion: Dionysos(Grek) , Denis(Eng./Latin) Orvis:Kişinin spiritüel merkezi,3.göz Demek ki Cüce Denis’de bu adayla ve öğretileriyle ilişkili bir figür.
              

  


Vordonisi AdasıÜst kısım GÖZ e benziyor.3.Göz

Tahmini 1010-1020 yıllarında batan bu adayla ilgili bilgileri bu konuyu açtığı sohbetinde söylemiştiler. Burada öyle kayıtlar, bilgiler, materyaller var ki her zümre buranın peşinde. Tabi ki Türk Devleti geçmişte olduğu gibi bu günde burasının emniyetini almış kimseleri yaklaştırmamaktadır.  Kadim yer altı şehrinin antisini şu anda batmış durumda olan Vordonisi adasında yapılandırmıştı şeytan ve avaneleri.   


Kambala teşkilatı ve yer altı şehrinin bilgilerini öğrendiğimiz şu günlerde Vardonisi’ye de bir yönelim var mıdır acaba ? Onu da Kadim yapımız Teşkilat-ı Türk bilir. Nasr suresini grafiğe aldığımda aşağıdaki şekle ulaştım. 
 


Şimdi de bu çıkan grafiği ayna görüntüsüyle 3 boyutlu hale getirelim ve yatay konuma getirelim;

 


Şekil balığı andırıyor, tutulacak balık…Ya da uzay gemisi? Yakıtı gizli element.

 


Yetki sahibi kutlu kişi balığı yakalayacak. Nun harfinin noktası, Gizli element


 
Cüce Denis ve benzeri serbest kalan örtülü varlıklar. Ağız açık! Konuşuyor, tesir ediyor. Üstte yetki sahibi kutlu kişi izliyor!


 


Yetki sahibi kutlu kişi gereğini yapıyor. Ağız mühürleniyor. Tesir bloke ediliyor. Rumuzu ‘’ 8 ‘’ olana selam olsun.

1.sure ALAK  114.Sure NASR…
Alak ve Nasr kelimelerine Nebat alfabesiyle bakalım;

 

  .......     Boğa başı ; Tek muktedir olan


  ---                 Çoban asası ; Muktedir olanın güç alameti


  ---           Göz ; Başıboş bırakılmayacaksınız


  ---    Ufukta batan güneş ; Devir,dönem


Alak kelimesini Nebat alfabesiyle okursak ; Tek muktedir olan yarattıkları ile alakasını dilediği dönem sonuna kadar gösterecektir. Ta ki yeni bir dönem dileyene kadar.

Nasr kelimesinin Nebat alfabesiyle okumasına yazımızda değinmiştik.

 


Alak  ve Nasr arası mühlet. Bu mühlet sonuna kadar Alaka devam ediyor. Kutlu kişi balığı yakalayınca başka bir dönem başlayacak Allahualem.

Elif ve Lam mühlet sonunda Ra'ya vereceği yetki ile Nasr suresindeki vaadini gerçekleştirecektir.Kaf  dilenen mühleti, Ayn o mühletin sonuna kadar başıboş bırakılınmayacağını göstermekte. Nun ve Sad mühlet sonunu işaret eden eylemi ifade etmekte Allahualem…
Alak ve Nasr surelerini çıkarırsak 112 sure kalır. 1 ��" 12 Döngü , mühlet.

 


Baş son da Son başta...

Aklımdan geçenleri ve tefekkür edebildiklerimi sizlerle paylaşmak istedim. Bu uğurda yılmadan gayret eden, didinen Kağan Atabeğime, Eren babalara, Melami Birliği üyelerine, Kadim Teşkilat-ı Türk heyetinin her bir Ulu’suna huzurlarınızda şükranlarımı arz ediyor, yolunuz yolumuzdur diyorum. Var olun.
                                                                                                                                                           ORKUN AKAR
Bu haber 5,460 defa okundu.

Yorum ekleYorum ekle


Yorumlar (27)
 • yıldıray / 20 Haziran 2018 21:51

  rüya

  Orkun abimin yazısını dikkatle birkaç kere okudum ve deruni bilgiyle ve deruni anlatımla düşüncelerini paylaşmiş. Ankadıgım kadar ahit sandıgına ve o yol rüyayla gelecek manevi istibaretın sultani hızırdan gelecektir inşaallah
 • Afşin POLAT / 19 Haziran 2018 14:08

  SONUÇ

  16 Yıldızın en eski takipçilerindenim. Hala neyi bekliyoruz. Hani Göktürkler, nerde oğuz atalar. Madem varlar, madem Oktan hocam hepsiyle hemhal, müslüman cenazeleri bacalardan çıkana kadar beklemesinler ya da artık sizde şifreler verip milleti gazlayıp durmayın.
 • Anlayan Beri Gelsin / 6 Haziran 2018 22:21

  Mutlaka bişeyler anlatıyor ama ben anlamadım. Biri özet geçsin lütfen.
 • Zeliha Türk / 6 Haziran 2018 18:49

  Allah razı olsun koldaşım. Çok güzel yazı. Hakikate ulaşmak için perdelerin aralanması gerekiyor. Bu da kolay değil tabi. Emeğiniz için teşekkür ederim
 • Serdar Kazanç / 5 Haziran 2018 23:45

  Bir sorum olacak

  Saygıdeğer Atabegim, Bu değerli çalımayı bizlerle paylaştığın için çok teşekkür ederim.

  Gerçi yazımı sürecinde seninle bayağı çatışsam da :)

  Haa bu arada seni yazmaya bir türlü ikna edemediğim bir hususu da buradan ben tamamlayayım. Bazı okuyanlar Nasr Suresine baktığında, Surenin Kuran-ı Kerim'deki 110. Sure olduğunu göreceklerdir.

  Yazıdaysa Nasr suresinden Kuranın son suresi yani 114. Sure olarak bahsediliyor.

  Araştırmayı yada düşünmeyi sevmeyen kimseler yazının burasında çelişki olduğunu düşünebilir. Hatta ilahiyatçı olanlar bile klasik emevi öğretisine sıkışıp kaldıkları için Nasr Suresinin Kuranın Nüzul sırasına göre en son inen yani 114. Suresi olduğunu farketmeyebilir.

  Ki ben böyle kişileri anlayıp, yazı yazarken onarın da düşünülerek yazılması gerektiğine destek veriyorum.

  Geriye kalan son bir eksiği de sen,n tamamlaman dileğiyle soru olarak soruyorum.

  Bir surenin grafiğini nasıl çıkartırız? :))
 • Orkun akar / 5 Haziran 2018 22:23

  Merakli kardese

  Selam selam.Siteye yuklenirken karışıklık olmuş,evet kaf...
 • meraklı / 5 Haziran 2018 09:01

  alak suresi harf yanlışlığı

  alak kelimesi ayn-lam-gaf harflerinden oluşur. siz burada elif-lam-ayn-ğayn harflerini kullanmışsınız.
 • enderkoyuncu / 4 Haziran 2018 18:58

  emeğinize sağlık

  okuduktan sonra aklıma ilk gelen şey "YÜKSEL TÜRK" oldu.kut olsun her anının
  seygi saygı hürmetlerimle
  bir gün ocakta çay içmek dileklerimle
 • 8-8 / 4 Haziran 2018 16:15

  Rumuzu 8 olan

  yazıda geçen tesirleri bloke eden kişi 8 rumuzlu kişi sanırım. Latince Okto 8 demek, bahsedilen kişi Oktan Keleş diye düşünüyorum.
  Ancak yıllardır takip etmeme, hatta bizzat kendisinin rüya aleminde bana daha zamanın var senin demesine rağmen hala kalbim ona karşı tam mütmain değil :(
 • börübay / 4 Haziran 2018 14:37

  skywalker

  öncelikle tefekkürünüz için şükranlarımı sunarım.
  starwars macerasının başlangıcında luke bir gezegene gitmişti usta yoda yı bulmak için.o gezegende bu şekilde su ile kaplı azbir kara parçası var idi.ve luke un eğitiminin sonunda uzaygemisini bu bataklık sudan çıkartmak olmuştu.geminin kendisi mi , bilgisi mi , enerjisi mi , çıkacak.yada hepsi birden.
  sultan babaya selamlar.
  çok özledik.
  sevgi saygı ve hürmetlerimi sunarım.
 • Nihal Kaya / 4 Haziran 2018 12:17

  Maaşallah

  Kıymetli Orkun komutanım;sultanımızın himmetiyle yaptığın titiz ve disiplinli tefekkür çalışmalarınla bizlere yol gösterici oldun herdaim, Allah ilminizi arttırsın inşallah. hayretler içinde okudum.Kelime arkeoloji yöntemiyle,saklı olan manalar da ki hikmetler açılıyor birbir. Mana ehillerine selam olsun.
 • Gülen Bakkaloğlu / 4 Haziran 2018 04:30

  Selam olsun.

  Nasr Suresinin yardım manasına geliyor cümlesi ve akabinde harflerin Nebat alfabesinde manasına ve Ebced sayısal sayısal değerlerine bakınca
  Nun 90 (Balık, oğul, nesil)
  Sad 50 ( olta ucu)
  Ra ( baş, yetki sahibi)
  Hemen istem dışı 9,5,2, rakamlarını topladı gözüm,
  9+5+2= 16 sayısını görünce On Altı Yıldızın manası açıldı önümde (Alemin emanetçileri). Evet, Orhun Akar kardeşimin bu tefekküründe muhteşem açılımlarını şükranla takip ederken, başta On Altı Yıldızın, sondaki 8 rumuzunun sahibine bizden de selam olsun.
  Orhun Akar kardeşime teşekkür eder, kalperenlere esenlikler dilerim.
 • alaca / 4 Haziran 2018 03:14

  Teşekkür

  Çok güzel bir makale. Teşekkürler paylaşım için..
 • Kadir K/ Alm. / 3 Haziran 2018 23:18

  Şahane


  Şahane bir çalişma olmuş...
  Allah ilmini artirsin.
 • orhan şahin / 3 Haziran 2018 22:13

  Maşallah. Allah ilmini dahada artırsın komutanım.
 • Hüseyin Eroğlu / 3 Haziran 2018 21:55

  Ay bizimmiş
  Daha önce gitmiş Ata'lar
  Selam olsun hepsine
  Tamga'yı basmış Bozkurtlar
 • Ya-sin / 3 Haziran 2018 21:53

  Cok guzel ve bilgilendiriçi

 • yıldıray / 3 Haziran 2018 21:05

  agzına ve yüregine saglık

  Balık bence ahit Sandgına işsret ediyor baş ise hz mehdiye belkide mavi kurta veya kayaların ogluna. K ehf süresi ve hızır.ın ruyayla gelecek verilecektir bence. Önce hadid süresine oradanda davut kılıçına.ve belkide tabutu sekuniye ordanda turk adamlar birligine orkun komutanıma selamlar birde ek olarak hahamlarda arıyor ha haham yani remz işaret i hey takyanus sonun geliyor rakım ehli sizi
 • ata kaman / 3 Haziran 2018 21:02

  al sana sır

  https://www.youtube.com/watch?v=vg_wQMDhusk&feature=push-sd&attr_tag=RRD6ieiDFSbXylFY-6
 • Ali Can / 3 Haziran 2018 20:25

  Yazı

  İlginç bir yazı .Teşekkürler,Orkun Akar.
 • Özlem Genç / 3 Haziran 2018 20:18

  Teşekkürler

  "Dünya boğa ve balığın üstündedir" Artık bu sözü birilerinin anlama zamanı geldi. İlminize kuvvet Orkun kardeşim...
 • Fatih uysal / 3 Haziran 2018 20:17

  Arkeoloji

  Su alti arkeoloji bölgesi ,yani korunan bir yer derken herkez gidebiliyor hatta dalis turizminede ya acik yada acilacak.
 • Ada / 3 Haziran 2018 19:22

  Vordonisi

  https://www.rozethaber.com/28-02-2016-istanbulun-tarihi-kayip-batik-adasi-vordonisi-icin-calismalar-suruyor.html
 • börübay / 3 Haziran 2018 16:39

  Devprojeler

  Gider ayak ortaya atılan dev mega projelerden kanal İstanbul un bu madde ile alakalı olduğunu dunyyrezervinin bilinen %90 ni nin bu bölgede olduğuna dair bilgiler okumustum.ayrica Atatürk ün Maya lar i araştırmak için gönderdiği sayın mayatepek ten Anadolu ile ilgili çok önemli bilgiler geldiği önümüzdeki 700 yıl dünyaya yetecek yeni nesil enerji kaynakları yerleri ile bilindiği asıl gizlenen kısmın bu olduğuna dair bilgiler yaziliyor.
  Sevgi saygı ve hürmetlerimi sunarım.
  Çok özledik.
 • Zafee YAVUZ / 3 Haziran 2018 16:09

  Sır kent

  Allah ilminizi arttırsın komutanım... Çok güzel ve düşündürücü analiz.... Allah razı olsun
 • Bekir Öztürk / 3 Haziran 2018 15:37

  Balık

  Balık: Hikmet, bilgi
  Ümmetin yitik malı
  Yani ilim
  Ve ilimle elde edilen güç enerji
  Her zaman dediğim gibi, ilkmi, son. Son mu ilk!
  Eyvallah kardeşim
 • Hamdi Cenk Düzgit / 3 Haziran 2018 15:31

  yolunuz yolumuzdur

  yolunuz yolumuzdur ...
  hiç şüphe yok.
  Allah ilminizi artırsın Orkun Atabeyim


ON ALTI YILDIZ'da Ara Internet'te Ara  

En Çok Okunanlar